Naujienų archyvas

2017 m.

Gruodis

„Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje laidoje „Jaunimo pilietiškumo, socialinės atsakomybės ugdymo projektas „Nepamiršk parašiuto“

Š. m. gruodžio 13 d. (trečiadienį) 14.00–14.45 val. „Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Jaunimo pilietiškumo, socialinės atsakomybės ugdymo projektas „Nepamiršk parašiuto“. Transliacijoje kviečiami dalyvauti mokiniai, mokytojai, mokyklų vadovai, švietimo administratoriai, jaunimo reikalų koordinatoriai, tėvai.

2017-12-11

„Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Tarpukario Lietuva ir partizaninis karas“

„Mokytojo TV“ tęsia vaizdo transliacijų ciklą „Lietuvos istorijos CV – ką turėtų žinoti ir akcentuoti istorijos mokytojai“ ir š. m. gruodžio 12 d. (antradienį) 14.00–14.45 val. kviečia istorijos ir pilietinio ugdymo mokytojus dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Tarpukario Lietuva ir partizaninis karas“. Transliacijos tikslas – pristatyti Lietuvos universitetų mokslininkų parengtą „Lietuvos istorijos CV“ ir jų susitarimus dėl probleminių Lietuvos istorijos klausimų.

2017-12-07

Vyksta mokinių, dalyvaujančių projekte „Pažink valstybę“, vizitai į Lietuvos Respublikos ministerijas ir kitas institucijas

Pirmadienis, gruodžio 4-oji, septynių Lietuvos mokyklų moksleiviams prasidėjo kiek neįprastai. Mokiniai drauge su savo mokytojais iš Šakių, Mažeikių, Vilniaus, Vilkaviškio rajonų, Klaipėdos, Visagino, Tauragės miestų ankstų rytą sėdo į autobusus ir vyko į Lietuvos Respublikos aplinkos ministeriją.

2017-12-05

„Keliaujanti paroda“ Ugdymo plėtotės centre

Gruodžio 1-ąją Ugdymo plėtotės centre šventiškai atidaryta nauja paroda – Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazijos mokinių kūrybinių darbų „Keliaujanti paroda“!

2017-12-01
Lapkritis

„Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje laidoje „Informatikos turinio kūrimas ir išbandymas pradinėse klasėse. Kaip mums sekasi?“

Š. m. gruodžio 5 d. (antradienį) 14.00–14.45 val. „Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Informatikos turinio kūrimas ir išbandymas pradinėse klasėse. Kaip mums sekasi?“. Transliacijoje kviečiami dalyvauti pradinių klasių mokytojai, mokyklų vadovai, savivaldybių švietimo padalinių specialistai, mokiniai ir jų tėvai bei visi kiti, besidomintys informatika, informatinio mąstymo ugdymu, skaitmeninių technologijų naudojimu.

2017-11-30

„Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje laidoje „Savarankiška mokykla Lietuvoje: tarp vizijos ir tikrovės“

Š. m. gruodžio 7 d. (ketvirtadienį) 14.00–14.45 val. „Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Savarankiška mokykla Lietuvoje: tarp vizijos ir tikrovės“. Transliacijoje kviečiami dalyvauti mokyklų bendruomenių nariai, mokyklų administracijų darbuotojai, savivaldybių administracijų darbuotojai.

2017-11-30

Ministras pirmininkas Saulius Skvernelis susitiko su inciatyviais mokiniais

Lapkričio 29 d., 10 val. LR Vyriausybėje vyko projekto „Pažink valstybę“ veiklų tarpinis pristatymas. Rugsėjį prasidėjusio projekto metu mokinių ir mokytojų komandos iš šešiasdešimties Lietuvos mokyklų diskutavo apie jiems aktualiausias problemas, išsikėlė galimus sprendimo būdus ir, bendradarbiaudami su atitinkamomis valdžios institucijomis, ėmėsi veiksmų jų įgyvendinimui.

2017-11-29

Kviečiame į konferenciją-diskusiją „Romų mokinių įtraukties gerinimas“

Kaip mokyklos vaiko gerovės komisija gali prisidėti prie saugesnės ir palankesnės romų vaikų ugdymosi aplinkos kūrimo? Ką savivaldybės gali padaryti, kad situacija pagerėtų, ir kiek svarbus šioje srityje tarpinstitucinis bendradarbiavimas? Kokia gerąja Lietuvos ir užsienio patirtimi galime pasiremti patys, numatydami priemones, kurios gerintų romų vaikų integraciją?

2017-11-29

Pristatyta dar viena tarptautinio PISA 2015 tyrimo dalis: Lietuvos mokinių gebėjimai problemų sprendimo bendradarbiaujant srityje nedžiugina

Lietuvos mokiniai mokydamiesi mokykloje, atlikdami užduotis ne itin moka bendradarbiauti ar pasikliauti bendraamžių komanda. Tai parodė paskelbti tarptautinio penkiolikmečių PISA tyrimo – problemų sprendimas bendradarbiaujant – rezultatai. Lietuva pagal šiuos 2015 m. tirtus mokinių gebėjimus atsiduria 31–36 pozicijoj iš 51 šalies, ir šie rezultatai yra žemesni už EBPO (Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos) šalių vidurkį. Tokie mokinių gebėjimai Lietuvoje buvo tirti pirmą kartą, o EBPO šalyse panašus tyrimas atliekamas antrą kartą.

2017-11-28

„Bebro“ konkurso pirmojo etapo šventė

Keturioliktą kartą Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklose vykstantis informatinio mąstymo konkursas „Bebras“ yra pasaulinės iniciatyvos dalis. Lapkričio 6–17 dienomis konkursas vyko daugiau nei 50-yje pasaulio šalių. Šiais metais Lietuvoje „Bebro“ savaitėje dalyvavo 41 708 mokiniai.

2017-11-28

„Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje laidoje „Brandos darbo tarpiniai įvertinimai“

Š. m. lapkričio 30 d. (ketvirtadienį) 15.00–15.45 val. „Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Brandos darbo tarpiniai įvertinimai“. Transliacijoje kviečiami dalyvauti savivaldybių administracijų, švietimo skyrių, ugdymo įstaigų administracijos atstovai ir mokytojai, susiję su 2017–2018 m. brandos darbo rengimu.

2017-11-27

Paroda „Mokykla 2017“ prasidėjo!

Septintoji respublikinė švietimo paroda prasidėjo šventiniu Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko Sauliaus Skvernelio ir švietimo ir mokslo ministrės Jurgitos Petrauskienės sveikinimu. Susirinkusiuosius taip pat džiugino kolektyvų iš Vilniaus Karoliniškių muzikos ir Švenčionių r. Pabradės meno mokyklų pasirodymai ir VšĮ „Robotikos akademija“ roboto skelbimas, kad paroda atidaryta!

2017-11-24

Įvyko pirmoji „TeachUP“ projekto Dialogo laboratorija

Lapkričio 21 d. Vilniuje, Ugdymo plėtotės centre, vyko tarptautinio projekto „TeachUP – TEACHer Upskilling Policy experimentation“ Dialogo laboratorija. Jos tikslas – aptarti mokytojų kvalifikacijos tobulinimui kylančius iššūkius, pateikti siūlymų dėl projekto dalyvių kuriamų atvirųjų internetinių kursų.

2017-11-23

„Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje laidoje „Mokyklos bendruomenė: kodėl ir kaip tėvams verta įsitraukti?“

Š. m. lapkričio 29 d. (trečiadienį) 14.00–14.45 val. „Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Mokyklos bendruomenė: kodėl ir kaip tėvams verta įsitraukti?“ Transliacijoje kviečiami dalyvauti įvairių dalykų mokytojai, mokyklų administracijų darbuotojai, savivaldybių administracijų darbuotojai, tėvai.

2017-11-22

Konkursas moksleiviams „Kompiuterinė Kalėdų pasaka 2017“

Kviečiame dalyvauti moksleivius respublikiniame informatikos konkurse „Kompiuterinė Kalėdų pasaka 2017“. Vis populiarėjančiame konkurse kiekvienais metais dalyvauja apie 500 moksleivių iš daugiau nei 100 Lietuvos mokyklų. Jo tikslas – ugdyti moksleivių filologinę ir kompiuterinę kultūrą, skatinti fantazijas ir originalias idėjas, atrasti savitumą, išradingumą, atskleisti kūrybinius polinkius ir gebėjimus.

2017-11-21

Mokymai pagrindinio ugdymo lietuvių kalbos ir literatūros mokytojams

2017 m. lapkričio 22 d. – gruodžio 15 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija ir Ugdymo plėtotės centras kviečia tautinių mažumų ir daugiakalbėje aplinkoje esančių mokyklų lietuvių kalbos ir literatūros mokytojus, dirbančius 5–10 klasėse, į nemokamus mokymus „Lietuvių kalbos ir literatūros mokymas įgyvendinant pagrindinio ugdymo bendrąją programą“.

2017-11-16

Britų tarybos vykdomi projektai

Britų taryba kartu su partneriais (asociacija „Kūrybinės jungtys“, VšĮ „Meno avilys“, NVO „Avilys“) ir bendradarbiaudama su Ugdymo plėtotės centru antrus metus iš eilės vykdo projektus. Šie projektai yra Britų tarybos kultūrinių ryšių programos, vykdomos visose trijose Baltijos šalyse, dalis. Šiais metais šių projektų įgyvendinimas prasidėjo 2017 m. rugsėjo mėnesį ir tęsis iki 2018 m. balandžio. Padėdamas vykdyti šiuos projektus, Ugdymo plėtotės centras komunikuoja su dalyvauti projekte atrinktomis mokyklomis, dalijasi aktualia informacija, renka ir sistemina jų įžvalgas.

2017-11-15

Mokymai vadovėlių ir mokymo priemonių autoriams

Atnaujinant ugdymo turinį, labai svarbu ugdymo kokybė ir mokinių pasiekimų gerėjimas. Ugdymo kokybė ir pasiekimai priklauso ir nuo to, kaip pavyksta mokymo medžiagą pritaikyti mokinių amžiaus psichologiniams ypatumams. Kadangi vadovėliai ir mokymo priemonės yra viena iš svarbių ugdymo turinio dalių, 2017 m. rugsėjo 25 dieną ir lapkričio 2–3 dienomis Ugdymo plėtotės centre vyko mokymai „Vadovėlių ir mokymo priemonių medžiagos atitiktis mokinių amžiaus psichologiniams ypatumams“.

2017-11-15

Mokymai lietuvių kalbos ir literatūros mokytojams

2017 m. lapkričio 29 d. – gruodžio 11 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija ir Ugdymo plėtotės centras kviečia tautinių mažumų ir daugiakalbėje aplinkoje esančių mokyklų lietuvių kalbos ir literatūros mokytojus, dirbančius 11–12 klasėse, vertinančius lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino darbus, į nemokamus mokymus „Rašinio 11–12 klasėse mokymo praktika ir vertinimas“.

2017-11-15

Skelbiama dalyvių atranką į pedagogų trumpąsias stažuotes Lietuvoje

Stažuočių tikslas – suteikti galimybę patyrusiems mokytojams, kurie tobulino kvalifikaciją užsienyje, dalyvauja projektuose, rengia mokymo priemones, skleisti savo patirtį, o mokytojams stažuotojams įsisavinti šią patirtį. Stažuotojas, atvykęs į stažuotę organizuojančią mokyklą, turi galimybę dalyvauti mokyklos praktinėje veikloje, susipažinti su mokyklos bendruomene, lankytis atvirose pamokose, susipažinti su naujais mokymo metodais.

2017-11-14

Kviečiame į tarptautinę mokslinę metodinę konferenciją „Tautinių mažumų gimtosios kalbos mokymas(is) kaip tarpkultūrinis dialogas: turinys, patirtis, tobulinimo kryptys“

2017 m. lapkričio 23–24 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Ugdymo plėtotės centras, Polonistų asociacija, Vilniaus miesto rusų (gimtosios) kalbos mokytojų metodinis būrelis kviečia į konferenciją „Tautinių mažumų gimtosios kalbos mokymas(is) kaip tarpkultūrinis dialogas: turinys, patirtis, tobulinimo kryptys“. Konferencijos tikslas – analizuojant gimtosios kalbos mokymo daugiakalbėje aplinkoje patirtį, numatyti tautinių mažumų gimtųjų kalbų ugdymo turinio tobulinimo kryptis.

2017-11-14

Mokiniai išbando mokymosi aplinką ViLLE

Lapkričio 8–10 d. trys projekto „Informatika pradiniame ugdyme“ mokyklos (Alytaus Dzūkijos pagrindinė mokykla, Klaipėdos Gedminų progimnazija, Vilniaus „Žiburio“ pradinė mokykla) pradėjo Turku universiteto (Suomija) sukurtos mokymosi aplinkos ViLLE išbandymą.

2017-11-13

Išrinkite konkurso „Mano gera mokykla“ nugalėtojus!

Padėkite išrinkti kūrybos konkurso „Mano gera mokykla“ nugalėtojus! Balsuokite už vaizdo klipus, kuriuose dalyviai atskleidė, kokia, jų akimis, yra gera mokykla. Net dvidešimties mokyklų bendruomenės susitelkė ir kūrybiškai pasidalino geromis idėjomis. Balsavimas svetainėje www.parodamokykla.lt vyksta nuo lapkričio 13 d. 12 val. iki lapkričio 20 d. 12 val.

2017-11-13

Projekto MENTEP seminare aptarti projekto rezultatai

Lapkričio 8 d. Vilniuje, Ugdymo plėtotės centre, vyko tarptautinio projekto MENTEP – Mentoring Technology Enhanced Pedagogy seminaras. Jo tikslas – kartu su šalies atsakingomis institucijomis ir praktikais aptarti IKT grįsto mokymo kompetencijos įsivertinimo įrankio mokytojams (TET-SAT) išbandymo rezultatus ir vykdyto tyrimo rezultatus, pasiūlyti galimus veiksmus dėl įrankio ar jo elementų panaudojimo.

2017-11-09

Telkiami ministerijų, NVO ir universitetų veiksmai siekiant visuomenės medijų ir informacinio raštingumo

Kaip veikia medijos? Ar esame saugūs naudodamiesi jomis? Kaip ugdyti visuomenės kritinį mąstymą? Kokios yra informacinių grėsmių situacijos ir kaip jas suprasti? Apie šiuos ir dar daugelį kitų klausimų medijų ir informacinio raštingumo srityje diskutavo ir tarėsi dėl bendradarbiavimo ministerijų, nevyriausybinių organizacijų ir universitetų atstovai.

2017-11-09

„Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje transliacijoje „Kaip mokyklos įsivertina ir matuoja savo pažangą“

Š. m. lapkričio 14 d. (antradienį) 14.00–14.45 val. „Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Kaip mokyklos įsivertina ir matuoja savo pažangą“. Transliacijoje kviečiami dalyvauti bendrojo ugdymo mokyklų ir savivaldybių atstovai, kurie atsakingi už mokyklų veiklos kokybės įsivertinimą.

2017-11-08

Kviečiame į konferenciją „Piliečio ugdymas mokykloje: politinio ir teisinio raštingumo aspektai“

Ugdymo plėtotės centras su partneriais rengia konferenciją, skirtą politinio ir teisinio raštingumo stiprinimo temoms, kuri vyks 2017 m. lapkričio 23 d. Mykolo Romerio universitete, Vilniuje. Konferencijoje pranešimus skaitys Lietuvos ir užsienio pranešėjai, vyks darbas grupėse, teikiant siūlymus šiam raštingumui stiprinti įvairių dalykų pamokinėje ir popamokinėje veikloje.

2017-11-08

Lietuvos prancūzų k. dėstytojų ir mokytojų asociacija ir Frankofonijos šalių universitetinis centras (VDU) kviečia į konferenciją „Mokausi šiandien, kad galėčiau mokyti rytoj“

Kviečiame mokyklų prancūzų kalbos ir EMILE klasių mokytojus, universitetų dėstytojus ir visus, besidominčius prancūzų kalbos mokymu, į konferenciją lapkričio 17–18 dienomis. Konferencija vyks Frankofonijos šalių universitetiniame centre prie VDU, Kaune.

2017-11-07

Grįžtančių ir atvykusių į Lietuvą mokinių integracija Lietuvos mokyklose

Situacija, kada mokykla, į kurią mokytis ateina vaikai, atvykę iš įvairiausių pasaulio kraštų ar kurių tėvai nusprendė sugrįžti į Lietuvą, gana dažnai tampa iššūkiu mokyklai, ir jai tenka priimti greitus sprendimus, skubiai persiorientuoti ir pasirengti padėti sėkmingai integruotis į naują vaikui aplinką bei ugdymo procesą. Dažnai procesai susiję ne tik su nežinojimu, supratimu, kaip tai daryti, bet ir su stereotipais, kultūriniais skirtumais, nepakankamu pasirengimu mokyti tokius vaikus.

2017-11-07

„Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje-pamokoje „Istorijos tyrimas ir interpretavimas: Reformacija ir Biblijos vertimai“

Š. m. lapkričio 10 d. (penktadienį) 10.00–10.45 val. „Mokytojo TV“ tęsia pamokų ciklą, skirtą 500-osioms Reformacijos metinėms, ir kviečia dalyvauti tiesioginėje literatūros ir istorijos integruotos pamokos vaizdo transliacijoje „Istorijos tyrimas ir interpretavimas: Reformacija ir Biblijos vertimai“.

2017-11-07

„Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Naujienlaiškio „Aš manau!“ panaudojimo galimybės pamokose“

2017 m. lapkričio 16 d. (ketvirtadienį) 14.00–14.45 val. „Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Naujienlaiškio „Aš manau!“ panaudojimo galimybės pamokose“. Transliacijoje kviečiami dalyvauti pilietiškumo pagrindų, istorijos, geografijos, ekonomikos, etikos, lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai bei norintys kitų dalykų mokytojai.

2017-11-07

Inovacijų forumai Kaune, Klaipėdoje ir Vilniuje

Vykstantys ugdymo turinio pokyčiai, šiandienos mokinių, užaugusių su skaitmeninėmis technologijomis, poreikiai kelia iššūkius šiuolaikiniam mokytojui. Mokytojai turi taikyti įvairius mokymo metodus, kurie leistų mokiniams būti aktyviais ugdymo proceso dalyviais, stiprinti jų motyvaciją, naudoti įvairius, įtraukiančius šaltinius ir priemones.

2017-11-07

Stalo žaidimais grįstas mokymas

„Scientix“ projektas kviečia į internetinį seminarą „Stalo žaidimais grįstas mokymas“, kuris vyks lapkričio 21 d. 17 val. Centrinės Europos laiku (18 val. Lietuvos laiku). Seminaras vyks anglų kalba. Seminaro lektorius – Mladen Šlijivovic, „Scientix“ ambasadorius, fizikos mokytojas iš Zajecar miesto, Serbijos.

2017-11-07

Projekto „Informatika pradiniame ugdyme“ dalyvių vizitas Suomijoje

2017 m. spalio 24–28 dienomis visų dešimties projekto „Informatika pradiniame ugdyme“ mokyklų komandų atstovai, keletas darbuotojų iš Ugdymo plėtotės centro ir Švietimo ir mokslo ministerijos, vadovaujami Vilniaus universiteto prof. Valentinos Dagienės, stažavosi Suomijoje. Stažuotės dalyviai lankėsi Turku mieste – stebėjo 1–6 klasių pamokas, dalijosi patirtimi, lankėsi Turku universitete.

2017-11-07

Kviečiame į prekybos žmonėmis prevencijos mokyklose mokymus

Prekyba žmonėmis – tai šiuolaikinė vergovė, kurios organizatoriai šiurkščiai pažeidžia žmogaus teises ir išnaudoja asmenis, nepaisydami nei amžiaus, nei lyties. Nerimą itin kelia tai, kad vaikai ir jaunuoliai yra viena pažeidžiamiausių grupių, į kurias nutaikytos specifinės prekiautojų žmonėmis pastangos. Prekyba vaikais yra viena labiausiai didėjančių prekybos žmonėmis tendencijų Europos Sąjungoje.

2017-11-06

Junkitės prie mokytojų visoje Europoje ir registruokitės į nemokamus nuotolinius kursus apie technologijomis grįstą mokymą(si)!

MENTEP projekte buvo sukurtas unikalus TET-SAT įrankis, kurio pagalba mokytojai gali įsivertinti savo pažangą techologijomis grįsto mokymo srityje. Tapkite vieni pirmųjų Europoje, kurie išbandys šį įrankį ir turės galimybę prisidėti prie jo tobulinimo!

2017-11-03

„Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Lietuvos valstybė pasaulio pokyčių aplinkoje XIX a.–XX a. pr.“

„Mokytojo TV“ tęsia vaizdo transliacijų ciklą „Lietuvos istorijos CV – ką turėtų žinoti ir akcentuoti istorijos mokytojai“ ir š. m. lapkričio 8 d. (trečiadienį) 15.00–15.45 val. kviečia istorijos ir pilietinio ugdymo mokytojus dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Lietuvos valstybė pasaulio pokyčių aplinkoje XIX a.–XX a. pr.“.

2017-11-03

Seminarai tautinių mažumų mokyklų pradinio ugdymo mokytojams

Prasidėjo registracija į seminarus „Lietuvių kalbos integravimas į visus dalykus“. Kviečiame dalyvauti mokyklų, ugdymo programas vykdančių tautinės mažumos kalba, pradinio ugdymo mokytojus ir lietuvių kalbos mokytojus, mokančius lietuvių kalbos tautinių mažumų mokyklų pradinėse klasėse.

2017-11-02

Naujas Lietuvos nacionalinio dramos teatro spektaklis „#beskambučio“ vyks mokyklose

Lietuvos nacionalinis dramos teatras kviečia palikti įprastą teatro vietą ir persikelti į mokyklą, kur galima išvysti trijų dalių spektaklį „#beskambučio“. 2017 m. spalio 30 d. Salomėjos Nėries gimnazijos sporto salėje vykusioje spaudos konferencijoje dalyvavo dramaturgas Augustas Sireikis, režisierius Paulius Tamolė, Ugdymo plėtotės centro direktorius Giedrius Vaidelis, spektaklio dailininkė Lauryna Liepaitė ir kompozitorė Agnė Matulevičiūtė kiti.

2017-11-02
Spalis

Kvietimas jungtis į „TeachUP“ bendruomenę

„Naujas vaidmuo mokytojams + iššūkis, kad mokytojų kvalifikacijos tobulinimas būtų grindžiamas patirtimi + novatoriški internetiniai sprendimai // žemas interneto kursų išlaikymo lygis + neaiškus vertinimas + ribotas pripažinimas = kiekybinio tyrimo būtinybė ir kokybiškos eksperimento sąlygos sėkmei užtikrinti => TeachUP“ – štai tokią lygtį sprendžia projektas „TeachUP“, kurį koordinuoja „European Schoolnet“.

2017-10-31

Pristatome parodos „Mokykla 2017“ renginius

Lapkričio 24–25 d. jau septintą kartą vyks respublikinė švietimo inovacijų paroda „Mokykla 2017“. Kviečiame susipažinti su parodos renginių tinkleliu. Daugiau nei 130 edukacinių renginių bus atviri, išankstinėregistracijavyks tik į Atradimų laboratorijas. Parodoje tęsiama Geros mokyklos tema primena, kad Gera mokykla prasideda nuo bendruomenės. Mokyklos, rajono, regiono ir visa švietimo bendruomenė yra kūrėjai, kiekvieną dieną kuriantys šiuolaikišką mokymo(si) turinį, – tad kviečiame atvykti į parodą, kur Jūsų lauks įgalinantys veikti renginiai!

2017-10-30

Bus parengtas nuotolinis kursas pradedantiesiems mokytojams ir mentoriams

2017 m. spalio 16–20 d. Portugalijoje, Leirijos mieste, vyko „Erasmus+“ programos projekto „Mokytojų profesinės kompetencijos bendroji sąranga“ (angl. Teachers Professional Competences Common framework) partnerių susitikimas. Susitikimo metu projekto partneriai pristatė nuotolinių kursų, skirtų pradedantiesiems mokytojams ir mentoriams, rengimo rezultatus, svarstė, kaip šiuos nuotolinius kursus parengti kuo patrauklesnius ir įdomesnius mokytojams, kad jie galėtų tobulinti bendrąsias kompetencijas.

2017-10-27

Konkursas STEM mokytojams pratęstas iki lapkričio 17 d.

Projektas „STEM Alliance“ pradinio ir vidurinio ugdymo mokytojus ir karjeros planavimo specialistus kviečia į konkursą „STEM Ahead“, kurio nugalėtojai bus pakviesti į projekto kūrybines dirbtuves, skirtas inovatyvaus gamtamokslinio ugdymo ir karjeros planavimo temoms.

2017-10-26

Renginys, skirtas elgesio ir emocijų bei autizmo spektro sutrikimų turinčių vaikų integracijos aktualijoms aptarti

Ugdymo plėtotės centras spalio–lapkričio mėn. organizuoja renginių ciklą, skirtą elgesio ir emocijų bei autizmo spektro sutrikimų turinčių vaikų integracijos aktualijoms aptarti.

2017-10-26

Konferencija „Atviras profesinis bendradarbiavimas atvirajam mokymuisi“

Europos nuotolinio ir e.mokymosi tinklas (EDEN), UNESCO informacinių technologijų taikymo švietime institutas (UNESCO IITE), Švietimo ir mokslo ministerija ir Vytauto Didžiojo universitetas organizuoja tarptautinę konferenciją „Atviras profesinis bendradarbiavimas atvirajam mokymuisi“. Nemokama konferencija vyks 2017 m. lapkričio 9-10 dienomis Vytauto Didžiojo universitete, Kaune. Registruotis galite iki spalio 27 dienos.

2017-10-26

Mokyklos ieško būdų stiprinti romų vaikų ugdymą

Ugdymo plėtotės centras organizuoja trijų etapų mokymus, skirtus stiprinti mokyklų bendruomenių kompetencijas, reikalingas romų tautybės mokinių mokymosi poreikiams pažinti, kokybiškam ugdymui organizuoti. Mokymuose dalyvauja atstovai iš 9 Lietuvos mokyklų: mokytojai, klasių vadovai, pagalbos mokiniui specialistai ir mokyklų vadovai.

2017-10-24

Inovacijų forumai

Ugdymo plėtotės centras, įgyvendindamas Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos lėšomis finansuojamo projekto „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“ veiklas (projekto kodas Nr. 09.4.2-ESFA-V-715-02-0001), kviečia dalyvauti inovacijų forumuose.

2017-10-24

Kviečiame į nacionalinę mokslinę konferenciją „Geografija: mokslas ir edukacija“

2017 m. lapkričio 24 d. Lietuvos edukologijos universitete vyks 6-oji mokslinė konferencija „Geografija: mokslas ir edukacija“. Kasmetinių konferencijų tikslas – įvairiapusiškai analizuoti bendruosius geografijos ir edukologijos klausimus, jungiant akademinį ir mokyklinį geografijos edukacijos lygmenis bei ieškant naujų idėjų ir perspektyvių tyrimo krypčių.

2017-10-24

Kviečiame registruotis į konferenciją „Geografijos mokslo aktualijos: mokslininkai – mokytojams“

Kviečiame geografijos mokytojus, mokslininkus, studentus ir vyresniųjų klasių mokinius, kurie domisi geografija, 2017 m. lapkričio 10 d. (penktadienį) į 4-ąją konferenciją „Geografijos mokslo aktualijos: mokslininkai – mokytojams“. Konferencijos tikslas – pristatyti aktualias geografijos mokslo naujienas, jas aptarti, diskutuoti ir keistis idėjomis geografų bendruomenėje.

2017-10-24

Mokytojai išbando parengtus informatikos pamokų scenarijus pradinukams

Nuo šio rudens 10-ies projekte „Informatika pradiniame ugdyme“ dalyvaujančių mokyklų pradinukai mokosi ir informatikos. Per matematikos, lietuvių kalbos, kūno kultūros ir kitas pamokas mokiniai kartu su mokytojais išbando naujas, įdomias veiklas, padedančias ugdyti informatinio mąstymo gebėjimus. Mokytojai išbando mokslininkų parengtus pamokų scenarijus ir užduotis mokiniams, dalijasi patirtimi, kaip sekėsi juos įgyvendinti, teikia savo pastabas ir siūlymus, kaip būtų galima juos tobulinti.

2017-10-19

„Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje transliacijoje „Brandos darbo pasirinkimai 2017–2018 m. m.“

2017 m. spalio 23 d. (pirmadienį) 15.00–15.45 val. „Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Brandos darbo pasirinkimai 2017–2018 m. m.“ Transliacijoje kviečiami dalyvauti savivaldybių administracijų, švietimo skyrių, ugdymo įstaigų administracijų atstovai, mokytojai, kurie susiję su 2017–2018 m. brandos darbo pasirinkimais.

2017-10-19

Prasidėjo seminarų ciklas technologinio ugdymo kokybei tobulinti

Technologijų mokytojai, įgyvendinantys technologijų – mitybos, tekstilės, dizaino, elektronikos, konstrukcinių medžiagų – bendrąsias programas, rinkosi aptarti svarbiausius parengiamuosius darbus prieš 2018 m. sausio mėn. prasidedantį technologijų mokyklinį brandos egzaminą.

2017-10-18

Kviečiame pradinio ugdymo pedagogus į praktinį seminarą

Spalio 30 d. „Saulės“ privačioje gimnazijoje vyks respublikinis praktinis seminaras „STEAM veiklų integracija formaliajame ir neformaliajame ugdyme“. Seminaro pradžia 11 val. Seminare kviečiami dalyvauti Lietuvos pradinio ugdymo programas vykdančių įstaigų direktoriai, pavaduotojai ir mokytojai.

2017-10-18

Naujas konkursas STEM mokytojams

Projektas „STEM Alliance“ pradinio ir vidurinio ugdymo mokytojus ir karjeros planavimo specialistus kviečia į konkursą „STEM Ahead“, kurio nugalėtojai bus pakviesti į projekto kūrybines dirbtuves, skirtas inovatyvaus gamtamokslinio ugdymo ir karjeros planavimo temoms. Konkursas vyksta iki 2017 m. spalio 27 d. trijose kategorijose: video, išteklių ir renginių.

2017-10-17

Projekto MaSDiV partneriai pristatė pažangą rengiant kvalifikacijos tobulinimo programą gamtos mokslų ir matematikos mokytojams

Spalio 10–12 d. Utrechte, Olandijoje, vyko projekto MaSDiV susitikimas. Jame projekto partneriai pristatė pažangą rengiant kvalifikacijos tobulinimo programą gamtos mokslų ir matematikos mokytojams, dirbantiems su 11–16 metų amžiaus mokiniais.

2017-10-17

Prasidėjo kvalifikacijos tobulinimo renginiai menų mokytojams

Apniukusiomis, tačiau klevų geltoniu nušviestomis spalio 9–11 dienomis Ugdymo plėtotės centre rinkosi meninio ugdymo dalykų mokytojai, siekiantys patobulinti mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo kompetenciją. Dalyviai kartu su Ugdymo turinio skyriaus metodininku Povilu Leonavičiumi aiškinosi informacinių technologijų taikymo vertinant mokinių pasiekimus ir koordinuojant menų brandos egzamino procesus galimybes.

2017-10-16

Atidaryta mokinių kūrybinių darbų paroda „Aš kuriu!“

Menų brandos egzaminas – šiuolaikiškas mokinių pasiekimų vertinimo instrumentas, kuriuo mokiniams sudaromos galimybės patvirtinti savo brandą kuriant. 2017 m. spalio 13 d. Ugdymo plėtotės centro pirmojo aukšto galerijoje atidaryta Ukmergės rajono menų brandos egzamino dailės krypties mokinių kūrybinių darbų paroda, kurią bus galima pamatyti iki gruodžio 1 d.

2017-10-16

„Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje-pamokoje „Reformacija ir knyga: Martyno Mažvydo Katekizmas“

Š. m. spalio 18 d. (trečiadienį) 10.55–11.40 val. „Mokytojo TV“ tęsia pamokų ciklą, skirtą 500-osioms reformacijos metinėms ir kviečia dalyvauti tiesioginėje pamokos vaizdo transliacijoje „Reformacija ir knyga: Martyno Mažvydo Katekizmas“. Tiesioginėje transliacijoje-pamokoje kviečiame dalyvauti 8–12 klasių lietuvių kalbos ir literatūros, istorijos pamokas turinčius mokytojus ir moksleivius.

2017-10-13

„Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje transliacijoje „Žmogaus saugos bendrosios programos pakeitimai“

Š. m. spalio 17 d. (antradienį) 14.00–14.45 val. „Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Žmogaus saugos bendrosios programos pakeitimai“. Transliacijoje kviečiami dalyvauti mokytojai, įgyvendinantys Žmogaus saugos bendrąją programą, mokyklų administracijų atstovai ir kiti suinteresuotieji asmenys.

2017-10-13

Mokyklos kviečiamos dalyvauti novatoriškame projekte apie žiniasklaidą ir jos poveikį!

Įgyvendinant „Erasmus+“ programos finansuojamą projektą „Medijų raštingumas ir kritinis mąstymas jaunimo veiklose“, kurio vienas iš partnerių yra Ugdymo plėtotės centras, skelbiamas konkursas Lietuvos bendrojo ugdymo mokykloms tapti projekto partnerėmis ir deleguoti gabiausius jaunimo lyderius ir potencialius žurnalistus dalyvauti tarptautinėje Žurnalistų ugdymo ir Bendraamžių švietėjų programose.

2017-10-12

Konkursas „Mano gera mokykla“

Sukurkite vaizdo klipą ir atskleiskite, kokia, Jūsų akimis, yra GERA MOKYKLA! Konkurse kviečiamos dalyvauti bendrojo ugdymo mokyklų bendruomenių komandos – vaizdo klipus galima pateikti iki lapkričio 10 d. 12 val. Laimėtojai bus apdovanoti parodoje „Mokykla 2017“.

2017-10-12

Tarptautinė konferencija „Atviras profesinis bendradarbiavimas atvirajam mokymuisi“

Europos nuotolinio ir e. mokymosi tinklas (EDEN), UNESCO informacinių technologijų taikymo švietime institutas (UNESCO IITE), Švietimo ir mokslo ministerija ir Vytauto Didžiojo universitetas kviečia į tarptautinę konferenciją „Atviras profesinis bendradarbiavimas atvirajam mokymuisi“. Konferencija vyks 2017 m. lapkričio 9–10 dienomis Vytauto Didžiojo universitete. Kviečiame registruotis iki spalio 27 d.

2017-10-10

Konferencija „Gamtamokslinių ir sveikatingumo kompetencijų ugdymas pradinėse klasėse“

Spalio 31 d. Alytuje vyks praktinė konferencija „Gamtamokslinių ir sveikatingumo kompetencijų ugdymas pradinėse klasėse“. Konferencijos tikslas pasidalinti gerąja darbo patirtimi bei sužinoti apie naujus ir inovatyvius mokymo metodus, į ją kviečiami pradinių klasių pedagogai.

2017-10-10

Kviečiame dalyvauti renginyje „Kūrybiniai sprendimai šiuolaikinėse medijose“!

Kviečiame mokyklų bendruomenes, modernų, talentingą jaunimą ir jų mokytojus, visus, kurie ieško įkvėpimo, į Vilniaus Gedimino technikos universiteto Kūrybinių industrijų fakulteto organizuojamą renginį „Kūrybiniai sprendimai šiuolaikinėse medijose“, kuris vyks š. m. spalio 26 d., ketvirtadienį, 13.00 val.

2017-10-10

Lietuvos anglų kalbos mokytojų asociacija kviečia į tarptautinę konferenciją

Lietuvos anglų kalbos mokytojų asociacija (LAKMA) ir Lietuvos edukologijos universitetas kviečia į tarptautinę konferenciją „Anglų kalbos mokymas – su technologijomis ir be jų“, kuri vyks 2017 m. spalio 27–28 d. Lietuvos edukologijos universiteto centriniuose rūmuose

2017-10-09

„Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje transliacijoje „Lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo (PUPP) kalbėjimo dalies vykdymas ir vertinimas“

Š. m. spalio 18 d. (trečiadienį) 14.00–14.30 val. „Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo (PUPP) kalbėjimo dalies vykdymas ir vertinimas“. Transliacijoje kviečiami dalyvauti bendrojo ugdymo mokyklų pagrindinių klasių lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai, ypač dirbantys 10 (II gimnazijų) klasėse, savivaldybių, mokyklų atstovai, kurie yra atsakingi už 2017 metų lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą (PUPP).

2017-10-09

Algirdas Julius Greimas Lietuvoje, pasaulyje, mokykloje

2017 m. spalio 2–3 d. Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje vyko tradicine tapusi Lietuvos ir užsienio lietuviškų mokyklų lituanistų konferencija „Algirdas Julius Greimas Lietuvoje, pasaulyje, mokykloje“, skirta įUNESCO minimų datų sąrašą įtraukto mitologo, semiotiko, kalbininko Algirdo Juliaus Greimo 100-osioms gimimo metinėms paminėti.

2017-10-09

„Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Lietuvos ugdymo įstaigų edukacinių erdvių kūrimas“

Š. m. spalio 11 d. (trečiadienį) 15.00–15.45 val. „Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Lietuvos ugdymo įstaigų edukacinių erdvių kūrimas“. Transliacijoje kviečiami dalyvauti savivaldybių administracijų, švietimo skyrių, ugdymo įstaigų vadovai, specialistai ir darbuotojai, kuruojantys švietimo įstaigų edukacinių erdvių kūrimo ir funkcionavimo sritį.

2017-10-09

Įvyko įvadinis projekto „Pažink valstybę“ seminaras

Rugsėjo 26 d. į įvadinį seminarą Valstybės pažinimo centre rinkosi mokyklų, pakviestų dalyvauti projekte „Pažink valstybę“, mokytojai. Projektą įgyvendina Ugdymo plėtotės centras drauge su Valstybės pažinimo centru.

2017-10-06

Kviečiame dalyvauti konkurse „Medijų Lietuva“!

Belaukiant Lietuvos istorijai išskirtinės sukakties, Vilniaus Gedimino technikos universiteto Kūrybinių industrijų fakultetas skatina veikti visos Lietuvos modernų, talentingą jaunimą ir skelbia kūrybinių industrijų ir medijų raštingumo konkursą „Medijų Lietuva“.

2017-10-06

Projektas „Media (s)kills“ („Medijų įgūdžiai AR medijos žudo“)

Siekdamas pabrėžti medijų ir informacinio raštingumo (MIR) tematikos aktualumą Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklose, taip pat įtraukti aukštųjų mokyklų studentus į šios tematikos populiarinimą bei MIR žinomumo didinimą, Ugdymo plėtotės centras inicijuoja projektą „Media (s)kills“ („Medijų įgūdžiai AR medijos žudo“).

2017-10-06

Kviečiame į seminarą „Skaitymo ir rašymo gebėjimų ugdymas per informacinių technologijų pamokas“

Kviečiame informacinių technologijų mokytojus dalyvauti trijų sesijų seminare „Skaitymo ir rašymo gebėjimų ugdymas per informacinių technologijų pamokas“.

2017-10-05

Atviros prieigos švietimo ištekliai

Kviečiame mokyklas naudotis atviros prieigos Europos švietimo ištekliais: "School education gateway" bei "European Toolkit for Schools"."

2017-10-05

„Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Pirmasis įsidarbinimas: mano teisės ir pareigos“

2017 m. spalio 10 d. (antradienį) 14.00–14.45 val. „Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Pirmasis įsidarbinimas: mano teisės ir pareigos“. Populiarėjant vasaros įdarbinimo programoms pirmasis jauno žmogaus įsidarbinimas – aktuali tema 9–10 klasių mokiniams. Svarbu kalbėtis apie tai, į ką jaunuolis turi atkreipti dėmesį, pasirašydamas darbo sutartį, diskutuodamas su darbdaviu dėl atlyginimo, o svarbiausia – žinoti, kur kreiptis, kai kyla klausimų.

2017-10-05

Pristatome Ugdymo plėtotės centro kvalifikacijos tobulinimo renginių grafiką

Kviečiame susipažinti su Ugdymo plėtotės centro kvalifikacijos tobulinimo renginių grafiku ir registruotis į renginius.

2017-10-04
Rugsėjis

Sutrumpintos Integruotų gamtos mokslų pedagogikos bakalauro studijos Šiaulių universitete

Šiaulių universitetas organizuoja sutrumpintas (2 metų) bakalauro studijų programos Integruotų gamtos mokslų pedagogika studijas. Baigus studijas, įgyjamas pedagogikos bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir pedagogo profesinė kvalifikacija.

2017-09-29

Pasitarimas dėl mokyklų vadovų mentorystės

Ugdymo plėtotės centro Mokyklų veiklos tobulinimo skyrius pradėjo įgyvendinti pagalbos naujai pradedantiems dirbti mokyklų vadovams veiklą, t. y. mokyklos vadovo konsultavimą (mentorystę). Mentorystė yra individualizuota profesinių kompetencijų ugdymo(si) forma, kai labiau patyręs profesionalas dirba su mažesnę patirtį turinčiu asmeniu ir perduoda savo patirtį, kad padėtų jam (jai) apmąstyti ir projektuoti savo veiklą, formuluoti tobulinimosi tikslus.

2017-09-29

Valstybės pažinimo centro naujienos

Valstybės pažinimo centras kviečia susipažinti su naujienomis centre ir įsitraukti į veiklas.

2017-09-29

Lietuvos dailės muziejaus Meno pažinimo centro edukacinės programos

Lietuvos dailės muziejaus Meno pažinimo centras kviečia įvairaus amžiaus mokinių, jaunimo grupes į tęstines ir naujas edukacines programas.

2017-09-29

Algirdo Juliaus Greimo metams skirti renginiai

2017 metus Seimas paskelbė Algirdo Juliaus Greimo metais. Ugdymo plėtotės centras, bendradarbiaudamas su A. J. Greimo semiotikos ir literatūros teorijos centru, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutu, Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos sekretoriatu, organizuoja renginių ciklą A. J. Greimo metams paminėti.

2017-09-29

Kviečiame registruotis į seminarus „Medijos ir nacionalinis saugumas: iššūkiai ir galimybės“

Ugdymo plėtotės centras kviečia visų dalykų ir visų ugdymo pakopų formaliojo ir neformaliojo ugdymo mokytojus, mokyklų bibliotekininkus dalyvauti seminaruose, kurių trukmė 16 akad. val. Renginiai vyks šešiose savivaldybėse visą spalio mėnesį, tad mokytojai turės galimybę pasirinkti sau patogią renginio vietą ir laiką.

2017-09-29

„Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti transliacijoje „Festivalis „Nepatogus kinas“ kviečia į mokykloms skirtą filmų programą „Filmai, padedantys augti“

Š. m. spalio 3 d. (antradienį) 14.00–14.30 val. „Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Festivalis „Nepatogus kinas“ kviečia į mokykloms skirtą filmų programą „Filmai, padedantys augti“. Transliacijoje kviečiami dalyvauti formaliojo ir neformaliojo švietimo mokytojai, mokyklų vadovai.

2017-09-29

Kviečiame meninio ugdymo dalykų mokytojus tobulinti mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo kompetenciją

Menų brandos egzaminas yra inovatyvus apibendrinamojo vertinimo būdas, integruojantis ugdomojo (formuojamojo), kaupiamojo ir kriterinio vertinimo elementus. Egzaminas vykdomas jau 4 metus, sukaupta ir išanalizuota nemažai patirčių – turime ko pasimokyti iš kolegų.

2017-09-29

Inovatyviausių mokytojų apdovanojimai 2017

„Inovatyviausių mokytojų apdovanojimai 2017“ – tai antrus metus vykstanti iniciatyva, skirta kalbėti apie šiuolaikišką pedagogą ir padėkoti mokytojams. Lietuvos mokyklose dirba daug puikių mokytojų ir jų paskatinimas, jų pavyzdžio rodymas gali būti užkrečiantis.

2017-09-28

„Mokytojo TV“ pristato tiesioginių vaizdo transliacijų programą

Kviečiame susipažinti su Ugdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ 2017 metų II pusmečio tiesioginių vaizdo transliacijų internetu programa.

2017-09-28

Užsienio kalbos ir dalyko integruotas mokymas (angl. CLIL) gabių mokinių ugdymui

2017 m. spalio 11 d. Ugdymo plėtotės centras ir Kauno rajono Garliavos Jonučių progimnazija kviečia į tarptautinę konferenciją „Užsienio kalbos ir dalyko integruotas mokymas (angl. CLIL) gabių mokinių ugdymui“. Konferencijos tikslas – aptarti integruoto užsienio kalbos ir dalyko mokymo praktiką Lietuvoje ir užsienyje, galimybes, pasidalyti gerąja patirtimi.

2017-09-28

Į lietuvių kalbą išverstas ES dokumentas „Skaitmeninės kompetencijos sandara“

Skaitmeninis raštingumas – vienas iš aštuonių Europos Sąjungoje oficialiai pripažintų visą gyvenimą trunkančio mokymosi bendrųjų gebėjimų (Europos Parlamento ir Tarybos rekomendacijos. 2006). Plačiąja prasme, skaitmeninis raštingumas – tai gebėjimas pačiam kritiškai ir kūrybiškai naudoti IKT, siekiant su darbu, užimtumu, mokymusi, laisvalaikiu, įsitraukimu į visuomenės gyvenimą ir (arba) dalyvavimu jame susijusių tikslų.

2017-09-26

Kviečiame dalyvauti Europos Tarybos „Pestalozzi“ programos seminare Lietuvoje „Ieškant balanso: autentiškumas, įvairovė ir įtraukioji kultūra“

Norite rasti bendraminčių kitose šalyse, pasidalyti pedagoginio darbo patirtimi ir mintimis apie tai, kas išties svarbu mokytojui, galų gale, praturtinti savąjį darbo būdų ir metodų rinkinį? Ugdymo plėtotės centras kviečia Lietuvos mokytojus dalyvauti tarptautiniame seminare „Ieškant balanso: autentiškumas, įvairovė ir įtraukioji kultūra“ (angl. Finding the balance: authenticity, diversity and inclusive culture), rengiamame kartu su Švietimo ir mokslo ministerija ir Europos Taryba pagal „Pestalozzi“ mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programą.

2017-09-26

Įvyko projekto „Inovatyvus mokytojas – motyvuotas mokinys: problemų sprendimas bendradarbiaujant“ konferencija

2017 m. rugsėjo 21 dieną Ugdymo plėtotės centre įvyko baigiamoji projekto „Inovatyvus mokytojas – motyvuotas mokinys: problemų sprendimas bendradarbiaujant“ konferencija, kurią organizavo Ugdymo plėtotės centro ir Alytaus Putinų gimnazijos atstovai, „Erasmus +“ strateginių partnerysčių projekto „Inovatyvus mokytojas – motyvuotas mokinys: problemų sprendimas bendradarbiaujant“ (Nr. 2015–1-LT01-KA201-013472) vykdytojai.

2017-09-25

Kviečiame bendrojo ugdymo mokyklas teikti paraiškas dėl trumpųjų stažuočių programų parengimo ir įgyvendinimo

Ugdymo plėtotės centras, įgyvendindamas projektą „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“ (Nr. 09.4.2-ESFA-V-715-02-0001), kviečia bendrojo ugdymo mokyklas teikti paraiškas dėl trumpųjų stažuočių programų parengimo ir įgyvendinimo.

2017-09-22

Iniciatyvos „Multimedijų žurnalistikos ypatumai, etika ir tendencijos“ atrankos rezultatai

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija ir Ugdymo plėtotės centras, bendradarbiaudami su VšĮ „Dokumedija“, kvietė dalyvauti iniciatyvoje „Multimedijų žurnalistikos ypatumai, etika ir tendencijos“, kurios metu žurnalistai skaitys paskaitas Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklose.

2017-09-22

Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras Mokytojo dieną kviečia švęsti kartu ir įsigyti bilietų su nuolaida

Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras Mokytojo dieną kviečia švęsti kartu ir įsigyti bilietų į koncertus su 50% nuolaida – spalio 6 d. simfoninis koncertas „Gintaras Januševičius skambina G. Gershwiną“ ir spalio 29 d. kamerinis koncertas „Haruspicija“.

2017-09-21

Skelbiame projekto „Pažink valstybę“ mokyklų atrankos rezultatus ir kviečiame į seminarą

Informuojame, kad atrinktos projekte „Pažink valstybę“ dalyvausiančios mokyklos. Iš 140 pretendavusių dalyvauti ugdymo įstaigų dalyvauti projekte kviečiamos 60 mokyklų, kurios atrinktos remiantis geografiniu (teritoriniu), socialiniu ekonominiu ir daugiakalbės aplinkos kriterijais.

2017-09-20

Prasideda naujas STEM projektas

Šių metų rugsėjo 1 d. prasidėjo naujas Erasmus+ KA2 projektas „STEM mokyklos“. Projektą koordinuoja „European Scoolnet“, partneriai yra organizacijos iš keturių šalių: Prancūzijos, Portugalijos, Serbijos ir Lietuvos. Lietuvai šiame projekte atstovauja Ugdymo plėtotės centras.

2017-09-20

Konkursas „Tautinis drabužis mano šeimos ir bendruomenės istorijoje“

Konkurse kviečiami dalyvauti etninės kultūros puoselėtojai, kuriems tautinis kostiumas yra svarbus etninės, regioninės ar asmeninės tapatybės simbolis arba brangi šeimos relikvija.

2017-09-20

Lietuvos mokyklų bibliotekų darbuotojų asociacija skelbia: spalis – Lietuvos mokyklų bibliotekų mėnuo

Lietuvos mokyklų bibliotekų darbuotojų asociacija (LMBDA) kviečia spalio mėnesį Lietuvos mokyklų bendruomenes aktyviai ir kūrybingai savo bibliotekose organizuoti veiklas, diskusijas, renginius tema: „Mokau ir mokausi su biblioteka“. Šios iniciatyvos tikslas – paskatinti glaudesnį ir efektyvesnį Lietuvos mokyklų, jų bibliotekų ir bendruomenių bendradarbiavimą, siekiant bendrų švietimo ir ugdymo tikslų.

2017-09-19

Kviečiame į Lietuvos ir užsienio lietuviškų mokyklų mokytojų konferenciją

2017 m. spalio 2–3 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Ugdymo plėtotės centras ir Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka kviečia į nemokamą tradicinę Lietuvos ir užsienio lietuviškų mokyklų lituanistų konferenciją „Algirdas Julius Greimas Lietuvoje, pasaulyje, mokykloje“, skirtą į UNESCO minimų datų sąrašą įtraukto mitologo, semiotiko, kalbininko Algirdo Juliaus Greimo 100-osioms gimimo metinėms paminėti.

2017-09-19

Atranka į stažuotę Lenkijoje „Elgesio ir emocijų bei autizmo spektro sutrikimų turinčių vaikų ugdymas. Lenkijos patirtis“

Ugdymo plėtotės centras, įgyvendindamas projektą „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“ (Nr. 09.4.2-ESFA-V-715-02-0001), kviečia bendrojo lavinimo mokyklų mokytojus ir pagalbos mokiniui specialistus, dirbančius su elgesio ir emocijų bei autizmo spektro sutrikimų turinčiais vaikais, teikti paraiškas dalyvauti stažuotėje Lenkijoje.

2017-09-19

Atranka į tarptautinį seminarą „Cooperation of non-formal and formal educational institutions“ Vokietijoje

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos rengia atranką į renginį „Formaliojo ir neformaliojo švietimo institucijų bendradarbiavimas“ vyksiantį Vokietijoje. Renginyje kviečiami dalyvauti darbuotojai, dirbantys su jaunimu, švietimo įstaigų atstovai, jaunimo politiką formuojančios institucijos atstovai.

2017-09-15

Kvietimas dalyvauti jaunimo kūrybos darbų konkurse „Moterys jūros moksluose ir technologijose“

Konkurso tikslas – skatinti jaunimą suvokti lyčių klausimus, susijusius su jūros mokslais ir technologijomis. Konkursą organizuoja Klaipėdos universitetas.

2017-09-15

Kvietimas dalyvauti Europos socialinio fondo agentūros finansuojamo projekto „Tęsk“ partnerių atrankoje

Ugdymo plėtotės centras kviečia dalyvauti projekto „Tęsk“ partnerių atrankos konkurse. Projektas bus vykdomas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.2.1-ESFA-V-727 priemonę „Mokytojų ir kitų švietimo sistemos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas“.

2017-09-14

Daugiau galimybių gauti psichologinę pagalbą

Nuo rugsėjo 1 d. įsigaliojo du dokumentai, išplečiantys psichologinės pagalbos gavėjų ratą.

2017-09-14

Ugdymo plėtotės centras pristato didaktinį etikos pamokoms skirtą filmą „Etinių dilemų sprendimas“

Pristatomas mokymo metodas – etinių dilemų sprendimas, kurio tikslas – skatinti ir ugdyti mokinių gebėjimus pagrįsti sprendimus, pasitelkus įrodymus bei logiką. Mokiniai motyvuojami sužadinant jų smalsumą: pateikiamos tikroviškos gyvenimo situacijos, iškeliamos dilemos, duodamos pasirinkimo galimybės ir suteikiama proga analizuoti etinius veiksmus bei vertinti.

2017-09-13

„Kompiuterininkų dienos 2017“

Rugsėjo 21–22 dienomis Vilniaus universiteto Kauno fakultete vyks renginys „Kompiuterininkų dienos 2017“. Lietuvos kompiuterininkų sąjunga ir Vilniaus universitetas kviečia visus pedagogus atnaujinti žinias ir sužinoti naujienas apie informacines technologijas.

2017-09-13

Kviečiame į seminarus, skirtus meninio ugdymo kokybei tobulinti

Ugdymo plėtotės centras kviečia menų (dailės, filmų kūrimo, fotografijos, grafinio dizaino, muzikos, kompiuterinių muzikos technologijų, šokio, teatro) mokytojus, dirbančius pagal menų pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrąsias programas, įgyvendinančius menų mokyklinio brandos egzamino programą, pasirinkti renginius, skirtus meninio ugdymo kokybei tobulinti.

2017-09-12

Kviečiame į renginius, skirtus technologinio ugdymo kokybei tobulinti

Ugdymo plėtotės centras, atsižvelgdamas į technologijų mokytojų pageidavimus, bendradarbiaudamas su Lietuvos technologijų mokytojų asociacija, aukštųjų mokyklų mokslininkais, tautinio paveldo puoselėtojais, tęsia seminarų ciklą, skirtą technologinio ugdymo kokybei tobulinti.

2017-09-12

Informatika pradiniame ugdyme

Nuo šių metų rugsėjo dešimtyje Lietuvos mokyklų prasideda projekto „Informatika pradiniame ugdyme“ idėjų išbandymas. Dešimt atrinktų mokyklų kartu su Vilniaus universiteto mokslininkais ir Ugdymo plėtotės centro specialistais kurs pradinio ugdymo informatikos turinį ir šiais mokslo metais jį išbandys.

2017-09-12

Ugdymo plėtotės centre – karpinių paroda Tautinio kostiumo metams paminėti

Gražia tradicija tampa Ugdymo plėtotės centro pirmojo aukšto koridoriaus sienas puošti įvairių dailės sričių kūriniais. Kartu su vasara baigėsi kultūros edukacijos savaitės „Menų dūzgės“ fotografijose užfiksuotų akimirkų paroda, o rugsėjo 1–30 d. čia eksponuojama Vilkaviškio rajono kūrybinės grupės „Sėjinis“ karpinių paroda, skirta Tautinio kostiumo metams paminėti.

2017-09-12

Kviečiame dalyvauti tarptautinėje mokslinėje konferencijoje

2017 m. spalio 19–20 d., Lietuvos edukologijos universitete (Studentų g. 39, Vilnius) vyks tarptautinė mokslinė konferencija „Mokslu grįsto švietimo link“.

2017-09-12

Mokinius užsukti kviečia svetainė lietuva.lt

Pasitinkant Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį, svetainėje www.lietuva.lt sukurtas atskiras skyrelis mokiniams. Jame trumpai pristatomi svarbiausi Lietuvos istorijos faktai, Lietuvos kultūros, sporto pasiekimai, pabrėžiamas kiekvieno piliečio indėlis į valstybės gyvenimą.

2017-09-08

Jauni mokytojai gali pretenduoti į kasmetinę Švietimo ir mokslo ministerijos premiją

Švietimo ir mokslo ministerija ragina mokytojus iki rugsėjo 15 d. teikti kandidatūras Meilės Lukšienės premijai gauti. Į premijas pretenduoti gali pedagogai ne vyresni nei 35 metų. Savo kandidatūras siūlyti gali patys asmenys, švietimo įstaigų vadovai, švietimo institucijos, mokytojai, mokiniai, tėvai ir jų organizacijos, nevyriausybinės organizacijos, švietimo asociacijos.

2017-09-08

„European Schoolnet Akademija“ kviečia į nuotolinius mokymus

Pasibaigus vasaros atostogoms „European Schoolnet Akademija“ vėl kviečia mokytis kartu su tūkstančiais Europos mokytojų. Netrukus prasidės nuotoliniai mokymai.

2017-09-08

Seminarų ciklas technologinio ugdymo kokybei tobulinti

Ugdymo plėtotės centras kviečia technologijų mokytojus, dirbančius pagal technologijų pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrąsias programas, įgyvendinančius technologijų mokyklinio brandos egzamino programą, etninės kultūros modulį „Technologijos ir etninė kultūra“, menų, pradinio ugdymo ir profesijos mokytojus, pasirinkti renginius, skirtus technologinio ugdymo kokybei tobulinti.

2017-09-08

Seminarų ciklas meninio ugdymo kokybei tobulinti

Ugdymo plėtotės centras kviečia menų (dailės, filmų kūrimo, fotografijos, grafinio dizaino, muzikos, kompiuterinių muzikos technologijų, šokio, teatro) mokytojus, dirbančius pagal menų pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrąsias programas, įgyvendinančius menų mokyklinio brandos egzamino programą, pasirinkti renginius, skirtus meninio ugdymo kokybei tobulinti.

2017-09-05

Dėl ugdymo proceso nuoseklumo ir tęstinumo 2017–2018 mokslo metais

Bendrojo ugdymo mokyklos kaitos gairės ir Geros mokyklos koncepcija, numato, kad organizuojant ugdymo procesą/ ar ugdymą – svarbiausia ugdymo kokybės charakteristika yra mokinio branda, pasiekimai ir pažanga. Geros mokyklos koncepcijoje minimi tokie aspektai, kaip asmenybės ūgtis, saviraiškus dalyvavimas mokykloje, dialogiškas ir tyrinėjantis ugdymasis, aktualizuojami 2017 – 2018 mokslo metais ugdymo turinyje.

2017-09-05

Kodėl lietuvių kalbos mokytojui (ir ne tik) būtinas politinis raštingumas?

Ar pamokoje svarbu skirti laiko diskusijoms su mokiniais apie tai, kas vyksta šiandien Lietuvoje, pasaulyje? Kaip paaiškinti mokiniams, kad pabėgėlis ir teroristas yra absoliučiai skirtingi dalykai, kurių nevalia tapatinti? Kokios terorizmo ištakos?

2017-09-05

Žmogaus saugos bendroji programa

Švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė 2017 m. rugpjūčio 30 d. patvirtino pakoreguotą Žmogaus saugos bendrąją programą.

2017-09-05

Pradedamos projekto „Pažink valstybę“ veiklos

Ugdymo plėtotės centras drauge su partneriais pradeda įgyvendinti projektą „Pažink valstybę“ ir kviečia mokyklas įsitraukti į veiklas. Projekto tikslas – supažindinti moksleivius su įvairiomis viešojo gyvenimo sritimis, aptarti aktualias regionines ir nacionalines problemas ir jų sprendimo būdus. Dalyvauti projekto veiklose kviečiami šeštų–vienuoliktų klasių mokiniai su ne mažiau kaip vienu mokytoju.

2017-09-05

Nacionalinio saugumo ir krašto gynybos bendrosios programos projektas

Kviečiame susipažinti su Nacionalinio saugumo ir krašto gynybos bendrosios programos projektu. Pasiūlymus programos tobulinimui prašytume siųsti iki 2017 metų rugsėjo 15 d.

2017-09-04

Atradimų laboratorijų veiklų organizatorių atranka

2017 m. lapkričio 24–25 d. Lietuvos parodų ir kongresų centre Litexpo vyks jau tradicine tapusi paroda Mokykla 2017. Trečius metus parodoje veiks atradimų laboratorijos. Šiais metais jų tema – mokymasis tyrinėjant.

2017-09-04

Jaunųjų Lietuvos geografų medaliai tarptautinėse olimpiadose

Šią vasarą Lietuvos jaunieji geografai dalyvavo net dvejose tarptautinėse geografijos olimpiadose, kuriose pelnė visų spalvų medalius: birželio 26–30 d. Klaipėdoje vyko IV Baltijos šalių geografijos olimpiada IGEO Baltic; rugpjūčio 2–13 d. Serbijos sostinėje Belgrade vyko XIV tarptautinė geografijos olimpiada.

2017-09-04
Rugpjūtis

Rudeninė konferencija „Švietimo būklė: prielaidos ugdymo kokybei gerinti“

Rugpjūčio 25 dieną Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centre vyko konferencija „Švietimo būklė: prielaidos ugdymo kokybei gerinti“. Į rudeninę konferenciją susirinko savivaldybių švietimo padalinių atstovai, mokyklų vadovai, mokytojų asociacijų nariai. Konferencija vyko artėjančių iššūkių švietimui kontekste, todėl buvo brėžiamos gairės, kur link ir kaip eisime 2017–2018 mokslo metais.

2017-08-31

Mokyklų vadovus ir karjeros specialistus kviečiame registruotis į internetinius kursus apie STEM profesijas

Mokyklų vadovai ir karjeros specialistai jau gali registruotis į 2017 m. rugsėjo 25 d. prasidedančius masinius atviruosius internetinius kursus (MOOC) „Atverkime mokyklas STEM profesijoms“. Šių naujųjų kursų tikslas – informuoti, mokyti ir suteikti galimybes mokyklų vadovams ir karjeros specialistams aprūpinti mokyklas ir adaptuoti jose įrankius, padėsiančius supažindinti mokinius nuo ankstyvojo amžiaus su STEM profesijomis.

2017-08-31

Prasideda tretieji „Scientix“ ambasadorių mokymai

„Scientix“ projektas kviečia į trečiuosius nuotolinius ambasadorių mokymus, kurie vyks nuo 2017 m. spalio 2 d. iki gruodžio 4 d. „Scientix Moodle“ aplinkoje. Paraiškas galima pildyti iki rugsėjo 20 d.

2017-08-31

Informacinėje sistemoje „Ugdymo sodas“ Jūs galite susipažinti su naujais leidiniais

Kol rengiamasi naujiems mokslo metams, planuojamos ugdymo proceso veiklos, mąstoma apie geresnę ugdymo kokybę bei kiekvieno vaiko sėkmę į pažangą, siūlome pradinių klasių mokytojams atsiversti informacinėje sistemoje „Ugdymo sodas“ rubriką „Medžiaga mokytojui“.

2017-08-29

Kviečiame priešmokyklinio ugdymo pedagogus informacinėje sistemoje „Ugdymo sodas“ susipažinti su naujais leidiniais

Siūlome susipažinti su leidiniais „Nuostabusis ženklų ir prasmių pasaulis“ bei „Jūsų vaikas – priešmokyklinukas“.

2017-08-29

Kviečiame ikimokyklinio ugdymo pedagogus informacinėje sistemoje „Ugdymo sodas“ susipažinti su naujais leidiniais

Siūlome susipažinti su lankstinuku „Antroji kalba ankstyvajame amžiuje: patarimai tėveliams“, išverstu į anglų, lenkų ir rusų kalbas.

2017-08-29

Švietimo bendruomenės forumas „Kas aktualu šiais mokslo metais?“

Švietimo ir mokslo ministerija įvairiais kanalais nuolat informuoja švietimo bendruomenę, kokios ugdymo proceso organizavimo naujovės ateina į mokyklas. Nepaisant informacijos gausos, jaučiamas didelis poreikis burtis ir palaikyti gyvą diskusiją tarp įvairių lygių švietimiečių. Daugelį metų vykusios metodinės dienos transformavosi ir išaugo į švietimo bendruomenės forumą – erdvę aktualijoms aptarti, vieningai dirbti kartu su kolegomis, pirmiems sužinoti ugdymo aktualijas.

2017-08-29

Tęsiasi pasirengimas „Integruoto gamtos mokslų kurso 5–8 klasėms“ programos išbandymui

Rugpjūčio 23–24 d. Ugdymo plėtotės centre įvyko antrosios „Integruoto gamtos mokslų kurso 5–8 klasėms“ programos išbandymo kūrybinės dirbtuvės. Į jas susirinko 48 mokytojai iš 19 išbandyme dalyvaujančių mokyklų.

2017-08-28

Kviečiame į konferenciją „Mažosios Lietuvos kultūra lietuvių kalbos ir literatūros programoje“

2017 m. rugsėjo 15–16 d. Liudviko Rėzos kultūros centras, Lietuvių kalbos institutas, Lituanistų sambūris ir Ugdymo plėtotės centras kviečia lituanistus į konferenciją „Mažosios Lietuvos kultūra lietuvių kalbos ir literatūros programoje“. Konferencijos tikslas – aptarti Mažosios Lietuvos kultūros mokymo klausimus, Prūsų Lietuvos raštijos svarbą, aktualizuoti Liudviko Rėzos kultūrinį palikimą.

2017-08-28

Paraiška dalyvauti iniciatyvoje „Multimedijų žurnalistikos ypatumai, etika ir tendencijos“

LR švietimo ir mokslo ministerija ir Ugdymo plėtotės centras, bendradarbiaudami su VšĮ „Dokumedija“, kviečia Jus dalyvauti iniciatyvoje „Multimedijų žurnalistikos ypatumai, etika ir tendencijos“, kurios metu žurnalistai skaitys paskaitas Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklose.

2017-08-23

Gera pradžia – pusė darbo: startavo kvalifikacijos tobulinimo programa „Mokome sėkmei“

Kaitinant saulei ir viliojant pliūkštelėti į ežerą ar jūrą, rugpjūčio 16–18 d. mokytojai gausiai rinkosi į Britų tarybos ir Ugdymo plėtotės centro organizuotus programos „Mokome sėkmei“ mokymus. Mokymų tikslas – supažindinti mokytojus su kvalifikacijos tobulinimo programa, apžvelgti XXI amžiuje aktualias kompetencijas, aptarti žemesniuosius ir aukštesniuosius kognityvinius gebėjimus ir išbandyti naujų metodų kompetencijoms ugdyti.

2017-08-22

Į pagalbą mokytojams: parengtos rekomendacijos, padėsiančios atpažinti smurtą patyrusius vaikus ir jiems padėti

Mokytojai ir kiti mokyklos darbuotojai gali greičiausiai pastebėti skriaudžiamą vaiką ir jam padėti. Kaip mokytojui ar bet kuriam kitam mokyklos darbuotojui, ikimokyklinio ugdymo įstaigos auklėtojui iš vaiko elgesio, kitų požymių atpažinti fizinio, psichologinio, seksualinio smurto formas, nepriežiūrą, kaip reaguoti, įtarus smurto atvejį, – tai konkrečiai aprašyta Švietimo ir mokslo ministerijos kartu su Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centru parengtose rekomendacijose.

2017-08-11

Motyvuotam mokiniui reikia inovatyvaus mokytojo

STEAM dalykų mokytojus, siekiančius ugdymo kokybės, besidominčius inovatyviais ugdymo metodais, IKT taikymo ugdymo procese galimybėmis, mokymusi bendradarbiaujant, Ugdymo plėtotės centras kviečia pasirinkti akredituotą dviejų dalių kvalifikacijos tobulinimo programą „Motyvuotam mokiniui reikia inovatyvaus mokytojo“.

2017-08-09

Įvyko paskutinis projekto „Inovatyvus mokytojas – motyvuotas mokinys: problemų sprendimas bendradarbiaujant“ partnerių susitikimas ir baigiamoji projekto konferencija

Liepos 9–15 dienomis Sesimbroje (Portugalija) vyko paskutinis Europos Sąjungos „Erasmus+“ programos finansuoto strateginių partnerysčių projekto „Inovatyvus mokytojas – motyvuotas mokinys: problemų sprendimas bendradarbiaujant“ partnerių susitikimas ir baigiamoji projekto konferencija. Susitikime dalyvavo projekto partneriai iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, Portugalijos, Ispanijos, Italijos ir Graikijos.

2017-08-04

Pradedame registraciją į seminarą socialinio, pradinio ugdymo ir lietuvių kalbos ir literatūros mokytojams „Politinis raštingumas ir socialinis ugdymas mokykloje“

Ugdymo plėtotės centras drauge su Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutu bei Valstybės pažinimo centru kviečia mokytojus dalyvauti trijų dienų seminare, kuris vyks 2017 m. rugpjūčio 28–30 dienomis Vilniuje. Seminaro tikslas: plėtoti mokytojų politinį raštingumą, supažindinti su socialinio ugdymo turinio aktualijomis 2017–2018 mokslo metais.

2017-08-04

Atnaujinta Lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo programa

LR švietimo ir mokslo ministrė 2017 m. liepos 17 d. patvirtino atnaujintą Lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo programą (PUPP). Šis įsakymas (Nr. V-579) įsigalioja 2017 m. rugsėjo 1 dieną.

2017-08-01
Liepa

Interviu su knygos „Padėkime nesimušti, nesikandžioti, nešūkauti...“ autoriumi

Knygos autorius Bo Hejlskovas Elvenas (Bo Hjelskov Elven) – Švedijoje praktikuojantis klinikinis psichologas lankėsi Lietuvoje ir birželio 29 d. Ugdymo plėtotės centre dalyvavo knygos pristatyme-seminare. Dalinamės interviu su autoriumi (anglų kalba).

