Naujienos

Ugdymo plėtotės centras (UPC)

, tai mokytojų mokymas ir pedagogų mokymas, renginiai dalyko mokytojams, švietimo renginiai mokytojams, kvalifikacijos tobulinimo projektai, pedagogų, mokytojų kvalifikacijos tobulinimas, mokyklų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas, pedagogų kvalifikacijos tobulinimas, mokytojų profesinė raida ir pedagogų profesinė raida, seminarai pedagogams, renginiai pedagogams ir konferencijos mokytojams. Seminarai mokytojams, renginiai mokytojams ir konferencijos pedagogams, mokytojų kompetencijų tobulinimas ir pedadogų kompetencijų tobulinimas, mokytojų apmokymas, mokytojų mokymas, kvalifikacijos tobulinimas, kvalifikacijos kėlimas, profėsinis mokymas. Ugdymo plėtotės centras (UPC), vykdomi projektai - priešmokyklinis ugdymas, ikimokyklinis ugdymas, darnusis ugdymas, mokyklos darbas, mokyklos veiklos vadyba, vadovavimas mokykla, mokyklos vadovai, mokyklos veiklos tobulinimas, švietimo konsultantai, specialiųjų poreikių vaikų ugdymas, socialiniės kompetencijos, informacinių technologijų mokytojų kompetencijų tobulinimas ir pedagogų kompetencijų tobulinimas, profesinio rengimo pedagogų kompetencijos tobulinimas, prevencija ugdymo institucijose, kalbos ugdymas, valstybinė kalba. Mokytojų patirtis, pedagogų patirtis, parodos mokytojams, parodos pedagogams. Parodos, seminarai ir konferencijos mokytojams ir pedagogams.

Ugdymo pletotes centras (UPC)

, tai mokytoju mokymas ir pedagogu mokymas, renginiai dalyko mokytojams, svietimo renginiai mokytojams, kvalifikacijos tobulinimo projektai, pedagogu, mokytoju kvalifikacijos tobulinimas ir mokyklu darbuotoju kvalifikacijos tobulinimas, pedagogu kvalifikacijos tobulinimas, mokytoju profesine raida ir pedagogu profesine raida, seminarai pedagogams, renginiai pedagogams ir konferencijos mokytojams. Seminarai mokytojams, renginiai mokytojams ir konferencijos pedagogams, mokytoju kompetenciju tobulinimas ir pedagogu kompetenciju tobulinimas, mokytoju apmokymas, mokytoju mokymas, kvalifikacijos tobulinimas, kvalifikacijos kelimas, profesinis mokymas. Ugdymo pletotes centras (UPC), vykdomi projektai - priesmokyklinis ugdymas, ikimokyklinis ugdymas, darnusis ugdymas, mokyklos darbas, mokyklos veiklos vadyba, vadovavimas mokykla, mokyklos vadovai, mokyklos veiklos tobulinimas, svietimo konsultantai, specialiuju poreikiu vaiku ugdymas, socialines kompetencijos, informaciniu technologiju mokytoju ir pedagogu kompetenciju tobulinimas, profesinio rengimo pedagogu kompetencijos tobulinimas, prevencija ugdymo institucijose, kalbos ugdymas, valstybine kalba. Mokytoju patirtis, pedagogu patirtis, parodos mokytojams, parodos pedagogams. Parodos, seminarai ir konferencijos mokytojams ir pedagogams.

„Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje pamokoje „Sovietmečio laikotarpio Lietuvos dailė ir jos kūrėjai, kūriniai“

Š. m. spalio 23 d. (antradienį) 14.00–14.45 val. „Mokytojo TV“, tęsdama pamokų ciklą „10 Lietuvos valstybės dešimtmečių“, kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo pamokoje „Sovietmečio laikotarpio Lietuvos dailė ir jos kūrėjai, kūriniai“. Pamoką ves menotyrininkė dr. Ramutė Rachlevičiūtė, Vilniaus dailės akademijos Dailės istorijos ir teorijos katedros docentė, galerijos „Akademija“ vadovė. Pamokoje kviečiame dalyvauti pagrindinio ir vidurinio ugdymo klasių dailės ar istorijos pamokas turinčius mokinius ir mokytojus.

2018-10-19

Kviečiame į kasmetinę prancūzų kalbos mokytojų ir dėstytojų asociacijos konferenciją

Lietuvos prancūzų kalbos mokytojų ir dėstytojų asociacija kartu su Prancūzų institutu Lietuvoje ir kitais partneriais kviečia mokyklų prancūzų kalbos ir kitų (nekalbinių) dalykų mokytojus, QF kokybės ženklo programos būsimus ir esamus dalyvius, frankofoniją puoselėjančių mokyklų vadovus bei jų atstovus, universitetų dėstytojus ir visus besidominčiuosius prancūzų kalbos mokymu į kasmetinę konferenciją.

