Vadovo darbotvarkė

L. e. p. direktoriaus pavaduotoja Asta Rudienė

Sausio 18 d., pirmadienis
Sausio 19 d., antradienis
Sausio 20 d., trečiadienis
Sausio 21 d., ketvirtadienis
Sausio 22 d., penktadienis
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.