Naujienos

Ugdymo plėtotės centras (UPC)

, tai mokytojų mokymas ir pedagogų mokymas, renginiai dalyko mokytojams, švietimo renginiai mokytojams, kvalifikacijos tobulinimo projektai, pedagogų, mokytojų kvalifikacijos tobulinimas, mokyklų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas, pedagogų kvalifikacijos tobulinimas, mokytojų profesinė raida ir pedagogų profesinė raida, seminarai pedagogams, renginiai pedagogams ir konferencijos mokytojams. Seminarai mokytojams, renginiai mokytojams ir konferencijos pedagogams, mokytojų kompetencijų tobulinimas ir pedadogų kompetencijų tobulinimas, mokytojų apmokymas, mokytojų mokymas, kvalifikacijos tobulinimas, kvalifikacijos kėlimas, profėsinis mokymas. Ugdymo plėtotės centras (UPC), vykdomi projektai - priešmokyklinis ugdymas, ikimokyklinis ugdymas, darnusis ugdymas, mokyklos darbas, mokyklos veiklos vadyba, vadovavimas mokykla, mokyklos vadovai, mokyklos veiklos tobulinimas, švietimo konsultantai, specialiųjų poreikių vaikų ugdymas, socialiniės kompetencijos, informacinių technologijų mokytojų kompetencijų tobulinimas ir pedagogų kompetencijų tobulinimas, profesinio rengimo pedagogų kompetencijos tobulinimas, prevencija ugdymo institucijose, kalbos ugdymas, valstybinė kalba. Mokytojų patirtis, pedagogų patirtis, parodos mokytojams, parodos pedagogams. Parodos, seminarai ir konferencijos mokytojams ir pedagogams.

Ugdymo pletotes centras (UPC)

, tai mokytoju mokymas ir pedagogu mokymas, renginiai dalyko mokytojams, svietimo renginiai mokytojams, kvalifikacijos tobulinimo projektai, pedagogu, mokytoju kvalifikacijos tobulinimas ir mokyklu darbuotoju kvalifikacijos tobulinimas, pedagogu kvalifikacijos tobulinimas, mokytoju profesine raida ir pedagogu profesine raida, seminarai pedagogams, renginiai pedagogams ir konferencijos mokytojams. Seminarai mokytojams, renginiai mokytojams ir konferencijos pedagogams, mokytoju kompetenciju tobulinimas ir pedagogu kompetenciju tobulinimas, mokytoju apmokymas, mokytoju mokymas, kvalifikacijos tobulinimas, kvalifikacijos kelimas, profesinis mokymas. Ugdymo pletotes centras (UPC), vykdomi projektai - priesmokyklinis ugdymas, ikimokyklinis ugdymas, darnusis ugdymas, mokyklos darbas, mokyklos veiklos vadyba, vadovavimas mokykla, mokyklos vadovai, mokyklos veiklos tobulinimas, svietimo konsultantai, specialiuju poreikiu vaiku ugdymas, socialines kompetencijos, informaciniu technologiju mokytoju ir pedagogu kompetenciju tobulinimas, profesinio rengimo pedagogu kompetencijos tobulinimas, prevencija ugdymo institucijose, kalbos ugdymas, valstybine kalba. Mokytoju patirtis, pedagogu patirtis, parodos mokytojams, parodos pedagogams. Parodos, seminarai ir konferencijos mokytojams ir pedagogams.

Kviečiame susipažinti su parodos „Mokykla 2017“ renginiais

Lapkričio 24–25 d. Lietuvos parodų ir kongresų centre „Litexpo“ jau septintą kartą vyks respublikinė švietimo inovacijų paroda „Mokykla 2017“.

„Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje laidoje „Mokyklos bendruomenė: kodėl ir kaip tėvams verta įsitraukti?“

Š. m. lapkričio 29 d. (trečiadienį) 14.00–14.45 val. „Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Mokyklos bendruomenė: kodėl ir kaip tėvams verta įsitraukti?“ Transliacijoje kviečiami dalyvauti įvairių dalykų mokytojai, mokyklų administracijų darbuotojai, savivaldybių administracijų darbuotojai, tėvai.

2017-11-22

Konkursas moksleiviams „Kompiuterinė Kalėdų pasaka 2017“

Kviečiame dalyvauti moksleivius respublikiniame informatikos konkurse „Kompiuterinė Kalėdų pasaka 2017“. Vis populiarėjančiame konkurse kiekvienais metais dalyvauja apie 500 moksleivių iš daugiau nei 100 Lietuvos mokyklų. Jo tikslas – ugdyti moksleivių filologinę ir kompiuterinę kultūrą, skatinti fantazijas ir originalias idėjas, atrasti savitumą, išradingumą, atskleisti kūrybinius polinkius ir gebėjimus.

