Naujienos

Ugdymo plėtotės centras (UPC)

, tai mokytojų mokymas ir pedagogų mokymas, renginiai dalyko mokytojams, švietimo renginiai mokytojams, kvalifikacijos tobulinimo projektai, pedagogų, mokytojų kvalifikacijos tobulinimas, mokyklų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas, pedagogų kvalifikacijos tobulinimas, mokytojų profesinė raida ir pedagogų profesinė raida, seminarai pedagogams, renginiai pedagogams ir konferencijos mokytojams. Seminarai mokytojams, renginiai mokytojams ir konferencijos pedagogams, mokytojų kompetencijų tobulinimas ir pedadogų kompetencijų tobulinimas, mokytojų apmokymas, mokytojų mokymas, kvalifikacijos tobulinimas, kvalifikacijos kėlimas, profėsinis mokymas. Ugdymo plėtotės centras (UPC), vykdomi projektai - priešmokyklinis ugdymas, ikimokyklinis ugdymas, darnusis ugdymas, mokyklos darbas, mokyklos veiklos vadyba, vadovavimas mokykla, mokyklos vadovai, mokyklos veiklos tobulinimas, švietimo konsultantai, specialiųjų poreikių vaikų ugdymas, socialiniės kompetencijos, informacinių technologijų mokytojų kompetencijų tobulinimas ir pedagogų kompetencijų tobulinimas, profesinio rengimo pedagogų kompetencijos tobulinimas, prevencija ugdymo institucijose, kalbos ugdymas, valstybinė kalba. Mokytojų patirtis, pedagogų patirtis, parodos mokytojams, parodos pedagogams. Parodos, seminarai ir konferencijos mokytojams ir pedagogams.

Ugdymo pletotes centras (UPC)

, tai mokytoju mokymas ir pedagogu mokymas, renginiai dalyko mokytojams, svietimo renginiai mokytojams, kvalifikacijos tobulinimo projektai, pedagogu, mokytoju kvalifikacijos tobulinimas ir mokyklu darbuotoju kvalifikacijos tobulinimas, pedagogu kvalifikacijos tobulinimas, mokytoju profesine raida ir pedagogu profesine raida, seminarai pedagogams, renginiai pedagogams ir konferencijos mokytojams. Seminarai mokytojams, renginiai mokytojams ir konferencijos pedagogams, mokytoju kompetenciju tobulinimas ir pedagogu kompetenciju tobulinimas, mokytoju apmokymas, mokytoju mokymas, kvalifikacijos tobulinimas, kvalifikacijos kelimas, profesinis mokymas. Ugdymo pletotes centras (UPC), vykdomi projektai - priesmokyklinis ugdymas, ikimokyklinis ugdymas, darnusis ugdymas, mokyklos darbas, mokyklos veiklos vadyba, vadovavimas mokykla, mokyklos vadovai, mokyklos veiklos tobulinimas, svietimo konsultantai, specialiuju poreikiu vaiku ugdymas, socialines kompetencijos, informaciniu technologiju mokytoju ir pedagogu kompetenciju tobulinimas, profesinio rengimo pedagogu kompetencijos tobulinimas, prevencija ugdymo institucijose, kalbos ugdymas, valstybine kalba. Mokytoju patirtis, pedagogu patirtis, parodos mokytojams, parodos pedagogams. Parodos, seminarai ir konferencijos mokytojams ir pedagogams.

Pratęstas kvietimas teikti kandidatūras Metų mokytojo premijai gauti

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija iki sausio 25 dienos pratęsia kvietimą teikti kandidatūras Metų mokytojo premijai gauti. Premija skiriama mokytojams už praktinės veiklos nuopelnus, aktyvų ir kūrybišką darbą, mokinių pasiekimus, pilietiškumo, bendražmogiškų vertybių ugdymą, aktyvų dalyvavimą mokyklos bendruomenėje ir visuomeninėje veikloje.

2019-01-16

Kviečiame dalyvauti bendrųjų kompetencijų tobulinimo mokymuose

Kviečiame bendrojo ugdymo mokyklų mokytojus dalyvauti Ugdymo plėtotės centro organizuojamuose programos „Bendrakultūrinės ir pilietinės visuomenės kūrimo kompetencijos tobulinimas“ mokymuose. Kvalifikacijos tobulinimo programos apimtis – 40 val. Ją sudarys trys sesijos (2 dienos+2 dienos+1 diena). Dalyvavimas nemokamas.