2018-10-18

Programuoti – lengva!

2018 m. spalio 12 d. 14 val. Ugdymo plėtotės centro (UPC) darbuotojai ir svečiai – Vilniaus apskrities pradinių klasių mokytojai – skubėjo į centro aktų salę, kur UPC metodininkės Albina Zdanevičienė, Giedrė Čiapienė ir Alvida Lozdienė bei UAB „Biznio mašinų kompanija“ projektų vadovė Rūta Kairytė ir Švietimo informacinių technologijų centro metodininkė Virginija Navickienė organizavo „Europos programavimo savaitės“ (EU Code Week) renginį „Programavimo valandą“.

2018-10-18

Švietimo bendruomenių asociacijų atstovai aptaria ugdymo turinio atnaujinimo darbus

Spalio 15 d. Ugdymo plėtotės centre susitiko švietimo bendruomenių asociacijų, LR švietimo ir mokslo ministerijos ir Ugdymo plėtotės centro atstovai. Susitikime taip pat dalyvavo VDU prof. Natalija Mažeikienė ir dr. Odeta Norkutė. Susitikimo tikslas – aptarti šiuo metu vykdomus ugdymo turinio atnaujinimo darbus.

2018-10-16

Kviečiame dalyvauti apklausoje dėl ugdymo priemonių darbui su iš užsienio atvykusių ir sugrįžusių LR piliečių šeimų vaikais

Ugdymo plėtotės centras, siekdamas padėti mokykloms veiksmingai spręsti dėl kalbos barjero kylančias problemas dirbant su iš užsienio atvykusių ir sugrįžusių LR piliečių šeimų vaikais, ketina parengti 2 skaitmenines integruoto mokymo priemones. Tam, kad šios priemonės kiek įmanoma tikslingiau atitiktų mokytojų ir vaikų poreikius, norime su Jumis pasitarti, kad išgrynintume sritis, kurioms labiausiai trūksta mokymo išteklių.

2018-10-16

„Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje transliacijoje-pamokoje „Adolfas Ramanauskas - Vanagas – vieno rezistento istorija“

Š. m. spalio 19 d. (penktadienį) 9.00–9.45 val. „Mokytojo TV“, tęsdama pamokų ciklą „10 Lietuvos valstybės dešimtmečių“, kviečia dalyvauti tiesioginėje šio ciklo vaizdo pamokoje tema „Adolfas Ramanauskas-Vanagas – vieno rezistento istorija“. Pamoką ves dr. Arvydas Anušauskas, Lietuvos istorikas, publicistas, scenaristas, visuomenės bei politinis veikėjas.

2018-10-16

Atsakome, kodėl sustabdytas viešasis pirkimas ir kodėl atsistatydino UPC direktorius

Pateikiame faktus dėl sustabdyto viešojo pirkimo bendrosioms ugdymo programoms parengti ir Ugdymo plėtotės centro direktoriaus atsistatydinimo. Teikiame atsakymus į Jums aktualius klausimus. Raginame kritiškai vertinti susiklosčiusią situaciją ir įvertinti skirtingus informacijos šaltinius.

2018-10-16

Kviečiame dalyvauti antrojoje Lietuvos geomokslų olimpiadoje!

Lapkričio 16 d. 12 val. kviečiame dalyvauti II-ą kartą Lietuvoje vyksiančioje geomokslų olimpiadoje! Geomokslų olimpiada tai puiki galimybė sužinoti kaip veikia skirtingos Žemės sferos, dangaus kūnai, kaip uolienos, vanduo, ledas, oras, dirvožemis sąveikauja tarpusavyje ir sukuria mus supančią aplinką. Geomokslų olimpiados temos ir užduotys apima įvairius Žemės mokslus: geografiją, geologiją, meteorologiją, hidrologiją bei astronomiją.

2018-10-12

Vaikų žemėlapių konkursas „Mums patinka žemėlapiai!“

Lietuvos kartografų draugija aštuntą kartą Lietuvoje organizuoja tarptautinio B. Petchenik vardo Vaikų žemėlapių konkurso „Mums patinka žemėlapiai!“ nacionalinės atrankos etapą. Visi vaikai iki 16 metų amžiaus kviečiami piešti, tapyti ar kitokiomis priemonėmis kurti žemėlapius tema „Mums patinka žemėlapiai!“.

