Naujienos

Ugdymo plėtotės centras (UPC)

, tai mokytojų mokymas ir pedagogų mokymas, renginiai dalyko mokytojams, švietimo renginiai mokytojams, kvalifikacijos tobulinimo projektai, pedagogų, mokytojų kvalifikacijos tobulinimas, mokyklų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas, pedagogų kvalifikacijos tobulinimas, mokytojų profesinė raida ir pedagogų profesinė raida, seminarai pedagogams, renginiai pedagogams ir konferencijos mokytojams. Seminarai mokytojams, renginiai mokytojams ir konferencijos pedagogams, mokytojų kompetencijų tobulinimas ir pedadogų kompetencijų tobulinimas, mokytojų apmokymas, mokytojų mokymas, kvalifikacijos tobulinimas, kvalifikacijos kėlimas, profėsinis mokymas. Ugdymo plėtotės centras (UPC), vykdomi projektai - priešmokyklinis ugdymas, ikimokyklinis ugdymas, darnusis ugdymas, mokyklos darbas, mokyklos veiklos vadyba, vadovavimas mokykla, mokyklos vadovai, mokyklos veiklos tobulinimas, švietimo konsultantai, specialiųjų poreikių vaikų ugdymas, socialiniės kompetencijos, informacinių technologijų mokytojų kompetencijų tobulinimas ir pedagogų kompetencijų tobulinimas, profesinio rengimo pedagogų kompetencijos tobulinimas, prevencija ugdymo institucijose, kalbos ugdymas, valstybinė kalba. Mokytojų patirtis, pedagogų patirtis, parodos mokytojams, parodos pedagogams. Parodos, seminarai ir konferencijos mokytojams ir pedagogams.

Ugdymo pletotes centras (UPC)

, tai mokytoju mokymas ir pedagogu mokymas, renginiai dalyko mokytojams, svietimo renginiai mokytojams, kvalifikacijos tobulinimo projektai, pedagogu, mokytoju kvalifikacijos tobulinimas ir mokyklu darbuotoju kvalifikacijos tobulinimas, pedagogu kvalifikacijos tobulinimas, mokytoju profesine raida ir pedagogu profesine raida, seminarai pedagogams, renginiai pedagogams ir konferencijos mokytojams. Seminarai mokytojams, renginiai mokytojams ir konferencijos pedagogams, mokytoju kompetenciju tobulinimas ir pedagogu kompetenciju tobulinimas, mokytoju apmokymas, mokytoju mokymas, kvalifikacijos tobulinimas, kvalifikacijos kelimas, profesinis mokymas. Ugdymo pletotes centras (UPC), vykdomi projektai - priesmokyklinis ugdymas, ikimokyklinis ugdymas, darnusis ugdymas, mokyklos darbas, mokyklos veiklos vadyba, vadovavimas mokykla, mokyklos vadovai, mokyklos veiklos tobulinimas, svietimo konsultantai, specialiuju poreikiu vaiku ugdymas, socialines kompetencijos, informaciniu technologiju mokytoju ir pedagogu kompetenciju tobulinimas, profesinio rengimo pedagogu kompetencijos tobulinimas, prevencija ugdymo institucijose, kalbos ugdymas, valstybine kalba. Mokytoju patirtis, pedagogu patirtis, parodos mokytojams, parodos pedagogams. Parodos, seminarai ir konferencijos mokytojams ir pedagogams.

Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklas kviečiame dalyvauti socialinės partnerystės programoje „Valgyk protingai“

Viešoji įstaiga „HUMANA PEOPLE TO PEOPLE BALTIC“ ir Ugdymo plėtotės centras kviečia Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklas įgyvendinti projektines veiklas, stiprinančias technologijų (mitybos) ir sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrųjų programų įgyvendinimą mokyklose.

2019-04-24

Parodoje „Sužinokime. Tobulėkime. Veikime“ gausus būrys mokytojų ir kitų švietimiečių

Šiandien, balandžio 24 d., 10 val. įvyko regioninės švietimo parodos „Sužinokime. Tobulėkime. Veikime“ atidarymas Utenos Dauniškio gimnazijoje. Parodą atidarė Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus patarėja Audronė Šuminienė, Utenos rajono savivaldybės meras Alvydas Katinas, laikinas Ugdymo plėtotės centro vadovas Rimas Stankevičius, Alytaus šv. Benedikto gimnazijos direktorė Loreta Šernienė ir Utenos Dauniškio gimnazijos direktorė – parodos šeimininkė Asta Skeirienė.

2019-04-24

„Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje laidoje „Nepatogaus kino klasė“: filmai, padedantys augti“

Š. m. balandžio 29 d. (pirmadienį) 14.00–14.30 val. „Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Nepatogaus kino klasė“: filmai, padedantys augti“. Transliacijos tikslas – pristatyti „Nepatogaus kino klasės“ platformą, padedančią kalbėti sudėtingomis, jautriomis ir nejaukiomis temomis su mokiniais. Transliacijoje kviečiami dalyvauti formaliojo ir neformaliojo švietimo mokytojai, mokyklų vadovai.

2019-04-24

Kvietimas dalyvauti Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, aukštųjų mokyklų, savivaldybių ir ugdymo įstaigų atstovų susitikimuose

Ugdymo plėtotės centras, įgyvendindamas ESF finansuojamą projektą „Tęsk“ (projekto nr. 09.2.1-ESFA-V-727-01-0001), kurio metu vyksta pradedančiųjų mokytojų pedagoginės stažuotės išbandymas, kviečia savivaldybių švietimo padalinių atstovus, švietimo įstaigų vadovus ar jų pavaduotojus, kitus suinteresuotus asmenis ir organizacijas dalyvauti susitikimuose su Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir aukštųjų mokyklų atstovais.

