Vidurinio ugdymo ilgalaikių planų pavyzdžiai

Pakoreguotos Vidurinio ugdymo bendrosios programos (patvirtintos Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. vasario 21 d. įsakymu Nr. V-269) (toliau – Bendrosios programos) į mokyklas įvedamos palaipsniui. Nuo 2011-ųjų rugsėjo pagal jas pradėdama dirbti visose 11 (III gimnazijos) klasėse, o nuo 2012-ųjų rugsėjo – visose 12 (IV gimnazijos) klasėse.

Kaip mokytojai turės planuoti darbą pagal atnaujintas Bendrąsias programas?

Dėl planavimo procedūrų – kokius ilgalaikius ir/ar trumpalaikius planus ir kokia forma turi rengti mokytojai – susitariama mokykloje. Svarbiausia planų paskirtis – užtikrinti ugdymo sklandumą ir kokybę, todėl reikėtų siekti, kad planavimo procedūros ir dokumentai būtų kiek galima paprastesni ir naudingesni mokytojui.

Siekiant padėti mokytojams pasirengti dirbti pagal Bendrąsias programas, Ugdymo plėtotės centro metodininkai kartu su mokytojais praktikais parengė ir skelbia dalykų ilgalaikių planų pavyzdžius. Juos mokytojai galės naudoti savo kasdieniame darbe ar koreguoti ir susikurti savo planus pagal mokyklos priimtus susitarimus ir / ar savo poreikius. Mokytojai taip pat gali pasinaudoti leidyklų siūlomais pagal Bendrąsias programas parengtais planais.

Dorinis ugdymas
Profesinės etikos ilgalaikių planų pavyzdžiai
11 klasė

Šeimos etikos ilgalaikių planų pavyzdžiai
11 klasė
12 klasė

Filosofinės etikos ilgalaikių planų pavyzdžiai
11 klasė
12 klasė

Katalikų tikybos ilgalaikių planų pavyzdžiai
Katalikybė ir pasaulio religijos
Pašaukimai gyvenimui
Šventasis Raštas – gyvenimo kelionė
Religijos filosofija

Kalbos
Lietuvių kalbos ir literatūros ilgalaikių planų pavyzdžiai
11 klasė (išplėstinis kursas)

11 klasė (išplėstinis kursas). 2 variantas
12 klasė (išplėstinis kursas)
12 klasė (išplėstinis kursas). 2 variantas

Lietuvių kalbos ir literatūros kurtiesiems ir neprigirdintiesiems ilgalaikių planų pavyzdžiai:
11 klasė (bendrasis kursas)
12 klasė (bendrasis kursas)

Lietuvių gestų kalbos ilgalaikių planų pavyzdžiai:
11-12 klasės (bendrasis kursas)

Tautinių mažumų gimtųjų kalbų ilgalaikių planų pavyzdžiai:
Lenkų gimtoji kalba
11-12 klasės (bendrasis kursas)

Rusų gimtoji kalba
11 klasė (bendrasis kursas)
12 klasė (bendrasis kursas)
11-12 klasės (išplėstinis kursas), II variantas

Užsienio kalbų ilgalaikių planų pavyzdžiai:
Anglų kalba:
B1 lygio kurso igalaikis planas
B2 lygio kurso ilgalaikis planas

Vokiečių kalba:
B1 lygio kurso ilgalaikis planas

Rusų užsienio kalba:
B1 lygio kurso ilgalaikis planas

Matematika
Matematikos ilgalaikių planų pavyzdžiai:
11-12 klasės. Logikos įvadas
11-12 klasės (bendrasis kursas)
11-12 klasės (išplėstinis kursas)
Trumpalaikis planas. Rodiklinė funkcija. Lygtys, nelygybės (bendrasis kursas)
Trumpalaikis planas. Logaritminė funkcija. Lygtys, nelygybės (išplėstinis kursas)

Gamtamokslinis ugdymas
Biologijos ilgalaikių planų pavyzdžiai:
11 klasė (bendrasis kursas) 11 klasė (išplėstinis kursas)
11 klasė (Išplėstinis kursas) Ląstelė ir medžiagų apykaita. Homeostazė ir žmogaus sveikata
12 klasė (bendrasis kursas) 12 klasė (išplėstinis kursas)

