Ugdymo plėtotės centro direktoriaus darbotvarkė

Balandžio 24 d., pirmadienis
 
Balandžio 25 d., antradienis
9 val.

Centre dalyvauja skyrių vedėjų pasitarime

 
Balandžio 26 d., trečiadienis
8.30 val.

Centre dalyvauja Ugdymo turinio skyriaus pasitarime

10–12 val.

Direktoriaus priėmimo valandos

 
Balandžio 27 d., ketvirtadienis
 
Balandžio 28 d., penktadienis
8–10 val.

Direktoriaus priėmimo valandos