Naujienos

Ugdymo plėtotės centras (UPC)

, tai mokytojų mokymas ir pedagogų mokymas, renginiai dalyko mokytojams, švietimo renginiai mokytojams, kvalifikacijos tobulinimo projektai, pedagogų, mokytojų kvalifikacijos tobulinimas, mokyklų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas, pedagogų kvalifikacijos tobulinimas, mokytojų profesinė raida ir pedagogų profesinė raida, seminarai pedagogams, renginiai pedagogams ir konferencijos mokytojams. Seminarai mokytojams, renginiai mokytojams ir konferencijos pedagogams, mokytojų kompetencijų tobulinimas ir pedadogų kompetencijų tobulinimas, mokytojų apmokymas, mokytojų mokymas, kvalifikacijos tobulinimas, kvalifikacijos kėlimas, profėsinis mokymas. Ugdymo plėtotės centras (UPC), vykdomi projektai - priešmokyklinis ugdymas, ikimokyklinis ugdymas, darnusis ugdymas, mokyklos darbas, mokyklos veiklos vadyba, vadovavimas mokykla, mokyklos vadovai, mokyklos veiklos tobulinimas, švietimo konsultantai, specialiųjų poreikių vaikų ugdymas, socialiniės kompetencijos, informacinių technologijų mokytojų kompetencijų tobulinimas ir pedagogų kompetencijų tobulinimas, profesinio rengimo pedagogų kompetencijos tobulinimas, prevencija ugdymo institucijose, kalbos ugdymas, valstybinė kalba. Mokytojų patirtis, pedagogų patirtis, parodos mokytojams, parodos pedagogams. Parodos, seminarai ir konferencijos mokytojams ir pedagogams.

Ugdymo pletotes centras (UPC)

, tai mokytoju mokymas ir pedagogu mokymas, renginiai dalyko mokytojams, svietimo renginiai mokytojams, kvalifikacijos tobulinimo projektai, pedagogu, mokytoju kvalifikacijos tobulinimas ir mokyklu darbuotoju kvalifikacijos tobulinimas, pedagogu kvalifikacijos tobulinimas, mokytoju profesine raida ir pedagogu profesine raida, seminarai pedagogams, renginiai pedagogams ir konferencijos mokytojams. Seminarai mokytojams, renginiai mokytojams ir konferencijos pedagogams, mokytoju kompetenciju tobulinimas ir pedagogu kompetenciju tobulinimas, mokytoju apmokymas, mokytoju mokymas, kvalifikacijos tobulinimas, kvalifikacijos kelimas, profesinis mokymas. Ugdymo pletotes centras (UPC), vykdomi projektai - priesmokyklinis ugdymas, ikimokyklinis ugdymas, darnusis ugdymas, mokyklos darbas, mokyklos veiklos vadyba, vadovavimas mokykla, mokyklos vadovai, mokyklos veiklos tobulinimas, svietimo konsultantai, specialiuju poreikiu vaiku ugdymas, socialines kompetencijos, informaciniu technologiju mokytoju ir pedagogu kompetenciju tobulinimas, profesinio rengimo pedagogu kompetencijos tobulinimas, prevencija ugdymo institucijose, kalbos ugdymas, valstybine kalba. Mokytoju patirtis, pedagogu patirtis, parodos mokytojams, parodos pedagogams. Parodos, seminarai ir konferencijos mokytojams ir pedagogams.

Kviečiame į viešąją konsultaciją dėl integralaus gamtamokslinio ugdymo

2019 m. gegužės 29 d. vyks viešoji konsultacija dėl integralaus gamtamokslinio ugdymo 5–8 klasėse. Numatoma pristatyti „Integruoto gamtos mokslų kurso programą 5–8 klasėms“ bendrojo ugdymo kaitos kontekste, aptarti programos išbandymą mokyklose ir diskutuoti gamtamokslinio ugdymo klausimais. Į viešąją konsultaciją kviečiame gamtos mokslų mokytojus, mokyklų vadovus, mokinių tėvus, aukštųjų mokyklų atstovus ir visus, kam rūpi mokinių gamtamokslinis ugdymas bendrojo ugdymo mokyklose.

2019-05-20

„Menų dūzgės“ – kultūros edukatorių ir mokytojų bendrakūros link

Mokytojai ir ugdymo turinio kūrėjai, Kultūros paso paslaugų koordinatoriai, edukatoriai ir kultūros edukacijos politikai, mokinių atstovai – tokia įvairi publika susirinko analizuoti VI kartą vykusios kultūros edukacijos savaitės „Menų dūzgės“ kontekstą ir apibendrinti rezultatus. Baigiamasis savaitės renginys vyko Nacionaliniame muziejuje Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmuose 2019 m. gegužės 15 d.

2019-05-16

Pedagogų bendruomenės pateikė savo nuomonę dėl bendrųjų programų

Rengiantis atnaujinti ugdymo turinį, svarbu išnagrinėti galiojančių bendrųjų programų (2008; 2011; 2016; 2017) veiksmingumą. Ugdymo plėtotės centras, bendradarbiaudamas su Lietuvos pedagogų, mokyklų, tėvų asociacijų atstovais, parengė klausimyną ir pakvietė visas asociacijas ir kitas suinteresuotąsias organizacijas bei asmenis įsitraukti į šiuo metu galiojančių programų analizę.

2019-05-15

Pažymėk „žydintį“ vandens telkinį

VšĮ Gamtos paveldo fondas kartu su partneriais iš Lietuvos ir Lenkijos vykdo Europos Sąjungos aplinkos ir klimato politikos programos (LIFE) projektą „Dumbliai – ekonomiškai pagrįstų vandens ekosistemų paslaugų dalis“. VšĮ Gamtos paveldo fondas yra atsakingas už projekto veiklų viešinimą ir rezultatų sklaidą. Siekiant šio tikslo, yra sukurta aplikacija „Pažymėk žydintį vandens telkinį“.

2019-05-14

Viešosios konsultacijos. Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrosios programos įgyvendinimas mokyklose: kaip formuojamas turinys bendradarbiaujant programą įgyvendinantiems mokytojams su visuomenės sveikatos specialistais

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, Ugdymo plėtotės centras sulaukia paklausimų iš mokytojų, mokyklų vadovų, tėvų, visuomenės sveikatos specialistų dėl lytinio ugdymo, todėl 2019 m. birželio 4–13 d. Ugdymo plėtotės centras organizuoja viešąsias konsultacijas „Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrosios programos įgyvendinimas mokyklose: kaip formuojamas turinys bendradarbiaujant programą įgyvendinantiems mokytojams su visuomenės sveikatos specialistais“.

2019-05-14

Visos dienos mokykla – veiksminga investicija ugdymo sėkmei

Tėvai patenkinti vaikų užimtumu, didėja vaikų savarankiškumas ir gerėja jų pasiekimai, didelė veiklų pasiūla, ieškoma veiksmingų ugdymo organizavimo būdų, užtikrinamos lygios galimybės tenkinti socialinius, sveikatos priežiūros, švietimo ir kultūros poreikius. Visa tai yra visos dienos mokykloje.

2019-05-07

Lietuvos anglų kalbos mokytojų asociacija kviečia mokytojus į praktinį seminarą

Lietuvos anglų kalbos mokytojų asociacija (LAKMA) ir JAV ambasada kviečia anglų kalbos mokytojus į praktinį seminarą „Žaidimo metodo taikymas, siekiant įtvirtinti anglų kalbos žinias ir gebėjimus“. Lektorė – Cristina Berry, JAV ambasados kultūrinių mainų programos dalyvė, bendradarbiaujanti su Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija.

2019-05-03