2018-10-11

Šokio mokytojų asociacija kviečia rinkti Lietuvos šokio mokytoją

Šokio mokytojų asociacija organizuoja 2018 metų Lietuvos šokio mokytojo rinkimus ir kviečia Lietuvos miestų ir rajonų savivaldybių švietimo ir kultūros padalinius, Lietuvos miestų ir rajonų šokio mokytojų metodinius būrelius, Lietuvos švietimo ir kultūros centrus, švietimo ir kultūros įstaigų vadovus, nevyriausybines organizacijas, mokinių arba tėvų organizacijas teikti šokio mokytojų kandidatūras.

2018-10-10

Lietuvos anglų kalbos mokytojų asociacija kviečia į profesinio tobulėjimo kursą

Lietuvos anglų kalbos mokytojų asociacija (LAKMA) kviečia 5–8 kl. anglų kalbos mokytojus į profesinio tobulėjimo kursą „Formuojamasis vertinimas ugdymo procese“ (22 akad. val.), kurį ves lektorė Cristina Berry, JAV ambasados kultūrinių mainų programos dalyvė, vertinimo specialistė, šiuo metu bendradarbiaujanti su Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija.

2018-10-10

Ekspertai iki 2020 m. rugsėjo atnaujins visas bendrojo ugdymo programas

Ugdymo plėtotės centras paskelbė 1,3 mln. eurų vertės viešąjį pirkimą bendrosioms ugdymo programoms parengti. Šis pirkimas vykdomas įgyvendinant 7,8 mln. eurų vertės projekto, finansuojamo valstybės biudžeto ir ES struktūrinių fondų lėšomis, vieną iš veiklų. Ne mažiau kaip 84 ekspertai atnaujins 8 bendrąsias programas ir parengs lydinčiąją medžiagą.

2018-10-09

Vaikų chorų kūrybinė laboratorija Klaipėdoje

Vaikų chorų kūrybinė laboratorija - jau tradiciniu tampantis renginys chorų vadovams, muzikos mokytojams, muzikinių profesijų studentams, visiems, kurie neabejingi Lietuvos chorinei kultūrai. Šiais metais lapkričio 23–24 dienomis Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Klaipėdos fakultete laboratorijos dalyvių laukia turininga programa.

2018-10-08

Mokiniai kviečiami dalyvauti rašinių apie žmogaus teises ir laisves konkurse

Šiemet minime Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos 70-ąsias metines. JAV ambasada Lietuvoje, Lietuvos Seimo kontrolierių įstaiga ir Užsienio reikalų ministerija kviečia 9–12 klasių mokinius dalyvauti rašinių konkurse (anglų kalba) ir taip išreikšti savo nuomonę apie žmogaus teisių ir laisvių svarbą.

2018-10-02

Kviečiame dalyvauti renginyje „Role of media literacy in the education systems of Baltic countries: from policy to practice“

Bendrojo ugdymo mokyklų vadovus bei mokytojus, nevyriausybinių organizacijų, žiniasklaidos atstovus ir kitus asmenis, dirbančius medijų raštingumo ugdymo srityje, kviečiame dalyvauti 2018 m. spalio 24 d. Kaune organizuojamame renginyje „Role of media literacy in the education systems of Baltic countries: from policy to practice“ (liet. „Medijų raštingumo vaidmuo Baltijos šalių švietimo sistemose: nuo politikos iki praktikos“). Renginys vyks anglų kalba.

2018-09-26

Kviečiame į konferenciją „Mūsų mokytojai – Daukantas ir Vydūnas“

Lietuvos Respublikos Seimas, Švietimo ir mokslo ministerija, Ugdymo plėtotės centras, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Lituanistų sambūris ir Etninės kultūros globos taryba kviečia Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų ir užsienio lietuviškų mokyklų mokytojus į konferenciją „Mūsų mokytojai – Daukantas ir Vydūnas“, kuri vyks 2018 m. spalio 12–13 dienomis.

2018-09-20

Kviečiame kūrybiškai pažvelgti į vasaros atostogas ir sukurti savo žaidimą!!!

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro Pilietinio ugdymo skyrius kartu su Žaislų muziejumi, Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentu prie KAM organizuoja žaidimų kūrimo konkursą. Ugdykime mokinių kūrybingumą, pilietiškumą ir patriotizmą.

2018-06-12

Meninių darbų konkursas „Mes – Lietuva: mano krašto bendruomenės“

Konkurso tikslas – paskatinti mokinius susipažinti su savo krašto ir jo bendruomenių istorija, iškiliomis asmenybėmis, aplankyti vietos muziejus ar pakalbinti senolius ir pasirinkta technika sukurti meninį darbą konkurso tema „Mes – Lietuva: mano krašto bendruomenės“.

2018-03-15