Naujienos

Ugdymo plėtotės centras (UPC)

, tai mokytojų mokymas ir pedagogų mokymas, renginiai dalyko mokytojams, švietimo renginiai mokytojams, kvalifikacijos tobulinimo projektai, pedagogų, mokytojų kvalifikacijos tobulinimas, mokyklų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas, pedagogų kvalifikacijos tobulinimas, mokytojų profesinė raida ir pedagogų profesinė raida, seminarai pedagogams, renginiai pedagogams ir konferencijos mokytojams. Seminarai mokytojams, renginiai mokytojams ir konferencijos pedagogams, mokytojų kompetencijų tobulinimas ir pedadogų kompetencijų tobulinimas, mokytojų apmokymas, mokytojų mokymas, kvalifikacijos tobulinimas, kvalifikacijos kėlimas, profėsinis mokymas. Ugdymo plėtotės centras (UPC), vykdomi projektai - priešmokyklinis ugdymas, ikimokyklinis ugdymas, darnusis ugdymas, mokyklos darbas, mokyklos veiklos vadyba, vadovavimas mokykla, mokyklos vadovai, mokyklos veiklos tobulinimas, švietimo konsultantai, specialiųjų poreikių vaikų ugdymas, socialiniės kompetencijos, informacinių technologijų mokytojų kompetencijų tobulinimas ir pedagogų kompetencijų tobulinimas, profesinio rengimo pedagogų kompetencijos tobulinimas, prevencija ugdymo institucijose, kalbos ugdymas, valstybinė kalba. Mokytojų patirtis, pedagogų patirtis, parodos mokytojams, parodos pedagogams. Parodos, seminarai ir konferencijos mokytojams ir pedagogams.

Ugdymo pletotes centras (UPC)

, tai mokytoju mokymas ir pedagogu mokymas, renginiai dalyko mokytojams, svietimo renginiai mokytojams, kvalifikacijos tobulinimo projektai, pedagogu, mokytoju kvalifikacijos tobulinimas ir mokyklu darbuotoju kvalifikacijos tobulinimas, pedagogu kvalifikacijos tobulinimas, mokytoju profesine raida ir pedagogu profesine raida, seminarai pedagogams, renginiai pedagogams ir konferencijos mokytojams. Seminarai mokytojams, renginiai mokytojams ir konferencijos pedagogams, mokytoju kompetenciju tobulinimas ir pedagogu kompetenciju tobulinimas, mokytoju apmokymas, mokytoju mokymas, kvalifikacijos tobulinimas, kvalifikacijos kelimas, profesinis mokymas. Ugdymo pletotes centras (UPC), vykdomi projektai - priesmokyklinis ugdymas, ikimokyklinis ugdymas, darnusis ugdymas, mokyklos darbas, mokyklos veiklos vadyba, vadovavimas mokykla, mokyklos vadovai, mokyklos veiklos tobulinimas, svietimo konsultantai, specialiuju poreikiu vaiku ugdymas, socialines kompetencijos, informaciniu technologiju mokytoju ir pedagogu kompetenciju tobulinimas, profesinio rengimo pedagogu kompetencijos tobulinimas, prevencija ugdymo institucijose, kalbos ugdymas, valstybine kalba. Mokytoju patirtis, pedagogu patirtis, parodos mokytojams, parodos pedagogams. Parodos, seminarai ir konferencijos mokytojams ir pedagogams.

Kviečiame dalyvauti antrojoje Lietuvos geomokslų olimpiadoje!

Lapkričio 16 d. 12 val. kviečiame dalyvauti II-ą kartą Lietuvoje vyksiančioje geomokslų olimpiadoje! Geomokslų olimpiada tai puiki galimybė sužinoti kaip veikia skirtingos Žemės sferos, dangaus kūnai, kaip uolienos, vanduo, ledas, oras, dirvožemis sąveikauja tarpusavyje ir sukuria mus supančią aplinką. Geomokslų olimpiados temos ir užduotys apima įvairius Žemės mokslus: geografiją, geologiją, meteorologiją, hidrologiją bei astronomiją.

2018-10-12

Švietimo bendruomenių asociacijų atstovų susitikimas

2018 m. spalio 15 d. Ugdymo plėtotės centre organizuojamas švietimo bendruomenių asociacijų atstovų susitikimas. Šio susitikimo tikslas – tęsti susitarimus dėl švietimo bendruomenių asociacijų įsijungimo į ugdymo turinio atnaujinimo procesus. Į renginį kviečiami atvykti Lietuvos mokytojų-dalykininkų asociacijų atstovai.

