Naujienos

Ugdymo plėtotės centras (UPC)

, tai mokytojų mokymas ir pedagogų mokymas, renginiai dalyko mokytojams, švietimo renginiai mokytojams, kvalifikacijos tobulinimo projektai, pedagogų, mokytojų kvalifikacijos tobulinimas, mokyklų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas, pedagogų kvalifikacijos tobulinimas, mokytojų profesinė raida ir pedagogų profesinė raida, seminarai pedagogams, renginiai pedagogams ir konferencijos mokytojams. Seminarai mokytojams, renginiai mokytojams ir konferencijos pedagogams, mokytojų kompetencijų tobulinimas ir pedadogų kompetencijų tobulinimas, mokytojų apmokymas, mokytojų mokymas, kvalifikacijos tobulinimas, kvalifikacijos kėlimas, profėsinis mokymas. Ugdymo plėtotės centras (UPC), vykdomi projektai - priešmokyklinis ugdymas, ikimokyklinis ugdymas, darnusis ugdymas, mokyklos darbas, mokyklos veiklos vadyba, vadovavimas mokykla, mokyklos vadovai, mokyklos veiklos tobulinimas, švietimo konsultantai, specialiųjų poreikių vaikų ugdymas, socialiniės kompetencijos, informacinių technologijų mokytojų kompetencijų tobulinimas ir pedagogų kompetencijų tobulinimas, profesinio rengimo pedagogų kompetencijos tobulinimas, prevencija ugdymo institucijose, kalbos ugdymas, valstybinė kalba. Mokytojų patirtis, pedagogų patirtis, parodos mokytojams, parodos pedagogams. Parodos, seminarai ir konferencijos mokytojams ir pedagogams.

Ugdymo pletotes centras (UPC)

, tai mokytoju mokymas ir pedagogu mokymas, renginiai dalyko mokytojams, svietimo renginiai mokytojams, kvalifikacijos tobulinimo projektai, pedagogu, mokytoju kvalifikacijos tobulinimas ir mokyklu darbuotoju kvalifikacijos tobulinimas, pedagogu kvalifikacijos tobulinimas, mokytoju profesine raida ir pedagogu profesine raida, seminarai pedagogams, renginiai pedagogams ir konferencijos mokytojams. Seminarai mokytojams, renginiai mokytojams ir konferencijos pedagogams, mokytoju kompetenciju tobulinimas ir pedagogu kompetenciju tobulinimas, mokytoju apmokymas, mokytoju mokymas, kvalifikacijos tobulinimas, kvalifikacijos kelimas, profesinis mokymas. Ugdymo pletotes centras (UPC), vykdomi projektai - priesmokyklinis ugdymas, ikimokyklinis ugdymas, darnusis ugdymas, mokyklos darbas, mokyklos veiklos vadyba, vadovavimas mokykla, mokyklos vadovai, mokyklos veiklos tobulinimas, svietimo konsultantai, specialiuju poreikiu vaiku ugdymas, socialines kompetencijos, informaciniu technologiju mokytoju ir pedagogu kompetenciju tobulinimas, profesinio rengimo pedagogu kompetencijos tobulinimas, prevencija ugdymo institucijose, kalbos ugdymas, valstybine kalba. Mokytoju patirtis, pedagogu patirtis, parodos mokytojams, parodos pedagogams. Parodos, seminarai ir konferencijos mokytojams ir pedagogams.

Mokytojai išbando parengtus informatikos pamokų scenarijus pradinukams

Nuo šio rudens 10-ies projekte „Informatika pradiniame ugdyme“ dalyvaujančių mokyklų pradinukai mokosi ir informatikos. Per matematikos, lietuvių kalbos, kūno kultūros ir kitas pamokas mokiniai kartu su mokytojais išbando naujas, įdomias veiklas, padedančias ugdyti informatinio mąstymo gebėjimus. Mokytojai išbando mokslininkų parengtus pamokų scenarijus ir užduotis mokiniams, dalijasi patirtimi, kaip sekėsi juos įgyvendinti, teikia savo pastabas ir siūlymus, kaip būtų galima juos tobulinti.