2017-07-10

Tarptautiniame forume pristatyta virtuali platforma, kuria siekiama prisidėti prie jaunimo nedarbo lygio mažinimo

Birželio 25–27 dienomis Jungtinėje Karalystėje Čathame vykusiame tarptautiniame švietimo forume, skirtame socialiai pažeidžiamo jaunimo profesiniam orientavimui, pristatytas internetinis puslapis www.provyp.eu.

2017-07-03

Viešosios konsultacijos lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo mokytojams

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija ir Ugdymo plėtotės centras 2017 m. rugpjūčio 22–31 d. kviečia lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo mokytojus į nemokamas viešąsias konsultacijas „Lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo bendrosios programos įgyvendinimas 6, 8, 10 klasėse“. Tikslas – aktualizuoti ugdymo turinį bei pasirengti Lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo bendrosios programos 6, 8, 10 klasėse įgyvendinimui.

2017-07-03
Birželis

Jaunieji mokytojai kviečiami dalyvauti Europos Tarybos „Pestalozzi“ programos seminare Lietuvoje „Ieškant balanso: autentiškumas, įvairovė ir įtraukioji kultūra“

Norite rasti bendraminčių kitose šalyse, pasidalyti pirmųjų pedagoginio darbo žingsnių patirtimi ir mintimis apie tai, kas išties svarbu mokytojui, galų gale, praturtinti savąjį darbo būdų ir metodų rinkinį? Ugdymo plėtotės centras kviečia profesinį kelią pradedančius Lietuvos mokytojus dalyvauti tarptautiniame seminare „Ieškant balanso: autentiškumas, įvairovė ir įtraukioji kultūra“, rengiamame kartu su Švietimo ir mokslo ministerija ir Europos Taryba pagal „Pestalozzi“ mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programą.

2017-06-30

Vyksta knygos „Padėkime nesimušti, nesikandžioti, nešūkauti...“ pristatymas-seminaras

Birželio 29 d. Ugdymo plėtotės centre vyksta Bo Hejlskovo Elveno (Bo Hejlskov Elvén) knygos „Padėkime nesimušti, nesikandžioti, nešūkauti...“ pristatymas-seminaras. Tai dalis renginių ciklo, skirto autizmo spektro sutrikimų turinčių vaikų ugdymui tobulinti.

2017-06-29

„STEM PD Net“ projekto mokymai Vilniuje: skirtingos institucijos – panašūs iššūkiai

Birželio 19–23 d. Vilniuje, Ugdymo plėtotės centre, vyko tarptautinio projekto „STEM PD Net“ mokymai. Jų tikslas – drauge su mokymuose dalyvaujančiais projekto partneriais aptarti STEM dalykų mokytojų kvalifikacijos tobulinimą vykdančių centrų veiklos modelius bei jų įvairovę, identifikuoti bendro europinio pobūdžio ir nacionalinius iššūkius, susitarti dėl kvalifikacijos tobulinimo centrų veiklos modelių Europoje gairių struktūros.

2017-06-28

Vasaros kursų dienoraštis – ketvirtadienis, birželio 22-oji

Vasaros kursų dienoraštyje kiekvieną dieną apžvelgiame keletą įdomių veiklų, kuriose pedagogai tyrinėja, kuria ir ruošiasi ateinantiems mokslo metams. Beveik 300 pedagogų pajūryje ir sostinėje semiasi patirties iš praktikų ir mokslininkų.

2017-06-23

Baigėsi ilgalaikiai mokymai meninio ugdymo pedagogams

Ugdymo plėtotės centras prioritetą teikia ilgalaikėms, ne mažiau kaip 30 akad. val. trukmės mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programoms. 2017 m. sausio–birželio mėnesiais meninio ugdymo dalykų mokytojams vyko dvi tokio pobūdžio akredituotos programos: „Mokinių meninio ugdymo pasiekimų vertinimo tobulinimas: menų brandos egzamino atvejo analizė“ ir „Šiuolaikinė meninio ugdymo didaktika: klasės valdymas ir mokymosi metodai“. Šios programos dalyviai mokytojai turėjo sudalyvauti 2 privalomose ir pasirinkti dar mažiausiai dvi iš 4 siūlomų sesijų.

2017-06-23

Vasaros kursų dienoraštis – trečiadienis, birželio 21-oji

Vasaros kursų dienoraštyje kiekvieną dieną apžvelgiame keletą įdomių veiklų, kuriose pedagogai tyrinėja, kuria ir ruošiasi ateinantiems mokslo metams. Beveik 300 pedagogų pajūryje ir sostinėje semiasi patirties iš praktikų ir mokslininkų.

2017-06-22

Vasaros kursų dienoraštis – antradienis, birželio 20-oji

Vasaros kursų dienoraštyje kiekvieną dieną apžvelgiame keletą įdomių veiklų, kuriose pedagogai tyrinėja, kuria ir ruošiasi ateinantiems mokslo metams. Beveik 300 pedagogų pajūryje ir sostinėje semiasi patirties iš praktikų ir mokslininkų.

2017-06-21

Vasaros kursų dienoraštis – pirmadienis, birželio 19-oji

Vasaros kursų dienoraštyje kiekvieną dieną apžvelgiame keletą įdomių veiklų, kuriose pedagogai tyrinėja, kuria ir ruošiasi ateinantiems mokslo metams. Beveik 300 pedagogų pajūryje ir sostinėje semiasi patirties iš praktikų ir mokslininkų.

2017-06-20

Pagalba reemigrantų vaikams kartu su „ERASMUS+“ KA2 projektu „Mokyklos be sienų“

Kauno rajono Karmėlavos Balio Buračo gimnazijoje jau trečius metus (2015–2017 m.) vykdomas „Erasmus+“ KA2 projektas „Mokyklos be sienų“, kurio tikslas yra tyrinėti ir palengvinti reemigravusių (grįžusių iš užsienio mokymo įstaigų) moksleivių socialinę-psichologinę adaptaciją mokykloje.

2017-06-20

Kursai „Mokymasis tyrinėjant“: mokiniams daugiau praktinės, pažintinės veiklos

Sukurti dabartiniam mokiniui patrauklią ugdymo aplinką ir tinkamą ugdymo turinį, užtikrinti pamokose daugiau įvairovės, įtraukti į ugdymo procesą daugiau praktinės ir tiriamosios veiklos, gyvosios gamtos stebėjimo, mokslinių idėjų ir technologijų pritaikymo kasdieniame gyvenime – tai iššūkiai mokytojui, siekiančiam gerinti ugdymo kokybę, motyvuoti mokinius ir tobulėti pačiam.

2017-06-19

STEM PD Net projekto mokymai Varnoje: ugdymas ir profesinis tobulėjimas – veiklų už mokyklos ribų svarba

Birželio 5–9 d. Varnoje (Bulgarija) vyko tarptautinio projekto STEM PD Net mokymai. Jų tikslas – drauge su mokymuose dalyvaujančiais projekto parneriais aptarti kvalifikacijos tobulinimo centrų naudojamos medžiagos rinkinį, skirtą tobulinti STEM dalykų mokytojų kvalifikaciją.

2017-06-15

Leidinys „Spinduliuotė ir radiacinė sauga“

Siekdama, kad žmonės suvoktų ne tik jonizuojančiosios spinduliuotės keliamą pavojų, bet ir tai, kad ji gali būti saugiai naudojama, Europos Komisijos iniciatyva Europos Sąjungos šalių mokytojams buvo parengtas moksliškai pagrįstas ir objektyvus informacijos vadovas – komplektas „Spinduliuotė ir radiacinė sauga“, skirtas mokymo įstaigoms.

2017-06-14

Knyga „Padėkime nesimušti, nesikandžioti, nešūkauti...“

Ugdymo plėtotės centras iš švedų kalbos išvertė ir išleido Bo Hejlskov Elven knygą „Padėkime nesimušti, nesikandžioti, nešūkauti...“ Knyga skirta susiduriantiesiems su asmenimis, turinčiais raidos negalią. Remdamasis nauju pažangiu požiūriu, autorius parodo, kaip nustatydami ir tirdami problemines sritis galime iš esmės pagerinti žmonių, turinčių autizmo spektro sutrikimą ar kitų raidos negalių, elgesį.

2017-06-14

Kviečiame registruotis į programos „Mokome sėkmei“ (Teaching for Success) mokymus

Britų taryba kartu su Ugdymo plėtotės centru kviečia mokytojus dalyvauti programos „Mokome sėkmei“ (Teaching for Success) mokymuose. Pirmieji mokymai laukia savo dalyvių jau rugpjūčio 16–17 d. (I grupė) ir rugpjūčio 17–18 d. (II grupė), Vilniuje. Britų tarybos finansuojama kvalifikacijos tobulinimo programa „Mokome sėkmei“ skirta įvairių dalykų mokytojams (ypač anglų kalbos), įgyvendinantiems bendrąsias ugdymo programas. Mokymai vyks anglų kalba.

2017-06-14

„Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje transliacijoje „Kaip mokyklos nuo rugsėjo dirbs geriau pagal naujus bendrojo ugdymo planus?“

Š. m. birželio 14 d. (trečiadienį) 13.00–13.20 val. „Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Kaip mokyklos nuo rugsėjo dirbs geriau pagal naujus bendrojo ugdymo planus?“. Transliacijoje kviečiami dalyvauti bendrojo ugdymo mokyklų vadovai, mokytojai, kiti mokyklos bendruomenės nariai.

2017-06-14

Prasideda „Integruoto gamtos mokslų kurso 5–8 klasėms“ programos išbandymas

Birželio 13–14 d. prasideda pirmosios „Integruoto gamtos mokslų kurso 5–8 klasėms“ programos išbandymo kūrybinės dirbtuvės. Jose dalyvauja 19 labai įvairių – miesto ir miestelio, mažų ir didelių, progimnazijų ir ilgųjų gimnazijų – mokyklų komandos iš įvairių Lietuvos savivaldybių.

2017-06-13

Baigėsi Britų tarybos vykdomi projektai

Britų taryba kartu su partneriais (asociacija „Kūrybinės jungtys“, VšĮ „Meno avilys“, Nacionaliniu socialinės integracijos institutu, NVO „Avilys“, VšĮ „Geri norai LT“) ir bendradarbiaudama su Ugdymo plėtotės centru nuo 2016 m. lapkričio iki 2017 m. balandžio mėn. vykdė naujus projektus. Šie projektai yra Britų tarybos kultūrinių ryšių programos, vykdomos visose trijose Baltijos šalyse, dalis. Ugdymo plėtotės centras bendravo su projekte dalyvavusiomis mokyklomis, dalijosi aktualia informacija, rinko ir sistemino jų įžvalgas.

2017-06-12

Projekto „Informatika pradiniame ugdyme“ kūrybinėms dirbtuvėms pasibaigus

2017 m. birželio 5–9 d. vyko projekto „Informatika pradiniame ugdyme“ kūrybinės dirbtuvės. Jose dalyvavo 10-ies į projektą atrinktų mokyklų komandos. Dirbtuvių organizatorių suplanuotos intensyvios programos metu su dalyviais dirbo beveik 20 lektorių. Ugdymo plėtotės centro projekto vadovė Albina Zdanevičienė džiaugiasi, kad po savaitę trukusio įtempto darbo mokytojai namo išvyko pagilinę savo supratimą apie informatikos mokymo galimybes pradinėse klasėse ir kupini entuziazmo.

2017-06-12

Vasaros kursai „Nacionalinio saugumo ir pilietiškumo nuostatų stiprinimas ugdyme. Pilietis ir šalies gynyba“. Iššūkiai ir pirmieji įspūdžiai

Kursai prasidėjo birželio 5 d. Lietuvos didžiojo kunigaikščio Butigeidžio dragūnų batalione Klaipėdoje. Ugdymo plėtotės centras kartu su partneriais Pilietinio pasipriešinimo ir mobilizacijos departamentu prie Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos ir Lietuvos kariuomenės Dragūnų batalionu parengė unikalią kursų programą. Pagal ją mokytojai susipažino su šauktinių gyvenimo kasdienybe, išsiaiškino būdus, kaip mažiau nukentėti tapus įkaitu ir kaip kovoti rezistencinį karą. Mokytojai ne tik išbandė kareiviškas lovas, bet ir patys patyrė iššūkį – su karine ekipuote vyko į naktinį išgyvenimo žygį.

2017-06-08

„Mokytojo TV“ kviečia stebėti tiesioginę transliaciją „Nevyriausybinės organizacijos – pilietiškumo mokykla. Lietuvos šaulių sąjunga“

Š. m. birželio 9 d. (penktadienį) 10.00–10.45 val. „Mokytojo TV“ kviečia stebėti tiesioginę vaizdo transliaciją „Nevyriausybinės organizacijos – pilietiškumo mokykla. Lietuvos šaulių sąjunga“. Transliacijoje kviečiami dalyvauti įvairių dalykų mokytojai, klasių auklėtojai, mokyklų administracijų atstovai.

2017-06-07

Skelbiama atranka į skaitmeninius mokymus pedagogams

Jau ketvirtus metus Lietuvos pedagogų komandos kviečiamos tobulinti savo skaitmeninius įgūdžius specialiai mokytojams skirtoje programoje „Samsung mokykla ateičiai“. Beveik pusmetį truksiančių mokymų dalyviai turės galimybę gilinti savo skaitmeninio raštingumo, pokyčių valdymo įgūdžius, ugdytis įtaigiojo pristatymo gebėjimus. Dalyvavimas mokymuose pedagogams yra nemokamas.

2017-06-06

Nuo rugsėjo – išskirtinis dėmesys kokybei ir ugdymui

Švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė patvirtino naujus bendrojo ugdymo planus. Juose daugiausia dėmesio skiriama mokymosi kokybei, mokinių pasiekimus sutelkiant į kūrybišką ugdymo veiklą, palankios emocinės aplinkos mokyklose kūrimui.

2017-06-06

Projekto „Informatika pradiniame ugdyme“ kūrybinės dirbtuvės

Birželio 5 d. prasideda savaitę truksiančios projekto „Informatika pradiniame ugdyme“ kūrybinės dirbtuvės. Jose dalyvauja 10-ies į projektą atrinktų mokyklų komandos. Birželio 5–9 d. intensyvios programos tikslas – mokytojų kompetencijos ugdyti mokinių skaitmeninį raštingumą tobulinimas.

2017-06-05

„Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje laidoje „2016–2017 m. m. nuveiktų darbų meninio ugdymo srityje apibendrinimas“

Š. m. birželio 7 d. (trečiadienį) 15.00–15.45 val. „Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „2016–2017 m. m. nuveiktų darbų meninio ugdymo srityje apibendrinimas“. Tai transliacijų ciklo „Meninis ugdymas: tendencijos, kryptys, patirtys, klausimai“ tęsinys. Transliacijoje kviečiami dalyvauti meninio ugdymo dalykų mokytojai, neformaliojo švietimo pedagogai, mokyklų administracijų atstovai.

2017-06-05

Pristatyta Izraelio patirtis, ugdant autizmo spektro sutrikimų turinčius vaikus

Birželio 1 d. Ugdymo plėtotės centre įvyko seminaras „Izraelio patirtis ugdant vaikus, turinčius autizmo spektro sutrikimų“, skirtas pedagogams, dirbantiems su autizmo spektro sutrikimų turinčiais vaikais. Seminarą vedė Izraelio ALUT (The Israeli Society for autistic children) asociacijos direktorius ugdymo reikalams Shahar Bar Yehuda.

2017-06-02

Viešosios konsultacijos „Kaip įgyvendinsime Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrąją programą mokyklose?“

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija ir Ugdymo plėtotės centras 2017 m. gegužės 23–25 d. organizavo viešąsias konsultacijas „Kaip įgyvendinsime Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrąją programą mokyklose?“. Viešųjų konsultacijų tikslas – aptarti atnaujintos Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrosios programos įgyvendinimo mokyklose galimybes ir bendradarbiavimo kelius, įtraukiant mokyklos, vietos bendruomenes ir kitas suinteresuotąsias šalis.

2017-06-02

Kviečiame apsilankyti projekto „Informatika pradiniame ugdyme“ svetainėje

Ugdymo plėtotės centras kartu su Švietimo ir mokslo ministerija 2017–2018 metais vykdo projektą „Informatika pradiniame ugdyme“. Projekto veikloms pristatyti sukurta nauja svetainė. Joje skelbiama aktuali informacija apie pradinio ugdymo informatikos turinio kūrimą ir išbandymą.

2017-06-02
Gegužė

Birželio 6 d. „Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje transliacijoje „Lietuvos istorija propagandos taikinyje“

Š. m. birželio 6 d. (antradienį) 13.00–13.45 val. „Mokytojo TV“ kviečia stebėti tiesioginę vaizdo transliaciją „Lietuvos istorija propagandos taikinyje“. Transliacijoje kviečiami dalyvauti įvairių dalykų mokytojai, klasių auklėtojai, mokyklų administracijų atstovai.

2017-05-31

Pratęsiama atranka verslo įmonėms dalyvauti inovacijų forumuose

Ugdymo plėtotės centras, įgyvendindamas projektą „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“, kviečia verslo įmones, kuriančias švietimui skirtus inovatyvius produktus, dalyvauti švietimo inovacijų atrankoje.

2017-05-29

Vyko diskusija „Mokinių gamtamokslinio raštingumo gerinimas: ką galime padaryti kartu“

Gegužės 24 d. Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centre (Saulėtekio al. 7, Vilnius) vyko Švietimo ir mokslo ministerijos ir Ugdymo plėtotės centro inicijuota diskusija „Mokinių gamtamokslinio raštingumo gerinimas: ką galime padaryti kartu“, skirta sėkmingiausių gamtos mokslų projektų įgyvendinimo bendrojo ugdymo mokyklose galimybėms ir priemonėms mokinių gamtamoksliniam raštingumui pagerinti numatyti.

2017-05-26

Izraelio patirties sklaida

Š. m. gegužės 30–birželio 3 d. Lietuvoje lankysis Izraelio ALUT (organizacija, kuri rūpinasi ir dirba su vaikais, turinčiais autizmo spektro sutrikimų) asociacijos direktorius ugdymo reikalams Shahar Bar Yehuda. Vizito metu numatytas susitikimas su Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos atstovais, svečias taip pat konsultuos mokyklų bendruomenes, ves mokymus tėvams apie autizmo spektro sutrikimų turinčių vaikų ugdymą.

2017-05-25

Vyko švietimo ir kultūros sektorių atstovų diskusija „Kultūros edukacija“

Siekiant įvertinti dabartinę mokinių kultūrinio ugdymo situaciją ir aptarti konkrečius žingsnius, galinčius atvesti prie sklandesnio švietimo ir kultūros sektorių bendradarbiavimo diegiant mokyklose kultūrinę edukaciją, 2017 m. gegužės 23 d. Valstybės pažinimo centre organizuota diskusija „Kultūros edukacija“.

2017-05-24

Fotografijos konkursas „Reformacija šiandien“

Goethe`s institutas Lietuvoje kviečia visus mėgstančius fotografuoti ir besidominčius Lietuvos istorija bei jos įtaka dabarčiai dalyvauti mūsų naujame fotografijų konkurse „Reformacija šiandien“. Šis konkursas prisideda prie Martino Lutherio inicijuotos Reformacijos 500 metų jubiliejaus minėjimo. Geriausios atrinktos nuotraukos bus skelbiamos Goethe`s instituto Lietuvoje svetainės rubrikoje „Reformacija šiandien“, o trijų geriausių nuotraukų autoriai bus apdovanoti prizais. Konkursas vyks iki 2017 m. rugsėjo 15 d.

2017-05-23

Masinis atvirasis internetinis kursas

Artėjant mokslo metų pabaigai pasimokykite naujame masiniame atvirajame internetiniame kurse (MAIK) „Shared Leadershipand School Development course“. Kursas vyks anglų kalba. Sėkmingai atlikę visas praktines užduotis gausite pažymėjimą (nemokamas). Registracija vyksta iki gegužės 29 d.

2017-05-23

Kviečiame prisijungti prie Ugdymo plėtotės centro vaizdo įrašų kanalo „Youtube“!

Ugdymo plėtotės centro „Yotube“ kanalas kviečia tobulintis neišeinant iš namų. Jame pateikiama aktuali informacija ugdymo, kvalifikacijos kėlimo, suaugusiųjų švietimo, ekspertinės veiklos temomis.

2017-05-23

„Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje transliacijoje „Kaip išmokyti mokinius mokytis? Savivaldžio mokymosi sistemos taikymas praktikoje“

Š. m. gegužės 30 d. (antradienį) 14.00–14.30 val. „Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Kaip išmokyti mokinius mokytis? Savivaldžio mokymosi sistemos taikymas praktikoje“. Transliacijoje kviečiami dalyvauti formaliojo ir neformaliojo švietimo mokytojai, auklėtojai, mokyklų vadovai ir kt.

2017-05-23

Diskusija, kaip pagerinti mokinių gamtamokslinį raštingumą

Gegužės 23 d. 10 val. Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centre, R-401 auditorijoje, vyks diskusija „Mokinių gamtamokslinio raštingumo gerinimas: ką galime padaryti kartu“. Renginyje, kurį organizuoja Švietimo ir mokslo ministerija ir Ugdymo plėtotės centras, bus pristatyta mokyklų, kurioms geriausiai sekasi įgyvendinti gamtos mokslų projektus, patirtis, aptartos priemonės, padėsiančios gerinti gamtamokslinį ugdymą.

2017-05-19

„Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje transliacijoje „Pagalba mokiniui mokykloje. Specialiųjų mokyklų išorinio vertinimo duomenų analizė“

Š. m. gegužės 25 d. (ketvirtadienį) 14.00–14.45 val. „Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Pagalba mokiniui mokykloje. Specialiųjų mokyklų išorinio vertinimo duomenų analizė“. Transliacijoje kviečiami dalyvauti bendrojo ugdymo mokyklų vadovai, savivaldybių administracijų švietimo padalinių darbuotojai, pedagogų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų darbuotojai, mokytojai, švietimo konsultantai, kiti švietimo bendruomenės nariai.

2017-05-18

„Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje transliacijoje „2017 m. Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo 2 klasės rezultatų ataskaitos: mokiniams, klasėms, mokykloms“

Š. m. gegužės 29 d. (pirmadienį) 15.00–15.20 val. „Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „2017 m. Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo (NMPP) 2 klasės rezultatų ataskaitos: mokiniams, klasėms, mokykloms“. Transliacijoje kviečiami dalyvauti bendrojo ugdymo mokyklų mokytojai, vadovai, savivaldybių atstovai, mokinių tėvai.

2017-05-18

Kviečiame registruotis į vasaros kursus

Ugdymo plėtotės centras birželio mėnesį organizuoja tradicinius vasaros kursus bendrojo ugdymo mokyklų mokytojams ir vadovams, savivaldybių švietimo padalinių specialistams. Kursų tema „Mokymasis tyrinėjant“. Kursai vyks š. m. birželio 5­–8 d., 19­–22 d. Klaipėdoje ir Vilniuje.

2017-05-17

Diskusijos „Geros mokyklos link“ švietimui neabejingiems žmonėms

Birželio 3 d. (šeštadienį) 12.00 val. Aukštelkės mokykloje vyks renginys „Sveika vasara“. Renginyje be diskusijų švietimo tematika vyks sporto, meno ir kiti renginiai bei veiklos. „Geros mokyklos link“ diskusijos vyks atvirų pasitarimų forma, kad būtų dialogiškos ir tyrinėjančios, t. y. įdomios ir mus visus auginančios.

2017-05-17

„Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje transliacijoje „Mokyklos vaiko gerovės komisijos aktualijos“

Š. m. gegužės 23 d. (antradienį) 14.00–14.45 val. „Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Mokyklos vaiko gerovės komisijos aktualijos“. Transliacijoje kviečiami dalyvauti mokyklų vaiko gerovės komisijų nariai, mokyklų vadovai, jų pavaduotojai, mokytojai ir kiti vaiko gerove suinteresuoti asmenys.

2017-05-17

Tarptautinio edukacijos konkurso „StarT“ finale varžosi komandos iš Lietuvos

2016 m. spalio mėnesį LUMA centro (Suomija) paskelbė STEM dalykų „StarT“ projekto konkursą. Šio projekto tikslas – skatinti bendradarbiavimą mokyklose bei tarpdalykinę integraciją tarp matematikos, technologijų ir gamtos mokslų, siekiant įgytas teorines žinias pritaikyti praktikoje ir taip mokytis spręsti kylančias problemas bei iššūkius.

2017-05-17

Kultūros edukacijos savaitė „Menų dūzgės 2017“ baigta

2017 m. gegužės 11 d. Ugdymo plėtotės centre įvyko kultūros edukacijos savaitės „Menų dūzgės“ organizatorių apibendrinamasis susitikimas. Susirinkusiuosius pasveikino ir apie kultūros bei švietimo jungčių svarbą kalbėjo Ugdymo plėtotės centro direktorius Giedrius Vaidelis, kultūros ministrės palaikymą ir sveikinimą perdavė ministrės patarėjas Viktoras Bachmetjevas. Dr. Auksė Petruškevičiūtė, Lietuvos nacionalinio dramos teatro socioedukacinių projektų vadovė, aptarė teatro patirtį dirbant su mokytojais ir mokiniais, pateikė „Menų dūzgių“ renginio „Mokytojas = režisierius“ dalyvių įžvalgas.

2017-05-15

Kviečiame savivaldybių komandas į viešąsias konsultacijas „Kaip įgyvendinsime Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrąją programą mokyklose?“

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija ir Ugdymo plėtotės centras 2017 m.gegužės 23–25 d. organizuoja viešąsias konsultacijas „Kaip įgyvendinsime Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrąją programą mokyklose?“. Viešųjų konsultacijų tikslas – aptarti Programos įgyvendinimo mokyklose galimybes ir bendradarbiavimo kelius, įtraukiant mokyklos, vietos bendruomenes ir kitas suinteresuotas šalis.

2017-05-12

Šokio mokytojų asociacija kviečia teikti kandidatūras 2017 metų Lietuvos šokio mokytojo rinkimams

Šokio mokytojų asociacija organizuoja 2017 metų Lietuvos šokio mokytojo rinkimus ir kviečia teikti kandidatūras. Visos paraiškos bus priimamos iki 2017 m. gegužės 19 d. Mokytojus vertins Šokio mokytojų asociacijos prezidiumo ir švietimo ir kultūros atstovų jungtinė komisija, švietimo bendruomenės apklausa bus paskelbta asociacijos svetainėje nuo gegužės 25 d. iki birželio 3 d. 23.00 val.

2017-05-12

Kviečiame dalyvauti Integruoto gamtos mokslų kurso 5–8 klasėms programos išbandyme

Kviečiame nebijančias iššūkių, iniciatyvias, inovatyvias ir kūrybiškai dirbančias mokyklas nuo 2017–2018 mokslo metų išbandyti Integruoto gamtos mokslų kurso 5–8 klasėms programą. Integruoto gamtos mokslų kurso programoje 5–8 klasėms išskirtos integralios įvairius gamtos reiškinius siejančios temos, galimi kontekstai ir turinio apimtys, nurodomi ugdomi mokinių gebėjimai, pateikti galimų gamtamokslinių tyrimų ir užduočių pavyzdžiai.

2017-05-11

Balsuokite ir nominuokite Ugdymo plėtotės centro edukacinius žaidimus atstovauti Lietuvai Jungtinių Tautų globojamame konkurse „Pasaulio viršūnių apdovanojimai“

Ugdymo plėtotės centras dalyvauja konkurse „Naujasis knygnešys“ ir net dviejose konkurso kategorijose pateikė sukurtus inovatyvius edukacinius žaidimus: kategorijoje „Aplinka ir žalioji energija“ – edukacinį žaidimą „Žaliasis tyrinėtojas“ bei kategorijoje „Mokymasis ir švietimas“ – edukacinį žaidimą „Pirmoko pasas“.

2017-05-09

Mokytojai gali padėti vaikams sveikai ir saugiai augti – kampanija „Pirmiausia – IŠKLAUSYK“

Pirmas žingsnis, norint padėti vaikams ar jaunimui sveikai ir saugiai augti, – juos išklausyti. Apie tai primena Jungtinių Tautų Narkotikų ir nusikalstamumo prevencijos biuro įgyvendinama socialinė informacinė kampanija „Pirmiausia – išklausyk“, skirta mokytojams, kurios tikslas – skatinti palaikyti mokslo įrodymais pagrįstą prevenciją tam, kad vaikai augtų laimingi ir atsparūs neigiamiems rizikos veiksniams.

2017-05-09

„Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje transliacijoje „Mokyklų (įsi)vertinimo duomenys – kvalifikacijos tobulinimo programoms“

Š. m. gegužės 18 d. (ketvirtadienį) 14.00–14.45 val. „Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Mokyklų (įsi)vertinimo duomenys – kvalifikacijos tobulinimo programoms“. Transliacijoje kviečiami dalyvauti mokytojų kvalifikacijos tobulinimo institucijų vadovai, metodininkai, savivaldybių administracijų švietimo padalinių darbuotojai, bendrojo ugdymo mokyklų vadovai, mokytojai.

2017-05-09

„Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Lietuvos istorija nuo Liublino unijos iki XVIII a. pabaigos“

Š. m. gegužės 16 d. (antradienį) 16.00–16.45 val. „Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Lietuvos istorija nuo Liublino unijos iki XVIII a. pabaigos“. Transliacijoje kviečiami dalyvauti istorijos ir pilietinio ugdymo mokytojai.

2017-05-09

Kviečiame dalyvauti Baltijos regioninėje vasaros akademijoje Latvijoje

Europos Taryba, Latvijos švietimo ministerija, Latvijos valstybinis švietimo centras ir Europos Vergelando (Wergeland) centras kviečia mokyklų komandas dalyvauti Baltijos regioninėje vasaros akademijoje Latvijoje. Prasidėjusi 2015 metais, 2017 m. akademija vyks liepos 2–7 d. Jelgavoje, Latvijoje. Šių metų tema – saugios ir įtraukios mokyklos visiems kūrimas.

2017-05-09

Kokia bus paroda „Mokykla 2017“ – priklauso tik nuo Jūsų

Jau septintą kartą šiais metais vyks švietimo inovacijų paroda „Mokykla 2017“. Kaip ir kasmet, paroda suburs Lietuvos švietimo bendruomenę dalytis savo patirtimi, užmegzti naujų partnerysčių, bendrauti, susitarti, išgirsti, klausti ir „atnešti“ naujoves į savo mokyklas.

2017-05-09

Kviečiame į konferenciją „Naujoji lietuvių kalbos ir literatūros programa: padėti suvokti ir pajausti kalbą kaip vertybę“

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija kartu su Ugdymo plėtotės centru 2017 m. gegužės 19 d. kviečia savivaldybių administracijų švietimo padalinių specialistus, atsakingus už pradinį ir lietuvių kalbos ir literatūros ugdymą dalyvauti konferencijoje.

2017-05-08

Medijų ir informacinis raštingumas – žinios gyvenimui

Vaikai aktyviai naudojasi įvairiomis technologijomis, nesunkiai įsisavina naujas. Technologiškai jie yra labai išprusę. Internetu kasdien naudojasi per 70 proc. 9–16 metų vaikų, dauguma jų turi socialines paskyras. Tačiau svarbus ne tik gebėjimas naudotis įvairiomis technologijomis, bet ir kritinis požiūris į jas, nuolatinis vertinimas ir interpretavimas, kas slypi už vienos ar kitos žinutės.

2017-05-08

„Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje transliacijoje „2017 m. Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo rezultatų ataskaitos: mokiniams, klasėms, mokykloms“

Š. m. gegužės 17 d. (trečiadienį) 15.00–15.45 val. „Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „2017 m. Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo (NMPP) rezultatų ataskaitos: mokiniams, klasėms, mokykloms“. Transliacijoje kviečiami dalyvauti bendrojo ugdymo mokyklų mokytojai, vadovai, savivaldybių atstovai, mokinių tėvai.

2017-05-08

Tarptautinių jaunimo debatų asociacija kviečia į seminarą ir diskusiją

Gegužės 8 d. vyks renginys „Politinių idėjų migloje. Kova su populistiniais perukais“ – seminaras su Vilniaus Universiteto Informacijos ir komunikacijos instituto lektoriumi Kęstučiu Petrauskiu (vokiečių kalba) ir viešoji diskusija su Edmundu Jakilaičiu ir Vaidotu Beniušiu (lietuvių kalba). Registracija vyksta iki gegužės 4 d.

2017-05-03

Susitikimas dėl informatikos turinio pradiniame ugdyme kūrimo

Balandžio 26 d. vyko informatikos turinio pradiniame ugdyme kūrimo aptarimas Ugdymo plėtotės centre. Susitikime dalyvavo 29 įvairių institucijų, įmonių, organizacijų atstovai. Susitikimą vedė Ugdymo plėtotės centro direktorius Giedrius Vaidelis.

2017-05-03

Ugdymo plėtotės centras pradeda konsultacijas mokyklų veiklos klausimais

Informuojame, kad nuo 2017 m. gegužės 2 d. Ugdymo plėtotės centro Mokyklų veiklos tobulinimo skyrius konsultuoja mokyklų veiklos klausimais. Rūpimą klausimą galite užduoti tel. (8 5) 276 5992 arba el. paštu klauskite@upc.smm.lt.

2017-05-03

Kviečiame dalyvauti informaciniame seminare pareiškėjams, ketinantiems teikti paraiškas pagal priemonę „Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“

Europos socialinio fondo agentūra ir Ugdymo plėtotės centras kviečia būsimus pareiškėjus (savivaldybes ir mokyklas, vykdančias bendrojo ugdymo programas), ketinančius teikti paraiškas pagal priemonę „Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“, į informacinį seminarą, vyksiantį 2017 m. gegužės 18 d. Utenoje.

2017-05-03

Lietuvos dailės muziejaus Meno pažinimo centras kviečia mokytojus kartu su muziejaus darbuotojais vesti pamokas muziejuje

Lietuvos dailės muziejaus Meno pažinimo centras kviečia mokytojus vesti integruotas pamokas muziejaus erdvėse: tikybos pamoką „Biblijos abėcėlė“ 5–12 klasių mokiniams ir fizikos ir dailės pamoką „Camera obscura – tamsioji kamera“ 7–8 klasių mokiniams.

2017-05-03

„Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje transliacijoje „Informacija pareiškėjams, ketinantiems teikti paraiškas pagal priemonę „Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“

Š. m. gegužės 4 d. (ketvirtadienį) 11.00–11.45 val. „Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Informacija pareiškėjams, ketinantiems teikti paraiškas pagal priemonę „Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“. Transliacijoje kviečiami dalyvauti bendrojo ugdymo mokyklų vadovai, jų pavaduotojai, savivaldybių administracijų švietimo padalinių atstovai ir visi kiti, ketinantys teikti ar dalyvauti teikiant paraiškas pagal priemonę „Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“.

2017-05-03

Viešieji debatai mokiniams „Ar skirtingi integracijos tempai būtų naudingi Europos Sąjungai?“

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija drauge su Ugdymo plėtotės centru ir Goethe‘s institutu Vilniuje rengia viešuosius debatus mokiniams „Ar skirtingi integracijos tempai būtų naudingi Europos Sąjungai?“. Viešieji debatai vyks šių metų gegužės 9 d. 14 val. Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Gedimino salėje. Renginys skirtas Europos dienai.

2017-05-02

„Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje transliacijoje „Lietuvių kalbos mokslo naujovės mokykloje“

Š. m. gegužės 11 d. (ketvirtadienį) 14.00–14.30 val. „Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Lietuvių kalbos mokslo naujovės mokykloje“. Transliacijoje kviečiami dalyvauti bendrojo ugdymo mokyklų pradinių klasių, lietuvių kalbos ir literatūros dalyko mokytojai, bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių ir mokymo priemonių autoriai ir turinio vertintojai.

2017-05-02
Balandis

Parengti metodiniai patarimai Europos pamokai

Ugdymo plėtotės centras mokytojams, kartu su mokiniais besirengiantiems „Europos egzaminui“, parengė metodinius patarimus Europos pamokai. Metodinėje medžiagoje mokytojai gali rasti integruotos pilietiškumo, istorijos ir geografijos pamokos planą, metodų aprašymus, užduočių lapus mokiniams, nuorodas į vaizdo ir kt. šaltinius.

2017-04-28

„Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje transliacijoje „Gamtamokslinis ugdymas: mokymasis tyrinėjant nuo pirmos klasės“

Š. m. gegužės 3 d. (trečiadienį) 15.00–15.45 val. „Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti „Gamtamokslinis ugdymas: mokymasis tyrinėjant nuo pirmos klasės“. Transliacijoje kviečiami dalyvauti pradinių klasių, gamtos mokslų (biologijos, chemijos ir fizikos) mokytojai ir mokyklų administracijos atstovai.

2017-04-28

Paroda „Sužinokime. Tobulėkime. Veikime“ Radviliškyje – tarsi švyturys, sužibęs visai švietimo bendruomenei

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija ir Ugdymo plėtotės centras, bendradarbiaudami su Radviliškio rajono savivaldybe, Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centru ir Radviliškio Vinco Kudirkos pagrindine mokykla, balandžio 12–13 d. organizavo švietimo parodą „Sužinokime. Tobulėkime. Veikime“. Renginio šurmulys išsisklaidė klasių koridoriuose, o ryškiausi įspūdžiai dar tebeplevena lankytojų atmintyje. Organizatoriai smalsiai pasklaidė atsiliepimus apie parodą, apibendrino jos rezultatus ir džiaugdamiesi nori jais pasidalyti, kad dar bent trumpam visi sugrįžtume į parodą.

2017-04-26

„Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje transliacijoje „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo poreikio ir planavimo dermė“

Š. m. gegužės 2 d. (antradienį) 14.00–14.45 val. „Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo poreikio ir planavimo dermė“. Transliacijoje kviečiami dalyvauti bendrojo ugdymo mokyklų vadovai, mokytojai, kiti mokyklos bendruomenės nariai, pedagogų kvalifikacijos tobulinimo veiklą vykdančių institucijų vadovai ir darbuotojai.

2017-04-26

Lietuvių literatūros klasikai – ir mobiliajame telefone?

Interaktyvios lentos, išmanieji įrenginiai, naudojami mokymosi ar ugdymo procese, jau seniai nieko nestebina ir tapo kasdienybe. Technologijos užima svarbią vietą mūsų gyvenime, keičia mūsų įpročius ir mus pačius. Šiame straipsnyje pristatomi nauji Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos darbai skaitmeninant ir viešinant lietuvių autorių kūrinius.

2017-04-26

Kviečiame verslo įmones į atranką dalyvauti inovacijų forumuose

Ugdymo plėtotės centras, įgyvendindamas projektą „Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas“, kviečia verslo įmones, kuriančias švietimui skirtus inovatyvius produktus, dalyvauti švietimo inovacijų atrankoje.

2017-04-25

Kviečiame į seminarą „Medijos ir nacionalinis saugumas: iššūkiai ir galimybės“ Vilniuje

Ugdymo plėtotės centras, įgyvendindamas projektą „Medijų ir informacinio raštingumo ugdymas (II etapas)“, organizuoja seminarą 5–12 klasių mokytojams „Medijos ir nacionalinis saugumas: iššūkiai ir galimybės“. Seminaro tikslas – ugdyti mokytojų kompetencijas lavinti mokinių medijų ir informacinį raštingumą nacionalinio saugumo srityje, pagilinti žinias ir supratimą, ugdyti gebėjimą juos taikyti praktinėje veikloje, stiprinti šios srities svarbos ugdymo procese nuostatas.

2017-04-25

Kviečiame dalyvauti seminare „Netikra istorija ir medijų raštingumas“

Seminaras „Netikra istorija ir medijų raštingumas“ vyks gegužės 3 d. nuo 14 iki 15.30 val. Ugdymo plėtotės centre, 302 salėje. Seminarą organizuojame drauge su Jungtinių Amerikos Valstijų ambasada. Gyvename „netikrų naujienų“ laikotarpiu, kuris pasižymi ir „netikros istorijos“ plitimu internete, socialinėse medijose ir įvairiose šiuolaikinėse komunikacijos platformose.

2017-04-25

„Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje transliacijoje „Įsivertinimo ir išorinio vertinimo poveikis mokyklos veiklos kokybei“

Š. m. gegužės 4 d. (ketvirtadienį) 14.00–14.45 val. „Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Įsivertinimo ir išorinio vertinimo poveikis mokyklos veiklos kokybei“. Transliacijoje kviečiami dalyvauti bendrojo ugdymo mokyklų vadovai, savivaldybių administracijų švietimo padalinių darbuotojai, pedagogų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų darbuotojai, mokytojai, švietimo konsultantai, kiti švietimo bendruomenės nariai.

2017-04-24

Pasitarimas „Vadovėlių turinio vertinimas“

Ugdymo plėtotės centre 2017 m. balandžio 11 d. įvyko pasitarimas dėl vadovėlių turinio vertinimo, skirtas bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių turinio vertintojams. Pasitarime buvo išsakytos įžvalgos ir siūlymai dėl vadovėlių turinio vertinimo.

2017-04-24

Ugdymo plėtotės centras pristato didaktinį etikos pamokoms skirtą žaidimą „Mano pasirinkimas“ 9–12 (I–IV gimnazijos) klasėms

Etikos mokytoja metodininkė Ilma Agajan sukūrė stalo žaidimą „Mano pasirinkimas“. Tai tarpasmeninis dilemų sprendimo metodas, kurį taikydami mokiniai pagal savo kriterijus ir vertybes įvertina situaciją, svarsto alternatyvas, priima sprendimus ir juos argumentuoja.

2017-04-24

„Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje transliacijoje „Bendrosios dailės programos atnaujinimo aspektai“

Š. m. balandžio 26 d. (trečiadienį) 15.00–15.45 val. „Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Bendrosios dailės programos atnaujinimo aspektai“. Tai transliacijų ciklo „Meninis ugdymas: tendencijos, kryptys, patirtys, klausimai“ tęsinys. Transliacijoje kviečiami dalyvauti dailės mokytojai, neformaliojo švietimo pedagogai, mokyklų administracijų atstovai.

2017-04-21

„Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje transliacijoje „Matematinio ugdymo pradinėse klasėse aktualijos“

Š. m. balandžio 24 d. (pirmadienį) 14.00–14.40 val. „Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Matematinio ugdymo pradinėse klasėse aktualijos“ . Transliacijoje kviečiami dalyvauti pradinių klasių mokytojai, mokyklų vadovai, nevyriausybinių organizacijų atstovai ir kt.

2017-04-21

Prasidėjo naujas tarptautinis projektas

2017 m. vasario 27 d. oficialiai prasidėjo naujas „European Schoolnet“ su partnerėmis institucijomis Europos šalyse įgyvendinamas projektas TEACH-UP („TEACHer UPskilling“ – „Mokytojų kvalifikacijos tobulinimas). Projektas tęsis trejus metus. Jo veiklos padės mokytojams naujai pažvelgti į savo vaidmenį ugdymo procese, spręsti mokytojų kvalifikacijos tobulinimui kylančius iššūkius.

2017-04-19

Įvyko pirmasis projekto „Informatika pradiniame ugdyme“ dalyvių susitikimas

Balandžio 12 d. Ugdymo plėtotės centre vyko projekto „Informatika pradiniame ugdyme“ įvadinis renginys. Jame dalyvavo dešimties atrinktų mokyklų komandų nariai ir jų savivaldybių švietimo padalinių atstovai.

2017-04-18

Didžiulio susidomėjimo sulaukė paroda „Sužinokime. Tobulėkime. Veikime“

Balandžio 12–13 d. Radviliškio Vinco Kudirkos pagrindinėje mokykloje vyko regioninė švietimo paroda „Sužinokime. Tobulėkime. Veikime“. Antrąją parodos dieną sulaukėme lankytojų antplūdžio ir garbingų svečių vizitų: susirinkusiuosius sveikino, parodoje apsilankė ir renginiais domėjosi Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė. Pagrindiname antrosios parodos dienos renginyje „Apie vadybą ir lyderystę: strateginis planavimas – prãsmės ar beprasmybės?“ dalyvavo LR švietimo ir mokslo viceministras Gražvydas Kazakevičius.

2017-04-14

„Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje transliacijoje „Smurto prevencijos įgyvendinimas mokyklose“

Š. m. balandžio 19 d. (trečiadienį) 14.00–14.45 val. „Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Smurto prevencijos įgyvendinimas mokyklose“. Transliacijoje kviečiami dalyvauti formaliojo ir neformaliojo švietimo mokyklų vadovai, mokyklų vaiko gerovės komisijų nariai, mokytojai, savivaldybių administracijų švietimo padalinių, pedagoginių psichologinių ar švietimo pagalbos tarnybų atstovai.

2017-04-14

„Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje transliacijoje-pamokoje „Reformacija Lietuvoje. Asmenybės, tekstai ir vertybės“

Š. m. balandžio 18 d. (antradienį) 9.00–9.45 val. „Mokytojo TV“ tęsia pamokų ciklą, skirtą 500-osioms reformacijos metinėms, ir kviečia dalyvauti tiesioginėje transliacijoje-pamokoje„Reformacija Lietuvoje. Asmenybės, tekstai ir vertybės“. Pamoką veda dr. Deimantas Karvelis, Lietuvos edukologijos universiteto Humanitarinio ugdymo fakulteto docentas. Tiesioginėje transliacijoje-pamokoje kviečiame dalyvauti 8–12 klasių istorijos, lietuvių kalbos ir literatūros, menų ir dorinio ugdymo pamokas turinčius mokytojus ir mokinius.

2017-04-13

„Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje transliacijoje „Mokytojų mokėjimo mokytis kompetencijos tyrimas ir kvalifikacijos tobulinimo formų paieška“

Š. m. balandžio 20 d. (ketvirtadienį) 14.00–14.45 val. „Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Mokytojų mokėjimo mokytis kompetencijos tyrimas ir kvalifikacijos tobulinimo formų paieška“. Transliacijoje kviečiami dalyvauti mokytojų kvalifikacijos tobulinimo institucijų vadovai, metodininkai, bendrojo ugdymo mokyklų vadovai, mokytojai.

2017-04-13

Etatinis mokytojų darbo apmokėjimas

Siekiant palankesnių mokytojų darbo apmokėjimo sąlygų, siūloma etatinio apmokėjimo už darbą tvarka. Atlyginimai mokytojams būtų skaičiuojami ne tik už pamokų krūvį, bet už visas darbo valandas. Tai mokytojams suteiktų daugiau stabilumo ir saugumo, atlygis už darbą būtų socialiai teisingesnis ir nesvyruotų, priklausomai nuo pamokų skaičiaus. Tikimasi, kad nauja tvarka padėtų pritraukti į mokyklas jaunų specialistų.

2017-04-13

„Švietimo pagalba“ dirbantiems su elgesio ar emocijų bei autizmo spektro sutrikimų turinčiais vaikais

Ugdymo plėtotės centro informacinėje sistemoje „Ugdymo sodas“ sukurta skiltis „Švietimo pagalba“. Joje tėvai, pedagogai ir specialistai, dirbantys su elgesio ar emocijų bei autizmo spektro sutrikimų turinčiais vaikais, galės rasti aktualios metodinės ir vaizdo medžiagos, susipažinti su įtraukiojo ugdymo naujienomis ir dokumentais.

2017-04-13

Prasidėjo paroda „Sužinokime. Tobulėkime. Veikime“

Šiandien, balandžio 12 d., 10 val. įvyko regioninės švietimo parodos „Sužinokime. Tobulėkime. Veikime“ atidarymas Radviliškio Vinco Kudirkos pagrindinėje mokykloje. Parodą atidarė Radviliškio rajono savivaldybės meras Antanas Čepononis, Ugdymo plėtotės centro direktorius Giedrius Vaidelis, Garliavos Adomo Mitkaus pagrindinės mokyklos direktorė Valė Urbelienė ir Vinco Kudirkos pagrindinės mokyklos direktorė Rasa Dagienė.

2017-04-12

Dovana Lietuvos mokykloms – GIS programinė įranga

Ugdymo plėtotės centras (UPC) ir UAB „Hnit-Baltic“ pasirašė bendradarbiavimo susitarimą, kuriuo Lietuvos bendrojo ugdymo mokykloms suteikta dovana – geografinių informacinių sistemų (GIS) programinė įranga ir žemėlapių kūrimo platforma ArcGIS Online.

2017-04-11

Konferencija „Visuomenės medijų raštingumas – saugios valstybės sąlyga“

Balandžio 21 d. Seime vyks konferencija „Visuomenės medijų raštingumas – saugios valstybės sąlyga“. Konferencijos tikslas – aktualizuoti visuomenės medijų raštingumo, kritinio mąstymo svarbą nacionalinio saugumo kontekste ir ieškoti būdų derinti tarpusavyje skirtingų sričių vykdomas įvairių visuomenės grupių medijų raštingumo ugdymo veiklas.

2017-04-07

„Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje transliacijoje „Kas svarbu bendrojoje šokio programoje?“

Š. m. balandžio 12 d. (trečiadienį) 15.00–15.45 val. „Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Kas svarbu bendrojoje šokio programoje?“. Tai transliacijų ciklo „Meninis ugdymas: tendencijos, kryptys, patirtys, klausimai“ tęsinys. Transliacijoje kviečiami dalyvauti šokio mokytojai, neformaliojo švietimo pedagogai, mokyklų administracijų atstovai.

2017-04-07

Filmo ,„Kitokie vaikai“ premjera per „LRT Kultūrą“

Pasaulyje kasmet gimsta vis daugiau autizmo spektro sutrikimų turinčių vaikų. Pastebima, kad dėl gerėjančios diagnostikos šis sutrikimas nustatomas vis ankstyvesniame amžiuje, tačiau tikro atsakymo – kodėl tokių, kitaip pasaulį suvokiančių vaikų vis daugiau – nėra.

2017-04-06

Naudingos nuorodos nacionalinio saugumo tema

„Ugdymo sode“ paviešintas atnaujintas ir papildytas naudingų nuorodų, skirtų nacionalinio saugumo tematikai, sąrašas. Nuorodos su išsamiomis anotacijomis pateiktos remiantis Nacionalinio saugumo strategijoje (2017) įvardytomis grėsmėmis, pavojais ir rizikos veiksniais.

2017-04-06

Svarbi informacija planuojantiesiems atvykti į parodą „Sužinokime. Tobulėkime. Veikime“

Jau visai greitai – balandžio 12–13 d. Radviliškio Vinco Kudirkos pagrindinėje mokykloje prasidės švietimo paroda „Sužinokime. Tobulėkime. Veikime“. Parodos organizatoriai norėtų atkreipti visų planuojančiųjų apsilankyti parodoje dėmesį į keletą dalykų.

2017-04-06

„Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje transliacijoje „Kokia Europos Sąjunga bus rytoj?“

Š. m. balandžio 11 d. (antradienį) 11.00–11.45 val. „Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Kokia Europos Sąjunga bus rytoj?“. Transliacijoje kviečiami dalyvauti mokytojai, mokyklų vadovai ir jų pavaduotojai, savivaldybių administracijų švietimo padalinių darbuotojai ir kiti. Transliacijos tikslas – atsakyti į kylančius klausimus dėl dabartinių Europos Sąjungos iššūkių ir galimų ateities scenarijų, pristatyti 2017 m. „Europos egzaminą“ ir jo organizavimo naujoves.

2017-04-04

Registracija „Europos egzaminui 2017“ jau prasidėjo

Kaip ir kiekvieną pavasarį, kviečiame Jus organizuoti įdomų, neįpareigojantį, trumpą žinių apie Europos Sąjungą konkursą. „Europos egzaminas“ raštu mokyklose vyks gegužės 9 d. jūsų pasirinktu laiku. Šių metų naujovės – be tradicinių prizų, kelionių į Briuselį, bus galima laimėti skrydį į Romą ir skrydžius „Erasmus+“ oro balionu.

2017-04-04

„Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Pasiruošimas 2017 m. Nacionaliniam mokinių pasiekimų patikrinimui“

Š. m. balandžio 5 d. (trečiadienį) 15.30–16.15 val. „Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Pasiruošimas 2017 m. Nacionaliniam mokinių pasiekimų patikrinimui (NMPP): 6 ir 8 klasių skaitymo ir rašymo testų esminių bruožų pristatymas ir mokinių darbų vertinimo aspektų aptarimas“. Transliacijoje kviečiami dalyvauti bendrojo ugdymo mokyklų lietuvių kalbos mokytojai, savivaldybių, švietimo centrų, mokyklų atstovai, kurie bus atsakingi už 2017 metų NMPP 6 ir 8 klasių skaitymo ir rašymo testų vertinimą.

2017-04-04

„Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje-pamokoje „Reformacija Europoje. Judėjimo priežastys, paplitimas ir istorinė reikšmė“

Š. m. balandžio 7 d. (penktadienį) 9.00–9.45 val. „Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje-pamokoje „Reformacija Europoje. Judėjimo priežastys, paplitimas ir istorinė reikšmė“. Tai įvadinė Reformacijos metams skirto transliacijų ciklo pamoka. Pamoką ves dr. Deimantas Karvelis, Lietuvos edukologijos universiteto Humanitarinio ugdymo fakulteto docentas. Tiesioginėje transliacijoje-pamokoje kviečiame dalyvauti 9–12 klasių istorijos, lietuvių kalbos ir literatūros, menų ir dorinio ugdymo pamokas turinčius mokytojus ir moksleivius.

2017-04-04

Vilniuje atidaryta pirmoji ir didžiausia regione virtualios realybės patirčių paroda

Kovo 1 d. Vilniaus „Akropolyje“ duris atvėrusios virtualios realybės parodoje lankytojai gali išbandyti 10 skirtingų virtualios realybės patirčių. Parodos organizatoriai pasakoja, kad lankytojų laukia trijų skirtingų lygių pramogos – nuo parasparnio pilotavimo ir irklavimo su olimpiniu vicečempionu iki galimybės tapti kosmoso piratu, pilies gynėju, futbolo vartininku ar tapytoju virtualioje erdvėje.

2017-04-04

„Mokytojo TV“ pradeda tiesioginių vaizdo transliacijų-pamokų ciklą, skirtą 500-osioms Reformacijos metinėms

Minint 500-ąsias Reformacijos metines, „Mokytojo TV“ pradeda istorijos, lietuvių kalbos ir literatūros, menų ir dorinio ugdymo tiesioginių vaizdo transliacijų-pamokų ciklą 9–12 klasių mokiniams. Pamokas ves žinomi šalies mokslininkai.

2017-04-04
Kovas

Vyksta registracija į Nacionalinę teisinių žinių olimpiadą

Kviečiame 9–12 klasių mokinius dalyvauti Nacionalinėje teisinių žinių olimpiadoje. Šios olimpiados tikslas – ugdyti Lietuvos jaunimo teisinį sąmoningumą ir supratimą apie teisinę valstybę, teisinę kultūrą. Olimpiadoje mokiniai turės galimybę įsivertinti savo žinias įvairiose teisės srityse.

2017-03-31

„Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje transliacijoje „Narkotikai: pavojingos naujos medžiagos rinkoje“

Š. m. balandžio 6 d. (ketvirtadienį) 14.00–14.45 val. „Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Narkotikai: pavojingos naujos medžiagos rinkoje“. Transliacijoje kviečiami dalyvauti mokytojai, švietimo administratoriai, socialiniai pedagogai, psichologai, visuomenės sveikatos priežiūros specialistai, tėvai ir kiti.

2017-03-31

Atrinktos mokyklos pradinio ugdymo informatikos turiniui kurti ir išbandyti

Vasario mėnesį kvietėme mokyklas, kurios jau dabar sėkmingai integruoja informatiką į pradinį ugdymą, dalyvauti projekto veiklų vykdymo atrankoje – suburti komandą ir pateikti paraišką. Buvo pateiktos 69 mokyklų paraiškos. Atrenkant mokyklas, buvo atsižvelgta į mokyklos motyvaciją dalyvauti kuriant ir išbandant pradinio ugdymo informatikos turinį, mokyklos ir mokytojų patirtį naudojant IKT ugdymo procese, mokyklos naudojamas IKT priemones, galimybę suformuoti tinkamą komandą, steigėjo pritarimą.

2017-03-30

„Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Pasiruošimas 2017 m. Nacionaliniam mokinių pasiekimų patikrinimui“

Š. m. balandžio 3 d. (pirmadienį) 15.30–16.15 val. „Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Pasiruošimas 2017 m. Nacionaliniam mokinių pasiekimų patikrinimui (NMPP): 6 ir 8 klasių skaitymo ir rašymo testų esminių bruožų pristatymas ir mokinių darbų vertinimo aspektų aptarimas“. Transliacijoje kviečiami dalyvauti bendrojo ugdymo mokyklų lietuvių kalbos mokytojai, savivaldybių, švietimo centrų, mokyklų atstovai, kurie bus atsakingi už 2017 metų NMPP 6 ir 8 klasių skaitymo ir rašymo testų vertinimą.

2017-03-30

„Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje transliacijoje „Mokykla didėjančios įvairovės kontekste: prieglobstį gavusių ir kitų užsieniečių, iš užsienio grįžusių Lietuvos Respublikos piliečių šeimų vaikų ugdymas“

Š. m. kovo 30 d. (ketvirtadienį) 13.00–13.45 val. „Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Mokykla didėjančios įvairovės kontekste: prieglobstį gavusių ir kitų užsieniečių, iš užsienio grįžusių Lietuvos Respublikos piliečių šeimų vaikų ugdymas“. Transliacijoje kviečiami dalyvauti ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo įstaigų, bendrojo ugdymo mokyklų vadovai ir mokytojai, savivaldybių, švietimo centrų atstovai.

2017-03-27

XX respublikinis seminaras šokio mokytojams

Šokio mokytojų asociacija, Trakų švietimo centras ir Vilniaus Abraomo Kulviečio klasikinė gimnazija organizuoja tradicinį metų renginį – XX kvalifikacinį choreografijos metodinį-praktinį seminarą. Jame kviečiami dalyvauti miestų, rajonų bendrojo ugdymo, profesinio mokymo mokyklų, neformaliojo ugdymo šokio mokytojai ir pradinių klasių mokytojai, mokantys šokio. Seminaras vyks balandžio 18 d., antradienį, Vilniaus Abraomo Kulviečio klasikinėje gimnazijoje (Gedvydžių g. 8, Vilnius). Registruotis galima iki balandžio 15 d.

2017-03-27

„Menų dūzgės 2017“: prasidėjo registracija į renginius

2017 m. balandžio 10–14 dienomis Lietuvoje jau ketvirtą kartą vyks kultūros edukacijos savaitė „Menų dūzgės“, skirta metodinei veiklai stiprinti, mokyklų ir kultūros organizacijų bendradarbiavimui glaudinti. Savaitės tikslas – skatinti mokytojus mokytis visą gyvenimą, plėtoti kultūrinę kompetenciją ir suprasti edukacines erdves kaip mokinių kūrybingumą skatinančią mokymosi aplinką.

2017-03-27

Lietuvos jaunimui – pamoka, kaip tapti savo gyvenimo vairuotoju

Kovo 28 d. „Swedbank“ Finansų institutas šalies moksleivius kviečia į finansinio gyvenimo saugaus vairavimo pamoką – konferenciją „Kas vairuos tavo gyvenimą?“. Tai – finansinio raštingumo pagrindų konferencija, skirta jaunuoliams kurie nori savo gyvenimą planuoti ir valdyti ne pasyviu autopiloto režimu, bet patys – aktyviai ir savarankiškai.

2017-03-23

Paroda „Tautinis kostiumas popieriaus karpiniuose“

Dailės mokytojos ekspertės Virginijos Armanavičienės vadovaujama Vilkaviškio rajono kūrybinė grupė „Sėjinis“ parengė originalių popieriaus karpinių parodą „Tautinis kostiumas popieriaus karpiniuose“. Darbai eksponuojami Lietuvos Respublikos Seimo II rūmų parodų galerijoje.

2017-03-23

Muzikos mokytojai kviečiami į pavasarinį seminarą Klaipėdoje „Lyderystės jėga“

Lietuvos muzikos mokytojų asociacija kartu su Klaipėdos universiteto Menų akademija ir Klaipėdos pedagogų švietimo ir kultūros centru 2017 m. balandžio 28–29 dienomis kviečia respublikos muzikos mokytojus į seminarą „Lyderystės jėga“.

2017-03-23

Respublikinė metodinė-praktinė konferencija „Taip!“

Balandžio 13 d. Mykolo Romerio universitete vyks nemokama respublikinė metodinė-praktinė konferencija „Taip!“, kurioje dalyvauti kviečiami mokiniai, tėvai, pedagogai ir švietimo darbuotojai. Konferencijos tikslas – skatinti tolerantiškai aktyvų ir efektyvų mokinių, mokytojų, dėstytojų, tėvų bendradarbiavimą̨ ir požiūrį į šiuolaikinę visuomenę, kartu atliekant tiriamąją veiklą bei dalijantis gerąja patirtimi.

2017-03-23

Integruoto socialinio ugdymo gairės

„Kaip ugdyti socialiai sąmoningą moksleivį?“ – pirmasis pagalbinės medžiagos rinkinys integruotoms ekonomikos, etikos ir pilietiškumo pamokoms. Ši iniciatyva skirta šių dalykų mokytojams, mokantiems 9–12 klasių moksleivius, skatinanti į politines, ekonomines ir etines problemas pažvelgti ne fragmentiškai, bet iš esmės. 2016 m. gruodį mokytojai buvo kviečiami praktiškai išbandyti integruoto ugdymo medžiagą. Į kvietimą atsiliepė 270 mokytojų, iš kurių buvo atrinkta 30 aktyviausių ekonomikos, etikos ir pilietinio ugdymo pedagogų iš 10 šalies mokyklų. Kviečiame susipažinti su parengta medžiaga „Kaip ugdyti socialiai sąmoningą moksleivį?“.

2017-03-23

Daugiau mokymosi dienų – viena iš priemonių švietimo kokybei pagerinti

Švietimo ir mokslo ministerija nuo ateinančių mokslo metų siūlo pridėti 10–15 dienų. Svarstomi keli variantai: ilgiau mokytis birželį, mokslo metus pradėti rugpjūtį ar leisti rinktis mokyklai, kada jai pradėti ir kada baigti mokslo metus pagal nustatytą mokslo dienų skaičių. Šie variantai ir priežastys, kodėl ketinama ilginti mokslo metus, pateikti šiandien ministerijoje įvykusioje spaudos konferencijoje.

2017-03-21

„Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Pasiruošimas 2017 m. Nacionaliniam mokinių pasiekimų patikrinimui“

Š. m. kovo 31 d. (penktadienį) 13.30–14.00 val. „Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Pasiruošimas 2017 m. Nacionaliniam mokinių pasiekimų patikrinimui (NMPP): 4 klasės skaitymo, rašymo, matematikos ir pasaulio pažinimo testų esminių bruožų pristatymas ir mokinių darbų vertinimo aspektų aptarimas“. Transliacijoje kviečiami dalyvauti bendrojo ugdymo mokyklų pradinių klasių mokytojai, savivaldybių, švietimo centrų, mokyklų atstovai, kurie bus atsakingi už 2017 metų 4 klasės NMPP testų vertinimą.

2017-03-20

Kviečiame Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklas dalytis naujienomis

Ugdymo plėtotės centras kviečia visas bendrojo ugdymo mokyklas skelbti naujienas apie renginius, kurie įdomūs ir naudingi Lietuvos kolegoms. Skelbti naujienas ir skleisti savo idėjas galite „Ugdymo sodo“ skyrelyje „Mokyklų žinios“.

2017-03-17

Kviečiame mokytojus dalytis gerąja patirtimi

Vienas iš didžiausių 21-ojo amžiaus iššūkių švietimo srityje – ugdymo turinio išraiškos formų kaita, kuri daugiausia susijusi su mokymui skirtų skaitmeninių išteklių naudojimu. Šiandienos mokytojai yra ne tik skaitmeninio turinio vartotojai, bet ir kūrėjai: jie kuria skaitmeninius atviruosius švietimo išteklius – svetaines, edukacinius žaidimus, programėles, interaktyvias užduotis, filmukus, kitas priemones.

2017-03-17

„Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje transliacijoje „Bendroji teatro programa: ką galime nuveikti?“

Š. m. kovo 29 d. (trečiadienį) 15.00–15.45 val. „Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Bendroji teatro programa: ką galime nuveikti?“. Tai transliacijų ciklo „Meninis ugdymas: tendencijos, kryptys, patirtys, klausimai“ tęsinys. Transliacijoje kviečiami dalyvauti teatro mokytojai, neformaliojo švietimo pedagogai, mokyklų administracijų atstovai.

2017-03-17

„Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje transliacijoje „Daugiafunkcių centrų aktualijos“

Š. m. kovo 23 d. (ketvirtadienį) 13.00–13.45 val. „Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Daugiafunkcių centrų aktualijos“. Transliacijoje kviečiami dalyvauti daugiafunkcių centrų vadovai ir darbuotojai, savivaldybių administracijų atstovai, vietos bendruomenių atstovai ir kt.

2017-03-17

„Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti transliacijoje „Pasiruošimas 2017 m. Nacionaliniam mokinių pasiekimų patikrinimui“

Š. m. kovo 30 d. (ketvirtadienį) 15.30–16.00 val. „Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Pasiruošimas 2017 m. Nacionaliniam mokinių pasiekimų patikrinimui (NMPP): matematikos (6 ir 8 klasės), gamtos ir socialinių mokslų (8 klasės) testų esminių bruožų pristatymas ir mokinių darbų vertinimo aspektų aptarimas“. Transliacijoje kviečiami dalyvauti bendrojo ugdymo mokyklų matematikos, gamtos mokslų (biologijos, chemijos, fizikos) ir socialinių mokslų (istorijos, geografijos, pilietinio ugdymo) mokytojai, savivaldybių, švietimo centrų, mokyklų atstovai, kurie bus atsakingi už 2017 metų NMPP matematikos (6 ir 8 klasės), gamtos ir socialinių mokslų (8 klasės) testų vertinimą.

2017-03-17

Skelbiame parodos „Sužinokime. Tobulėkime. Veikime“ renginių programą: renginiuose – dėmesys didaktikai ir mokyklos vadybai

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija ir Ugdymo plėtotės centras, bendradarbiaudami su Radviliškio rajono savivaldybe, Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centru ir Radviliškio Vinco Kudirkos pagrindine mokykla, balandžio 12–13 d. organizuoja švietimo parodą „Sužinokime. Tobulėkime. Veikime“. Paroda vyks Radviliškio Vinco Kudirkos pagrindinėje mokykloje. Parodos organizatoriai parinko daugiau kaip 70 renginių kuriuose mokytojai ir mokyklų vadovai ras atsakymus į jiems rūpimus klausimus, pasisems idėjų tolesnei veiklai.

2017-03-16

„Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje transliacijoje „Darni mokykla – darni visuomenė“

Š. m. kovo 27 d. (pirmadienį) 14.00–14.45 val. „Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje internetu „Darni mokykla – darni visuomenė“. Transliacijoje kviečiami dalyvauti formaliojo ir neformaliojo švietimo mokytojai, mokyklų vadovai, nevyriausybinių organizacijų atstovai ir kt.

2017-03-16

„Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje transliacijoje „Pasiruošimas 2017 m. Nacionaliniam mokinių pasiekimų patikrinimui“

Š. m. kovo 28 d. (antradienį) 15.30–16.00 val. „Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Pasiruošimas 2017 m. Nacionaliniam mokinių pasiekimų patikrinimui (NMPP): 2 klasės skaitymo, rašymo ir matematikos testų esminių bruožų pristatymas ir mokinių darbų vertinimo aspektų aptarimas“. Transliacijoje kviečiami dalyvauti bendrojo ugdymo mokyklų pradinių klasių mokytojai, savivaldybių, švietimo centrų, mokyklų atstovai, kurie bus atsakingi už 2017 metų 2 klasės NMPP testų vertinimą.

2017-03-15

„Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje-pamokoje „Kinestetinio mokymosi stiliaus taikymas pamokose“

Š. m. kovo 21 d. (antradienį) 14.00–14.35 val. „Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje-pamokoje „Kinestetinio mokymosi stiliaus taikymas pamokose“. Transliacijoje kviečiami dalyvauti pradinių klasių, užsienio kalbų, kūno kultūros, geografijos, istorijos, gamtos mokslų ir kitų dalykų mokytojai, specialieji pedagogai, neformaliojo meninio švietimo mokytojai, mokyklų administracijos atstovai.

2017-03-14

Seminaras apie planšetinių kompiuterių panaudojimą ugdymo procese

Kviečiame mokyklų vadovus, pavaduotojus ir ugdymo koordinatorius į seminarą „Planšetės „iPad“ ugdymo procese“. Nemokamas renginys vyks balandžio 21 d. Velžio gimnazijoje (Žemdirbių g., Velžys, Panevėžio r.).

2017-03-14

Kviečiame teikti dokumentus dalyvauti atrankoje į formaliųjų magistrantūros studijų programą „Švietimo lyderystė“

Iki birželio 7 d. galite teikti dokumentus dalyvauti atrankoje į projekto „Lyderių laikas 3“ organizuojamą veiklą – formaliųjų magistrantūros studijų programą „Švietimo lyderystė“. Teikti paraiškas kviečiami visų savivaldybių švietimo darbuotojai iš ikimokyklinio, bendrojo ugdymo ir kitų švietimo įstaigų, taip pat iš Švietimo ir mokslo ministerijai pavaldžių centrų, mokyklų bei profesinių mokyklų.

2017-03-14

Vyko tretieji projekto „Inovatyvus mokytojas – motyvuotas mokinys: problemų sprendimas bendradarbiaujant“ mokymai

2017 m. vasario 27 – kovo 3 dienomis Romoje, Italijoje, vyko Ugdymo plėtotės centro įgyvendinamo „Erasmus+“ strateginių partnerysčių projekto „Inovatyvus mokytojas – motyvuotas mokinys: problemų sprendimas bendradarbiaujant“ tretieji trumpalaikiai partnerių mokymai. Šių mokymų tikslas – keistis idėjomis ir patirtimi STEM, geimifikacijos, mokinių motyvacijos mokytis didinimo srityse taikant problemų sprendimo bendradarbiaujant ir kitus aktyviuosius metodus, skaitmenines technologijas, ieškoti bendrų sprendimų priimant XXI amžiaus keliamus ugdymui iššūkius.