2019-01-15

Švietimo bendruomenė pateikė siūlymus bendrųjų programų atnaujinimo gairių projektui

Didelio švietimo bendruomenės dėmesio sulaukė svetainėje www.mokykla2030.lt paskelbtas kvietimas pateikti siūlymus bendrųjų programų atnaujinimo gairių projektui. Šio dokumento svarstymo laikotarpiu, nuo 2018 m. gruodžio 3 d. iki 2019 m. sausio 14 d., pateikta net 120 siūlymų.

2019-01-15

Tyrinėti, atrasti, išbandyti

2019 m. vasario 19 d. Klaipėdos Vydūno gimnazija (Klaipėda, Sulupės g. 26) kviečia pradinių klasių ir menų dalykų (muzikos, teatro, dailės, šokio) mokytojus, menininkus, aukštųjų mokyklų dėstytojus, mokyklų vadovus, švietimo politikus, visus, kuriems rūpi pradinio ugdymo kokybė, į nacionalinę mokslinę-praktinę konferenciją „Tyrinėti, atrasti, išbandyti. Meno ir mokslo jungtys pradiniame ugdyme“.

2019-01-15

Kviečiame pradinio ir socialinio ugdymo mokytojus į Vokietijos ir Lenkijos švietimo ekspertų ugdymo patirties pristatymus

Ugdymo plėtotės centras 2019 m. sausio 31 d. kviečia bendrojo ugdymo mokyklų socialinio ugdymo (istorijos, pilietinio ugdymo) ir pradinio ugdymo mokytojus dalyvauti užsienio šalių ugdymo patirties pristatymuose. Renginiai nemokami. Renginių tikslas – tobulinti Lietuvos bendrojo ugdymo mokytojų dalykines kompetencijas, atsižvelgiant į užsienio šalių ugdymo ekspertų įžvalgas ir atstovaujamos šalies patirtį.

2019-01-10

Lietuvos anglų kalbos mokytojų asociacija kviečia į seminarą „Vertimas anglų kalbos pamokose“

Lietuvos anglų kalbos mokytojų asociacija kviečia į seminarą „Vertimas anglų kalbos pamokose“, kurį ves lektorės Rita Bakanienė ir Birutė Bersėnienė. Seminare siekiama pristatyti vertimą kaip kalbų mokymo(si) metodą, kurio svarba šiuolaikiniame daugiakalbiame pasaulyje vis auga, nes vertimo gebėjimų reikia visiems, norintiems sėkmingai komunikuoti.

2019-01-08

Kviečiame jungtis prie STEAM tinklo

Visas pageidaujančias ikimokyklinio ugdymo įstaigas, bendrojo ugdymo mokyklas kviečiame jungtis prie STEAM mokyklų tinklo.

2018-12-31

Fizikos mokytojus kviečiame dalyvauti programoje CERN

2019 m. kovo 05–09 d. CERN organizuojama programa Baltijos šalių fizikos mokytojams. Paskaitose, išvykose į objektus, praktiniuose seminaruose programos dalyviai susipažins su pažangiausiais tyrimais dalelių fizikos srityje. „Tikimės, kad mūsų dalyviai grįš į Estiją, Latviją ir Lietuvą kaip ambasadoriai, kurie perduos šią medžiagą mūsų naujos kartos fizikams, inžinieriams, IT specialistams ...“ – rašoma programos anonse.

2018-12-20

Vaikų žemėlapių konkursas „Mums patinka žemėlapiai!“

Lietuvos kartografų draugija aštuntą kartą Lietuvoje organizuoja tarptautinio B. Petchenik vardo Vaikų žemėlapių konkurso „Mums patinka žemėlapiai!“ nacionalinės atrankos etapą. Visi vaikai iki 16 metų amžiaus kviečiami piešti, tapyti ar kitokiomis priemonėmis kurti žemėlapius tema „Mums patinka žemėlapiai!“.

2018-10-11