Informacinių technologijų pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo išbandymas mokyklose 2013 m. vasario 28 d.

2013 m. vasario 28 d. Ugdymo plėtotės centre įvyko antrasis mokytojų, išbandančių Informacinių technologijų pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą, susitikimas-konsultacija. Renginyje dalyvavo 10 mokytojų iš 10 Lietuvos mokyklų.

Per susitikimą mokytojai pasidalijo patirtimi ir įžvalgomis, kaip mokiniams sekasi rinktis kūrybinių darbų temas, kaip mokytojams sekasi fiksuoti mokinių veiklą, su kokiais sunkumais susiduria, kaip juos sprendžia. Kita susitikimo dalis buvo skirta mokinių kūrybinių darbų vertinimo kriterijų aptarimui.

Sukaupta ir apibendrinta išbandymo patirtis taps vertinga metodine medžiaga kitiems šalies mokytojams.

Pažyma

Povilas Leonavičius,
Ugdymo turinio skyriaus Gamtos, tiksliųjų mokslų ir technologijų poskyrio metodininkas
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.