2017-03-13

„Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Pagalbos galimybės jaunimui, nereguliariai vartojančiam alkoholį ar narkotikus“

Š. m. kovo 16 d. (ketvirtadienį) 14.00–14.45 val. „Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Pagalbos galimybės jaunimui, nereguliariai vartojančiam alkoholį ar narkotikus“. Transliacijoje kviečiami dalyvauti mokytojai, švietimo administratoriai, socialiniai pedagogai, psichologai, visuomenės sveikatos priežiūros specialistai, tėvai.

2017-03-10

Balandžio 12–13 d. Radviliškyje vyks paroda „SUŽINOKIME. TOBULĖKIME. VEIKIME“ 2017

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija ir Ugdymo plėtotės centras, bendradarbiaudamas su Radviliškio rajono savivaldybe, Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centru ir Radviliškio Vinco Kudirkos pagrindine mokykla, pradeda intensyviai ruoštis per mokinių pavasario atostogas organizuojamai parodai „Sužinokime. Tobulėkime. Veikime“. Ji vyks 2017 m. balandžio 12–13 d. Radviliškio Vinco Kudirkos pagrindinėje mokykloje

2017-03-09

Aptartas pradinio ugdymo informatikos turinio kūrimas ir išbandymas

Kovo 6 d. Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centre vyko informacinis renginys, skirtas pradinio ugdymo informatikos turinio kūrimo ir išbandymo temoms. Organizatoriai renginio dalyviams pristatė ir kartu aptarė informatikos turinio kaitos tendencijas, planuojamas pradinio ugdymo informatikos turinio kūrimo ir išbandymo galimybes bei numatomas vykdyti priemones.

2017-03-09

„Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Lietuvos istorijos probleminiai klausimai iki Liublino unijos“

Š. m. kovo 14 d. (antradienį) 14.00–14.45 val. „Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Lietuvos istorijos probleminiai klausimai iki Liublino unijos“. Transliacijoje kviečiami dalyvauti istorijos ir pilietinio ugdymo mokytojai.

2017-03-09

„Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Nepatogus kinas“ į pagalbą mokytojui klasėje kalbėti jautriomis temomis“

Š. m. kovo 13 d. (pirmadienį) 14.00–14.45 val. „Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Nepatogus kinas“ į pagalbą mokytojui klasėje kalbėti jautriomis temomis“. Transliacijoje kviečiami dalyvauti formaliojo ir neformaliojo švietimo mokytojai, mokyklų vadovai.

2017-03-07

Lietuvos dailės muziejaus Meno pažinimo centras kviečia mokinių, jaunimo grupes į naują edukacinę programą – konkursą ADOMO MICKEVIČIAUS KŪRYBOS ĮKVĖPTI

Programa skirta Lietuvių kalbos dienų renginių ciklui ir parengta bendradarbiaujant su Valstybine lietuvių kalbos komisija, siekiant didinti lietuvių kalbos prestižą, stiprinti lietuvių kalbos mokymosi motyvaciją. Kviečiame 7–12 klasių mokinius dalyvauti edukaciniame užsiėmime, kurio metu susipažinsime su pristatomu dailininko Valentino Vankavičiaus nutapytu Adomo Mickevičiaus portretu bei jo mylimosios Marilės Vereščakaitės atvaizdu.

2017-03-06

„Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Mokyklų veiklos tobulinimas po išorės vertinimo. Ką rodo praktika?“

Š. m. kovo 9 d. (ketvirtadienį) 14.00–14.45 val. „Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Mokyklų veiklos tobulinimas po išorės vertinimo. Ką rodo praktika?“. Transliacijoje kviečiami dalyvauti mokyklų vadovai, savivaldybių švietimo padalinių darbuotojai ir visi besidomintys mokyklų veiklos tobulinimu.

2017-03-06

Mokytojus kviečia Lietuvos nacionalinis dramos teatras

Lietuvos nacionalinis dramos teatras siūlo išskirtinę galimybę mokytojams, dirbantiems su 1–5 klasių mokiniais, pamatyti vieną naujausių teatro spektaklių „Kaulinis senis ant geležinio kalno“ ir kviečia atvykti po vieną kiekvienos ugdymo įstaigos mokytoją į šį spektaklį kovo 26 d. 14 val. Išankstinė registracija yra būtina.

2017-03-03
Vasaris

„Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Kokybės siekiančių mokyklų klubas – mokyklų tobulėjimo erdvė“

Š. m. kovo 7 d. (antradienį) 14.00–14.45 val. „Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Kokybės siekiančių mokyklų klubas – mokyklų tobulėjimo erdvė“. Transliacijoje kviečiami dalyvauti bendrojo ugdymo mokyklų vadovai, mokytojai, asocijuotų švietimo susivienijimų vadovai ir nariai, kiti švietimo bendruomenės nariai.

2017-02-28

Kviečiame dalyvauti tarptautiniame roko grupių ir solistų festivalyje „Skersvėjis“

Kauno vaikų ir moksleivių laisvalaikio rūmai jau XIII kartą kviečia mokinių ir studentų vokalines instrumentines grupes ir solistus su tikro garso akompanimentu dalyvauti festivalyje-konkurse „Skersvėjis“. Jo tikslas – atskleisti mokinių ir studentų saviraišką, kūrybiškumą bei unikalumą, populiarinti jaunimo muziką tarptautiniu lygmeniu, atrasti ir paskatinti jaunus muzikantus ir dainininkus, grojančius ir dainuojančius „gyvai“.

2017-02-28

Mokytojų meistriškumo programa JAV

Kviečiame dalyvauti mokytojų meistriškumo programoje Jungtinėse Amerikos Valstijose (angl. Teaching Excellence and Achievement Program – TEA). Ši programa skirta vidurinių mokyklų anglų kalbos, matematikos, socialinių ir gamtos mokslų mokytojams, turintiems ne mažesnį kaip 5-erių metų mokytojo darbo stažą visu etatu. JAV vyriausybė padengia visas programos išlaidas.

2017-02-28

„Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Jaunas žmogus savanoriškoje veikloje“

Š. m. kovo 1 d. (trečiadienį) 14.00–14.45 val. „Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Jaunas žmogus savanoriškoje veikloje“. Transliacijoje kviečiami dalyvauti formaliojo ir neformaliojo švietimo mokytojai, mokyklų vadovai, nevyriausybinių organizacijų atstovai.

2017-02-24

Kas yra gera pamoka Japonijoje?

Š. m. vasario 17–18 d. Japonijoje vyko Fukujaus universiteto organizuota tarptautinė konferencija, skirta Japonijoje vykstančioms švietimo reformoms, ypač daug dėmesio skiriant pamokų refleksijos ir analizės metodams aptarti.

2017-02-24

Eksperimentuokite ir laimėkite kelionę į Koperniko mokslo centrą Varšuvoje

Kviečiame dalyvauti 5–11 klasių mokinius konkurse „Eksperimentuojame su Einstein ir Nova“. Eksperimentų tematika pasirenkama laisvai ir gali būti iš visų gamtos mokslų sričių, tačiau svarbu, kad eksperimento metu būtų panaudota Einstein arba Nova skaitmeninė laboratorija. Eksperimentai konkursui laukiami iki balandžio 28 d.

2017-02-24

Kviečiame mokyklas dalyvauti atrankoje kurti ir išbandyti pradinio ugdymo informatikos turinį

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija ir Ugdymo plėtotės centras inicijuoja projektą „Informatika pradiniame ugdyme“, skirtą sukurti ir išbandyti pradinio ugdymo informatikos turinį. Projekto trukmė – 2017 m. vasaris – 2018 m. rugpjūtis.

2017-02-23

„Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Informatika pradiniame ugdyme: sužinokime, įsitraukime, kurkime“

2017 m. vasario 23 d. (ketvirtadienį) 15.00–15.45 val. „Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Informatika pradiniame ugdyme: sužinokime, įsitraukime, kurkime“. Transliacijoje kviečiami dalyvauti pradinių klasių mokytojai, mokyklų vadovai, savivaldybių švietimo padalinių specialistai, mokiniai ir jų tėvai bei visi kiti, besidomintys informatika ir skaitmeninių technologijų naujovėmis.

2017-02-23

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai kviečia į edukacines programas

Švietimą reglamentuojančiuose dokumentuose rekomenduojama dalį ugdymo proceso vykdyti ne mokyklinėse erdvėse – kviečiame tą daryti Valdovų rūmų muziejuje! Čia galėsite išbandyti įvairiausias edukacines programas, skirtas priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokiniams.

2017-02-21

Informacinis renginys, skirtas pradinio ugdymo informatikos turinio kūrimo ir išbandymo temoms

2017 m. kovo 6 d. organizuojamas informacinis renginys, skirtas pradinio ugdymo informatikos turinio kūrimo ir išbandymo klausimams. Jame kviečiami dalyvauti pradinių klasių, informacinių technologijų mokytojai, mokyklų vadovai, savivaldybių švietimo padalinių specialistai, mokiniai ir jų tėvai bei visi kiti, besidomintys informatika ir skaitmeninių technologijų naujovėmis.

2017-02-21

Kviečiame apsilankyti informatikos mokymo Lietuvos mokyklose jubiliejui skirtoje svetainėje

Informatikos Lietuvos mokyklose buvo pradėta mokyti prieš 30 metų. Mokslo pasiekimai, spartus informacinių technologijų vystymasis ir plėtra, visuomenės poreikiai ir verslo lūkesčiai turėjo daug įtakos švietimo pokyčiams, o ypač informatikos mokymui.

2017-02-20

Dalyvaukite žaidime „Laisvės kelionė“

Artėjant valstybės šimtmečiui Valstybės pažinimo centras kviečia leistis į dvylikos užduočių laisvės kelionę. Kiekvieną mėnesį – vis naujas iššūkis, padėsiantis susipažinti su 1917 m. Vilniaus konferencijoje išrinkta Lietuvos Taryba.

2017-02-17

Lietuvos dailės muziejaus Meno pažinimo centras kviečia mokinių, jaunimo grupes į naują edukacinę programą – konkursą DANGIŠKASIS DRAKONAS

Iki š. m. balandžio 18 d. Taikomosios dailės ir dizaino muziejuje (Arsenalo g. 3A, Vilnius) vyks edukacinės programos „Dangiškasis drakonas“ edukaciniai užsiėmimai parodoje „Šilko kelias. Senoji Kinijos dailė“. Edukacinių užsiėmimų metu mokinius kviesime susipažinti su senovės kinų meno paroda, o kūrybinėje dirbtuvėje įvairiomis priemonėmis sukurti savo drakoną.

2017-02-15

„Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Bendroji dailės programa 2008: ką nuveikėme?“

Vasario 22 d. (trečiadienį) 15.00–15.45 val. „Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Bendroji dailės programa 2008: ką nuveikėme?“. Tai transliacijų ciklo „Meninis ugdymas: tendencijos, kryptys, patirtys, klausimai“ tęsinys. Transliacijoje kviečiami dalyvauti dailės mokytojai, neformaliojo švietimo pedagogai, mokyklų administracijų atstovai.

2017-02-15

Siūlome susipažinti su nauju leidiniu „Nuostabusis ženklų ir prasmių pasaulis“

Ši metodinė priemonė su rekomendacijomis ir praktiniais patarimais skirta pedagogams, tėvams, mokyklų administracijų atstovams, o ypač rekomenduojama priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdytojams.

2017-02-15

Erasmus+“ programos projekto darbo grupė parengė bendrųjų mokytojų kompetencijų aprašą

Vykdydami Europos Sąjungos „Erasmus+“ programos finansuojamą projektą „Mokytojų profesinės kompetencijos bendroji sąranga“ Nr. 2015-1-ES01-KA201-015941, projekto partneriai parengė pirmąjį projekto intelektinį produktą: bendrųjų mokytojų kompetencijų matmenis ir šių kompetencijų detalius aprašus bei mokytojų mokymosi poreikių įvertinimo sistemą.

2017-02-15

Atverkime protus karjerai STEM dalykų srityse

European Schoolnet Akademijoje prasidėjo registracija į masinius nuotolinius atvirus kursus „Atverkime protus karjerai STEM dalykų srityse“, kurie organizuojami kaip Scientix projekto dalis. Kursai skirti bendrojo ugdymo mokyklų mokytojams: dalyviai mokysis, kaip sudominti mokinius siekti karjeros, susijusios su STEM, taip pat sužinos apie privačias ir valstybines iniciatyvas STEM dalykų ugdymo srityje.

2017-02-14

Ugdymo plėtotės centras siūlo Lietuvos valstybės atkūrimo dienos – Vasario 16-osios – minėjimo idėją įvairių dalykų pamokose

Ugdymo plėtotės centras drauge su Goethe‘s instituto Vilniuje projekto „Tarptautiniai jaunimo debatai“ alumnai parengė Vasario 16-osios minėjimui skirtą mokomąjį filmą „Debatuok savo klasėje! Ar baigę mokyklą jaunuoliai turi atlikti privalomąją karinę tarnybą?“

2017-02-14

„Bebras“ kviečia susipažinti su 2016–2017 m. m. konkurso užduotimis

Skelbiame „Bebro“ konkurso I etapo, kuriame 2016 m. lapkričio 7–11 d. dalyvavo daugiau nei 33 tūkstančiai 3–12 klasių mokinių, ir II etapo, kuriame 2017 m. sausio 28 d. uždavinius sprendė geriausi 9–12 klasių mokiniai, uždavinius.

2017-02-14

„Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje transliacijoje „Progimnazija ir pagrindinė mokykla: kam naudingi ir reikalingi skirtumai?“

2017 m. vasario 21 d. (antradienį) 14.00–14.45 val. „Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Progimnazija ir pagrindinė mokykla: kam naudingi ir reikalingi skirtumai?“. Transliacijoje kviečiami dalyvauti formaliojo švietimo mokytojai, mokyklų vadovai, švietimo vadybininkai, tėvai ir kt.

2017-02-14

Ugdymo plėtotės centre lankėsi Slovakijos valstybinio pedagogikos instituto atstovai

Vasario 10 d. Ugdymo plėtotės centre lankėsi Slovakijos valstybinio pedagogikos instituto, esančio Bratislavoje, direktorius doc. dr. Ľudovít Hajduk ir šio instituto Socialinių mokslų skyriaus atstovė Dagmar Tkáčová Vanečková. Su svečiais susitiko Ugdymo plėtotės centro direktoriaus pavaduotojas Ričardas Totoraitis ir skyrių darbuotojai.

2017-02-13

Prasidėjo seminarų ciklas, skirtas lenkų ir rusų gimtųjų kalbų ugdymo kokybei tobulinti

Seminarų ciklą, skirtą gimtųjų kalbų ugdymo kokybei tobulinti, pirmieji pradėjo lenkų ir rusų pradinių klasių mokytojai, dirbantys mokyklose tautinės mažumos kalba.

2017-02-13

„Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Informatika pradiniame ugdyme: sužinokime, įsitraukime, kurkime“

2017 m. vasario 23 d. (ketvirtadienį) 15.00–15.45 val. „Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Informatika pradiniame ugdyme: sužinokime, įsitraukime, kurkime“. Transliacijoje kviečiami dalyvauti pradinių klasių mokytojai, mokyklų vadovai, savivaldybių švietimo padalinių specialistai, mokiniai ir jų tėvai bei visi kiti, besidomintys informatika ir skaitmeninių technologijų naujovėmis.

2017-02-13

Kviečiame dalyvauti respublikiniame Andriaus Mamontovo dainų festivalyje

2017 m. balandžio 7 d. Vilniaus Ozo gimnazijoje organizuojamas respublikinis Andriaus Mamontovo dainų festivalis, kuriame dalyvaus ir pasirodymus stebės ir pats Andrius Mamontovas! Festivalyje kviečiame dalyvauti Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų atlikėjus, jų ansamblius, gyvo garso grupes.

2017-02-13

Lietuvos dailės muziejaus Meno pažinimo centras kviečia įvairaus amžiaus mokinių, jaunimo grupes į naujas edukacines programas

Kviečiame susipažinti su Lietuvos dailės muziejaus Meno pažinimo centro naujausiomis edukacinėmis programomis „Nikolajaus Rericho kūryba“, „Miesto prieglobsčio vizijos“ bei „Gamta drabužių klostėse“.

2017-02-09

„Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje transliacijoje „Lietuvių kalbos ugdymas tautinių mažumų mokyklose: prasmingos veiklos ir užduotys pradinių klasių mokiniams“

2017 m. vasario 13 d. (pirmadienį) 15.00–15.45 val. „Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Lietuvių kalbos ugdymas tautinių mažumų mokyklose: prasmingos veiklos ir užduotys pradinių klasių mokiniams“. Transliacijoje kviečiami dalyvauti priešmokyklinio ugdymo pedagogai, pradinių klasių mokytojai, lietuvių kalbos mokytojai, dirbantys pradinėse klasėse mokyklose, ugdymo programas vykdančiose tautinės mažumos kalba, mokyklų vadovai, nevyriausybinių organizacijų atstovai ir kt.

2017-02-09

„Mokytojo TV“ kviečia stebėti transliaciją „Kaip kritiškai skaityti naujienas? Patikimos informacijos atsirinkimo kriterijai“

2017 m. vasario 9 d. (ketvirtadienį) 14.00–15.00 val. mokytojus kviečiame jungtis prie „Mokytojo TV“ stebėti transliaciją „Kaip kritiškai skaityti naujienas? Patikimos informacijos atsirinkimo kriterijai“. Šios transliacijos tikslas – aptarti informacijos patikimumą netikrų naujienų kontekste. Aptarsime, kaip netikros naujienos, manipuliacija iškreipiant informaciją yra pasitelkiamos priešiškoms operacijoms, kaip žiniasklaida dėl politinių, propagandinių ar verslo sumetimų panaudoja įvairias priemones, siekdama manipuliuoti auditorija.

2017-02-09

Balandžio 12–13 d. Radviliškyje vyks paroda „SUŽINOKIME. TOBULĖKIME. VEIKIME“ 2017

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija ir Ugdymo plėtotės centras, bendradarbiaudamas su Radviliškio rajono savivaldybe, Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centru ir Radviliškio Vinco Kudirkos pagrindine mokykla, pradeda intensyviai ruoštis per mokinių pavasario atostogas organizuojamai parodai „Sužinokime. Tobulėkime. Veikime“. Ji vyks 2017 m. balandžio 12–13 d. Radviliškio Vinco Kudirkos pagrindinėje mokykloje

2017-02-08

„Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Apie nepaklusnius arba labai pareigingus mokinius. Kaip mokykla gali padėti vaikams iš girtaujančių šeimų?“

2017 m. vasario 15 d. (trečiadienį) 13.00–13.45 val. „Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Apie nepaklusnius arba labai pareigingus mokinius. Kaip mokykla gali padėti vaikams iš girtaujančių šeimų?“. Ši transliacija – viena iš vasario 10–16 d. minimos tarptautinės Alkoholikų vaikų savaitės veiklų. Šios savaitės tikslas – atkreipti visuomenės dėmesį į problemas, su kuriomis susiduria alkoholį vartojančių tėvų šeimose augantys ir jau suaugę vaikai.

2017-02-06

Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos kampanija „Pirmiausia – išklausyk“

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas, bendradarbiaudamas su Jungtinių Tautų Narkotikų ir nusikalstamumo biuru (UNODC), vykdo kampaniją „Pirmiausia – išklausyk“. Departamentas kviečia susipažinti su kampanijos informacine medžiaga mokytojams ir prisijungti prie kampanijos.

2017-02-02

„Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje transliacijoje „Renkuosi mokyti – mokyklų kaitai!“ kviečia tvariems pokyčiams“

2017 m. vasario 7 d. (antradienį) 14.00–14.45 val. „Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Renkuosi mokyti – mokyklų kaitai!“ kviečia tvariems pokyčiams“. Transliacijoje kviečiami dalyvauti bendrojo ugdymo mokyklų vadovai, administracijų atstovai, mokytojai, savivaldybių švietimo padalinių atstovai.

2017-02-02

Prasideda „Menų dūzgių 2017“ judėjimas

Ugdymo plėtotės centre 2017 m. sausio 31 d. susirinko per 80 įvairių kultūros įstaigų atstovų, jaučiančių kultūros ir švietimo sričių bendradarbiavimo būtinybę. Susitikimo tikslas – aptarti kultūros edukacijos savaitės „Menų dūzgės“ idėją ir organizavimo ypatumus.

2017-02-01

Ugdymo plėtotės centras pristato naują mokomąją medžiagą „Pamokos Valstybės pažinimo centre“

Informacinėje sistemoje „Ugdymo sodas“ skelbiama nauja mokomoji medžiaga „Pamokos Valstybės pažinimo centre“. Tai 16 įvairių dalykų pamokų, skirtų vesti Valstybės pažinimo centre.

2017-02-01

Mobiliųjų įrenginių naudojimo ugdyme patarėjai mokėsi naudotis 3D modeliavimo programa „SketchUp“

Kompanijos „Trimble“ 3D modeliavimo programa „SketchUp Pro“, kuria nemokamai galės naudotis visos Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklos, buvo pristatyta mobiliųjų įrenginių naudojimo ugdyme patarėjams Ugdymo plėtotės centre š. m. sausio 26–27 d. vykusiame seminare.

2017-02-01

Mokykloms – galimybė nemokamai naudotis 3D modeliavimo programa „SketchUp“

Kviečiame išbandyti universalią 3D modeliavimo programą „SketchUp“ – nuo šių metų Lietuvos mokyklos galės ja naudotis nemokamai. Mokytojai ir mokiniai, naudodamiesi šia programa, galės kurti 3D objektus – pastatus, baldus, interjero dizainą, statybos ir industrinio dizaino detales.

2017-02-01
Sausis

„Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje transliacijoje „Moderni mokyklos biblioteka: siekiamybė ar realybė?“

2017 m. vasario 2 d. (ketvirtadienį) 14.00–14.45 val. „Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Moderni mokyklos biblioteka: siekiamybė ar realybė?“. Transliacijoje kviečiami dalyvauti mokyklų bibliotekininkai, mokyklų vadovai, savivaldybių švietimo padalinių darbuotojai, mokiniai ir jų tėvai bei visi kiti, besidomintys mokyklų bibliotekų veikla.

2017-01-30

Prasidėjo renginių ciklas, skirtas meninio ugdymo kokybei tobulinti

2017 m. sausio 26 d. įvyko primoji kvalifikacijos tobulinimo akredituotos 6 sesijų programos „Šiuolaikinė meninio ugdymo didaktika: klasės valdymas ir mokymosi metodai“ sesija. Ji buvo skirta specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių mokymosi ypatumams ir klasės valdymo psichologiniams aspektams aptarti.

2017-01-30

„Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Kam mokytojams socialiniai tinklai?“

2017 m. vasario 1 d. (trečiadienį) 15.45–16.30 val. mokytojus kviečiame jungtis prie „Mokytojo TV“ stebėti tiesioginę vaizdo transliaciją „Kam mokytojams socialiniai tinklai?“. Transliacijoje kviečiami dalyvauti įvairių dalykų mokytojai, klasių auklėtojai, mokyklų administracijų atstovai.

2017-01-29

Įdomiausios inovacijos švietimo srityje!

Kviečiame stebėti „TEDxVilniusED“ tiesioginę transliaciją su vertimu į lietuvių kalbą! „TEDxVilniusED“ suburs vaikus, mokytojus, tėvus ir švietimo entuziastus tam, kad išgirstume apie įdomiausias inovacijas švietimo srityje.

2017-01-26

„Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Ką reikia žinoti apie Nacionalinį mokinių pasiekimų patikrinimą?“

2017 m. sausio 30 d. (pirmadienį) 15.00–15.30 val. „Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Ką reikia žinoti apie Nacionalinį mokinių pasiekimų patikrinimą?“. Transliacijoje kviečiami dalyvauti bendrojo ugdymo mokyklų vadovai, administracijų atstovai, mokytojai, asmenys, atsakingi už mokyklų įsivertinimo veiklas ir kt., savivaldybių švietimo padalinių atstovai.

2017-01-25

„Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje transliacijoje „Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo dirbtuvės Valstybės pažinimo centre: patirties taikymo galimybės“

2017 m. sausio 26 d. (ketvirtadienį) 14.00–14.35 val. „Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo dirbtuvės Valstybės pažinimo centre: patirties taikymo galimybės“. Transliacijoje kviečiami dalyvauti istorijos, pilietiškumo pagrindų, geografijos, lietuvių kalbos ir literatūros, dorinio, pradinio ugdymo mokytojai, šių dalykų mokytojų metodinių grupių vadovai, mokyklų administracijų atstovai, švietimo centrų darbuotojai.

2017-01-23

Nauja Europos Komisijos ataskaita „Mokslinių tyrimų įrodymai apie mokymosi analitikos naudojimą: poveikis švietimo politikai“

Mokymosi analitika yra naujai besiformuojanti ir greitai auganti mokslinių tyrimų sritis. Ši sritis naudojasi pastarojo dešimtmečio e. mokymosi įgyvendinimo švietimo ir mokymo, taip pat mokslinių tyrimų ir plėtros srityse (švietimo duomenų gavyba, tinklo analitika ir statistika) duomenimis.

2017-01-20

Lietuvos dailės muziejaus Meno pažinimo centras kviečia kartu pasitikti Lietuvos nacionalinę šventę – Vasario 16-ąją (Valstybės atkūrimo dieną)

Vilniaus paveikslų galerijoje rengiamos kūrybinės dirbtuvės „Vilniaus miesto pasakos“. Siūlome pasivaikščioti po Vilniaus paveikslų galerijos parodą „Senojo Vilniaus vizijos Juozapo Kamarausko akvarelėse“, susipažinti su autoriaus akvarelėse įamžinta Vilniaus panorama ir nebeegzistuojančiais senosios architektūros paminklais, sukurti miesto vaizdų atviruką. Kviečiame darželiuose, mokyklose organizuoti kūrybinių dirbtuvių metu sukurtų atvirukų parodas.

2017-01-19

„Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Bendroji muzikos programa 2008: ką nuveikėme?“

2017 m. sausio 25 d. (trečiadienį) 15.00–15.45 val. „Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Bendroji muzikos programa 2008: ką nuveikėme?“. Tai transliacijų ciklo „Meninis ugdymas: tendencijos, kryptys, patirtys, klausimai“ tęsinys. Transliacijoje kviečiami dalyvauti muzikos mokytojai, neformaliojo muzikinio švietimo pedagogai, mokyklų administracijų atstovai.

2017-01-19

Kviečiame dalyvauti filmo „Salam, kaimyne“ pristatymuose

JAV ambasada Lietuvoje kartu su Diversity Development Group ir JAV kino diplomatijos programa American Film Showcase 2017 m. sausio 23–27 d. kviečia dalyvauti Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Alytuje ir Jonavoje vyksiančiose JAV režisierių Chriso Temple‘o ir Zacho Ingrasio 2015 m. sukurto filmo „Salam, kaimyne“ peržiūrose ir susitikti su filmo kūrėjais, migracijos ekspertais bei Sirijos karo pabėgėliais.

2017-01-19

Britų tarybos vykdomi projektai

Britų taryba kartu su partneriais ir bendradarbiaudama su Ugdymo plėtotės centru vykdo naujus projektus. Šie projektai yra Britų tarybos kultūrinių ryšių programos, vykdomos visose trijose Baltijos šalyse, dalis. Šių projektų įgyvendinimas prasidėjo 2016 m. lapkričio mėnesį ir tęsis iki 2017 m. balandžio.

2017-01-19

Kviečiame dalyvauti apklausoje „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo situacija Lietuvoje“

Pedagogų profesionalumo didinimas yra vienas strateginių švietimo tikslų, kuriam didžiulę įtaką daro pedagogų kompetencijų stiprinimas ir pedagogų kvalifikacijos tobulinimas (toliau – PKT). 2016 metais atlikto valstybinio audito tyrimo duomenimis, PKT organizuojamas nepakankamai veiksmingai. Šiuo metu Lietuvoje PKT vykdo 72 akredituotos institucijos, o kvalifikaciją tobulina valstybinių, savivaldybių, nevalstybinių ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo įstaigų pedagogai.

2017-01-19

„Mokytojo TV“ pristato tiesioginių vaizdo transliacijų programą

Kviečiame susipažinti su Ugdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ 2017 metų I pusmečio tiesioginių vaizdo transliacijų internetu programa. Minint 500-ąsias Reformacijos metines, pristatome Reformacijos metams skirtą transliacijų ciklą. Žinomi šalies mokslininkai ves tiesiogines pamokas apie Reformaciją Europoje ir LDK, Reformacijos įtaką LDK menui ir kultūrai.

2017-01-13

Vyks mokymai „Kaip vykdyti kokybišką psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevenciją?“

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas (NTAKD) vasario mėnesį organizuoja ketverius mokymus specialistams „Kaip vykdyti kokybišką psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevenciją?“, kurių metu specialistai praktiškai bandys taikyti Europos psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos kokybės standartus.

2017-01-13

Lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo programos projektas

Kviečiame susipažinti su Lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo programos projektu 2017-01-13. Pasiūlymus programos tobulinimui prašytume siųsti iki 2017 metų vasario 1 d.

2017-01-13

Metų paskaita

2017 m. sausio 5 d. Švietimo ir mokslo ministerijos Ovaliojoje salėje doc. dr. Deimantas Karvelis skaitė metų paskaitą „Reformacijai – 500. Istorinio, kultūrinio ir dvasinio palikimo paraštėje...“. Metų paskaitą organizavo Švietimo ir mokslo ministerija kartu su Lietuvos evangelikų reformatų Bažnyčia-Sinodu. Paskaita skirta reformacijos 500-osioms metinėms paminėti.

2017-01-13

Nauja Europos Komisijos ataskaita apie informatinio mąstymo ugdymą

Europos Komisija paskelbė ataskaitą „Informatinio mąstymo gebėjimų ugdymas bendrajame ugdyme – strategijos ir praktikos gairės“. Ugdymo plėtotės centras kartu su 18-a kitų Europos Sąjungos šalių švietimo institucijų dalyvavo tyrime ir teikė medžiagą ataskaitai.

2017-01-11

„Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Informatinio mąstymo idėjos „Bebro“ uždaviniuose“

2017 m. sausio 19 d. (ketvirtadienį) 14.00–14.30 val. Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Informatinio mąstymo idėjos „Bebro“ uždaviniuose“. Transliacijoje kviečiami dalyvauti informacinių technologijų, matematikos mokytojai, mokyklų administracijų atstovai.

2017-01-11

„Menų dūzgių 2017“ edukatorių įvadinis susitikimas

Kviečiame 2017 m. sausio 31 d. 11.30 val. kultūros organizacijų, norinčių dalyvauti „Menų dūzgių 2017“ savaitėje, atstovus (ar edukatorius) dalyvauti įvadiniame susitikime.

2017-01-10

Metų paskaita lituanistams

2016 m. gruodžio 29 d. Vilniaus universiteto Vinco Krėvės auditorijoje vyko jau tradicine tapusi Metų paskaita lituanistui, į kurią susirinko Vilniaus ir Lietuvos edukologijos universitetų dėstytojai, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos, Ugdymo plėtotės centro, Nacionalinio egzaminų centro, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos atstovai, Lietuvos ir užsienio mokyklų lietuvių kalbos mokytojai, išugdę lietuvių kalbos ir literatūros ir valstybinės kalbos olimpiadų prizininkus, jaunųjų filologų, tarptautinio epistolinio rašinio ir meninio skaitymo konkursų laimėtojus, rengę respublikinę lituanistų konferenciją ir forumą, kūrę ir dalijęsi metodine patirtimi nacionaliniu lygmeniu.

2017-01-10

Jaunieji kompiuterinės Kalėdų pasakos kūrėjai džiugino originalumu

Kaune finišavo penkiolikos metų jubiliejų švenčiantis respublikinis informatikos konkursas „Kompiuterinė Kalėdų pasaka 2016“. Kauno miesto savivaldybėje buvo įteikti diplomai bei apdovanoti iš visos Lietuvos čia susirinkę moksleiviai, kūrę Kalėdų švenčių tematikai skirtus kompiuterinės grafikos darbus.

2017-01-10

JAV ambasada skelbia konkursą dalyvauti stažuotėje

Jungtinių Amerikos Valstijų ambasada kviečia vidurinių mokyklų mokytojus ir švietimo specialistus, kurių specializacija yra Amerikos studijos, teikti dokumentus ir dalyvauti šešių savaičių trukmės stažuotės JAV konkurse.

2017-01-10

Įvyko seminaras „Motyvuotam mokiniui reikia inovatyvaus mokytojo“

Sausio 5 d. Ugdymo plėtotės centre vyko kvalifikacijos tobulinimo programos „Motyvuotam mokiniui reikia inovatyvaus mokytojo“ seminaro antroji dalis. Kvalifikacijos tobulinimo seminare buvo kviečiami dalyvauti 20 Lietuvos mokytojų, kurių darbai surinko daugiausia balų Ugdymo plėtotės centro organizuotame geimifikacijos, problemų sprendimo bendradarbiaujant, STEAM temomis ugdomosios veiklos gerosios patirties konkurse.

2017-01-10

Vyks tarptautinė konferencija „Raštingumas skaitmeniniame amžiuje“

2017 m. sausio 20 d. Nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje vyks konferencija „Raštingumas skaitmeniniame amžiuje“, skirta pedagogams, bibliotekininkams, skaitymo skatinimo specialistams. Konferencijos tikslas – profesionalų, tarptautiniu lygiu pripažintų mokslininkų, tyrėjų, mokytojų iš Europos šalių ir Jungtinių Amerikos Valstijų diskusija apie raštingumą šiandien – galimybė apsikeisti idėjomis, pasidalyti geraisiais pavyzdžiais ir patirtimi bei įvairių raštingumo tyrimų rezultatais.

2017-01-10

Rengiamasi keisti informatikos ugdymo programą: su pradmenimis susipažintų ir mažieji

Atsižvelgiant į vis tobulėjančias technologijas ir išaugusį informatikos išmanymo poreikį, rengiamasi keisti informatikos ugdymo programą mokyklose. Su informatikos pradmenimis numatoma supažindinti jau priešmokyklinukus ir pradinukus jiems priimtina žaidimo forma, o 9–10 klasėse informatikos mokymas turėtų atsinaujinti iš esmės. Įgyvendinti šiuos pokyčius planuojama iki 2020 m.

2017-01-04

2016 m.

Gruodis

Seminarų ciklas, skirtas lenkų ir rusų gimtųjų kalbų ugdymo kokybei tobulinti

Kviečiame lenkų ir rusų gimtųjų kalbų mokytojus, įgyvendinančius pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrąsias programas, pradinių klasių mokytojus, dirbančius mokyklose tautinės mažumos (lenkų, rusų) kalba, dalyvauti renginiuose, skirtuose lenkų ir rusų gimtųjų kalbų ugdymo kokybei tobulinti.

2016-12-31

Tarptautinių tyrimų rezultatų pristatymas švietimo bendruomenių asociacijoms

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija organizuoja Lietuvos mokinių pasiekimų IEA TIMSS ir OECD PISA tarptautinių tyrimų rezultatų pristatymą ir diskusiją kartu su asocijuotų organizacijų atstovais, siekdama numatyti ir pasiūlyti veiksmus, kaip gerinti mokinių pasiekimus.

2016-12-23

Rukloje aptartos pabėgėlių vaikų mokymo problemos

Gruodžio 20 dieną Jonavos r. Ruklos Jono Stanislausko mokykloje-daugiafunkciame centre įvyko seminaras, per kurį mokyklos vadovai, mokytojai, vaikų darželio, kuriame ugdomi pabėgėlių vaikai, auklėtojai pasidalino savo patirtimi ir problemomis. „Lietuva įsipareigojo priimti nustatytą skaičių karo pabėgėlių, o mes, mokykla, tą įsipareigojimą stengiamės kuo geriau vykdyti, kol 2018 kovą atvyks paskutiniai pabėgėliai“, – sakė Ruklos Jono Stanislausko mokyklos-daugiafunkcio centro direktorius Darius Mockus.

2016-12-23

Metų paskaita Švietimo ir mokslo ministerijoje

2017 m. sausio 5 d. 11 val. Švietimo ir mokslo ministerijos Ovaliojoje salėje (A. Volano g. 2, Vilnius) doc. dr. Deimantas Karvelis skaitys metų paskaitą „Reformacijai – 500. Istorinio, kultūrinio ir dvasinio palikimo paraštėje...“.

2016-12-22

Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Technologijų brandos egzamino įgyvendinimo tobulinimas“

2016 m. gruodžio 21 d. (trečiadienį) 14.00–15.00 val. „Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Technologijų brandos egzamino įgyvendinimo tobulinimas“. Transliacijos tikslas – aptarti technologijų brandos egzamino įgyvendinimo ypatumus ir patirtis, pateikti baigiamojo darbo aprašų pavyzdžių.

2016-12-19

Pedagogų bendruomenės asociacijos sėkmingai baigė veiklas pagal projektus

Pedagogų bendruomenės asociacijos sėkmingai baigė veiklas pagal projektus, laimėjusius finansavimą Pedagogų bendruomenės asociacijų rėmimo konkurse.

2016-12-16

Pasitikrinkite žinias viktorinoje!

Interneto svetainėje www.autoriams.eu galima dalyvauti viktorinoje ir pasitikrinti žinias autorių teisių srityje. Viktorinos tikslas – šviesti mokinius ir mokytojus autorinių teisių ir gretutinių teisių klausimais, skatinti piratavimo netoleravimą, gerbti autorių teises.

2016-12-16

Finišavo „Senosios knygos pamokos“

Lapkričio 30 d. baigėsi projekto „Senosios knygos pamokos“ užsiėmimai, prasidėję rugsėjo 13 d. Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje. Per šį laikotarpį įvyko dešimt susitikimų su norinčiais pažinti senosios knygos istorinę raidą, kultūrą, įgyti bendrakultūrinių kompetencijų.

2016-12-16

Paskutinė MARCH projekto diena

Gruodžio 13 d. Ugdymo plėtotės centre vyko baigiamasis projekto MARCH renginys. Apibendrinti projekto rezultatus ir išskirti kompetencijų ugdymo aspektus bei pasitarti dėl tolesnių veiklų susirinko atstovai iš net 13 projekte dalyvavusių mokyklų

2016-12-15

Kviečiame Sausio 13-ąją – Laisvės gynėjų dieną – paminėti visuotine pilietine iniciatyva „Atmintis gyva, nes liudija“

Tarptautinė komisija nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti kviečia Lietuvos švietimo įstaigas, valstybės institucijas ir organizacijas bei visus geros valios žmones paminėti prieš dvidešimt šešerius metus pasiektą pilietinę pergalę prieš agresorių ir prisijungti prie pilietinės iniciatyvos „Atmintis gyva, nes liudija“.

2016-12-15

„Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Lietuvos istorijos CV (curriculum vitae) – ką turėtų žinoti ir akcentuoti istorijos mokytojai“

2016 m. gruodžio 20 d. (antradienį) 10.00–10.40 val. „Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Lietuvos istorijos CV (curriculum vitae) – ką turėtų žinoti ir akcentuoti istorijos mokytojai“. Transliacijoje kviečiami dalyvauti socialinio ugdymo mokytojai.

2016-12-13

LEU vyks edukacinis projektas „Sutinkant šv. Kalėdas“

Gruodžio 14 d. 11 val. Lietuvos edukologijos universiteto (LEU, Studentų g. 39, Vilnius) aktų salėje Ugdymo mokslų fakultetas (UMF), puoselėdamas ilgametę bendradarbiavimo su bendrojo ugdymo mokyklomis tradiciją, kviečia mokytojus ir mokinius iš Lietuvos regionų į edukacinį projektą „Sutinkant šv. Kalėdas“.

2016-12-13

Tėvų vaidmuo psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijoje

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas, siekdamas išsiaiškinti, kokios informacijos ir įgūdžių trūksta tėvams, auginantiems mokyklinio amžiaus vaikus, 2016 m. vykdė elektroninę mokyklinio amžiaus vaikus auginančių tėvų apklausą. Apklausoje dalyvavo daugiau nei 2 200 tėvų. Ataskaitos pabaigoje pateikiamos rekomendacijos.

2016-12-13

Patvirtintos mokymo plaukti rekomendacijos

Vienodus reikalavimus mokymo plaukti procesui numato naujos gruodį patvirtintos Mokinių, besimokančių pagal pradinio ugdymo programas, mokymo plaukti proceso vykdymo rekomendacijos. Mokymo plaukti programa finansuojama trečius metus.

2016-12-12

Seminarų ciklas, skirtas technologinio ugdymo kokybei tobulinti

Ugdymo plėtotės centras, atsižvelgdamas į technologijų mokytojų pageidavimus, 2013–2016 metų technologijų brandos egzaminų rezultatus, aptarimo išvadas ir rekomendacijas, bendradarbiaudamas su aukštosiomis mokyklomis, technologijų mokytojų asociacijomis, tęsia seminarų ciklą, skirtą technologinio ugdymo kokybei tobulinti. Kviečiame technologijų mokytojus, įgyvendinančius technologijų pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrąsias programas, dalyvauti renginiuose.

2016-12-12

„Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Technologinio ugdymo aktualijos: STEAM“

2016 m. gruodžio 14 d. (trečiadienį) 15.00–16.15 val. „Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Technologinio ugdymo aktualijos: STEAM“. Transliacijoje kviečiami dalyvauti technologijų mokytojai, mokyklų administracijų atstovai.

2016-12-12

Seminarų ciklas, skirtas meninio ugdymo kokybei tobulinti

Ugdymo plėtotės centras, atsižvelgdamas į meninio ugdymo mokytojų pageidavimus, menų brandos egzaminų rezultatus, aptarimo išvadas ir rekomendacijas, kviečia menų mokytojus, įgyvendinančius menų pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrąsias programas, dalyvauti renginiuose, skirtuose meninio ugdymo kokybei tobulinti.

2016-12-09

„Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Geroji STEAM patirtis mokykloje“

2016 m. gruodžio 12 d. (pirmadienį) 15.00–16.00 val. „Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Geroji STEAM patirtis mokykloje“. Transliacijoje kviečiami dalyvauti ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo, gamtos mokslų (biologijos, chemijos ir fizikos) mokytojai, mokyklų administracijų atstovai.

2016-12-08

EBPO PISA pasiekimų tyrimai: mokinių matematinis raštingumas ir skaitymo gebėjimai išlieka stabilūs

Švietimo ir mokslo ministerijoje pristatyti 2015 metų tarptautinio EBPO PISA tyrimų rezultatai, kurie rodo penkiolikmečių skaitymo gebėjimus, gamtamokslio ir matematinio raštingumo rezultatus ir jų kaitą. Lietuvos mokiniai pirmąkart dalyvavo elektoriniame tyrime.

2016-12-07

„Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Gamtamokslinio ir socialinio ugdymo pradinėse klasėse aktualijos“

2016 m. gruodžio 7 d. (trečiadienį) 14.00–15.00 val. „Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Gamtamokslinio ir socialinio ugdymo pradinėse klasėse aktualijos“. Transliacijoje kviečiami dalyvauti pradinių klasių mokytojai, mokyklų vadovai, nevyriausybinių organizacijų atstovai ir kt.

2016-12-05

„Knygų Kalėdos“ Ugdymo plėtotės centre

Ugdymo plėtotės centre jau trečią kartą kartu su partneriais ir draugais susirinkome praleisti „Knygų Kalėdų“ popietės. Šiais metais nusprendėme padovanoti knygų Nacionalinės Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklai.

2016-12-02

„Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Kompiuterinių muzikos technologijų taikymas muzikos pamokose“

2016 m. gruodžio 6 d. (antradienį) 15.00–16.30 val. „Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Kompiuterinių muzikos technologijų taikymas muzikos pamokose“. Tai transliacijų ciklo „Meninis ugdymas: tendencijos, kryptys, patirtys, klausimai“ tęsinys. Transliacijoje kviečiami dalyvauti muzikos mokytojai, neformaliojo švietimo pedagogai, mokyklų administracijų atstovai.

2016-12-02

Kviečiame aplankyti „Bebro“ konkurso 2016 metų užduočių svetainę

Tarptautinis informatikos ir informatinio mąstymo konkursas „Bebras“ – tai būdas mokytis informatikos neformaliai: mokiniai, spręsdami įdomius informatikos uždavinius, susipažįsta su informatikos sąvokomis, pagilina jų sampratą, išsiugdo gebėjimą taikyti jas praktiškai, uždavinių sprendimą aptaria su bendraamžiais ir mokytojais.

2016-12-02

„Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Mokyklos vaidmuo įgyvendinant darnaus vystymosi tikslus“

2016 m. gruodžio 5 d. (pirmadienį) 14.00–15.00 val. „Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Mokyklos vaidmuo įgyvendinant darnaus vystymosi tikslus“. Transliacijoje kviečiami dalyvauti formaliojo ir neformaliojo švietimo mokytojai, mokyklų vadovai, nevyriausybinių organizacijų atstovai ir kt.

2016-12-02

IEA TIMSS pasiekimų tyrimuose Lietuvos ketvirtokai ir aštuntokai gerokai lenkia tarptautinį šalių vidurkį

TIMSS tyrimuose mokinių pasiekimai tiriami pagal įvairius kriterijus: dalykų ugdymo turinio ir kognityvinių gebėjimų sritis, pasiekimų lygmenis. Be mokymosi pasiekimų, TIMSS tyrimuose daug dėmesio skiriama informacijai apie ugdymo kontekstą: mokyklos išteklius, ugdymo programų ir paties ugdymo kokybę. Renkama informacija apie mokinio namų aplinką, šeimos socialinį, ekonominį ir kultūrinį kontekstą.

2016-12-01
Lapkritis

Tarptautinis literatūros festivalis „Vilniaus lapai“

„Vilniaus lapai“ – pirmasis tarptautinis literatūros festivalis Vilniuje. Gruodžio 9–11 dienomis įvairiose Vilniaus vietose vyks 12 renginių. Susitikimų dėmesio centre – autorių skaitoma kūryba bei šios kūrybos įkvėptas scenos bei kino menas.

2016-11-30

Naujos cheminių medžiagų ženklinimui skirtos piktogramos

Kviečiame mokytojus, vadovėlių ir kitų ugdymui skirtų priemonių rengėjus, leidėjus, vadovėlių vertintojus susipažinti su naujomis cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo piktogramomis, mokytojus supažindinti su jomis mokinius.

2016-11-30

Pirmas „Erasmus+“ KA2 programos darbo grupės susitikimas

Lapkričio 24–26 dienomis Ugdymo plėtotės centras, kaip projekto iniciatorius, priėmė svečius – Europos Sąjungos „Erasmus+“ KA2 programos projekto „STEM gebėjimų stiprinimas“ darbo grupę, kurios sudėtyje yra partneriai iš penkių Europos šalių, įskaičiuojant ir Lietuvą.

2016-11-29

Pakartot - muzikos pedagogams

PAKARTOT – tai didžiausia skaitmenizuotų lietuviškos muzikos įrašų ir duomenų bazė internete, suteikianti legalią galimybę klausytis lietuviškos muzikos ir susipažinti su lietuviškos muzikos istorija bei naujienomis. Muzikos pedagogams ir mokiniams pristatome grojaraščius, sudarytus remiantis muzikos bendrojoje programoje ir vadovėliuose pateiktais muzikos kūrinių klausymuisi sąrašais.

2016-11-29

Metodinės dienos-praktiniai seminarai mokytojams, mokantiems lietuvių kalbos tautinių mažumų mokyklų pradinėse klasėse

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija ir Ugdymo plėtotės centras kviečia dalyvauti dviejų dienų trukmės metodinėse dienose-praktiniuose seminaruose „Lietuvių kalbos ugdymas pradinėse klasėse: kalbos ugdymo medžiagos atranka ir pritaikymas ugdymo procese, kalbinių ugdomųjų veiklų modeliavimas“.

2016-11-29

Metodinės dienos-praktiniai seminarai priešmokyklinio ugdymo pedagogams

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija ir Ugdymo plėtotės centras kviečia dalyvauti dviejų dienų trukmės metodinėse dienose-praktiniuose seminaruose „Priešmokyklinio amžiaus vaikų komunikavimo kompetencijos ugdymas“.

2016-11-29

Prezidentė paskelbė akcijos „Knygų Kalėdos“ startą

Lapkričio 25 dieną Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė paskelbė akcijos „Knygų Kalėdos“ pradžią ir kartu su dienos centrų vaikais Prezidentūros Baltojoje salėje įžiebė pirmąją šalies Kalėdų eglę. Šeštą kartą vykstanti akcija „Knygų Kalėdos“ prisijungia prie Prezidentės inicijuotos kampanijos „Už saugią Lietuvą“, skirtos smurtui, priklausomybėms, savižudybėms mažinti, vaikų globai ir įvaikinimui skatinti.

2016-11-28

Dokumentinio filmo „Informatikai Lietuvos mokyklose – 30 metų“ premjera

Lapkričio 26 d. parodoje „Mokykla 2016“, informatikos ir informatinio mąstymo konkurso „Bebras“ apdovanojimų šventėje, vyks dokumentinio filmo „Informatikai Lietuvos mokyklose – 30 metų“ premjera.

2016-11-26

„Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Mokyklų veiklos tobulinimas. Ko gali tikėtis mokyklos?“

2016 m. lapkričio 29 d. (antradienį) 14.00–15.00 val. „Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Mokyklų veiklos tobulinimas. Ko gali tikėtis mokyklos?“. Transliacijoje kviečiami dalyvauti mokytojai, mokyklų vadovai ir pavaduotojai, švietimo pagalbos specialistai, švietimo administratoriai, mokiniai.

2016-11-25

Sušurmuliavo paroda „Mokykla 2016“

Šeštoji respublikinė švietimo paroda prasidėjo šventine „Strazdanėlių“ auklėtinių eisena, mokinių Gabrielės iš Vilniaus chorinio dainavimo mokyklos „Liepaitės“ ir Luko iš berniukų ir jaunuolių choro Ąžuoliukas sveikinimu bei nuotaikingu muzikiniu „JD Brass“ kolektyvo fejerverku.

2016-11-25

„Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Kaip kuriama gera mokykla Klaipėdos mieste?“

2016 m. lapkričio 30 d. (trečiadienį) 14.00–15.00 val. „Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Kaip kuriama gera mokykla Klaipėdos mieste?“. Transliacijoje kviečiami dalyvauti bendrojo ugdymo mokyklų vadovai, mokytojai ir kiti mokyklų bendruomenių nariai.

2016-11-24

Pratęsta registracija į masinį atvirąjį internetinį kursą (MAIK) „Informacinės technologijos“

Kviečiame jus į masinį atvirąjį internetinį kursą (angl. MOOC) „Informacinės technologijos“. Šiame MAIK įgysite arba pagilinsite savo žinias apie informacinių technologijų sąvokas, programinę bei aparatinę įrangą, kompiuterines sistemas, kompiuterinius tinklus, internetą bei programinės įrangos legalumą.

2016-11-24

Mokymai lietuvių kalbos ir literatūros mokytojams, dirbantiems 5–10 klasėse

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija ir Ugdymo plėtotės centras 2016 m. gruodžio 1–22 d. kviečia lietuvių kalbos ir literatūros mokytojus, dirbančius 5–10 klasėse, į dviejų dienų mokymus „Mokinių gebėjimų ugdymas mokant lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinėje mokykloje“

2016-11-23

Pasiektas didžiausias „Bebro“ konkurso dalyvių skaičius

2016 m. lapkričio 7–11 dienomis tryliktą kartą Lietuvoje vyko informatikos ir informatinio mąstymo konkursas „Bebras“. Mokiniai nuo trečios iki dvyliktos klasės priėmė iššūkį spręsti žaismingus informatikos uždavinius.

2016-11-23

Konkursas „Kompiuterinė Kalėdų pasaka 2016“

Kviečiame dalyvauti visų tipų mokyklų mokinius respublikiniame informatikos konkurse „Kompiuterinė Kalėdų pasaka 2016“. Konkurso tikslas – ugdyti mokinių filologinę ir kompiuterinę kultūrą, skatinti kūrybiškumą, išradingumą ir originalias idėjas, atrasti savitumą, atskleidžiant savo kūrybinius polinkius ir gebėjimus.

2016-11-23

Mokymai lietuvių kalbos ir literatūros mokytojams, dirbantiems 11–12 klasėse ir VBE vertintojams

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija ir Ugdymo plėtotės centras 2016 m. gruodžio 1–20 d. kviečia dirbančius 11–12 klasėse lietuvių kalbos ir literatūros mokytojus ir VBE vertintojus į dviejų dienų mokymus „Rašinys ugdymo procese ir per egzaminą“

2016-11-23

Kaip ugdyti socialiai sąmoningą moksleivį?

„Kaip ugdyti socialinį sąmoningumą?“ – tai iniciatyva skirta į politines, ekonomines ir etines problemas pažvelgti ne fragmentiškai, bet iš esmės. Ekonomikos, etikos ir pilietiškumo mokytojus, mokančius 9–12 klasių moksleivius, kviečiame prisidėti prie realių pokyčių: išbandykite integruoto interaktyvaus socialinio ugdymo medžiagą savo mokykloje!

2016-11-23

Lenkų kalbos ir rusų kalbos pasirenkamųjų dalykų bendrosios programos II-X klasėms projektas

Kviečiame susipažinti su Lenkų kalbos ir rusų kalbos pasirenkamųjų dalykų bendrosios programos II-X klasėms projektu 2016-11-23. Pasiūlymų programos tobulinimui laukiame iki 2016 metų gruodžio 19 dienos.

2016-11-23

Nacionalinė mokslinė konferencija „Geografija: mokslas ir edukacija“

2016 m. lapkričio 25 d. Lietuvos edukologijos universitete vyks 5-oji mokslinė konferencija „Geografija: mokslas ir edukacija“. Kasmetinių konferencijų tikslas – įvairiapusiškai analizuoti bendruosius geografijos ir edukologijos klausimus, jungiant akademinį ir mokyklinį geografijos edukacijos lygmenis bei ieškant naujų idėjų ir perspektyvių tyrimo krypčių.

2016-11-23

Mokytojai mokėsi Europos branduolinių mokslinių tyrimų organizacijoje

Lapkričio 6–11 d. grupė mokytojų vyko į Šveicariją, kur dalyvavo branduolinių mokslinių tyrimų organizacijos (CERN) nacionalinėje mokymų programoje Lietuvai. Dar rugsėjo mėnesį Ugdymo plėtotės centro svetainėje buvo paskelbtas kvietimas teikti paraiškas mokymams.

2016-11-23

Lietuvos ir užsienio lietuviškų mokyklų lituanistų konferencija „Lituanistika ir valstybė“

2016 m. gruodžio 9–10 d. Druskininkų „Ryto“ gimnazijoje (Klonio g. 2, Druskininkai) vyks tradicinė Lietuvos ir užsienio lietuviškų mokyklų lituanistų konferencija „Lituanistika ir valstybė“. Konferencijos tikslas – aptarti lituanistikos svarbą ir paskirtį valstybėje, dabartinę situaciją, lituanistikos ir politikos sąsajas, susipažinti su lituanistikos mokslo atradimais ir įžvalgomis.

2016-11-23

Mokytojus ir bibliotekininkus kviečiame į seminarą „Medijos ir nacionalinis saugumas: iššūkiai ir galimybės“ Panevėžyje

Seminaro tikslas – ugdyti mokytojų kompetencijas lavinti mokinių medijų ir informacinį raštingumą (toliau – MIR) nacionalinio saugumo srityje, pagilinti žinias ir supratimą, ugdyti gebėjimą juos taikyti praktinėje veikloje, stiprinti šios srities svarbos ugdymo procese nuostatas.

2016-11-23

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų kvalifikacijos tobulinimo kursai VMA „Lituanistų avilys“

ŠMM ir UPC lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų kvalifikacijos tobulinimo virtuali aplinka „Lituanistų avilys“ pradeda nuotolinius 2016–2017 m. m. kursus.

2016-11-22

Lietuvos anglų kalbos mokytojų asociacija kviečia į praktinį seminarą

Lietuvos anglų kalbos mokytojų asociacija, vykdydama projektą „Pilietiškumo ir tarpkultūriškumo ugdymas anglų kalbos pamokose (5–6 kl.)“, laimėjusį finansavimą Pedagogų bendruomenės asociacijų rėmimo konkurse, 2016 m. lapkričio 25 d. kviečia į praktinį seminarą „Pilietiškumo ir tarpkultūriškumo ugdymas anglų kalbos pamokose“, kuris vyks Lietuvos edukologijos universitete.

2016-11-21

„Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Ugdymas teatru: Vilniaus Valdorfo mokyklos patirtis“

2016 m. lapkričio 23 d. (trečiadienį) 15.00–16.30 val. „Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Ugdymas teatru: Vilniaus Valdorfo mokyklos patirtis“. Tai tiesioginių vaizdo transliacijų ciklo „Meninis ugdymas: tendencijos, kryptys, patirtys, klausimai“ tęsinys. Transliacijoje kviečiami dalyvauti teatro mokytojai, neformaliojo teatro švietimo pedagogai, mokyklų administracijų atstovai.

2016-11-18

Paskelbta tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos „Mokytojas šiandien ir rytoj: tarp realybės ir lūkesčių“ programa

Lietuvos edukologijos universiteto (LEU) Ugdymo mokslų fakulteto Edukologijos katedra lapkričio 24–25 d. organizuoja tarptautinę mokslinę-praktinę konferenciją „Mokytojas šiandien ir rytoj: tarp realybės ir lūkesčių“ („The Teacher of Today and Tomorrow: Between Reality and Expectations“). Konferencija vyks LEU centriniuose rūmuose. Konferencijos kalbos – lietuvių ir anglų.

2016-11-16

Pradedamas respublikinis konkursas „Piešinys = matematikos uždavinys“

Vilniaus Simono Daukanto progimnazija, bendradarbiaudama su Vilniaus Gedimino Technikos universiteto Fundamentinių mokslų fakultetu, organizuoja respublikinį integruotą matematikos ir informacinių technologijų piešinių konkursą.

2016-11-16

Prasidėjo tarptautinė konferencija „Piliečio ugdymas: modernumo link“

Lapkričio 16 d. prasidėjo tarptautinė konferencija „Piliečio ugdymas: modernumo link“ Krašto apsaugos ministerijoje, kurią organizuoja Švietimo ir mokslo ministerija ir Ugdymo plėtotės centras. Konferencijos tikslas – apžvelgti esamą pilietiškumo ugdymo situaciją Lietuvoje ir kaimyninėse valstybėse, aktualizuoti piliečio ugdymo poreikį, prasmę ir perspektyvas Lietuvos Respublikoje.

2016-11-16

Ugdymo plėtotės centre vyko mokymai „Naujienų medijų veikimo principai ir etika“

Lapkričio 8–9 dienomis Ugdymo plėtotės centre vyko projekto „Medijų raštingumo ugdymas daugiafunkciuose centruose“ mokymai „Naujienų medijų veikimo principai ir etika“. Mokymų dalyviai – daugiafunkcių centrų darbuotojai ir jauni žmonės – susipažino su visuomenės informavimo būdais ir etikos principais, analizavo stereotipų taikymo, etikečių klijavimo problemas ir jų pasekmes, susipažino su manipuliacijų vaizdais, neapykantos kalbos atpažinimo būdais.

2016-11-15

Masinis atvirasis internetinis kursas (MAIK) „Informacinės technologijos“

Kviečiame jus į masinį atvirąjį internetinį kursą (angl. MOOC) „Informacinės technologijos“. Šiame MAIK įgysite arba pagilinsite savo žinias apie informacinių technologijų sąvokas, programinę bei aparatinę įrangą, kompiuterines sistemas, kompiuterinius tinklus, internetą bei programinės įrangos legalumą.

2016-11-15

Seminarai „Medijos ir nacionalinis saugumas: iššūkiai ir galimybės“ bendrojo ugdymo mokyklų mokytojams ir bibliotekininkams

Ugdymo plėtotės centras, įgyvendindamas projektą „Medijų ir informacinio raštingumo ugdymas“ (II etapas), organizuoja seminarus bendrojo ugdymo mokyklų mokytojams ir bibliotekininkams „Medijos ir nacionalinis saugumas: iššūkiai ir galimybės“.

2016-11-14

Knygų Kalėdos: knygos, kurios keičia gyvenimą!

Knyga gali pakeisti gyvenimą: įkvėpti, padėti atsakyti į klausimus, spręsti problemas, jaustis stipresniam, kovoti už savo teises ir ateitį. Todėl šiemet akcija „Knygų Kalėdos“ atsiliepia į kampanijos „Už saugią Lietuvą“ kvietimą mažinti socialinę atskirtį. Šių metų akcijos tema – knygos, kurios keičia gyvenimą.

2016-11-14

„Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „2017 m. lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino vertinimo kriterijų aptarimas“

2016 m. lapkričio 15 d. (antradienį) 15.00–15.40 val. „Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „2017 m. lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino vertinimo kriterijų aptarimas“. Transliacijoje kviečiami dalyvauti lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai, mokyklų administracijų atstovai.

2016-11-14

„Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Geros mokyklos koncepcijos nuostatų raiška praktikoje“

2016 m. lapkričio 17 d. (ketvirtadienį) 14.00–15.00 val. „Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Geros mokyklos koncepcijos nuostatų raiška praktikoje“. Transliacijoje kviečiami dalyvauti bendrojo ugdymo mokyklų vadovai, įsivertinimo grupių koordinatoriai ir nariai, mokytojai.

2016-11-14

Naujas Švietimo ir mokymo stebėsenos biuletenis

2016 m. lapkričio 7 d. Europos Komisija paskelbė naują, kasmet išleidžiamą Švietimo ir mokymo stebėsenos biuletenio (angl. Education and Training Monitor) leidimą. Švietimo ir mokymo stebėsenos biuletenyje kasmet apžvelgiama ES švietimo ir mokymo raida.

2016-11-10

Auganti „Bebro“ bendruomenė Lietuvoje

2016 m. lapkričio 7–11 dienomis tryliktą kartą Lietuvoje vyksta informatikos ir informatinio mąstymo konkursas „Bebras“. Uždavinius sprendžia mokiniai nuo trečios iki dvyliktos klasės. Preliminariais duomenimis, konkurse jau dalyvavo daugiau nei 18 000 mokinių. Konkurso organizatoriai tikisi, kad šiais metais mokinių skaičius viršys 25 000.

2016-11-10

„Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje-pamokoje „Geografinių informacinių sistemų (GIS) taikymas aplinkos tyrimams ir rezultatų pristatymas skaitmeniniame žemėlapyje“

2016 m. lapkričio 16 d. (trečiadienį) 11.00–11.45 val. „Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje-pamokoje „Geografinių informacinių sistemų (GIS) taikymas aplinkos tyrimams ir rezultatų pristatymas skaitmeniniame žemėlapyje“. Transliacijoje kviečiami dalyvauti geografijos, istorijos, gamtos mokslų mokytojai, mokiniai, mokyklų administracijų atstovai.

2016-11-10

„Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „2016 metų istorijos ir geografijos valstybinių brandos egzaminų rezultatai ir įžvalgos“

2016 m. lapkričio 14 d. (pirmadienį) 15.00–15.45 val. „Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „2016 metų istorijos ir geografijos valstybinių brandos egzaminų rezultatai ir įžvalgos“. Transliacijoje kviečiami dalyvauti socialinio ugdymo (istorijos ir geografijos) mokytojai.

2016-11-10

Prasidėjo registracija į tarptautinę konferenciją „Piliečio ugdymas: modernumo link“

2016 m. lapkričio 16–17 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija ir Ugdymo plėtotės centras organizuoja tarptautinę konferenciją „Piliečio ugdymas: modernumo link“. Konferencijos tikslas – apžvelgti esamą pilietiškumo ugdymo situaciją Lietuvoje ir kaimyninėse valstybėse, aktualizuoti piliečio ugdymo poreikį, prasmę ir perspektyvas Lietuvos Respublikoje.

2016-11-08

Lankstinukas „Antroji kalba ankstyvajame amžiuje: patarimai tėveliams“ jau išverstas į anglų, lenkų ir rusų kalbas

Siūlome susipažinti su lankstinuku „Antroji kalba ankstyvajame amžiuje: patarimai tėveliams“, išverstu į anglų, lenkų ir rusų kalbas.

2016-11-08

Mokslinis iššūkis

Mokslo centras „AHHAA“ meta iššūkį 7–12 klasių mokiniams! Žmonės neretai kalba, kad mokslas nuobodus ir sudėtingas. Manote kitaip? Sakote, kad mokslas gali būti įdomus, smagus ir netikėtas? Jei taip, tuomet priimkite iššūkį ir įrodykite tai moksliniu bandymu!

2016-11-08

Svarbi informacija apie parodą „Mokykla 2016“

Mieli parodos lankytojai, dalinamės svarbia informacija apie registraciją.

2016-11-07

„Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Šokio ugdymo aktualijos: tarptautinės konferencijos „Šokio ugdymo tendencijos ir perspektyvos“ rezultatų apžvalga“

2016 m. lapkričio 9 d. (trečiadienį) 15.00– 16.30 val. „Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Šokio ugdymo aktualijos: tarptautinės konferencijos „Šokio ugdymo tendencijos ir perspektyvos“ rezultatų apžvalga“. Tai transliacijų ciklo „Meninis ugdymas: tendencijos, kryptys, patirtys, klausimai“ tęsinys. Transliacijoje kviečiami dalyvauti šokio mokytojai, neformaliojo švietimo pedagogai, mokyklų administracijos atstovai.

2016-11-07

Svarbi informacija apie parodą „Mokykla 2016“

Mieli parodos lankytojai, dalinamės svarbia informacija apie registraciją.

2016-11-07

Metodinių dienų lietuvių etninėse žemėse – Seinuose ir Punske (Lenkija) – atgarsiai

Lietuvos etninės kultūros ugdytojų sąjungos pirmininkė Rūta Čėsnienė dalinasi įspūdžiais iš metodinių dienų „Bendruomenės tradicijos, paprotinė teisė, elgesys ir etiketas“, skirtų Lietuvos ir Lenkijos lietuviškų mokyklų bendruomenėms.

2016-11-04
Spalis

Seminarai „Medijos ir nacionalinis saugumas: iššūkiai ir galimybės“ bendrojo ugdymo mokyklų mokytojams ir bibliotekininkams

Ugdymo plėtotės centras, įgyvendindamas projektą „Medijų ir informacinio raštingumo ugdymas“ (II etapas), organizuoja seminarus bendrojo ugdymo mokyklų mokytojams ir bibliotekininkams „Medijos ir nacionalinis saugumas: iššūkiai ir galimybės“.

2016-10-28

Informacinis pasitarimas dėl pradinio ugdymo kokybės gerinimo

Švietimo ir mokslo ministerija kartu su Ugdymo plėtotės centru 2016 m. lapkričio-gruodžio mėnesiais organizuoja informacinius pasitarimus savivaldybėse.

2016-10-28

Startavo konkursas „Jauna piniginė“

Lietuvos bankas, siekdamas skatinti finansinio švietimo iniciatyvas ir didinti finansinį raštingumą, kviečia Lietuvos mokytojus ir moksleivius suburti savo komandas ir išbandyti jėgas finansinio raštingumo konkurse „Jauna piniginė“, kuriame komandos bus skatinamos kūrybiškai ir įdomiai lavinti finansinio raštingumo įgūdžius.

2016-10-28

Kviečiame susipažinti su parodos „Mokykla 2016“ renginiais

Lapkričio 25–26 d. Lietuvos parodų ir kongresų centre „Litexpo“ jau šeštą kartą vyks respublikinė švietimo inovacijų paroda „Mokykla 2016“. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos, Ugdymo plėtotės centro ir „Litexpo“ organizuojamos parodos pagrindinė tema – gera mokykla. Platus renginių spektras leis kiekvienam švietimo bendruomenės nariui išsirinkti sau aktualiausius renginius.

2016-10-28

Patvirtinta Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai programa

Švietimo ir mokslo ministrė Audronė Pitrėnienė įsakymu patvirtino Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrąją programą, skirtą pradiniam, pagrindiniam ir viduriniam ugdymui. Pagal naują programą mokyklose bus pradėta dirbti nuo kitų mokslo metų. Programos kertinė tema – visuminė sveikata, apimanti sveikatos, sveikos gyvensenos ir šeimos sampratas, taip pat fizinę sveikatą, psichikos sveikatą ir socialinę sveikatą. Mokytojams, dirbsiantiems pagal naują programą, Ugdymo plėtotės centras planuoja rengti mokymus, organizuoti metodinę pagalbą.

2016-10-28

Kviečiame registruotis į metodinę dieną savivaldybių komandoms

2016 m. lapkričio 3 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija ir Ugdymo plėtotės centras organizuoja metodinę dieną „Kiek svarbūs skaitymo ir rašymo gebėjimai mokantis visų dalykų? Metodinės dienos tikslas - aptarti, kaip sekasi stiprinti metodinę veiklą ir aktualizuoti mokinių skaitymo ir rašymo gebėjimų ugdymo svarbą regionuose.

2016-10-27

„Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Kaip būti saugesniam internete: saugumas išmaniuosiuose įrenginiuose, šnipinėjimo programos, slaptažodžiai“

2016 m. lapkričio 3 d. (ketvirtadienį) 14.00–15.00 val. „Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Kaip būti saugesniam internete: saugumas išmaniuosiuose įrenginiuose, šnipinėjimo programos, slaptažodžiai“. Tai jau antroji iš dviejų transliacijų, skirtų saugumo, naudojantis informacinėmis technologijomis, klausimams.

