Vadovo darbotvarkė

L. e. p. direktoriaus pavaduotoja Asta Rudienė

Spalio 26 d., pirmadienis
Spalio 27 d., antradienis
Spalio 28 d., trečiadienis
Spalio 29 d., ketvirtadienis
Spalio 30 d., penktadienis
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.