Seminaras Rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo programai įgyvendinti

Seminaro Rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo programai įgyvendinti, vykusio 2013 m. sausio 4 d.,
pažyma ir dalyvių sąrašas.

Daina Grigėnienė,
Ugdymo turinio įgyvendinimo ir organizavimo skyriaus metodininkė
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.