2016-10-26

MARCH projekto finišo tiesioji Lietuvoje

Ugdymo plėtotės centras jau baigia įgyvendinti tarptautinį Europos Komisijos Mokymosi visą gyvenimą programos projektą MARCH, kurio tikslas – sudominti mokinius moksline veikla, atskleisti jiems mokslo reikšmę kasdieniam gyvenimui ir pritaikomumą, sprendžiant vietos bendruomenių darnaus vystymosi problemas, ir taip prisidėti prie mokslo populiarinimo.

2016-10-25

„Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Dailės ugdymo aktualijos: Lietuvos mokinių dailės olimpiada ir dailės mokytojų kvalifikacijos tobulinimo galimybės“

2016 m. spalio 26 d. (trečiadienį) 15.00–16.30 val. „Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Dailės ugdymo aktualijos: Lietuvos mokinių dailės olimpiada ir dailės mokytojų kvalifikacijos tobulinimo galimybės“. Tai tiesioginių vaizdo transliacijų ciklo „Meninis ugdymas: tendencijos, kryptys, patirtys, klausimai“ tęsinys. Transliacijoje kviečiami dalyvauti dailės mokytojai, neformaliojo švietimo pedagogai, mokyklų administracijos atstovai.

2016-10-25

„Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Jauno žmogaus kompetencijų ugdymo(si) reikšmė: orientacija į procesą ar (ir) rezultatą. Tarptautinių apdovanojimų programos patirtis“

2016 m. spalio 27 d. (ketvirtadienį) 14.00–15.00 val. „Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Jauno žmogaus kompetencijų ugdymo(si) reikšmė: orientacija į procesą ar (ir) rezultatą. Tarptautinių apdovanojimų programos patirtis“ Transliacijoje kviečiami dalyvauti mokyklų vadovai ir pavaduotojai ugdymui bei neformaliajam švietimui, įvairių dalykų mokytojai, jaunimo karjeros konsultantai, socialiniai pedagogai bei psichologai, klasių auklėtojai, jaunimo darbuotojai.

2016-10-21

Lietuvos ir Lenkijos lietuviškų mokyklų bendruomenių susitikimas lietuvių etninėse žemėse Seinuose ir Punske

Šių metų spalio 27–28 d. lietuvių etninėse žemėse vyks metodinės dienos „Bendruomenės tradicijos, paprotinė teisė, elgesys ir etiketas“ Seinų ir Punsko krašto ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo mokytojams, įvairių dalykų mokytojams, etninę kultūrą integruojantiems į ugdymo procesą, etninės kultūros veiklų ugdymo įstaigose organizatoriams.

2016-10-21

Kviečiame tapti „Scientix“ ambasadoriais!

Visus STEAM dalykų mokytojus „Scientix“ kviečia dalyvauti mokymuose ir tapti projekto ambasadoriais savo šalyje.

2016-10-21

Prasideda projekto „Medijų ir informacinio raštingumo ugdymas (II etapas)“ mokymai mokymų vadovams

Ugdymo plėtotės centras, įgyvendindamas projektą „Medijų ir informacinio raštingumo ugdymas (II etapas)“, spalio 25–28 d. organizuoja mokymus mokymų vadovams, kuriuos ves MIR ugdymo mokyklose ekspertas iš Švedijos Goranas Andersonas.

2016-10-21

„Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrosios programos pristatymas“

2016 m. spalio 25 d. (antradienį) 15.00–16.00 val. „Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrosios programos pristatymas“. Transliacijoje kviečiami dalyvauti bendrojo ugdymo mokyklų vadovai, mokytojai, švietimo darbuotojai.

2016-10-19

Kviečiame į kasmetinį K12 forumą Galia veikti

Šių metų K12 forumo Galia veikti tikslas – žinias paversti įrankiu, kuris įgalina veikti čia ir dabar. Gerosiomis praktikomis dalinsis švietimo srities profesionalai iš Vokietijos, Olandijos, Jungtinės Karalystės ir Kanados. Forumas vyks Kaune, Vilniuje, Klaipėdoje ir Panevėžyje.

2016-10-19

„Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Šachmatų integravimo į pradinio ugdymo turinį galimybės“

2016 m. spalio 21 d. (penktadienį) 12.30–13.40 val. „Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Šachmatų integravimo į pradinio ugdymo turinį galimybės“. Transliacijoje kviečiami dalyvauti pradinių klasių mokytojai, neformaliojo švietimo mokytojai, mokyklų administracijos atstovai.

2016-10-18

Pedagogų bendruomenės asociacijos sėkmingai vykdo veiklas pagal projektus

Pedagogų bendruomenės asociacijos sėkmingai vykdo veiklas pagal projektus, laimėjusius finansavimą Pedagogų bendruomenės asociacijų rėmimo konkurse.

2016-10-18

„Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Pilietiškumo pamokos plano pristatymas“

2016 m. spalio 19 d. (trečiadienį) 13.30–14.30 val. „Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Pilietiškumo pamokos plano pristatymas“. Transliacijoje kviečiami dalyvauti mokytojai, švietimo pagalbos specialistai, švietimo administratoriai, mokiniai ir jų tėvai bei kiti pilietiškumo ugdymu besidomintys asmenys.

2016-10-17

Kviečiame dalyvauti tarpmokykliniame konkurse ir laimėti kelionę į Briuselį

„Consumer Classroom“ – projektas remiamas Europos Komisijos, pradeda ketvirtąjį kasmetinį tarpmokyklinį konkursą. Konkurso tema – “Energija dabar!“. Konkurse gali dalyvauti vidurinės mokyklos (12–18 metų amžiaus mokiniai) iš visos Europos. Drauge su kitos Europos Sąjungos šalies mokyklos klase sukurkite paaugliams skirtą ir internetu pasiekiamą energijos vartojimo mažinimo priemonių rinkinį. Tai unikali galimybė atsiskleisti kūrybiškumui! Galite laimėti ne tik kelionę į Europos Sąjungos sostinę visai klasei, bet ir kitų vertingų prizų.

2016-10-14

Skelbiama bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių turinio vertintojų atranka

Ugdymo plėtotės centras kviečia dalyvauti bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių turinio vertintojų atrankoje. Reikalingi edukacinės srities psichologai, pradinio ugdymo, biologijos, fizikos, chemijos, istorijos, geografijos, pilietiškumo pagrindų, ekonomikos ir verslumo, dorinio ugdymo, filosofijos, gimtosios kalbos (rusų, lenkų), lietuvių kalbos, užsienio kalbos (anglų, vokiečių, prancūzų), dailės, technologijų, muzikos, matematikos, informacinių technologijų dalykų vadovėlių turinio vertintojai.

2016-10-14

Išrinkime 100 reikšmingiausių lietuviškų knygų vaikams

Rengdamiesi Lietuvos valstybės šimtmečiui Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Vaikų ir jaunimo literatūros departamentas kartu su IBBY Lietuvos skyriumi inicijuoja projektą „100 reikšmingiausių lietuviškų knygų vaikams bei paaugliams“ ir kviečia jame aktyviai dalyvauti skaitančiųjų – bibliotekininkų, pedagogų, tėvų, mokslininkų, apskritai literatūros mylėtojų bendruomenę. Projekto tikslas – iš ekspertų pasiūlyto sąrašo išrinkti 100 reikšmingiausių knygų vaikams ir parengti anotuotą jų katalogą. Į katalogą turėtų patekti lietuvių autorių sukurtos, taip pat ir lietuvių tautosakos, knygos, kurios suvaidino ypač svarbų vaidmenį vaikų ir paauglių literatūros istorijoje, lemtingai formavo skaitymo įgūdžius, prisidėjo prie išsilavinusių, kultūringų visuomenės narių ugdymo.

2016-10-14

Lietuvoje lankėsi delegacija iš Makedonijos Nacionalinio egzaminų centro

2016 m. spalio 12 d. Ugdymo plėtotės centre (toliau – centras) lankėsi Makedonijos Nacionalinio egzaminų centro delegacija. Šis vizitas yra Europos Sąjungos trumpalaikio Dvynių programos projekto „Švietimo sistemos kokybės užtikrinimo ir kontrolės kokybės stiprinimas“ dalis. Makedonijos Nacionalinio egzaminų centro atstovai Lietuvoje praleido 5 dienas ir siekė susipažinti su Lietuvos švietimo sistema bei mokyklų direktorių mokymų vykdymu.

2016-10-14

Seminarai pradinių klasių mokytojams

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija ir Ugdymo plėtotės centras kviečia mokytojus patobulinti kvalifikaciją, siekiant aukštesnių lietuvių kalbos mokėjimo pasiekimų, bei pasirengti nuo 2017 metų privalomai įgyvendinti Lietuvių kalbos pradinio ugdymo bendrąją programą.

2016-10-13

„Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Ar visi mes galime būti mokyklų vadovais?“

2016 m. spalio 18 d. (antradienį) 14.00–15.00 val. „Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Ar visi mes galime būti mokyklų vadovais?“ Transliacijoje kviečiami dalyvauti mokyklų bendruomenių nariai, bendrojo ir neformaliojo ugdymo pedagogai, mokyklų administracijų atstovai, švietimo administratoriai.

2016-10-13

Kviečiame į „StarT“ projektą!

Suomijos LUMA centras kviečia mokyklas, vaikų darželius, šeimas, neformaliojo švietimo grupes iš viso pasaulio jungtis į „StarT“ projektą! „StarT“ penkių žvaigždučių programa: gamtos mokslai, technologijos, menai, karjera ir ateitis.

2016-10-13

„Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Kaip būti saugesniam internete: tapatybės vagystės, piratavimas, interneto etiketas“

2016 m. spalio 17 d. (pirmadienį) 14.00–15.00 val. „Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Kaip būti saugesniam internete: tapatybės vagystės, piratavimas, interneto etiketas“. Tai pirma iš dviejų tiesioginių vaizdo transliacijų, skirtų saugumo, naudojantis informacinėmis technologijomis, klausimams.

2016-10-11

„Mokytojo TV“ kviečia stebėti tiesioginę vaizdo transliaciją „Ugdymo turinio įgyvendinimas 2016–2017 mokslo metais“

2016 m. spalio 11 d. (antradienį) 10.00–11.00 val. „Mokytojo TV“ kviečia stebėti tiesioginę vaizdo transliaciją „Ugdymo turinio įgyvendinimas 2016–2017 mokslo metais“. Transliacijoje kviečiami dalyvauti bendrojo ugdymo mokyklų vadovai, mokytojai, švietimo darbuotojai.

2016-10-10

„IFprofs – pasaulinė platforma švietimo profesionalams frankofonams“

Ugdymo plėtotės centras kartu su Prancūzų institutu Lietuvoje organizuoja seminarą „IFprofs – pasaulinė platforma švietimo profesionalams frankofonams“. Jis vyks 2016 m. lapkričio 3 d. Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijoje, Augustijonų g. 8.

2016-10-07

„Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „2016 metų informacinių technologijų valstybinio brandos egzamino rezultatai ir įžvalgos“

2016 m. spalio 13 d. (ketvirtadienį) 15.00–16.00 val. „Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „2016 metų informacinių technologijų valstybinio brandos egzamino rezultatai ir įžvalgos“. Transliacijoje kviečiami dalyvauti informacinių technologijų mokytojai, mokyklų administracijų atstovai.

2016-10-07

Seminarų ciklas specialistams ir pedagogams, dirbantiems su elgesio ir emocijų, autizmo spektro sutrikimų turinčiais vaikais

Ugdymo plėtotės centras kartu su Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija spalio–lapkričio mėn. organizuoja tęstinių seminarų ciklą specialistams ir pedagogams, dirbantiems su elgesio ir emocijų, autizmo spektro sutrikimų turinčiais vaikais. Seminarus ves Lietuvos, Jungtinių Amerikos Valstijų, Lenkijos, Jungtinės Karalystės ekspertai.

2016-10-06

Švietimo ir mokslo ministerija laukia visuomenės komentarų ir pastabų

Naujame Pedagoginių profesijų prestižo kėlimo programos projekte numatytos kryptys, kurios sudarys sąlygas didinti mokytojų bendruomenės profesionalumą. Tai – gabių ir motyvuotų pretendentų atranka į pedagogines studijas, studijų kokybė, tęstinis kvalifikacijos tobulinimas, materialinės gerovės didinimas, darbo aplinkos ir sąlygų gerinimas. Programa būtų įgyvendinama 2017–2022 metais. Švietimo ir mokslo ministerija laukia visuomenės komentarų ir pastabų iki spalio 21 dienos.

2016-10-05

„Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „2016 metų matematikos valstybinio brandos egzamino rezultatai ir įžvalgos“

2016 m. spalio 6 d. (ketvirtadienį) 15.00–15.30 val. „Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „2016 metų matematikos valstybinio brandos egzamino rezultatai ir įžvalgos“. Transliacijoje kviečiami dalyvauti matematikos mokytojai, mokyklų administracijų atstovai.

2016-10-05

„Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Kaip naudoti tiesioginę internetinę sistemą www.iqesonline.lt mokyklos įsivertinimui ir tobulinimui? Dažniausiai užduodami klausimai“

2016 m. spalio 10 d. (pirmadienį) 14.00–15.10 val. „Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Kaip naudoti tiesioginę internetinę sistemą www.iqesonline.lt mokyklos įsivertinimui ir tobulinimui? Dažniausiai užduodami klausimai“. Transliacijoje kviečiami dalyvauti bendrojo ugdymo mokyklų vadovai, įsivertinimo grupių nariai, mokytojai.

2016-10-05

Prasideda medijų ir informacinio raštingumo ugdymo mokymų vadovų grupės atranka

Kviečiame teikti paraiškas dalyvauti projekto „Medijų ir informacinio raštingumo ugdymas (II etapas)“ mokymų vadovų grupės atrankoje.

2016-10-05

Baigėsi Lietuvos sporto universiteto vykdytas tarptautinis projektas

Lietuvos sporto universitete (LSU) įvyko baigiamasis LSU vykdomo tarptautinio projekto „Ikimokyklinio bei pradinio ugdymo turinio modernizavimas ir pedagogų kvalifikacijos tobulinimas, įdiegiant fizinio pajėgumo testavimo metodiką“ renginys. Pusę metų trukusio projekto tikslas buvo modernizuoti ikimokyklinio bei pradinio ugdymo turinį ir tobulinti šalies pedagogų kvalifikaciją. Projektą LSU įgyvendino kartu su partneriu iš užsienio – Pietryčių Norvegijos universiteto koledžu.

2016-10-04

Paskelbtas iškilios mokslininkės, pedagogės Meilės Lukšienės premijos laureatas

Spalio 3 d. Švietimo ir mokslo ministerijoje Meilės Lukšienės premijos skyrimo komisija paskelbė daktarės Meilės Lukšienės premijos laureatą. Šių metų laureatu tapo Alytaus Dzūkijos pagrindinės mokyklos fizikos mokytojas Antanas Kalinauskas.

2016-10-04

„Mokytojo TV“ pristato tiesioginių vaizdo transliacijų programą

Kviečiame susipažinti su Ugdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“ 2016 metų II pusmečio tiesioginių vaizdo transliacijų internetu programa.

2016-10-03

„Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Muzikinio ugdymo aktualijos: Lietuvos mokinių muzikos olimpiada ir muzikos mokytojų kvalifikacijos tobulinimo galimybės“

2016 m. spalio 5 d. (trečiadienį) 15.00–16.30 val. „Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Muzikinio ugdymo aktualijos: Lietuvos mokinių muzikos olimpiada ir muzikos mokytojų kvalifikacijos tobulinimo galimybės“. Tai tiesioginių vaizdo transliacijų ciklo „Meninis ugdymas: tendencijos, kryptys, patirtys, klausimai“ tęsinys.

2016-10-03

Vadovėlių turinio vertinimas 2016 metais

2016 m. rugsėjo 29 d. Ugdymo plėtotės centre vyko diskusija, skirta vadovėlių turinio vertinimui 2016 metais. Į susirinkimą atvyko Kauno „Žiburio“ mokyklos, Vilniaus Gabijos, Birštono, Elektrėnų „Versmės“, Vilniaus Žirmūnų, Trakų r. Rūdiškių gimnazijų, UAB „Šviesa“, „Baltų lankų“, UAB „Ugda“, LR švietimo ir mokslo ministerijos, Ugdymo plėtotės centro, Lietuvos edukologijos universiteto ir Valstybinės lietuvių kalbos komisijos atstovai.

2016-10-03
Rugsėjis

Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo dirbtuvės Valstybės pažinimo centre

Valstybės pažinimo centre prasidėjo mokytojų kvalifikacijos tobulinimo dirbtuvės. Į šias dirbtuves Ugdymo plėtotės centras pakvietė dalyvauti 24 pilietiškumo pagrindų, istorijos, geografijos, lietuvių kalbos, pradinio, dorinio ugdymo ir tikybos mokytojus.

2016-09-30

Naujos edukacinės programos mokyklų bendruomenėms

Lietuvos dailės muziejaus Meno pažinimo centras kviečia mokyklų bendruomenes dalyvauti naujausiose edukacinėse programose: „Daiktai ir simboliai iš Rytų“, „Pokylio spindesys“ bei „Portretai dvarų kolekcijose“.

2016-09-29

Specialios ekskursijos valstybės pažinimo centre

Mokytojų dienos proga pirmąją spalio savaitę Valstybės pažinimo centre vyks specialios ekskursijos pedagogams. Jų metu išsamiai tyrinėsite vieną iš pasirinktų ekspozicijos temų, drauge su kuratoriais diskutuosite apie centro medžiagos pritaikymą pilietiškumo, istorijos ir kitų dalykų ugdyme.

2016-09-29

„Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „2016 metų biologijos, chemijos ir fizikos valstybinių brandos egzaminų rezultatai ir įžvalgos“

2016 m. spalio 4 d. (antradienį) 15.00–16.00 val. „Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „2016 metų biologijos, chemijos ir fizikos valstybinių brandos egzaminų rezultatai ir įžvalgos“. Transliacijoje kviečiami dalyvauti gamtos mokslų mokytojai, mokyklų administracijos atstovai.

2016-09-29

Prasideda medijų ir informacinio raštingumo ugdymo mokymų vadovų grupės atranka

Kviečiame teikti paraiškas dalyvauti projekto „Medijų ir informacinio raštingumo ugdymas (II etapas)“ mokymų vadovų grupės atrankoje.

2016-09-27

„Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Mokyklos vaidmuo, įgyvendinant prekybos žmonėmis prevenciją“

2016 m. rugsėjo 29 d. (ketvirtadienį) 14.00–15.00 val. „Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Mokyklos vaidmuo, įgyvendinant prekybos žmonėmis prevenciją“. Transliacijoje kviečiami dalyvauti bendrojo ugdymo pedagogai, pagalbos mokiniui specialistai, mokyklų administracijų atstovai.

2016-09-27

„Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Meninio ugdymo aktualijos“

2016 m. rugsėjo 28 d. (trečiadienį) 15.00–16.00 val. „Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Meninio ugdymo aktualijos“. Tai tiesioginių vaizdo transliacijų ciklo „Meninis ugdymas: tendencijos, kryptys, patirtys, klausimai“ tęsinys. Transliacijos tikslas – pristatyti 2016–2017 mokslo metų meninio ugdymo prioritetus ir aktualijas, meniniam ugdymui skirtas transliacijas.

2016-09-26

Tarptautinės mokytojų dienos proga vyks „Mokytojų festivalis“

Spalio 5 d. Tarptautinės mokytojų dienos proga Lietuvos vaikų ir jaunimo centras kartu su Švietimo ir mokslo ministerija bei partneriais organizuoja „Mokytojų festivalį“ šventinį padėkos renginį šalies pedagogams. „Mokytojų festivalis“ organizuojamas, siekiant suburti mokytojus ir paskatinti juos kartu pasidžiaugti ugdymo(si) pasiekimais, pasidalinti idėjomis ir metodais, mokymo(si) procesą paverčiančiais įtraukiančiu bendradarbiauti ir tobulėti skatinančiu procesu bei pasisemti bendradarbiavimo ir kūrybinių idėjų, lengvai pritaikomų kasdieniniame darbe.

2016-09-26

Kviečiame dalyvauti konkurse „Parodos „Mokykla“ daina“

Prisimindami praėjusių metų mokytojų šokio konkurso sėkmę, tęsiame gražiai užgimusią tradiciją ir skelbiame naują konkursą – kviečiame sukurti dainą parodai „Mokykla“. Kviečiame bendrojo ugdymo mokyklų bendruomenes dalyvauti kūrybiniame konkurse, kuriam vykstant išrinksime ir apdovanosime geriausiais 2 min. trukmės dainas, atspindinčias parodos „Mokykla be sienų“ idėją. Trys daugiausia internautų ir komisijos balsų surinkusios komandos bus apdovanotos kvietimais į parodą „Mokykla 2016“ ir nuotykių parką, o nugalėtojai savo kūrinį dar ir įrašys profesionalioje studijoje!

2016-09-21

Mokyklos gali teikti paraiškas dalyvauti nemokamose edukacinėse programose

Pamokos kitaip netradicinėje aplinkoje: teatre, muziejuje, parke. Švietimo ir mokslo ministerija kviečia mokyklas iki spalio 3 d. teikti paraiškas dalyvauti įvairiose nemokamose edukacinėse programose.

2016-09-21

Ar kiekvienoje šalyje – skirtingi geros mokyklos receptai?

Prasidėjus mokslo metams, švietimo bendruomenė pradeda ruoštis ir didžiausiam specializuotam metų renginiui – parodai „Mokykla 2016“. Mokyklų administracijas, mokytojus, mokinius ir jų tėvus jungianti paroda šiemet kvies svarstyti ir iš naujo atrasti, ką reiškia gera mokykla. Skirtingose šalyse geros mokyklos sampratos skiriasi. Štai Pietų Europoje, Portugalijoje, galima rasti net 12 valandų trukmės darbo laiką įvedusią mokyklą, kurioje mokomasi be knygų. Jai vadovauja charizmatiškas ir ambicingas direktorius Nuno Mantas, kuris šiemet yra vienas įdomiausių parodos „Mokykla 2016“ pranešėjų.

2016-09-21

Rusų gimtosios kalbos mokytojus kviečiame susipažinti su metodinės dienos „Skaitymo ir rašymo užduočių atlikimas: mokymasis tyrinėjant“ pranešimais

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija ir Ugdymo plėtotės centras, tęsdami metodinių dienų ciklą, rusų gimtosios kalbos mokytojus pakvietė į Literatūrinį Aleksandro Puškino muziejų. 42 mokytojai, dirbantys mokyklose tautinės mažumos kalba, aptarė mokinių skaitymo ir rašymo gebėjimų stiprinimo bei mokymosi tyrinėjant įgyvendinimo būdus ugdymo procese.

2016-09-21

Kviečiame į tarptautinę mokslinę-metodinę konferenciją „Šokio ugdymo tendencijos ir perspektyvos“

Spalio 13–16 d. Lietuvos edukologijos universitete (LEU) vyks trečioji tarptautinė mokslinė-metodinė konferencija „Šokio ugdymo tendencijos ir perspektyvos“. Konferenciją organizuoja LEU, Lietuvos muzikos ir teatro akademija ir Rygos mokytojų rengimo ir švietimo vadybos akademija. Šiais metais konferencija vyks kartu su Šiaurės ir Baltijos šalių šokio tinklo „keðja“ forumu.

2016-09-21

Muzikos pedagogus tobulėti vėl kviečia Klaipėda

2016 m. lapkričio 11–12 dienomis Lietuvos muzikos mokytojų asociacija kviečia muzikos pedagogus į konferenciją-seminarą „Kūrybiškas mokytojas – kūrybiški mokiniai“. Renginys tradiciškai vyks Klaipėdos universiteto Menų akademijos koncertų salėje

2016-09-21

Ekonomikos mokytojai sėmėsi žinių nacionalinėje konferencijoje

„Swedbank“ Finansų instituto kartu su Ugdymo plėtotės centru organizuota Nacionalinė ekonomikos mokytojų konferencija įvyko 2016 m. rugpjūčio 26 d. „Swedbank“ centrinėje būstinėje. Konferencijos metu per 160 ekonomikos mokytojų iš visos Lietuvos turėjo galimybę dalytis savo patirtimi ir įgyti naujų žinių.

2016-09-20

Finansuotas Ugdymo plėtotės centro projektas „STEM gebėjimų stiprinimas“

Švietimo mainų paramos fondas 2016 m. liepos 18 d. patvirtino 2016 m. finansuojamų „Erasmus+“ bendrojo ugdymo 2 pagrindinio veiksmo strateginių partnerysčių projektų konkurso rezultatus. Finansavimas skirtas ir Ugdymo plėtotės centro projektui „STEM gebėjimų stiprinimas“.

2016-09-20

Susitikimas su lenkų tautinės mažumos Čekijoje atstovais

2016 m. rugsėjo 12 d. vyko susitikimas „Mokinių kompetencijų ugdymas daugiakalbėje aplinkoje“ su lenkų tautinės mažumos kalba mokymą vykdančių mokyklų vadovais ir Pedagoginio centro specialistais iš Český Těšín (Čekija). Kelias dienas viešėdama Lietuvoje ši delegacija apsilankė Vilniaus miesto, Vilniaus, Šalčininkų ir Trakų rajonų mokyklose, susipažino su tautinių mažumų švietimo sistema Lietuvoje.

2016-09-19

VšĮ „Langas į ateitį“ kviečia dalyvauti projekte „Nuo programavimo pagrindų – iki IT karjeros“

Projekto tikslas – padėti jaunesniųjų klasių mokytojams ir auklėtojams įgyti programavimo įgūdžių, kuriuos galėtų pritaikyti pamokose ir patraukliai perduoti žinias, ypač mergaitėms ar vaikams, gyvenantiems nutolusiose vietovėse.

2016-09-19

„Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Vienuoliktoke, tapk Lietuvos jaunųjų matematikų mokyklos studentu!“

2016 m. rugsėjo 22 d. (ketvirtadienį) 14.00–15.00 val. „Mokytojo TV“ kviečia stebėti tiesioginę vaizdo transliaciją „Vienuoliktoke, tapk Lietuvos jaunųjų matematikų mokyklos studentu!“. Transliacijoje kviečiami dalyvauti Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų 10–11 (II–III gimnazijos) klasių mokiniai, jų tėvai, matematikos mokytojai.

2016-09-16

Bendrojo lavinimo mokyklas kviečiame tapti partneriais jaunimo neformalaus ugdymo programose

Dalyvaudami projekte galėsite parodyti, kokius puikius ateities lyderius ugdo jūsų mokykla, užtikrinti jų tobulėjimą pagal pasaulinį pripažinimą pelniusias jaunimo ugdymo programas. Taip pat programos dalyviai prisidės prie pozityvių pokyčių jūsų mokyklos bendruomenėje. Mokyklas kviečiame registruotis iki rugsėjo 23 d.Dalyvauti projekte bus atrinkta iki 60 labiausiai motyvuotų mokyklų. Kiekvienos programos trukmė – 10 mėnesių (2016 rugsėjis – 2017 liepa). Dalyvavimas programoje nemokamas, kompensuojamos moksleivių kelionės, maitinimo ir apgyvendinimo išlaidos.

2016-09-16

Pagalba mokytojui: skaitmeninių mokymo priemonių ir metodinių patarimų katalogas

„Ugdymo sode“ paskelbtas lietuviškų skaitmeninių mokymo priemonių ir metodinių patarimų katalogas. Įvairių dalykų mokytojai čia ras savo darbui naudingų nuorodų, kur šaltiniai pateikiami įvairiu formatu.

2016-09-16

Projektas „Tautos mokytojo rinkimai“

Rugsėjo 15 d. prasidėjo specialus Švietimo ir mokslo ministerijos ir DELFI projektas „Tautos mokytojo rinkimai“ ir vyks iki Tarptautinės mokytojo dienos, spalio 5 d. Kiekvienas gali pasiūlyti jam svarbų mokytoją geriausiojo nominacijai. Gali būti siūlomi tiek dabar dirbantys, tiek buvę mokytojai. Nugalėtojus balsuodami išrinks skaitytojai, o daugiausiai balsų surinkę mokytojai bus apdovanoti.

2016-09-16

Edukacinės išvykos „Muziejų edukacija: bendras Lietuvos ir Lenkijos istorinis ir kultūrinis paveldas Krokuvoje“ atgarsiai

Ugdymo plėtotės centras kartu su Švietimo ir mokslo ministerija, vadovaudamiesi Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašo (2015) bei Geros mokyklos koncepcijos (2015) nuostatomis, įgyvendino edukacinę programą „Muziejų edukacija: bendras Lietuvos ir Lenkijos istorinis ir kultūrinis paveldas Krokuvoje“. Programa, skirta lenkų kalbos mokytojams, polonistų asociacijos nariams ir įvairių dalykų mokytojams, dirbantiems mokyklose tautinės mažumos kalba, vykdyta Krokuvoje ir Zakopanėje (Lenkijoje).

2016-09-14

Gerosios patirties konkurso rezultatai

Ugdymo plėtotės centras, įgyvendinamas „Erasmus+“ strateginių partnerysčių projektą „Inovatyvus mokytojas – motyvuotas mokinys: problemų sprendimas bendradarbiaujant“, organizavo ugdomosios veiklos gerosios patirties konkursą. Konkursui nuo 2016 m. birželio 1 d. iki 2016 m. liepos 6 d. buvo pateikti 45 darbai. Šiuos darbus vertino Ugdymo plėtotės centro direktoriaus sudaryta keturių asmenų vertinimo komisija.

2016-09-13

„Mes prieš patyčias“ diena – mokyklos kviečiamos žiūrėti tiesioginę vaizdo transliaciją internetu

Švietimo ir mokslo ministrė Audronė Pitrėnienė kartu su Lietuvos Prezidentės inicijuotos akcijos „Už saugią Lietuvą“ ambasadore žurnaliste Daiva Žeimyte rugsėjo 9–ąją visose mokyklose skelbia dieną „Mes prieš patyčias“. Rugsėjo 9 dieną 12 val. mokyklos kviečiamos žiūrėti tiesioginę vaizdo transliaciją internetu www.mespriespatycias.lt. Ministrė A. Pitrėnienė tiesioginę transliaciją stebės, o vėliau filmą aptars su II klasės mokiniais Klaipėdos „Vėtrungės“ gimnazijoje.

2016-09-08

Kviečiame registruotis į masinį atvirąjį internetinį kursą „Kompetencijos, skirtos 21-ojo amžiaus mokykloms“

Kviečiame registruotis į masinį atvirąjį internetinį kursą (angl. MOOC – Massive Open Online Course) „Kompetencijos, skirtos 21-ojo amžiaus mokykloms“. Kurso metu gausite išsamų įvadą į temas; susipažinsite su kylančiais klausimais ir problemomis, kurie susiję su kompetencijomis grindžiamu švietimu; gausite konkrečius patarimus, kaip įgyvendinti projektais grindžiamą mokymąsi; susipažinsite su tinkamiausiu kompetencijomis grįsto švietimo pateikimo būdu mokymosi procese ir šio būdo vertinimu bendradarbiaujant.

2016-09-08

Kviečiame į tarptautinę mokslinę-praktinę konferenciją „Mokytojas šiandien ir rytoj: tarp realybės ir lūkesčių“

2016 m. lapkričio 24 d. Lietuvos edukologijos universitete vyks tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija „Mokytojas šiandien ir rytoj: tarp realybės ir lūkesčių“. Konferencijos tikslas – įvairiapusiškai analizuoti pedagogo veiklos atitiktį kintančios mokyklos lūkesčiams, išryškinti būsimųjų pedagogų ugdymo ir kvalifikacijos tobulinimo prerogatyvas.

2016-09-08

Ministerija kviečia teikti kandidatūras Meilės Lukšienės premijai gauti

Švietimo ir mokslo ministerija kviečia iki rugsėjo 15 d. teikti kandidatūras Meilės Lukšienės premijai gauti. Savo kandidatūras premijai gali siūlyti patys asmenys, švietimo įstaigų vadovai, švietimo įstaigų savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos, mokytojai, mokiniai, tėvai ir jų organizacijos, nevyriausybinės organizacijos, švietimo asociacijos.

2016-09-08

Seminarai lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo mokytojams

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija ir Ugdymo plėtotės centras 2016 m. rugpjūčio 22–31 d. sukvietė šalies lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo mokytojus į darbinius seminarus dėl bendrų veiklų ir priemonių, skirtų pasirengti ir veiksmingai pradėti įgyvendinti atnaujintą Lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo bendrąją programą 5, 7 ir 9 klasėse.

2016-09-07

Opera „Trubadūras“ kviečia mokytojus ir moksleivius

Spalio 5, 7–9 dienomis, pradėdamas jubiliejinį dešimtąjį Vilniaus miesto operos (Vilnius City Opera) sezoną, į Vilniaus kongresų rūmų sceną sugrįžta sėkmingiausias Vilniaus miesto operos ir Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro spektaklis – Džiuzepės Verdžio opera „Trubadūras“, kurį per metus įvertino 15 tūkst. žiūrovų.

2016-09-07

„Angelas vienai dienai“ neša lietuvišką pasveikinimą Afrikos vaikams

Rugpjūčio 31 dienos popietę 30 Lietuvos vaikų paskyrė savo paskutinę atostogų dieną pasveikinti bendraamžius, susirinkusius į naujai pastatytą mokyklą Nigerijoje, Afrikoje. Ugdymo plėtotės centro ir paramos fondo „Lyoness Child and Family“ iniciatyva surengta akcija „Labas – Hello“, kurios tikslas – prisidėti prie Darnaus vystymosi tikslų 2030.

2016-09-07

Fizikos mokytojus kviečiame dalyvauti atrankoje stažuotei CERN

2016 m. lapkričio 7–11 d. vyks dar viena Lietuvos fizikos mokytojų stažuotė CERN. Vietų skaičius grupėje ribotas, todėl vyks atranka ir pirmenybė bus teikiama 9–12 klasėse dirbantiems mokytojams.

2016-09-07

Pasaulio Gineso rekordas – didžiausia programavimo pamoka

Informacinių ir komunikacinių technologijų ir verslumo renginio #SWITCH! metu Lietuvos mokiniai dalyvaus didžiausioje programavimo pamokoje ir sieks pasaulio Gineso rekordo!

2016-09-06

Valstybės pažinimo centro informacija mokytojams

Valstybės pažinimo centras kviečia mokytojus su mokiniais dalyvauti nemokamoje edukacinėje programoje, kuri skirta moksleiviams nuo pirmos iki dvyliktos klasės. Tai nenuobodus mokymosi procesas bei įkvepianti aplinka, kur ekspozicijos turinys siejamas su mokykloje nagrinėjamomis temomis.

2016-09-02

Tėvų įtraukimas į prevencinę veiklą

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas (NTAKD) skatina daugiau dėmesio skirti tėvų įtraukimui į psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevenciją.

2016-09-02

Dėl institucijų išorinio vertinimo ir akreditacijos

Įgyvendinant Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. V-380 patvirtintą Švietimo kokybės srities ūkio subjektų veiklos priežiūrą atliekančių institucijų veiklos ir kompetencijų konsolidavimo planą, pedagogų kvalifikacjjos tobulinimą vykdančių institucijų veiklos išorinio vertinimo funkcija nuo 2016 m. liepos 1 d. perkelta į Nacionalinę mokyklų vertinimo agentūrą.

2016-09-02

Konkursas „Mano žemėlapis Lietuvai“

Uždaroji akcinė bendrovė „Hnit-Baltic“, Ugdymo plėtotės centras ir Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakulteto Kartografijos centras, jau trečiąjį kartą, skelbia mokinių skaitmeninių žemėlapių konkursą - „Kuriu žemėlapį „Mano Lietuva“. Konkurso tikslas – gerinti gimtosios vietos, krašto ir Lietuvos pažinimą naudojant geografines informacines sistemas, kuriant skaitmeninius žemėlapius ir jais dalijantis su kitais interneto erdvėje.

2016-09-02

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministrės įsakymu atnaujintos Vidurinio ugdymo bendrosios dorinio ugdymo programos

2016 m. rugpjūčio 31 d. priimtas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymas „Dėl Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. vasario 21 d. įsakymo Nr. V-269 „Dėl Vidurinio ugdymo bendrųjų programų patvirtinimo“ pakeitimo“ (Nr. V-734).

2016-09-01

Priemonių komplektas „Ugdome Lietuvos pilietį“

Rugsėjo 1-ąją Švietimo ir mokslo ministerija visiems pirmokams įteiks po dovaną – Lietuvos pirmoko pasą. Simbolinį dokumentą gaus per 30 tūkst. pirmokų. Žaismingam ir įdomiam pradinukų mokymui skirtas priemonių komplektas „Ugdome Lietuvos pilietį“.

2016-09-01

Mokslo ruduo keturiolikoje Lietuvos miestų ir rajonų

Jau tryliktasis Mokslo festivalis „Erdvėlaivis Žemė“, kuris vyks rugsėjo 8 – 17 dienomis, dar labiau plečia renginių geografiją. Mokslo ir technologijų mylėtojai, inovacijų aistruoliai ir visi kiti smalsūs, kūrybingi lankytojai bus laukiami net keturiolikoje Lietuvos miestų ir rajonų: Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje, Šiauliuose, Alytuje, Druskininkuose, Kaišiadoryse, Anykščiuose, Palangoje, Šakiuose, Kauno, Molėtų ir Kretingos rajonuose. Į laboratorijas pakvies Lietuvos aukštosios mokyklos, aukštųjų technologijų įmonės, kitos inovatyvios verslo kompanijos. Paskaitos ir interaktyvūs renginiai, kurių planuojama apie 300, pritaikyti įvairaus amžiaus lankytojams. Taip pat dalyvaukite konkurse „Mano diena mokslo festivalyje“ ir laimėkite vertingą prizą!

2016-09-01

Artėja nauji mokslo metai: kokių pokyčių laukti?

Per kasmetinę, švietimo bendruomenėms skirtą Švietimo ir mokslo ministerijos konferenciją, surengtą Seime, švietimo ir mokslo ministrė Audronė Pitrėnienė apžvelgė, ką pavyko nuveikti praėjusiais mokslo metais ir ką būtina padaryti šiemet, kad pagerėtų mokinių pasiekimai, mažėtų atotrūkis tarp mokyklų. Svarbiausi šių mokslo metų akcentai: individuali kiekvieno mokinio pažanga; skaitymas ir rašymas mokant visų dalykų; praleidinėjimo ir vėlavimo į pamokas mažinimas; mokinių segregacijos mažinimas; kokybiško pamokų pavadavimo, mokymosi pagalbos mokiniui suteikimas; egzaminų pertvarka ir įvedamas brandos darbas.

2016-09-01

Ruoškitės „Consumer Classroom“ konkursui mokykloms

„Consumer Classroom“ skelbiamas konkursas prasidės spalio 10 dieną. 2016–2017 m. konkurso mokykloms tema yra „Energija“. Jau dabar galite ruoštis dalyvauti šiame konkurse ir rengti pamokas, kurių temos yra susijusios su energija (pvz., energijos suvartojimas, energijos vartojimo efektyvumas, klimato kaita, tausojantis vartojimas)

2016-09-01
Rugpjūtis

Pažintinių ir metodinių filmų ciklas „Fiziškai aktyvi pertrauka“

Bendradarbiaujant Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijai, Ugdymo plėtotės centrui ir Lietuvos sporto universitetui, sukurta 15 pažintinių metodinių filmų populiarinti fiziškai aktyvias pertraukas mokyklose. Fiziškai aktyvios pertraukos padeda atgauti darbingumą ir pagerina gebėjimą susikaupti bei pasirengti mokytis.

2016-08-29

Metodinės dienos atgarsiai

2016 m. rugpjūčio 23 d. vyko metodinė diena „Kiek svarbūs skaitymo ir rašymo gebėjimai mokantis visų dalykų?“ Socialinių mokslų kolegijoje, Vilniuje, vykusį renginį organizavo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija kartu su Ugdymo plėtotės centru ir Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centru.

2016-08-29

Kviečiame siūlyti veiklas Atradimų laboratorijoms

2016 m. lapkričio 25–26 d. Lietuvos parodų ir kongresų centre Litexpo vyks jau tradicine tapusi paroda Mokykla 2016. Antrus metus parodoje veiks atradimų laboratorijos. Šiais metais jų tema – tyrinėjimas ir kūryba.

2016-08-22

Rugpjūčio 29 d. įvyks seminaras mokytojams ir mokyklų bibliotekininkams „Bendradarbiavimo internete metodų ir priemonių taikymas mokyme: mokytojai ir skaitmeniniai įgūdžiai“

Prasidedant naujiems mokslo metams, atnaujinkime savo skaitmenines žinias ir įgūdžius! VšĮ „Informacinių technologijų institutas“ kartu su Švietimo informacinių technologijų centru ir Ugdymo plėtotės centru maloniai kviečia mokyklų pedagogus ir bibliotekininkus į nemokamą renginį apie informacinių technologijų naujovių taikymą ugdymo procese.

2016-08-17

Rugpjūčio 30 d. vyks seminaras švietimo srities darbuotojams „Su kūrybišku IT panaudojimu šiuolaikinėje mokykloje saugesnės elektroninės erdvės link“

Mokiniai internetinėje erdvėje mokosi, bendrauja, randa naujų draugų ir praneša apie save pasauliui. Šiuolaikinis jaunimas turėtų mokėti ne tik vartoti kitų kuriamas technologijas ir produktus, bet ir patys mokėti naudotis įvairiais skaitmeniniais įrankiais ir priemonėmis, įgyvendindami savo idėjas bei kurdami savo elektroninį turinį.

2016-08-17

Metodinė diena „Skaitymo ir rašymo užduočių atlikimas: mokymasis tyrinėjant“

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija ir Ugdymo plėtotės centras tęsia metodinių dienų ciklą – 2016 m. rugpjūčio 30 d. organizuoja metodinę dieną „Skaitymo ir rašymo užduočių atlikimas: mokymasis tyrinėjant“ rusų gimtosios kalbos mokytojams, dirbantiems mokyklose tautinės mažumos kalba.

2016-08-10

Metodinė priemonė „Mokinių mokymosi gerinimas: į pagalbą mokytojui“

Ugdymo plėtotės centras pristato metodinę priemonę „Mokinių mokymosi gerinimas: į pagalbą mokytojui“. Elektroniniame leidinyje pateikiamos ugdymo turinio aktualijos, aptariami brandos egzaminų rezultatai, bendrųjų programų atnaujinimo gairės, galimi sprendimai, kaip pagerinti mokinių mokymąsi, teikiant pagalbą mokytojams.

2016-08-10
Liepa

Vasaros mokykla „Anglų kalbos mokymas pagrindinėje mokykloje“

Britų taryba ir Lietuvos anglų kalbos mokytojų asociacija (LAKMA) kviečia anglų kalbos mokytojus į vasaros mokyklą „Anglų kalbos mokymas pagrindinėje mokykloje“, kuri vyks Lietuvos edukologijos universitete, Studentų g. 39, Vilnius.

2016-07-26

Patvirtinta novatoriško verslumo ugdymo samprata

Šią savaitę buvo patvirtinta novatoriško verslumo ugdymo samprata. Mokyklos, pasirinkusios taikyti sampratoje pateiktus elementus, ugdys novatoriškai mąstančias, kuriančias ir įgyvendinančias naujas idėjas, galinčias aktyviai ir savarankiškai veikti asmenybes.

2016-07-21

„Atverk duris vasarai“ – galimybė mokiniams prasmingai praleisti laisvalaikį

Kviečiame susipažinti su iniciatyvos „Atverkime duris vasarai“ atvirų edukacinių erdvių žemėlapiu. „Atverk duris vasarai“ organizuoja Švietimo ir mokslo ministerija, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras ir Lietuvos vaikų ir jaunimo centras.

2016-07-11

Parengtas Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrosios programos projektas

Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrosios programos projektą rengianti darbo grupė birželio 30 d. baigė savo darbą ir kviečia teikti pastabas ir siūlymus šiam projektui iki šių metų liepos 25 d.

2016-07-07

Kviečiame į metodinę dieną savivaldybių metodinių būrelių pirmininkus, švietimo skyrių, švietimo centrų ir švietimo pagalbos tarnybų specialistus

2016 m. rugpjūčio 23 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Ugdymo plėtotės centras ir Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras organizuoja metodinę dieną „Kiek svarbūs skaitymo ir rašymo gebėjimai mokantis visų dalykų?“. Renginys vyks Vilniuje, Socialinių mokslų kolegijoje, Kalvarijų g. 137E.

2016-07-01

Lietuvos moksleivių dainų šventė „Tu mums viena“

Liepos 4–9 dienomis Vilniuje vyks Lietuvos moksleivių dainų šventė „Tu mums viena“. Pagrindiniai šventės renginiai – liepos 6 d. Dainų diena, liepos 8 d. Šokių diena, liepos 9 d. Ansamblių vakaras. Šventėje iš viso dalyvaus daugiau nei 22 tūkst. mokinių.

2016-07-01

Vyriausioji rinkimų komisija kviečia mokinius dalyvauti piešinių ir vaizdo klipų konkursuose rinkimų tema

2016 m. spalio 9 d. vyks Seimo rinkimai. Ta proga Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija mokinius kviečia prisidėti prie pilietinės iniciatyvos ir dalyvauti dviejuose rengiamuose konkursuose: 1–5 klasių mokiniai kviečiami dalyvauti piešinių konkurse, o 10–12 klasių mokiniai ar II–IV klasių gimnazistai – siužetjuostėtės (klipo) konkurse. Rengiamų konkursų tikslas – skatinti Lietuvos Respublikos rinkėjus aktyviau dalyvauti rinkimuose, ugdyti Lietuvos jaunimo gebėjimus kurti ir meninėmis raiškos priemonėmis atskleisti suvokimą, kad kiekvienas pilietis turi galimybių daryti įtaką visuomenėje, atskleisti savo pilietinę poziciją rinkimų tema, taip pat skatinti domėjimąsi rinkimais ir platesnį jų pažinimą.

2016-07-01
Birželis

Druskininkuose vyksta Baltijos vasaros akademija

Druskininkuose vyksta Europos Tarybos, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos, Ugdymo plėtotės centro ir Europos Vergelando centro organizuojama Baltijos regioninė vasaros akademija. Iki liepos 1 d. vyksiančio renginio tema – įtraukios ir visa apimančios mokyklos aplinkų kūrimas.

2016-06-29

Mokymo kursai apie mainų projektus jaunimo organizacijų ir mokyklų atstovams Lenkijoje

Mokymo kursai skirti jaunimo organizacijoms ir pradinių bei vidurinių mokyklų personalui, kuris domisi galimybe organizuoti jaunimo mainus pagal „Erasmus+“ programos jaunimo sritį. Renginyje susipažinsite su reikalavimais jaunimo mainų projektams, sužinosite, kaip įtraukti jaunus žmones į visus projekto etapus, gilinsitės, kaip panaudoti jaunimo mainus ilgalaikiam mokymosi procesui, išmoksite neformaliojo ugdymo metodų, dalysitės patirtimi, galbūt rasite partnerių tarptautiniams projektams.

2016-06-29

„Raidelių namai“ – žaidimas vaikams su klausos ir kalbėjimo negalia

Tai pirmasis Lietuvoje raidžių pažinimo žaidimas, pritaikytas vaikams su klausos ir kalbėjimo negalia. „Raidelių namai“ supažindina su daktiline (pirštų) abėcėle. Vaikai su klausos ir kalbėjimo negalia dar gali pamatyti, kokiu rankos gestu vaizduojama kiekviena raidė pagal lietuvišką daktilinę abėcėlę.

2016-06-28

Socialinio verslo gidas

Socialinio verslo viešinimui skirtas gidas supažindina su svarbiausiais aspektais, į kuriuos reikia atsižvelgti, kuriant socialinį verslą: socialinio verslo sąvoka, skirtumai nuo kitų socialinės ekonomikos subjektų, socialinio verslininko profilis, socialinio verslo nauda, praktiniai socialinio verslo plėtojimo aspektai.

2016-06-28

Seminarai lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo mokytojams

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija ir Ugdymo plėtotės centras 2016 m. rugpjūčio 22–31 d. kviečia lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo mokytojus į darbinius seminarus „Lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo bendrosios programos įgyvendinimas 5, 7, 9 klasėse“.

2016-06-28

Parodos „Prioritetų pasjansas: Valstybės ir Tautos šventės Pirmojoje Lietuvos Respublikoje (1918–1940 m.)“ atidarymas Kaune

Liepos 1 d. 16.30 val. Istorinėje Lietuvos Respublikos Prezidentūroje Kaune (Vilniaus g. 33) vyks parodos artėjančiam valstybės šimtmečiui „Prioritetų pasjansas: Valstybės ir Tautos šventės Pirmojoje Lietuvos Respublikoje (1918–1940 m.)“ atidarymas. Artėjant šimtmečiui, Istorinė Lietuvos Respublikos Prezidentūra kviečia pažvelgti į tarpukario šventes ir iš jų vieniems pasimokyti dalyvavimo kultūros, o kitiems – kaip suvienyti žmones bendrai idėjai.

2016-06-23

Vasaros kursai Klaipėdoje

Ugdymo plėtotės centro surengti vasaros kursai Klaipėdos turizmo mokykloje prasidėjo Klaipėdos jaunimo teatro režisieriaus, pedagogo, vieno garsiausių Lietuvos teatro ir kino aktorių, Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureato Valentino Masalskio paskaita „Mokytojau, neversk manęs tikėti tuo, kuo tu pats netiki“. Renginio dalyvius pasveikino Ugdymo plėtotės centro direktoriaus pavaduotojas Gražvydas Kazakevičius, Klaipėdos turizmo mokyklos direktorius Audrius Kurlavičius.

2016-06-23

Kviečiame į išskirtinę konferenciją „Švietimo sektoriaus vadovų konferencija 2016. Kita patirtis“

Išskirtinė konferencija, skirta švietimo ir kultūros įstaigų vadovams! Konferencijoje švietimo ir verslo sektorių vadovai turės unikalią galimybę diskutuoti ir rasti esminius sprendimus, kaip toliau plėtoti savo profesinę veiklą.

2016-06-20

Vasaros kursai Vilniuje

Į vasaros kursus „Mokymasis tyrinėjant“ šią savaitę rinkosi gausus būrys technologijų, menų (muzikos, dailės, dizaino), etninės kultūros, pradinio ugdymo ir gamtos mokslų mokytojų. Ugdymo plėtotės centras kartu su Lietuvos technologijų mokytojų ir Lietuvos muzikos mokytojų asociacijomis kursuose dalijosi gerąja patirtimi.

2016-06-17

Kviečiame dalyvauti nacionalinėje ekonomikos mokytojų konferencijoje „Kaip bendrauti su XXI a. mokiniu?“

Kaip užmegzti ryšį su šiandienos mokiniu, kai gyvename informaciniame triukšme? Kokią įtaką mokymui ir mokymuisi turi tarpusavio bendravimas? Kaip mokytojui išsiskirti ir sudominti mokinius mokymosi procesu? Atsakymų į šiuos ir kitus klausimus bus ieškoma VII nacionalinėje ekonomikos mokytojų konferencijoje.

2016-06-16

„Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Meninis ugdymas: šių metų sėkmės ir neatsakyti klausimai“

Š. m. birželio 22 d. 15.00–16.30 val. „Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Meninis ugdymas: šių metų sėkmės ir neatsakyti klausimai“. Tai šeštoji transliacijų ciklo „Meninis ugdymas: tendencijos, kryptys, patirtys, klausimai“ dalis.

2016-06-16

Skirtas finansavimas pedagogų bendruomenės asociacijų projektams

Ugdymo plėtotės centras kartu su Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija organizavo jau septintąjį Pedagogų bendruomenės asociacijų rėmimo konkursą. Šių metų konkurso tikslas – siekiant mokinių mokymosi pasiekimų gerinimo ir pažangos, švietimo veiksmingumo didinimo, sudaryti galimybes asociacijoms aktyviai įsitraukti į ugdymo turinio įgyvendinimo procesus, stiprinti ir tobulinti asociacijos narių kompetencijas.

2016-06-13

Dalyvaukite „Samsung“ mokykla ateičiai“ mokymuose

Prasideda mokyklų atranka dalyvauti trečius metus vyksiančioje nemokamoje pedagogų mokymo programoje „Samsung“ mokykla ateičiai“. Programos tikslas – tobulinti mokytojų skaitmeninio raštingumo kompetenciją ir kurti mokyklose motyvuojančią, kūrybiškumą skatinančią mokymosi aplinką.

2016-06-13

Kviečiame į nacionalinę mokslinę konferenciją „Geografija: mokslas ir edukacija“

2016 m. lapkričio 25 d. Lietuvos edukologijos universitete vyks 5-oji mokslinė konferencija „Geografija: mokslas ir edukacija“. Kasmetinių konferencijų tikslas – įvairiapusiškai analizuoti bendruosius geografijos ir edukologijos klausimus, jungiant akademinį ir mokyklinį geografijos edukacijos lygmenis bei ieškant naujų idėjų ir perspektyvių tyrimo krypčių.

2016-06-13

Kviečiame dalyvauti Goethe`s instituto paskelbtame konkurse „Integruotas dalyko ir vokiečių kalbos mokymas Lietuvos mokyklose“!

Praturtinkime mokyklos ugdymo procesą kitaip – integruokime vokiečių kalbos ir savo dėstomo dalyko (matematikos, geografijos, gamtos mokslų ar kt.) mokymąsi! Ir tai įgyvendinti geriau Jums padės Goethe`s instituto Lietuvoje paskelbtas konkursas „Integruotas dalyko ir vokiečių kalbos mokymas Lietuvos mokyklose“

2016-06-13

Vasaros kursų „Pilietis ir šalies gynyba“ Medininkuose dienoraštis

Į vasaros kursus „Mokymasis tyrinėjant“ pagal programą „Pilietis ir šalies gynyba“ Medininkuose birželio 6 d., pirmadienį, susirinko 17 įvairių dalykų mokytojų iš Jurbarko, Kauno, Kėdainių, Klaipėdos, Mažeikių, Raseinių, Šalčininkų, Šiaulių ir Vilniaus. Kursų tikslas – perteikti aktualų pilietiškumo ugdymo, nacionalinio saugumo turinį per mokinių tiriamosios veiklos organizavimą.

2016-06-10

„Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „2016 metų technologijų brandos egzamino apibendrinimas“

„Mokytojo TV“ kviečia 2016 m. birželio 16 d. technologijų mokytojus, technologijų brandos egzamino vertinimo komisijų narius, egzamino organizatorius ir įgyvendintojus jungtis prie transliacijos internetu ir pasidalyti technologijų brandos egzamino (BE) įgyvendinimo patirtimi, pristatyti, kas pasisekė, atskleisti sunkumus, teikti siūlymus.

2016-06-09

Kaip mums sekėsi derinti mokytojo ir technologijų brandos egzamino baigiamojo darbo vadovo vaidmenis?

2016 m. birželio 15 d. technologijų mokytojai, profesinio mokymo įstaigų profesijos mokytojai, dirbantys pagal technologijų vidurinio ugdymo bendrąsias programas, įgyvendinantys technologijų brandos egzamino programą, egzamino kandidatų vadovai, vertinimo komisijų nariai rinksis apibendrinti pusmečio veiklų rezultatus.

2016-06-08

Prasidėjo vasaros kursai

Ugdymo plėtotės centras, tęsdamas ilgametę tradiciją, šiandien, birželio 6 d., pradeda vasaros kursus mokytojams „Mokymasis tyrinėjant“, kurie vyks visą birželio mėnesį įvairiuose Lietuvos miestuose: Medininkuose, Vilniuje, Klaipėdoje. Kursų metu mokytojai turės galimybę tobulinti dalykines kompetencijas eksperimentuodami, tyrinėdami, testuodami, vertindami.

2016-06-06

Inovatyvių mokytojų dėmesiui! Kviečiame dalyvauti gerosios patirties konkurse

Kas? Ugdymo plėtotės centras, įgyvendinamas „Erasmus+“ strateginių partnerysčių projektą „Inovatyvus mokytojas – motyvuotas mokinys: problemų sprendimas bendradarbiaujant“ (plačiau apie projektą čia), organizuoja ugdomosios veiklos gerosios patirties konkursą.

2016-06-03

Ugdymo plėtotės centras vykdė projektą Scientix

2013–2016 m. Ugdymo plėtotės centras dalyvavo Scientix projekte, kurio tikslas buvo skatinti ir palaikyti STEM (angl. science, technology, engineering, and math) dalykų, t. y. gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir matematikos mokytojų, švietimo tyrėjų, politikų ir kitų STEM švietimo specialistų bendradarbiavimą Europoje.

2016-06-03

Prasideda „Kurk Lietuvai“ atranka

2012 m. prasidėjusi programa „Kurk Lietuvai“ kasmet kviečia jaunus profesionalus dalyvauti. 12 programos mėnesių „Kurk Lietuvai“ dalyviai konsultuoja viešojo sektoriaus institucijas Lietuvos įvaizdžio gerinimo, konkurencingumo didinimo, verslumo skatinimo, tiesioginių užsienio investicijų pritraukimo, švietimo ir kitais klausimais.

2016-06-03

Kviečiame į tarptautinę mokslinę-praktinę konferenciją „Mokytojas šiandien ir rytoj: tarp realybės ir lūkesčių“

2016 m. lapkričio 24 d. Lietuvos edukologijos universitete vyks tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija „Mokytojas šiandien ir rytoj: tarp realybės ir lūkesčių“. Konferencijos tikslas – įvairiapusiškai analizuoti pedagogo veiklos atitiktį kintančios mokyklos lūkesčiams, išryškinti būsimųjų pedagogų ugdymo ir kvalifikacijos tobulinimo prerogatyvas.

2016-06-03

Kviečiame susipažinti su Lietuvos geografijos mokytojų asociacija

Švietimo bendruomenių asociacijoms skirtą svetainę //www.upc.smm.lt/asociacijos/ keičia atnaujinta svetainė informacinėje sistemoje „Ugdymo sodas“. Svetainė turi skyrelį „Susipažinkite su asociacija“. Jame galite parodyti ir pasakyti, kuo ir kaip gyvena Jūsų asociacija, kas yra ypatingo, įdomaus, pakviesti į renginius, supažindinti su savo nariais.

2016-06-02

Atradimų laboratorijų dalyvių atranka

2016 m. lapkričio 25–26 d. Lietuvos parodų ir kongresų centre Litexpo vyks jau tradicine tapusi paroda Mokykla 2016. Antrus metus parodoje veiks atradimų laboratorijos. Šiais metais jų tema – tyrinėjimas ir kūryba.

2016-06-02

Lenkijos–Lietuvos dvišalės ekspertų komisijos istorijos ir geografijos mokymo problemoms nagrinėti susitikimas Telšiuose

2016 m. gegužės 10–13 dienomis Telšiuose įvyko kasmetinis Lenkijos–Lietuvos dvišalės ekspertų komisijos istorijos ir geografijos mokymo problemoms nagrinėti susitikimas. Pagrindinė jo tema – kaip istorijos vadovėliuose autoriai atskleidžia Lietuvos, Lenkijos ir Europos politinio, socialinio, ekonominio bei kultūrinio gyvenimo pokyčius pasibaigus Antrajam pasauliniam karui.

2016-06-02

Metodinė priemonė pagrindinio ugdymo lietuvių kalbos mokytojams

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos užsakymu parengtas skaitymo gebėjimus ugdančių užduočių ir metodinių rekomendacijų mokytojams rinkinys „Skaitome suprasdami“. Jį sudaro trys komplektai: užduotys 5–6, 7–8 ir 9–10 klasių mokiniams.

2016-06-01

Kviečiame registruotis į atvirus internetinius kursus

Birželio 6 d. prasideda nauji masiniai atviri internetiniai kursai (MAIK, angl. MOOC – Massive Open Online Course) “PBL – Problem Based Learning in you Classroom“. Mokymosi medžiaga bus pateikta anglų kalba. Mokymuisi per savaitę reikės skirti 3–4 val., kursų trukmė – 5 savaitės.

2016-06-01
Gegužė

„Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Kas yra kas? Prekyba žmonėmis“

Š. m. birželio 2 d. 14.00–15.00 val. „Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Kas yra kas? Prekyba žmonėmis“. Transliacijoje kviečiami dalyvauti bendrojo ugdymo pedagogai, tėvai, mokyklų administracijų atstovai.

2016-05-30

Dvynių programos projekto „Švietimo sistemos kokybės užtikrinimo ir kontrolės kokybės stiprinimas“ veiklos

2016 m. balandžio 11–15 dienomis ir gegužės 9–13 dienomis UPC ekspertės Aušrinė Mincienė ir Edita Paulauskaitė-Jakštė lankėsi Makedonijoje, Skopjė. Vizito metu ekspertės dirbo Nacionaliniame egzaminų centre, susitiko su Makedonijos švietimo ir mokslo ministerijos, Ugdymo plėtotės biuro, Valstybinės švietimo inspekcijos atstovais, mokyklų direktoriais.

2016-05-30

„Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Lietuvos šaulių sąjungos organizuojamos vasaros stovyklos. Neformaliojo vaikų ugdymo patirtys“

Š. m. gegužės 26 d. (ketvirtadienį) 14.00–15.00 val. „Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Lietuvos šaulių sąjungos organizuojamos vasaros stovyklos. Neformaliojo vaikų ugdymo patirtys“. Transliacijoje kviečiami dalyvauti tėvai, mokiniai, mokytojai ir kiti suinteresuoti asmenys.

2016-05-25

Informacija tiems, kas neabejingas vaikų finansinio raštingumo ugdymui

Lietuvos bankas kartu su socialiniais partneriais kviečia Lietuvos pedagogus šią vasarą įsitraukti į projektą „Jauna piniginė“! Dalyvaudami projekte, turėsite galimybę savo idėjomis, pasiūlymais ir kūryba prisidėti prie diskusijos, kaip aktualiai, įdomiai, o svarbiausia – gyvai ugdyti vaikų finansinį raštingumą.

2016-05-23

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų akreditacija

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. gegužės 12 d. įsakymu Nr. V-434 „Dėl institucijos, vykdančios mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą, veiklos akreditacijos“ 3 metams akredituotas Vilniaus universiteto Pedagogikos centras.

2016-05-23

„Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Muzikinis ugdymas: tradicijos ir inovacijos“

Š. m. gegužės 25 d. 15.00–16.30 val. „Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Muzikinis ugdymas: tradicijos ir inovacijos“. Tai penktoji transliacijų ciklo „Meninis ugdymas: tendencijos, kryptys, patirtys, klausimai“ dalis. Transliacijoje kviečiami dalyvauti bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo muzikos pedagogai, mokyklų administracijų atstovai.

2016-05-20

„Aš už Lietuvą“ – padovanok gerą darbą savo šaliai

Pilietinio projekto „Aš už Lietuvą“ idėja – padovanoti po gerą darbą savo šaliai ir taip drauge kurti Lietuvą. Projekto organizatoriai kviečia skatinti bendruomeniškumą ir pozityvių pokyčių kūrimą.

2016-05-20

Švietimo ir mokslo ministerija kviečia teikti siūlymus Pedagogų rengimo, skyrimo, kvalifikacijos, veiklos vertinimo, atestacijos ir kvalifikacijos tobulinimo sistemos kaitos krypčių projektui

Iki birželio 10 d. Švietimo ir mokslo ministerija lauks visuomenės pastabų ir siūlymų dėl mokytojų kvalifikacijos tobulinimo prioritetų 2017–2019 metams. Siekiama, kad kvalifikacijos tobulinimo sistema nebūtų nuleidžiama iš viršaus, o mokyklų bendruomenės pačios spręstų, ką pasirinkti, atsižvelgiant į nustatytus prioritetus ir savo poreikius.

2016-05-18

„Erasmus+“ programos projekto partnerių susitikimas Lietuvoje

2016 m. gegužės 11–14 d. Ugdymo plėtotės centre vyko Europos Sąjungos „Erasmus+“ programos projekto „Mokytojų profesinės kompetencijos bendroji sąranga“ (Teachers Professional Competences Common framework) partnerių susitikimas. Jame dalyvavo atstovai iš Škotijos, Ispanijos Galisijos regiono, Ispanijos Kastilijos ir Leono regiono, Austrijos, Portugalijos ir Lietuvos švietimo institucijų.

2016-05-18

„Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Muziejų edukacinės programos“

Š. m. gegužės 19 d. (ketvirtadienį) 14.00–15.00 val. „Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Muziejų edukacinės programos“. Transliacijoje kviečiami dalyvauti mokytojai, švietimo pagalbos specialistai, švietimo administratoriai, socialiniai pedagogai, mokiniai.

2016-05-17

Naujos edukacinės programos mokyklų bendruomenėms

Lietuvos dailės muziejaus Meno pažinimo centras kviečia mokyklų bendruomenes dalyvauti naujausiose edukacinėse programose: „Senosios fotografijos paslaptys“, „Spalvingas žvilgsnis į pasaulį“ bei „Sena skrynutė – nauja dėžutė“.

2016-05-16

Kviečiame registruotis į vasaros kursus

Ugdymo plėtotės centras birželio mėnesį organizuoja vasaros kursus bendrojo ugdymo mokytojams, mokyklų vadovams, savivaldybių švietimo padalinių specialistams. Kursai vyks Klaipėdoje, Vilniuje ir Medininkuose. Kursų tema „Mokymasis tyrinėjant“.

2016-05-16

Ugdymo plėtotės centre vyko Kompetencijų demokratinei kultūrai modelio pristatymas

Šių metų gegužės 12 d. vykusiame renginyje pranešimą skaičiusi Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo viceministrė Genoveita Krasauskienė pabrėžė Kompetencijų demokratinei kultūrai modelio aktualumą, prasmingumą ir pakvietė visas suinteresuotas institucijas diskutuoti apie modelio taikymo galimybes visose ugdymo grandyse, pradedant priešmokykliniu ugdymu ir baigiant suaugusiųjų švietimu.

2016-05-13

Šokio mokytojų asociacija kviečia balsuoti už 2015–2016 mokslo metų Lietuvos šokio mokytoją

Šokio mokytojų asociacijos prezidiumo ir švietimo ir kultūros atstovų jungtinė komisija antrajam rinkimų etapui atrinko penkių Lietuvos šokio mokytojų kandidatūras. Kviečiame balsuoti už šias kandidatūras asociacijos svetainės apklausoje. Balsavimas vyksta iki 2016 m. birželio 22 d. 24 val. Balsuoti galima vieną kartą.

2016-05-13

Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Užsienio lituanistinės mokyklos. Darbas su tėvais ir bendruomenės įtraukimas“

2016 m. gegužės 17 d. (antradienį) 16.00–17.00 val. „Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Užsienio lituanistinės mokyklos. Darbas su tėvais ir bendruomenės įtraukimas“. Transliacijoje kviečiami dalyvauti užsienio lituanistinių mokyklų mokytojai, lietuvių bendruomenių užsienyje atstovai, tėvai ir visi kiti, kuriems aktualūs lituanistinio švietimo klausimai.

2016-05-12

„Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Globaliojo švietimo temų integravimo į dalykų mokymo turinį galimybės“

2016 m. gegužės 12 d. (ketvirtadienį) 14.00–15.00 val. „Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Globaliojo švietimo temų integravimo į dalykų mokymo turinį galimybės“. Transliacijoje kviečiami dalyvauti formaliojo ir neformaliojo švietimo mokytojai, švietimo administratoriai, nevyriausybinių organizacijų atstovai ir kt.

2016-05-12

Kompetencijų demokratinei kultūrai modelio pristatymas

Gegužės 12 d. 10 val. Ugdymo plėtotės centro salėje vyks Kompetencijų demokratinei kultūrai modelio pristatymas, kuris buvo rekomenduotas taikyti švietime 2016 m. balandžio 11–12 d. Briuselyje vykusioje Europos Tarybos ministrų konferencijoje.

2016-05-11

Valstybės pažinimo centras skelbia konkursą: sukurk haiku Lietuvai

Valstybės pažinimo centras kviečia mokytojus ir mokinius užfiksuoti ypatingą akimirką trieiliu ir padovanoti Lietuvai savo haiku. Geriausieji trieiliai 2016-ųjų liepos 6-ąją, švenčiant Valstybės dieną, papuoš sostinės bei kitų miestų lauko stendus.

2016-05-11

Lituanistų ir istorikų forumas „Kaip atrasti Vasario 16-osios Respubliką mokykloje?“

2016 m. balandžio 29–30 d. Kauno Maironio universitetinėje gimnazijoje vyko jau tradiciniu tapęs Lietuvos ir užsienio lietuviškų mokyklų lituanistų ir istorikų forumas „Kaip atrasti Vasario 16-osios Respubliką mokykloje“. Forumo tikslas – aktualizuoti Lietuvos Respublikos (1918–1940) palikimą, idėjų gyvybingumą ir tęstinumą, aptarti, ką ir kaip pasakojame apie Vasario 16-osios Respubliką mokykloje, pasidalyti naujausiais istorijos, literatūros, kultūros istorijos tyrimais ir įžvalgomis, telkti akademinę ir mokytojų bendruomenę.

2016-05-06

„Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Geros mokyklos koncepcijos ir Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo aprašo pristatymas“

2016 m. gegužės 10 d. (antradienį) 14.00–15.00 val. „Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Geros mokyklos koncepcijos ir Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo aprašo pristatymas“. Transliacijoje kviečiami dalyvauti mokytojai, savivaldybių administracijų atstovai, mokyklų administracijų darbuotojai, LR švietimo ir mokslo ministerijos atstovai.

2016-05-06

Išrinkite geriausią konkurso „Praeities stiprybė – dabarčiai“ darbą

Kovo-gegužės mėnesiais gimnazijų mokinius sukvietė „Pilietinio sąmoningumo ir Istorijos diena“ – per visą Lietuvą nuvilnijusio ir visos šalies mokyklas sujudinusio konkurso „Praeities stiprybė – dabarčiai“, skirto ugdyti jaunų žmonių pilietiškumą ir istorijos pažinimą, trečiasis etapas. Per praėjusį mėnesį šiame renginyje apsilankė beveik pustrečio šimto savo krašto istorija besidominčių gimnazistų, kurių konkursui pateikti kūrybiniai-tiriamieji darbai pateko į geriausiųjų dešimtuką.

