Naujienos

Ugdymo plėtotės centras (UPC)

, tai mokytojų mokymas ir pedagogų mokymas, renginiai dalyko mokytojams, švietimo renginiai mokytojams, kvalifikacijos tobulinimo projektai, pedagogų, mokytojų kvalifikacijos tobulinimas, mokyklų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas, pedagogų kvalifikacijos tobulinimas, mokytojų profesinė raida ir pedagogų profesinė raida, seminarai pedagogams, renginiai pedagogams ir konferencijos mokytojams. Seminarai mokytojams, renginiai mokytojams ir konferencijos pedagogams, mokytojų kompetencijų tobulinimas ir pedadogų kompetencijų tobulinimas, mokytojų apmokymas, mokytojų mokymas, kvalifikacijos tobulinimas, kvalifikacijos kėlimas, profėsinis mokymas. Ugdymo plėtotės centras (UPC), vykdomi projektai - priešmokyklinis ugdymas, ikimokyklinis ugdymas, darnusis ugdymas, mokyklos darbas, mokyklos veiklos vadyba, vadovavimas mokykla, mokyklos vadovai, mokyklos veiklos tobulinimas, švietimo konsultantai, specialiųjų poreikių vaikų ugdymas, socialiniės kompetencijos, informacinių technologijų mokytojų kompetencijų tobulinimas ir pedagogų kompetencijų tobulinimas, profesinio rengimo pedagogų kompetencijos tobulinimas, prevencija ugdymo institucijose, kalbos ugdymas, valstybinė kalba. Mokytojų patirtis, pedagogų patirtis, parodos mokytojams, parodos pedagogams. Parodos, seminarai ir konferencijos mokytojams ir pedagogams.

Ugdymo pletotes centras (UPC)

, tai mokytoju mokymas ir pedagogu mokymas, renginiai dalyko mokytojams, svietimo renginiai mokytojams, kvalifikacijos tobulinimo projektai, pedagogu, mokytoju kvalifikacijos tobulinimas ir mokyklu darbuotoju kvalifikacijos tobulinimas, pedagogu kvalifikacijos tobulinimas, mokytoju profesine raida ir pedagogu profesine raida, seminarai pedagogams, renginiai pedagogams ir konferencijos mokytojams. Seminarai mokytojams, renginiai mokytojams ir konferencijos pedagogams, mokytoju kompetenciju tobulinimas ir pedagogu kompetenciju tobulinimas, mokytoju apmokymas, mokytoju mokymas, kvalifikacijos tobulinimas, kvalifikacijos kelimas, profesinis mokymas. Ugdymo pletotes centras (UPC), vykdomi projektai - priesmokyklinis ugdymas, ikimokyklinis ugdymas, darnusis ugdymas, mokyklos darbas, mokyklos veiklos vadyba, vadovavimas mokykla, mokyklos vadovai, mokyklos veiklos tobulinimas, svietimo konsultantai, specialiuju poreikiu vaiku ugdymas, socialines kompetencijos, informaciniu technologiju mokytoju ir pedagogu kompetenciju tobulinimas, profesinio rengimo pedagogu kompetencijos tobulinimas, prevencija ugdymo institucijose, kalbos ugdymas, valstybine kalba. Mokytoju patirtis, pedagogu patirtis, parodos mokytojams, parodos pedagogams. Parodos, seminarai ir konferencijos mokytojams ir pedagogams.

Kviečiame dalyvauti moksleivių video darbų konkurse

Tęsdamas kino edukacijos projektą „Dokumentika mokykloje“ Lietuvos kino centras jau ketvirtą kartą kviečia moksleivius dalyvauti video darbų konkurse bei kūrybinėse kino dirbtuvėse su profesionaliais kino režisieriais Andriumi Blaževičiumi ir Maratu Sargsyanu. Šių metų konkurso tema – „LIETUVA. 100. MES“.