2019-04-17

Skelbimas dėl parduodamo automobilio

Pranešame apie viešojo tiesioginio aukciono būdu parduodamą automobilį VW Transporter. Aukciono dalyvių registracija vyksta nuo aukciono paskelbimo dienos (2019 m. balandžio 16 d.) iki 2019 m. balandžio 30 d. Aukciono dalyviai registruojami Ugdymo plėtotės centre adresu M. Katkaus g. 44, Vilnius, 210 kab. Atvykus registruotis būtina turėti asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus.

2019-04-16

Skelbimas dėl dalininko teisių pardavimo

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija informuoja apie parduodamas valstybei nuosavybės teise priklausančias Viešosios įstaigos „Vaiko labui“ (įstaigos kodas – 125966250, buveinė – Vilnius, M. Katkaus g. 44) dalininko teises viešo aukciono būdu. Viešosios įstaigos „Vaiko labui“ veiklos tikslai – vaikų ir jaunimo emocinių ir socialinių sunkumų įveikimo ugdymas, bei vaikų ir jaunimo emocinių ir socialinių sunkumų prevencija.

2019-04-11

STEM atradimų savaitė

„STEM atradimų savaitė 2019“ yra tarptautinė iniciatyva, kviečianti projektus, organizacijas ir mokyklas visoje Europoje ir pasaulyje atkreipti dėmesį į studijas ir karjerą gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir matematikos (angl. STEM) srityse. Šių metų savaitės tema – „Gerosios patirtys naudojant inovatyvius STEM išteklius“. Pagrindinis šių metų savaitės tikslas – parodyti, kaip mokymo medžiaga ir kiti mokymosi ištekliai naudojami ugdomosiose veiklose.

2019-04-09

Parodoje – švietimo ekspertės iš Suomijos ir Belgijos

Utenos Dauniškio gimnazijoje balandžio 24–25 d. vyksiančioje parodoje „Sužinokime. Tobulėkime. Veikime“ lankysis dvi švietimo ekspertės – Elise Tarvainen (Isku Learning, Suomija) ir Anneke Verbeeck (,,i3-technologies“, Belgija). Jos dalyvauja įvairiuose tarptautinio lygio švietimo renginiuose ir džiaugiasi galimybe pasidalinti savo ilgamete patirtimi bei įžvalgomis su parodos lankytojais.

2019-04-08

Kviečiame plėtoti žinias apie finansinį ir mokesčių raštingumą

Kviečiame dalyvauti 40 val. akredituotos pedagogų kvalifikacijos programos „Finansinis ir mokesčių raštingumas: ką turėtų žinoti pedagogai“ dviejų sesijų mokymuose. Kodėl? Dauguma finansinio raštingumo temų, ugdančių mokinių gebėjimus, yra integruojamos į visų dalykų pamokas, tačiau, sparčiai vystantis ekonomikai, mokslui ir modernizuojant daugelį procesų, vis atsiranda naujų žinių apie mokesčius ir finansinį raštingumą poreikis.

2019-04-04

Kvietimas prisijungti prie vadovėlių vertintojų komandos

Reikalingi edukacinės srities psichologai, pradinio ugdymo, biologijos, fizikos, chemijos, istorijos, geografijos, pilietiškumo pagrindų, ekonomikos ir verslumo, dorinio ugdymo, filosofijos, kūno kultūros, gimtosios kalbos (rusų, lenkų), lietuvių kalbos, užsienio kalbos (anglų, vokiečių, prancūzų), dailės, muzikos, matematikos, informacinių technologijų, technologijų dalykų vadovėlių turinio vertintojai.

2019-04-02

Kviečia kūrybinis filosofinių, meninių ir komunikacinių įžvalgų lavinimo konkursas „Mano jūros vizija“

Klaipėdos universiteto Filosofijos ir kultūrologijos katedra kartu su kultūrinių industrijų asociacija „Mediėdros“ maloniai kviečia visus 9–12 klasių Lietuvos moksleivius dalyvauti kūrybiniame filosofinių, meninių ir komunikacinių įžvalgų lavinimo konkurse „Mano jūros vizija“.

2019-03-19

Kviečiame asociacijas teikti siūlymus dėl bendrųjų programų

Ugdymo plėtotės centras tęsia bendradarbiavimą su Lietuvos pedagogų, mokyklų, tėvų asociacijomis dėl bendrųjų programų atnaujinimo. Kviečiame įsitraukti į šiuo metu galiojančių programų analizę. Rengdami atnaujintas programas, siekiame pasitarti ir įsiklausyti į suinteresuotas šalis bei praktikus, kasdien dirbančius su mokiniais. Raginame asociacijas diskutuoti su savo nariais apie bendrąsias programas.

2019-02-20

Kviečia muzikos kūrinių konkursas „Mano nata“

Nacionalinis moksleivių muzikos kūrinių konkursas „Mano nata“ 2019 m. vyks jau dešimtąjį kartą. Konkursas tampa išskirtiniu Lietuvos muzikinės kultūros įvykiu – čia kūrybingi mokiniai ne tik varžosi, bet ir mokosi vieni iš kitų, savo mokytojų, profesionalių kompozitorių, muzikos atlikėjų.

2019-01-23