Naujienos

Ugdymo plėtotės centras (UPC)

, tai mokytojų mokymas ir pedagogų mokymas, renginiai dalyko mokytojams, švietimo renginiai mokytojams, kvalifikacijos tobulinimo projektai, pedagogų, mokytojų kvalifikacijos tobulinimas, mokyklų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas, pedagogų kvalifikacijos tobulinimas, mokytojų profesinė raida ir pedagogų profesinė raida, seminarai pedagogams, renginiai pedagogams ir konferencijos mokytojams. Seminarai mokytojams, renginiai mokytojams ir konferencijos pedagogams, mokytojų kompetencijų tobulinimas ir pedadogų kompetencijų tobulinimas, mokytojų apmokymas, mokytojų mokymas, kvalifikacijos tobulinimas, kvalifikacijos kėlimas, profėsinis mokymas. Ugdymo plėtotės centras (UPC), vykdomi projektai - priešmokyklinis ugdymas, ikimokyklinis ugdymas, darnusis ugdymas, mokyklos darbas, mokyklos veiklos vadyba, vadovavimas mokykla, mokyklos vadovai, mokyklos veiklos tobulinimas, švietimo konsultantai, specialiųjų poreikių vaikų ugdymas, socialiniės kompetencijos, informacinių technologijų mokytojų kompetencijų tobulinimas ir pedagogų kompetencijų tobulinimas, profesinio rengimo pedagogų kompetencijos tobulinimas, prevencija ugdymo institucijose, kalbos ugdymas, valstybinė kalba. Mokytojų patirtis, pedagogų patirtis, parodos mokytojams, parodos pedagogams. Parodos, seminarai ir konferencijos mokytojams ir pedagogams.

Ugdymo pletotes centras (UPC)

, tai mokytoju mokymas ir pedagogu mokymas, renginiai dalyko mokytojams, svietimo renginiai mokytojams, kvalifikacijos tobulinimo projektai, pedagogu, mokytoju kvalifikacijos tobulinimas ir mokyklu darbuotoju kvalifikacijos tobulinimas, pedagogu kvalifikacijos tobulinimas, mokytoju profesine raida ir pedagogu profesine raida, seminarai pedagogams, renginiai pedagogams ir konferencijos mokytojams. Seminarai mokytojams, renginiai mokytojams ir konferencijos pedagogams, mokytoju kompetenciju tobulinimas ir pedagogu kompetenciju tobulinimas, mokytoju apmokymas, mokytoju mokymas, kvalifikacijos tobulinimas, kvalifikacijos kelimas, profesinis mokymas. Ugdymo pletotes centras (UPC), vykdomi projektai - priesmokyklinis ugdymas, ikimokyklinis ugdymas, darnusis ugdymas, mokyklos darbas, mokyklos veiklos vadyba, vadovavimas mokykla, mokyklos vadovai, mokyklos veiklos tobulinimas, svietimo konsultantai, specialiuju poreikiu vaiku ugdymas, socialines kompetencijos, informaciniu technologiju mokytoju ir pedagogu kompetenciju tobulinimas, profesinio rengimo pedagogu kompetencijos tobulinimas, prevencija ugdymo institucijose, kalbos ugdymas, valstybine kalba. Mokytoju patirtis, pedagogu patirtis, parodos mokytojams, parodos pedagogams. Parodos, seminarai ir konferencijos mokytojams ir pedagogams.

Balandžio 4–5 d. Alytuje vyks paroda „Sužinokime. Tobulėkime. Veikime“

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija ir Ugdymo plėtotės centras, bendradarbiaudami su Alytaus miesto savivaldybe ir Alytaus šv. Benedikto gimnazija, balandžio 4–5 d. Alytaus šv. Benedikto gimnazijoje organizuoja švietimo inovacijų parodą „Sužinokime. Tobulėkime. Veikime“.

„Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje laidoje „Mokinio individualios pažangos vertinimas“

Š. m. kovo 26 d. (pirmadienį) 14.00–14.45 val. „Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Mokinio individualios pažangos vertinimas“. Transliacijoje kviečiami dalyvauti bendrojo ugdymo mokyklų mokytojai, ugdymo įstaigų vadovai, pavaduotojai ugdymui.

