Naujienos

Ugdymo plėtotės centras (UPC)

, tai mokytojų mokymas ir pedagogų mokymas, renginiai dalyko mokytojams, švietimo renginiai mokytojams, kvalifikacijos tobulinimo projektai, pedagogų, mokytojų kvalifikacijos tobulinimas, mokyklų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas, pedagogų kvalifikacijos tobulinimas, mokytojų profesinė raida ir pedagogų profesinė raida, seminarai pedagogams, renginiai pedagogams ir konferencijos mokytojams. Seminarai mokytojams, renginiai mokytojams ir konferencijos pedagogams, mokytojų kompetencijų tobulinimas ir pedadogų kompetencijų tobulinimas, mokytojų apmokymas, mokytojų mokymas, kvalifikacijos tobulinimas, kvalifikacijos kėlimas, profėsinis mokymas. Ugdymo plėtotės centras (UPC), vykdomi projektai - priešmokyklinis ugdymas, ikimokyklinis ugdymas, darnusis ugdymas, mokyklos darbas, mokyklos veiklos vadyba, vadovavimas mokykla, mokyklos vadovai, mokyklos veiklos tobulinimas, švietimo konsultantai, specialiųjų poreikių vaikų ugdymas, socialiniės kompetencijos, informacinių technologijų mokytojų kompetencijų tobulinimas ir pedagogų kompetencijų tobulinimas, profesinio rengimo pedagogų kompetencijos tobulinimas, prevencija ugdymo institucijose, kalbos ugdymas, valstybinė kalba. Mokytojų patirtis, pedagogų patirtis, parodos mokytojams, parodos pedagogams. Parodos, seminarai ir konferencijos mokytojams ir pedagogams.

Ugdymo pletotes centras (UPC)

, tai mokytoju mokymas ir pedagogu mokymas, renginiai dalyko mokytojams, svietimo renginiai mokytojams, kvalifikacijos tobulinimo projektai, pedagogu, mokytoju kvalifikacijos tobulinimas ir mokyklu darbuotoju kvalifikacijos tobulinimas, pedagogu kvalifikacijos tobulinimas, mokytoju profesine raida ir pedagogu profesine raida, seminarai pedagogams, renginiai pedagogams ir konferencijos mokytojams. Seminarai mokytojams, renginiai mokytojams ir konferencijos pedagogams, mokytoju kompetenciju tobulinimas ir pedagogu kompetenciju tobulinimas, mokytoju apmokymas, mokytoju mokymas, kvalifikacijos tobulinimas, kvalifikacijos kelimas, profesinis mokymas. Ugdymo pletotes centras (UPC), vykdomi projektai - priesmokyklinis ugdymas, ikimokyklinis ugdymas, darnusis ugdymas, mokyklos darbas, mokyklos veiklos vadyba, vadovavimas mokykla, mokyklos vadovai, mokyklos veiklos tobulinimas, svietimo konsultantai, specialiuju poreikiu vaiku ugdymas, socialines kompetencijos, informaciniu technologiju mokytoju ir pedagogu kompetenciju tobulinimas, profesinio rengimo pedagogu kompetencijos tobulinimas, prevencija ugdymo institucijose, kalbos ugdymas, valstybine kalba. Mokytoju patirtis, pedagogu patirtis, parodos mokytojams, parodos pedagogams. Parodos, seminarai ir konferencijos mokytojams ir pedagogams.

Kūrybinės dirbtuvės „Mokykla 2030“ Vilniuje

Kviečiame Jus dalyvauti Kūrybinėse dirbtuvėse „Mokykla 2030“ Vilniuje 2018 m. gegužės 28 dieną. Kodėl svarbu, kad Jūs ateitumėte? Mes norime išgirsti Jūsų nuomonę apie tai, ką reikia stiprinti, keisti ir tobulinti bei kiekvienam iš mūsų padaryti, kad ateities mokyklos vizija taptų realybe.

2018-05-22

„Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje laidoje „Krizė mokykloje: Rekomendacijų dėl krizių valdymo mokykloje pristatymas“

Š. m. gegužės 31 d. (ketvirtadienį) 14.00–14.40 val. „Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Krizė mokykloje: Rekomendacijų dėl krizių valdymo mokykloje pristatymas“. Transliacijoje kviečiami dalyvauti ikimokyklinio ugdymo įstaigų, bendrojo ugdymo mokyklų, profesinio mokymo įstaigų administracijos atstovai, vaiko gerovės komisijų, krizių valdymo komandos nariai. Transliacijos tikslas – pristatyti Rekomendacijas dėl krizių valdymo mokyklose, patvirtintas 2018 m. kovo 8 d.