2018-10-12

XXI amžiaus mokytojas. Kas jis?

2018 m. spalio 18 d. (ketvirtadienį) 11.00–11.45 val. „Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje transliacijoje „XXI amžiaus mokytojas. Kas jis?“ Transliacijoje kviečiami dalyvauti bendrojo ugdymo mokyklų vadovai, savivaldybių administracijų švietimo padalinių specialistai, mokytojai, mokinių tėvai ir kiti mokyklų bendruomenių nariai.

2018-10-11

Vaikų žemėlapių konkursas „Mums patinka žemėlapiai!“

Lietuvos kartografų draugija aštuntą kartą Lietuvoje organizuoja tarptautinio B. Petchenik vardo Vaikų žemėlapių konkurso „Mums patinka žemėlapiai!“ nacionalinės atrankos etapą. Visi vaikai iki 16 metų amžiaus kviečiami piešti, tapyti ar kitokiomis priemonėmis kurti žemėlapius tema „Mums patinka žemėlapiai!“.

2018-10-11

Šokio mokytojų asociacija kviečia rinkti Lietuvos šokio mokytoją

Šokio mokytojų asociacija organizuoja 2018 metų Lietuvos šokio mokytojo rinkimus ir kviečia Lietuvos miestų ir rajonų savivaldybių švietimo ir kultūros padalinius, Lietuvos miestų ir rajonų šokio mokytojų metodinius būrelius, Lietuvos švietimo ir kultūros centrus, švietimo ir kultūros įstaigų vadovus, nevyriausybines organizacijas, mokinių arba tėvų organizacijas teikti šokio mokytojų kandidatūras.

2018-10-10

Lietuvos anglų kalbos mokytojų asociacija kviečia į profesinio tobulėjimo kursą

Lietuvos anglų kalbos mokytojų asociacija (LAKMA) kviečia 5–8 kl. anglų kalbos mokytojus į profesinio tobulėjimo kursą „Formuojamasis vertinimas ugdymo procese“ (22 akad. val.), kurį ves lektorė Cristina Berry, JAV ambasados kultūrinių mainų programos dalyvė, vertinimo specialistė, šiuo metu bendradarbiaujanti su Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija.

2018-10-10

„Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje laidoje „Gera mokykla tėvų akimis“

Š. m. spalio 16 d. (antradienį) 10.00–10.45 val. „Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje transliacijoje „Gera mokykla tėvų akimis“. Transliacijoje kviečiami dalyvauti bendrojo ugdymo mokyklų vadovai, savivaldybių administracijų švietimo padalinių specialistai, mokinių tėvai ir kiti mokyklų bendruomenių nariai.

2018-10-10

Seminaras „Kaip kurti ir naudoti e. knygas pamokose, integruojant įvairias kultūras?“

JAV edukologė, Montanos valstijos universiteto profesorė, Fulbraito stipendininkė dr. Susan Barfield yra atvykusi į Lietuvą ir kviečia išmokti kurti e. knygas, taip pat sužinoti, kaip panaudoti e. knygų kūrimo metodiką pamokose. Spalio 15 d., pirmadienį, nuo 10 iki 16 val. Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakultete laukiami visi su vaikais ir suaugusiaisiais dirbantys pedagogai, ypač tie, kurių ugdytinių grupės yra daugiakalbės ir daugiakultūrės.

2018-10-10

Lyčių lygybė: STEM dalykų ugdymo „perprogramavimas“

Mokyklų vadovus, STEM dalykų mokytojus, pagalbos specialistus kviečiame teikti paraiškas dalyvauti kasmetinėje „ClassNet“ konferencijoje „Lyčių lygybė: STEM dalykų ugdymo „perprogramavimas“. Konferencija vyks 2018 m. lapkričio 27–30 d. Helsinkyje (Suomija).

2018-10-10

Kviečiame dalyvauti iniciatyvoje „ES programavimo savaitė“

Maloniai kviečiame dalyvauti iniciatyvoje „ES programavimo savaitė“ (EU Code Week), kuri prasidėjo spalio 6 d. ir vyks iki spalio 21 d. Šiemet programavimo savaitės iniciatyva – atsinaujinusi!

2018-10-09

Ekspertai iki 2020 m. rugsėjo atnaujins visas bendrojo ugdymo programas

Ugdymo plėtotės centras paskelbė 1,3 mln. eurų vertės viešąjį pirkimą bendrosioms ugdymo programoms parengti. Šis pirkimas vykdomas įgyvendinant 7,8 mln. eurų vertės projekto, finansuojamo valstybės biudžeto ir ES struktūrinių fondų lėšomis, vieną iš veiklų. Ne mažiau kaip 84 ekspertai atnaujins 8 bendrąsias programas ir parengs lydinčiąją medžiagą.