2018-01-23

„Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje laidoje „Ankstyvosios intervencijos programa – kaip pakviesti?“

Š. m. sausio 25 d. (ketvirtadienį) 14.00–14.45 val. val. „Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Ankstyvosios intervencijos programa – kaip pakviesti?“ Transliacijoje kviečiami dalyvauti mokyklų vaiko gerovės komisijų nariai, klasių auklėtojai, mokytojai, administracijų atstovai, socialiniai pedagogai, psichologai, visuomenės sveikatos priežiūros specialistai, tėvai, kiti suinteresuoti asmenys.

2018-01-23

Konkursas „Ką žinai apie Lietuvos kariuomenę“

Krašto apsaugos bendradarbiaudama su Švietimo ir mokslo ministerija jau 23-ąjį kartą skelbia konkursą „Ką žinai apie Lietuvos kariuomenę“. Jame dalyvauti kviečiami 9–12 klasių mokiniai, kurie domisi Lietuvos gynybos ir saugumo politika, Lietuvos kariuomene, jos istorija, svarbiausiais įvykiais, įtakingiausiomis asmenybėmis. Registruotis į konkursą galima nuo 2018 m. sausio 22 d. iki kovo 2 d.

2018-01-23

Lietuvos jaunieji fizikai mokosi iš pasaulinio lygio mokslininkų

VšĮ „Saulės“ privačios gimnazijos mokinio Džiugo Vyšniausko iniciatyva 2017 m. gruodžio 20 d. šioje gimnazijoje vyko vaizdo konferencija su JAV Hanfordo Lazerių interferometro gravitacinių bangų observatorija LIGO (angl. k. Laser Interferometer Gravitational-wave Observatory). Ši observatorija išgarsėjo visame pasaulyje, kai prieš dvejus metus joje buvo užfiksuotos į daugelį klausimų apie mūsų Visatą padedančios atsakyti gravitacinės bangos.

2018-01-23

Netekome muzikos pedagogės Vidos Marijos Krakauskaitės

2018 m. sausio 20 d. mirė įžymi Lietuvos muzikos pedagogė, muzikologė, vadovėlių, mokymo ir metodinių priemonių autorė, ilgametė M. K. Čiurlionio menų mokyklos mokytoja Vida Marija Krakauskaitė (1924–2018). Pedagogė savo veiklą grindė principu, kad muzikinis auklėjimas turi būti prieinamas visiems vaikams, kad muzika taptu džiaugsmu kiekvienam.

2018-01-22

Europos Komisijos ataskaitos apie atvirąjį švietimą

Europos Komisija paskelbė naujus dokumentus: „Atvirojo švietimo politikos metodai – 28 Europos Sąjungos narių atvejų analizė“ (angl. Policy Approaches to Open Education - Case Studies from 28 EU Member States) ir „Atvirojo švietimo politikos rekomendacijos Europos šalims“ (angl. Going Open: Policy Recommendations on Open Education in Europe). Ugdymo plėtotės centras ir Švietimo informacinių technologijų centras kartu su 27-iomis kitų Europos Sąjungos šalių švietimo institucijomis dalyvavo vykdant atvejų analizę ir teikė medžiagą ataskaitai.

2018-01-19

Sveikiname „Scientix“ projekto ambasadorius

2017 m. gruodį 198 mokytojai papildė „Scientix“ ambasadorių šeimą. Dabar projekto ambasadoriais yra 502 mokytojai savanoriai iš 44 šalių. Jie buvo atrinkti po to, kai pateikė paraiškas (trečiajai laidai buvo pateiktos 3275 paraiškos) ir sėkmingai įveikė tris mokymų modulius. Ambasadorių vaidmuo – skleisti informaciją apie projekto veiklas nacionaliniu lygiu ir dalytis savo gerąja patirtimi su STEM ugdytojais visame pasaulyje.

2018-01-19

„Mokytojo TV“ pristato tiesioginių laidų programą

Kviečiame susipažinti su Ugdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ 2018 metų I pusmečio tiesioginių vaizdo transliacijų internetu programa.

