Įvyko seminaras „Vadovėlių ir kitų mokymo priemonių kokybės aspektai“

2012 m. gruodžio 7 d. Ugdymo plėtotės centre įvyko seminaras „Vadovėlių ir kitų mokymo priemonių kokybės aspektai“. Seminaras, kurį organizavo Veiklos analizės ir kokybės užtikrinimo skyrius, buvo skirtas vadovėlių turinio vertintojams. Jame dalyvavo Ugdymo plėtotės centro direktorius Giedrius Vaidelis, Švietimo ir mokslo ministerijos Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus vyriausioji specialistė Kristina Valantinienė, TEV ir „Baltų lankų“ leidyklų atstovai.

Pirmojoje dalyje skyriaus vedėjas dr. Linas Jašinauskas aptarė vadovėlių ir kitų mokymo priemonių kokybės klausimus. Informacinių technologijų skyriaus metodininkė Alvida Lozdienė pristatė įgyvendinant projektą „Ugdymo turinio naujovių sklaidos modelis“ atliktą skaitmeninių mokymo priemonių apžvalgą.

Antrojoje dalyje dirbdami praktiškai seminaro dalyviai išbandė naujus projekto „Ugdymo turinio naujovių sklaidos modelis“ sukurtus skaitmeninių mokymo priemonių ir vadovėlių vertinimo kriterijus.

Pažyma dėl dalyvavimo seminare
Linas Jašinauskas.Vadovėlių ir kitų mokymo priemonių kokybės aspektai
Alvida Lozdienė. Skaitmeninių mokymo priemonių apžvalga

Ramunė Šaučiulytė, Veiklos analizės ir kokybės užtikrinimo skyriaus metodininkė
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.