2017-11-21

Mokymai pagrindinio ugdymo lietuvių kalbos ir literatūros mokytojams

2017 m. lapkričio 22 d. – gruodžio 15 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija ir Ugdymo plėtotės centras kviečia tautinių mažumų ir daugiakalbėje aplinkoje esančių mokyklų lietuvių kalbos ir literatūros mokytojus, dirbančius 5–10 klasėse, į nemokamus mokymus „Lietuvių kalbos ir literatūros mokymas įgyvendinant pagrindinio ugdymo bendrąją programą“.

2017-11-16

Britų tarybos vykdomi projektai

Britų taryba kartu su partneriais (asociacija „Kūrybinės jungtys“, VšĮ „Meno avilys“, NVO „Avilys“) ir bendradarbiaudama su Ugdymo plėtotės centru antrus metus iš eilės vykdo projektus. Šie projektai yra Britų tarybos kultūrinių ryšių programos, vykdomos visose trijose Baltijos šalyse, dalis. Šiais metais šių projektų įgyvendinimas prasidėjo 2017 m. rugsėjo mėnesį ir tęsis iki 2018 m. balandžio. Padėdamas vykdyti šiuos projektus, Ugdymo plėtotės centras komunikuoja su dalyvauti projekte atrinktomis mokyklomis, dalijasi aktualia informacija, renka ir sistemina jų įžvalgas.

2017-11-15

Mokymai vadovėlių ir mokymo priemonių autoriams

Atnaujinant ugdymo turinį, labai svarbu ugdymo kokybė ir mokinių pasiekimų gerėjimas. Ugdymo kokybė ir pasiekimai priklauso ir nuo to, kaip pavyksta mokymo medžiagą pritaikyti mokinių amžiaus psichologiniams ypatumams. Kadangi vadovėliai ir mokymo priemonės yra viena iš svarbių ugdymo turinio dalių, 2017 m. rugsėjo 25 dieną ir lapkričio 2–3 dienomis Ugdymo plėtotės centre vyko mokymai „Vadovėlių ir mokymo priemonių medžiagos atitiktis mokinių amžiaus psichologiniams ypatumams“.

2017-11-15

Mokymai lietuvių kalbos ir literatūros mokytojams

2017 m. lapkričio 29 d. – gruodžio 11 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija ir Ugdymo plėtotės centras kviečia tautinių mažumų ir daugiakalbėje aplinkoje esančių mokyklų lietuvių kalbos ir literatūros mokytojus, dirbančius 11–12 klasėse, vertinančius lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino darbus, į nemokamus mokymus „Rašinio 11–12 klasėse mokymo praktika ir vertinimas“.

2017-11-15

Skelbiama dalyvių atranką į pedagogų trumpąsias stažuotes Lietuvoje

Stažuočių tikslas – suteikti galimybę patyrusiems mokytojams, kurie tobulino kvalifikaciją užsienyje, dalyvauja projektuose, rengia mokymo priemones, skleisti savo patirtį, o mokytojams stažuotojams įsisavinti šią patirtį. Stažuotojas, atvykęs į stažuotę organizuojančią mokyklą, turi galimybę dalyvauti mokyklos praktinėje veikloje, susipažinti su mokyklos bendruomene, lankytis atvirose pamokose, susipažinti su naujais mokymo metodais.

2017-11-14

Kviečiame į tarptautinę mokslinę metodinę konferenciją „Tautinių mažumų gimtosios kalbos mokymas(is) kaip tarpkultūrinis dialogas: turinys, patirtis, tobulinimo kryptys“

2017 m. lapkričio 23–24 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Ugdymo plėtotės centras, Polonistų asociacija, Vilniaus miesto rusų (gimtosios) kalbos mokytojų metodinis būrelis kviečia į konferenciją „Tautinių mažumų gimtosios kalbos mokymas(is) kaip tarpkultūrinis dialogas: turinys, patirtis, tobulinimo kryptys“. Konferencijos tikslas – analizuojant gimtosios kalbos mokymo daugiakalbėje aplinkoje patirtį, numatyti tautinių mažumų gimtųjų kalbų ugdymo turinio tobulinimo kryptis.

2017-11-14

Seminarai priešmokyklinio ugdymo pedagogams

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija ir Ugdymo plėtotės centras kviečia priešmokyklinio ugdymo pedagogus dalyvauti mokymuose „Socialinės ir komunikavimo kompetencijų ugdymo svarba ankstyvajame amžiuje“

2017-11-08

Kviečiame į konferenciją „Piliečio ugdymas mokykloje: politinio ir teisinio raštingumo aspektai“

Ugdymo plėtotės centras su partneriais rengia konferenciją, skirtą politinio ir teisinio raštingumo stiprinimo temoms, kuri vyks 2017 m. lapkričio 23 d. Mykolo Romerio universitete, Vilniuje. Konferencijoje pranešimus skaitys Lietuvos ir užsienio pranešėjai, vyks darbas grupėse, teikiant siūlymus šiam raštingumui stiprinti įvairių dalykų pamokinėje ir popamokinėje veikloje.