2018-05-25

Europos skaitmeninės kompetencijos metmenų praktinis vadovas

Europos Komisija parengė naują leidinį „Skaitmeninė kompetencija veikia“ („DigComp into Action“), kuris dalijasi gerąja skaitmeninės kompetencijos tobulinimo patirtimi.

2018-05-24

„Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje laidoje „Lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino organizavimas ir vykdymas“

Š. m. gegužės 29 d. (antradienį) 14.00–15.00 val. „Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino organizavimas ir vykdymas“. Per transliaciją bus galima tiesiogiai užduoti klausimų.

2018-05-23

Kvietimas dalyvauti projekto „Tęsk“ atrankoje pedagogams įgyti papildomų dalykinių kompetencijų / kvalifikacijų ir norintiesiems įgyti pedagogo kvalifikaciją

Ugdymo plėtotės centras, įgyvendindamas projektą „Tęsk“ (toliau – projektas), finansuojamą iš Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. rugpjūčio 25 d.

2018-05-22

„Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje laidoje „Pagalba vaikams, kurių šeimos nariai alkoholį vartoja žalingai – pagalbos galimybės švietimo ir ugdymo įstaigose“

Š. m. gegužės 30 d. (trečiadienį) 14.00–14.45 val. „Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Pagalba vaikams, kurių šeimos nariai alkoholį vartoja žalingai – pagalbos galimybės švietimo ir ugdymo įstaigose“. Transliaciją žiūrėti kviečiami švietimo ir ugdymo įstaigų (mokyklų, darželių, dienos centrų, būrelių, vaikų globos namų, bendruomenių), jų administracijų darbuotojai ir kiti specialistai, dirbantys bei teikiantys pagalbą šeimoms, kuriose yra žalingai alkoholį vartojančių asmenų.

2018-05-22

Kviečiame dalyvauti seminaruose „Medijos ir nacionalinis saugumas: iššūkiai ir galimybės“

Siekdami padėti mokytojams geriau suvokti medijų kūrimo procesus, paskatinti ugdyti mokinių kritinį mąstymą bei atsparumą įvairioms nacionaliniam valstybės saugumui kylančioms grėsmėms, kviečiame pradinio ir pagrindinio ugdymo mokytojus dalyvauti dviejų dienų mokymuose. Mokymai vyks birželio mėnesį Vilniuje, Šiauliuose ir Klaipėdoje.

2018-05-17

Konferencija „Sveikatos ugdymo aktualijos: mokslininkai – mokykloms“

Kviečiame 2018 m. rugsėjo 14 d. dalyvauti konferencijoje „Sveikatos ugdymo aktualijos: mokslininkai – mokykloms“

2018-05-17

Pasaulinė diena be tabako

Kasmet, gegužės 31 dieną, Pasaulio sveikatos organizacija ir jos partneriai mini Pasaulinę dieną be tabako. Jos metu atkreipiamas visuomenės dėmesys į rūkymo žalą sveikatai bei kitas su tabako ir tabako gaminių vartojimu susijusias rizikas, taip pat viešai palaikomos iniciatyvos, susijusios su tabako ir tabako gaminių vartojimo mažinimu.

2018-05-17

Dėmesio! Svarbi informacija renkantis vadovėlius

Ugdymo plėtotės centras primena, kad prieš įsigyjant vadovėlius būtina pasitikrinti, ar jie yra įvertinti ir ar informacija apie juos yra paskelbta Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių duomenų bazėje.

2018-04-27

Dėmesio! Birželį – vasaros kursai!

Kaip ir kasmet, kviečiame mokytojus mokytis, atrasti, diskutuoti, kurti ir tobulėti kartu. Ugdymo plėtotės centras birželio mėnesį organizuoja tradicinius vasaros kursus bendrojo ugdymo mokyklų mokytojams ir vadovams, savivaldybių švietimo padalinių specialistams. Kursų tema – „Ugdymo turinio kaita: metodai, priemonės ir mokymosi aplinkos“. Kursai vyks Druskininkuose, Palangoje, Vilniuje bei Kauno marių, Sirvėtos, Varnių, Žagarės regioniniuose parkuose ir Aukštaitijos, Žemaitijos, Dzūkijos nacionaliniuose parkuose.

2018-04-26

Meninių darbų konkursas „Mes – Lietuva: mano krašto bendruomenės“

Konkurso tikslas – paskatinti mokinius susipažinti su savo krašto ir jo bendruomenių istorija, iškiliomis asmenybėmis, aplankyti vietos muziejus ar pakalbinti senolius ir pasirinkta technika sukurti meninį darbą konkurso tema „Mes – Lietuva: mano krašto bendruomenės“.

2018-03-15

„Mokytojo TV“ pristato tiesioginių laidų programą

Kviečiame susipažinti su Ugdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ 2018 metų I pusmečio tiesioginių vaizdo transliacijų internetu programa.

2018-01-19