2016-05-06

„Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Stipri mokyklos bendruomenė – sėkmingos mokyklos garantas“

2016 m. gegužės 5 d. (ketvirtadienį) 14.00–15.00 val. „Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Stipri mokyklos bendruomenė – sėkmingos mokyklos garantas“. Transliacijoje kviečiami dalyvauti mokytojai, švietimo pagalbos specialistai, švietimo administratoriai, socialiniai pedagogai, mokiniai ir jų tėvai bei kiti bendruomenių klausimais besidomintys asmenys.

2016-05-04

Kvietimas registruotis į stažuotę Jungtinėje Karalystėje

Britų taryba kartu su Ugdymo plėtotės centru skelbia atranką į stažuotę Jungtinėje Karalystėje. Stažuotės tikslas – supažindinti Lietuvos švietimo bendruomenę su Jungtinės Karalystės švietimo sistema.

2016-05-02
Balandis

Bendrojo ugdymo taryba pritarė naujoms vidurinio ugdymo etikos modulių programoms

2016 m. balandžio 28 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijoje įvyko Bendrojo ugdymo tarybos posėdis. Taryba svarstė naujus vidurinio ugdymo dorinio ugdymo programos modulius: bioetikos ir ekologinės etikos, etiketo ir kultūrų įvairovės, meilės ir šeimos bei kitų specializuotų ugdymo krypties (meninio ugdymo) programų projektus.

2016-04-29

Dalyvauk diskusijoje ir išsiaiškink tau svarbius klausimus apie paskolas studijoms!

Paskola studijoms – vienas pirmųjų finansinių įsipareigojimų jauno žmogaus gyvenime. Todėl labai svarbu, kad sprendimas skolintis būtų priimtas gerai apgalvojus, suvokiant, kad skolintus pinigus ateityje reikės grąžinti.

2016-04-28

Paskelbta informacija apie naujus vadovėlius

Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių duomenų bazėje paskelbta informacija apie trylika naujų užsienyje išleistų vadovėlių užsienio kalbai mokytis.

2016-04-27

„Menų dūzgės“ uždarytos!

2016 m. balandžio 21 d. Nacionalinėje dailės galerijoje „Menų dūzgių“ draugai susirinko pasidalyti patirtimi, iššūkiais ir laimėjimais organizuojant kultūrines edukacines veiklas mokytojams. Kultūros edukacijos savaitė per visą Lietuvą vilnijo jau trečią kartą – šiemet prie renginių prisijungė daugiau nei 40 partnerių. Jie suorganizavo per 100 veiklų, į kurias registravosi daugiau nei 800 mokytojų.

2016-04-26

Parodos „Moderni mokykla 2016, Kaunas“ dalyvių pažymos

Kovo 22–23 dienomis vyko paroda „Moderni mokykla 2016, Kaunas“. Dalyviai pažymas gali rasti prisijungę prie Ugdymo sodo.

2016-04-26

„Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Neformaliojo vaikų švietimo įstaigų veiklos vertinimas“

2016 m. balandžio 28 d. (ketvirtadienį) 14.00–15.00 val. „Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Neformaliojo vaikų švietimo įstaigų veiklos vertinimas“. Transliacijoje kviečiami dalyvauti savivaldybių administracijų darbuotojai, atsakingi už neformalųjį vaikų švietimą, už švietimo įstaigų išorės vertinimą, neformaliojo vaikų švietimo įstaigų, kitų institucijų, įgyvendinančių neformaliojo vaikų švietimo programas, vadovai, darbuotojai ir kiti suinteresuoti asmenys.

2016-04-26

„Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Klaipėdos rajono ugdymo įstaigų geroji patirtis įgyvendinant integruoto ugdymo programas“

2016 m. gegužės 16 d. (pirmadienį) 14.00–15.30 val. „Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Klaipėdos rajono ugdymo įstaigų geroji patirtis įgyvendinant integruoto ugdymo programas“. Tai penktoji transliacijų ciklo „Etninės kultūros ir Rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo programų integracija ugdymo procese“ laida.

2016-04-22

„Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Dailė: metodiniai atradimai ir patirtys“

Š. m. balandžio 27 d. 15.00–16.30 val. „Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Dailė: metodiniai atradimai ir patirtys“. Tai ketvirtoji transliacijų ciklo „Meninis ugdymas: tendencijos, kryptys, patirtys, klausimai“ dalis. Transliacijoje kviečiami dalyvauti ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo ir neformalaus švietimo dailės pedagogai, mokyklų administracijų atstovai.

2016-04-22

Kviečiame dalyvauti Pedagogų bendruomenės asociacijų projektų rėmimo 2016 metais konkurse

Ugdymo plėtotės centras kartu su Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, siekdami telkti švietimo asociacijas kaip lygiaverčius partnerius, kviečia bendradarbiauti ir skelbia Pedagogų bendruomenės asociacijų projektų rėmimo 2016 metais konkursą. Šių metų konkurso tikslas – siekiant mokinių mokymosi pasiekimų gerinimo ir pažangos, švietimo veiksmingumo didinimo, sudaryti galimybes asociacijoms aktyviai įsitraukti į ugdymo turinio įgyvendinimo procesus, stiprinti ir tobulinti asociacijos narių kompetencijas.

2016-04-21

Nauja svetainė, skirta gabiems vaikams ugdyti

Gabiųjų ugdymo centras, įsteigtas skleisti žinias apie gabiųjų atpažinimą ir ugdymą, pristatė naują savo interneto svetainę . Joje naudingos informacijos ras ir studentai, ir dėstytojai, ir mokytojai, taip pat tėvai ir mokiniai.

2016-04-21

„Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Autorių ir intelektinės nuosavybės teisės: ką turėtume apie tai žinoti ir kaip nepaklysti ieškant išteklių“

Balandžio 26 d. (antradienį) 11.00 val. Ugdymo plėtotės centras, bendradarbiaudamas su Lietuvos gretutinių teisių asociacija AGATA, per „Mokytojo TV“ organizuoja tiesioginę vaizdo transliaciją, skirtą geriau susipažinti su intelektinės nuosavybės, autorių ir gretutinių teisių apsaugos tema. Transliaciją kviečiami stebėti mokiniai, mokytojai, mokyklų bibliotekininkai ir kiti norintieji daugiau sužinoti apie intelektinę nuosavybę.

2016-04-19

Lietuvos STEAM entuziastai išbandys tarptautinę gerąją patirtį

Lietuvos STEAM entuziastai – 23 mokyklų komandos – atsiliepė į Ugdymo plėtotės centro kvietimą išbandyti MARCH projekto partnerių iš 7 šalių atrinktas gerąsias patirtis. Iš siūlomų 23 gerųjų patirčių buvo pasirinkta 11 skirtingų. Populiariausios – „Mokslo diena“ ir „IT naudojimas gamtamoksliniam ugdymui“.

2016-04-19

„Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „STEAM užsienio stažuočių rezultatų pristatymas“

2016 m. balandžio 21 d. (ketvirtadienį) 14.00–15.00 val. „Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „STEAM užsienio stažuočių rezultatų (metodų, įrankių, metodinių rekomendacijų) pristatymas“. Transliacijoje kviečiami dalyvauti įvairių dalykų mokytojai, mokyklų administracijų darbuotojai, vyresniųjų klasių mokiniai.

2016-04-18

Savivaldybių švietimo padalinių ir Švietimo ir mokslo ministerijos atstovų seminaras

Balandžio 14–15 d. savivaldybių švietimo padalinių, Švietimo ir mokslo ministerijos, profesinių sąjungų atstovai svarstė žmogiškųjų išteklių valdymo problemas seminare „Švietimo aktualijos: žmogiškųjų išteklių valdymas“. Į seminarą Palangoje atvyko beveik 150 savivaldybių švietimo padalinių vadovų, švietimo centrų direktorių, Švietimo ir mokslo ministerijos, švietimo profesinių sąjungų, Ugdymo plėtotės centro atstovų. Seminare dalyvavo ir Švietimo ir mokslo ministerijos vadovai.

2016-04-14

Nacionaliniame lietuvių kalbos raštingumo konkurse „MAŽASIS DIKTANTAS“ kviečiami dalyvauti raštingiausi 4–5 klasių mokiniai

Konkurse „MAŽASIS DIKTANTAS“ kviečiami dalyvauti geriausius rezultatus šalies savivaldybių lietuvių kalbos konkursuose pasiekę 4 ir 5 klasių mokiniai. Kviečiamų dalyvių skaičius vienai amžiaus grupei (klasei) nustatytas pagal mokinių skaičių savivaldybėje.

2016-04-14

Naujos edukacinės programos mokyklų bendruomenėms

Lietuvos dailės muziejaus Meno pažinimo centras kviečia mokyklų bendruomenes dalyvauti naujausiose edukacinėse programose.

2016-04-13

Lituanistų ir istorikų forumas „Kaip atrasti Vasario 16-osios Respubliką mokykloje?“

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Ugdymo plėtotės centras, Kauno miesto savivaldybė ir Kauno Maironio universitetinė gimnazija kviečia į Lietuvos ir užsienio lietuviškų mokyklų lituanistų ir istorikų forumą „Kaip atrasti Vasario 16-osios Respubliką mokykloje?“, kuris vyks 2016 m. balandžio 29–30 d. Kauno Maironio universitetinėje gimnazijoje

2016-04-13

Kvietimas į konferenciją „Kūrybiškumo ir inovatyvumo ugdymas naudojant skaitmenines technologijas“

2016 m. balandžio 29 d. 11.30 val. Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijoje vyks respublikinė konferencija „Kūrybiškumo ir inovatyvumo ugdymas naudojant skaitmenines technologijas“. Konferencijos tikslas – pasidalyti gerąja patirtimi apie skaitmeninių technologijų inovacijų taikymą edukaciniame procese ir aptarti „Erasmus+“ KA1 programos mobilumo projekto „Kūrybiškumo ir inovatyvumo ugdymas gimnazijos veikloje“ rezultatus.

2016-04-12

Kviečiame į programos „Skaitmeninių mokymo(si) priemonių 5–8 klasėms taikymas ugdymo procese“ seminarus

Praktinis seminaras „Skaitmeninės mokymo(si) priemonės „Sauga ir sveikata“ taikymas žmogaus saugos ir sveikatos ugdymo pamokose“, skirtas mokytojams, įgyvendinantiems Žmogaus saugos ir Sveikatos ugdymo programas 5–8 klasėse. Praktinis seminaras „Mokėjimo mokytis kompetencijos vertinimo ir įsivertinimo instrumento taikymas“, skirtas visų dalykų mokytojams, dirbantiems 5–8 klasėse.

2016-04-12

„Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Narkotikai. Kada ir kaip kalbėti su mokiniais apie narkotikus?“

Š. m. balandžio 14 d. (ketvirtadienį) 14.00–15.00 val. „Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Narkotikai. Kada ir kaip kalbėti su mokiniais apie narkotikus?“ Transliacijoje kviečiami dalyvauti mokytojai, švietimo pagalbos specialistai, švietimo administratoriai, visuomenės sveikatos priežiūros specialistai, tėvai ir kiti šia tema besidomintys asmenys.

2016-04-12

Kviečiame dalyvauti Baltijos regioninėje vasaros akademijoje Lietuvoje

Europos Taryba, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Ugdymo plėtotės centras ir Europos Vergelando (Wergeland) centras kviečia mokyklų komandas dalyvauti Baltijos regioninėje vasaros akademijoje Lietuvoje. 2016 m. akademija vyks birželio 26 d. – liepos 1 d. Druskininkuose. Šių metų tema – įtraukios ir visa apimančios mokyklos aplinkų kūrimas.

2016-04-12

Kviečiame į „Menų dūzgių“ uždarymą

„Menų dūzgės“ – tradiciškai pavasarį šalyje vykstantys kultūros edukacijos renginiai, skirti glaudesniems mokyklos ir kultūros erdvių ryšiams sukurti ir užtikrinti. Įvairios kultūros įstaigos kviečia mokytojus susipažinti su įgyvendinamais edukaciniais projektais ir veiklomis ir jas išbandyti, aplankyti parodas ir koncertus, dalyvauti seminaruose ir kūrybinėse dirbtuvėse, dalytis gerąja patirtimi, pasisemti idėjų, padedančių sukurti įdomų, motyvuojantį, atradimus ir kultūrinę orientaciją skatinantį ugdymo procesą.

2016-04-11

Idėjų mugė parodai „Mokykla 2016“

2016 m. lapkričio mėnesį Lietuvos parodų ir kongresų centre „Litexpo“ jau šeštą kartą vyks respublikinė švietimo inovacijų paroda „Mokykla 2016“. Paroda tradiciškai suburs Lietuvos švietimo bendruomenę.

2016-04-08

Balandžio 8-oji – Tarptautinė romų diena

Balandžio 8-oji – Tarptautinė romų diena, kuri pažymima įvairiose šalyse. Lietuvoje, pagal paskutinius 2011 metų gyventojų surašymo duomenis, gyvena per 2 tūkstančius romų. Daugiau nei 400 romų tautybės mokinių mokosi šalies bendrojo ugdymo mokyklose. Tai savita etninė grupė, kurią reikia geriau pažinti.

2016-04-08

Penktojoje moksleivių daugiakalbystės olimpiadoje ir vėl skambės per 20 kalbų

Tarptautinė Amerikos mokykla Vilniuje (AISV) ruošiasi jau penktus metus iš eilės vyksiančiai respublikinei daugiakalbystės olimpiadai „AŠ KALBU, TU KALBI – MES BENDRAUJAME!“. Renginyje savo gebėjimus bendrauti keliomis kalbomis demonstruos 36 šalies mokyklų vyresniųjų klasių moksleiviai, skambės daugiau nei 20 skirtingų pasaulio kalbų.

2016-04-08

„Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje transliacijoje „Brandos darbas: įgyvendinimo gairės 2017–2018 mokslo metams“

Š. m. balandžio 19 d. (antradienį) 15.00–16.00 val. „Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje transliacijoje „Brandos darbas: įgyvendinimo gairės 2017–2018 mokslo metams“. Transliacijos tikslas – informuoti apie pasirengimą brandos darbo įgyvendinimui. Transliacijoje kviečiami dalyvauti visų dalykų mokytojai, mokiniai ir kiti suinteresuoti asmenys.

2016-04-08

MENTEP inicijuoja didelio masto mokytojų skaitmeninės kompetencijos tyrimą

2015 metais prasidėjęs tarptautinis projektas „Technologijomis grįstos pedagogikos stiprinimas“ (MENTEP), kuriame projekto partnerio teisėmis dalyvauja Ugdymo plėtotės centras, įsibėgėja. Projektu siekiama padidinti mokytojų, gebančių inovatyviai taikyti IKT ugdyme, skaičių; stiprinti IKT integravimą į mokymą ir mokymąsi; padėti mokytojams sustiprinti savo skaitmeninio raštingumo gebėjimus; skatinti didesnę atitiktį tarp ES ir nacionalinių požiūrių į technologijomis grįsto mokymo kompetencijos vertinimą; stiprinti mokytojų profesionalumą. Projektą koordinuoja „European Schoolnet“ ir iš dalies finansuoja Europos Komisija.

2016-04-08

Tęsiamas seminarų ciklas, skirtas technologinio ugdymo kokybei tobulinti

Kviečiame technologijų mokytojus, dirbančius pagal technologijų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, įgyvendinančius technologijų brandos egzamino programą, egzamino kandidatų vadovus, vertinimo komisijų narius dalyvauti renginiuose, skirtuose technologinio ugdymo kokybei tobulinti.

2016-04-07

Pasiūlymai krašto saugumo, gynybos ir kariuomenės pristatymo pamokoms

Ar norite savo mokykloje ar klasėje surengti pamoką apie krašto saugumą ir gynybą, pristatyti Lietuvos kariuomenę? Ar norėtumėte pasikviesti į mokyklą Lietuvos kariuomenės atstovą?

2016-04-07

Nauja mokyklų veiklos kokybės įsivertinimo metodika padės siekti geresnių mokinių pasiekimų

Švietimo ir mokslo ministrės Audronės Pitrėnienės patvirtinta mokyklų veiklos kokybės įsivertinimo metodika atnaujinta atsižvelgiant į praėjusiais metais priimtos Geros mokyklos koncepcijos nuostatas. Atnaujinta metodika apibrėžia įsivertinimo tikslus, uždavinius, detalizuoja įsivertinimo sritis, temas ir rodiklius, konkretizuoja įsivertinimo atlikimo būdą bei etapus, kartu skatinant bendruomeniškumą – bendrą visų mokyklos bendruomenės narių atsakomybę už teikiamų paslaugų kokybę.

2016-04-07

Vyks „AHHAA“ mokslo centro turas po Lietuvą

Ar išdrįsite atlikti tikrą akies operaciją? Gal norėtumėte išbandyti, ką žmogus jaustų miegodamas ant lovos, padarytos iš vinių? Ar įmanoma orą padaryti matomą, o ugnį žalią? Edukacinių kelionių organizatorius „InLt“ į turą po Lietuvą pakvietė atvykti didžiausio mokslo centro Baltijos šalyse „AHHAA“ komandą, kuri, žaisminga, patrauklia forma pasitelkdama mokslą, atsakys į šiuos klausimus.

2016-04-07

Informacija apie parodos „Moderni mokykla 2016, Kaunas“ pažymas

2016 metų kovo 22–23 dienomis Garliavos Adomo Mitkaus pagrindinėje mokykloje vyko paroda „Moderni mokykla 2016, Kaunas“, kurios renginiuose dalyvavo 2387 registruoti lankytojai. Pažymas apie dalyvavimą parodoje galima bus pasiimti iš informacinės sistemos „Ugdymo sodas“ nuo gegužės 16 dienos.

2016-04-04

„Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Mokyklos bendradarbiavimas su vietos bendruomene ir socialiniais partneriais“

Š. m. balandžio 7 d. (ketvirtadienį) 14.00–15.00 val. „Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Mokyklos bendradarbiavimas su vietos bendruomene ir socialiniais partneriais. Iššūkis ar galimybė? Praktiniai pavyzdžiai“. Transliacijoje kviečiami dalyvauti mokytojai, švietimo pagalbos specialistai, švietimo administratoriai, socialiniai pedagogai, mokiniai, jų tėvai ir kiti bendruomenių klausimais besidomintys asmenys.

2016-04-04

„Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Europos egzaminas 2016“

2016 m. balandžio 6 d. (trečiadienį) 14.00–15.00 val. „Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Europos egzaminas 2016“. Transliacijoje kviečiami dalyvauti istorijos, pilietinio ugdymo, geografijos, ekonomikos ir kitų dalykų mokytojai, planuojantys organizuoti „Europos egzaminą“ 2016 m. gegužės 9 dieną.

2016-04-04

Kvietimas į konferenciją „Naujai atvykusiųjų asmenų integracija Lietuvoje ir kitose Europos šalyse“

Anna Lindh fondo Lietuvos tinklas kartu su Vilniaus universiteto Orientalistikos centru 2016 m. balandžio 12 d. kviečia dalyvauti konferencijoje „Naujai atvykusiųjų asmenų integracija Lietuvoje ir kitose Europos šalyse“. Pastarųjų tarptautinių įvykių akivaizdoje kyla vis daugiau klausimų, susijusių su Lietuvos ir kitų Europos šalių pasirengimu integruoti naujai atvykusius asmenis į savo visuomenes bei šios integracijos priemonių pasekmėmis.

2016-04-04
Kovas

Elektroninio pašto ir mobiliųjų įrenginių saugumo atmintinė

Elektroninio pašto ir mobiliųjų įrenginių saugumo atmintinę parengė Kibernetinio saugumo ir telekomunikacijų tarnyba prie Krašto apsaugos ministerijos.

2016-03-31

Parodos „Moderni mokykla 2016, Kaunas“ atgarsiai

2016 metų kovo 22–23 dienomis, mokinių pavasario atostogų metu, vyko paroda „Moderni mokykla 2016, Kaunas“.

2016-03-31

Dabartinių Europos kalbų centras skelbia naują programą

Dabartinių Europos kalbų centras skelbia naują programą 2016–2019 m. laikotarpiui kalbų pedagogams (informacija anglų kalba).

2016-03-31

Kviečiame dalyvauti konferencijoje „Geografijos mokslo aktualijos: mokslininkai – mokytojams“

2016 m. balandžio 15 d. (penktadienį) Vilniaus universiteto Jungtinio gyvybės mokslų centro didžiojoje auditorijoje (R106), Saulėtekio al.7 vyks konferencija, skirta geografijos, istorijos ir pilietinio ugdymo mokytojams, mokslininkams, studentams ir vyresniųjų klasių mokiniams.

2016-03-30

„Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Švietimo bendruomenės, jų vaidmenys ir svarba šiuolaikinėje visuomenėje“

2016 m. kovo 31 d. (ketvirtadienį) 11.30–12.30 val. „Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Švietimo bendruomenės, jų vaidmenys ir svarba šiuolaikinėje visuomenėje“.

2016-03-30

„Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Rašinio struktūros“

2016 m. balandžio 5 d. (antradienį) 14.00–14.45 val. „Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Rašinio struktūros. Skirtingų kultūrų mąstymo ir teksto raiškos struktūros. Mokyklinio rašinio struktūros problemos: ar jas išsprendėme išlaisvindami valstybinio brandos egzamino rašinio struktūros vertinimą?“

2016-03-29

Vaikų finansinio švietimo savaitėje – rekordinis dalyvių skaičius

Į Vaikų finansinio švietimo savaitės metu organizuotas ekskursijas, paskaitas, elektronines pamokas, žaidimus, konferencijas, konkursus įsitraukė rekordinis dalyvių skaičius – apie 14 tūkst. vaikų visoje Lietuvoje.

2016-03-29

Lietuvos šokio mokytojų asociacija kviečia rinkti Lietuvos šokio mokytoją

Lietuvos šokio mokytojų asociacija organizuoja 2015–2016 mokslo metų Lietuvos šokio mokytojo rinkimus.

2016-03-29

Vokietijoje vyks projekto „Mascil“ tarptautinė konferencija „Mokytojų mokymas“

2016 m. lapkričio 7–8 dienomis Freiburgo universitete (Freiburge, Vokietijoje) vyks projekto „Mascil“ tarptautinė konferencija „Mokytojų mokymas“, siekianti plėtoti matematikos ir gamtos mokslų mokytojų profesinį tobulinimą ieškant naujų mokymo metodų ir priemonių. Konferencija skirta mokytojams, mokslininkams, visiems, kas rūpinasi dirbančių mokytojų kvalifikacijos tobulinimu ir būsimų mokytojų rengimu. Konferencijos temos Asmeninis aspektas.

2016-03-24

„Mokytojo TV“ kviečia stebėti tiesioginę vaizdo transliaciją „Šokio ugdymo iššūkiai ir perspektyvos“

2016 m. kovo 30 d. 15.00–16.30 val. „Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Šokio ugdymo iššūkiai ir perspektyvos“. Transliacijoje kviečiami dalyvauti šokio mokytojai, mokyklų administracijų atstovai. Transliacijos tikslas – pristatyti šokio ugdymo situaciją, pasidalyti gerąja patirtimi ir aptarti perspektyvas. Per transliaciją bus galima tiesiogiai užduoti klausimus, pateikti savo nuomonę.

2016-03-23

Ieškant netikėtumų: kūrybiškumas ir muzikinio ugdymo inovacijos

2016 metų kovo 16–19 dienomis Vilniuje vyko 24-oji tarptautinės muzikinio ugdymo asociacijos EAS (European Association for Music in Schools) konferencija, kurią organizavo Lietuvos muzikos mokytojų asociacija ir penkios muzikos pedagogus rengiančios aukštosios mokyklos.

2016-03-23

Į parodą „Moderni mokykla 2016, Kaunas“ jau plūsta lankytojai!

Šiandien, kovo 22 dieną, 10 val. buvo iškilmingai atidaryta pirmoji regioninė švietimo inovacijų paroda „Moderni mokykla 2016, Kaunas“.

2016-03-22

Įvyko jaunųjų tyrėjų susitikimai

Kovo 17 d. jau trečius metus Kaune ir Vilniuje vyko tradicinėmis tampančios respublikinės mokinių gamtamokslinę tiriamąją veiklą populiarinančios konferencijos.

2016-03-21

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų akreditacija

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. V-214 „Dėl institucijų, vykdančių mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą, veiklos akreditacijos“ akredituotos keturios institucijos.

2016-03-21

Prasidėjo registracija mokytojams ir įmonėms į „Jaunojo kolegos savaitę“

Kas dieną eidami į darbą ir atlikdami užduotis, net nesusimąstome, kad mokiniai, kurie mokyklos suole turi pasirinkti profesiją, dažnai net neįsivaizduoja, kaip atrodo darbo diena, kokias užduotis turi atlikti skirtingų specialybių atstovai. „Lietuvos Junior Achievement“ kartu su „Kam to reikia?!“ balandžio 4–8 dienomis organizuoja „Jaunojo kolegos savaitę“.

2016-03-18

Paskelbta informacija apie naujus vadovėlius

Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių duomenų bazėje paskelbta informacija apie naujus užsienyje išleistus vadovėlius užsienio kalbai mokytis.

2016-03-18

Pasirodė naujos švietimo problemos analizės

Pasirodė naujos švietimo problemos analizės apie mokytojų rengimą, socializacijos centrus užsienyje, Europos Komisijos analizę dėl lėšų mokytojams.

2016-03-18

„Mokytojo TV“ kviečia stebėti transliaciją „Žaidimai internete: ką apie juos turėtų žinoti mokytojai ir tėvai“

2016 m. kovo 22 d. (antradienį) 14.00–15.00 val. „Mokytojo TV“ kviečia stebėti tiesioginę vaizdo transliaciją „Žaidimai internete: ką apie juos turėtų žinoti mokytojai ir tėvai“. Transliacijoje kviečiami dalyvauti įvairių dalykų mokytojai, neformaliojo vaikų švietimo mokytojai, tėvai, mokyklų bibliotekininkai.

2016-03-18

Iškilmingai atidaryta kultūros edukacijos savaitė „Menų dūzgės“

Kovo 17 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijoje žavingais akordeonų muzikos garsais prasidėjo kultūros edukacijos savaitės „Menų dūzgės“ atidarymas. Jo dalyvius pasveikino švietimo ir mokslo viceministrė Natalija Istomina, kultūros viceministrė Patricija Poderytė, Ugdymo plėtotės centro direktoriaus pavaduotojas Ričardas Totoraitis.

2016-03-18

Atšaukiama „Mokytojo TV“ tiesioginė vaizdo transliacija „STEAM mokyklų Lietuvoje dalijimasis gerąja patirtimi: inicijavimas, bendradarbiavimas, įgyvendinimas mokykloje“

Informuojame, kad planuota 2016 m. kovo 18 d. (penktadienį) 10.00–11.30 val. „Mokytojo TV“ tiesioginė vaizdo transliacija „STEAM mokyklų Lietuvoje dalijimasis gerąja patirtimi: inicijavimas, bendradarbiavimas, įgyvendinimas mokykloje“ atšaukiama. Šią laidą transliuosime kitą mėnesį.

2016-03-17

Kviečiame Lietuvos STEAM entuziastus išbandyti tarptautinę gerąją patirtį

MARCH projekto partneriai iš 7 šalių: Didžiosios Britanijos, Graikijos, Vokietijos, Serbijos, Lietuvos, Bulgarijos ir Portugalijos, 2015 metų vasario–spalio mėnesiais organizavo šalies ir tarptautinius seminarus, kuriuose buvo apsikeista gerosiomis STEM ugdymo patirtimis. Pedagogams, mokiniams ir tyrėjams buvo pristatyta jau išbandyta ir veikianti geroji STEM ugdymo patirtis ir pasiekimai, vyko dalyvių diskusijos. Susitikimų rezultatas – 22 gerosios patirtys, kurias naujų idėjų ieškantys pedagogai gali pritaikyti savo klasės poreikiams ir išbandyti.

2016-03-17

Įvyko viešosios konsultacijos su švietimo konsultantais

Kovo 7, 9 ir 14 d. Ugdymo plėtotės centre vyko viešosios konsultacijos švietimo konsultantams. Jose dalyvavo 90 įvairių konsultavimo sričių švietimo konsultantų.

2016-03-17

„Mokytojo TV“ kviečia stebėti tiesioginę vaizdo transliaciją „Retrospektyviniu žvilgsniu: Lietuvos matematikos mokytojų asociacijai – 25“

2016 m. kovo 24 d. (ketvirtadienį) 14.00–15.00 val. „Mokytojo TV“ kviečia stebėti tiesioginę vaizdo transliaciją „Retrospektyviniu žvilgsniu: Lietuvos matematikos mokytojų asociacijai – 25“. Transliacijoje kviečiami dalyvauti Lietuvos matematikos mokytojai, Lietuvos matematikos mokytojų asociacijos nariai, kitų asociacijų mokytojai.

2016-03-17

Suaugusiųjų imigrantų kalbinės integracijos projektas

Europos Taryba, įvairias Europos valstybes vienijanti tarptautinė organizacija, vykdo projektą „Suaugusiųjų imigrantų kalbinė integracija“. Europos Taryboje atlikti tyrimai parodė, kad imigrantų integracija ir priimančios šalies kalbos mokėjimo įtaka jai vis labiau tampa politinių debatų ir iniciatyvų tema šalyse – Europos Tarybos narėse.

2016-03-16

Svarbi informacija dėl registracijos į parodą „Moderni mokykla 2016, Kaunas“

2016 metų kovo 22–23 dienomis Garliavos Adomo Mitkaus pagrindinėje mokykloje (Vytauto g. 4, Garliava, Kauno rajonas) vyks nemokama paroda „Moderni mokykla 2016, Kaunas“. Registracija į daugiau nei 100 įvairių renginių vyks iki kovo 21 d. 12 val. Vietų skaičius ribotas, tad skatiname nedelsti. Į renginius per „Ugdymo sodą“ užsiregistravę dalyviai gaus pažymas.

2016-03-16

Mokyklų bibliotekos pildomos knygomis

Nors už lango jau šviečia pavasario saulė, bet Lietuvos Respublikos Prezidentės inicijuota akcija „Knygų Kalėdos“ tęsiasi, nes į visos šalies mokyklų bibliotekas vis dar papildomai keliauja knygos. Prekybos centras „IKI“ papildomai mokyklų bibliotekoms dovanojo net 1000 knygų.

2016-03-16

„Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Išorinio vertinimo duomenys: mokytojui, vadovui, mokyklai, steigėjui“

2016 m. kovo 23 d. (trečiadienį) 15.00–16.30 val. „Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Išorinio vertinimo duomenys: mokytojui, vadovui, mokyklai, steigėjui“. Transliacijoje kviečiami dalyvauti mokinių tėvai, visų dalykų mokytojai, mokyklų administracijų atstovai, mokyklų steigėjai (savininkai), švietimo politikos formuotojai.

2016-03-15

„Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ 2016“ skatina pastebėti, kalbėtis ir kartu stabdyti patyčias

Kovo 14–20 dienomis jau septintą kartą visoje Lietuvoje vyksta emocinės paramos tarnybos „Vaikų linija“ inicijuojama „Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ 2016“. Šiemet prie iniciatyvos prisijungė tūkstantis ugdymo įstaigų, nevyriausybinių, valstybinių ir verslo organizacijų, kurios savo veiklomis skatins tiek vaikus, tiek suaugusiuosius pastebėti patyčias, tinkamai į jas reaguoti ir bendromis jėgomis stabdyti patyčių plitimą.

2016-03-10

„Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Efektyvus tėvų įtraukimas į mokykloje vykdomas psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos veiklas“

2016 m. kovo 17 d. (ketvirtadienį) 11.00–12.00 val. „Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Efektyvus tėvų įtraukimas į mokykloje vykdomas psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos veiklas“. Transliacijoje kviečiami dalyvauti mokytojai, švietimo administratoriai, socialiniai pedagogai, psichologai, visuomenės sveikatos priežiūros specialistai ir tėvai.

2016-03-10

Seminarų ciklas, skirtas technologinio ugdymo kokybei tobulinti

Kviečiame technologijų mokytojus, dirbančius pagal technologijų pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrąsias programas, įgyvendinančius technologijų brandos egzamino programą, egzamino kandidatų vadovus, vertinimo komisijų narius dalyvauti renginiuose, skirtuose technologinio ugdymo kokybei tobulinti.

2016-03-10

Mokiniai rungėsi informacinių technologijų konkurse „IT manija“

„IT manija“, jau tradicija tapęs konkursas, skirtas Vilniaus miesto mokyklų 5–8 klasių mokiniams, vyko kovo 3 d. Vilniaus „Taikos“ progimnazijoje. Konkurso tikslas – ugdyti mokinių domėjimąsi informacinėmis technologijomis, skatinti bendravimą ir bendradarbiavimą tarp Vilniaus miesto mokyklų ir 5–8 klasių mokinių.

2016-03-10

Knygos „Lietuvos metų mokytojai“ pristatymas

2016 m. kovo 9 d. Švietimo ir mokslo ministerijos Ovaliojoje salėje vyko Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos ir Ugdymo plėtotės centro parengto leidinio „Lietuvos metų mokytojai“ pristatymas. 2015 m. parengtas leidinys „Lietuvos metų mokytojai“ yra skirtas pagerbti visus pedagogus, iki šiol gavusius Metų mokytojo premiją.

2016-03-10

Per „Mokytojo TV“ vyks 2016 m. užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) valstybinio brandos egzamino kalbėjimo dalies vykdymo ir vertinimo procedūrų pristatymas

2016 m. kovo 15 d. (antradienį) 15.00–16.00 val. „Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „2016 m. užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) valstybinio brandos egzamino kalbėjimo dalies vykdymo ir vertinimo procedūrų pristatymas“. Transliacijoje kviečiami dalyvauti užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) valstybinio brandos egzamino kalbėjimo dalies vertintojai, šią egzamino dalį administruosiantys savivaldybių švietimo padalinių atstovai, vyresnieji vykdytojai, administratoriai, vykdytojai.

2016-03-10

Interneto savaitė 2016

Kviečiame prisidėti prie europinės iniciatyvos „INTERNETO SAVAITĖ 2016“ (Get Online Week), vyksiančios 2016 m. kovo 14–20 dienomis.

2016-03-09

Kviečiame dalyvauti Vaikų finansinio švietimo savaitės renginiuose

Kovo 14–18 d. Lietuvoje, kaip ir visame pasaulyje, bus minima Vaikų finansinio švietimo savaitė. „Vaikų finansinio švietimo savaitė 2016“ bus dar gausesnė vaikams skirtų renginių: paskaitų, e. pamokų, diskusijų, viktorinų ir ekskursijų.

2016-03-09

„Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „STEAM mokyklų Lietuvoje dalijimasis gerąja patirtimi: inicijavimas, bendradarbiavimas, įgyvendinimas mokykloje“

Š. m. kovo 18 d. (penktadienį) 10.00–11.30 val. „Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „STEAM mokyklų Lietuvoje dalijimasis gerąja patirtimi: inicijavimas, bendradarbiavimas, įgyvendinimas mokykloje“. Transliacijoje kviečiami dalyvauti gamtos ir tiksliųjų mokslų mokytojai (matematikos, fizikos, chemijos, biologijos, technologijų, informacinių technologijų, inžinerijos, robotikos), neformaliojo techninio švietimo mokytojai ir mokyklų administracijų atstovai.

2016-03-09

Kviečiame pasisemti įkvėpimo „Menų dūzgių“ renginiuose!

2016 m. kovo 21 – 25 dienomis, mokinių pavasario (Velykų) atostogų metu, trečią kartą Lietuvoje vyks kultūros edukacijos savaitė „Menų dūzgės“. Kiekvienas mokytojas yra menininkas, nes jis kuria kasdien, tad kviečiame visų dalykų pedagogus aktyviai dalytis informacija ir dalyvauti renginiuose.

2016-03-09

Dalyvauk mokinių konkurse „Ką žinai apie Lietuvos kariuomenę“!

Prasidėjo 21-asis vyresniųjų (9–12) klasių mokinių konkursas „Ką žinai apie Lietuvos kariuomenę“. Šiemet Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija padidino konkursui skirtą premijų fondą iki 1800 eurų!

2016-03-09

Paroda „Moderni mokykla 2016, Kaunas“ – švietimo inovacijų sklaidai

Atsižvelgiant į dabartines Lietuvos švietimo realijas ir švietimo bendruomenės poreikius, siekiant gerinti ugdymo kokybę, ieškoma įvairių būdų, kaip vykdyti inovacijų bei jų diegimo rezultatų sklaidą. 2016 metų kovo 22–23 dienomis, mokinių pavasario atostogų metu, organizuojama paroda „Moderni mokykla 2016, Kaunas“.

2016-03-07

„Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Saugomų teritorijų lankytojų centrai ir gamtos mokyklos: naujos edukacijos galimybės“

2016 m. kovo 10 d. (ketvirtadienį) 11.00–12.00 val. „Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Saugomų teritorijų lankytojų centrai ir gamtos mokyklos: naujos edukacijos galimybės“. Transliacijoje kviečiami dalyvauti ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ir neformaliojo švietimo mokytojai, švietimo administratoriai ir specialistai, daugiafunkcių centrų darbuotojai, mokiniai ir jų tėvai bei kiti šia tema besidomintys asmenys.

2016-03-03

Vyko pirmieji projekto „Inovatyvus mokytojas – motyvuotas mokinys: problemų sprendimas bendradarbiaujant“ trumpalaikiai partnerių mokymai

2016 m. vasario 15–20 d. vyko Ugdymo plėtotės centro įgyvendinamo „Erasmus+“ strateginių partnerysčių projekto „Inovatyvus mokytojas – motyvuotas mokinys: problemų sprendimas bendradarbiaujant“ pirmieji trumpalaikiai partnerių mokymai. Šių mokymų tikslas – dalijantis patirtimi parengti kvalifikacijos tobulinimo programą pedagogams.

2016-03-03

„Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Leidinių tėvams pristatymas“

2016 m. kovo 9 d. (trečiadienį) 14.00–15.30 val. „Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje internetu „Leidinių tėvams „Antroji kalba ankstyvajame amžiuje: patarimai tėveliams“, „Jūsų vaikas – ikimokyklinukas“, „Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymosi pasiekimai“ pristatymas“. Transliacijoje kviečiami dalyvauti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogai, pradinių klasių mokytojai, mokyklų administracijos atstovai, tėvai.

2016-03-03

Kviečiame apsilankyti Nacionaliniame saugomų teritorijų lankytojų centre

Saugomų teritorijų Nacionalinio lankytojų centras kviečia mokytojus ir mokinius susipažinti su saugomų teritorijų ekspozicija, kuri padės suprasti ką ir kodėl reikia saugoti, kodėl gamtosauga civilizuotai žmonijai darosi vis svarbesnė. Siekiama supažindinti lankytojus su nacionaliniais ir regioniniais parkais, saugomomis rūšimis, kraštovaizdžio ypatumais.

2016-03-03
Vasaris

„Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Kultūros edukacijos savaitė „Menų dūzgės“: naujos galimybės“

2016 m. kovo 2 d. (trečiadienį) 14.00–15.00 val. „Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Kultūros edukacijos savaitė „Menų dūzgės“: naujos galimybės“. Transliacijoje kviečiami dalyvauti įvairių dalykų mokytojai, neformaliojo ugdymo mokytojai, mokyklų administracijos atstovai.

2016-02-29

„Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Išvyka į muziejų. Ką verta žinoti mokytojui?“

2016 m. kovo 3 d. (ketvirtadienį) 14 val. „Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Išvyka į muziejų. Ką verta žinoti mokytojui?“ Transliacijoje kviečiami dalyvauti įvairių ugdymo dalykų (lietuvių kalbos ir literatūros, istorijos, pilietiškumo, geografijos ir kt.) mokytojai, neformaliojo švietimo mokytojai, mokyklų administracijos atstovai.

2016-02-29

Įvyko seminaras „Lyčių stereotipai vadovėliuose ir jų galimas poveikis“

Ugdymo plėtotės centro Veiklos analizės ir kokybės užtikrinimo skyrius 2016 metų vasario 24 dieną Ugdymo plėtotės centro salėje suorganizavo seminarą „Lyčių stereotipai vadovėliuose ir jų galimas poveikis“, skirtą bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių autoriams ir leidėjams.

2016-02-26

Inžinerinio kūrybiškumo konkursas mokiniams „ARTech 2016“

Kviečiame 9–12 klasių mokinius ir jų mokytojus dalyvauti Vilniaus Gedimino technikos universiteto (VGTU) ir Lietuvos inžinerinės pramonės asociacijos LINPRA organizuojamame bei Švietimo ir mokslo ministerijos globojamame inžinerinio kūrybiškumo konkurse „ARTech 2016“, kuris padės pažinti kūrybišką inžinerinės pramonės pasaulį, naujas technologijas ir suprasti, kaip gimsta inžineriniai produktai nuo mobiliųjų telefonų iki sudėtingų robotų ar išmaniųjų pastatų.

2016-02-26

„Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio ir Vilniaus rajono Riešės gimnazijų geroji patirtis įgyvendinant integruoto ugdymo programas“

2016 m. vasario 29 d. (pirmadienį) 15.00–16.30 val. „Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio ir Vilniaus rajono Riešės gimnazijų geroji patirtis įgyvendinant integruoto ugdymo programas“. Tai ketvirtoji transliacijų ciklo „Etninės kultūros ir Rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo programų integracija ugdymo procese“ laida.

2016-02-25

Viešojoji konsultacija mokykloms, ugdymo programas vykdančioms tautinės mažumos kalba

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija kartu su Ugdymo plėtotės centru šių metų kovo 8 d. rengia viešąją konsultaciją dėl lietuvių kalbos vadovėlio 1 klasei parengimo.

2016-02-25

Skelbiama parodos „Moderni mokykla 2016, Kaunas“ renginių programa. Kviečiame registruotis!

Kovo 22–23 dienomis, mokinių pavasario atostogų metu, vyks paroda „Moderni mokykla 2016, Kaunas“. Paroda vyks Garliavos Adomo Mitkaus pagrindinėje mokykloje. Dvi dienas vyksiančioje parodoje bus suorganizuota daugiau nei 70 įvairių renginių mokytojams ir mokyklų vadovams – seminarų, diskusijų, praktinių užsiėmimų.

2016-02-25

Kviečiame dalyvauti mokymuose prieglobstį gavusių užsieniečių integracijos Lietuvoje tema

Anna Lindh fondo Lietuvos tinklas, bendradarbiaudamas su Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija bei Ugdymo plėtotės centru, 2016 m. vasario 29 d. Ugdymo plėtotės centre rengia mokymus „Prieglobstį gavusių užsieniečių integracija Lietuvoje“. Šie mokymai yra projekto „Open doors for knowledge“, finansuojamo Anna Lindh fondo lėšomis, dalis.

2016-02-25

11-asis seminaras Future Classroom Lab

Scientix projektas 2016 m. kovo 18–20 d. Briuselyje organizuoja seminarą Future Classroom Lab. Į seminarą bus pakviesta 40 STEM dalykų mokytojų iš įvairių Europos Sąjungos valstybių. Ypač laukiami pradinių klasių mokytojai.

2016-02-24

„Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Bendruomenių samprata: kas yra bendruomenė, bendruomenių tipai, jų svarba“

2016 m. vasario 25 d. (ketvirtadienį) 12.00–13.30 val. „Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Bendruomenių samprata: kas yra bendruomenė, bendruomenių tipai, jų svarba“. Tai pirmoji transliacijų ciklo, skirto bendruomenių temai, laida.

2016-02-22

Kviečiame dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo renginiuose

2016 metų vasario–birželio mėnesiais Ugdymo plėtotės centras siūlo kvalifikacijos tobulinimo programas, skirtas mokyklų vadovams, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo, pradinio ugdymo, įvairių dėstomųjų dalykų bendrojo ugdymo mokyklų mokytojams, neformaliojo ugdymo specialistams. Programos orientuotos į ugdymo turinio kaitą, į praktinius veiklos aspektus, integruojant ugdymą įvairiais lygmenimis, pagrįstos mokymo(si) metodų įvairove bei mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo būdais.

2016-02-19

„Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Teatro pamokos: atradimai“

2016 m. vasario 24 d. 15.00–16.30 val. „Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Teatro pamokos: atradimai“. Tai – antroji tiesioginių transliacijų ciklo „Meninis ugdymas: tendencijos, kryptys, patirtys, klausimai“ dalis.

2016-02-19

Seminaras švietimo darbuotojams apie autorių ir intelektinės nuosavybės teises

2016 m. vasario 26 d. Ugdymo plėtotės centre (M. Katkaus g. 44, Vilnius) vyks seminaras „Autorių ir intelektinės nuosavybės teisės“. Renginys skirtas įvairių dalykų, neformaliojo švietimo mokytojams, bibliotekininkams ir kitiems švietimo darbuotojams.

2016-02-17

Lietuvos valstybei svarbias datas – Vasario 16-ąją ir Kovo 11-ąją – paminėkime kartu su kituose kraštuose gyvenančiais tautiečiais!

Lietuvos vaikų ir jaunimo centras (LVJC) inicijuoja pilietinę akciją „Lietuva kviečia“. Jos tikslas – suburti užsienyje gyvenančius lietuvius, naujuosius jų draugus ir Lietuvos mokyklų mokinius bei kartu sukurti sveikinimą Lietuvai, mininčiai Nepriklausomybės atkūrimo dieną.

2016-02-15

„Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Lenkų gimtosios kalbos olimpiados aktualijos: užduotys, pasiruošimas, vertinimas“

2016 m. vasario 17 d. (trečiadienį) 14.00–15.00 val. „Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Lenkų gimtosios kalbos olimpiados aktualijos: užduotys, pasiruošimas, vertinimas“. Transliacijoje kviečiami dalyvauti lenkų kalbos mokytojai,humanitarinio ir socialinio ugdymo skyriaus vedėjai,švietimo skyrių specialistai, kuruojantys tautinių mažumų gimtųjų kalbų mokymą, ir kiti lenkų kalbos olimpiados organizavimu bei vykdymu besidomintys asmenys.

2016-02-15

„Bebro“ konkursas kviečia susipažinti su antrojo etapo užduotimis

Skelbiame naujas „Bebro“ konkurso antrojo etapo, kuris vyko 2016 metų sausio 31 dieną, užduotis. Atvėrus „Bebro“ konkurso užduočių svetainę ir, spragtelėjus meniu ties „Jauniai“ ir „Kolegos“, išsiskleidžia antrojo etapo užduotys.

2016-02-15

Moksleivi, pasidalyk savo patirtimi kaip galima sumaniai taupyti, siųsk savo sukurtą komiksą ir laimėk vertingų prizų.

2016 m. kovo 14–20 d. Lietuvoje, kaip ir visame pasaulyje, minima Vaikų finansinio švietimo savaitė, kurios pagrindinis tikslas – skatinti vaikus domėtis asmeniniais finansais, mokyti juos racionaliai tvarkyti savo pinigus ir atkreipti dėmesį į taupymo svarbą.

2016-02-11

„Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Bendravimo internete etika: mokytojo vaidmuo“

2016 m. vasario 11 d. (ketvirtadienį) 12.00 val. per „Mokytojo TV“ vyks tiesioginė vaizdo transliacija „Bendravimo internete etika: mokytojo vaidmuo“. Ji skirta vasario 8–13 dienomis vyksiančiai Saugesnio interneto savaitei.

2016-02-10

Meninio ugdymo mokytojai kviečiami tobulinti mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo kompetenciją

2016 metų vasario, balandžio ir birželio mėnesiais Ugdymo plėtotės centras vykdys 30 val. apimties kvalifikacijos tobulinimo programą „Mokinių meninio ugdymo pasiekimų vertinimo tobulinimas: menų brandos egzamino atvejo analizė“. Į juos kviečiame registruotis meninio ugdymo dalykų mokytojus, dirbančius pagal vidurinio ugdymo programą ir įgyvendinančius menų brandos egzaminą kūrybinio darbo vadovo ar vertintojo vaidmenyje.

2016-02-10

Pasirodė naujos švietimo problemos analizės

Pasirodė naujos švietimo problemos analizės apie Lietuvos pedagogų mokymąsi, vaiko brandumą mokyklai, mokytojų lyderystę, mokymosi pagalbą mokiniams ir modulinio profesinio mokymo sistemos kūrimą.

2016-02-10

Įvyko susitikimas-praktinis seminaras „STEAM ateina į mokyklą“

Ugdymo plėtotės centras, įgyvendindamas tarptautinius Europos Komisijos Mokymosi visą gyvenimą programos tarptautinius projektus MARCH ir SCIENTIX, vasario 4 d. Vilniaus jėzuitų gimnazijoje organizavo susitikimą-praktinį seminarą „STEAM ateina į mokyklą“. Renginys skirtas STEAM mokyklų tinklo nariams.

2016-02-08

Lietuvai minint 25-ąsias nepriklausomybės atkūrimo metines, mokiniai susipažins su kovų už laisvę istorijomis

2016 metų vasario 15–29 dienomis „Skalvijos“ kino centras tęsia projektą „Mokausi iš kino“: sostinės mokiniai kviečiami žiūrėti lietuviškų filmų ciklo apie XX a. šalies istoriją. Mokiniams šie filmai suteiks daugiau žinių apie Lietuvos likimą, tėvų ir senelių gyvenimą sudėtingu istoriniu laikotarpiu.

2016-02-08

Parengta švietimo problemos analizė „Kaip mokosi Lietuvos pedagogai?“

Švietimo ir mokslo ministerija išleido švietimo problemos analizę „Kaip mokosi Lietuvos pedagogai?“. Joje aprašyta dabartinė Lietuvos pedagogų kvalifikacijos tobulinimo sistema ir aptariamos galimos šalies pedagogų kvalifikacijos tobulinimo sistemos vystymo kryptys.

2016-02-08

Pirmą kartą švietimo inovacijų paroda vyks Kaune

Mokinių atostogų metu, kovo 22–23 dienomis, Ugdymo plėtotės centras kartu su UAB „Biuro pasauliu“ bei Kauno pedagogų kvalifikacijos centru rengia parodą „Moderni mokykla 2016, Kaunas“. Parodoje sieksime atskleisti ugdymo turinio ir mokymo priemonių, technologijų dermę – per dvi dienas įvyks daugiau nei 50 renginių mokytojams ir mokyklų vadovams.

2016-02-08

Paskelbta informacija apie naujus vadovėlius

Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių ir kitų mokymų priemonių duomenų bazėje paskelbta informacija apie septynis išleistus vadovėlius.

2016-02-05

„Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Rašybos mokymo esmė“

2016 m. vasario 9 d. (antradienį) 14.00–15.00 val. „Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Rašybos mokymo esmė. Psichomotoriniai procesai formuojant rašybos įgūdžius ir konkrečių rašybos atvejų mokymas atsižvelgiant į ortogramos pobūdį“. Transliacijoje kviečiami dalyvauti lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai.

2016-02-05

Projekto „Mokykla ir darbas“ priemonės

Mokyklų mokytojus, karjeros ugdymo konsultantus ir mokinius kviečiame apsilankyti projekto „Mokykla ir darbas“ portale.

2016-02-05

Kviečiame matematikos mokytojus į kūrybines dirbtuves

Goethe‘s institutas ir Ugdymo plėtotės centras kviečia matematikos mokytojus į seminarą „Matematika interaktyviai“, kuris vyks 2016 m. vasario 18 dieną. Seminare bus aptariamos Vokietijos interaktyvaus matematikos muziejaus „Mathematikum“ priemonių, skirtų mokymosi motyvacijai, matematikos mokymuisi ir tarpdalykinei integracijai, pritaikymas ugdymo procese.

2016-02-04

„Mokytojo TV“ pristato atnaujintą tiesioginių vaizdo transliacijų internetu programą

Ugdymo plėtotės centras į 2015–2016 mokslo metų „Mokytojo TV“ tiesioginių vaizdo transliacijų internetu programą įtraukė naujų aktualių temų. Be anksčiau suplanuotų transliacijų, bus aptariamos meninio ugdymo kryptys, brandos darbo įgyvendinimo gairės, specifinės medijų ir informacinio raštingumo temos (žaidimai internete, autorių teisės) ir kitos aktualijos.

2016-02-03

„Bebro“ iššūkis 9-12 klasių moksleiviams

Sausio 31 dieną jau antrą kartą Lietuvoje mokiniai rinkosi į įvairias Lietuvos aukštąsias mokyklas varžytis su bendraamžiais informatikos ir informatinio mąstymo konkurso II etape. Šio etapo tikslas – išsiaiškinti geriausius, informatikai gabiausius mokinius.

2016-02-03
Sausis

Parodoje „ADVENTUR 2016“ įvyko geografijos žinių konkursas

Sausio 22 d. Lietuvos parodų ir kongresų centre LITEXPO vykusioje 4-ojoje tarptautinėje turizmo, kelionių ir aktyvaus laisvalaikio parodoje „ADVENTUR 2016“ buvo surengtas geografijos žinių konkursas „Pažink Lietuvos miestus“. Jame dalyvavo 155 mokiniai iš 18 Lietuvos savivaldybių.

2016-01-29

„Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Lietuvių kalbos gebėjimų ugdymas pradinėse klasėse“

2016 m. vasario 4 d. 13.00 val. „Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Lietuvių kalbos gebėjimų ugdymas pradinėse klasėse“. Transliacijos tikslas – pradinio ugdymo programas vykdančių bendrojo ugdymo mokyklų bendruomenėms pristatyti atnaujintą Pradinio ugdymo lietuvių kalbos bendrąją programą.

2016-01-27

Patvirtintos naujos lietuvių kalbos programos 1–10 klasėms

Švietimo ir mokslo ministrė Audronė Pitrėnienė patvirtino naujas Lietuvių kalbos pradinio ugdymo ir Lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo bendrąsias programas. Pagal naujas programas bus nuosekliau mokoma raštingumo, stiprinami skaitymo gebėjimai.

2016-01-27

Kviečiame registruotis į nuotolinius mokymus

Virtuali mokymosi aplinka siūlo galimybę registruotis į nemokamus ir mokamus nuotolinius mokymus įvairiomis temomis.

2016-01-27

„Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Priešiškos informacinės operacijos Lietuvoje“

2016 m. sausio 28 d. (ketvirtadienį) vyks „Mokytojo TV“ tiesioginė vaizdo transliacija „Priešiškos informacinės operacijos Lietuvoje“. Transliacijos tikslas – supažindinti dalyvius, kas yra informacinis karas, informacinės operacijos, psichologinės operacijos, propaganda, kokie yra priešiškų informacinių operacijų taikiniai ir tikslai Lietuvoje, aptarti pagrindinius priešiškos informacijos kanalus, priemones, tipus ir naudojamą techniką.

2016-01-27

Patvirtintos naujos lietuvių kalbos ugdymo programos

2016 m. sausio 25 d. LR švietimo ir mokslo ministrė patvirtino naujas Lietuvių kalbos pradinio ugdymo ir Lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo programas.

2016-02-26

„Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Meninio ugdymo aktualijos“

2016 m. sausio 27 d. (trečiadienį) 15 val. vyks „Mokytojo TV“ tiesioginė internetinė vaizdo transliacija „Meninio ugdymo aktualijos“. Stebėti transliaciją, teikti klausimus ir pasiūlymus kviečiame meninio ugdymo dalykų (dailės, muzikos, šokio, teatro ir kt.) mokytojus, neformaliojo meninio švietimo pedagogus, mokyklų administracijos atstovus.

2016-01-25

Parodyk, kaip naudoji žiniasklaidos priemones STEM dalykų pamokose, ir laimėk prizą!

Scientix projektas kviečia STEM dalykų (gamtos mokslų, technologijų, informacinių technologijų, inžinerijos, matematikos) ir pradinių klasių mokytojus dalyvauti konkurse. Viskas, ką Jūs turite padaryti, – tai parodyti, kaip žiniasklaidos priemonėmis praturtinate STEM dalykų pamokas.

2016-01-21

10-asis seminaras Future Classroom Lab

Scientix projektas 2016 m. vasario 26–28 d. Briuselyje organizuoja seminarą Future Classroom Lab. Į seminarą bus pakviesta 40 STEM dalykų mokytojų iš įvairių Europos Sąjungos valstybių. Ypač laukiami pradinių klasių mokytojai.

2016-01-21

Konferencija „Pilietinis švietimas: kas vyksta Lietuvos regionuose“

Ugdymo plėtotės centras maloniai kviečia pilietiškumo pagrindų, istorijos, pradinio, neformaliojo ugdymo mokytojus, klasių auklėtojus, mokyklų vadovus, švietimo pagalbos specialistus, atsakingus už pilietiškumo ugdymą, dalyvauti konferencijoje „Pilietinis švietimas: kas vyksta Lietuvos regionuose?“, kuri vyks 2016 m. sausio 28 d. Skuodo rajono Mosėdžio gimnazijoje.

2016-01-21

Lietuvos dailės muziejaus Meno pažinimo centras kviečia mokyklų bendruomenes dalyvauti naujausiose edukacinėse programose

Mokyklų bendruomenėms LDM Meno pažinimo centro siūlomos edukacinės programos padės ne tik kartu grožėtis menu, bet ir kartu kurti, patirti atradimo džiaugsmą.

2016-01-20

Teikime kandidatūras Metų mokytojo premijai gauti

Atsižvelgdama į Metų mokytojo premijos nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. ĮSAK-2562 „Dėl Metų mokytojo premijos nuostatų patvirtinimo“, Švietimo ir mokslo ministerija geriausiems šalies pedagogams skiria Metų mokytojo premiją.

2016-01-19

Viešojo gyvenimo aktualijos debatų metodu. Kodėl gi ne? Pristatoma debatų organizavimo patirtis socialinio ir dorinio ugdymo mokytojams

Ugdymo plėtotės centras ir Goethe’s institutas kviečia istorijos, geografijos, pilietiškumo pagrindų ir dorinio ugdymo mokytojus į seminarą „Debatų organizavimo metodika aptariant valstybės gyvenimo aktualijas pamokose“, rengiamą remiantis tarptautinio konkurso „Tarptautiniai jaunimo debatai“ pavyzdžiu.

2016-01-19

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų akreditacija

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V-29 „Dėl institucijų, vykdančių mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą, veiklos akreditacijos“ akredituotos šešios institucijos.

2016-01-19

Mokytojo TV kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Kodėl reikalingas elektroninių cigarečių draudimas asmenims iki 18 metų?“

2016 m. sausio 21d. (ketvirtadienį) vyks „Mokytojo TV“ tiesioginė internetinė vaizdo transliacija „Kodėl reikalingas elektroninių cigarečių draudimas asmenims iki 18 metų?“. Transliacijos tikslas – supažindinti dalyvius, kas tai yra elektroninės cigaretės, kodėl yra svarbu apsaugoti vaikus nuo jų vartojimo, kokie veiksmingiausi vartojimo prevencijos būdai.

2016-01-18

Pasirodė naujos švietimo problemos analizės

Pasirodė naujos švietimo problemos analizės: „Prevencinės programos, jų vieta mokyklos gyvenime?“, „Kaip mokykloje socialiai teisingai paskirstyti dėmesį berniukams ir mergaitėms?“, „Mokinių sveikata: kaip ją išsaugoti?“, „Pradinio ugdymo organizavimo ypatumai: kiek tai turi įtakos mokinių pasiekimams?“.

2016-01-18

Laimėtas dar vienas Europos Sąjungos trumpalaikių Dvynių programos projektas Makedonijoje

2015 m. gruodžio 21 d. Europos Sąjungos delegacija Makedonijos sostinėje Skopjė pranešė, kad Lietuvos institucijos pasirinktos įgyvendinti pusės metų trukmės Europos Sąjungos trumpalaikių Dvynių programos projektą „Švietimo sistemos kokybės užtikrinimo ir kontrolės kokybės stiprinimas“.

2016-01-14

Speciali laida – „Pamoka laisvei“

Speciali laida „Pamoka laisvei“ buvo sukurta pagal Alytaus profesinio rengimo centro ir Skuodo Bartuvos progimnazijos idėjas, pasiūlytas Švietimo ir mokslo ministerijos ir Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų klubo konkursui „Eik taip, kaip eina laisvė!“.

2016-01-13

Metų paskaita mokytojams jau pasiekiama

Jau trečią kartą Švietimo ir mokslo ministerijoje vyko Metų paskaita. 2016 m. sausio 7 d. ją skaitė Vytauto Didžiojo universiteto profesorius dr. Egdūnas Račius. Šių metų paskaita „Istorijos nesuklastosi? Islamo istorijos ir musulmonų įvaizdžio konstravimas Lietuvos viešojoje erdvėje“ sulaukė didelio pedagogų ir švietimo bendruomenės narių dėmesio – joje dalyvavo per 200 klausytojų.

2016-01-13

Įvyko metodinė konsultacija „Pasirengimas muzikologijos brandos egzaminui“

Specializuoto ugdymo krypties programas (muzikos) įgyvendinančių mokyklų mokytojai, muzikos teorijos metodinių grupių nariai aptarė svarbiausius muzikologijos brandos egzamino įgyvendinimo klausimus.

2016-01-13

Po metodinės konsultacijos „Pasirengimas 2016 metų menų ir technologijų brandos egzaminų įgyvendinimui“

Nacionalinis egzaminų centras ir Ugdymo plėtotės centras, tęsdami tradiciją, su menų ir technologijų brandos egzaminų organizatoriais, kandidatų vadovais, egzaminų vertinimo komisijų nariais aptarė svarbiausius menų ir technologijų mokyklinių brandos egzaminų įgyvendinimo aspektus.

2016-01-13

Paminėkime Laisvės gynėjų dieną

Sausio 13-ąją, Laisvės gynėjų dieną, švietimo įstaigos kviečiamos pradėti žvakučių uždegimu ir taip pagerbti prieš 25 metus žuvusius laisvės gynėjus – 8 val. įsitraukti į akciją „Atmintis gyva, nes liudija“. 9.15 val. per LRT televiziją bus transliuojama „Pamoka laisvei“.

2016-01-13

Įvyko respublikinė informacinių technologijų mokytojų konferencija „Informacinės technologijos: mokymo(si) kokybės gerinimas“

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento Švietimo skyrius ir Vilniaus miesto informacinių technologijų mokytojų metodinis būrelis, bendradarbiaudami su Ugdymo plėtotės centru ir Informacijos technologijų mokymo centru (ITMC), 2016 m. sausio 7 d. organizavo respublikinę informacinių technologijų mokytojų konferenciją „Informacinės technologijos: mokymo(si) kokybės gerinimas“. Renginys vyko Vilniaus Jono Basanavičiaus gimnazijoje.

2016-01-12

Ugdymo plėtotės centro įgyvendinami globaliojo švietimo projektai

2013 metais Ugdymo plėtotės centras prisijungė prie VšĮ „Humana People to People Baltic“ įgyvendinamo projekto „Solidarumo mokyklos Baltijos šalyse“ organizuodamas ir vykdydamas seminarus šalies mokytojams. Seminaruose mokytojai buvo supažindinti su globaliojo švietimo samprata ir platesniu kontekstu, jiems suteikti praktiniai globaliojo švietimo temų integravimo į pamokas įrankiai.

2016-01-12

Įvyko jaunųjų mokytojų susitikimas, telkiantis juos į profesinį tinklą

Sausio 6 d. Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijoje įvyko „Jaunųjų mokytojų 2015“ seminaras. Jau antrą kartą suburiami 2015 metais mokyklose po studijų pradėję dirbti jaunieji mokytojai. Šių susitikimų tikslas – kviesti jaunuosius mokytojus telktis į profesinį tinklą. Tikimasi, kad kuriamas pirmus metus mokykloje dirbančių mokytojų bendradarbiavimo tinklas padės spręsti problemas ir iššūkius, kurie kyla pradedant eiti mokytojo profesijos keliu.

2016-01-11

Per „Mokytojo TV“ vyks 2016 m. užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) valstybinio brandos egzamino kalbėjimo dalies aktualių naujienų pristatymas

2016 m. sausio 12 d. (antradienį) 15 val. „Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „2016 m. užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) valstybinio brandos egzamino kalbėjimo dalies aktualių naujienų pristatymas“.

2016-01-07

Patvirtinti aktualūs dokumentai

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija patvirtino naujus dokumentus.

2016-01-06

Metų paskaita lituanistams

2015 m. gruodžio 29 d. Vilniaus universiteto Vinco Krėvės auditorijoje vyko jau tradicine tapusi Metų paskaita lituanistui, į kurią susirinko Lietuvos ir užsienio mokyklų lietuvių kalbos mokytojai. Metų paskaitos auditoriją sveikino švietimo ir mokslo viceministrė Genoveita Krasauskienė, Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto dekanas Antanas Smetona.

2016-01-04

2015 m.

Gruodis

Naujienlaiškis „Aktualijos! O ką Tu manai?“

Naujus aktualijų naujienlaiškio „Aktualijos! O ką Tu manai?“ numerius nuo šiol galite rasti Ugdymo sode.

2015-12-30

„Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Etninės kultūros savaitės, skirtos Etnografinių regionų metams paminėti, veiklų aptarimas“

Kviečiame etninės kultūros puoselėtojus – švietimo ir kultūros, mokslo ir studijų institucijų, vyriausybinių, nevyriausybinių, visuomeninių organizacijų atstovus – 2016 m. sausio 7 d. transliacijoje internetu aptarti Etninės kultūros savaitės 2015 veiklas, pasidalyti patirtimi ir įžvalgomis.

2015-12-30

Įvyko konkurso „Bebras“ nacionalinė gerosios patirties konferencija

Gruodžio 19 d. Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakultete įvyko konkurso „Bebras“ nacionalinė gerosios patirties konferencija.

2015-12-22

Įvyko susitikimas „Švietimo bendruomenių asociacijų projektų vykdymo sėkmės ir iššūkiai“

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija ir Ugdymo plėtotės centras 2015 m. gruodžio 16 d. surengė jau tradiciniu tapusį renginį „Švietimo bendruomenių asociacijų programų vykdymo sėkmės ir iššūkiai“.

2015-12-22

Baigėsi trečiasis seminaras „Nacionalinio saugumo ir pilietiškumo nuostatų stiprinimas ugdyme“

Baigėsi trečiasis seminaras „Nacionalinio saugumo ir pilietiškumo nuostatų stiprinimas ugdyme“, skirtas kūno kultūros ir kitų dalykų mokytojams. Renginys vyko gruodžio 14–15 dienomis Kaune, Divizijos generolo Stasio Raštikio Lietuvos kariuomenės mokykloje.

2015-12-17

Rengiamas tradicinis renginys „Švietimo bendruomenių asociacijų projektų vykdymo sėkmės ir iššūkiai“

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija ir Ugdymo plėtotės centras 2015 m. gruodžio 16 d. 15 val. Švietimo ir mokslo ministerijos Ovaliojoje salėje (A. Volano g. 2/7, Vilnius) rengia susitikimą su asociacijomis „Švietimo bendruomenių asociacijų projektų vykdymo sėkmės ir iššūkiai“

2015-12-16

„Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Pasirengimas muzikologijos brandos egzaminui“

Įgyvendinant atnaujintą Muzikologijos brandos egzamino programą, svarbu atkreipti muzikinio ugdymo bendruomenės dėmesį į svarbiausius jos įgyvendinimo aspektus. Šiuo tikslu Nacionalinis egzaminų centras ir Ugdymo plėtotės centras 2016 m. sausio 6 d. organizuoja metodinę konsultaciją „Pasirengimas muzikologijos brandos egzaminui“, kuri nuo 11 val. bus transliuojama internetu.

2015-12-15

„Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Pasirengimas 2016 metų menų ir technologijų brandos egzaminų įgyvendinimui“

Siekdami padėti sėkmingai įgyvendinti menų ir technologijų mokyklinius brandos egzaminus, Nacionalinis egzaminų centras ir Ugdymo plėtotės centras tęsia tradiciją ir 2016 m. sausio 5 d. organizuoja metodinę konsultaciją „Pasirengimas 2016 metų menų ir technologijų brandos egzaminų įgyvendinimui“, kuri nuo 11 val. bus transliuojama internetu.

2015-12-15

Įvyko seminaras, skirtas nacionalinio saugumo ir pilietiškumo nuostatų stiprinimui ugdyme

Bendrojo ir neformaliojo ugdymo įstaigų vadovai, mokyklų bendruomenių nariai ir kiti švietimo specialistai buvo pakviesti atvykti į Ruklą ir gruodžio 10–11 dienomis dalyvauti seminare „Nacionalinio saugumo ir pilietiškumo nuostatų stiprinimas ugdyme“. Dviejų dienų renginio tikslas buvo ugdyti dalyvių gebėjimą integruoti pilietiškumo pagrindų ir nacionalinio saugumo temas į veiklas ugdymo įstaigoje.

2015-12-15

Baigėsi seminarų „Menininkai – mokyklai“ ciklas

Lietuvos meno kūrėjų asociacija, bendradarbiaudama su Ugdymo plėtotės centru, pateikė projekto „Menininkai – mokyklai“ paraišką Lietuvos kultūros tarybai ir laimėjo finansavimą. Projekto tikslas buvo įtraukti mokytojus ir menininkus į konstruktyvią diskusiją ieškant veiksmingų kūrybiško mokymo(-si) būdų.

2015-12-15

Ugdymo plėtotės centras dalyvauja Erasmus + programos projekte

Ugdymo plėtotės centras pasirašė sutartį su Galisijos regiono (Ispanija) pedagogų kvalifikacijos tobulinimo centru „Kvalifikacijos tobulinimo ir inovacijų autonominiu centru“ („Centro Autonomico De Formacion e Innovacion“) dėl partnerystės dalyvauti europinio projekto Erasmus + programoje „Mokytojų profesinės kompetencijos bendroji sąranga“ („Teachers Professional Competences Common framework“).

