Vyko atnaujintos pradinio ugdymo lietuvių kalbos bendrosios programos projekto aptarimas

2013 m. lapkričio 25 d. – lapkričio 26 d. ir gruodžio 3 d. – gruodžio 6 d. vyko seminaras, skirtas aptarti atnaujintą Pradinio ugdymo lietuvių kalbos bendrąją programą. Dėkojame visiems, kurie dalyvavo ir išsakė savo pastabas bei pasiūlymus.

Utena 11-25.pdf
Kaunas 11-26.pdf
Šiauliai, 12.03.pdf
Kalipėda,12.04.pdf
Vilniaus m. 12.05.pdf
Vilniaus r. 12.06.pdf

Aldona Zaukienė,
Ugdymo turinio įgyvendinimo ir organizavimo skyriaus metodininkė
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.