Chemijos ilgalaikių planų pavyzdžiai:
11 klasė (bendrasis kursas) 11 klasė (išplėstinis kursas)
12 klasė (bendrasis kursas) 12 klasė (išplėstinis kursas)
11-12 klasės (išplėstinis kursas), II variantas

Fizikos ilgalaikių planų pavyzdžiai:
11-12 klasės (bendrasis kursas)
11-12 klasės (išplėstinis kursas)

Socialinis ugdymas
Istorijos ilgalaikių planų pavyzdžiai:
11 klasė (bendrasis kursas) 12 klasė (bendrasis kursas)
11 klasė (išplėstinis kursas) 11 klasė (išplėstinis kursas). II variantas
12 klasė (išplėstinis kursas)
12 klasė (išplėstinis kursas), II variantas

Geografijos ilgalaikių planų pavyzdžiai:
11-12 klasės (bendrasis kursas)
11-12 klasės (išplėstinis kursas)

Integruoto istorijos ir geografijos kurso ilgalaikių planų pavyzdžiai:
11-12 klasės (bendrasis kursas)

Teisės ilgalaikių planų pavyzdžiai:
11-12 klasės (bendrasis kursas)

Ekonomikos ir verslumo ilgalaikių planų pavyzdžiai:
11 klasė (bendrasis kursas)
12 klasė (bendrasis kursas)

Filosofijos ilgalaikių planų pavyzdžiai:
11 klasė (bendrasis kursas)
12 klasė (bendrasis kursas)

Meninis ugdymas
Dailės ilgalaikių planų pavyzdžiai:
11-12 klasės (bendrasis kursas)
11 klasė (išplėstinis kursas)

Fotografijos ilgalaikių planų pavyzdžiai:
11-12 klasės

Filmų kūrimo ilgalaikių planų pavyzdžiai:
11-12 klasės

Muzikos ilgalaikių planų pavyzdžiai:
11-12 klasės

Kompiuterinių muzikos technologijų ilgalaikių planų pavyzdžiai:
11-12 klasės

Šokio ilgalaikių planų pavyzdžiai:
11-12 klasės

Teatro ilgalaikių planų pavyzdžiai:
11-12 klasės

Etninė kultūra
Etninės kultūros ilgalaikių planų pavyzdžiai:
11 klasė

Informacinės technologijos
Informacinių technologijų ilgalaikių planų pavyzdžiai:
11-12 klasės (bendrasis kursas)
11-12 klasės (išplėstinis kursas). Programavimas
11-12 klasės (išplėstinis kursas). Duomenų bazių kūrimas ir valdymas
11-12 klasės (išplėstinis kursas). Elektroninė leidyba

Technologijos
Technologijų kryptis: Taikomasis menas, amatai ir dizainas
Ilgalainiai planai 11-12 kl. Taikomasis menas, amatai ir dizainas
Medžio dirbiniai. Trumpalaikis planas
Juvelyrika. Trumpalaikis planas
Keramika. Trumpalaikis planas
Dailioji tekstilė. Juostos. Trumpalaikis planas
Dailioji tekstilė. Lietuvių liaudies ornamentika šiuolaikinėje tekstilėje. Trumpalaikis planas

Technologijų kryptis: Turizmas ir mityba
Ilgalaikis planas 11-12 kl.Turizmas. Viešbučių aptarnavimas. Viešasis maitinimas
Turizmas. Trumpalaikis planas
Viešasis maitinimas. Trumpalaikis planas
Viešbučių teikiamos paslaugos. Trumpalaikis planas
Viešbučių teikiamos paslaugos. Trumpalaikis planas
11 klasė (bendrasis kursas)
12 klasė (bendrasis kursas)
-->
Tekstilės ilgalaikių planų pavyzdžiai:
11 klasė (bendrasis kursas)

Dizaino ilgalaikių planų pavyzdžiai:
11 klasė
11 klasė (išplėstinis kursas)
12 klasė (išplėstinis kursas)

Kūno kultūra
Kūno kultūros ilgalaikių planų pavyzdžiai:
11-12 klasės (bendrasis kursas). Aerobika