2018-03-22

„Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje laidoje „Interneto svetainė „nerukysiu.lt“ – kuo gali būti naudinga pedagogams?“

Š. m. kovo 29 d. (ketvirtadienį) 13.00–13.40 val. „Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Interneto svetainė „nerukysiu.lt“ – kuo gali būti naudinga pedagogams?“ Transliaciją žiūrėti kviečiami bendrojo ugdymo mokyklų mokytojai, mokiniai, tėvai bei visi, kuriems aktuali moksleivių rūkymo problema.

2018-03-22

Kvietimas jungtis prie Kokybiško frankofoninio ugdymo programos

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Prancūzijos ambasada Lietuvoje ir Prancūzų institutas Lietuvoje inicijuoja Kokybiško frankofoninio ugdymo (pranc. Qualité Francophone) programą ir kviečia visus, kuriems rūpi frankofoninis ugdymas Lietuvoje ir daugiakalbystė, prisidėti prie šios iniciatyvos.

2018-03-22

Lietuvos mokyklų mokytojai kuria STEM mokyklos ženklą

Šių mokslo metų pradžioje (2017-09-01) startavo „European Schoolnet“ koordinuojamas Europos Sąjungos finansuojamas strateginių partnerysčių projektas „STEM School Label“ (liet. „STEM mokyklų ženklas“). Džiaugiamės, kad ši tema nėra naujiena Lietuvos švietimui, galime atsakingai įsitraukti į projekto veiklas ir siekti prasmingesnio ugdymo turinio atnaujinimo.

2018-03-22

Skaitiniai pradinių klasių mokiniams

Pristatome naujus internetinius leidinius pradinių klasių mokiniams ir mokytojams. Tai skaitinių knygos „Upelis“ 1–2 klasei ir „Upelis“ 3–4 klasei. Jas parengė Vaiva Juškienė, prof. dr. Džiuljeta Maskuliūnienė ir prof. dr. Gražina Skabeikytė-Kazlauskienė. Leidinius rasite UPC interneto svetainėje „Ugdymo sodas“.

2018-03-22

Prasideda registracija į nacionalinę teisinių žinių olimpiadą

Kviečiame 9–12 klasių moksleivius dalyvauti „Nacionalinėje teisinių žinių olimpiadoje“, kurios tikslas – ugdyti Lietuvos jaunimo teisinį sąmoningumą ir supratimą apie teisinę valstybę, teisinę kultūrą. Olimpiados metu moksleiviai turės galimybę įsivertinti savo žinias įvairiose teisės srityse.

2018-03-22

Pedagogus (formaliojo ir neformaliojo ugdymo) kviečiame plėtoti žinias apie finansinį ir mokesčių raštingumą

Kviečiame dalyvauti 40 val. akredituotos pedagogų kvalifikacijos programos „Finansinis ir mokesčių raštingumas: ką turėtų žinoti pedagogai“ dviejų sesijų mokymuose. Programa skirta įvairių dalykų mokytojams, ikimokyklinio ir pradinio ugdymo specialistams, profesijos ir neformaliojo švietimo pedagogams, bibliotekininkams.

2018-03-19

Menų dūzgės“ artėja – kviečiame semtis įkvėpimo!

Kultūros edukacijos savaitė „Menų dūzgės“ – tai kultūros institucijų ir mokytojų sąjūdis, skirtas tobulėti, glaudinti abipusius ryšius, generuoti idėjas, siekiant geresnės kultūros edukacijos ir mokinių mokymosi kokybės. 2018 metų balandžio 3–6 dienomis visoje Lietuvoje „Menų dūzgės“ sujus jau 5-tą kartą. Jose dalyvaus 43 kultūros ir švietimo įstaigos, vyks per 60 informacinių, kūrybinių, mokomųjų, kultūrinių renginių.

2018-03-19

„Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje laidoje „Kaip ugdysime lytiškumą ir rengsime šeimai pradinėje mokykloje?“

Š. m. kovo 27 d. (antradienį) 13.00–13.45 val. „Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Kaip ugdysime lytiškumą ir rengsime šeimai pradinėje mokykloje?“ Transliacijoje kviečiami dalyvauti priešmokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogai, mokyklų vadovai, mokyklų direktorių pavaduotojai ugdymui, savivaldybių atstovai, mokinių tėvai bei visi, kuriems rūpi vaikų lytiškumo ugdymo bei rengimo(si) šeimai problemos.

2018-03-16

Meninių darbų konkursas „Mes – Lietuva: mano krašto bendruomenės“

Konkurso tikslas – paskatinti mokinius susipažinti su savo krašto ir jo bendruomenių istorija, iškiliomis asmenybėmis, aplankyti vietos muziejus ar pakalbinti senolius ir pasirinkta technika sukurti meninį darbą konkurso tema „Mes – Lietuva: mano krašto bendruomenės“.