2018-01-19

Jaunimo mainų projektų konkursai 2018 metams

Informuojame, kad Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos paskelbė du jaunimo mainų projektų konkursus 2018 metams. Kviečiame teikti paraiškas ir dalyvauti jaunimo mainų projektuose.

2018-01-12

Meninio ugdymo metodinės veiklos stiprinimas

Planuojant 2018 m. metodinę veiklą, mokyklų mokytojų metodinės grupės, savivaldybių mokytojų metodiniai būreliai kviečiami įtraukti meninio ugdymo mokytojų, įgyvendinančių pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrąsias programas, kvalifikacijos tobulinimo galimybes.

2018-01-12

Kviečiame į inovacijų forumus!

Ugdymo plėtotės centras, įgyvendindamas Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos lėšomis finansuojamo projekto „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“ veiklas, vėl kviečia švietimo bendruomenę į inovacijų forumus. 2018 m. sausio 16 d. vyks inovacijų forumas, kuriame bus pristatomos skaitmeninės mokymo priemonės, o 2018 m. sausio 26 d. vyksiančiame forume dalyviai susipažins su skaitmeniniais mokymo įrankiais.

2018-01-10

Kūrybinės dirbtuvės „Mokykla be namų darbų“

2018 m. sausio 5 d. rytą aptarti namų darbų vaidmenį ugdymo kaitos procese Ugdymo plėtotės centre rinkosi mokslininkai, mokytojai, mokiniai, studentai, tėvai ir švietimo darbuotojai. Švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė lapkričio 24 d. parodoje „Mokykla 2017“ pristatė savo viziją apie ateities mokyklą, kurioje nebebus namų darbų, ir kvietė šalies mokyklas žengti šiuo keliu.

2018-01-10

Kviečiame aplankyti parodą „Išradėjų šalis – moksliniai tyrimai Vokietijoje“
(„Aš tiesiog tingėjau skaičiuoti“)


Tai integruota paroda apie svarbius istorinius mokslinius išradimus ir šiuolaikines inovacijas medicinos, informatikos, energetikos, komunikacijų, transporto, optikos ir medžiagų mokslo srityse ir orientuota į 12–25 metų lankytojus. Parodos autoriai - Goethe`s institutas drauge su Fraunhoferio draugija ir Maxo Plancko draugija.

2018-01-09

Paroda „Piliakalniai: praeities retrospektyva, dabarties realijos, ateities vizijos“

Lietuvos mokinių dailės olimpiada vyksta nuo 1994 metų, 2017 m. įvyko jau 23-ioji. Jos tema – „Piliakalniai: praeities retrospektyva, dabarties realijos, ateities vizijos“. Olimpiados dalyviai turi įveikti tris etapus, kiekvienam jų sukurdami po naują kūrinį.

2018-01-08

Pradedamas respublikinis konkursas PIEŠINYS = MATEMATIKOS UŽDAVINYS

Vilniaus Simono Daukanto progimnazija, bendradarbiaudama su Vilniaus Gedimino technikos universitetu, organizuoja respublikinį integruotą matematikos ir informacinių technologijų piešinių konkursą. Šių metų konkurso tema – „Matematikos uždavinys Lietuvos 100-mečiui“.

2017-11-23

Pradedamas konkursas „Mano žemėlapis Lietuvai“

Jau trečiąjį kartą UAB „Hnit-Baltic“ kartu su Ugdymo plėtotės centru, Vilniaus universiteto Geomokslų instituto Kartografijos ir geoinformatikos katedra bei Lietuvos geografų draugija organizuoja skaitmeninių žemėlapių kūrimo konkursą „Mano žemėlapis Lietuvai“ ir kviečia 3–12 klasių Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų mokinius ar kūrybines grupes (iki trijų mokinių) kurti ir dalyvauti. Kviečiame kurti skaitmeninius žemėlapius ir dalyvauti konkurse, skirtame Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio paminėjimui!

2017-09-07