2018-10-09

Kviečiame į Jungtinės Karalystės, Izraelio ir Bulgarijos švietimo ekspertų ugdymo patirties pristatymus

Ugdymo plėtotės centras 2018 m. spalio 16 d. kviečia bendrojo ugdymo mokyklų informacinių technologijų, gamtos mokslų (biologijos, chemijos, fizikos) ir technologijų mokytojus dalyvauti užsienio šalių ugdymo patirties pristatymuose. Renginiai nemokami

2018-10-08

Vaikų chorų kūrybinė laboratorija Klaipėdoje

Vaikų chorų kūrybinė laboratorija - jau tradiciniu tampantis renginys chorų vadovams, muzikos mokytojams, muzikinių profesijų studentams, visiems, kurie neabejingi Lietuvos chorinei kultūrai. Šiais metais lapkričio 23–24 dienomis Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Klaipėdos fakultete laboratorijos dalyvių laukia turininga programa.

2018-10-08

„Mokytojo TV interviu“: vertinimo sistemos pokyčiai

Nauji mokslo metai – naujas rubrikos „Mokytojo TV interviu“ sezonas. Kartą per mėnesį pristatysime jums trumpą interviu su ekspertu aktualia tema. Malonaus žiūrėjimo!

2018-10-08

Mokiniai kviečiami dalyvauti rašinių apie žmogaus teises ir laisves konkurse

Šiemet minime Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos 70-ąsias metines. JAV ambasada Lietuvoje, Lietuvos Seimo kontrolierių įstaiga ir Užsienio reikalų ministerija kviečia 9–12 klasių mokinius dalyvauti rašinių konkurse (anglų kalba) ir taip išreikšti savo nuomonę apie žmogaus teisių ir laisvių svarbą.

2018-10-02

Kviečiame dalyvauti renginyje „Role of media literacy in the education systems of Baltic countries: from policy to practice“

Bendrojo ugdymo mokyklų vadovus bei mokytojus, nevyriausybinių organizacijų, žiniasklaidos atstovus ir kitus asmenis, dirbančius medijų raštingumo ugdymo srityje, kviečiame dalyvauti 2018 m. spalio 24 d. Kaune organizuojamame renginyje „Role of media literacy in the education systems of Baltic countries: from policy to practice“ (liet. „Medijų raštingumo vaidmuo Baltijos šalių švietimo sistemose: nuo politikos iki praktikos“). Renginys vyks anglų kalba.

2018-09-26

Kviečiame į konferenciją „Mūsų mokytojai – Daukantas ir Vydūnas“

Lietuvos Respublikos Seimas, Švietimo ir mokslo ministerija, Ugdymo plėtotės centras, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Lituanistų sambūris ir Etninės kultūros globos taryba kviečia Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų ir užsienio lietuviškų mokyklų mokytojus į konferenciją „Mūsų mokytojai – Daukantas ir Vydūnas“, kuri vyks 2018 m. spalio 12–13 dienomis.

2018-09-20

Metodinės dienos „Ugdymo turinio aktualijos“

Šiandien mūsų mokykla sparčiai keičiasi. Mokytojas tampa lyderiu ir įkvėpėju, kurio pedagoginė veikla nukreipta mokinius sąmoningai siekti ugdymo tikslų. Todėl mokytojas turi rūpintis nuolatiniu asmeniniu tobulėjimu, tikslingai tobulinti turimas kompetencijas ir įgyti naujų. Ugdymo plėtotės centras kartu su Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija organizuoja metodinių dienų ciklą „Ugdymo turinio aktualijos“ savivaldybių metodinių būrelių pirmininkams ir jų deleguotiems nariams.

2018-09-20

Kviečiame kūrybiškai pažvelgti į vasaros atostogas ir sukurti savo žaidimą!!!

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro Pilietinio ugdymo skyrius kartu su Žaislų muziejumi, Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentu prie KAM organizuoja žaidimų kūrimo konkursą. Ugdykime mokinių kūrybingumą, pilietiškumą ir patriotizmą.

2018-06-12

Meninių darbų konkursas „Mes – Lietuva: mano krašto bendruomenės“

Konkurso tikslas – paskatinti mokinius susipažinti su savo krašto ir jo bendruomenių istorija, iškiliomis asmenybėmis, aplankyti vietos muziejus ar pakalbinti senolius ir pasirinkta technika sukurti meninį darbą konkurso tema „Mes – Lietuva: mano krašto bendruomenės“.

2018-03-15