Technologijų mokyklinis brandos egzaminas: sėkmės, patirties apibendrinimas

2013 m. birželio 20 ir 21 d. Švietimo ir mokslo ministerija, Nacionalinis egzaminų centras ir Ugdymo plėtotės centras organizavo seminarus „Technologijų mokyklinis brandos egzaminas: sėkmės, patirties apibendrinimas“. Renginiuose dalyvavo 68 vidurinio ugdymo (11–12 klasių ar III–IV gimnazijos klasių) technologijų ir profesinio mokymo įstaigų profesijos mokytojai, kurių mokiniai 2013 m. laikė technologijų mokyklinį brandos egzaminą. Dalyviams pateikta Nacionalinio egzaminų centro Egzaminų skyriaus vedėjos dr. Astos Ranonytės parengta technologijų mokyklinio brandos egzamino įgyvendinimo analizė. Ugdymo plėtotės centro Ugdymo turinio skyriaus Gamtos, tiksliųjų mokslų ir technologijų poskyrio metodininkė Eglė Vaivadienė pristatė technologinio ugdymo padėtį Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklose, vykdančiose pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, pagal apklausos „Technologinis ugdymas Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklose“ rezultatus. Išsami šios apklausos analizė bus pristatyta 2013 m. rugpjūčio 26 d. metodinės dienos savivaldybių technologijų mokytojų metodinių būrelių pirmininkams „Vertinimas ugdymo procese“ metu.

Technologijų ir profesijos mokytojai dalijosi technologijų mokyklinio brandos egzamino organizavimo ir vykdymo patirtimi savo mokyklose, pristatė metodinių grupių, metodinių būrelių pasiūlymus pagal iš anksto seminaro organizatorių pateiktus klausimus ( Klausimai darbui grupėse (ką reikia aptarti po egzamino)).

Renginiuose dalyvavę technologijų mokyklinio brandos egzamino komisijų nariai ir pirmininkai, ugdymo įstaigų vadovai, jų pavaduotojai ir savivaldybių švietimo skyrių specialistai, atsakingi už brandos egzaminus, susibūrė į atskirą grupę ir su Švietimo ir mokslo ministerijos Bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo departamento Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus vyriausiąja specialiste Dalia Švelniene nagrinėjo technologijų mokyklinio brandos egzamino organizavimo ir įgyvendinimo klausimus, teikė pasiūlymus.

Nutarta iki 2013 m. rugpjūčio pabaigos suburti aktyvių bendraminčių grupę technologijų mokyklinio brandos egzamino programai patikslinti, siūlymams brandos egzaminų organizavimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašui pateikti.

Į dalyvių klausimus atsakė Švietimo ir mokslo ministerijos, Nacionalinio egzaminų centro ir Ugdymo plėtotės centro atsakingi darbuotojai. Technologijų mokyklinio brandos egzamino analizei dalyvių diskusijos ir pasiūlymai užfiksuoti garso įrašuose.

Skelbiame renginių medžiagą ir pažymas apie dalyvavimą seminare.

Technologijų mokyklinis brandos egzaminas. Dr. Asta Ranonytė
Technologijų egzaminas. Vida Jaruševičiūtė
Veisiejų technologijos ir verslo mokyklos patirtis. Albina Ramanauskienė
Seminaro 7106-1 pažyma
Seminaro 7106-2 pažyma

Eglė Vaivadienė,
Ugdymo turinio skyriaus Gamtos, tiksliųjų mokslų ir technologijų poskyrio metodininkė

Alė Vilutienė,
Ugdymo turinio įgyvendinimo ir organizavimo skyriaus metodininkė
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.