2015-12-12

„Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Stereotipai apie pabėgėlius ir žiniasklaidos vaidmuo formuojant stereotipus“

2015 m. gruodžio 15 d. (antradienį) 14 val. „Mokytojo TV“ vykdo tiesioginę vaizdo transliaciją „Stereotipai apie pabėgėlius ir žiniasklaidos vaidmuo formuojant stereotipus“. Transliacijos metu bus aptarta, kokia žiniasklaidos įtaka formuojant (arba griaunant) stereotipus apie pabėgėlius bei kokios iš tikrųjų yra kultūros, apie kurias kol kas daugiausia žinome tik iš žiniasklaidos.

2015-12-11

Svečiai iš Latvijos lankėsi Ugdymo plėtotės centre

Gruodžio 10 dieną Rygos miesto Švietimo ir informacinio centro darbuotojai atvyko į Ugdymo plėtotės centrą pasikeisti patirtimi mokytojų kvalifikacijos tobulinimo klausimais. Rygos miesto Švietimo ir informacinio centro direktorė Signe Neimane supažindino su veikla tobulinant Rygos miesto mokyklų pedagogų ir vadovų kvalifikaciją.

2015-12-11

Baigėsi pirmasis seminaras iš seminarų ciklo „Nacionalinio saugumo ir pilietiškumo nuostatų stiprinimas ugdyme“

Baigėsi pirmasis seminaras iš seminarų ciklo „Nacionalinio saugumo ir pilietiškumo nuostatų stiprinimas ugdyme“ Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje Vilniuje. Seminare dalyvavo 22 pilietiškumo pagrindų, istorijos geografijos, ekonomikos, dorinio ugdymo, vokiečių kalbos ir kitų dalykų mokytojai.

2015-12-10

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų akreditacija

Švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. V-1255 „Dėl institucijų, vykdančių mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą, veiklos akreditacijos“ 5 metams akredituotos Palangos, Kėdainių ir Šilutės r. švietimo pagalbos tarnybos.

2015-12-10

Įvyko konferencija „Mokykla didėjančios įvairovės kontekste“

2015 m. gruodžio 8 d. Vilniuje įvyko Švietimo ir mokslo ministerijos ir Ugdymo plėtotės centro organizuota konferencija mokytojams ir administracijos atstovams „Mokykla didėjančios įvairovės kontekste“. Šios konferencijos tikslas buvo rasti bendrus sprendimus, padedančius gerinti tautinių mažumų ir migruojančių šeimų vaikų švietimą, numatyti šių sprendimų įgyvendinimo būdus bei bendradarbiavimo galimybes.

2015-12-10

„Knygas galima ne tik skaityti...“: viešnagė Vilniaus ir Vėliučionių vaikų socializacijos centruose

„Kiek uždirba rašytojas? Kai parašai knygą, ką toliau su ja reikia daryti? Kokiems serialams rašote scenarijus? O kiek knygų jūs parašėte?“ – šiuos ir daugybę kitų klausimų poetui ir rašytojui, aktoriui, režisieriui ir scenaristui Alvydui Šlepikui uždavė Vilniaus vaikų socializacijos centro merginos per susitikimą, kurį surengė Ugdymo plėtotės centras.

2015-12-09

Įvyko seminaras „Sąmoningo skaitytojo ugdymas šiuolaikinėje mokykloje“ rusų kalbos mokytojams

Lapkričio 25 d. vyko seminaras „Sąmoningo skaitytojo ugdymas šiuolaikinėje mokykloje“. Jį organizavo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija kartu su Ugdymo plėtotės centru, Lietuvos edukologijos universitetu, Rusų kalbos ir kultūros studijų centru. Renginyje buvo pristatyta šiuolaikinės literatūros ir kultūros tekstų pasirinkimo būdai ir skaitymo strategijos, padedančios ugdyti kritiškai mąstančias, kultūringas asmenybes.

2015-12-08

Vyko pirmoji geografinių informacinių sistemų konferencija

2015 m. gruodžio 4 d. Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmuose įvyko pirmoji geografinių informacinių sistemų (GIS) konferencija „Mano Lietuva žemėlapiuose“, skirta bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams ir mokytojams. Konferencijoje susirinko gausus būrys ne tik mokytojų, mokinių, bet ir mokslininkų.

2015-12-07

Ugdymo plėtotės centre vyksta daugiafunkcių centrų tinklo susitikimas

Šiandien, gruodžio 7 d., į Ugdymo plėtotės centre vykstantį daugiafunkcių centrų tinklo susitikimą susirinko apie 60 daugiafunkcių centrų ir savivaldybių administracijų darbuotojų, vietos bendruomenių atstovų. Tradiciniu tapusiame renginyje aptariami daugiafunkciams centrams ir jų tinklui svarbūs veiklos plėtros galimybių klausimai, dalijamasi gerąja patirtimi, aktualijomis.

2015-12-07

„Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Kas yra STEAM? STEAM samprata ir filosofija“

2015 m. gruodžio 10 d. (ketvirtadienį) 9 val. „Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Kas yra STEAM? STEAM samprata ir filosofija“. Šios transliacijos tikslas – bendrojo ugdymo mokyklų bendruomenėms pristatyti STEAM ugdymo sampratą ir filosofiją; išsiaiškinti, koks gi yra STEAM ir STEM santykis; supažindinti su Lietuvos ir tarptautine patirtimi įgyvendinant STEAM ugdymą mokyklose.

2015-12-07

STEAM mokyklų tinklo dalyviai aptarė užsienio šalių gerąsias ugdymo praktikas

Ugdymo plėtotės centras, tęsdamas Lietuvos STEAM mokyklų tinklo bendradarbiavimo iniciatyvas, organizavo kūrybines dirbtuves „STEAM ugdymo gerosios praktikos“.

2015-12-04

Lietuvos dailės muziejaus edukacinės programos

Lietuvos dailės muziejus pristato naujausias Meno pažinimo centro edukacines programas mokiniams ir jaunimui, kurių dalyviai susipažins su tapybos darbais, juos analizuos ir atliks įvairioms mokinių amžiaus grupėms skirtas kūrybines užduotis

2015-12-04

Kviečiame registruotis į nuotolinius mokymus

Virtuali mokymosi aplinka siūlo galimybę registruotis į nemokamus ir mokamus nuotolinius mokymus įvairiomis temomis.

2015-12-03

Kviečiame aplankyti „Bebro“ konkurso 2015 metų užduočių svetainę

2015 metų „Bebro“ konkursas – posūkis į informatinį mąstymą. Tai labiau atitinka šiuolaikinius visuomenės lūkesčius – informatinio mąstymo reikia kiekvienam. Atvertoje „Bebro“ uždavinių svetainėje jūs rasite uždavinius, suskirstytus amžiaus grupėmis.

2015-12-03

Atnaujinama Ugdymo plėtotės centro svetainė

Nuo 2016 m. sausio 4 d. pradės veikti atnaujinta Ugdymo plėtotės centro svetainė. Siekiame, kad mokytojai ir visi švietimo bendruomenės nariai galėtų patogiai rasti juos dominančią medžiagą, todėl dalis informacijos Jūsų patogumui bus perkelta į „Ugdymo sodą“.

2015-12-03

„Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Daugiafunkcių centrų veiklos plėtros galimybės“

2015 m. gruodžio 3 d. (ketvirtadienį) 14 val. „Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Daugiafunkcių centrų veiklos plėtros galimybės“. Transliacijos tikslas – pristatyti daugiafunkcių centrų atstovams naujas bendradarbiavimo, veiklos galimybes. Transliacijoje dalyvaus ir darbo su įvairiomis tikslinėmis grupėmis patirtimi dalinsis VšĮ „Robotikos akademija“ atstovai.

2015-12-01

Konferencija „Mokykla didėjančios įvairovės kontekste“

Gruodžio 8 d. vyks konferencija „Mokykla didėjančios įvairovės kontekste“, skirta mokyklų mokytojams ir administracijos atstovams. Renginį organizuoja Švietimo ir mokslo ministerija kartu su Ugdymo plėtotės centru.

2015-12-01
Lapkritis

Prasideda gamtos mokslų konkursas „Mūsų eksperimentas“

Švietimo ir mokslo ministerijos inicijuojamas konkursas „Mūsų eksperimentas“ šiais metais kviečia dalyvauti mokinius nuo 5 iki 11 klasės. Į konkursą įsitraukia Aplinkos ministerija, tad pagrindinė konkurso tema bus aplinkos apsauga ir ekologija. Filmuotus ir aprašytus gamtos mokslų tiriamuosius darbus konkursui galima pateikti iki 2016 m. balandžio 15 d.

2015-11-30

Seminarai įvairių dalykų mokytojams Lietuvos kariuomenės padaliniuose ir Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje

Ugdymo plėtotės centras drauge su Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, Lietuvos kariuomene ir Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija kviečia formaliojo ir neformaliojo ugdymo mokytojus, mokyklų vadovus bei kitus švietimo specialistus dalyvauti seminaruose „Nacionalinio saugumo ir pilietiškumo nuostatų stiprinimas ugdyme“.

2015-11-30

Seminarai technologijų mokytojams „Darbas su kompiuterinėmis audimo staklėmis“

Audimas kompiuterinėmis nytinėmis staklėmis suteikia itin plačias galimybes: nuo teksto audimo iki skulptūrinių ir trimačių objektų kūrimo. Šių įgūdžių technologijų mokytojai išmoks seminaruose „Darbas su kompiuterinėmis audimo staklėmis“.

2015-11-30

Šventė Ugdymo plėtotės centre liudija – „Knygų Kalėdos“ sujungia visą Lietuvą

Jau penktą kartą vyksta Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės inicijuota akcija „Knygų Kalėdos“. „Svarbu, kad Lietuvos vaikai mylėtų knygą ir dalintųsi skaitymo džiaugsmu su kitais. Todėl „Knygų Kalėdos“ šiemet kviečia ne tik dovanoti naujų knygų, bet ir surengti knygų skaitymus vienišiems vaikams globos namuose, seneliams. Tegul knyga sujungia visą Lietuvą ir paskatina bendrauti“, – sakė Prezidentė Dalia Grybauskaitė.

2015-11-30

STEAM mokyklų tinklo dalyviai aptars užsienio šalių gerąsias ugdymo praktikas

Ugdymo plėtotės centras tęsia Lietuvos STEAM mokyklų tinklo bendradarbiavimo iniciatyvas ir organizuoja kūrybines dirbtuves „STEAM ugdymo gerosios praktikos“. Septynios mokyklos susitiks gruodžio 1 d. Vilniuje, kitos septynios – gruodžio 2 dieną Kaune.

2015-11-27

„Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Pasirengimas darbui su kompiuterinėmis audimo staklėmis“

2015 m. lapkričio 27 d. (penktadienį) 14 val. „Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Pasirengimas darbui su kompiuterinėmis audimo staklėmis“. Transliacijoje kviečiami dalyvauti gimnazijų, pasirinkusių kompiuterines audimo stakles, technologijų mokytojai.

2015-11-27

Regionuose prasideda seminarų ciklas pilietiškumo pagrindų mokytojams

Ugdymo plėtotės centras drauge su Alytaus rajono švietimo ir pedagoginės-psichologinės pagalbos centru, Telšių švietimo centru ir Panevėžio pedagogų švietimo centru organizuoja seminarų ciklą pilietiškumo pagrindų mokytojams „Pilietiškumo ugdymas mokykloje: ką galime padaryti geriau“.

2015-11-27

Lietuvių kalbos ir literatūros mokymas 5–10 klasėse

2015 m. gruodžio 2–14 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija ir Ugdymo plėtotės centras organizuoja nemokamus seminarus savivaldybių administracijos švietimo skyrių specialistams, atsakingiems už lietuvių kalbą, ir lietuvių kalbos pagrindinio ugdymo mokytojams.

2015-11-26

Parodos „Mokykla 2015“ atgarsiai

Lapkričio 6–7 dienomis vykusioje parodoje prisistatė 106 įmonės ir švietimo įstaigos iš Lietuvos, Didžiosios Britanijos, Estijos ir Prancūzijos. Per dvi parodos dienas buvo surengti 229 renginiai. Parodas „Mokykla“ ir „Vaikų šalis“ kartu aplankė net 18 700 lankytojų.

2015-11-26

„Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Kas mokyklai gali padėti įsivertinti? IQES galimybės“

2015 m. lapkričio 26 d. (ketvirtadienį) 10 val. „Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Kas mokyklai gali padėti įsivertinti? IQES galimybės“. Transliacijos tikslas – bendrojo ugdymo mokyklų bendruomenėms pristatyti Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros administruojamą tiesioginę internetinę sistemą www.iqesonline.lt, skirtą mokyklos veiklos, pamokos, mokytojų profesinės veiklos įsivertinimui ir tobulinimui.

2015-11-23

Naujos informacinės priemonės mokytojams ir tėvams, ugdantiems ikimokyklinio amžiaus vaikus

Siekdami kokybiško ugdymo tikslų įgyvendinimo, glaudesnio tėvų ir mokyklos bendruomenės bendradarbiavimo, Švietimo ir mokslo ministerija ir Ugdymo plėtotės centras parengė informacines priemones pedagogams ir tėvams. Tikimės, kad pateikta informacija bus naudinga tėvams, kurių vaikai (3–6 m.) dalyvauja ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programose.

2015-11-23

„Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Etninės kultūros ir Rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo programų integracija ugdymo procese“

2015 m. lapkričio 24 d. (antradienį) 15 val. „Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti trečiojoje tiesioginėje metodinėje konsultacijoje, transliuojamoje internetu, „Etninės kultūros ir Rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo programų integracija ugdymo procese“. Tai laida iš transliacijų ciklo, skirto telkti mokyklos bendruomenę mokinių mokymosi krūviams optimizuoti ugdymo procese integruojant Etninės kultūros ir Rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo programas.

2015-11-19

Lituanistų konferencija „Lituanistika – gyvas mokslas. Nauji tekstai – naujos jungtys – nauji būdai“

2015 m. lapkričio 13–14 d. Palangos Vlado Jurgučio pagrindinėje mokykloje vyko jau tradicine tapusi Lietuvos ir užsienio lietuviškų mokyklų lituanistų konferencija „Lituanistika – gyvas mokslas. Nauji tekstai – naujos jungtys – nauji būdai“. Konferencijos tikslas – supažindinti mokytojus su kalbos ir literatūros mokymuisi aktualiomis mokslininkų įžvalgomis ir pasidalyti idėjomis, kaip pagerinti lietuvių kalbos ir kultūrinio raštingumo pasiekimus pagrindinio ugdymo pakopoje, aktualizuoti ugdymo turinį ir pasirengti naujai lietuvių kalbos ir literatūros programai įgyvendinti.

2015-11-19

Tobulinamas švietimo finansavimas: nuo sausio išbandoma nauja metodika

Vyriausybė patvirtino Švietimo ir mokslo ministerijos parengtą eksperimentinę mokymo lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodiką, kuri nuo 2016 m. sausio 1 d. bus įgyvendinama 5 ministerijos atrinktose savivaldybėse. Pagal šią metodiką bendrojo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo finansavimo principas yra kitoks negu mokinio krepšelio.

2015-11-19

Įvyko seminaras lenkų gimtosios kalbos mokytojams „Sąmoningo skaitytojo ugdymas šiuolaikinėje mokykloje“

Lapkričio 12–13 d. vyko seminaras „Sąmoningo skaitytojo ugdymas šiuolaikinėje mokykloje“. Jį organizavo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija kartu su Ugdymo plėtotės centru, Lenkų kalbos, kultūros ir didaktikos centru ir Polonistų asociacija. Renginyje buvo pristatyta šiuolaikinės literatūros ir kultūros tekstų pasirinkimo būdai ir skaitymo strategijos, padedančios ugdyti kritiškai mąstančias, kultūringas asmenybes.

2015-11-18

Per „Mokytojo TV“ vyks 2016 m. lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio brandos egzamino aktualių naujienų pristatymas

2015 m. lapkričio 25 d. (trečiadienį) 13.30 val. „Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „2016 m. lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio brandos egzamino aktualių naujienų pristatymas“. Transliacijos tikslas – pristatyti 2016 m. lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio brandos egzamino aktualijas. Transliacijoje kviečiami dalyvauti lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai, mokiniai, aukštųjų mokyklų dėstytojai ir kiti suinteresuoti asmenys.

2015-11-18

Penktoji daugiakalbystės olimpiada „Aš kalbu, tu kalbi – mes bendraujame!“ 2016

Olimpiada vyks 2016 m. balandžio 16 d., šeštadienį, Tarptautinėje Amerikos mokykloje. Olimpiados dalyviai – bendrojo ugdymo mokyklų 9–12 klasių mokinių komandos. Mokyklos komandą sudaro 3 mokiniai, atstovaujantys mažiausiai dviems skirtingoms klasėms / amžiaus grupėms.

2015-11-18

Šalies mokyklų bendruomenės kviečiamos dalyvauti konkurse

Švietimo ir mokslo ministrei Audronei Pitrėnienei šiuos mokslo metus paskelbus Mokyklos bendruomenės metais, inicijuojamas švietimo įstaigoms skirtas konkursas. Visos Lietuvos mokyklos kviečiamos pasidalyti geriausiomis ir įdomiausiomis šiais mokslo metais vykdytomis mokyklos bendruomenės bendradarbiavimo veiklomis.

2015-11-18

Lituanistinių mokyklų mokytojų kvalifikacijos tobulinimo seminaras Londone

2015 m. spalio 23–25 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija ir Ugdymo plėtotės centras, įgyvendinantis projektą „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (II etapas)“, organizavo mokytojų kvalifikacijos tobulinimo trijų dienų seminarą Londone.

2015-11-18

„Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Mokyklos pažanga. Kaip ją stebėti ir pamatuoti?“

2015 m. lapkričio 19 d. (ketvirtadienį) 14 val. „Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Mokyklos pažanga. Kaip ją stebėti ir pamatuoti?“ Šios transliacijos tikslas – bendrojo ugdymo mokyklų bendruomenėms pristatyti Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros parengtą mokyklų pažangos ir įsivertinimo anketą, 2014 m. anketos apibendrintus duomenis, taip pat gerąją patirtį stebint ir fiksuojant mokinių individualią pažangą Panevėžio „Vyturio“ progimnazijoje.

2015-11-17

Prasideda „Knygų Kalėdų“ akcija

Jau penktą kartą įsibėgėjo Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės inicijuota akcija „Knygų Kalėdos“. „Svarbu, kad Lietuvos vaikai mylėtų knygą ir dalintųsi skaitymo džiaugsmu su kitais. Todėl „Knygų Kalėdos“ šiemet kviečia ne tik dovanoti naujų knygų, bet ir surengti knygų skaitymus vienišiems vaikams globos namuose, seneliams.

2015-11-16

Įvyko pirmasis projekto „Inovatyvus mokytojas – motyvuotas mokinys: problemų sprendimas bendradarbiaujant“ partnerių susitikimas

2015 m. lapkričio 2–7 dienomis vyko Ugdymo plėtotės centro įgyvendinamo Erasmus + strateginių partnerysčių projekto „Inovatyvus mokytojas – motyvuotas mokinys: problemų sprendimas bendradarbiaujant“ partnerių susitikimas. Susitikime dalyvavo švietimo atstovai iš aštuonių šalių: Lietuvos, Latvijos, Estijos, Italijos, Ispanijos, Graikijos, Portugalijos ir Bulgarijos.

2015-11-16

Įvyko paroda „Mokykla 2015“

Lapkričio 6–7 dienomis vyko didžiulio susidomėjimo sulaukusi paroda „Mokykla 2015“, kurią organizavo Švietimo ir mokslo ministerija, Ugdymo plėtotės centras ir Lietuvos parodų ir kongresų centras „Litexpo“. „Litexpo“ duomenimis, kartu vykusias parodas „Mokykla 2015“ ir „Vaikų šalis“ aplankė per 18 700 žmonių.

2015-11-13

Lietuvos anglų kalbos mokytojų asociacijos konferencijoje dalyviai dalijosi dalyko ir užsienio kalbos integruoto mokymo gerąja praktine patirtimi

2015 m. spalio 16–17 d. vyko 17-oji tarptautinė konferencija „Integruotas dalyko ir užsienio kalbos mokymas – Lietuva 2015“, kurią organizavo Lietuvos anglų kalbos mokytojų asociacija ir 80-ąjį jubiliejų švenčiantis Lietuvos edukologijos universitetas.

2015-11-13

Kompiuterinė Kalėdų pasaka 2015

Kviečiame dalyvauti kasmetiniame respublikiniame piešinių konkurse „Kompiuterinė Kalėdų pasaka 2015“. Šių metų konkurso naujiena – nuotraukų koliažo kategorija.

2015-11-13

„Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Pabėgėlių integracijos sistema ir patirtis Lietuvoje“

2015 m. lapkričio 17 d. (antradienį) 14 val. „Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Pabėgėlių integracijos sistema ir patirtis Lietuvoje“. Tai bus antroji trijų transliacijų ciklo, skirto pabėgėlių tematikai, laida. Pirmoje laidoje „Pabėgėliai. Kuo ypatinga dabartinė situacija?“ ekspertai aiškino pabėgėlio sampratą, pabėgėlių iššūkio Europai ypatybes.

2015-11-13

Kviečiame į seminarus pradinių klasių mokytojus, dirbančius mokyklose, ugdymo programas vykdančiose tautinės mažumos kalba, ir pedagogus, mokančius lietuvių kalbos ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikus

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija ir Ugdymo plėtotės centras kviečia pradinių klasių mokytojus ir lietuvių kalbos mokytojus, mokančius lietuvių kalbos pradinėse klasėse, dalyvauti seminare „Lietuvių kalbos ugdymo specifika dirbant su pradinių klasių mokiniais mokyklose, ugdymo programas vykdančiose tautinės mažumos kalba“. Pedagogus, mokančius lietuvių kalbos ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikus, kviečiame į seminarą „Antroji kalba ankstyvajame amžiuje: lietuvių kalbos mokymas“.

2015-11-12

Įvyko seminaras „Lyčių vaidmenys ir stereotipai“

2015 m. lapkričio 10 d. Ugdymo plėtotės centre įvyko seminaras „Lyčių vaidmenys ir stereotipai“, organizuotas kartu su Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba. Renginys buvo skirtas bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių turinio vertintojams.

2015-11-12

Informacija apie naujus vadovėlius

Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių ir kitų mokymo priemonių duomenų bazėje paskelbta informacija apie tris vadovėlius.

2015-11-09

„Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Mokyklų įsitraukimas į akciją „Knygų Kalėdos" – galimybė praturtinti mokinių socialines-pilietines veiklas“

Jau penktą kartą Prezidentės Dalios Grybauskaitės inicijuota akcija „Knygų Kalėdos“, šiais metais kviečianti padovanoti šalies bibliotekų skaitytojams naujų knygų, skirtų vaikams, paaugliams ir jaunimui, keliaus po Lietuvą. Ugdymo plėtotės centras, ragindamas visas šalies mokyklas dalyvauti akcijoje, 2015 m. lapkričio 10 d. (antradienį) 15 val. kviečia dalyvauti „Mokytojo TV“ tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Mokyklų įsitraukimas į akciją „Knygų kalėdos 2015“ – galimybė praturtinti mokinių socialines-pilietines veiklas“.

2015-11-09

„Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Mokyklos veiklos įsivertinimas. Kam jo reikia?“

2015 m. lapkričio 12 d. (ketvirtadienį) 14 val. „Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Mokyklos veiklos įsivertinimas. Kam jo reikia?“ Transliacijos tikslas – pristatyti bendrojo ugdymo mokyklų bendruomenėms pagal „Geros mokyklos koncepciją“ atnaujintus įsivertinimo rodiklius, įsivertinimo atlikimo etapus, naudojimosi IQES sistema atliekant įsivertinimą galimybes.

2015-11-09

Prasidėjo paroda „Mokykla 2015“

Penktąją respublikinę švietimo parodą atidarė Jos Ekscelencija Lietuvos Respublikos prezidentė, parodos globėja Dalia Grybauskaitė. Ji ne tik atidarė parodą, bet ir domėjosi patyriminėmis veiklomis „Atradimų laboratorijose“.

2015-11-06

Lietuvos kalbų pedagogų asociacija kviečia į seminarų ciklą

Lietuvos kalbų pedagogų asociacija kviečia dalyvauti seminarų cikle. Jie vykdomi įgyvendinant projektą „Kalboms mokyti(s) skirtų vadovėlių įvairovė: naujovės, pritaikymas, geroji patirtis, vadovėlių vertinimo kriterijai“, laimėjusį Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos ir Ugdymo plėtotės centro organizuotą Švietimo bendruomenių asociacijų projektų finansavimo 2015 metais konkursą.

2015-11-03

Seminaras rusų gimtosios kalbos mokytojams

Lapkričio 25 d. Lietuvos edukologijos universiteto Rusų kalbos ir kultūros centre (Studentų g. 39, Vilnius) vyks seminaras „Sąmoningo skaitytojo ugdymas šiuolaikinėje mokykloje“. Renginį organizuoja Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija kartu su Ugdymo plėtotės centru, Rusų kalbos ir kultūros centru.

2015-11-03

Lituanistinio ugdymo mokomosios priemonės „Kelionė į Lietuvą“ ir „Laiškai iš Lietuvos“

Įgyvendinant Ugdymo plėtotės centro projektą „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (II etapas)“ parengtos lituanistinio ugdymo mokomosios priemonės „Kelionė į Lietuvą“ ir „Laiškai iš Lietuvos“, skirtos dirbti su dviejų skirtingų amžiaus grupių (6–9 ir 10–13 metų) vaikais.

2015-11-03

Seminarai pradinių klasių mokytojams

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija ir Ugdymo plėtotės centras kviečia pradinių klasių mokytojus dalyvauti seminare „Lietuvių kalbos ugdymas pradinėse klasėse“.

2015-11-03

Suvienytos mokyklos, mokslo ir verslo pastangos skatins inovacijų kultūrą Lietuvoje

Spalio 27 dieną įvyko konferencija „Inovacijų kultūros skatinimas mokyklose“, kurią organizavo Ugdymo plėtotės centras kartu su Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija. Pagrindinis renginio tikslas – suvienyti STEAM ugdymo iniciatyvas, kurios padėtų skatinti veiksmingą mokyklos, mokslo ir verslo bendradarbiavimą formuojant inovacijų kultūrą mokyklose.

2015-11-02

Kviečiame į seminarą „Menininkai – mokyklai“ Panevėžyje

2015 metų lapkričio 4 d. Juozo Miltinio dramos teatre įvyks seminaras „Menininkai – mokyklai“. Seminaro dalyviai, vedami aktoriaus Laimučio Sėdžiaus, susipažins su teatro užkulisių paslaptimis, išgirs jo, solistės Sigutės Trimakaitės bei literatūros vertėjos Austėjos Merkevičiūtės autentiškas kūrybos istorijas.

2015-11-02

Konkurso mokytojams balsavimas

Tiksliname, kad konkurso mokytojams balsavimas vyksta portale www.15min.lt . Renkant konkurso nugalėtojus bus skaičiuojami tik šiame portale savo palaikymą komandoms išreiškusiųjų balsai.

2015-11-02

Kviečiame į Ugdymo plėtotės centro papildomai organizuojamus kvalifikacijos tobulinimo renginius 2015 m. gruodžio mėnesį

Ugdymo plėtotės centras papildomai organizuoja kvalifikacijos tobulinimo renginius 2015 m. gruodžio mėnesį.

2015-11-01
Spalis

„Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų vertinimas“

2015 m. lapkričio 5 d. (ketvirtadienį) 13 val. „Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų vertinimas“. Transliacijoje kviečiami dalyvauti ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogai, švietimo pagalbos specialistai, tėvai, viešojo administravimo institucijų darbuotojai ir kt.

2015-10-29

Lietuvos ir užsienio lietuviškų mokyklų lituanistų konferencija

2015 m. lapkričio 13–14 d. Palangos Vlado Jurgučio pagrindinėje mokykloje vyks Lietuvos ir užsienio lietuviškų mokyklų lituanistų konferencija „Lituanistika – gyvas mokslas. Nauji tekstai – naujos jungtys – nauji būdai“.

2015-10-29

Mokykloms – ugdymo priemonės apie saugų elgesį su šunimis

Lietuvos mokyklas jau netrukus pasieks pirmą kartą šalyje išleistos mokymo priemonės, skirtos saugiam ir atsakingam vaikų elgesiui su šunimis ugdyti. Lietuvos gyvūnų teisių apsaugos organizacija išleido 1–12 klasių mokytojams skirtas mokymo priemones, kurių rinkinį sudaro šešios skirtingo amžiaus vaikų ugdymo knygos, mokomieji filmukai bei plakatai.

2015-10-29

Lituanistinio ugdymo mokomųjų priemonių pristatymas

2015 m. spalio 29 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Ugdymo plėtotės centras kviečia dalyvauti lietuvių kalbos mokytojus, dirbančius su užsieniečių vaikais ir grįžusiais iš užsienio vaikais, mokytojus, dirbančius mokyklose, vykdančiose programas tautinių mažumų kalba, mokyklų vadovus lituanistinių mokymo priemonių „Kelionė į Lietuvą“ ir „Laiškai iš Lietuvos“ pristatyme.

2015-10-27

„Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Pabėgėliai. Kuo ypatinga dabartinė situacija?“

2015 m. spalio 27 d. (antradienį) 14 val. „Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Pabėgėliai. Kuo ypatinga dabartinė situacija?“. Transliacijos tikslas – nagrinėjant pabėgėlio sampratą, pabėgėlių reiškinio priežastis ir dabartinės pabėgėlių situacijos Europoje ypatybes ir remiantis ekspertėmis žiniomis, objektyviai informuoti švietimo bendruomenę pabėgėlių tema.

2015-10-26

„Mokyklos vadybos pagrindų“ įskaita eksternu

Informuojame, kad Ugdymo plėtotės centro Kvalifikacijos tobulinimo ir kompetencijų skyrius 2015 m. lapkričio 4 d. 10 val. organizuoja „Mokyklos vadybos pagrindų“ įskaitą eksternu besiatestuojantiems mokyklų vadovams, jų pavaduotojams ugdymui, ugdymą organizuojantiems skyrių vedėjams.

2015-10-23

Kviečiame pedagogus registruoti klases į „Atradimų laboratorijas“

Lapkričio 6–7 d. organizuojamoje parodoje „Mokykla“ itin daug dėmesio bus skiriama vis aktualesniam STEAM ugdymui bei jo populiarinimui. Atradimų laboratorijos – erdvė, kurioje mokiniai kartu su savo mokytojais turės galimybę dalyvauti praktinėse veiklose, leisiančiose suprasti jungtis tarp gamtos, technologijų, inžinerijos, menų ir matematikos, jų praktinį pritaikomumą, reikšmę kasdieniam gyvenimui bei mūsų istorijos pažinimui.

2015-10-23

Informatikos ir informatinio mąstymo konkursas „Bebras“ pelnė Europos apdovanojimą

Europos asociacija „Informatics Europe“ paskelbė daugiau kaip prieš dešimtmetį Lietuvoje gimusį konkursą „Bebras“ geriausia 2015 metų ugdymo veikla. Apdovanojimas – speciali lenta – „Bebro“ įkūrėjai Vilniaus universiteto profesorei Valentinai Dagienei ir nuolatiniam talkininkui dr. Wolfgang‘ui Pohl‘ui iš Vokietijos buvo įteiktas praeitą savaitę Vienoje vykusiame „Informatics Europe“ metiniame renginyje. „Microsoft“ tyrimų skyrius (JAV) skyrė 5000 eurų piniginį prizą.

2015-10-23

Antikorupcinio plakato konkursas 9–12 klasėms

Vyresniųjų klasių mokiniai kviečiami dalyvauti antikorupcinio plakato konkurse „Mes – prieš korupciją“, kurį organizuoja Seimo parlamentinė grupė „Už Lietuvą be korupcijos“ kartu su partneriais – Specialiųjų tyrimų tarnyba ir Lietuvos mokinių parlamentu. Konkurse dalyvauti gali 9–12 klasių mokiniai.

2015-10-23

Parodą „Mokykla 2015“ globoja Lietuvos Respublikos Prezidentė

Didžiausią metų švietimo renginį, jau penktus metus iš eilės organizuojamą parodą globoja ir atidarys Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė. Šis gražus bendradarbiavimas prasidėjo dar 2011 m., kai Jos Ekscelencija atidarė pirmąją parodą „Mokykla“.

2015-10-23

Tarptautinis seminaras lenkų gimtosios kalbos mokytojams

Lapkričio 12–13 d. Lietuvos edukologijos universiteto Lenkų kalbos, kultūros ir didaktikos centre vyks seminaras „Sąmoningo skaitytojo ugdymas šiuolaikinėje mokykloje“.

2015-10-22

Pratęsiama konkurso „Kuriu žemėlapį „Mano Lietuva“ dalyvių mokinių darbų registracija iki lapkričio 15 d.

Siekdami puoselėti gimtosios vietos, krašto ir Lietuvos pažinimą, sudominti geografija ir geografinėmis informacinėmis sistemomis, uždaroji akcinė bendrovė „Hnit-Baltic“, Ugdymo plėtotės centras ir Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakulteto Kartografijos centras skelbia mokinių skaitmeninių žemėlapių konkursą.

2015-10-21

„Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Paroda „Mokykla 2015“

2015 m. spalio 22 d. (ketvirtadienį) 13 val. „Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Paroda „Mokykla 2015“. Transliacijoje kviečiami dalyvauti mokytojai, mokyklų vadovai, švietimo administratoriai, nevyriausybinių organizacijų atstovai ir kt.

2015-10-21

Lituanistinių mokyklų mokytojų kvalifikacijos tobulinimo seminaras Dubline

2015 m. spalio 14–16 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija ir Ugdymo plėtotės centras, įgyvendinantis projektą „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (II etapas)“, surengė mokytojų kvalifikacijos tobulinimo trijų dienų seminarą Dubline, į kurį susirinko keliasdešimt mokytojų iš Airijos.

2015-10-21

Lituanistinės mokymo priemonės „Laiškai iš Lietuvos“pristatymas

2015 m. spalio 28 d. (trečiadienį) 15.00 val. „Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Lituanistinės mokymo priemonės „Laiškai iš Lietuvos“ pristatymas“. Transliacijoje kviečiami dalyvauti lituanistinio švietimo mokytojai, dirbantys su užsieniečių vaikais ir grįžusiais iš užsienio vaikais, užsienio lituanistinių mokyklų mokytojai, mokyklų vadovai, tėvai.

2015-10-21

Kviečiame į seminarą „Menininkai – mokyklai“ Klaipėdoje

2015 metų spalio 23 d. Klaipėdos universiteto Menų akademijos Mokomajame teatre įvyks seminaras „Menininkai – mokyklai“. Jame mokytojai kartu su iškiliausiais Lietuvos menininkais – režisieriumi Valentinu Masalskiu, kino operatoriumi Algimantu Mikutėnu ir dramaturgu Mindaugu Valiuku – nagrinės kūrybingumo aspektą ugdyme.

2015-10-20

Virtualūs ENGAGE projekto kursai mokytojams

Prasidėjo virtualūs ENGAGE projekto kursai, skirti gamtos mokslų mokytojams. Tarptautinis projektas ENGAGE skatina gamtos mokslų mokytojų bendruomenę susiburti interneto erdvėje, kurioje pateikiamos mokslo naujienos ir atviros prieigos mokymo priemonės, kuriama mokytojų ir mokslininkų partnerystės sistema. Lietuvai šiame projekte atstovauja Lietuvos edukologijos universitetas.

2015-10-19

Nauji edukaciniai filmai

Viešoji įstaiga „Švietimo standartas“ šalies mokykloms siūlo tarpusavio pasitikėjimu ir išskirtinės kokybės siekiu grįstą bendradarbiavimą kuriant pažangią mokyklą. „Švietimo standartas“ siūlo galimybę mokykloms įsigyti naujus edukacinius filmus.

2015-10-19

„Mokytojo TV“ pristato tiesioginių vaizdo transliacijų internetu programą

„Mokytojo TV“ 2015–2016 mokslo metais suplanavo tiesioginių vaizdo transliacijų internetu programą švietimo bendruomenei aktualiomis temomis. Transliacijų metu švietimo specialistai gilinsis į svarbias aktualijas, o kviestiniai svečiai – įvairių sričių ekspertai – pasidalys savo įžvalgomis nagrinėjama tema.

2015-10-19

Lituanistinės mokymo priemonės „Kelionė į Lietuvą“ pristatymas

2015 m. spalio 19 d. (pirmadienį) 15 val. „Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Lituanistinės mokymo priemonės „Kelionė į Lietuvą“ pristatymas“. Kviečiami dalyvauti Lietuvos mokytojai, dirbantys su užsieniečių vaikais ir grįžusiais iš užsienio vaikais, užsienio lituanistinių mokyklų mokytojai, mokyklų vadovai, tėvai.

2015-10-19

Prasidėjo registracija į parodos „Mokykla 2015“ renginius

Parodos renginių tinklelyje jau galite registruotis į veiklas: vyks trys konferencijos, 19 patyriminių veiklų „Atradimų laboratorijose“, „Ugdymo sodo“ mokymai, įvairios diskusijos, edukacinės programos, forumai, lektorių paskaitos ir kita. Užsiregistravę nepamirškite pasirūpinti bilietu sau arba grupei.

2015-10-16

Įvyko diskusijos „Socialinio ugdymo tobulinimo galimybės bendrojo ugdymo mokykloje“

Spalio 6, 7 ir 9 dienomis Ugdymo plėtotės centre vyko diskusijos dėl socialinio ugdymo dalykų – istorijos, geografijos ir pilietiškumo – ugdymo. Jose buvo aptarta šių mokomųjų dalykų situacija pagrindinėje mokykloje ir įvardytos esminės problemos bei galimi jų sprendimai.

2015-10-16

Viešoji įstaiga Vilniaus miesto opera siūlo įspūdingiausią bohemiečių spektaklį D. Verdžio operą „Trubadūras“

Pradėdama labai įdomų sezoną Vilniaus miesto opera kviečia į bohemiečių spektaklį D. Verdžio operą „Trubadūras“, kuri spalio 22, 25 dienomis vyks Vilniaus Kongresų rūmuose. Šis kūrinys – puikus pavyzdys, kaip klasikinės kultūros kūrinys gali būti interpretuotas šiuolaikine kalba ir kaip toks iš pirmo žvilgsnio rimtas menas gali sudominti ir jauną žmogų.

2015-10-15

Per „Mokytojo TV“ vyks 2015 m. valstybinio biologijos brandos egzamino kokybinės analizės pristatymas

2015 m. spalio 21 d. (trečiadienį) 11.30 val. „Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „2015 m. valstybinio biologijos brandos egzamino kokybinės analizės pristatymas“. Transliacijoje kviečiami dalyvauti biologijos ar kitų gamtos mokslų srities mokytojai, 11–12 klasių mokiniai, aukštųjų mokyklų dėstytojai, gamtos mokslų srities specialistai ir kiti suinteresuoti asmenys.

2015-10-15

Pakoreguotos geografijos valstybinio brandos egzamino programos projektas

Atsižvelgiant į geografijos valstybinio brandos egzamino 2012–2015 m. užduočių (pagrindinės sesijos ir bandomųjų) statistiką, geografijos valstybinio brandos egzamino kriterinio vertinimo lygių aprašą ir remiantis geografijos valstybinio brandos egzamino kandidatų darbų vertintojų nuomone koreguojama Geografijos brandos egzamino programa.

2015-10-14

Pakoreguotos istorijos valstybinio brandos egzamino programos projektas

Atsižvelgiant į istorijos valstybinio brandos egzamino 2012–2015 m. užduočių (pagrindinės sesijos ir bandomųjų) statistiką, istorijos valstybinio brandos egzamino kriterinio vertinimo lygių aprašą ir remiantis istorijos valstybinio brandos egzamino kandidatų darbų vertintojų nuomone koreguojama Istorijos brandos egzamino programa.

2015-10-14

Seminaras Ateities laboratorijų klasėje (Future Classroom Lab) mokyklų vadovams

Mokyklų vadovai (direktoriai ir pavaduotojai) ir švietimo skyrių specialistai (mokyklų inspektoriai) kviečiami dalyvauti Scientix organizuojamame seminare Ateities laboratorijų klasėje. Seminaras vyks 2015 m. lapkričio 6–8 dienomis Briuselyje.

2015-10-14

Nauja švietimo problemos analizė „STE(A)M neformalusis vaikų švietimas: problemos ir galimybės“

Pasirodė nauja švietimo problemos analizė „STE(A)M neformalusis vaikų švietimas: problemos ir galimybės“, 2015 m. Nr. 8 (132).

2015-10-14

Lietuvos logopedų asociacija kviečia į konferenciją

Lietuvos logopedų asociacija ir Šiaulių universitetas kviečia sveikatos priežiūros ir švietimo institucijose dirbančius logopedus dalyvauti Lietuvos logopedų asociacijos mokslinėje-praktinėje konferencijoje „Vaikų kalbėjimo ir kalbos sutrikimų identifikavimas“, kuri vyks 2015 m. gruodžio 3 d. Šiaulių universiteto bibliotekoje.

2015-10-14

„Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Informacinio raštingumo ugdymas: jo svarba, principai, gerosios praktikos pavyzdžiai“

2015 m. spalio 15 d. (ketvirtadienį) 15.30 val. „Mokytojo TV“ vykdo tiesioginę vaizdo transliaciją „Informacinio raštingumo ugdymas: jo svarba, principai, gerosios praktikos pavyzdžiai“. Transliacijos metu bus aptarta, kodėl reikia skirti atskirą dėmesį informacinio raštingumo ugdymui ir kokių konkrečių praktinių žingsnių galima imtis, bus pristatytos įvairios galimybės ugdyti informacinį raštingumą tiek mokyklų bibliotekose, tiek bendradarbiaujant su mokytojais.

2015-10-13

Patvirtinta Lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos programa

2015 m. spalio 9 d. ŠMM ministrė pasirašė įsakymą dėl Lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos programos pakeitimų. Lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos programa atnaujinta dėl nesibaigiančių pranešimų apie temų pirkimus.

2015-10-13

Parodos „Mokykla 2015“ naujienos!

Lapkričio 6–7 dienomis Lietuvos parodų ir kongresų centre „Litexpo“ vyks paroda „Mokykla 2015“. Renginiuose dalyvaus kviestiniai lektoriai iš Lietuvos, Indijos ir kitų šalių. Vyks konferencijos, forumai, susitikimai, diskusijos ir debatai, interaktyvūs edukaciniai užsiėmimai bei kūrybinės dirbtuvės mokytojams ir mokiniams.

2015-10-09

Prasideda registracija į seminarus „Menininkai – mokyklai“

Meninė kūryba yra viena iš ryškiausių kūrybos sričių. Tad neatsitiktinai šį fenomeną ėmėsi analizuoti Lietuvos meno kūrėjų asociacija, inicijavusi projektą „Menininkai – mokyklai“. Projekto tikslas – įtraukti mokytojus ir menininkus į konstruktyvią diskusiją ieškant veiksmingų kūrybiško mokymo(-si) būdų. Įgyvendindama projektą Lietuvos meno kūrėjų asociacija bendradarbiauja su Ugdymo plėtotės centu.

2015-10-09

Pasirodė švietimo informavimo tinklo Euridikė ataskaita apie mokytojo profesiją Europoje

Parengta nauja švietimo informavimo tinklo Euridikė (angl. „Eurydice“) ataskaita apie mokytojo profesiją Europoje „Mokytojo profesija Europoje: praktinė patirtis, samprata ir politikos kryptys“. Ši analizė apima tokius aspektus, kaip pirminis mokytojų rengimas, tęstinis profesinis tobulėjimas, tarptautinis mobilumas, mokytojų demografija, darbo sąlygos ir profesijos patrauklumas.

2015-10-09

Keturi straipsniai aktualiomis lituanistinio švietimo temomis

Įgyvendinant projektą „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (II etapas)“ buvo parengti keturi straipsniai, skirti aktualioms lituanistinio švietimo temoms.

2015-10-08

Kvietimas į K12 Forumą!

Gerbiamieji švietimo atstovai, kviečiame Jus jau į antrąjį K12 Forumą! Praėjusiais metais šiame forume dalyvavo daugiau nei 300 skirtingų mokyklų ir daugiau nei 600 jų atstovų.

2015-10-08

Konkursas mokytojams

Kviečiame mokytojus dalyvauti konkurse ir laimėti kelionę į AHHAA mokslo centrą Estijoje! Viskas, ką Jums reikia padaryti, tai surinkti 5 mokytojų komandą, išmokti 1 min. trukmės šokį, jį nufilmuoti ir atsiųsti iki spalio 26 dienos!

2015-10-08

„Mokytojo TV“ kviečia žiūrėti tiesioginę transliaciją „Mokytojo profesija“

2015 m. spalio 8 d. (ketvirtadienį) 9.30 val. „Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje internetu „Mokytojo profesija“. Tiesioginės vaizdo transliacijos metu bus galima tiesiogiai užduoti klausimus, pateikti nuomonę.

2015-10-06

Konsultacinis susitikimas-praktikumas kvalifikacijos tobulinimo programų rengėjams

Ugdymo plėtotės centro Kvalifikacijos tobulinimo ir kompetencijų skyrius organizuoja vienos dienos konsultacinius susitikimus-praktikumus mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo programų rengimo klausimais.

2015-10-06

Kviečiame į Virtualią metodinių darbų parodą!

Tarptautinės mokytojų dienos proga Ugdymo plėtotės centras kviečia susipažinti su Virtualia metodinių darbų paroda ir ja pasidžiaugti. Mūsų parodos tikslas – sudaryti sąlygas pedagogams pristatyti savo veiklą ir pasidalyti gerąja patirtimi.

2015-10-05

Nacionalinis mokinių konkursas „Pažink laisvę!“

Siūlome dalyvauti profesionalios jungtinės komandos iš Lietuvos istorijos mokytojų asociacijos, Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento prie Krašto apsaugos ministerijos bei Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto atstovų organizuojamame naujame ir originaliame nacionaliniame mokinių konkurse „Praeities stiprybė – dabarčiai“.

2015-10-05

Lietuvos anglų kalbos mokytojų asociacija kviečia į tarptautinę konferenciją ir nacionalinę asamblėją

Lietuvos anglų kalbos mokytojų asociacija ir Lietuvos edukologijos universitetas 2015 m. spalio 16–17 d. kviečia į 17-ąją LAKMA tarptautinę konferenciją ir nacionalinę asamblėją „Integruotas dalyko ir užsienio kalbos mokymas“. Renginys vyks Lietuvos edukologijos universitete.

2015-10-02

Įvyko konferencija „Ateitis prasideda šiandien“

...Inovacijos mokykloje. Kodėl? Pokyčiai. Kodėl? Man sekasi! Kodėl? Į šiuos klausimus mėginta atsakyti 2015 m. rugsėjo 24 d. Kaune Ugdymo plėtotės centro įgyvendinamo projekto „Ugdymo turinio naujovių sklaidos modelis“ organizuotoje konferencijoje „Ateitis prasideda šiandien“.

2015-10-01
Rugsėjis

Įvyko projekto „Menininkai – mokyklai“ įgyvendintojų susitikimas

Lietuvos meno kūrėjų asociacija, bendradarbiaudama su Ugdymo plėtotės centru, įgyvendina projektą „Menininkai – mokyklai“. Projekto tikslas – įtraukti mokytojus ir menininkus į konstruktyvią diskusiją ieškant veiksmingų kūrybiško mokymo ir mokymosi būdų.

2015-09-29

Informacija apie naujus vadovėlius

Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių ir kitų mokymų priemonių duomenų bazėje paskelbta informacija apie penkis naujus vadovėlius.

2015-09-29

Vyko apskritojo stalo diskusija STEM tematika

2015 m. rugsėjo 23 ir 24 dienomis dešimt mokyklų komandų iš įvairių Lietuvos miestų susėdo prie apskritojo stalo aptarti, kaip taikyti iš užsienio stažuočių parsivežtą patirtį stiprinant gamtos, technologijų, inžinerijos ir tiksliųjų mokslų ugdymą.

2015-09-25

Etninės kultūros savaitės, skirtos Etnografinių regionų metams paminėti, veiklų aptarimas

Kviečiame etninės kultūros puoselėtojus – švietimo ir kultūros, mokslo ir studijų institucijų, vyriausybinių, nevyriausybinių, visuomeninių organizacijų atstovus – 2015 m. rugsėjo 30 d. transliacijoje internetu aptarti Etninės kultūros savaitės 2015 veiklas, pasidalyti patirtimi ir įžvalgomis.

2015-09-24

Kviečiame mokytojus dalyvauti globaliojo švietimo mokymuose

Ugdymo plėtotės centras drauge su VšĮ „Humana People to People Baltic“ organizuoja dviejų dienų mokymus lietuvių (ar kitos gimtosios kalbos) ir pilietiškumo (arba istorijos) dalykų mokytojams globaliojo švietimo temomis. Mokymų tikslas – sudaryti sąlygas mokytojams tobulinti tarpdalykinio integravimo kompetencijas, padėti mokytojams pasiruošti globaliojo švietimo temas integruoti į bendras lietuvių (ar kitos gimtosios kalbos) ir pilietiškumo (arba istorijos) dalykų pamokas 9–11 klasėse.

2015-09-24

Muzikos mokytojai vėl kviečiami tobulintis Klaipėdoje

Kaip ir kiekvieną rudenį Lietuvos muzikos mokytojų asociacija kviečia aktyvius ir smalsius muzikos pedagogus į dviejų dienų seminarą „Muzikinis ugdymas: tradicijos ir inovacijos“, kuris vyks 2015 m. spalio 16–17 dienomis Klaipėdos universiteto Menų akademijos koncertų salėje.

2015-09-23

Lietuvos kariuomenė kviečia į Krašto apsaugos dieną.

Šių metų spalio 8 d. vyresniųjų klasių mokiniai kviečiami į Krašto apsaugos dieną, kuri vyks Jonavos r., Rukloje.

2015-09-22

Bus diskutuojama dėl užsienio stažuotėse įgytos patirties taikymo stiprinant gamtos, technologijų, inžinerijos ir tiksliųjų mokslų ugdymą Lietuvoje

2015 m. rugsėjo 23 ir 24 dienomis 14 valandą dešimt mokyklų komandų iš įvairių Lietuvos miestų susės prie apskritojo stalo aptarti, kaip taikyti iš užsienio stažuočių parsivežtą patirtį stiprinant gamtos, technologijų, inžinerijos ir tiksliųjų mokslų ugdymą. Mokyklos pristatys STEM veiksmų planų projektus, parengtus pagal Ugdymo plėtotės centro „Gamtos, technologijų, inžinerijos, matematikos dalykų (STEM) stiprinimo veiksmų plano kokybės reikalavimus“.

2015-09-22

Ugdymo plėtotės centre viešėjo Lietuvos edukologijos universiteto studentai

Rugsėjo 21 dienos rytą Ugdymo plėtotės centras prisipildė jaunų veidų – į išvykstamąją Studijų įvado paskaitą (dėstytoja asist. Birutė Vitytė) rinkosi Lietuvos edukologijos universiteto Šokio ir teatro katedros pirmo kurso studentai, būsimi šokio ir teatro pedagogai.

2015-09-22

Artėja 4-oji Lietuvos mokinių muzikos olimpiada

2015 m. lapkričio 21 dieną Klaipėdos universiteto Menų akademijos koncertų salėje įvyks jau 4-oji Lietuvos mokinių muzikos olimpiada. Nacionalinės olimpiados laureatai dalyvaus 3-iojoje tarptautinėje muzikos olimpiadoje, kuri taip pat vyks Klaipėdoje 2016 m. balandžio 28–30 dienomis.

2015-09-22

Metodinės konsultacijos „Etninės kultūros ir Rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo programų integracija ugdymo procese“

Siekdami optimizuoti mokinių mokymosi krūvius, kviečiame įvairių dalykų mokytojus, įgyvendinančius ar planuojančius įgyvendinti Etninės kultūros ir Rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo programas, dalyvauti metodinėse konsultacijose, skirtose minėtų programų integracijai ugdymo procese.

2015-09-21

Artėjančio informatikos ir informatinio mąstymo konkurso „Bebras“ naujienos

12 kartą Lietuvoje mokinius kviečia nemokamas informatikos ir informatinio mąstymo konkursas „Bebras“. Keičiantis pasaulinėms švietimo tendencijoms ir vis populiarėjant informatiniam mąstymui, tarptautinė „Bebro“ bendruomenė pakoregavo pavadinimą ir nuo šiol konkurso pavadinimas nebus siejamas su informacinėmis technologijomis.

2015-09-18

Atviras internetinis mokymo kursas „Įvadas į technologijomis grįstą mokymą“

„European Schoolnet Academy“ kviečia mokytojus, mokyklų vadovus ir švietimo administratorius dalyvauti pirmajame MENTEP projekto atvirame internetiniame mokymo kurse „Įvadas į technologijomis grįstą mokymą“

2015-09-18

Kviečiame užsisakyti nemokamos metodinės medžiagos apie globalųjį švietimą!

Metodinės medžiagos apie globalųjį švietimą pakete – aktualiausios lietuvių kalba išleistos globaliojo švietimo metodinės priemonės, informaciniai leidiniai, dokumentiniai lietuvių kūrėjų filmai ir elektroninės pagrindinių lietuvių kalba išleistų leidinių apie vystomąjį bendradarbiavimą kopijos.

2015-09-17

Šokio mokytojų asociacija kviečia į seminarus „Pramoginis šokis mokykloje“

Šokio mokytojų asociacija ir Trakų švietimo centras planuoja organizuoti kvalifikacinius dviejų dienų 18 akad. val. seminarus „Pramoginis šokis mokykloje“ (kodas 213000183) šokio mokytojams, mokytojams (dažniausiai pradinių klasių), mokantiems šokio dalyko, mokyklų direktorių pavaduotojams, atsakingiems už meninį ugdymą.

2015-09-17

Nacionalinės ekonomikos mokytojų konferencijos medžiaga

Ugdymo plėtotės centras kartu su „Swedbank“ Asmeninių finansų institutu džiaugiasi Nacionalinėje ekonomikos mokytojų konferencijoje sulaukę didelio dalyvių dėmesio. Tikimės, jog renginio metu įgytos žinios bei gimusios idėjos pravers šiais mokslo metais.

2015-09-16

Muzikos mokytojai vėl kviečiami tobulintis Klaipėdoje

Kaip ir kiekvieną rudenį Lietuvos muzikos mokytojų asociacija kviečia aktyvius ir smalsius muzikos pedagogus į dviejų dienų seminarą „Muzikinis ugdymas: tradicijos ir inovacijos“, kuris vyks 2015 m. spalio 16–17 dienomis Klaipėdos universiteto Menų akademijos koncertų salėje.

2015-09-16

Ugdymo plėtotės centre lankėsi delegacija iš Pietų Italijos

Rugsėjo 4–14 dienomis Lietuvoje viešėjo mokytojai ir švietimo darbuotojai iš Pietų Italijos: Jungtinio valstybinio Frascineto miesto instituto ir Technologijų pramonės instituto „Monaco“ (Kozencos miestas). Delegatai dalyvauja Eurocompass projekte.

2015-09-15

Švietimo ir mokslo ministerija kviečia teikti kandidatūras Meilės Lukšienės premijai gauti

Švietimo ir mokslo ministerija iki rugsėjo 21 d. pratęsia terminą teikti kandidatūras Meilės Lukšienės premijai gauti. Premijos tikslas – įprasminti švietimo reformos pradininkės habilituotos daktarės Meilės Lukšienės atminimą ir skatinti jaunus pedagogus aktyviai įsitraukti į švietimo plėtotės darbus.

2015-09-15

Metodinė priemonė pradinių klasių mokytojams

Metodinė priemonė „3–4 klasių mokinių skaitymo gebėjimų ugdymas“ yra skirta pradinių klasių mokytojams siekiant padėti jiems sėkmingiau ugdyti mokinių skaitymo gebėjimus.

2015-09-11

Europos Sąjungos mokytojų ir tyrėjų projektas ENGAGE

Tarptautinis projektas ENGAGE skatina gamtos mokslų mokytojų bendruomenę susiburti interneto erdvėje, kurioje pateikiamos mokslo naujienos ir atviros prieigos mokymo priemonės, daug laisvai prieinamų kursų, kuriama mokytojų ir mokslininkų partnerystės sistema.

2015-09-11

Kviečiame registruotis į nuotolinius mokymus

Virtuali mokymosi aplinka siūlo galimybę registruotis į nemokamus ir mokamus nuotolinius mokymus įvairiomis temomis.

2015-09-11

Kvietimas į projekto „Ugdymo turinio naujovių sklaidos modelis“ konferenciją

Mokyklų vadovus kviečiame aptarti inovacijas mokyklose, pokyčius, sėkmę ir jų priežastis. Šiuos ir kitus klausimus kviečiame kartu aptarti Ugdymo plėtotės centro projekto „Ugdymo turinio naujovių sklaidos modelis“ konferencijoje „Ateitis prasideda šiandien“, kuri vyks 2015 m. rugsėjo 24 d. Kaune, BLC verslo lyderių centre.

2015-09-11

Daugiakalbė interneto svetainė „Elektroninės patyčios“

Daugiakalbė interneto svetainė „Elektroninės patyčios“ atveria pirmuosius lietuviškus puslapius. Ši bulgarų, vokiečių, lietuvių, rumunų, slovakų, slovėnų ir ispanų kalbomis pildoma svetainė – tai Europos Komisijos remiamo tarptautinio projekto produktas.

2015-09-11

#BEACTIVE Europos sporto savaitės akcija „Judri mokykla“

Rugsėjo 13–19 dienomis Lietuvoje vyks #BEACTIVE Europos sporto savaitė. Tai nauja Europos Komisijos iniciatyva, propaguojanti sportą ir fizinį aktyvumą Europoje. Europos sporto savaitė – europietiška iniciatyva su visoje Europoje vykstančiais renginiais.

2015-09-11

Pasirodė naujos švietimo problemos analizės

Pasirodė naujos švietimo problemos analizės: „Suaugusiųjų mokymasis: kiek mokosi, ką moka, ar turi galimybių mokytis?“ ir „Kaip valdomi, paskirstomi ir naudojami švietimo ištekliai?“.

2015-09-11

Kviečiame dalyvauti tarptautinėje mokslinėje praktinėje konferencijoje „Pasaulis vaikui: ugdymo realijos ir perspektyvos“

2015 m. rugsėjo 17–18 d. Lietuvos edukologijos universitete vyks šeštoji tęstinė mokslinė praktinė konferencija „Pasaulis vaikui: ugdymo realijos ir perspektyvos“.

2015-09-08

Metodinė medžiaga lietuvių kalbos mokytojams

Parengtas užduočių raštingumui ugdyti komplektas 5–10 klasėms. „Lietuvių kalbos raštingumo ugdymo užduotys. Diktantai. Atpasakojimai“ – tai metodinė medžiaga, kurią sudaro nuosekliai pateikti pratimai bei diktantai ir atpasakojimai, skirti lietuvių kalbos vartojimo įgūdžiams formuoti ir tvirtinti.

2015-09-08

Nuotoliniai kursai „Skaitmeninių įgūdžių tobulinimas klasėje“

Kviečiame dalyvauti skaitmeninių įgūdžių, būtinų dirbant šiuolaikiniame pasaulyje, tobulinimo kursuose, kuriuos organizuoja Europos mokyklų tinklas. Kursų tikslas – padėti mokytojams plėsti jų skaitmeninių įgūdžių diapazoną, tobulinti skaitmeninį raštingumą, pristatyti laisvai prieinamus skaitmeninius įrankius ir išteklius.

2015-09-07

Ekonomikos mokytojai sėmėsi žinių nacionalinėje konferencijoje

„Swedbank“ Asmeninių finansų instituto kartu su Ugdymo plėtotės centru organizuota Nacionalinė ekonomikos mokytojų konferencija įvyko 2015 m. rugpjūčio 28 d. „Swedbank“ centrinėje būstinėje (Konstitucijos pr. 20A, Vilnius). Konferencijos metu per 120 ekonomikos mokytojų iš visos Lietuvos turėjo galimybę dalytis savo patirtimi ir įgyti naujų žinių.

2015-09-04

Informatika be kompiuterio

Kompiuteriai mus supa visur. Visiems reikia mokytis jais naudotis, o dauguma iš mūsų be jų neapsieiname nė dienos. Kaipgi veikia kompiuteriai? Kaip jie „mąsto“? Kaip žmonės sukuria greitai veikiančias ir lengvai naudojamas kompiuterių programas? Informatika – nepaprastai įdomus dalykas, nagrinėjantis šiuos klausimus.

2015-09-04

„Baltic Fashion & Textile Vilnius“ kviečia dalyvauti mokinius

2015 m. spalio 15–16 dienomis Litexpo kongresų ir parodų centre vyks „Vilnius Fashion & Textile Avenue 2015“ renginys, skirtas mokinių ir jaunimo tarpe populiarinti Lietuvos aprangos ir tekstilės pramonę kaip inovatyvią, naujas technologijas taikančią, konkurencingą pramonės šaką, turinčią ilgalaikes ir patrauklias verslo plėtros perspektyvas, formuoti teigiamą aprangos ir tekstilės pramonės įvaizdį.

2015-09-01

Tarptautinis skaitmeninių technologijų ir verslumo renginys #SWITCH!

2015 m. spalio 8–9 dienomis Vilniuje, Litexpo parodų ir kongresų rūmuose, vyks didžiausias Baltijos regione tarptautinis skaitmeninių technologijų ir verslumo renginys jaunimui, verslui ir viešajam sektoriui #SWITCH! Renginyje bus pristatomos naujausios skaitmeninio verslo tendencijos, vyks diskusijos apie e. produktus įvairiems viešųjų administracijų lygiams, bus kalbama apie sėkmingų startuolių kūrimą, generuojamos mintys apie galimus e. verslus.

2015-09-01

Paskutinę metodinę dieną darbavosi lietuvių kalbos, tautinių mažumų gimtųjų kalbų ir kūno kultūros specialistai

Rugpjūčio 28 dieną Ugdymo plėtotės centre toliau vyko metodinių dienų ciklas „Mokinių mokymosi gerinimas: ką galime padaryti?“, skirtas savivaldybių metodinių būrelių pirmininkams, švietimo skyrių, švietimo centrų ir švietimo pagalbos tarnybų specialistams.

2015-09-01
Rugpjūtis

Konferencija „Mokinių pasiekimai. Ką turime daryti kitaip?“

2015 m. rugpjūčio 26 d. Lietuvos edukologijos universitete vyko Švietimo ir mokslo ministerijos organizuota tradicinė savivaldybių švietimo padalinių vadovų konferencija „Mokinių pasiekimai. Ką turime daryti kitaip?“. Į konferenciją pirmą kartą buvo pakviesti ir mokinių, ir tėvų atstovai.

2015-08-28

Metodinėse dienos ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo specialistai gilinosi į mokinių mokymosi gerinimo temą, išskirdami skaitymo gebėjimų svarbą

Rugpjūčio 27 dieną Ugdymo plėtotės centre toliau vyko metodinių dienų ciklas „Mokinių mokymosi gerinimas: ką galime padaryti?“, skirtas savivaldybių metodinių būrelių pirmininkams, švietimo skyrių, švietimo centrų ir švietimo pagalbos tarnybų specialistams. Ketvirtoji diena buvo skirta ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo mokytojams.

2015-08-28

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų akreditacija

Švietimo ir mokslo ministro 2015 m. liepos 31 d. įsakymu Nr. V-868 „Dėl institucijų, vykdančių mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą, veiklos akreditacijos“ akredituotos penkios institucijos.

2015-08-28

Metodinėse dienose gamtos mokslų, technologijų ir meninio ugdymo mokytojai svarstė, kaip gerinti mokinių pasiekimus

Rugpjūčio 26 dieną Ugdymo plėtotės centre (toliau – UPC) buvo tęsiamas metodinių dienų ciklas „Mokinių mokymosi gerinimas: ką galime padaryti?“, kuriame dalyvavo savivaldybių metodinių būrelių pirmininkai, švietimo skyrių, švietimo centrų ir švietimo pagalbos tarnybų specialistai. Trečiąją metodinių dienų ciklo dieną dirbo Gamtamokslinio ugdymo bei Technologinio ir meninio ugdymo grupės.

2015-08-27

Metodinėse dienose matematikos ir informacinių technologijų mokytojai svarstė, kaip gerinti mokinių pasiekimus

Rugpjūčio 25 dieną Ugdymo plėtotės centre tęsėsi kasmetinis metodinių dienų ciklas „Mokinių mokymosi gerinimas: ką galime padaryti?“, skirtas savivaldybių metodinių būrelių pirmininkams, švietimo skyrių, švietimo centrų ir švietimo pagalbos tarnybų specialistams.

2015-08-26

Atraskite erdvinės analizės naudą

Nemokami internetiniai mokymai anglų kalba skirti tiems, kurie yra susidūrę su duomenų analize ir norėtų sužinoti daugiau apie ypatingas galimybes, kurias suteikia erdvinė duomenų analizė. Erdvinė analizė, siekiant detaliau išanalizuoti duomenis, įvertina vietos faktorių.

2015-08-26

Metodinės dienos prasidėjo švietimo ir mokslo ministrės Audronės Pitrėnienės įžvalgomis apie mokinių pasiekimų gerinimą

Rugpjūčio 24 dieną Ugdymo plėtotės centre prasidėjo kasmetinis metodinių dienų ciklas „Mokinių mokymosi gerinimas: ką galime padaryti?“, skirtas savivaldybių metodinių būrelių pirmininkams, švietimo skyrių, švietimo centrų ir švietimo pagalbos tarnybų specialistams. Švietimo ir mokslo ministrė Audronė Pitrėnienė dalijosi asmenine patirtimi, priminė, kad pedagogų bendruomenė turi tikslą išugdyti laimingą žmogų, akcentavo, kad kiekviena pamoka yra ypatingai svarbi ir negali būti praleista.

2015-08-25

Neformaliojo vaikų švietimo krepšelio lėšų skirstymo organizavimo aktualijos

Nuo šių mokslo metų įsigalios tvarka, pagal kurią nuo spalio 1 d. savivaldybės skirs lėšų mokiniams, lankantiems neformaliojo vaikų švietimo programas, atitinkančias valstybės nustatytus kriterijus. Švietimo ir mokslo ministerija patvirtino Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo 2015 metais tvarkos aprašą, kuriuo vadovaudamosi savivaldybės savo teisės aktais reglamentuoja krepšelio lėšų skyrimo organizavimą vietose.

2015-08-25

Nuo 2017 metų abiturientai galės rinktis brandos darbą

Švietimo ir mokslo ministrė Audronė Pitrėnienė patvirtino brandos darbo – naujo Lietuvoje mokinių kompetencijų ugdymo ir pasiekimų vertinimo įrankio – programą. Numatoma, kad brandos darbą 12 klasės mokinys gali rinktis nuo 2017–2018 mokslo metų.

2015-08-24

Parengtos socialinės-pilietinės veiklos organizavimo ir vertinimo rekomendacijos

Ugdymo plėtotės centras, bendradarbiaudamas su aštuoniomis Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklomis, parengė mokyklų gerąja patirtimi ir praktiniais patarimais paremtas socialinės-pilietinės veiklos rekomendacijas. Jose aprašytos įvairios mokyklų jau išbandytos ir pasiteisinusios socialinės-pilietinės veiklos organizavimo formos ir vertinimo būdai, kurie suteiks mokykloms naujų idėjų socialinei-pilietinei veiklai atnaujinti.

2015-08-19

Nacionalinė ekonomikos mokytojų konferencija

„Swedbank“ Asmeninių finansų institutas kartu su Ugdymo plėtotės centru organizuoja Nacionalinę ekonomikos mokytojų konferenciją. Konferencijos metu susiburs ekonomikos mokytojai iš visos Lietuvos, dalysis savo patirtimi ir įgis naujų žinių. Aktualias makroekonomines, asmeninių finansų ir įgūdžių tobulinimo temas mokytojams pristatys ekonomikos, finansų, verslo, psichologijos ir kitų sričių specialistai.

2015-08-19

Skaitmeninių mokymo priemonių naudojimo ugdyme švietimo konsultantai mokosi dirbti su Classmate kompiuteriais

Kuriant skaitmeninę švietimo visuomenę, mokytojams būtina gilinti informacinių technologijų žinias, lavinti įgūdžius ir gebėjimus naudotis naujomis skaitmeninėmis priemonėmis, ugdyti kūrybingumą ir novatoriškumą.

2015-08-18

Paskelbta informacija apie naujus vadovėlius

Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių ir kitų mokymų priemonių duomenų bazėje paskelbta informacija apie tris naujus vadovėlius.

2015-08-13

Skaitmeninių resursų naudojimo apžvalga

Ugdymo plėtotės centras suteikia galimybę naudotis parengta metodine medžiaga, gauti naują informaciją, registruotis į renginius, naudotis skaitmeniniu ugdymo turiniu, susipažinti su filmuota medžiaga, parengtais mokomaisiais filmais, stebėti tiesiogines vaizdo transliacijas bei susipažinti su buvusių transliacijų medžiaga.

2015-08-13

Vyriausybė patvirtino neformaliojo ugdymo krepšelio lėšų naudojimo tvarką

Vyriausybė patvirtino Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodikos pakeitimus, kuriuose numatoma neformaliojo ugdymo krepšelio lėšų skyrimo ir naudojimo tvarka. Dabar švietimo teikėjai galės naudotis nuo spalio 1 d. įvedamu neformaliojo ugdymo krepšeliu, kuriam šiems metams iš 2015 metų Švietimo ir mokslo ministerijos biudžeto skirta 3,24 mln. eurų.