2017-11-08

Projekto „Informatika pradiniame ugdyme“ dalyvių vizitas Suomijoje

2017 m. spalio 24–28 dienomis visų dešimties projekto „Informatika pradiniame ugdyme“ mokyklų komandų atstovai, keletas darbuotojų iš Ugdymo plėtotės centro ir Švietimo ir mokslo ministerijos, vadovaujami Vilniaus universiteto prof. Valentinos Dagienės, stažavosi Suomijoje. Stažuotės dalyviai lankėsi Turku mieste – stebėjo 1–6 klasių pamokas, dalijosi patirtimi, lankėsi Turku universitete.

2017-11-07

Kviečiame į prekybos žmonėmis prevencijos mokyklose mokymus

Prekyba žmonėmis – tai šiuolaikinė vergovė, kurios organizatoriai šiurkščiai pažeidžia žmogaus teises ir išnaudoja asmenis, nepaisydami nei amžiaus, nei lyties. Nerimą itin kelia tai, kad vaikai ir jaunuoliai yra viena pažeidžiamiausių grupių, į kurias nutaikytos specifinės prekiautojų žmonėmis pastangos. Prekyba vaikais yra viena labiausiai didėjančių prekybos žmonėmis tendencijų Europos Sąjungoje.

2017-11-06

Seminarai tautinių mažumų mokyklų pradinio ugdymo mokytojams

Prasidėjo registracija į seminarus „Lietuvių kalbos integravimas į visus dalykus“. Kviečiame dalyvauti mokyklų, ugdymo programas vykdančių tautinės mažumos kalba, pradinio ugdymo mokytojus ir lietuvių kalbos mokytojus, mokančius lietuvių kalbos tautinių mažumų mokyklų pradinėse klasėse.

2017-11-02

Pristatome parodos „Mokykla 2017“ renginius

Lapkričio 24–25 d. jau septintą kartą vyks respublikinė švietimo inovacijų paroda „Mokykla 2017“. Kviečiame susipažinti su parodos renginių tinkleliu. Daugiau nei 130 edukacinių renginių bus atviri, išankstinėregistracijavyks tik į Atradimų laboratorijas. Parodoje tęsiama Geros mokyklos tema primena, kad Gera mokykla prasideda nuo bendruomenės. Mokyklos, rajono, regiono ir visa švietimo bendruomenė yra kūrėjai, kiekvieną dieną kuriantys šiuolaikišką mokymo(si) turinį, – tad kviečiame atvykti į parodą, kur Jūsų lauks įgalinantys veikti renginiai!

2017-10-30

Prasidėjo seminarų ciklas technologinio ugdymo kokybei tobulinti

Technologijų mokytojai, įgyvendinantys technologijų – mitybos, tekstilės, dizaino, elektronikos, konstrukcinių medžiagų – bendrąsias programas, rinkosi aptarti svarbiausius parengiamuosius darbus prieš 2018 m. sausio mėn. prasidedantį technologijų mokyklinį brandos egzaminą.

2017-10-18

Kviečiame dalyvauti Lietuvos šokio mokytojų-choreografų konkurse

Šokio mokytojų asociacija organizuoja Lietuvos šokio mokytojų-choreografų, dirbančių su bendrojo lavinimo mokyklų neformaliojo ugdymo šokių kolektyvais, konkursą. Juo siekiama įvertinti kelerių pastarųjų metų kūrybinę veiklą ir paskatinti choreografus kurti ir skelbti naujus įvairių šokio žanrų ir stilių šokius bei dalytis gerąja patirtimi.

2017-10-18

Konkursas „Tautinis drabužis mano šeimos ir bendruomenės istorijoje“

Konkurse kviečiami dalyvauti etninės kultūros puoselėtojai, kuriems tautinis kostiumas yra svarbus etninės, regioninės ar asmeninės tapatybės simbolis arba brangi šeimos relikvija.

2017-09-20

Pradedamas konkursas „Mano žemėlapis Lietuvai“

Jau trečiąjį kartą UAB „Hnit-Baltic“ kartu su Ugdymo plėtotės centru, Vilniaus universiteto Geomokslų instituto Kartografijos ir geoinformatikos katedra bei Lietuvos geografų draugija organizuoja skaitmeninių žemėlapių kūrimo konkursą „Mano žemėlapis Lietuvai“ ir kviečia 3–12 klasių Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų mokinius ar kūrybines grupes (iki trijų mokinių) kurti ir dalyvauti. Kviečiame kurti skaitmeninius žemėlapius ir dalyvauti konkurse, skirtame Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio paminėjimui!

2017-09-07

Motyvuotam mokiniui reikia inovatyvaus mokytojo

STEAM dalykų mokytojus, siekiančius ugdymo kokybės, besidominčius inovatyviais ugdymo metodais, IKT taikymo ugdymo procese galimybėmis, mokymusi bendradarbiaujant, Ugdymo plėtotės centras kviečia pasirinkti akredituotą dviejų dalių kvalifikacijos tobulinimo programą „Motyvuotam mokiniui reikia inovatyvaus mokytojo“.

2017-08-09