Gamtos mokslų pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo programos projekto išbandymas mokyklose

2013 m. vasario 18 d. Ugdymo plėtotės centre įvyko antrasis mokytojų, išbandančių Gamtos mokslų pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo programos projektą, susitikimas-konsultacija. Renginyje dalyvavo 24 mokytojai iš 12 mokyklų, Švietimo ir mokslo ministerijos Bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo departamento Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus vyriausioji specialistė Jurgita Nemanienė ir Ugdymo plėtotės centro direktoriaus pavaduotoja Saulė Vingelienė.

Per susitikimą mokytojai pasidalijo patirtimi ir įžvalgomis, kaip jiems sekasi įgyvendinti gamtos mokslų PUPP programos projekte numatytą vertinimo aplanką.

Susitikime dalyvavę Vilniaus Žvėryno gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ir biologijos mokytoja Jolita Kančiauskienė, biologijos mokytojas Vidmantas Kančiauskas ir fizikos mokytojas Ovidijus Kavaliauskas noriai papasakojo apie ilgametę tiriamųjų darbų organizavimo patirtį, parodė mokinių atliktų darbų pavyzdžių. Nufilmuotus šių mokytojų pristatymus galite pažiūrėti spustelėję toliau pateikiamas nuorodas.

Sukaupta ir apibendrinta išbandymo patirtis taps vertinga metodine medžiaga kitiems šalies mokytojams.

Dalyvių sąrašas
Pažyma
Vilniaus Žvėryno gimnazijos patirtis. Gamtos mokslų tiriamųjų darbų organizavimas
Vilniaus Žvėryno gimnazijos patirtis. Gamtos mokslų tiriamųjų darbų atlikimas
Vilniaus Žvėryno gimnazijos patirtis. Gamtos mokslų tiriamųjų darbų vertinimas
Jolanta Dzikavičiūtė,
Ugdymo turinio skyriaus metodininkė
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.