2017-10-19

„Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje transliacijoje „Brandos darbo pasirinkimai 2017–2018 m. m.“

2017 m. spalio 23 d. (pirmadienį) 15.00–15.45 val. „Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Brandos darbo pasirinkimai 2017–2018 m. m.“ Transliacijoje kviečiami dalyvauti savivaldybių administracijų, švietimo skyrių, ugdymo įstaigų administracijų atstovai, mokytojai, kurie susiję su 2017–2018 m. brandos darbo pasirinkimais.

2017-10-19

Prasidėjo seminarų ciklas technologinio ugdymo kokybei tobulinti

Technologijų mokytojai, įgyvendinantys technologijų – mitybos, tekstilės, dizaino, elektronikos, konstrukcinių medžiagų – bendrąsias programas, rinkosi aptarti svarbiausius parengiamuosius darbus prieš 2018 m. sausio mėn. prasidedantį technologijų mokyklinį brandos egzaminą.

2017-10-18

Kviečiame dalyvauti Lietuvos šokio mokytojų-choreografų konkurse

Šokio mokytojų asociacija organizuoja Lietuvos šokio mokytojų-choreografų, dirbančių su bendrojo lavinimo mokyklų neformaliojo ugdymo šokių kolektyvais, konkursą. Juo siekiama įvertinti kelerių pastarųjų metų kūrybinę veiklą ir paskatinti choreografus kurti ir skelbti naujus įvairių šokio žanrų ir stilių šokius bei dalytis gerąja patirtimi.

2017-10-18

Kviečiame pradinio ugdymo pedagogus į praktinį seminarą

Spalio 30 d. „Saulės“ privačioje gimnazijoje vyks respublikinis praktinis seminaras „STEAM veiklų integracija formaliajame ir neformaliajame ugdyme“. Seminaro pradžia 11 val. Seminare kviečiami dalyvauti Lietuvos pradinio ugdymo programas vykdančių įstaigų direktoriai, pavaduotojai ir mokytojai.

2017-10-18

Naujas konkursas STEM mokytojams

Projektas „STEM Alliance“ pradinio ir vidurinio ugdymo mokytojus ir karjeros planavimo specialistus kviečia į konkursą „STEM Ahead“, kurio nugalėtojai bus pakviesti į projekto kūrybines dirbtuves, skirtas inovatyvaus gamtamokslinio ugdymo ir karjeros planavimo temoms. Konkursas vyksta iki 2017 m. spalio 27 d. trijose kategorijose: video, išteklių ir renginių.

2017-10-17

Projekto MaSDiV partneriai pristatė pažangą rengiant kvalifikacijos tobulinimo programą gamtos mokslų ir matematikos mokytojams

Spalio 10–12 d. Utrechte, Olandijoje, vyko projekto MaSDiV susitikimas. Jame projekto partneriai pristatė pažangą rengiant kvalifikacijos tobulinimo programą gamtos mokslų ir matematikos mokytojams, dirbantiems su 11–16 metų amžiaus mokiniais.

2017-10-17

Prasidėjo kvalifikacijos tobulinimo renginiai menų mokytojams

Apniukusiomis, tačiau klevų geltoniu nušviestomis spalio 9–11 dienomis Ugdymo plėtotės centre rinkosi meninio ugdymo dalykų mokytojai, siekiantys patobulinti mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo kompetenciją. Dalyviai kartu su Ugdymo turinio skyriaus metodininku Povilu Leonavičiumi aiškinosi informacinių technologijų taikymo vertinant mokinių pasiekimus ir koordinuojant menų brandos egzamino procesus galimybes.

