Pagrindinio ugdymo technologijų vaizdinė medžiaga

Vaizdinė medžiaga skirta vidurinio ugdymo technologijų: integruoto technologijų programos kurso vaizdingam įgyvendinimui pamokose.

Dėmesio!

Prieš atsisiųsdami vaizdinę medžiagą, privalote perskaityti ištrauką iš Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo: „Be kūrinio autoriaus ar kito šio kūrinio autorių teisių subjekto leidimo ir be autorinio atlyginimo, tačiau nurodant, jei tai įmanoma, naudojamą šaltinį ir autoriaus vardą, leidžiama: 1) kaip pavyzdį nekomerciniais mokymo ir mokslinių tyrimų tikslais atgaminti nedidelius išleistus kūrinius ar trumpą išleisto kūrinio ištrauką rašytiniu, garso ar vaizdo pavidalu tiek, kiek tai susiję su mokymo programomis ir neviršija mokymui ar moksliniam tyrimui reikalingo masto“, ir nenaudoti medžiagos kitiems tikslams.

VAIZDINĖ MEDŽIAGA SKIRTA LIETUVOS ŪKIO ŠAKŲ VISUMINIAM PAŽINIMUI (9–10 KLASĖS)

© Ugdymo plėtotės centras

Sudarė UABLearnKey, Ugdymo plėtotės centras