2018-03-15

Kviečiame dalyvauti tęstiniuose mokymuose „Ugdymo metodai, skatinantys bendradarbiavimą, emocinę ir socialinę raidą“

Kviečiame registruotis į seminaro „Ugdymo metodai, skatinantys emocinę ir socialinę raidą“ II sesiją, kuri vyks 2018 m. balandžio 3 d. Vilniaus „Minties“ gimnazijoje. Šie mokymai vykdomi pagal akredituotą pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programą „Ugdymo metodai, skatinantys bendradarbiavimą, emocinę ir socialinę raidą“

2018-03-14

Mokytojų meistriškumo programa JAV

Kviečiame dalyvauti mokytojų meistriškumo programoje Jungtinėse Amerikos Valstijose. Ši programa skirta vidurinių mokyklų anglų kalbos, matematikos, socialinių ir gamtos mokslų mokytojams. JAV vyriausybė padengia visas programos išlaidas.

2018-03-14

Svarbus mokytojams dokumentas „DigCompEdu“ parengtas lietuvių kalba

Švietimo informacinių technologijų centras ir Ugdymo plėtotės centras parengė svarbaus visiems Lietuvos pedagogams dokumento „Europos pedagogų skaitmeninių kompetencijų sistema“ (DigCompEdu) skaitmeninę versiją lietuvių kalba. „DigCompEdu“ sistema skirta visų lygių pedagogams – nuo pradinio ugdymo iki aukštojo mokslo ir suaugusiųjų švietimo, įskaitant bendrojo pobūdžio ir profesinį švietimą bei ugdymą, specialiųjų poreikių švietimą ir neformalųjį ugdymą.

2018-03-14

Balandžio 4–5 d. Alytuje vyks paroda „Sužinokime. Tobulėkime. Veikime“

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija ir Ugdymo plėtotės centras, bendradarbiaudami su Alytaus miesto savivaldybe ir Alytaus šv. Benedikto gimnazija, balandžio 4–5 d. Alytaus šv. Benedikto gimnazijoje organizuoja švietimo inovacijų parodą „Sužinokime. Tobulėkime. Veikime“. Parodoje vyks daugiau kaip 100 nemokamų renginių mokytojams ir mokyklų vadovams, veiks stendai, kuriuose bus pristatomos ugdymo(si) priemonės, įrankiai ir edukacinės programos.

2018-03-13

Lietuvos anglų kalbos mokytojų asociacija kviečia į praktinį seminarą „Lietuvos istorija anglų kalbos pamokose: praeitis ir dabartis“

Lietuvos anglų kalbos mokytojų asociacija kviečia 7–10 kl. anglų kalbos ir istorijos mokytojus į praktinį seminarą „Lietuvos istorija anglų kalbos pamokose: praeitis ir dabartis“. Seminaro tikslas – plėtoti anglų kalbos mokytojų gebėjimus integruoti Lietuvos istorijos tematiką į anglų kalbos pamokas, skatinti anglų kalbos ir istorijos mokytojų bendradarbiavimą rengiant integruoto ugdymo veiklas. Seminaro metu mokytojai išbandys praktines užduotis, susijusias su Lietuvos praeities ir dabarties pažinimu anglų kalbos pamokose.

2018-03-12

Kviečiame mokyklas teikti paraiškas mini mokymams

Ugdymo plėtotės centras, įgyvendindamas projektą „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“, skelbia atranką dalyvauti mini mokymuose. Mini mokymai – trijų dienų mokymai, susiję su mokytojo veiklos planavimu ir ugdymo proceso organizavimu, tikslingu mokinių tarpusavio, mokinių ir mokytojo bendradarbiavimu, aktyviu mokinių darbu pamokose.

2018-03-09

STEM atradimų savaitė

„STEM atradimų savaitė 2018“ yra tarptautinė iniciatyva, kviečianti projektus, organizacijas ir mokyklas Europoje ir pasaulyje atkreipti dėmesį į studijas ir karjerą gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir matematikos (angl. STEM) srityse. Šių metų šūkis „Sakyk STEM taip!“ kviečia partnerius pažvelgti plačiau ir remti STEM dalykus mokykloje, bendradarbiauti su kitais suinteresuotais asmenimis šioje srityje.