2017-10-16

Atidaryta mokinių kūrybinių darbų paroda „Aš kuriu!“

Menų brandos egzaminas – šiuolaikiškas mokinių pasiekimų vertinimo instrumentas, kuriuo mokiniams sudaromos galimybės patvirtinti savo brandą kuriant. 2017 m. spalio 13 d. Ugdymo plėtotės centro pirmojo aukšto galerijoje atidaryta Ukmergės rajono menų brandos egzamino dailės krypties mokinių kūrybinių darbų paroda, kurią bus galima pamatyti iki gruodžio 1 d.

2017-10-16

Mokyklos kviečiamos dalyvauti novatoriškame projekte apie žiniasklaidą ir jos poveikį!

Įgyvendinant „Erasmus+“ programos finansuojamą projektą „Medijų raštingumas ir kritinis mąstymas jaunimo veiklose“, kurio vienas iš partnerių yra Ugdymo plėtotės centras, skelbiamas konkursas Lietuvos bendrojo ugdymo mokykloms tapti projekto partnerėmis ir deleguoti gabiausius jaunimo lyderius ir potencialius žurnalistus dalyvauti tarptautinėje Žurnalistų ugdymo ir Bendraamžių švietėjų programose.

2017-10-12

Konkursas „Mano gera mokykla“

Sukurkite vaizdo klipą ir atskleiskite, kokia, Jūsų akimis, yra GERA MOKYKLA! Konkurse kviečiamos dalyvauti bendrojo ugdymo mokyklų bendruomenių komandos – vaizdo klipus galima pateikti iki lapkričio 10 d. 12 val. Laimėtojai bus apdovanoti parodoje „Mokykla 2017“.

2017-10-12

Tarptautinė konferencija „Atviras profesinis bendradarbiavimas atvirajam mokymuisi“

Europos nuotolinio ir e. mokymosi tinklas (EDEN), UNESCO informacinių technologijų taikymo švietime institutas (UNESCO IITE), Švietimo ir mokslo ministerija ir Vytauto Didžiojo universitetas kviečia į tarptautinę konferenciją „Atviras profesinis bendradarbiavimas atvirajam mokymuisi“. Konferencija vyks 2017 m. lapkričio 9–10 dienomis Vytauto Didžiojo universitete. Kviečiame registruotis iki spalio 27 d.

2017-10-10

Konferencija „Gamtamokslinių ir sveikatingumo kompetencijų ugdymas pradinėse klasėse“

Spalio 31 d. Alytuje vyks praktinė konferencija „Gamtamokslinių ir sveikatingumo kompetencijų ugdymas pradinėse klasėse“. Konferencijos tikslas pasidalinti gerąja darbo patirtimi bei sužinoti apie naujus ir inovatyvius mokymo metodus, į ją kviečiami pradinių klasių pedagogai.

2017-10-10

Kviečiame dalyvauti renginyje „Kūrybiniai sprendimai šiuolaikinėse medijose“!

Kviečiame mokyklų bendruomenes, modernų, talentingą jaunimą ir jų mokytojus, visus, kurie ieško įkvėpimo, į Vilniaus Gedimino technikos universiteto Kūrybinių industrijų fakulteto organizuojamą renginį „Kūrybiniai sprendimai šiuolaikinėse medijose“, kuris vyks š. m. spalio 26 d., ketvirtadienį, 13.00 val.

2017-10-10

Kviečiame dalyvauti konkurse „Medijų Lietuva“!

Belaukiant Lietuvos istorijai išskirtinės sukakties, Vilniaus Gedimino technikos universiteto Kūrybinių industrijų fakultetas skatina veikti visos Lietuvos modernų, talentingą jaunimą ir skelbia kūrybinių industrijų ir medijų raštingumo konkursą „Medijų Lietuva“.

