Naujienos

Ugdymo plėtotės centras (UPC)

, tai mokytojų mokymas ir pedagogų mokymas, renginiai dalyko mokytojams, švietimo renginiai mokytojams, kvalifikacijos tobulinimo projektai, pedagogų, mokytojų kvalifikacijos tobulinimas, mokyklų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas, pedagogų kvalifikacijos tobulinimas, mokytojų profesinė raida ir pedagogų profesinė raida, seminarai pedagogams, renginiai pedagogams ir konferencijos mokytojams. Seminarai mokytojams, renginiai mokytojams ir konferencijos pedagogams, mokytojų kompetencijų tobulinimas ir pedadogų kompetencijų tobulinimas, mokytojų apmokymas, mokytojų mokymas, kvalifikacijos tobulinimas, kvalifikacijos kėlimas, profėsinis mokymas. Ugdymo plėtotės centras (UPC), vykdomi projektai - priešmokyklinis ugdymas, ikimokyklinis ugdymas, darnusis ugdymas, mokyklos darbas, mokyklos veiklos vadyba, vadovavimas mokykla, mokyklos vadovai, mokyklos veiklos tobulinimas, švietimo konsultantai, specialiųjų poreikių vaikų ugdymas, socialiniės kompetencijos, informacinių technologijų mokytojų kompetencijų tobulinimas ir pedagogų kompetencijų tobulinimas, profesinio rengimo pedagogų kompetencijos tobulinimas, prevencija ugdymo institucijose, kalbos ugdymas, valstybinė kalba. Mokytojų patirtis, pedagogų patirtis, parodos mokytojams, parodos pedagogams. Parodos, seminarai ir konferencijos mokytojams ir pedagogams.

Ugdymo pletotes centras (UPC)

, tai mokytoju mokymas ir pedagogu mokymas, renginiai dalyko mokytojams, svietimo renginiai mokytojams, kvalifikacijos tobulinimo projektai, pedagogu, mokytoju kvalifikacijos tobulinimas ir mokyklu darbuotoju kvalifikacijos tobulinimas, pedagogu kvalifikacijos tobulinimas, mokytoju profesine raida ir pedagogu profesine raida, seminarai pedagogams, renginiai pedagogams ir konferencijos mokytojams. Seminarai mokytojams, renginiai mokytojams ir konferencijos pedagogams, mokytoju kompetenciju tobulinimas ir pedagogu kompetenciju tobulinimas, mokytoju apmokymas, mokytoju mokymas, kvalifikacijos tobulinimas, kvalifikacijos kelimas, profesinis mokymas. Ugdymo pletotes centras (UPC), vykdomi projektai - priesmokyklinis ugdymas, ikimokyklinis ugdymas, darnusis ugdymas, mokyklos darbas, mokyklos veiklos vadyba, vadovavimas mokykla, mokyklos vadovai, mokyklos veiklos tobulinimas, svietimo konsultantai, specialiuju poreikiu vaiku ugdymas, socialines kompetencijos, informaciniu technologiju mokytoju ir pedagogu kompetenciju tobulinimas, profesinio rengimo pedagogu kompetencijos tobulinimas, prevencija ugdymo institucijose, kalbos ugdymas, valstybine kalba. Mokytoju patirtis, pedagogu patirtis, parodos mokytojams, parodos pedagogams. Parodos, seminarai ir konferencijos mokytojams ir pedagogams.

Mokyklų atranka Inovacijoms išbandyti

Tęsdami projekto „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“ veiklas, kviečiame bendrojo ugdymo mokyklas dalyvauti atrankoje inovacijoms išbandyti ir kartu tobulinti bendrojo ugdymo mokytojų dalykines ir bendrąsias kompetencijas, būtinas ugdymo turiniui formuoti, įgyvendinti pedagogų kvalifikacijos tobulinimo sistemą.

2019-05-24

Lietuvos Junior Achievement kviečia į tarptautinę konferenciją „EFEKT 2019“

Birželio 5–6 d. ekonominio švietimo ir verslumo ugdymo organizacija „Lietuvos Junior Achievement“ kviečia mokytojus, mokyklų administracijos atstovus bei mokyklų vadovus susitikti metinėje konferencijoje, kurioje dalyviai gilina savo žinias ir dalijasi patirtimi. Šiais metais pasaulinis „Junior Achievement“ organizacijos tinklas švenčia 100 metų prasmingų ir sėkmingų darbų sukaktį bei kviečia Jūsų mokyklos pedagoginę bendruomenę dalyvauti konferencijoje „EFEKT 2019“.

2019-05-24

Pradedančiųjų pedagogų stažuotė: projekto „Tęsk“ susitikimai su savivaldybių, mokyklų atstovais

Ugdymo plėtotės centras ir projekto „Tęsk“ (nr. 09.2.1-ESFA-V-727-01-0001) partnerės-aukštosios mokyklos 2019 m. gegužės mėn. 10 d., 14 d., 17 d. organizavo susitikimus su Lietuvos savivaldybių atstovais, mokyklų vadovais. Renginius koordinavo pedagogų rengimo centrai Kaune, Šiauliuose, Vilniuje. Susitikimų dalyviams pateikta informacija apie ES paramos lėšomis finansuojamą ir šiuo metu vykdomą projektą „Tęsk“, išsamiau buvo pristatyta projekte vykdoma veikla, skirta išbandyti pradedančiojo dirbti pedagogo stažuotės modelį.

2019-05-23

Kviečiame į viešąją konsultaciją dėl integralaus gamtamokslinio ugdymo

2019 m. gegužės 29 d. vyks viešoji konsultacija dėl integralaus gamtamokslinio ugdymo 5–8 klasėse. Numatoma pristatyti „Integruoto gamtos mokslų kurso programą 5–8 klasėms“ bendrojo ugdymo kaitos kontekste, aptarti programos išbandymą mokyklose ir diskutuoti gamtamokslinio ugdymo klausimais. Į viešąją konsultaciją kviečiame gamtos mokslų mokytojus, mokyklų vadovus, mokinių tėvus, aukštųjų mokyklų atstovus ir visus, kam rūpi mokinių gamtamokslinis ugdymas bendrojo ugdymo mokyklose.

2019-05-20

Viešosios konsultacijos dėl Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrosios programos įgyvendinimo

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Ugdymo plėtotės centras sulaukia paklausimų iš mokytojų, mokyklų vadovų, tėvų, visuomenės sveikatos specialistų dėl lytinio ugdymo, todėl 2019 m. birželio 4–13 d. Ugdymo plėtotės centras organizuoja viešąsias konsultacijas „Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrosios programos įgyvendinimas mokyklose: kaip formuojamas turinys bendradarbiaujant programą įgyvendinantiems mokytojams su visuomenės sveikatos specialistais“.

2019-05-14

Visos dienos mokykla – veiksminga investicija ugdymo sėkmei

Tėvai patenkinti vaikų užimtumu, didėja vaikų savarankiškumas ir gerėja jų pasiekimai, didelė veiklų pasiūla, ieškoma veiksmingų ugdymo organizavimo būdų, užtikrinamos lygios galimybės tenkinti socialinius, sveikatos priežiūros, švietimo ir kultūros poreikius. Visa tai yra visos dienos mokykloje.

2019-05-07