Vadovo darbotvarkė

Direktoriaus pavaduotojas Ričardas Totoraitis

Vasario 22 d., pirmadienis
Vasario 23 d., antradienis
Vasario 24 d., trečiadienis
Vasario 25 d., ketvirtadienis
Vasario 26 d., penktadienis
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.