Naujienos

Ugdymo plėtotės centras (UPC)

, tai mokytojų mokymas ir pedagogų mokymas, renginiai dalyko mokytojams, švietimo renginiai mokytojams, kvalifikacijos tobulinimo projektai, pedagogų, mokytojų kvalifikacijos tobulinimas, mokyklų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas, pedagogų kvalifikacijos tobulinimas, mokytojų profesinė raida ir pedagogų profesinė raida, seminarai pedagogams, renginiai pedagogams ir konferencijos mokytojams. Seminarai mokytojams, renginiai mokytojams ir konferencijos pedagogams, mokytojų kompetencijų tobulinimas ir pedadogų kompetencijų tobulinimas, mokytojų apmokymas, mokytojų mokymas, kvalifikacijos tobulinimas, kvalifikacijos kėlimas, profėsinis mokymas. Ugdymo plėtotės centras (UPC), vykdomi projektai - priešmokyklinis ugdymas, ikimokyklinis ugdymas, darnusis ugdymas, mokyklos darbas, mokyklos veiklos vadyba, vadovavimas mokykla, mokyklos vadovai, mokyklos veiklos tobulinimas, švietimo konsultantai, specialiųjų poreikių vaikų ugdymas, socialiniės kompetencijos, informacinių technologijų mokytojų kompetencijų tobulinimas ir pedagogų kompetencijų tobulinimas, profesinio rengimo pedagogų kompetencijos tobulinimas, prevencija ugdymo institucijose, kalbos ugdymas, valstybinė kalba. Mokytojų patirtis, pedagogų patirtis, parodos mokytojams, parodos pedagogams. Parodos, seminarai ir konferencijos mokytojams ir pedagogams.

Ugdymo pletotes centras (UPC)

, tai mokytoju mokymas ir pedagogu mokymas, renginiai dalyko mokytojams, svietimo renginiai mokytojams, kvalifikacijos tobulinimo projektai, pedagogu, mokytoju kvalifikacijos tobulinimas ir mokyklu darbuotoju kvalifikacijos tobulinimas, pedagogu kvalifikacijos tobulinimas, mokytoju profesine raida ir pedagogu profesine raida, seminarai pedagogams, renginiai pedagogams ir konferencijos mokytojams. Seminarai mokytojams, renginiai mokytojams ir konferencijos pedagogams, mokytoju kompetenciju tobulinimas ir pedagogu kompetenciju tobulinimas, mokytoju apmokymas, mokytoju mokymas, kvalifikacijos tobulinimas, kvalifikacijos kelimas, profesinis mokymas. Ugdymo pletotes centras (UPC), vykdomi projektai - priesmokyklinis ugdymas, ikimokyklinis ugdymas, darnusis ugdymas, mokyklos darbas, mokyklos veiklos vadyba, vadovavimas mokykla, mokyklos vadovai, mokyklos veiklos tobulinimas, svietimo konsultantai, specialiuju poreikiu vaiku ugdymas, socialines kompetencijos, informaciniu technologiju mokytoju ir pedagogu kompetenciju tobulinimas, profesinio rengimo pedagogu kompetencijos tobulinimas, prevencija ugdymo institucijose, kalbos ugdymas, valstybine kalba. Mokytoju patirtis, pedagogu patirtis, parodos mokytojams, parodos pedagogams. Parodos, seminarai ir konferencijos mokytojams ir pedagogams.

Pranešimas apie Ugdymo plėtotės centro, Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro, Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centro, Nacionalinio egzaminų centro, Švietimo informacinių technologijų centro ir Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros reorganizavimo sąlygų aprašo parengimą

Pranešame, kad yra parengtas Ugdymo plėtotės centro, Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro, Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centro, Nacionalinio egzaminų centro, Švietimo informacinių technologijų centro ir Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros reorganizavimo sąlygų aprašas.

Pranešimas apie Ugdymo plėtotės centro, Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro, Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centro, Nacionalinio egzaminų centro, Švietimo informacinių technologijų centro ir Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros reorganizavimo sąlygų aprašo parengimą

Pranešame, kad yra parengtas Ugdymo plėtotės centro, Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro, Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centro, Nacionalinio egzaminų centro, Švietimo informacinių technologijų centro ir Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros reorganizavimo sąlygų aprašas.

2019-06-19

Elektroninis leidinys mokytojams „Ekonomikos klasė“

Tai „Swedbank“ projekto, kurio paskirtis – dalintis banko sukauptomis žiniomis, paruoštomis mokymosi priemonėmis ir kita naudinga informacija, kuri galėtų praturtinti įprastas pamokas. Pristatome pirmąjį numerį, malonaus skaitymo!

2019-06-13

Kviečiame prancūzų kalbos ir kitų dalykų mokytojus dalyvauti vasaros kursuose Klaipėdoje

Ugdymo plėtotės centras kartu su Prancūzų institutu Lietuvoje š. m. birželio 26–28 d. Klaipėdos turizmo mokykloje organizuoja vasaros kursus „Medijų raštingumas prancūzų kalbos pamokoje“. Kursai skirti QF ženklo mokyklų tinkle dirbantiems prancūzų kalbos ir dalyko mokytojams bei Lietuvos prancūzų kalbos dėstytojų ir mokytojų asociacijos nariams.

2019-06-13

Ugdymo plėtotės centras didina savo veiklos skaidrumą

2019 m. vasario mėn. paskyrus laikinąjį Ugdymo plėtotės centro vadovą, daug dėmesio skiriama audito išvadose paminėtiems trūkumams pašalinti ir vykdomų veiksmų bei viešųjų pirkimų teisėtumui užtikrinti. Dedamos pastangos efektyvinti centro veiklą ir užtikrinti, jog nebūtų piktnaudžiaujama suteiktais įgaliojimais.

2019-06-13

VDU kviečia į profesines pedagogikos studijas

Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademija šiuo metu vykdo priėmimą į profesinių studijų programą „Pedagogika“.

2019-06-12

Kviečiame į mokymus „Informatikos turinio įgyvendinimas pradinėse klasėse“

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija ir Ugdymo plėtotės centras organizuoja mokymus „Informatikos turinio įgyvendinimas pradinėse klasėse“ pradinio ugdymo pedagogams tų savivaldybių, kurių mokyklos nedalyvauja pradinio ugdymo informatikos turinio kūrimo ir išbandymo veiklose (projektas „Bendrojo ugdymo turinio ir organizavimo modelių sukūrimas ir išbandymas bendrajame ugdyme“). Mokymai skirti padėti pradinių klasių mokytojams pasirengti informatikos turinio įgyvendinimui mokykloje, pasidalyti gerąja patirtimi.

2019-06-11

Europos Komisija parengė dokumentą „Įkvepiančios praktikos ateities skaitmeniniam pasauliui“

Daugiau nei 7-iems iš 10-ies darbuotojų Europoje reikia bent pagrindinį lygį atitinkančių skaitmeninių įgūdžių savo darbui atlikti. Skaitmeninių įgūdžių prireikia ir daugiau nei pusei nekvalifikuotų darbininkų. Ateities skaitmenizavimo iššūkiams darbo rinkoje ruošiamasi jau dabar – Europos Komisija kartu su šalimis narėmis parengė dokumentą „Įkvepiančios praktikos ateities skaitmeniniam pasauliui“. Jame galima susipažinti ir su Lietuvos patirtimi, kur pristatomi Ugdymo plėtotės centro projektai.

2019-06-05