2015-08-07
Liepa

Ugdymo plėtotės centro įgyvendinamas projektas Europos viešojo administravimo apdovanojimų konkurse bus įvertintas gerosios praktikos sertifikatu

Ugdymo plėtotės centro įgyvendinamas projektas „Mokymosi visą gyvenimą galimybių plėtra kaimo vietovėse (II etapas)“ šiemet dalyvauja Europos viešojo administravimo instituto (angl. European Public Administration Institute, EIPA) organizuojamame Europos viešojo sektoriaus projektų konkurse, kurio tema „Viešasis sektorius – kaip partneris kuriant visuomenės gerovę“.

2015-07-31

Mokyklų, orientuotų į STEAM ugdymą, pedagogai baigė stažuotes užsienyje

2015 metų birželio 1 dieną 10 pedagogų buvo išvykę į mėnesio trukmės stažuotes Didžiojoje Britanijoje, Olandijoje, Šveicarijoje, Vokietijoje, Bulgarijoje, Čekijoje, Lenkijoje. Stažuotojai gilinosi į STEAM ugdymo specifiką ir geriausią šių šalių patirtį parsivežė į savo mokyklas.

2015-07-30

Šiuolaikiniai skaitmeniniai lietuvių kalbos ištekliai mokslui, švietimui, verslui

2015 m. liepos 30 d. Lietuvių kalbos institutas organizuoja seminarą „Šiuolaikiniai skaitmeniniai lietuvių kalbos ištekliai mokslui, švietimui, verslui“.

2015-07-30

Mokiniai nepraras nė vienos pamokos – už pavadavimą mokytojams bus apmokama

Nuo šiol mokiniai nepraras nė vienos pamokos dėl to, kad jų mokytojai išvyks pasitobulinti į kursus, dalyvaus projektuose, tikrins olimpiadų darbus ar dėl kitų priežasčių negalės vesti pamokų. Mokytojams už kolegų pavadavimą bus mokoma papildomai.

2015-07-27

Finansuotas Ugdymo plėtotės centro projektas

Liepos 14 dieną Švietimo mainų paramos fondas paskelbė 2015 m. programos „ERASMUS+“ 2 pagrindinio veiksmo strateginių partnerysčių konkurso rezultatus. Viso konkursui buvo pateiktos 105 projektų paraiškos, finansuoti 22 projektai. Finansavimas skirtas ir Ugdymo plėtotės centro projektui „Innovative Teacher – Motivated Student: Collaborative Problem Solving“.

2015-07-22

Lituanistinis švietimas: kūrybinė edukacinė stovykla

2015 metų liepos 6–12 d. Vilniuje ir Trakuose vyko kūrybinė edukacinė stovykla, į kurią suvažiavo gausus dalyvių būrys – Airijos, Didžiosios Britanijos, Belgijos, Čekijos, Lenkijos, Norvegijos, Škotijos ir Prancūzijos lituanistinių mokyklų mokytojai, vietinių lietuvių bendruomenių aktyvistai, ir Lietuvos mokytojai, dirbantys su užsieniečių vaikais ir grįžusiais iš užsienio vaikais. Daugiausia jų atvyko iš Airijos ir Anglijos, kur yra didžiausios lietuvių bendruomenės, išsaugojusios savo tautines šaknis.

2015-07-17

Vasarą kviečiame senjorus tobulėti

Dešimtyje Lietuvos savivaldybių prasideda Ugdymo plėtotės centro organizuojami saviraiškos ir meninių gebėjimų ugdymo mokymai trečiojo amžiaus asmenims. Senjorai mokymuose tobulins praktinius gebėjimus bei dalinsis gerąja patirtimi šiomis temomis: kūno sveikatinimo, vaizduojamojo meno, dainavimo/muzikavimo, judesio meno, želdinių dizaino ir ekologinės žemdirbystės.

2015-07-15

Pasibaigė paskutiniai A.P.P.L.E. vasaros kursai Lietuvos pedagogams

Ugdymo plėtotės centras dvidešimt penktą kartą organizavo A.P.P.L.E. vasaros kursus mokytojams. Į juos susirinko gausus būrys socialinio ugdymo, gamtos mokslų, pradinio ugdymo, kalbų mokytojų ir pavaduotojų ugdymui – 140 pedagogų iš įvairių Lietuvos regionų ir tautinių mažumų mokyklų. Kursai finansuojami iš projekto „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (II etapas)“ lėšų.

2015-07-10

Kūrybinės edukacinės stovyklos pusiaukelė

Liepos 6 d. Vilniuje prasidėjo savaitę truksianti lituanistinio švietimo mokytojų kūrybinė edukacinė stovykla. Kiekviena kūrybinės edukacinės stovyklos diena turi konkrečias tai dienai skirtas veiklas. Aptariamos aktualios lituanistinio švietimo temos: lituanistinio švietimo užsienyje aktualijos, kultūrinio sąmoningumo, tapatumo ir tautinės tapatybės ugdymas, amžiaus tarpsnių ypatumai ir kiti psichologiniai aspektai, atskirties grėsmė ir įtraukimo sunkumai, tėvų ir bendruomenės vaidmuo.

2015-07-08

Į kūrybinę edukacinę stovyklą Vilniuje rinksis lituanistinio švietimo mokytojai

Liepos 6 d. Vilniuje prasideda savaitę truksianti kūrybinė edukacinė stovykla lituanistinio švietimo mokytojams. Į stovyklą rinksis Lietuvos mokytojai, dirbantys su užsieniečių vaikais, su grįžusiais iš užsienio vaikais, taip pat atvykstantys iš Didžiosios Britanijos, Airijos, Lenkijos, Belgijos, Norvegijos, Švedijos neformaliojo lituanistinio švietimo mokytojai ir užsienio formaliojo lituanistinio švietimo mokytojai, vykdantys neformaliojo ugdymo veiklas.

2015-07-03

Įvyko A.P.P.L.E. 25-ųjų vasaros kursų šventinė konferencija

Jau dvidešimt penkerius metus Lietuvos pedagogai renkasi į vasaros kursus, kuriuose savo patirtimi dalinasi lektoriai iš JAV ir Kanados.

2015-07-02
Birželis

Prasidėjo vasaros kursai

Vilniuje vyksta vasaros kursai mokytojams. Tai paskutiniai kursai, organizuojami su A.P.P.L.E. (Amerikos pedagogų talkos Lietuvos švietimui programa) bendrija, su kuria bendradarbiavimas vyko 25 metus.

2015-06-29

5–10 klasių istorijos vadovėlių užduotys: ar padeda jos mokiniams „atrasti istoriją“?

2013–2014 m. buvo atlikta 5–10 klasių istorijos vadovėlių užduočių analizė. Tyrėjų grupė siekė įvertinti 5–10 klasių istorijos vadovėlių užduočių tinkamumą ugdyti(s) mokinių istorijos pasiekimus, apibrėžtus 2008 m. Bendrosiose programose.

2015-06-26

Etnografinių regionų metų veiklų aptarimas Švietimo ir mokslo ministerijoje

Etnografinių regionų metų veiklų aptarime dalyvauja Švietimo ir mokslo ministerijos, Ugdymo plėtotės centro, Etninės kultūros globos tarybų, aukštųjų mokyklų, savivaldybių, mokyklų atstovai. Renginio tikslas-aptarti Etninės kultūros ugdymo bendrųjų programų įgyvendinimo rezultatus, gaires ir tarpinstitucinio bendradarbiavimo galimybes, įgyvendintas veiklas ir planuojamas priemones, skirtas Etnografinių regionų metams paminėti.

2015-06-25

Tarptautinė tęstinė mokslinė konferencija „Pasaulis vaikui: ugdymo realijos ir perspektyvos“

Kviečiame dalyvauti tarptautinėje tęstinėje mokslinėje konferencijoje „Pasaulis vaikui: ugdymo realijos ir perspektyvos“ Konferencija vyks 2015 m. rugsėjo 17 – 18 d., Lietuvos edukologijos universitete.

2015-06-25

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento informacija

Informuojame, kad Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas parengė naują informacinę medžiagą apie alkoholio ir energinių gėrimų maišymą.

2015-06-23

Metodinės dienos: kaip gerinti mokinių pasiekimus?

Ugdymo plėtotės centras kartu su Švietimo ir mokslo ministerija organizuoja metodinių dienų ciklą „Mokinių mokymosi gerinimas: ką galime padaryti?“ savivaldybių metodinių būrelių pirmininkams, švietimo skyrių, švietimo centrų ir švietimo pagalbos tarnybų specialistams.

2015-06-19

Vyko diskusija „Formalųjį švietimą papildančio ugdymo įgyvendinimo situacija“

2015 m. birželio 17 d. Lietuvos edukologijos universiteto centriniuose rūmuose vyko diskusija „Formalųjį švietimą papildančio ugdymo įgyvendinimo situacija“, kurioje dalyvavo suinteresuoti asmenys iš Švietimo ir mokslo ministerijos, Ugdymo plėtotės centro, švietimo asociacijų, savivaldybių administracijų, Lietuvos edukologijos universiteto ir formalųjį švietimą papildančių ugdymo mokyklų atstovai iš įvairių Lietuvos regionų.

2015-06-19

Ką reikėtų tobulinti lietuviškuose ir lenkiškuose vadovėliuose?

2015 m. gegužės 12–15 dienomis Ležne (Lenkijoje) įvyko kasmetinis Lenkijos – Lietuvos dvišalės ekspertų komisijos istorijos ir geografijos mokymo problemoms nagrinėti susitikimas. Jo metu ekspertai pristatė naujausių istorijos ir geografijos vadovėlių recenzijas ir diskutavo, kaip istorijos vadovėliuose autoriai atskleidžia Baltijos jūros regiono klausimus Lenkijos ir Lietuvos koncepcijose bei politikoje.

2015-06-16

Kviečiame dalyvauti MARCH internetiniame seminare

Birželio 17d. 17.00 val. vidurio Europos laiku Graikijos kultūros, švietimo ir religinių reikalų ministerijos Šviečiamoji radiotelevizija kartu su eTwinning tinklo Creative Classroom projektu organizuoja 1 valandos trukmės internetinį seminarą. Jame ekspertai pristatys MARCH projekto tikslus, pagrindinius MARCH projekto ribose atlikto tyrimo rezultatus ir geriausias STEM praktikas.

2015-06-15

Vasaros kursai bendrojo ugdymo mokytojams

Ugdymo plėtotės centras organizuoja Vasaros kursus Vilniuje birželio 29–liepos 3 dienomis. Kursai finansuojami iš projekto „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (II etapas)“, VP1–2.2-ŠMM-02-V-01-009, lėšų. Pradinio ugdymo, kalbų mokytojų ir pavaduotojų ugdymui grupėse paskaitas skaitys lektoriai iš JAV, atstovaujantys A.P.P.L.E. bendrijai.

2015-06-11

Švietimo bendruomenių asociacijos pasirašė projektų finansavimo sutartis

2015 metais Švietimo ir mokslo ministerijos ir Ugdymo plėtotės centro surengtam šeštajam Švietimo bendruomenių asociacijų rėmimo konkursui projektus pateikė 27 asociacijos. Šių metų konkurso tikslas – sudaryti galimybę asociacijoms aktyviai įsitraukti į ugdymo turinio įgyvendinimo procesus, siekiant geresnių mokinių mokymosi pasiekimų. Jį labiausiai atitiko penkiolikos švietimo asociacijų projektai.

2015-06-10

„Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Kas yra kas? Medijų ir informacinis raštingumas“

2015 m. birželio 11 d. (ketvirtadienį) 14 val. „Mokytojo TV“ vykdo tiesioginę vaizdo transliaciją „Kas yra kas? Medijų ir informacinis raštingumas“. Laidos tikslas – parodyti žiniasklaidos įtaką visuomenės formavimuisi bei kiekvienam iš mūsų, aptarti medijų ir informacinio raštingumo sampratą, ugdymo tikslus, integravimo į ugdymo turinį galimybę ir priemones.

2015-06-09

Vyks veiklų, skirtų Etnografinių regionų metams paminėti, aptarimas

2015 m. birželio 25 d. vyks veiklų, skirtų 2015-aisiais paskelbtiems Etnografinių regionų metams paminėti, aptarimas. Bus aptartos įgyvendintos ir planuojamos veiklos. Kviečiame aktyviai dalyvauti įstaigų vadovus, savivaldybių administracijų švietimo padalinių specialistus, atsakingus už etninės kultūros ugdymą, švietimo centrų metodininkus, atsakingus už etninę kultūrą ir metodinę veiklą, etninės kultūros mokslininkus, tyrėjus ir puoselėtojus, etninės kultūros specialistų rengėjus.

2015-06-09

Ugdymo plėtotės centras skelbia viešą tiesioginį aukcioną

Skelbiamas pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti valstybės turto, kurį patikėjimo teise valdo Ugdymo plėtotės centras, viešasis tiesioginis aukcionas. Parduodamas automobilis „Nissan Almera“, pagamintas 2001 metais.

2015-06-09

Paskelbta informacija apie naujus vadovėlius

Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių duomenų bazėje paskelbta informacija apie naujus užsienyje išleistus vadovėlius užsienio kalbai mokytis.

2015-06-09

Paskelbta tyrimo ataskaita

UPC interneto svetainėje skelbiama tyrimo „Kvalifikacijos tobulinimo paslaugų įtaka praktinei bendrojo ugdymo mokyklos mokytojo veiklai“ ataskaita. Siekiant kuo tiksliau išsiaiškinti Lietuvos mokytojų nuomonę, buvo nutarta apklausti trijų ugdymo sričių (socialinio ir dorinio ugdymo, tiksliųjų mokslų ir gamtamokslinio ugdymo bei kalbinio ugdymo) mokomųjų dalykų atstovus.

2015-06-09

Pasibaigė bendradarbiaujančių mokyklų 3 mėnesių trukmės stažuotės

Projektas „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra“ (III etapas) baigė įgyvendinti 3 mėnesių trukmės bendradarbiaujančių mokyklų stažuotes lietuvių kalbos ir literatūros mokytojams. Nuo projekto pradžios 100 mokytojų iš tautinių mažumų mokyklų ir mokyklų, kuriose ugdymo programos įgyvendinamos lietuvių kalba, keitėsi patirtimi, kaip sudominti mokinius lietuvių kalba ar ugdyti vaikus, kurių gimtoji kalba nėra lietuvių, mezgė bendradarbiavimo ryšius.

2015-06-08

Metodinės dienos savivaldybių administracijų švietimo padalinių specialistams, švietimo centrų, švietimo pagalbos tarnybų ir mokyklų administracijos darbuotojams

Ugdymo plėtotės centras, įgyvendindamas projektą „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (II etapas)“, SFMIS NR. VP1–2.2.-ŠMM-02-V-01-009, kartu su Švietimo ir mokslo ministerija organizuoja metodines dienas „Mokinių pasiekimų gerinimas: ką galime padaryti?“ ir kviečia jose dalyvauti savivaldybių administracijų švietimo padalinių specialistus, švietimo centrų, švietimo pagalbos tarnybų darbuotojus ir mokyklų administracijos darbuotojus.

2015-06-05

Paroda „Mokykla 2015“

Organizatoriai surengė idėjų mugę, skirtą parodai „Mokykla 2015“, kuri vyks lapkričio 6–7 dienomis Lietuvos parodų ir kongresų centre LITEXPO. Pasidalyti savo nuomone apie organizacinius, idėjinius klausimus susirinko Švietimo ir mokslo ministerijos, jai pavaldžių įstaigų darbuotojai, Litexpo ir nevyriausybinių organizacijų atstovai.

2015-06-04

Renginiai metodinei veiklai stiprinti

Maloniai kviečiame 2015 m. birželio 12, 16 ir 22 d. specializuoto ugdymo krypties programas (pradinio, pagrindinio ugdymo pirmos dalies kartu su muzikos, dailės ar / ir menų ugdymu programomis) įgyvendinančių mokyklų bendruomenes susipažinti su Ugdymo plėtotės centro informacinės sistemos „Ugdymo sodas“ ir dalyvavimo virtualioje parodoje „Menas daro mus geresnius“ galimybėmis.

2015-06-22

Skelbiame ilgalaikių pedagogų stažuočių galimybių studijos rezultatus

Ugdymo plėtotės centro užsakymu buvo parengta ilgalaikių pedagogų stažuočių galimybių studija. Studijos tikslas – įvertinant ilgalaikių pedagogų stažuočių organizavimo ir vykdymo patirtį, suformuluoti siūlymus naujoms stažuočių formoms, pateikti rekomendacijas stažuočių organizavimo ir finansavimo modeliui.

2015-06-03

Mokyklų, orientuotų į STEAM ugdymą, pedagogai pradeda stažuotes užsienyje

2015 metų birželio 1 dieną 10 pedagogų pradeda mėnesio trukmės stažuotes Didžiojoje Britanijoje, Olandijoje, Vokietijoje, Bulgarijoje, Čekijoje, Lenkijoje. Stažuotojai gilinsis į STEAM ugdymo specifiką ir geriausią šių šalių patirtį parsiveš į savo mokyklas.

2015-06-01

2015 metų technologijų brandos egzamino apibendrinimas

Pasikeitus vertinimo kriterijams svarbu išanalizuoti technologijų brandos egzamino įgyvendinimo ypatumus. Egzamino apibendrinimas 2015 m. birželio 18 d. (ketvirtadienį) bus transliuojamas internetu nuo 14.00 iki 15.30 val.

2015-06-01

2015 metų menų brandos egzamino rezultatų apibendrinimas

Maloniai kviečiame 2015 m. birželio 11 d. dailės, filmų kūrimo, fotografijos, grafinio dizaino, kompiuterinių muzikos technologijų, muzikos, šokio ir teatro mokytojus, brandos egzamino kandidatų vadovus, vertinimo komisijų narius dalyvauti 2015 m. menų brandos egzamino rezultatų aptarime ir pasidalyti egzamino įgyvendinimo patirtimi.

2015-06-01

Skelbiama registracija į nemokamus mokymus „Samsung Mokykla ateičiai“

Aktyvūs Lietuvos mokytojai kviečiami iki 2015 m. birželio 7 d. teikti paraiškas dalyvauti nemokamuose 5 mėnesių trukmės mokymuose „Samsung Mokykla ateičiai“. Mokymų tikslas – tobulinti mokytojų skaitmeninio raštingumo kompetenciją ir kurti mokyklose motyvuojančią, kūrybiškumą skatinančią mokymosi aplinką.

2015-06-01
Gegužė

Trečioji nacionalinio saugumo pamoka „Šauktinio pareiga ir kasdienybė Lietuvos kariuomenėje“

Ugdymo plėtotės centras kartu su Lietuvos kariuomene parengė nacionalinio saugumo pamokų ciklo „Lietuvos aktualijos: o ką manai Tu?“ pamoką „Šauktinio pareiga ir kasdienybė Lietuvos kariuomenėje“. Pamokos medžiagą sudaro vaizdo filmas Kario kelias: žmogui, visuomenei, tautai ir Ugdymo plėtotės centro metodininkų parengtas dviejų pamokų planas.

2015-05-29

Kviečiame dalyvauti konkurse „Elektronikas 2015“

Vilniaus jėzuitų gimnazijos Ugdymo inovacijų centras, Elektronikos fondas ir Ugdymo plėtotės centras 2015 m. gegužės–lapkričio mėnesiais, tęsdami elektronikos projektų konkursų ciklą „Technologijos – jėga!“, skelbia konkursą „Elektronikas 2015“.

2015-05-29

Finansavimas skirtas 15 švietimo bendruomenių asociacijų projektų

Ugdymo plėtotės centras kartu su Švietimo ir mokslo ministerija organizavo šeštąjį Švietimo bendruomenių asociacijų rėmimo konkursą. Šių metų konkurso tikslas – sudaryti galimybę asociacijoms aktyviai įsitraukti į ugdymo turinio įgyvendinimo procesus, siekiant geresnių mokinių mokymosi pasiekimų.

2015-05-27

Lituanistų ir istorikų forumas „Lietuvą kūrusios ir tebekuriančios asmenybės“

2015 m. gegužės 15–16 d. Burbiškio dvare vyko jau tradiciniu tampantis Lietuvos ir užsienio lietuviškų mokyklų lituanistų ir istorikų forumas „Lietuvą kūrusios ir tebekuriančios asmenybės“.

2015-05-27

Verslas ir mokykla: vieno tikslo siekis

Lietuvoje kasmet 6,5 proc. bendrojo ugdymo ir 15 proc. profesinio rengimo mokyklų mokinių palieka mokyklas nebaigę mokslo. Trečdalis tokių mokinių niekur neįsidarbina.

2015-05-27

Metodinės priemonės „Antroji kalba ankstyvajame amžiuje" ir „Patarimai mokytojui"

Ugdymo plėtotės centro svetainėje, rubrikoje ugdymas – mokykloms tautinės mažumos kalba –metodinė medžiaga – metodiniai patarimai, galite rasti metodinius leidinius „Patarimai mokytojui“ ir „Antroji kalba ankstyvajame amžiuje“.

2015-05-26

„Mokytojo TV" kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Kas yra kas? Globalusis švietimas"

2015 m. gegužės 28 d. Ugdymo plėtotės centre „Mokytojo TV“ vykdo tiesioginę vaizdo transliaciją „Kas yra kas? Globalusis švietimas“. Laidos metu bus kalbama apie tai, kas yra globalusis švietimas, iš kur ir kodėl atsirado ši sąvoka, kaip globaliajame švietime dalyvauja mokyklos ir kitos švietimo institucijos, kuo globalusis švietimas susijęs su vystomuoju bendradarbiavimu ir kodėl visa tai yra svarbu kiekvienam iš mūsų.

2015-05-26

Konkurso „Gamtos mokslų tiriamieji darbai“ aptarimas

Ugdymo plėtotės centre įvyko jo įgyvendinamo Europos Komisijos Mokymosi visą gyvenimą programos tarptautinio projekto MARCH konkurso „Gamtos mokslų tiriamieji darbai“ baigiamasis seminaras. Konkurso tikslas – mokinių gamtamokslinės kompetencijos tobulinimas ir gerosios patirties sklaida.

2015-05-26

Ilgalaikių pedagogų stažuočių vertinimas: nauda ir rezultatai

Ugdymo plėtotės centro užsakymu buvo atliktas stažuočių organizavimo efektyvumo, naudingumo tyrimo ir poveikio vertinimas. Šio tyrimo metu įvertintas ilgalaikių pedagogų stažuočių organizavimo efektyvumas, nauda ir poveikis ugdymosi procesui.

2015-05-22

Europos egzamino finale paaiškės geriausias Europos Sąjungos žinovas

Gegužės 22 d. 12.15–13.15 val. Vilniuje, „Europos namų“ konferencijų salėje, vyks Europos egzamino finalas, kuriame paaiškės geriausias Europos Sąjungos žinovas.

2015-05-21

2015 m. gegužės 31 dieną kartu paminėkime Pasaulinę dieną be tabako

Pasaulis jau 26-ąjį kartą minės Pasaulinę dieną be tabako. Pagrindinis jos tikslas – apsaugoti dabartinę ir būsimas kartas nuo tabako vartojimo sukeliamų sveikatos, socialinių, aplinkos ir ekonominių problemų bei priverstinio kvėpavimo tabako dūmais užterštu oru.

2015-05-21

Seminarai „Skaitymo ir rašymo gebėjimų vertinimas mokant tautinių mažumų (baltarusių, lenkų ir rusų) gimtųjų kalbų“

2015 m. birželio mėnesį Ugdymo plėtotės centre vyks 2-jų sesijų seminarai „Skaitymo ir rašymo gebėjimų vertinimas mokant tautinių mažumų (baltarusių, lenkų ir rusų) gimtųjų kalbų“. Seminarų metu bus aptarti mokinių pasiekimų tyrimų ir standartizuotų testų rezultatai bei jų panaudojimo galimybė ugdymo kokybei gerinti.

2015-05-21

„Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Lietuvos šaulių sąjungos vasaros stovyklos: pasiūlymai mokytojams ir jaunimui“

2015 m. gegužės 21 d. (ketvirtadienį) Ugdymo plėtotės centre „Mokytojo TV“ vykdo tiesioginę vaizdo transliaciją „Lietuvos šaulių sąjungos vasaros stovyklos: pasiūlymai mokytojams ir jaunimui“. Kur ir kaip planuojamos stovyklos, kokie smagumai ir iššūkiai jose laukia vaikų ir jaunimo, kodėl į stovyklas verta įsitraukti mokytojams.

2015-05-19

Ugdymo plėtotės centro „Mokytojo TV“– e. turinio konkurso finale!

Gegužės 21 d. vyks konkurso „Naujasis knygnešys 2015“ finalas dėl galimybės atstovauti Lietuvai „Pasaulio viršūnių apdovanojimuose“. Tai yra globali iniciatyva, kuria siekiama atrinkti ir viešinti geriausius pasaulio elektroninio turinio produktus.

2015-05-19

Kviečiame į nemokamą parodą „Vadovėlių kolekcija. 1945–2015“!

Šiemet leidyklai „Šviesa“ sukanka 70 metų. Jubiliejų ji pasitinka retrospektyvine paroda „Vadovėlių kolekcija. 1945–2015“, kuri vyks 2015 m. gegužės 19–birželio 7 dienomis Energetikos ir technikos muziejuje (Rinktinės g. 2, Vilnius).

2015-05-19

Kviečiame dalyvauti virtualioje parodoje „Menas daro mus geresnius“!

Mūsų parodos tikslas – sudaryti sąlygas meninio ugdymo pedagogams pristatyti savo veiklą ir pasidalyti gerąja patirtimi. Dalyviams suteikiame galimybę parodyti, kaip atranda naujus talentus, kaip su jais dirba, atskleidžia jų gebėjimus, kokius metodus panaudoja, bei pristatyti savo ugdytinių geriausius rezultatus.

2015-05-18

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų akreditacija

Švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gegužės 8 d. įsakymu Nr. V-474 „Dėl institucijų, vykdančių mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą, veiklos akreditacijos“ akredituotos penkios institucijos.

2015-05-18

Gegužės 18 d. ir 19 d. Italų kultūros institutas rengia mokslininko neurofiziologo, kandidato į Nobelio premiją prof. Giacomo Rizzolatti paskaitas

Pasaulinio garso mokslininkas Giacomo Rizzolatti vadovauja tyrėjų grupei, kuri 1992 m. nustatė veidrodinių neuronų egzistavimo faktą. Tai motoriką valdančios smegenų ląstelės, kurios aktyvuojamos ne tik atliekant į konkretų tikslą nukreiptą veiksmą, bet ir stebint kitų individų atliekamus judesius.

2015-05-15

Baigta į STEAM ugdymą orientuotų mokyklų pedagogų atranka dalyvauti ilgalaikėje ir trumpalaikėje stažuotėse užsienyje

Siekiant suburti STEAM ugdymą plėtojančias Lietuvos mokyklas į tinklą, 2015 m. kovo 26 d. buvo paskelbtas kvietimas mokykloms pildyti STEAM potencialo vertinimo formą ir teikti paraiškas dalyvauti ilgalaikėje ir trumpalaikėje stažuotėse užsienyje. Atlikus pateiktų dokumentų vertinimą, buvo atrinkta 30 pedagogų, birželio mėnesį dalyvausiančių ilgalaikėje ir trumpalaikėje stažuotėse

2015-05-14

Lietuvos anglų kalbos mokytojų asociacija kviečia 2–4 klasių mokinius į anglų kalbos stovyklą

2015 m. birželio 22–28 d. Lietuvos anglų kalbos mokytojų asociacija kviečia 2–4 klasių mokinius į anglų kalbos stovyklą prie Bebrusų ežero “Let’s Go Camping“.

2015-05-13

Šokio mokytojų asociacija kviečia balsuoti už 2014–2015 mokslo metų Asociacijos šokio mokytoją

Šokio mokytojų asociacija organizuoja 2014–2015 mokslo metų Asociacijos šokio mokytojo rinkimus. Šiai nominacijai yra gauti dešimties šokio mokytojų-kandidatų veiklų aprašai. Šokio mokytojų asociacijos prezidiumo ir skyrių vadovų jungtinė komisija atrinko penkias mokytojų kandidatūras, už kurias galima balsuoti svetainės apklausoje.

2015-05-13

„Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Kas yra kas? Nacionalinis saugumas ir krašto gynyba"

2015 m. gegužės 14 d. „Mokytojo TV“ vyks tiesioginė vaizdo transliacija „Kas yra kas? Nacionalinis saugumas ir krašto gynyba“. Ugdymo plėtotės centre viešės svečiai iš Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos, Karo mokslų instituto, Lietuvos edukologijos universiteto.

2015-05-12

Skelbiamas psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos konkursas „Prevencijos simbolis“

Konkursas skirtas išrinkti prevencijos simbolį, susijusį su psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencija, kuris didintų visuomenės sąmoningumą ir atskleistų psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos svarbą bei skatintų visuomenę nevartoti psichoaktyviųjų medžiagų ir rinktis sveiką gyvenimo būdą. Konkurse gali dalyvauti visi norintys asmenys, nepriklausomai nuo amžiaus.

2015-05-11

Europos Tarybos Pestalozzi programos mokymo kursai mokytojų rengėjams „Perkeliamųjų nuostatų, gebėjimų ir žinių vertinimas“

Europos Tarybos PESTALOZZI programa kviečia dalyvauti mokymo kursuose mokytojų rengėjams, vyksiančiuose 2015 m. spalio 20–23 d. Strasbūre, Prancūzijoje. Šie mokymo kursai – pirmoji ilgalaikės mokymo programos, kuria mokytojų rengėjams siekiama sudaryti galimybes kartu su kolegomis iš kitų šalių tobulinti savo kompetenciją Europos Tarybos prioritetinėmis švietimo temomis, prisidėti prie mokomosios medžiagos rengimo, suburti šių temų specialistų bei ekspertų tinklą, skleisti ir platinti mokymų medžiagą, dalis.

2015-05-11

Antrojo pasaulinio karo Europoje pabaigos ir Europos dienos minėjimo pamoka

Lietuvos istorijos mokytojų asociacija (LIMA) parengė Antrojo pasaulinio karo Europoje pabaigos ir Europos dienos minėjimo pamoką.

2015-05-08

Pasirodė naujienlaiškio „Aktualijos! O ką manai Tu?“ antrasis numeris

Kviečiame Jus, gerbiami mokytojai, naudoti šiame naujienlaiškyje pateikiamą informaciją pasirenkant Jums ir Jūsų mokiniams aktualias temas, šaltinius, diskusijų klausimus. Tikimės, kad naujienlaiškis bus naudingas rengiantis ne tik pilietinio ugdymo, bet ir istorijos, etikos ar kitoms pamokoms, klasės valandėlėms.

2015-05-08

Pirmasis lietuviškas atviras mokymosi kursas mokiniams. Kviečiame mokinius dalyvauti!!!

Lietuvai programuotojų labai trūksta – gabūs ir originaliai mąstantys žmonės spartina šalies raidą, jos konkurencingumo augimą. Per artimiausią dešimtmetį jau apie 77 procentai darbo vietų reikalaus įvairių technologinių įgūdžių, o mokantis programuoti žmogus gali sukurti įrankį, palengvinantį daugelį darbų.

2015-05-07

Priminimas apie Europos egzaminą

Štai ir Europos egzamino pikas – rytoj egzaminas vyks raštu, o iki penktadienio vakaro dar galima egzaminą laikyti internetu.

2015-05-06

Įvyko baigiamoji projekto „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (III etapas)“ konferencija „Ateities stažuotė“.

2015 m. balandžio 30 d. įvyko konferencija „Ateities stažuotė“. Tai Europos socialinio fondo finansuojamo projekto „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (III etapas)“ baigiamoji konferencija, kurios tikslas – pristatyti ir aptarti projekto rezultatus, pasidalyti teorinėmis bei praktinėmis įžvalgomis: „Kaip mokytojų stažuotės gali prisidėti sprendžiant švietimo problemas? Kokios ir kaip turėtų būti organizuojamos stažuotės ateityje?“.

2015-05-06

Lituanistų ir istorikų forumas „Lietuvą kūrusios ir tebekuriančios asmenybės“

2015 m. gegužės 15–16 d. Burbiškio dvare (Burbiškio kaimas, Pakalniškių sen., Radviliškio rajonas) vyks Lietuvos ir užsienio lietuviškų mokyklų lituanistų ir istorikų forumas „Lietuvą kūrusios ir tebekuriančios asmenybės“.

2015-05-05

Vilniuje vyks Europos mokytojų profesinio tobulinimo tinklo atstovų susitikimas

2015 m. gegužės 6–7 dienomis Vilniuje, viešbutyje „Artis Centrum hotels“, vyks antrasis Europos mokytojų profesinio tobulinimo tinklo atstovų susitikimas.

2015-05-04
Balandis

Kviečiame į susitikimą-pristatymą „Kiek, kodėl, kaip geriausiai mokytis kalbų ankstyvajame amžiuje?“

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija ir Ugdymo plėtotės centras 2015 m. gegužės 7 d. maloniai kviečia į susitikimą-pristatymą „Kiek, kodėl, kaip geriausiai mokytis kalbų ankstyvajame amžiuje?“, kuriame bus aptarti kalbos mokymo(si) ikimokykliniame, priešmokykliniame amžiuje ir pradinėse klasėse, dvikalbio ugdymo ypatumai, bus pristatytos naujai parengtos metodinės priemonės mokytojams: „Antroji kalba ankstyvajame amžiuje“, skirta pedagogams, kurie 3–6 metų vaikus lietuvių kalbos moko įstaigose, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas vykdančiose tautinių mažumų kalba, ir „Patarimai mokytojui“, skirta mokytojams, dirbantiems su 1–2 klasių mokiniais, kuriems lietuvių kalba nėra gimtoji.

2015-04-30

Baigiamoji projekto „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (III etapas)“ konferencija „Ateities stažuotė“

Konferencija „Ateities stažuotė“ vyks balandžio 30 d. viešbutyje „Crown Plaza Vilnius“. Konferencijoje kviečiami dalyvauti Švietimo ir mokslo ministerijos, Ugdymo plėtotės centro, stažuočių institucijų atstovai bei ilgalaikių pedagogų stažuočių stažuotojai. Lektoriai iš Ispanijos ir Didžiosios Britanijos pristatys pedagogų kvalifikacijos tobulinimo sistemas, pedagogų stažuočių organizavimo ypatumus bei alternatyvias pedagogų stažuočių formas.

2015-04-28

Mokytojo TV kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Studijų ir karjeros galimybės Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemoje“

Ugdymo plėtotės centre viešės svečiai iš Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos. Bus pristatoma karininko (kario) profesija ir jos ypatumai, karjeros galimybės krašto apsaugos sistemoje, Lietuvos karo akademijos studijų programos ir pan. Transliacijos metu bus galima tiesiogiai užduoti klausimus, pateikti nuomonę.

2015-04-28

Mokyklos informuojamos apie naują grėsmę – elektronines cigaretes

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas primena, kad nuo 2015 metų gegužės 1 dienos Lietuvos Respublikoje įsigalioja draudimai, susiję su elektroninių cigarečių ir jų pildomųjų talpyklų apyvarta, reklama ir rėmimu.

2015-04-27

Mokyklos gilina žinias medijų ir informacinio raštingumo ugdymo projekte

Balandžio 17, 20, 21 dienomis Vilniuje, Klaipėdoje ir Šiauliuose susirinko šešiasdešimt projekte „Medijų ir informacinio raštingumo ugdymas“ dalyvaujančių bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų komandų.

2015-04-24

Pasirodė naujienlaiškis „Aktualijos! O ką Tu manai?“

Gerbiami mokytojai, šiandien Jums pristatome naują iniciatyvą – naujienlaiškį „Aktualijos! O ką Tu manai?“ ir kviečiame Jums patogiu metu pakviesti mokinius diskusijai aktualiomis Lietuvos ir pasaulio temomis.

2015-04-23

Etninės kultūros savaitė Etnografinių regionų metams paminėti

Inicijuojama Etninės kultūros savaitė, kurios tikslas – paskatinti ugdymo įstaigas giliau pažinti (tyrinėti) ir saugoti savo krašto, regiono gyvąją tradiciją ir kultūrinį paveldą, aktyviau bendradarbiauti tarpusavyje su švietimo ir kultūros, mokslo ir studijų institucijomis, vyriausybinėmis, nevyriausybinėmis, visuomeninėmis organizacijomis puoselėjant etninę kultūrą ir įgyvendinant pagrindinius ugdymo siekius bendruomenėse.

2015-04-22

Pestalozzi programos „Intensyvūs mokymo kursai“ – kelias profesinio tobulėjimo link

2015 m. vasario 25–27 dienomis Strasbūre, Prancūzijoje, buvo rengiami Pestalozzi programos praktiniai mokymai „Intensyvūs mokymo kursai“. Pestalozzi programos intensyvių praktinių mokymų tikslas – orientuotas į besimokantįjį, interaktyvus, tiriamasis darbas, pagrįstas nuolatinio mokymosi, bendradarbiavimo ir mokymosi bendradarbiaujant principu.

2015-04-22

„Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje

2015 m. balandžio 23 d. (ketvirtadienį) 15.00 val. „Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje apie gegužės 7 d. vyksiantį „Europos egzaminą“ ir dalyvavimo jame galimybes. Transliacijos metu bus galima tiesiogiai užduoti klausimus organizatoriams.

2015-04-22

Daugiau dėmesio bus skiriama technologijomis grįstam mokymui

2015 m. kovo mėnesį prasidėjo European Schoolnet kartu su partnerėmis institucijomis trylikoje Europos šalių (Suomija, Norvegija, Kipras, Graikija, Prancūzija, Italija, Portugalija, Ispanija, Čekija, Estija, Lietuva, Slovėnija, Danija) įgyvendinamas projektas MENTEP (Mentoring Technology-Enhanced Pedagogy).

2015-04-21

Daugiakalbystės olimpiados nugalėtojams trys užsienio kalbos nėra riba

Šeštadienį, balandžio 18 dieną, Vilniuje vykusioje Lietuvos moksleivių daugiakalbystės olimpiadoje „Aš kalbu, tu kalbi – mes bendraujame“ triumfavo Tarptautinės Amerikos mokyklos Vilniuje (American International School of Vilnius, AISV) komanda.

2015-04-21

Pradinio ir pagrindinio ugdymo lietuvių kalbos mokytojai kviečiami į bendrųjų programų projektų viešinimo renginius

Informuojame, kad 2015 m. balandžio 27 ir gegužės 4–19 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija ir Ugdymo plėtotės centras organizuoja pradinio ugdymo lietuvių kalbos ir pagrindinio ugdymo lietuvių kalbos ir literatūros bendrųjų programų projektų viešinimo renginius. Tikslas – aptarti bendrųjų programų atnaujinimo tikslus, atnaujintų programų turinį ir paramą programoms įgyvendinti.

2015-04-21

Nudūzgė antroji kultūros edukacijos savaitė „Menų dūzgės“

Balandžio 9 d. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijoje įvyko baigiamasis „Menų dūzgių“ akcentas – popietė, kurioje susirinko renginius organizavusių institucijų atstovai, Kultūros ir Švietimo ir mokslo ministerijos, Ugdymo plėtotės centro darbuotojai.

2015-04-21

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų akreditacija

Švietimo ir mokslo ministro 2015 m. balandžio 10 d.įsakymu Nr. V-335 „Dėl institucijų, vykdančių mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą, veiklos akreditacijos“ akredituotos penkios institucijos.

2015-04-20

Konkursas „Sveikas nėštumas = laiminga vaikystė“

Lietuvos medicinos studentų asociacija (LiMSA) 2015 m. gegužės 10 d. organizuoja kasmetinį renginį „Mama, noriu gimti blaivas“, skirtą atkreipti visuomenės dėmesį į nėštumo metu vartojamo alkoholio žalą būsimam vaikeliui.

2015-04-17

Užsiregistravusiems mokytojams išsiųsta antroji nacionalinio saugumo tema pamokos „Propaganda: kur slypi realybė?“ medžiaga

Ugdymo plėtotės centras kartu su Lietuvos kariuomene 2015 m. balandžio 17 d. užsiregistravusiems elektroniniu paštu pilietiškumo pagrindų, istorijos, geografijos, etikos mokytojams parengė ir išsiuntė antrojo nacionalinio saugumo pamokų ciklo „Lietuvos aktualijos: ką manai?“ pamokos „Propaganda: kur slypi realybė?“ medžiagą.

2015-04-17

Ketvirtadienis – „Mokytojo TV“ diena

Ugdymo plėtotės centras kviečia ketvirtadieniais po pamokų pedagogus rinktis drauge ir jungtis prie „Mokytojo TV“ tiesioginių vaizdo transliacijų internetu, pateikti savo įžvalgas ar užduoti klausimus transliacijų dalyviams.

2015-04-16

Penktadienį vyks konferencija „Informaciniai iššūkiai šiuolaikinėje visuomenėje“

Balandžio 17 d. Vilniuje vyks konferencija „Informaciniai iššūkiai šiuolaikinėje visuomenėje“. Konferencija skirta projekte „Medijų ir informacinis raštingumas“ dalyvaujančioms mokyklų komandoms. Projektą įgyvendina Ugdymo plėtotės centras, bendradarbiaudamas su Švietimo ir mokslo ministerija bei Šiaurės ministrų tarybos biuru Lietuvoje.

2015-04-16

Kviečiame teikti pastabas ir siūlymus Globaliojo švietimo koncepcijos projektui

Bendradarbiaujant Švietimo ir mokslo ir Užsienio reikalų ministerijoms, parengtas Globaliojo švietimo koncepcijos projektas. Globaliojo švietimo koncepcija rengiama įgyvendinant tarptautinius teisės aktus, kuriais siekiama nubrėžti gaires švietimo apie pasaulio vystymosi iššūkius plėtrai. Koncepcija siekiama įtvirtinti globaliojo švietimo sampratą bei pateikti jo įgyvendinimo gaires, kurios užtikrintų nuoseklų ir kokybišką globalųjį švietimą Lietuvoje.

2015-04-16

Antrasis nacionalinio saugumo pamokų ciklas, kurio tema: „Propaganda: kur slypi realybė?“

Ugdymo plėtotės centras kartu su Lietuvos kariuomene 2015 m. balandžio 17 d. kviečia pilietiškumo pagrindų, istorijos, geografijos, etikos mokytojus, dirbančius 9–10 klasėse, jungtis prie antrojo nacionalinio saugumo pamokų ciklo „Lietuvos aktualijos: ką manai?“. Pamokos tema – „Propaganda: kur slypi realybė?“.

2015-04-15

Daugiakalbystės olimpiadoje Lietuvos mokiniai bendraus 20 kalbų

Šeštadienį Vilniuje vyks respublikinė daugiakalbystės olimpiada „Aš kalbu, tu kalbi – mes bendraujame!“, kurioje savo gebėjimus bendrauti keliomis kalbomis demonstruos daugiau kaip 40-ies Lietuvos mokyklų vyresniųjų klasių mokiniai. Iš viso olimpiadoje skambės daugiau negu 20 skirtingų pasaulio kalbų.

2015-04-15

Paskelbta informacija apie naujus vadovėlius

Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių duomenų bazėje paskelbta informacija apie naujus užsienyje išleistus vadovėlius užsienio kalbai mokytis.

2015-04-14

Seminaras Ateities laboratorijų klasėje (Future Classroom Lab) mokyklų vadovams. (Patikslinta informacija)

Mokyklų vadovai (direktoriai ir pavaduotojai) ir švietimo skyrių specialistai (mokyklų inspektoriai) kviečiami dalyvauti Scientix organizuojamame gamtamokslinių projektų seminare Ateities laboratorijų klasėje.

2015-04-07

Šokio mokytojų asociacija kviečia į Asociacijos šokio mokytojo rinkimus

Šokio mokytojų asociacija organizuoja 2014–2015 mokslo metų Asociacijos šokio mokytojo rinkimus ir kviečia Lietuvos miestų ir rajonų savivaldybių švietimo padalinius, miestų arba rajonų šokio mokytojų metodinius būrelius, švietimo centrus, švietimo įstaigų vadovus, nevyriausybines organizacijas, mokinių arba tėvų organizacijas iki 2015-04-30 teikti šokio mokytojų kandidatūras.

2015-04-09

Balandžio 8-oji – Tarptautinė romų diena

Balandžio 8-oji – Tarptautinė romų diena, kuri pažymima įvairiose šalyse. Mokytojams praplėsti savo žinias apie romų istoriją Lietuvoje padės Vilniaus kolegijos Edukologijos katedros lektorės Aušros Simoniukštytės parengta medžiaga „Lietuvos romų istorijos apžvalga“.

2015-04-08

Klaipėdos muzikos mokytojų konferencija „Muzikos pamoka šiandien: metodai, diferencijavimas, vertinimas, refleksija“

Klaipėdos muzikos mokytojams mokinių pavasario atostogos prasidėjo darbingai – kovo 30 d. jie rinkosi į „Ąžuolyno“ gimnazijos aktų salę pasidalyti gerąja patirtimi.

2015-04-08

Prasidėjo 2015 metų „Europos egzamino“ organizatorių registracija

2015 m. gegužės 7 d., ketvirtadienį, visoje Lietuvoje vyks „Europos egzaminas“. Lietuva pernai įstojo į euro zoną, 2015-ieji paskelbti Europos vystomojo bendradarbiavimo metais, tačiau kyla klausimas, kiek iš tikrųjų apie tai žinome.

2015-04-07

Kviečiame dalyvauti Scientix internetiniame seminare „Simuliacijų gamtamoksliniam ugdymui pavyzdžiai internete ir jų naudojimas tyrinėjimais grįstame mokyme“

Scientix organizuoja seriją internetinių seminarų mokytojams STEM tema. 2015 m. balandžio 16 d. 18.30 val. Lietuvos laiku vyks seminaras „Simuliacijų gamtamoksliniam ugdymui pavyzdžiai internete ir jų naudojimas tyrinėjimais grįstame mokyme“.

2015-04-07

Seminaras Ateities laboratorijų klasėje (Future Classroom Lab) mokyklų vadovams

Mokyklų vadovai (direktoriai ir pavaduotojai) ir švietimo skyrių specialistai (mokyklų inspektoriai) kviečiami dalyvauti Scientix organizuojamame gamtamokslinių projektų seminare Ateities laboratorijų klasėje.

2015-04-07

Kviečiame dalyvauti „Švietimo bendruomenių asociacijų projektų finansavimo 2015 metais konkurse“

Ugdymo plėtotės centras kartu su Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, siekdami telkti švietimo asociacijas kaip lygiaverčius partnerius, kviečia bendradarbiauti ir skelbia „Švietimo bendruomenių asociacijų projektų finansavimo 2015 metais konkursą“.

2015-04-07

Paskelbta informacija apie naujus vadovėlius

Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių ir kitų mokymo priemonių duomenų bazėje paskelbta informacija apie naujus vadovėlius.

2015-04-03

Kviečiame balandžio 7 d. žiūrėti tiesioginę transliaciją „Judu – sveikas esu“.

Ugdymo plėtotės centras, paminėdamas Pasaulinę sveikatos dieną, balandžio 7 d. vykdo tiesioginę transliaciją „Judu – sveikas esu“.

2015-04-03

Nacionalinis mokinių fotografijos konkursas „Čiurlionis įkvepia atrasti“

Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus kviečia visos Lietuvos mokinius, nuo pradinukų iki gimnazistų dalyvauti Nacionaliniame fotografijų konkurse.

2015-04-02

Kviečiame savivaldybių ir mokyklų lietuvių ir užsienio (anglų, lenkų, prancūzų, rusų, vokiečių ir kt.) kalbų metodinių būrelių pirmininkus į metodines dienas

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija ir Ugdymo plėtotės centras organizuoja metodines dienas savivaldybių ir mokyklų lietuvių ir užsienio (anglų, lenkų, prancūzų, rusų, vokiečių ir kt.) kalbų metodinių būrelių pirmininkams.

2015-04-01

Švietimo problemos analizė „Mokytojas kaip transformacinis lyderis: faktas ar fikcija“

Pasirodė nauja švietimo problemos analizė „Mokytojas kaip transformacinis lyderis: faktas ar fikcija“.

2015-04-01
Kovas

Kviečiame mokinius ir mokytojus išbandyti problemų sprendimo bendradarbiaujant užduotis

Įgyvendinant Europos struktūrinių fondų finansuojamą Ugdymo plėtotės centro projektą „Ugdymo turinio naujovių sklaidos modelis“ sukurtos gamtamokslinio, matematinio ir finansinio raštingumo, skaitymo gebėjimų ir problemų sprendimo bendradarbiaujant užduotys aukštesniesiems mąstymo gebėjimams ugdyti ir įrankis problemų sprendimo bendradarbiaujant užduotims kurti.

2015-03-30

Kviečiame nemokamai pasitikrinti savo e. saugos žinias

Pastaruoju metu kompiuteriai ir įvairūs mobilieji įrenginiai yra naudojami namuose, darbe, mokykloje ir pan.

2015-03-30

Paskelbta informacija apie naujus vadovėlius

Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių ir kitų mokymo priemonių duomenų bazėje paskelbta informacija apie šiuos naujus vadovėlius:

2015-03-30

Tarptautinis MARCH projekto apsikeitimo inovacijomis seminaras

2015 m. kovo 24–25 d. Vilniuje įvyko tarptautinis apsikeitimo inovacijomis seminaras „Innovation Swap Workshop“. Renginį organizavo Ugdymo plėtotės centras, kuris įgyvendina Europos Komisijos Mokymosi visą gyvenimą programos projektą MARCH (angl. Make Science Real in Schools).

2015-03-27

Matematikos, gamtos ir informacinių technologijų mokytojai laukiami „Menų dūzgių“ renginiuose

Kultūros edukacijos savaitės „Menų dūzgės“ renginiai yra skirti visų dalykų mokytojams, kurie jaučiasi esą menininkai, o pedagogiką laiko meno rūšimi. Šiais metais „Menų dūzgėse“ atskleidžiami glaudūs meno ir tiksliųjų mokslų ryšiai. Pateikiame renginių sąrašą.

2015-03-27

Parengti atnaujintų Pradinio ugdymo lietuvių kalbos bendrosios programos ir Pagrindinio ugdymo lietuvių kalbos ir literatūros bendrosios programos projektai

Kviečiame susipažinti su atnaujintų Pradinio ugdymo lietuvių kalbos bendrosios programos ir Pagrindinio ugdymo lietuvių kalbos ir literatūros bendrosios programos projektais. Balandžio mėn. atnaujintų programų projektai bus svarstomi su švietimo bendruomene regionuose.

2015-03-27

Kvietimas dalyvauti konkurse „Mano mėgstamiausias dalykas mokykloje“

Lietuvos kino centras inicijuoja naują kino edukacijos projektą ir kviečia mokinius dalyvauti vaizdo darbų konkurse „Mano mėgstamiausias dalykas mokykloje“. Į pagalbą konkurso dalyviai galės pasitelkti kino profesionalus, kurie ves kūrybines kino dirbtuves.

2015-03-26

Kviečiame užpildyti Mokyklos STEAM potencialo vertinimo formą ir teikti paraiškas dalyvauti ilgalaikėje ir trumpalaikėje stažuotėse užsienyje!

Lietuvoje pajėgiausias STEAM ugdymą plėtojančias mokyklas planuojame sutelkti į tinklą, kuris taps metodikos kūrimo ir mokytojų kvalifikacijos tobulinimo židiniu. Susidomėjusias mokyklas kviečiame įsivertinti savo galimybes.

2015-03-26

„Menų dūzgės“ kviečia kalbų mokytojus

Kultūros edukacijos savaitėje „Menų dūzgės“ dalyvaujančios kultūros įstaigos siūlo renginius lietuvių kalbos ir literatūros, gimtųjų ir užsienio kalbų mokytojams visoje Lietuvoje. Pateikiame jų sąrašą.

2015-03-24

Etnokultūra besidomintys mokytojai kviečiami į „Menų dūzgių“ savaitės renginius

Kultūros edukacijos savaitėje „Menų dūzgės“ įkvėpimo ir idėjų naujiems sumanymams pasisemti galės etnokultūros ir kiti ja besidomintys mokytojai, neformaliojo švietimo pedagogai. Pateikiame renginių sąrašą.

2015-03-24

Švietimo problemos analizė „Ar konkurencija lemia švietimo kokybę?“

Apie Lietuvos švietimo kokybę kalba ir rašo ne vienas, kuriam kelia rūpestį vidutiniški rodikliai daugelyje ugdymo sričių. Vidutiniškumą rodo visų tarptautinių tyrimų (pedagogų bendruomenei gerai žinomi EBPO PISA, IEA PIRLS ir TIMSS santrumpomis žymimi tyrimai), kuriuose Lietuva dalyvauja, duomenys.

2015-03-23

„Vilniaus miesto opera“ mokykloms siūlo sugrįžtantį romantišką ir dramatišką spektaklį „Verteris“

„Vilniaus miesto opera“ ir Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras pristato Jules Massenet spektaklį „Verteris“. Paskutiniai spektakliai vyks 2015 metų balandžio 8, 10, 12 dienomis.

2015-03-23

Pasirodė nauja švietimo problemos analizė „Kaip patobulinti mokyklą be pinigų?“

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija pristato švietimo problemos analizę „Kaip patobulinti mokyklą be pinigų?“

2015-03-23

Šiandien visoje Lietuvoje prasideda „Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ“: žinomi žmonės ragina stabdyti patyčias

Kovo 23 dieną prasideda „Vaikų linijos“ organizuojama „Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ“. Ši iniciatyva vykdoma šeštą kartą. Susiburti ir kartu stabdyti patyčias šiemet kviečia žinomi Lietuvos žmonės. Jie dalijasi savo patyčių patirtimi ir mintimis apie patyčias.

2015-03-23

Tarptautinis apsikeitimo inovacijomis seminaras

Kovo 24–25 d. Ugdymo plėtotės centras organizuoja tarptautinį apsikeitimo inovacijomis seminarą. Seminaro pagrindinis tikslas – pasidalyti Vokietijos ir Lietuvos gerąja gamtamokslinio ugdymo patirtimi.

2015-03-23

„Menų dūzgės“ – ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogams

2015 metų kovo 30–balandžio 3 dienomis vyksiančioje kultūros edukacijos savaitėje „Menų dūzgės“ bus nemažai renginių, skirtų priešmokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogams. Pateikiame priešmokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogams skirtų renginių sąrašą.

2015-03-20

„Menų dūzgių“ savaitėje – daug įkvepiančių renginių dailės, muzikos ir technologijų mokytojams

Kultūros edukacijos savaitėje dalyvaujančios įstaigos šiais metais visų dalykų mokytojus, ikimokyklinio, priešmokyklinio ir neformaliojo ugdymo pedagogus kviečia į keletą meninių ir pažintinių renginių. Aktyviai juose dalyvaukite. Pateikiame renginių sąrašą dailės, muzikos ir technologijų mokytojams.

2015-03-20

„Menų dūzgės“ kviečia šokio ir teatro pedagogus

Kultūros edukacijos savaitėje dalyvaujančios įstaigos šiais metais visų dalykų mokytojus, ikimokyklinio, priešmokyklinio ir neformaliojo ugdymo pedagogus kviečia į keletą meninių ir pažintinių renginių. Aktyviai juose dalyvaukite. Pateikiame renginių sąrašą šokio ir teatro pedagogams.

2015-03-20

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų akreditacija

Švietimo ir mokslo ministro 2015 m. kovo 9 d. ir kovo 15 d. įsakymais Nr. V-191 ir Nr. V-212 „Dėl institucijų, vykdančių mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą, veiklos akreditacijos“ 5 metams akredituotos 8 institucijos.

2015-03-20

Kultūriniai, meniniai ir pažintiniai renginiai „Menų dūzgėse“

Kultūros edukacijos savaitėje dalyvaujančios įstaigos šiais metais visų dalykų mokytojus, ikimokyklinio, priešmokyklinio ir neformaliojo ugdymo pedagogus kviečia į keletą meninių ir pažintinių renginių. Aktyviai juose dalyvaukite. Pateikiame renginių sąrašą.

2015-03-19

Švietimo specialistai išbandė užduotis, skirtas mokinių aukštesniesiems mąstymo gebėjimams ugdyti

Kovo 18 d. Ugdymo plėtotės centre Švietimo ir mokslo ministerijos bei jai pavaldžių institucijų specialistai susipažino ir išbandė praktines užduotis mokinių pasiekimams gerinti, ugdant aukštesniuosius mąstymo gebėjimus.

2015-03-20

Balandžio 1-ąją Vilniaus universiteto biblioteka eksponuos M. Mažvydo „Katekizmo“ originalą

Vilniaus universiteto biblioteka tęsia tradiciją kasmet vieną dieną rodyti M. Mažvydo „Katekizmo“ originalą. Tai puiki proga visuomenei geriau susipažinti su pirmąja lietuviška knyga bei senuoju Lietuvos kultūros paveldu.

2015-03-18

Metodinės konsultacijos technologijų mokytojams, įgyvendinantiems technologijų bendrąsias programas

Maloniai kviečiame technologijų mokytojus į metodines konsultacijas, kuriose bus praktiškai dirbama naudojant virtualias aplinkas, skirtas įvairaus skaitmeninio formato informacijos saugojimui, grupavimui, publikavimui ir dalijimuisi (Lino, Edcanvas, Wikispaces), kryžiažodžių sudarymo programą Eclipse Crossword, minčių žemėlapio sudarymo programas Edraw Mind Map, Inspiration.

2015-03-17

Konferencija Etnografinių regionų metams ir Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 25–mečiui paminėti

Maloniai kviečiame į konferenciją „Etnografinių regionų identiteto pagrindai kaip ugdymo turinys nacionalinei vienybei puoselėti“, kuri vyks 2015 m. kovo 19 d. (ketvirtadienį) Lietuvos edukologijos universiteto Socialinės edukacijos fakultete (II rūmai, I a., Aktų salė), T. Ševčenkos g. 31, Vilnius.

2015-03-17

Unikalios kultūros mokykla

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija parengė naują švietimo problemos analizės numerį apie unikalios kultūros mokyklą.

2015-03-17

Įvyko nacionalinė interneto transliacija – pamoka, skirta Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 25-osioms metinėms ir Lietuvos kariuomenei

Šių metų kovo 13 d. Ugdymo plėtotės centre įvyko interaktyvi vaizdo pamoka, skirta Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 25-osioms metinėms ir Lietuvos kariuomenei. Ši pamoka suorganizuota bendradarbiaujant Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijai, Ugdymo plėtotės centrui ir Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijai.

2015-03-13

Švietimo problemos analizė: „Šiuolaikinės mokyklos valdymas“

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija parengė naują švietimo problemos analizę, skirtą šiuolaikinei mokyklai valdyti.

2015-03-12

Respublikinėje konferencijoje bus svarstomas mokymosi kokybės gerinimas per fizikos pamokas

2015 m. balandžio 17–18 dienomis vyks XXI respublikinė konferencija „Kokybiško mokymosi kultūra fizikos pamokose: kaip mums sekasi?“ Ją organizuoja Lietuvos fizikos mokytojų asociacija.

2015-03-12

Kviečiame dalyvauti transliacijoje internetu, skirtoje Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 25-osioms metinėms

Ugdymo plėtotės centras su Lietuvos kariuomene 2015 m. kovo 13 d. kviečia įvairių dalykų mokytojus, dirbančius 7–11-ose klasėse, prisijungti prie Ugdymo plėtotės centro interneto transliacijos, skirtos Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 25-osioms metinėms, ir vesti pamoką, skirtą Lietuvos kariuomenei.

2015-03-09

Kviečiame į antrąją kultūros edukacijos savaitę „Menų dūzgės“!

Mokinių pavasario (Velykų) atostogų metu, 2015 m. kovo 30 – balandžio 3 d., antrą kartą vyks kultūros edukacijos savaitė „Menų dūzgės“. Šiais metais įvairių dalykų bendrojo ir neformaliojo ugdymo mokytojai yra kviečiami į trijų tipų renginius: informacinius, mokomuosius ir kultūrinius.

2015-03-09

Prasideda registracija į antrosios kultūros edukacijos savaitės „Menų dūzgės“ renginius

Mokinių pavasario atostogų metu, 2015 m. kovo 30–balandžio 3 dienomis, antrą kartą vyks kultūros edukacijos savaitė „Menų dūzgės“. Šiais metais įvairių dalykų bendrojo ir neformaliojo ugdymo mokytojai yra kviečiami į trijų tipų renginius: informacinius, mokomuosius ir kultūrinius.

2015-03-06

Paskaita-diskusija „Demokratinis ugdymas Lietuvoje: galimybės ir grėsmės“

2015 m. vasario 26 d., ketvirtadienį, Ugdymo plėtotės centro salėje vyko paskaita-diskusija „Demokratinis ugdymas Lietuvoje: galimybės ir grėsmės“. Ugdymo plėtotės centro direktoriaus pavaduotojas Ričardas Totoraitis pristatė lektorių Sean Bellamy – žymios demokratinės mokyklos „Sands School“ (JK) vadovą – ir džiaugėsi galimybe plačiau susipažinti su demokratiniu ugdymu.

2015-03-06

Ugdymo plėtotės centras dalyvavo pilietinėje jaunimo akcijoje „Lietuvai ir man“

Ugdymo plėtotės centras įsitraukė į jaunimo inicijuotą akciją „Lietuvai ir man“, skirtą Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 25-mečiui paminėti. Akcijoje iš viso dalyvavo daugiau nei 1000 švietimo įstaigų Lietuvoje ir užsienyje.

2015-03-04

Kviečiame į mokslinę-praktinę konferenciją „AŠ GALIU. AŠ RENKUOSI”

Pasaulinė Dauno sindromo diena 2015 metais Lietuvoje minima surengiant mokslinę-praktinę konferenciją „AŠ GALIU. AŠ RENKUOSI”. Renginys kovo 20 d. vyks VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikose. Konferencija skirta įvairių specialybių vaikų ir suaugusiųjų gydytojams ir mokytojams, dirbantiems pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio, neformaliojo vaikų švietimo, specialiojo ugdymo ir profesinio mokymo programas.

2015-03-04

Istorikai kviečia į nacionalinį konkursą „Lietuvos istorijos žinovas“

Lietuvos istorijos mokytojų asociacija (LIMA) pirmą kartą organizuoja nacionalinį konkursą „Lietuvos istorijos žinovas“, kuris vyks 2015 m. kovo 10 d. (antradienį) 10.00 val. Konkursu siekiama prasmingai paminėti Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimą, ugdyti nuostatą, kad kiekvienas turi gerai žinoti ir suprasti savo tautos istoriją, stiprinti tapatumo ir pasididžiavimo savo valstybe jausmą, skatinti visuomenės bendruomeniškumą, puoselėti savo krašto tradicijų išugdytas dvasines vertybes.

2015-03-03

Ketvirtasis daugiafunkcių centrų tinklo susitikimas Kaune

Kovo 2–3 dienomis Kaune vyksta ketvirtasis daugiafunkcių centrų tinklo susitikimas. Renginyje dalyvauja daugiafunkcių centrų kuratoriai, kitų suinteresuotų įstaigų atstovai. Susitikime aptariami daugiafunkciams centrams aktualūs klausimai, pasiekimai, problemos, dalijamasi gerąja patirtimi, informacija apie bendradarbiavimo ir veiklų plėtros galimybes.

2015-03-02
Vasaris

Konkursas „Pilietiškumo ugdymo sėkmės istorija“

Kūrybingus mokytojus kviečiame dalyvauti konkurse „Pilietiškumo ugdymo sėkmės istorija“ ir pasidalinti sėkmės istorijomis apie mokinių pilietiškumo ugdymą.

2015-02-27

Apie drąsą ir ryžtą mokytis – pokalbis prieš filmą „Pakeliui į mokyklą“

2015 m. vasario 28 d. 14 val. „Skalvijos“ kino centre, cikle „Karlsono kinas", bus rodomas mokiniams skirtas specialus seansas „Pakeliui į mokyklą“.

2015-02-27

Seminaras „Kūrybiško mokymosi laboratorijų invariantai“

Vasario 19 d. Ugdymo plėtotės centras organizavo seminarą-kūrybines dirbtuves „Kūrybiško mokymosi laboratorijų invariantai“. Praktiniame seminare dirbo MARCH veiklos „Gamtos mokslų tiriamieji darbai“ konkurse dalyvaujantys mokytojai ir mokiniai; mokyklų, kurios turi geros praktikos pavyzdžių, mokytojai ir mokiniai; tyrėjai, Vilniaus universiteto, Lietuvos edukologijos universiteto, Vilniaus Gedimino technikos universiteto mokslininkai, Ugdymo plėtotės centro metodininkai, Švietimo ir mokslo ministerijos specialistai, su švietimu susijusių įstaigų darbuotojai.

2015-02-25

Ketvirta stažuotės Šveicarijos branduolinių tyrimų organizacijoje diena

Paskutinė programos diena buvo skirta viso vizito apibendrinimui ir diskusijai su CERN dirbančiais lietuviais: Davidu Abdurachmanovu (Fermi National Accelerator Lab., USA), Justu Balču (Vilniaus universitetas) ir kt. Diskusijos metu mokytojai negailėjo klausimų.

2015-02-24

Paskaita-diskusija „Demokratinis ugdymas Lietuvoje: galimybės ir grėsmės“

2015 m. vasario 26 d., ketvirtadienį, Ugdymo plėtotės centro salėje vyks paskaita-diskusija „Demokratinis ugdymas Lietuvoje: galimybės ir grėsmės“. Renginio metu pagrindinį pranešimą skaitys žymios demokratinės mokyklos Sands School (JK) vadovas Sean Bellamy, pirmosios Demokratinės mokyklos Lietuvoje koncepciją pristatys šios mokyklos įkūrėjai.

2015-02-24

Kviečiame dalyvauti mokyklų atrankoje į medijų ir informacinio raštingumo ugdymo seminarus

Kviečiame bendrojo ugdymo mokyklas ir profesinio mokymo įstaigas, vykdančias pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas ir norinčias dalyvauti projekte, suburti 5 narių komandą ir teikti paraiškas dalyvauti MIR ugdymo seminaruose. Atrinktos mokyklų komandos jau š. m. balandžio mėn. bus pakviestos į įvadinius seminarus, kurie vyks didžiuosiuose šalies miestuose.

2015-02-20

Konferencija „Daugiafunkcių centrų vaidmuo Lietuvoje – iššūkiai ir galimybės“

Ugdymo plėtotės centras, įgyvendindamas projektą „Mokymosi visą gyvenimą galimybių plėtra kaimo vietovėse (II etapas)“, 2015 m. vasario 24 d. viešbutyje „Best Western Vilnius“ (Konstitucijos pr. 14, Vilnius) organizuoja baigiamąją projekto įvertinimo konferenciją „Daugiafunkcių centrų vaidmuo Lietuvoje – iššūkiai ir galimybės“.

2015-02-20

Trečia stažuotės Šveicarijos branduolinių tyrimų organizacijoje diena

Frank Hartmann (KIT – Karlsruhe Institute of Technology (Vokietija) pristatė CMS ir ATLAS detektorių veikimo principą. Pranešėjas papasakojo, kad vykstant susidūrimui atsiranda be galo daug dalelių, kurios juda skirtingomis trajektorijomis. Buvo labai įdomu sužinoti, kaip detektoriuje atskiriamos skirtingos dalelės (fotonai, elektronai, hadronai ir miuonai).

2015-02-19

Antroji stažuotės Šveicarijos branduolinių tyrimų organizacijoje diena

Pranešėjai CERN David Abdurachmanov (Fermi National Accelerator Lab., US) ir Justas Balcas (Vilniaus universitetas, LT) supažindino su informacinių technologijų raida nuo CERN įkūrimo iki šių dienų. Pasirodo, pagrindinis darbo krūvis tenka IT specialistams. Atliekant bandymus ir eksperimentus gaunamas milžiniškas kiekis duomenų, kurių neįmanoma apdoroti turint dabartinius resursus, todėl CERN kas 4 metus keičia visą įrangą.

2015-02-19

„Bebro“ konkurso antrasis etapas

Informatikos ir informacinių technologijų konkursas „Bebras“ vyksta kasmet nuo 2004 metų, tačiau šiemet pirmą kartą Lietuvoje surengtas šio konkurso II etapas. Konkursas vyko septyniose Lietuvos aukštosiose mokyklose. Varžytis atvyko ir užduotis sprendė 292 mokiniai.

2015-02-19

Seminaras „Kūrybiško mokymosi laboratorijų invariantai“

Vasario 19 d. Ugdymo plėtotės centras organizuoja seminarą – kūrybines dirbtuves „Kūrybiško mokymosi laboratorijų invariantai“. Praktiniame seminare dirbs MARCH veiklos „Gamtos mokslų tiriamieji darbai“ konkurse dalyvaujantys mokytojai ir mokiniai; mokyklų, kurios turi geros praktikos pavyzdžių, mokytojai ir mokiniai; tyrėjai, mokslininkai, Ugdymo plėtotės centro metodininkai, Švietimo ir mokslo ministerijos specialistai.

2015-02-18

Fizikos mokytojai su naujausiomis fizikos žiniomis susipažins Europos branduolinių tyrimų organizacijoje CERN

Ugdymo plėtotės centras, įgyvendindamas projektą „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo plėtra (III etapas), 2015 m. vasario 15–21 dienomis organizuoja trumpalaikę stažuotę į Šveicariją, per kurią su naujausiais branduoliniais tyrimais CERN organizacijoje susipažins 12 Lietuvos fizikos mokytojų.