2018-03-07

Tarptautinės frankofonijos dienos renginiai bendrojo ugdymo mokyklose

Tarptautinė frankofonijos diena, kovo 20-oji, visame pasaulyje minima nuo 1990 metų. Lietuvoje šiai tarptautinei datai paminėti, prancūzų kalbai ir frankofoniškoms kultūroms švęsti skiriamas visas kovo mėnuo. Mokyklose visą šį mėnesį organizuojami įvairūs renginiai, kurių tikslas – giliau susipažinti su frankofoniška kultūra.

2018-03-07

Kvietimas prisijungti prie vadovėlių vertintojų komandos

Ugdymo plėtotės centras kviečia prisijungti prie bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių turinio vertintojų komandos. Reikalingi edukacinės srities psichologai, pradinio ugdymo, biologijos, fizikos, chemijos, istorijos, geografijos, pilietiškumo pagrindų, ekonomikos ir verslumo, dorinio ugdymo, filosofijos, kūno kultūros, gimtosios kalbos (rusų, lenkų), lietuvių kalbos, užsienio kalbos (anglų, vokiečių, prancūzų), dailės, muzikos, matematikos, informacinių technologijų, technologijų dalykų vadovėlių turinio vertintojai.

2018-03-06

Skelbiama mokytojų atranka į nemokamus mokymus

Šiandien mūsų mokykla sparčiai keičiasi. Mokytojas tampa lyderiu ir įkvėpėju, kurio pedagoginė veikla nukreipta sąmoningai siekti ugdymo tikslų. Todėl mokytojas turi rūpintis nuolatiniu asmeniniu tobulėjimu, tikslingai tobulinti turimas kompetencijas ir įgyti naujų. Kviečiame bendrojo ugdymo mokyklų mokytojus dalyvauti Ugdymo plėtotės centro (UPC) organizuojamuose nemokamuose mokymuose, skirtuose bendrosioms kompetencijoms tobulinti.

2018-03-06

Kviečiame dalyvauti Baltijos regioninėje vasaros akademijoje Estijoje

Europos Vergelando (Wergeland) centras kartu su Estijos švietimo ir tyrimų ministerija, Estijos žmogaus teisių institutu kviečia Lietuvos, Latvijos ir Estijos bendrojo ugdymo mokyklų komandas dalyvauti Baltijos regioninėje vasaros akademijoje Estijoje. Prasidėjusi 2015 metais ir nuolat rotuojanti, 2018 m. akademija vyks birželio 28–liepos 1 d. Estijoje. Šių metų tema – saugios ir įtraukios mokyklos visiems kūrimas.

2018-03-05

Kūrybinių darbų peržiūra-festivalis „Aš kuriu!“

Menų brandos egzaminas, vykdomas nuo 2013 m., yra šiuolaikinį požiūrį atitinkantis naujoviškas apibendrinamojo sumuojamojo mokinių pasiekimų vertinimo būdas. Egzamino programa apima 7 meninio ugdymo dalykus: dailę, filmų kūrimą, fotografiją, grafinį dizainą, muziką, šokį ir teatrą. Vienas iš egzamino tikslų yra suteikti mokiniams galimybę savarankiškai kurti ir pristatyti savo kūrybinės veiklos rezultatus bendruomenei.

2018-02-26

Kaip ugdyti svarbiausius vaikų gebėjimus?

Lietuvos mokyklose vyksta projektas „Tyrinėjimo menas: partnerystės kuriančioms mokykloms (2017–2018 m. m.)“. Projektą įgyvendina Britų taryba ir asociacija „Kūrybinės jungtys“, bendradarbiaudama su Ugdymo plėtotės centru. Projektas yra Britų tarybos kultūrinių ryšių programos, vykdomos visose trijose Baltijos šalyse, dalis.

2018-02-14

Atraskite kvarkų ir leptonų pasaulį, tirdami realius CERN detektoriaus duomenis

Kiekvienais metais daugiau kaip 13 tūkst. mokinių ir studentų iš 52 pasaulio šalių, norėdami išaiškinti dalelių fizikos paslaptis, vienai dienai atvyksta į jiems artimiausią universitetą ar mokslinių tyrimų centrą. Mokslininkai juos supažindina su elementariųjų dalelių ir fundamentinių jėgų tyrimais bei taikomais metodais.

2018-02-09

„Mokytojo TV“ pristato tiesioginių laidų programą

Kviečiame susipažinti su Ugdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ 2018 metų I pusmečio tiesioginių vaizdo transliacijų internetu programa.

2018-01-19