2017-10-06

Projektas „Media (s)kills“ („Medijų įgūdžiai AR medijos žudo“)

Siekdamas pabrėžti medijų ir informacinio raštingumo (MIR) tematikos aktualumą Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklose, taip pat įtraukti aukštųjų mokyklų studentus į šios tematikos populiarinimą bei MIR žinomumo didinimą, Ugdymo plėtotės centras inicijuoja projektą „Media (s)kills“ („Medijų įgūdžiai AR medijos žudo“).

2017-10-06

Algirdo Juliaus Greimo metams skirti renginiai

2017 metus Seimas paskelbė Algirdo Juliaus Greimo metais. Ugdymo plėtotės centras, bendradarbiaudamas su A. J. Greimo semiotikos ir literatūros teorijos centru, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutu, Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriatu, organizuoja renginių ciklą A. J. Greimo metams paminėti.

2017-09-29

Kviečiame registruotis į seminarus „Medijos ir nacionalinis saugumas: iššūkiai ir galimybės“

Ugdymo plėtotės centras kviečia visų dalykų ir visų ugdymo pakopų formaliojo ir neformaliojo ugdymo mokytojus, mokyklų bibliotekininkus dalyvauti seminaruose, kurių trukmė 16 akad. val. Renginiai vyks šešiose savivaldybėse visą spalio mėnesį, tad mokytojai turės galimybę pasirinkti sau patogią renginio vietą ir laiką.

2017-09-29

Konkursas „Tautinis drabužis mano šeimos ir bendruomenės istorijoje“

Konkurse kviečiami dalyvauti etninės kultūros puoselėtojai, kuriems tautinis kostiumas yra svarbus etninės, regioninės ar asmeninės tapatybės simbolis arba brangi šeimos relikvija.

2017-09-20

Lietuvos mokyklų bibliotekų darbuotojų asociacija skelbia: spalis – Lietuvos mokyklų bibliotekų mėnuo

Lietuvos mokyklų bibliotekų darbuotojų asociacija (LMBDA) kviečia spalio mėnesį Lietuvos mokyklų bendruomenes aktyviai ir kūrybingai savo bibliotekose organizuoti veiklas, diskusijas, renginius tema: „Mokau ir mokausi su biblioteka“. Šios iniciatyvos tikslas – paskatinti glaudesnį ir efektyvesnį Lietuvos mokyklų, jų bibliotekų ir bendruomenių bendradarbiavimą, siekiant bendrų švietimo ir ugdymo tikslų.

2017-09-19

Kvietimas dalyvauti jaunimo kūrybos darbų konkurse „Moterys jūros moksluose ir technologijose“

Konkurso tikslas – skatinti jaunimą suvokti lyčių klausimus, susijusius su jūros mokslais ir technologijomis. Konkursą organizuoja Klaipėdos universitetas.

2017-09-15

Pradedamas konkursas „Mano žemėlapis Lietuvai“

Jau trečiąjį kartą UAB „Hnit-Baltic“ kartu su Ugdymo plėtotės centru, Vilniaus universiteto Geomokslų instituto Kartografijos ir geoinformatikos katedra bei Lietuvos geografų draugija organizuoja skaitmeninių žemėlapių kūrimo konkursą „Mano žemėlapis Lietuvai“ ir kviečia 3–12 klasių Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų mokinius ar kūrybines grupes (iki trijų mokinių) kurti ir dalyvauti. Kviečiame kurti skaitmeninius žemėlapius ir dalyvauti konkurse, skirtame Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio paminėjimui!

2017-09-07

Motyvuotam mokiniui reikia inovatyvaus mokytojo

STEAM dalykų mokytojus, siekiančius ugdymo kokybės, besidominčius inovatyviais ugdymo metodais, IKT taikymo ugdymo procese galimybėmis, mokymusi bendradarbiaujant, Ugdymo plėtotės centras kviečia pasirinkti akredituotą dviejų dalių kvalifikacijos tobulinimo programą „Motyvuotam mokiniui reikia inovatyvaus mokytojo“.

2017-08-09