Įvyko švietimo konsultantų (mokytojų praktinės veiklos vertintojų) kvalifikacijos tobulinimo ir atskaitomybės seminaras

2013 m. balandžio 15 d. įvyko švietimo konsultantų (mokytojų praktinės veiklos vertintojų) vienos dienos kvalifikacijos tobulinimo ir veiklos atskaitomybės seminaras. Jame dalyvavo 47 švietimo konsultantai.

PRIDEDAMA:
Seminaro pažyma ir dalyvių sąrašas

Renginio medžiaga:
Mokytojo ir pagalbos mokiniui specialisto profesinė karjera ir atestacija (A. Razmantienė)
Pamokos virsmas, 1 tema (V. Tamašauskas)
Pamokos virsmas, 2 tema (V. Tamašauskas)
Pamokos virsmas, 3 tema (V. Tamašauskas)
Projektų vertinimo lentelė (V. Tamašauskas)

Diana Verbiejienė,
Kvalifikacijos tobulinimo ir kompetencijų skyriaus metodininkė
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.