Menų mokyklinio brandos egzamino vykdymas

Siekdami padėti sėkmingai įgyvendinti menų mokyklinį brandos egzaminą, Švietimo ir mokslo ministerija, Nacionalinis egzaminų centras ir Ugdymo plėtotės centras organizavo konsultaciją vaizdo konferencijoje „Menų mokyklinio brandos egzamino vykdymas“ meninio ugdymo mokytojams, kurių mokiniai pasirinko laikyti menų mokyklinį brandos egzaminą.

2013 m. balandžio 11 d. konsultacijoje dalyvavo 128 vidurinio ugdymo (11–12 klasių ar III–IV gimnazijos klasių) menų dalykų (dailės, muzikos, šokio, teatro, filmų kūrimo, fotografijos, grafinio dizaino, kompiuterinių muzikos technologijų) mokytojų ir mokinių. Iš jų 63 buvo prisijungę iš išorės. Konsultacija vaizdo konferencijoje vyko šešiuose Lietuvos regionuose: Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje, Šalčininkuose, Šiauliuose ir Vilniuje.

Į konsultacijos dalyvių klausimus atsakė Švietimo ir mokslo ministerijos ir Nacionalinio egzaminų centro atsakingi darbuotojai.

Vaizdo konferencijos įrašo 1 dalis
Vaizdo konferencijos įrašo 2 dalis
Ugdymo plėtotės centro Ugdymo turinio skyriaus Kalbų ir meninio ugdymo poskyrio metodininkės Žydrės Jautakytės pranešimas „Menų brandos egzamino vykdymas“.

Išsami informacija apie 2013 m. menų brandos egzaminą pateikta Ugdymo plėtotės centro svetainėje adresu http://www.upc.smm.lt/tobulinimas/renginiai/medziaga/menai/sklaida.php.

Organizatoriai nuoširdžiai dėkoja visiems konsultacijos dalyviams už klausimus, pastebėjimus ir pasiūlymus, taip pat Kauno technologijos universiteto E. mokymosi technologijų centro, Klaipėdos universiteto Tęstinių studijų instituto, Kauno technologijos universiteto Panevėžio instituto Distancinio mokymo centro, Lietuvos edukologijos universiteto Elektroninių studijų centro, Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio gimnazijos, Šiaulių universiteto Nuotolinių studijų centro, Vilniaus kolegijos Elektronikos ir informatikos fakulteto Nuotolinių studijų centro darbuotojams už visokeriopą pagalbą.

Žydrė Jautakytė,
Ugdymo plėtotės centro Ugdymo turinio skyriaus Kalbų ir meninio ugdymo poskyrio metodininkė,
Alė Vilutienė,
Ugdymo plėtotės centro Ugdymo turinio įgyvendinimo ir organizavimo skyriaus metodininkė
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.