Viešoji konsultacija muzikologijos brandos egzamino programai aptarti

2013 m. lapkričio 26 d. Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijoje ir 2013 m. lapkričio 28 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijoje vyko Ugdymo plėtotės centro organizuota viešoji konsultacija muzikologijos brandos egzamino programai aptarti, skirta specializuoto ugdymo krypties programas įgyvendinančių mokyklų mokytojams, direktorių pavaduotojams, skyrių vedėjams ir metodinių būrelių pirmininkams.

Pažyma (26 d.)
Pažyma (28 d.)
V.Umbrasienė. Muzikologijos brandos egzamino programos rengimo aspektai.

Palmutė Jackevičiūtė,
Ugdymo turinio įgyvendinimo ir organizavimo skyriaus metodininkė

Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.