Menų brandos egzaminas 2013 metais

Ugdymo plėtotės centras kartu su Švietimo ir mokslo ministerija ir Nacionaliniu egzaminų centru, siekdamas padėti vidurinio ugdymo menų mokytojams pasirengti menų brandos egzaminui, 2013 m. sausio 3–10 ir 24–25 dienomis vykdė Menų brandos egzamino 2013 m. sklaidos seminarus. Renginiuose dalyvavo 362 vidurinio ugdymo (11–12 klasių, III–IV gimnazijos klasių) menų dalykų (dailės, muzikos, šokio, teatro, filmų kūrimo, fotografijos, grafinio dizaino, kompiuterinių muzikos technologijų) mokytojai, kurių mokiniai 2013 m. rengiasi laikyti menų brandos egzaminą.

Seminarų metu mokytojai susipažino su menų brandos egzamino organizavimo ir vykdymo ypatumais, analizavo menų brandos egzamino programą ir reikalavimus. Dirbdami grupėse mokytojai parengė kūrybinio darbo aprašo turinio, kūrybinio proceso plano pavyzdžių, aptarė kūrybinio darbo sampratą. Mokytojų parengta medžiaga buvo panaudota metodiniuose patarimuose rengiantis menų brandos egzaminui. Į seminaro metu kilusius klausimus atsakė kolektyvinė Švietimo ir mokslo ministerijos, Nacionalinio egzaminų centro ir Ugdymo plėtotės centro darbuotojų komanda.

Renginio medžiaga

Darbo grupių pristatymai: aprašo turinys, laikaraštis

Dokumentai, reglamentuojantys Menų brandos egzaminą

Pažymos

Žydrė Jautakytė,
UPC Ugdymo turinio skyriaus Kalbų ir meninio ugdymo poskyrio metodininkė,
Alė Vilutienė,
UPC Ugdymo turinio įgyvendinimo ir organizavimo skyriaus metodininkė
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.