2015-02-17

Šie metai paskelbti Europos vystomojo bendadarbiavimo metais

Vystomasis bendradarbiavimas – tai visų išsivysčiusių šalių neatskiriama užsienio politikos dalis, kuria siekiama taikos, skatinti ekonominį augimą bei socialinį stabilumą pasaulyje, mažinti skirtumus tarp išsivysčiusių ir besivystančių šalių bei integruoti besivystančias šalis į pasaulio ekonomiką.

2015-02-13

Stažuotė Šveicarijoje, Europos branduolinių tyrimų organizacijoje (CERN)

Ugdymo plėtotės centras, vykdydamas Europos socialinio fondo finansuojamą projektą „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (III etapas)“, 2015 m. vasario 15–21 d. organizuoja kvalifikacijos tobulinimo stažuotę Europos branduolinių tyrimų organizacijoje (CERN). Stažuotėje dalyvaus 12 fizikos, fizikos-astronomijos, fizikos-informatikos, fizikos-matematikos, fizikos-chemijos mokytojų.

2015-02-13

Svarbu duoti, o ne gauti

„Tikiu: jei nemiegos mokytojo siela, jis sugebės pažadinti ir mokinius. pažadinti kūrybai...“ – taip savo pašaukimą, savo dienų prasmę įvardija Šalčininkų rajono Baltosios Vokės „Šilo“ vidurinės mokyklos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Aušra Indrašiūnienė. Ne vieną dieną, ne mėnesį ir net ne metus mokytoja ieškojo savo pašaukimo.

2015-02-11

Susipažinkite su Europos projekto „Horizontas“ ataskaita

Europos projekto „Horizontas“ 2014 m. ataskaitoje mokykloms nagrinėjamas galimas tendencijų, problemų ir technologijų poveikis mokymo, mokymosi ir kūrybiškumo srityse.

2015-02-09

„Mokytojo televizijai“ – „Europos burių 2014“ apdovanojimas

2015 m. vasario 5 d. koncertų salėje „Compensa“ įvyko „Europos burių 2014“ laimėtojų apdovanojimai. Apdovanojimą „Už atvirą komunikaciją“ gavo Ugdymo plėtotės centro projekte „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (II etapas)“ sukurta „Mokytojo televizija“.

2015-02-06

Konferencija Etnografinių regionų metams ir Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 25–mečiui paminėti

Maloniai kviečiame į konferenciją „Etnografinių regionų identiteto pagrindai kaip ugdymo turinys nacionalinei vienybei puoselėti“, kuri vyks 2015 m. vasario 12–13 d. (ketvirtadienį–penktadienį) Klaipėdos universiteto Humanitarinių mokslų fakultete (Herkaus Manto g. 84, Klaipėda).

2015-02-06

Jubiliejinis 20-asis konkursas vyresniųjų klasių mokiniams „Ką žinai apie Lietuvos kariuomenę“

Krašto apsaugos ir Švietimo ir mokslo ministerijos rengia kasmetinį mokinių konkursą „Ką žinai apie Lietuvos kariuomenę“. Konkurso tikslas – sudominti mokinius savo šalies, Lietuvos kariuomenės istorija, kovomis už nepriklausomybę, įvertinti Lietuvos kariuomenės indėlį į Lietuvos valstybingumo raidą, skatinti mokinius domėtis kariuomenės gyvenimo aktualijomis.

2015-02-05

Vokiečių kalbos vadovėlio, besiremiančio neurodidaktikos mokslu, pristatymas

Goethe’s institutas pristato vokiečių kalbos vadovėlį, kuris parengtas neurodidaktikos pagrindais, ir kviečia į seminarą 2015 metų kovo 4–6 dienomis vokiečių kalbos mokytojus, kurie moko vokiečių kalbos 5–6 klasėse arba kaip antrosios užsienio kalbos.

2015-02-05

STEM kryptis: 3D kūrybinės dirbtuvės

Vasario 5–6 d. Ugdymo plėtotės centras kartu su UAB Biznio mašinų kompanija ir Vilniaus Gedimino technikos universitetu vėl veda 3D kūrybines dirbtuves, kuriose dalyvauja mobiliųjų įrenginių naudojimo ugdyme patarėjai. Kūrybinėse dirbtuvėse mobiliųjų įrenginių naudojimo ugdyme patarėjai aptars, kaip diegti inovacijas technologijų, gamtos mokslų, informacinių technologijų, matematikos (STEM) pamokose, išsakys savo lūkesčius ir pasidalys patirtimi.

2015-02-05

Moderniųjų Europos kalbų centro seminaras kalbų mokytojams

Šiandien Vilniuje prasidėjo dvi dienas truksiantis tarptautinis seminaras „Informacinių ir komunikacinių technologijų panaudojimas mokant(is) kalbų“, kuriame dalyvauja 22 kalbų mokytojai iš įvairių Lietuvos mokyklų. Seminarą organizuoja Moderniųjų Europos kalbų centras (Gracas, Austrija) kartu su Ugdymo plėtotės centru.

2015-02-05

„Ugdymo sodo“ mokymai mokyklų vadovams bei švietimo centrų ir savivaldybių švietimo padalinių specialistams

Kviečiame mokyklų vadovus, švietimo centrų ir savivaldybių švietimo padalinių specialistus dalyvauti mokymuose apie „Ugdymo sodą“. Mokymų metu susipažinsite su 2015 m. įdiegta nauja „Ugdymo sodo“ dalimi, skirta pedagogų kvalifikacijos tobulinimui, kartu bus aptartos esamos ir būsimos svarbios informacinės sistemos funkcijos.

2015-02-04

Svetainė „Sauga ir sveikata 5–8 klasėms“ papildyta nauja tema „Jausmai ir bendravimas“

Tema „Jausmai ir bendravimas“ skirta padėti mokiniams suprasti žmogaus emocinį pasaulį, išmokti atpažinti emocijas. Susipažinę su streso šaltiniais ir jo poveikiu sveikatai, mokiniai ieškos geriausių streso įveikimo būdų. Aiškinsis draugystės ir tarpusavio pagalbos svarbą žmogaus gyvenime. Sužinos, kaip atsispirti neigiamam aplinkos poveikiui ir spręsti konfliktus. Sistemins informaciją apie paauglystėje vykstančius pokyčius.

2015-02-04

Įvyko regioniniai mokytojų, dirbančių su skaitmeninėmis mokymo priemonėmis, mokymai

Įgyvendinant Ugdymo plėtotės centro projektą „Ugdymo turinio naujovių sklaidos modelis“, buvo organizuojami regioniniai mokytojų, dirbančių su skaitmeninėmis mokymo priemonėmis, mokymai. Šių mokymų tikslas – mokyti ir konsultuoti mokytojus, kaip ugdymo procese naudoti skaitmenines mokymo priemones.

2015-02-04

Parengta ataskaita apie dabartinę bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių situaciją

Parengta ataskaita apie dabartinę bendrojo ugdymo mokyklos vadovėlių situaciją. Joje pristatomi atliktų tyrimų duomenys, atskleidžiantys vadovėlių turinio ypatumus, pasirinkimo ir naudojimo ugdymo procese tendencijas. Pristatomos tyrėjų išvados ir rekomendacijos dėl vadovėlių turinio tobulinimo.

2015-02-03

Kviečiame dalyvauti konkurse „Kuriu žemėlapį „Mano Lietuva“

Siekdami puoselėti gimtosios vietos, krašto ir Lietuvos pažinimą, domėtis geografija ir geografinėmis informacinėmis sistemomis, uždaroji akcinė bendrovė „Hnit-Baltic“, Ugdymo plėtotės centras ir Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakulteto Kartografijos centras skelbia mokinių skaitmeninių žemėlapių konkursą.

2015-02-03

Svetainė „Lietuvių kalba 7–8 klasėms“ papildyta nauja tema „Omega, Alfa, Iks ir Fiks“

Plačiau pristatome naujausią temą „Omega, Alfa, Iks ir Fiks“. Temą sudaro 6 veiklos (skaitau, klausau, žiūriu, rašau, žaidžiu, kuriu) ir 20 testo užduočių.

2015-02-03

Kvietimas dalyvauti kultūros edukacijos savaitėje

Šių metų kovo 30 – balandžio 3 d. Ugdymo plėtotės centras, Švietimo ir mokslo ministerija kartu su Kultūros ministerija antrą kartą rengia kultūros edukacijos savaitę „Menų dūzgės“. Praėjusiais metais kultūros įstaigų rengtuose edukacijos projektų pristatymuose, diskusijose ir kt. veiklose dalyvavo apie 500 meno mokytojų iš visos Lietuvos. Projektas buvo pristatytas ir parodoje „Mokykla 2014“.

2015-02-02
Sausis

Italų kultūros institutas Vilniuje kviečia švietimo bendruomenę dalyvauti renginiuose sausio 27 ir 28 dienomis

Minėdamas tarptautinę Holokausto aukų atminimo dieną, Italų kultūros institutas ir Lietuvos žydų bendruomenės centras kviečia jus į Lozanos universiteto dėstytojo Niccolò Scaffai konferenciją „Primo Levi ir atminimas“.

2015-01-27

Tarptautinis seminaras „IKT panaudojimas mokant(is) kalbų“

Moderniųjų Europos kalbų centras (Gracas, Austrija) kartu su Ugdymo plėtotės centru organizuoja tarptautinį seminarą „Informacinių ir komunikacinių technologijų panaudojimas mokant(is) kalbų“. Tarptautinis seminaras „Informacinių ir komunikacinių technologijų panaudojimas mokant(is) kalbų“ vyks 2015 m. vasario 5–6 d. Vilniuje.

2015-01-27

Medijų ir informacinio raštingumo ugdymas – šiandienos mokyklos iššūkis

Ugdymo plėtotės centras ir Švietimo ir mokslo ministerija vykdo projektą, skirtą 9–12 klasių mokinių medijų ir informaciniam raštingumui (toliau – MIR) ugdyti. Projekto pradiniame etape parengta metodinė MIR ugdymo medžiaga bus pristatyta seminaruose 2015 m. kovo–gruodžio mėn.

2015-01-23

Projekto „Mascil“ mokytojų konsultantai

Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos instituto mokslininkų grupė, vadovaujama profesorės Valentinos Dagienės, vykdo Europos Sąjungos 7-osios Bendrosios programos projektą „Matematika ir gamtos mokslai gyvenimui“. Projekto tikslas – skatinti plačiau naudoti tyrinėjimais grįstą mokymąsi mokyklose.

2015-01-22

Kviečiame pasinaudoti kino edukacinėmis galimybėmis

Mūsų vaikus atkakliai siekti žinių gali įkvėpti prancūzų dokumentinio filmo „Pakeliui į mokyklą“ (Sur le chemin de l’école, 2012) herojai.

2015-01-22

Ministerijos leidiniuose apžvelgiama švietimo ir mokslo kokybė

Švietimo ir mokslo ministerija parengė ir išleido naujus leidinius, skirtus Lietuvos švietimo problemų analizei ir 2014 m. švietimo ir mokslo statistikai.

2015-01-19

Finišavo „Knygų Kalėdos“

Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė susitiko su nacionalinės akcijos „Knygų Kalėdos“ partneriais ir aptarė šių metų akcijos rezultatus. Per ketvirtąsias „Knygų Kalėdas“ surinkta 40 tūkst. naujų knygų šalies bibliotekoms.

2015-01-19

Pasitarimas „Technologinio ugdymo aktualijos“ savivaldybių švietimo padalinių specialistams

Švietimo ir mokslo ministerija kartu su Ugdymo plėtotės centru šių metų sausio 22 d. organizuoja savivaldybių administracijų švietimo padalinių specialistų, atsakingų už technologinį ugdymą, ir švietimo centrų metodininkų, atsakingų už technologinį ugdymą ir metodinę veiklą, pasitarimą dėl technologinio ugdymo aktualijų.

2015-01-14

Mokiniai kviečiami į operą „Jonas ir Greta“

Vasario 5 ir 7 dienomis Vilniaus Kongresų rūmuose bus kartojama premjera – pirmoji opera mokiniams „Jonas ir Greta“. Dalios Ibelhauptaitės ir Gintaro Rinkevičiaus projektas vieną populiariausių pasaulio operų pateikia šiuolaikiškai. Po renginio vyks diskusija su kūrybine grupe ir solistais.

2015-01-13

Susipažinkite su leidiniu „Ką turime žinoti apie pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms ir karo metui“

Kviečiame susipažinti su Lietuvos Respublikos Krašto apsaugos ministerijos leidinyje „Ką turime žinoti apie pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms ir karo metui“ (Vilnius, 2014) pateikta informacija ir praktiniais patarimais. Leidinys parengtas atsižvelgiant į naujas saugumo realijas ir ypatingą visuomenės dėmesį šalies saugumo ir gynybos klausimams.

2015-01-13

Metų paskaita lituanistui

Metų sandūroje, gruodžio 29 d., Vilniaus universitete vyko jau tradicine tapusi Metų paskaita lituanistui. Šeštą kartą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos, Ugdymo plėtotės centro ir Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto organizuotame iškilmingame renginyje dalyvavo daugiau negu šimtas Lietuvos ir užsienio lietuviškų mokyklų lietuvių kalbos mokytojų.

2015-01-09

Dėl matematikos, menų ir technologijų brandos egzaminų programų (2011) pakeitimų

2014 m. gruodžio 29 d. paskelbtas naujas švietimo teisės aktas – Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. V-197 „Dėl brandos egzaminų ir įskaitų programų patvirtinimo“ pakeitimas Nr. V-1271. Organizuojant ir vykdant 2015 metų brandos egzaminus bus vadovaujamasi šiuo naujuoju įsakymu, kuriame išdėstyti matematikos, menų ir technologijų brandos egzaminų pakeitimai.

2015-01-07

Išrinktas kultūros edukacijos savaitės „Menų dūzgės“ logotipas

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos paskelbtą konkursą kultūros edukacijos savaitės „Menų dūzgės“ logotipui sukurti laimėjo Vaidminės Misiulytės-Krasauskienės logotipas, geriausiai atskleidęs „Menų dūzgių“ idėją. Šiuo logotipu pasipuoš renginiai, įvyksiantys per mokinių pavasario atostogas (2015 m. kovo 30 d. – balandžio 3 d.).
Antrą vietą laimėjo UAB „Protingi sprendimai“, o trečią – UAB „Reklamos sprendimai“ sukurti logotipai. Logotipų projektus vertino Lietuvos grafinio dizaino asociacijos deleguoti ekspertai.

2015-01-05

Metų paskaitos „Sugrįžimai: Mykolas Kleopas Oginskis – valstybei, šeimai ir kultūrai“ vaizdo medžiaga

Ši paskaita skirta įprasminti 2015 m., kuriuos UNESCO Europoje paskelbė Mykolo Kleopo Oginskio metais, minint šios iškilios asmenybės 250–ąsias gimimo metines.

2015-01-05

Ugdymo plėtotės centras tęsia metodinių konsultacijų, skirtų menų mokyklinio brandos egzamino įgyvendinimui, ciklą

Maloniai kviečiame 2015 m. sausio 26–30 d. menų brandos egzamino kandidatų vadovus – vidurinio ugdymo dailės, filmų kūrimo, fotografijos, grafinio dizaino, kompiuterinių muzikos technologijų, muzikos, šokio, teatro mokytojus, būsimuosius egzamino darbų vadovus, vertinimo komisijų narius ir pirmininkus dalyvauti metodinėse konsultacijose, skirtose menų mokyklinio brandos egzamino 2015 m. vykdymo ir vertinimo naujovėms aptarti.

2015-01-02

2014 m.

Gruodis

„Tech city Lietuva“ ir VšĮ „Investuok Lietuvoje“ inicijuoja e-pamokas 9–12 klasių mokiniams

Kaip jau buvo informuota prieš keletą savaičių, didžiosios šalies IT ir finansų bendrovės susivienijo į „Tech City Lietuva“ tam, kad paskatintų šalies jaunimą labiau domėtis technologijų mokslais, teiktų pagalbą ir konsultacijas pradedantiems technologijų verslams, skatintų šalies IT srities profesionalus nuolat tobulėti. Šiais veiksmais siekiama stiprinti visos Lietuvos konkurencingumą technologijų srityje.

2014-12-31

Kvietimas fizikos mokytojams dalyvauti atrankoje į stažuotę Šveicarijoje Europos branduolinių tyrimų organizacijoje

Ugdymo plėtotės centras skelbia kvietimą teikti paraiškas į kvalifikacijos tobulinimo stažuotę Šveicarijoje, kuri vyks 2015 m. vasario 15–21 d. Stažuotėje gali dalyvauti fizikos, fizikos–astronomijos, fizikos–informatikos, fizikos–matematikos, fizikos–chemijos, fizikos–technologijų mokytojai.

2014-12-30

Matematikos paslapčių suvokimas protu, rankomis ir širdimi

Mažai kas gali prieštarauti, kad jauni žmonės, susidurdami su matematika, dažnai patiria daugiau nusivylimo ir kartėlio negu natūralaus žmogiško džiaugsmo. Tačiau viskas priklauso nuo pateikimo. Pažvelgus į matematikos mokymąsi iš kitaip, kai svarbiausia yra ne formulės ir skaičiai, o pačių atliekami bandymai ir atradimai, matematika mus įtraukia smalsauti, gilintis, patirti atradimo džiaugsmą.

2014-12-19

Kviečiame dalyvauti gamtos mokslų konkurse „Mūsų eksperimentas“

Bendrojo ugdymo mokyklų 9–11 klasių ir profesinio mokymo įstaigų mokinių komandos kviečiamos dalyvauti kūrybiniame gamtos mokslų konkurse „Mūsų eksperimentas“. Konkurso, kurį organizuoja Švietimo ir mokslo ministerija, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras, Ugdymo plėtotės centras bei gamtos mokslų mokytojų asociacijos (biologijos, chemijos, fizikos), tikslas – skatinti gamtos mokslus mokytis įdomiai ir kūrybiškai: tiriant, eksperimentuojant. Gamtos mokslų tiriamuosius darbus konkursui galima pateikti iki kovo 15 d. 19 val.

2014-12-19

Vadovaujantis 2012 m. PISA tyrimo ataskaita parengta metodinė medžiaga „Matematikos probleminiai uždaviniai“

Lietuvos matematikos mokytojų asociacija, vykdydama Švietimo bendruomenių asociacijų stiprinimo programų finansavimo 2014 metais konkurso programą, sukvietė matematikos mokytojus kartu ieškoti naujų matematikos mokymo(si) tobulinimo galimybių, pasinaudojant tarptautinio PISA tyrimo ataskaita. Programos rezultatas – mokytojų sukurti realaus gyvenimo konteksto probleminiai uždaviniai, uždavinių sprendimai ir vertinimo instrukcijos.

2014-12-17

Diskusija „Ugdymas prieš korupciją mokykloje“ paskatino mokyklų bendruomenių aktyvumą ir sąžiningumo nuostatas

Minint Tarptautinę kovos su korupcija dieną Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija ir Ugdymo plėtotės centras 2014 m. gruodžio 12 dieną organizavo renginį „Ugdymas prieš korupciją mokykloje: kaip paskatinti aktyvumą ir pasiekti rezultatų?“

2014-12-16

STEM kryptis: 3D kūrybinės dirbtuvės

Gruodžio 11–12 d. Ugdymo plėtotės centras (UPC) kartu su UAB „Biznio mašinų kompanija“ ir Vilniaus Gedimino technikos universitetu atidarė 3D kūrybines dirbtuves ir pakvietė mokyklų, dalyvaujančių MARCH projekte, mokytojus ir mokinius.

2014-12-15

Patobulinto Brandos darbo projekto svarstymas

Teikiame svarstymui patobulintą Brandos darbo projektą. Prašytume siūlymus siųsti Astai Ranonytei adresu asta.ranonyte@nec.lt iki 2014 metų gruodžio 19 d.

2014-12-10

Džiugina švietimo bendruomenių asociacijų aktyvėjanti veikla

Šiais metais konkursą laimėjo 19 asociacijų programų, kurioms buvo skirtas finansavimas. Kreipdamasis į asociacijų atstovus, Ugdymo plėtotės centro direktorius Giedrius Vaidelis akcentavo, jog konkursui teikiami projektai tampa vis brandesni ir įvairiapusiai, o aktyvėjanti švietimo bendruomenių veikla tikrai džiugina.

2014-12-05

Lietuvos banko edukacinė ir metodinė medžiaga apie eurą

Lietuvos bankas, siekdamas, kad visuomenė būtų pakankamai informuota apie naująją Lietuvos valiutą – eurą, parengė edukacinę ir metodinę medžiagą. Edukacinė medžiaga, skirta ir ikimokyklinio amžiaus vaikams, ir įvairių amžiaus grupių mokiniams, parengta vadovaujantis principu, kad skirtingų amžiaus grupių mokiniai nevienodai įsisavina mokomojo turinio medžiagą.

2014-12-05

Išleistas norvegų autoriaus metodinis leidinys „Naujas praktinis mąstymas: sisteminis ir kūrybiškas problemų sprendimas“

Šiais laikais nemažai žinome apie žmogaus mąstymo procesus, taip pat apie tobulėjimą ir galimybes veiksmingiau panaudoti savo pajėgumus. Šio leidinio tikslas – išmokyti geriau spręsti problemas, plačiau ir lanksčiau mąstyti bei kūrybiškai pasitelkti savo paties vidines proto galias.

2014-12-02

Metodinės priemonės, skirtos 5–8 ir 9–10 klasių mokinių skaitymo gebėjimams ugdyti, pristatymas

2014 m. gruodžio 8–12 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija ir Ugdymo plėtotės centras organizuoja  nemokamus seminarus  lietuvių kalbos mokytojams. Seminarų tikslas – aktualizuoti mokinių gebėjimų skaityti ugdymo klausimus ir aptarti, kaip dirbti pagal parengtą skaitymo gebėjimams gerinti 5–8 ir 9–10 klasėms metodinę priemonę.

2014-12-02

Virtuali spaustuvė atveria duris

2014 m. lapkričio 20 d. pradėjo veikti Kultūros tarybos finansuotas ir Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos (LMAVB) vykdytas projektas Virtuali spaustuvė (projekto vadovė I. Berulienė).

2014-12-02

Tradicinis renginys „Švietimo bendruomenių asociacijų programų vykdymo sėkmės ir iššūkiai“

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija ir Ugdymo plėtotės centras 2014 m. gruodžio 3 d. banko „Swedbank“ Konferencijų salėje (Konstitucijos pr. 20A, Vilnius) rengia tradicinį renginį „Švietimo bendruomenių asociacijų programų vykdymo sėkmės ir iššūkiai“.

2014-12-02

Seminaras „Rašinio 11–12 klasėse mokymo ir vertinimo ugdymo procese metodinės priemonės pristatymas“

2014 m. gruodžio 8–16 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija ir Ugdymo plėtotės centras organizuoja  nemokamus seminarus  lietuvių kalbos mokytojams.

2014-12-02

Naujos metodinė priemonės, skirtos 3–4 klasių mokinių skaitymo gebėjimams ugdyti, pristatymas

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija ir Ugdymo plėtotės centras 2014 m. gruodžio 8–17 d. organizuoja naujos metodinės priemonės, skirtos 3–4 klasių mokinių skaitymo gebėjimams ugdyti, pristatymus-seminarus.

2014-12-02

Dėl naujų metodinių priemonių, skirtų ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogams, dirbantiems mokyklose, ugdymo programas vykdančiose tautinių mažumų kalba

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija ir Ugdymo plėtotės centras 2014 m. gruodžio  8–17 d. organizuoja naujų metodinių priemonių pristatymą, ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogams, dirbantiems mokyklose, vykdančiose ugdymo programas tautinių mažumų kalba.

2014-12-02

Kviečiame dalyvauti moksleivių daugiakalbystės olimpiadoje

2015 m. balandžio 18 d. Tarptautinėje Amerikos mokykloje Vilniuje vyks jau tradicine tapusi respublikinė daugiakalbystės olimpiada „Aš kalbu, tu kalbi – mes bendraujame!“. Olimpiadoje savo gebėjimus bendrauti keliomis kalbomis galės pademonstruoti šalies mokyklų vyresniųjų klasių moksleiviai.

2014-12-02

Kviečiame į diskusiją „Ugdymas prieš korupciją mokykloje: kaip paskatinti aktyvumą ir pasiekti rezultatų?“

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija ir Ugdymo plėtotės centras organizuoja jau tradiciniu tapusį renginį paminėti Tarptautinę kovos su korupcija dieną ir kviečia į viešą diskusiją valstybinių ir nevalstybinių Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų, profesinio mokymo įstaigų mokytojus, konkurso „Lietuvos krištolas dalyvius“, švietimo socialinius partnerius, mokinių organizacijų atstovus.

2014-12-01
Lapkritis

Kviečiame dalyvauti tarptautinėje konferencijoje „Mokymosi priemonės XXI amžiuje: kūrimas ir taikymas“

Konferencija vyks 2014 m. gruodžio 4 d. Lietuvos edukologijos universitete. Renginyje bus nagrinėjami mokymosi priemonių kūrimo, turinio kokybės, pasirinkimo ir naudojimo ugdymo procese klausimai.

2014-11-28

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo kokybės stebėsenos sisteminio modelio viešieji svarstymai

Ugdymo plėtotės centras, įgyvendindamas projektą „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo (toliau – PKT) ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (II etapas)“ rengia viešuosius svarstymus, kuriuose bus aptariamas PKT tobulinimo kokybės stebėsenos sisteminis modelis ir su juo susiję dokumentų projektai: PKT teikėjų ir PKT programų akreditacijos tvarkos, PKT kokybės stebėsenos aprašas.

2014-11-28

Kūrybingi mokytojai, dalyvavę konkurse „Užduoties kodas“, buvo apdovanoti parodoje „Mokykla be sienų 2014“

Pirmąjį kartą Ugdymo plėtotės centro organizuotame konkurse „Užduoties kodas“ dalyvavo įvairių dalykų – istorijos, geografijos, informacinių technologijų, lietuvių kalbos ir literatūros, vokiečių kalbos, technologijų – mokytojai. Konkurso tikslas buvo skatinti mokytojus pritaikyti ugdymo turinį įtraukiant mokinius į tikroviškų problemų sprendimą, sudominti juos plėtojant naujas žinias ir padėti ugdytis aukštesnio lygio mąstymą, gebėjimus spręsti problemas bei tyrinėti.

2014-11-28

Kviečiame mokinius dalyvauti piešinių konkurse „Kompiuterinė Kalėdų pasaka 2014“

Piešinių konkurso „Kompiuterinė Kalėdų pasaka 2014“ tikslas – ugdyti mokinių IKT gebėjimus ir filologinę kultūrą, skatinti jų kūrybiškumą, aktyvinti informatikos mokytojus. Konkursui teikiami Kalėdų švenčių tematikai skirti originalūs kompiuterinės grafikos, poezijos, prozos ir vaizdo darbai. Jie skirstomi į dvi kategorijas: piešinių ir vaizdo.

2014-11-27

Projektas „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (III etapas)“ kviečia į susitikimą su švietimo įstaigų atstovais

2014 m. lapkričio 28 d. švietimo ir mokslo ministerijos Kolegijų salėje (3 aukštas) vyks Ugdymo plėtotės centro įgyvendinamo projekto „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (III etapas)“ veiklos „Ilgalaikių pedagogų stažuočių organizavimo patirtis Prancūzijoje, Ispanijoje ir Škotijoje (JK)“ pristatymas.

2014-11-27

Kviečiame įvertinti konkursui pateiktus kultūros edukacijos savaitės „Menų dūzgės“ logotipus

Lietuvos Respublikos Kultūros ministerija įvykdė konkursą kultūros edukacijos savaitės „Menų dūzgės“ logotipui sukurti. Autoriai konkursui pateikė 7 logotipo variantus. Kviečiame juos įvertinti ir išrinkti, jūsų nuomone, tinkamiausiai atskleidžiantį „Menų dūzgių“ idėją.

2014-11-27

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų akreditacija

Švietimo ir mokslo ministro 2014 m. spalio 24 d. pasirašytais įsakymais Nr. V-961 ir Nr. V-963 „Dėl institucijų, vykdančių mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą, veiklos akreditacijos“ akredituotos septynios institucijos.

2014-11-26

Paroda „Mokykla“ sulaukė švietimo bendruomenės dėmesio

Sekmadienį pasibaigusią parodą „Mokykla 2014“ aplankė apie 6 000 mokytojų ir švietimo specialistų iš daugelio Lietuvos ugdymo įstaigų, iš jų, 2785 pedagogai dalyvavo registruojamuose renginiuose.

2014-11-24

Seminaras vadovėlių ir kitų mokymo priemonių autoriams, vertintojams ir leidėjams

Švietimo ir mokslo ministerija ir Ugdymo plėtotės centras gruodžio 3 d. vadovėlių ir kitų mokymo priemonių autoriams, vertintojams ir leidėjams organizuoja seminarą „Lietuvos penkiolikmečių pasiekimai tarptautiniuose tyrimuose – esama situacija ir perspektyva mokymosi priemonių aspektu. Gamtamokslinis raštingumas“.

2014-11-20

Lapkričio 21 d. prasideda didžiausia švietimo paroda „Mokykla“

Lapkričio 21 d. 10 val. Vilniuje, parodų ir kongresų centro „Litexpo“ „Žinių studijoje“ (4 salė), atidaroma švietimo paroda „Mokykla 2014“. Atidaryme dalyvaus Seimo pirmininkė Loreta Graužinienė, švietimo ir mokslo viceministrė Genoveita Krasauskienė, šių metų Meilės Lukšienės premijos laureatas, Vilniaus S. Nėries gimnazijos technologijų mokytojas Donatas Kriukas, Ugdymo plėtotės centro direktorius Giedrius Vaidelis.

2014-11-20

Mokytoja: ypač vertingos – ilgalaikės stažuotės

Ugdymo plėtotės centro tinklapyje dar prieš du metus pamačiau skelbimą, kad pedagogai, turintys 8 metų darbo stažą mokykloje, kviečiami dalyvauti ilgalaikių stažuočių konkurse.

2014-11-20

Švietimo konsultantus kviečiame į kvalifikacijos tobulinimo seminarą tema „Konsultavimas ateičiai“

Ugdymo plėtotės centro Kvalifikacijos tobulinimo ir kompetencijų skyrius organizuoja vienos dienos kvalifikacijos tobulinimo seminarą švietimo konsultantams (mokytojų praktinės veiklos vertintojams, socialinių pedagogų veiklos vertintojams, mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programų vertintojams, institucijų veiklos išorinio vertinimo ekspertams) tema „Konsultavimas ateičiai“.

2014-11-20

Mokytojų forumas „Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 25-mečiui artėjant“

Pilietiškumo pagrindų, istorijos, geografijos ir lietuvių kalbos mokytojus kviečiame dalyvauti mokytojų forume „Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 25-mečiui artėjant“, kuris vyks 2014 metų lapkričio 28 d. Vilniuje.

2014-11-19

Svetainė „Geografija 6–8 klasėms“ papildyta naujomis temomis

Svetainė „Geografija 6–8 klasėms“ papildyta naujomis temomis „Europa“, „Europos Sąjunga“, „Pasaulio prekyba“ ir „Šiaurės Amerika“.

2014-11-19

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų akreditacija

Švietimo ir mokslo ministro 2014 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. V-945 akredituotos dar dvi institucijos.

2014-11-19

Prezidentės akciją palaikė Ugdymo plėtotės centras

Ugdymo plėtotės centras mielai prisijungė prie Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės inicijuotos akcijos „Knygų Kalėdos“ ir lapkričio 13 d. surengė knygų popietę, kurioje dalyvavę žmonės padovanojo per 200 knygų mokyklų bibliotekoms.

2014-11-14

Kviečiame į konferenciją „Ar mokytojas tebėra vedlys? Apie medijų ir IT raštingumą: suaugusiųjų ir moksleivių vaidmenys“

Su internetu užaugusi vaikų „e-karta“ ir mokykla – dvi lygties dalys, kurias būtina išspręsti, ieškant geriausio ugdymo varianto. Visur mus supančios medijos tam suteikia naujų galimybių, bet tuo pačiu kelia ir iššūkių – IT raštingumo, informacinio saugumo – kuriuos būtina spręsti.

2014-11-13

Kviečiame į mokymus „Problemomis grįsto mokymo ir problemų sprendimo bendradarbiaujant metodų taikymo galimybės ugdymo procese“

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija ir Ugdymo plėtotės centras organizuoja švietimo centrų specialistams, švietimo asociacijų nariams, mokytojams mokymus „Problemomis grįsto mokymo ir problemų sprendimo bendradarbiaujant metodų taikymo galimybės ugdymo procese“. Renginių tikslas – supažindinti su problemomis grįsto mokymo ir problemų sprendimo bendradarbiaujant metodais.

2014-11-12

Švietimo konsultantus (vadybos ekspertus) kviečiame į kvalifikacijos tobulinimo ir veiklos atskaitomybės seminarus

Ugdymo plėtotės centro Kvalifikacijos tobulinimo ir kompetencijų skyrius organizuoja vienos dienos kvalifikacijos tobulinimo ir veiklos atskaitomybės seminarus švietimo konsultantams (vadybos ekspertams), kurių veiklos galiojimas baigėsi 2014 m. spalio–lapkričio mėn.

2014-11-11

Kviečiame į praktinį seminarą „Tarpkultūrinė pedagogo kompetencija – garantas efektyviam asmeninio ir besimokančiųjų tarpkultūrinio sąmoningumo ugdymui“

Lietuvos kalbų pedagogų asociacija kartu su Ugdymo plėtotės centru kviečia į praktinį seminarą „Tarpkultūrinė pedagogo kompetencija – garantas efektyviam asmeninio ir besimokančiųjų tarpkultūrinio sąmoningumo ugdymui“. Seminaras skirtas įvairių kalbų pedagogams.

2014-11-11

Svetainė „Sauga ir sveikata 5–8 klasėms“ papildyta nauja tema „Pirmoji pagalba“

Tema „Pirmoji pagalba“ skirta nagrinėti, kaip suteikti pirmąją pagalbą susižalojus buityje, apsinuodijus maistu, smalkėmis, buityje naudojamomis cheminėmis medžiagomis ir alkoholiu, nudegus ar gelbstint elektros traumuojamą žmogų, kaip elgtis norint išvengti susižalojimų ir traumų sportuojant.

2014-11-11

Svetainė „Lietuvių kalba 7–8 klasėms“ papildyta nauja tema „Laimės formulė“

Svetainėje „Lietuvių kalba 7–8 klasėms“ šiuo metu galima naudotis devynių temų – „Sustabdyta akimirka“, „Kasdienybės magija“, „Jausmų malūnai“, „Spalvoti vėjai“, „Rimti pokštai“, „Praeities ornamentai“, „Žalias žmogus“, „Savi stogai“ ir „Laimės formulė“ – mokymosi objektais.

2014-11-11

Lietuvos kartografų draugija kviečia dalyvauti tarptautiniame žemėlapių kūrimo konkurse „Mano vieta šiandienos pasaulyje“

Šeštą kartą Lietuvoje organizuojamas tarptautinis B. Petchenik vaikų žemėlapio konkursas „Mano vieta šiandienos pasaulyje“. Visi vaikai iki 16 metų kviečiami piešti, tapyti ar kitokiomis priemonėmis kurti žemėlapius tema „Mano vieta šiandienos pasaulyje“. Geriausi darbai bus apdovanoti ir eksponuojami parodoje Vilniuje.

2014-11-11

Atviros pažangos forumo baigiamasis renginys „Vaikų kūrybiškumas 24/7”

Vyriausybės kanceliarija, kartu su Valstybės pažangos taryba organizuoja atviro pažangos forumo „Vaikų kūrybiškumas 24/7“ baigiamąjį renginį, kuris vyks 2014 m. lapkričio 20 d. Crowne Plaza viešbutyje, Vilniuje.   

2014-11-11

Patvirtinta Specializuoto ugdymo krypties programų (pagrindinio ir vidurinio ugdymo kartu su sporto ugdymu programų) sporto ugdymo dalis

2014 m. spalio 24 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministras patvirtino Specializuoto ugdymo krypties programų (pagrindinio ir vidurinio ugdymo kartu su sporto ugdymu programų) sporto ugdymo dalį (įsak. Nr. V-1010). Programa parengta remiantis naujausiais sporto mokslo atradimais, sportininkų treniravimo patirtimi Lietuvoje ir užsienio šalyse.

2014-11-07

Kviečiame įvertinti atnaujintus menų ir technologijų mokyklinių brandos egzaminų vertinimo kriterijus

Siekdami padėti sėkmingai įgyvendinti menų ir technologijų mokyklinius brandos egzaminus, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, Nacionalinis egzaminų centras ir Ugdymo plėtotės centras kviečia menų, technologijų dalykų mokytojus, asociacijas svarstyti pagal mokytojų, aukštųjų mokyklų dėstytojų pasiūlymus ir egzaminų darbų analizės išvadas patikslintus vertinimo kriterijus.

2014-11-04

Studentai varžėsi Profadienyje

Šių metų spalio 30 d. „Europos namuose“ 120 studentų susitiko su verslo praktikais netradiciniame verslumo renginyje PROFADIENIS.

2014-11-06

Šalies mokyklos tobulina globalaus švietimo kompetencijas

Ugdymo plėtotės centras kartu su VšĮ „Humana People to People Baltic“ įgyvendina projektą „Darnaus vystymosi ir vystomojo bendradarbiavimo nuostatų stiprinimas šalies bendrojo ugdymo mokyklose“. Projektu siekiama sustiprinti šalies mokyklų bendruomenių narių darnaus vystymosi ir vystomojo bendradarbiavimo nuostatas, tobulinti mokytojų globaliojo švietimo kompetencijas, suburti darnaus vystymosi ir vystomojo bendradarbiavimo klausimais aktyviai bendradarbiaujančių mokyklų tinklą, papildyti globaliojo švietimo mokymosi išteklius.

2014-11-04

Parodoje „Mokykla“ – dėmesys specialiųjų poreikių turintiems vaikams

Lapkričio 21–23 dienomis Lietuvos parodų ir kongresų centre LITEXPO vyksiančios parodos „Mokykla 2014“ metu pirmą kartą bus sukurta „Vaiko gerovės erdvė“, kurioje tėvai, pedagogai ir ugdymo strategijų kūrėjai diskutuos apie specialiųjų poreikių turinčių vaikų ugdymo problemas. Tėvai bei mokytojai galės pasikonsultuoti, kaip integruoti specialiųjų poreikių turinčius vaikus į visuomenę, apie jų brandą ir pasiruošimą mokyklai.

2014-11-04

Vaizdo konferencija „Visuomenės sveikatos priežiūra daugiafunkciuose centruose“

Lapkričio 5 d. organizuojama vaizdo konferencija-diskusija „Visuomenės sveikatos priežiūra daugiafunkciuose centruose“. Diskusija bus transliuojama internetu.

2014-11-03

Seminaras gamtos mokslų mokytojams „Gamtamokslinis tyrimas ir problemų sprendimas bendradarbiaujant“

Seminaras „Gamtamokslinis tyrimas ir problemų sprendimas bendradarbiaujant“ vyks 2014 m. lapkričio 25 d. Ugdymo plėtotės centro (M. Katkaus g. 44, Vilnius) 201-202 salėje. Seminare kviečiami dalyvauti gamtos mokslų mokytojai.

2014-11-04

Kviečiame registruotis į parodos „Mokykla“ renginius!

Jau ketvirtą kartą rengiama paroda „Mokykla“, skirta švietimo bendruomenei (mokytojams, mokyklų administracijų darbuotojams, tėvams, mokiniams ir kitiems suinteresuotiems asmenims). Paroda vyks Lietuvos parodų ir konferencijų centre „Litexpo“ lapkričio 21–23 dienomis.

2014-11-03

Vilniaus universitetas kviečia į socialinės partnerystės forumą

2014 m. lapkričio 20 d. Vilniaus universiteto centrinių rūmų Mažojoje auloje vyks socialinės partnerystės forumas Pedagogų rengimas universitete ateities Lietuvai.

2014-11-03

Švietimo specialistai gerai įvertino metodines dienas

Ugdymo plėtotės centro organizuotose metodinėse dienose „Mokyklos ugdymo plano įgyvendinimas gerinant mokinių pasiekimus“ dalyvavo 588 švietimo specialistai iš visų šalies savivaldybių.

2014-11-03
Spalis

Dirbtuvės matematikos mokytojams

Goethe‘s intstitutas, Ugdymo plėtotės centro partneris, maloniai kviečia matematikos mokytojus registruotis į dirbtuves „Matematika gyvai“. Šiose dirbtuvėse mokytojai susipažins ir išbandys įvairius matematinio ugdymo eksperimentus, kurie lengvai ir be didelių išlaidų gali būti pritaikomi matematikos pamokose. Eksperimentavimas pamokoje didina mokinių motyvaciją ir skatina kiekvieno vaiko individualią pažangą.

2014-10-31

Kviečiame mokytojus registruotis į asmenybės tobulinimo mokymus

Asmenybės tobulinimo mokymų tikslas – mokytojo savęs pažinimas ir asmeninių bei profesinių kompetencijų tobulinimas. Tik savimi pasitikintis, smalsus ir kūrybiškas mokytojas gali visapusiškai atsiskleisti bei pasiekti geriausių rezultatų. Šių mokymų dalyviai įgis specifinių žinių ir gebėjimų, susijusių su savęs pažinimu, viešuoju kalbėjimu, kūrybiškumu, konfliktų valdymu, ir mokysis taikyti šiuos įgūdžius darbinėje veikloje.

2014-10-31

K12 Forume aktyviai dalyvauja švietimo specialistai

Spalio 28 d. Vilniuje, spalio 30 d. Kaune įvyko švietimui skirtas renginys – K12 Forumas, kuriame dalyvavo per 400 švietimo specialistų, iš jų apie 40 proc. mokyklų vadovai. Lapkričio 4 d. forumas persikels į Klaipėdą.

2014-10-31

Respublikinė konferencija „Iššūkiai gamtos mokslams XXI amžiuje“

Gamtos mokslų mokytojus ir mokinius kviečiame dalyvauti respublikinėje konferencijoje, kurios tiklas - skatinti mokytojų ir mokinių bendradarbiavimą ir dalijimąsi gerąja patirtimi.

2014-10-30

Kauno technologijos universitetas kviečia į masinį atvirą internetinį kursą

Masinis atviras internetinis kursas „Informacinės technologijos“ kviečia visus, norinčius patobulinti ar įgyti naujų žinių.

2014-10-30

Kviečiame registruotis į parodos „Mokykla“ renginius!

LR Švietimo ir mokslo ministerija, Ugdymo plėtotės centras, Lietuvos parodų ir konferencijų centras „Litexpo“ jau ketvirtą kartą organizuoja parodą „Mokykla“, skirtą švietimo bendruomenei (mokytojams, mokyklų administracijų darbuotojams, tėvams, mokiniams ir kitiems suinteresuotiems asmenims). Paroda vyks Lietuvos parodų ir konferencijų centre „Litexpo“ lapkričio 21–23 dienomis.

2014-10-28

Kviečiame teikti pastabas ir siūlymus Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašo projektu

Kviečiame susipažinti, teikti pastabas ir diskutuoti apie Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašo projektą.

2014-10-28

Švietimo konferencijoje praveriamos durys į ateities mokyklą

Spalio 28 d. parodų ir kongresų centre „Litexpo“ vyks švietimui skirtas renginys – K12 Forumas. Toks renginys Kaune vyks spalio 30 d., o Klaipėdoje – lapkričio 4 d.

2014-10-27

Rengiami Vidurinio ugdymo etninės kultūros bendrosios programos 6 modulių įgyvendinimo aprašai ir ilgalaikiai (detalieji) planai

2014 m. spalio 17–18 dienomis etninės kultūros ugdytojai ir puoselėtojai iš visos Lietuvos pasinaudojo kūrybine ir praktine patirtimi rengdami Vidurinio ugdymo etninės kultūros bendrosios programos 6 modulių – Etninė kultūra ir socializacija, Gamta ir etninė kultūra, Kalba ir etninė kultūra, Menai ir etninė kultūra, Papročiai ir etika, Technologijos ir etninė kultūra – įgyvendinimo aprašus ir ilgalaikius (detaliuosius) planus...

2014-10-23

Kviečiame dalyvauti korupcijos prevencijos metodinės veiklos konkurse „Lietuvos krištolas“

Švietimo ir mokslo ministerija ir Ugdymo plėtotės centras, siekdami puoselėti asmens dorovę, ugdyti pilietiškumą, užtikrinti korupcijos prevencijos tikslų įgyvendinimą, skelbia antikorupcinio ugdymo mokytojų metodinės veiklos ir mokinių iniciatyvų konkursą.

2014-10-23

Skelbiamas neesminių pakeitimų projektas matematikos brandos egzamino programoje (2011)

Skelbiame Matematikos brandos egzamino programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1197, dalies „V. Egzamino užduoties pobūdis“ ir jos priedų kai kurių punktų pakeitimų projektą. Projektas parengtas vadovaujantis paskutiniųjų metų matematikos brandos egzaminų rezultatų analize bei gautomis pastabomis.

2014-10-20

„Mokyklos vadybos pagrindų“ įskaita eksternu

Ugdymo plėtotės centro Kvalifikacijos tobulinimo ir kompetencijos skyrius 2014 m. spalio 27 d. 10 val. organizuoja „Mokyklos vadybos pagrindų“ įskaitą eksternu besiatestuojantiems mokyklų vadovams, jų pavaduotojams ugdymui, ugdymą organizuojantiems skyrių vedėjams.

2014-10-20

Kviečiame į praktinį seminarą „Tarpkultūrinė pedagogo kompetencija – garantas efektyviam asmeninio ir besimokančiųjų tarpkultūrinio sąmoningumo ugdymui“

Lietuvos kalbų pedagogų asociacija kartu su Ugdymo plėtotės centru kviečia į praktinį seminarą „Tarpkultūrinė pedagogo kompetencija – garantas efektyviam asmeninio ir besimokančiųjų tarpkultūrinio sąmoningumo ugdymui“. Seminaras skirtas anglų kalbos pedagogams.

2014-10-14

Kviečiame dalyvauti pasaulinėje italų kalbos savaitėje, vykstančioje šį spalį jau 14 kartą.

Kviečiame dalyvauti pasaulinėje italų kalbos savaitėje, vykstančioje šį spalį jau 14 kartą. Šio renginio idėja gimė 2000-aisiais Italijos užsienio reikalų ministerijos iniciatyva, siekiant populiarinti italų kalbą ir kultūrą užsienyje. Šia proga Italų kultūros institutas Vilniuje, Ugdymo plėtotės centro partneris, pristato turtingą renginių, kuriuose dalyvaus įvairių mokslo sričių intelektualai, programą.

2014-10-14

Kviečiame Jus į trečiąjį forumą kūrybiškumui ugdyti „Kūrybinės jungtys“

Forumo tikslas – pristatyti naujausias kūrybiško mokymosi tendencijas, papasakoti, kaip programa įgyvendinama Lietuvoje, pasidalinti sukaupta patirtimi, praktiniais partnerystės metodais ir tyrimų įžvalgomis. Kiekvienas dalyvis forume galės formuoti savo santykį su kūrybiškumu ir partneryste.

2014-10-13

Europos mokyklų tinklo akademija kviečia tobulinti kompetencijų ugdymo gebėjimus

Europos mokyklų tinklo akademija (European Schoolnet Academy) kviečia mokytojus ir kitus švietimo darbuotojus, kurie domisi mokinių kompetencijų ugdymu, dalyvauti nuotoliniuose mokymuose „Competences for 21st Century Schools“. Mokymai prasidės 2014 m. lapkričio 17 d.

2014-10-13

Prasidėjo registracija į švietimo atstovams skirtą renginį – K12 Forumą

Inovacijos, įdomūs pranešėjai, naujausios technologijos, originalios idėjos, kitoks požiūris į švietimą – visa tai matysite ir girdėsite K12 Forume.

2014-10-13

Vyks nemokama konferencija „Lyderystės ugdymas Lietuvoje“

2014 metų spalio 31 dieną Lietuvos Respublikos Seime vyks VšĮ Vilniaus privačios gimnazijos organizuojama respublikinė konferencija „Lyderystės ugdymas Lietuvoje“. Registracija – iki 2014 m. spalio 29 d.

2014-10-12

Lituanistų ir istorikų forumas „Lietuvos pasakojimas mokykloje: kokį turime, kokį kursime?“

2014 m. rugsėjo 26–27 d. Biržų pilies arsenalo konferencijų salėje vyko lituanistų ir istorikų forumas „Lietuvos pasakojimas mokykloje: kokį turime, kokį kursime?“ Forumo tikslas – pasidalinti idėjomis ir įžvalgomis apie Lietuvos pasakojimo mokykloje probleminius aspektus, istorijos bei lietuvių kalbos ir literatūros mokymo jungtis, telkti lituanistų ir istorikų mokytojų ir akademinę bendruomenę.

2014-10-10

Seminaras chemijos mokytojams „Gamtamokslinis raštingumas ir skaitmeninis turinys“

Seminaro metu chemijos mokytojai susipažins penkiolikmečių pasiekimo patikrinimo (PISA) 2015 m. metmenimis ir užduočių pavyzdžiais, mokysis dirbti informacinėje aplinkoje „Ugdymo sodas“. Taip pat mokytojai turės galimybę išmėginti skaitmeninius vertinimo ir įsivertinimo įrankius bei naują skaitmeninį turinį.

2014-10-09

Ko vienos iš kitų gali pasimokyti lietuvių ir tautinių mažumų mokyklos?

Mokytojui kiekviena diena – egzaminas. Kaip išlaikyti mokinių dėmesį? Koks geriausias būdas informacijai perteikti? Kaip užtikrinti, kad vaikai dėstomą medžiagą suprastų ir prisimintų? Šie klausimai kyla kiekvieną kartą pradedant naują pamoką.

2014-10-09

Projekto „Mascil“ mėnesio užduotis

Prieš metus, 2013 metų rudenį, pradėtas vykdyti projektas „Mascil“ (angl. Mathematics and Science for life). Pagrindinis projekto tikslas – skatinti naudoti tyrinėjimais grįstus matematikos ir gamtos mokslų mokymo metodus (angl. inquiry-based science teaching), mokinių, mokytojų, tyrėjų bendradarbiavimą ir gilesnį mokymąsi.

2014-10-08

Parengtas metodinis leidinys „Pradinių klasių mokinių kūrybiškumo ugdymas sprendžiant praktines problemas“

Įgyvendinant Ugdymo plėtotės centro projektą „Pradinio ugdymo tobulinimas“ parengtas metodinis leidinys „Pradinių klasių mokinių kūrybiškumo ugdymas sprendžiant praktines problemas“. Leidinio autorės – A. Kazlauskienė, R. Gaučaitė, R. Pocevičienė, E. Masiliauskienė, R. Vilutienė ir L. Norutienė.

2014-10-08

Atnaujinta mokytojams aktuali medžiaga UPC svetainėje

Kviečiame susipažinti su  atnaujinta mokytojams aktualia medžiaga UPC svetainėje.

2014-10-07

Kviečiame dalyvauti konkurse „Užduoties kodas“

Rask sprendimą – sukurk įdomiausių užduočių lobyną! Kviečiame kūrybingus mokytojus dalyvauti konkurse „Užduoties kodas“ kuriant įdomias ir prasmingas užduotis mokinių problemų sprendimo gebėjimams ugdyti.

2014-10-07

Projekto „Horizontas“ ataskaitoje mokyklos raginamos spręsti itin didelę skaitmeninių įgūdžių problemą

Mokinių menkų skaitmeninių įgūdžių bei kompetencijos gerinimas ir būtinybė į mokytojų rengimo programas įtraukti veiksmingą informacinių ir ryšių technologijų naudojimą yra vienos iš užduočių, kurias Europos mokyklinio ugdymo sistemose reikia spręsti skubiausiai.

2014-10-07

Kviečiame į Ugdymo sodą!

Ugdymo plėtotės centras pristato informacinę sistemą „Ugdymo sodas“.

2014-10-06

Nauja edukacinė programa „Spalvų sodai“ kvies pažinti Lietuvos ir Baltarusijos dailę

Lietuvos dailės muziejaus Meno pažinimo centras unikalioje parodoje „Paryžiaus mokyklos dailininkai iš Baltarusijos“ pradeda įgyvendinti naują edukacinę programą „Spalvų sodai“. Paroda vyksta Vilniaus paveikslų galerijoje (Didžioji g. 4) iki lapkričio 9 d.

2014-10-06

Tęsiama atranka į mini mokymus

Ugdymo plėtotės centras, įgyvendindamas projektą „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (II etapas)“, skelbia atranką dalyvauti mini mokymuose.

2014-10-06

Koks Donelaičio „Metų“ personažas būtumėte?

Šiemet minime lietuvių grožinės literatūros pradininko Kristijono Donelaičio 300-ąsias gimimo metines. Šiai gražiai sukakčiai grupė entuziastų sukūrė pramoginį testą, kuriuo siekiama aktualizuoti Donelaitį ir jo būrus šiandieninėje aplinkoje. Kviečiame atlikti žaismingą testą ir sužinoti, į kurį būrą esate psichologiškai panašiausia(s)!

2014-10-03

Mokomojo Europos Parlamento mokymai su vyresniųjų klasių jaunimu dirbantiesiems

Kviečiame mokytojus, dėstytojus ir su vyresniųjų klasių jaunimu dirbančius asmenis dalyvauti Mokomojo Europos Parlamento mokymuose spalio 9 dieną Kaune.   

2014-10-03

Nuotolinio mokymo renginys „Skaitmeninės laboratorijos gamtos mokslų pamokose“

Ugdymo Plėtotės centras, būdamas „European Schoolnet“ projekto „Scientix“ koordinatorius Lietuvoje, kviečia visus dalyvauti nuotoliniame renginyje „Skaitmeninės laboratorijos gamtos mokslų pamokose“.

2014-10-02
Rugsėjis

Registracija į projekto „Pradinio ugdymo tobulinimas“ baigiamąją konferenciją

Maloniai kviečiame registruotis į Ugdymo plėtotės centro projekto „Pradinio ugdymo tobulinimas“ baigiamąją konferenciją, kuri vyks 2014 m. spalio 6 d. (pirmadienį) viešbutyje „Panorama“, Sodų g. 14, Vilniuje. Konferencijos pradžia – 10 val.

2014-09-29

Informatikos ir informacinių technologijų konkursas „Bebras“

Šiemet jau vienuoliktą kartą Lietuvoje vyks informatikos ir informacinių technologijų konkursas „Bebras“. Visų mokyklų 3–12 klasių mokiniai kviečiami priimti „Bebro“ iššūkį ir spręsti nuotaikingas, smagias konkurso užduotis.

2014-09-29

Kitoks rakursas: daugiašaliai projektai romams

Vilniaus Romų visuomenės centras kartu su partneriai vykdo keletą daugiašalių projektų. Vienas iš jų - „Profesionalus ekspertų švietimas geresnei sutrikusio intelekto romų ateičiai EXP - ROM“ – ypatingas dėl kelių priežasčių: jis skirtas visų pirmą specialistams, dirbantiems su romais, antrą, iškelia iki šiol netyrinėtą problemą.

2014-09-25

Kviečiame į konferenciją „Šokio ugdymo tendencijos ir perspektyvos“

Antrosios tarptautinės šokio ugdymo problematikai skirtos konferencijos tikslas – plėtoti tarptautinį šokio ugdymo tyrėjų ir praktikų (šokio mokytojų, choreografų, šokėjų) bendradarbiavimą, išryškinti mokslo ir meno bei meninio ugdymo sanglaudą, siekiant atliepti šiuolaikinius švietimo iššūkius, efektyviai spręsti iškylančius uždavinius ir numatyti ateities perspektyvas.

2014-09-24

Vidurinio ugdymo etninės kultūros bendrosios programos 6 modulių su metodine medžiaga rengimas ir išbandymas

Kviečiame etninės kultūros mokytojus, vidurinio ugdymo etninės kultūros programą įgyvendinančių mokyklų pedagogus, etninę kultūrą į ugdymo procesą integruojančius įvairių dalykų mokytojus aktyviai prisidėti prie etninės kultūros ugdymo vidurinėje mokykloje 6 modulių su metodine medžiaga rengimo.

2014-09-24

Kviečiame dalyvauti tarptautinėje konferencijoje „Mokymosi priemonės XXI amžiuje: kūrimas ir taikymas“

Konferencija vyks 2014 m. gruodžio 4 d. Lietuvos edukologijos universitete. Renginyje bus nagrinėjami mokymosi priemonių kūrimo, turinio kokybės, pasirinkimo ir naudojimo ugdymo procese klausimai.

2014-09-23

Kiekvienas gali dalyvauti Europos kalbų dienoje!

Rugsėjo 26 dieną (penktadienį) kviečiame į Europos kalbų dienai skirtus renginius Vilniuje.

2014-09-19

Kviečiame mokytojus registruotis į vadybinių kompetencijų plėtojimo mokymus

Mokymų tikslas – mokytojo asmeninių ir profesinių kompetencijų tobulinimas. Mokymuose kviečiami dalyvauti mokytojai, norintys pažinti save ir kitus, siekiantys eksperimentuoti, patirti, bendradarbiauti, išmokti.

2014-09-19

Kviečiame dalyvauti technologinių inovacijų programoje

„Kam to reikia?!“ kartu su Barclays Technologijų centru Lietuvoje kviečia 10-12 klasių mokinius, besidominčius tiksliaisiais mokslais ir naujausiomis technologijomis, reklama bei kompiuteriniu.

2014-09-18

Adaptyvusis mokymosi režimas įgyvendintas „Egzaminatorius.lt” sistemoje

Sistema suteikia galimybę mokytojams nuosekliai ir efektyviai ruošti, o moksleiviams savarankiškai ruoštis lietuvių kalbos, matematikos, istorijos ir biologijos egzaminams.

2014-09-18

Svetainė „Lietuvių kalba 7–8 klasėms“ papildyta nauja tema „Savi stogai“

Svetainėje „Lietuvių kalba 7–8 klasėms“ šiuo metu galima naudotis aštuonių temų – „Sustabdyta akimirka“, „Kasdienybės magija“, „Jausmų malūnai“, „Spalvoti vėjai“, „Rimti pokštai“, „Praeities ornamentai“, „Žalias žmogus“ ir „Savi stogai“ – mokymosi objektais.

2014-09-12

Leidinys „Technologinis ugdymas Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklose. Mokslo studija“

Leidinyje apžvelgiamos technologinio ugdymo aktualijos ir problemos Lietuvos bendrojo ugdymo mokykloje, pateikiama tyrimo, kurio tikslas – išnagrinėti technologinio ugdymo raišką Lietuvos bendrojo ugdymo mokykloje, analizė.

2014-09-12

Kviečiame į metodines dienas pradinį ir pagrindinį ugdymą teikiančių mokyklų direktorių pavaduotojus ugdymui/skyrių vedėjus atsakingus už ugdymo planą, kuruojančius metodinę veiklą

Ugdymo plėtotės centras rengia metodines dienas „Mokyklos ugdymo plano įgyvendinimas gerinant mokinių pasiekimus“, kurios mokyklų direktorių pavaduotojai ugdymui/ skyrių vedėjai ieškos ir sieks rasti bendrus sprendimus kaip pagerinti mokinių mokymo(si) pasiekimus, įgyvendinant ugdymo planą ir teikiant pagalbą mokytojų metodiniams susivienijimams mokykloje bei numatyti šių sprendimų įgyvendinimo būdus.

2014-09-10

Pradinių klasių mokytojai praktiškai išbandys virtualiąją mokymosi aplinką „Kūrybos aikštė“

Ugdymo plėtotės centro vykdomo projekto „Pradinio ugdymo tobulinimas“ komanda organizuoja nemokamus dviejų dienų trukmės seminarus Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje.

2014-09-10

Pratęsiama registracija į projekto MARCH veiklą „Gamtos mokslų tiriamieji darbai“

Ugdymo plėtotės centras įgyvendina Europos Komisijos Mokymosi visą gyvenimą programos projektą MARCH (angl. Make Science Real in Schools). Projekte dalyvauja partneriai iš Bulgarijos, Graikijos, Jungtinės Karalystės, Lietuvos, Portugalijos, Serbijos ir Vokietijos. Registracija į projekto veiklą pratęsiama iki 2014 m. rugsėjo 25 d.

2014-09-04

Atnaujintoje Priešmokyklinio ugdymo bendrojoje programoje akcentuojami socialiniai, pažintiniai, kūrybiniai, mąstymo gebėjimai

Pasak švietimo ir mokslo viceministrės Genoveitos Krasauskienės, į priešmokyklinį ugdymą ateina vis daugiau vaikų, kurie turi skirtingus ugdymosi poreikius, taip pat keliami nauji reikalavimai mokinių pasiekimų kokybei bendrajame ugdyme, todėl buvo svarbu atnaujinti pačią ugdymo programą.

2014-09-10

Mokyklų bendruomenėms pristatomas Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašo projektas

Kviečiame iki 2014 m. rugsėjo 15 d. mokyklų bendruomenes, mokytojus ir visus suinteresuotuosius teikti pastabas ir siūlymus Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašo projektui.

2014-09-09

„Mokyklos vadybos pagrindų“ įskaita eksternu

Ugdymo plėtotės centro Kvalifikacijos tobulinimo ir kompetencijos skyrius 2014 m. rugsėjo 25 d. 10 val. organizuoja „Mokyklos vadybos pagrindų“ įskaitą eksternu besiatestuojantiems mokyklų vadovams, jų pavaduotojams ugdymui, ugdymą organizuojantiems skyrių vedėjams.

2014-09-09

Kviečiame teikti paraiškas dalyvauti mini mokymuose

Ugdymo plėtotės centras, įgyvendindamas projektą „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (II etapas)“, skelbia atranką dalyvauti mini mokymuose.

2014-09-09

Forumas „Lietuvos pasakojimas mokykloje: kokį turime, kokį kursime?“

2014 m. rugsėjo 26–27 dienomis Biržų pilies arsenalo konferencijų salėje (J. Radvilos g. 3, Biržai) vyks Lietuvos ir užsienio lietuviškų mokyklų lituanistų ir istorikų forumas „Lietuvos pasakojimas mokykloje: kokį turime, kokį kursime?“.

2014-09-08

Lietuvos anglų kalbos mokytojų asociacija kviečia į nacionalinę 2014 m. asamblėją ir konferenciją

2014 m. spalio 24 d. Lietuvos anglų kalbos mokytojų asociacija maloniai kviečia anglų kalbos mokymo specialistus, dirbančius įvairiose ugdymo pakopose, dalyvauti 16-oje LAKMA nacionalinėje asamblėjoje ir konferencijoje.

2014-09-08

Mokymai vadovėlių ir kitų mokymo priemonių autoriams, vertintojams ir leidėjams

Švietimo ir mokslo ministerija ir Ugdymo plėtotės centras nuo 2014 m. rugsėjo 10 d. pradeda organizuoti mokymus vadovėlių ir kitų mokymo priemonių autoriams, vertintojams ir leidėjams „Lietuvos penkiolikmečių pasiekimai tarptautiniuose tyrimuose – esama situacija ir perspektyva mokymosi priemonių aspektu“.

2014-09-04

Prasidėjo mokytojų, dirbančių su skaitmeninėmis mokymo priemonėmis, mokymai

Įgyvendinant Ugdymo plėtotės centro projektą „Ugdymo turinio naujovių sklaidos modelis“ pradedami organizuoti regioniniai mokytojų, dirbančių su skaitmeninėmis mokymo priemonėmis, mokymai. Šių mokymų tikslas – mokyti ir konsultuoti mokytojus, kaip ugdymo procese naudoti skaitmenines mokymo priemones.

2014-09-04
Rugpjūtis

Diegiama mokytojams skirta skaitmeninė aplinka „Ugdymo sodas“

Ugdymo plėtotės centro specialistai diegia ir toliau kuria e–sistemą „Ugdymo sodas“. Sistemoje užsiregistravę pedagogai ras metodinės medžiagos, turės galimybę kurti ilgalaikius planus, rengti pamokų aprašus, naudoti skaitmenines mokymo priemones.

2014-08-22

Pirmą kartą Lietuvoje rengiamas integruotos veiklos konkursas

Leidykla „Baltos lankos“ kviečia pradinių klasių mokytojus ir studentus, studijuojančius pagal pradinio ugdymo studijų programas, dalyvauti pirmą kartą Lietuvoje rengiamame integruotos veiklos konkurse „Pasaulis vaiko akimis“.

2014-09-02

Lenkijos institutas Vilniuje kviečia įvairių dalykų mokytojus dalyvauti konkurse

Lenkijos institutas Vilniuje kviečia įvairių dalykų mokytojus dalyvauti konkurse – „Pamokų ciklo, skirto dabartinei Lenkijai, autorinio scenarijaus konkursas“. Konkurso tikslas – skatinti Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimą, abiejų valstybių kultūrų pažinimą.

2014-09-02

Europos komisija kviečia prisijungti prie ES programavimo savaitės

Europos komisija kviečia prisijungti prie ES programavimo savaitės, kuri šiemet vyks spalio 11–17 d. ir apsvarstyti galimybę plėsti programavimo (angl. Coding) gebėjimų ugdymą mokyklose.

2014-09-01

Filmo „Nematomas frontas“ seansai mokytojams ir mokiniams

„Nematomo fronto“ komanda šalies mokytojams dovanoja nemokamas filmo peržiūras penkiuose didžiausiuose šalies miestuose, o mokiniams – specialiuosius seansus.

2014-09-01

Stiprinamos prevencinės priemonės prasidėjus naujiesiems mokslo metams

Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos išplatino raštą Nr.5-S-3053 „Dėl prevencinių priemonių prasidėjus naujiesiems mokslo metams“.

2014-09-01

Vilniuje šią savaitę vyksta metodinės dienos

Rugpjūčio 25–28 dienomis Vilniuje vyksta metodinės dienos „Mokinių mokymo(si) pasiekimų gerinimas“, skirtos savivaldybių mokytojų metodinių būrelių pirmininkams. Renginio tikslai – drauge ieškoti sprendimų, kaip gerinti mokinių pasiekimus, aptarti brandos egzaminų ir PUPP rezultatus, reflektuoti metodinių būrelių veiklą ir numatyti tolesnes veiklos gaires.

2014-08-27

Kviečiame dalyvauti konkursuose: „Kuriu žemėlapį „Mano Lietuva“, „Lietuvos krištolas“, „Užduoties kodas“,

Kviečiame dalyvauti konkursuose: „Kuriu žemėlapį „Mano Lietuva“, „Lietuvos krištolas“, „Užduoties kodas“,

2014-08-21

Kviečiame registruotis į projekto „Pagrindinio ugdymo pirmojo koncentro 5–8 klasių mokinių esminių kompetencijų ugdymas“ nuotolinius mokymus

Tęsiama 2012 m. lapkričio mėn. pradėta vykdyti nuotolinė lietuvių kalbos ir gamtos mokslų mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programa „5–8 klasių mokinių esminių kompetencijų ugdymas“. Nuo 2014 m. rugsėjo mėn. bus pradėti III modulio „Reflektyvi praktika: kalbėjimo pamokoje kokybės tobulinimas“ nuotoliniai mokymai, kurių trukmė – 30 val.* (2014 m. rugsėjis – 2014 m. gruodis).

2014-08-20

Penktoji Nacionalinė ekonomikos mokytojų konferencija

2014 m. rugpjūčio 21 d., ketvirtadienį, „Swedbank“ banke (Konstitucijos pr. 20A, Vilnius) vyks penktoji Nacionalinė ekonomikos mokytojų konferencija, kurią organizuoja „Swedbank“ Asmeninių finansų institutas kartu su Švietimo ir mokslo ministerija ir Ugdymo plėtotės centru.

2014-08-18

Iš įprastinės darbo aplinkos - į 3 mėn. stažuotę kitoje mokykloje

Ne vienas mokytojas susiduria su nusivylimu mokykla, nepasitenkinimu savo darbo rezultatais, permainų troškimu. Vienas iš būdų šiai problemai spręsti – išėjimas iš darbo, tačiau jis pernelyg drastiškas ir ne kiekvienam mokytojui priimtinas ar lengvai įgyvendinamas.

2014-08-08

Kviečiame registruotis ir dalyvauti mokytojų metodinių būrelių pirmininkus arba deleguotus narius metodinėje dienoje „Mokinių mokymo(si) pasiekimų gerinimas“

Pradedama registracija į savivaldybių dalykų mokytojų metodinių būrelių pirmininkų arba deleguotų narių metodines dienas „Mokinių mokymo(si) pasiekimų gerinimas“, kurios vyks šių metų rugpjūčio 25–28 dienomis. Tikslas – aptarti mokinių mokymosi pasiekimų gerinimo galimybes stiprinant metodinę veiklą regionuose.

2014-08-06
Liepa

Kviečiame pedagogus registruotis į asmenybės tobulinimo mokymus

Ugdymo plėtotės centras, įgyvendindamas projektą „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (II etapas)“, tęsia atranką į asmenybės tobulinimo ir vadybinių kompetencijų plėtojimo mokymus.

2014-07-30

Atnaujintos mokymosi svetainės

Įgyvendinant projektą „Pagrindinio ugdymo pirmojo koncentro 5–8 klasių mokinių esminių kompetencijų ugdymas“ atnaujintos 2008–2012 m. parengtos mokymosi svetainės.

2014-07-29

Mokyklų bendruomenėms pristatomas Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašo projektas

Aprašas – tai švietimo bendruomenės susitarimai dėl pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų tikslų ir laukiamų ugdymo(si) rezultatų – mokinių asmens brandos ir gyvenimui šiuolaikinėje visuomenėje būtinų kompetencijų.

2014-07-25

Kviečiame dalyvauti konkurse „Užduoties kodas“

Rask sprendimą – sukurk įdomiausių užduočių lobyną! Kviečiame kūrybingus mokytojus dalyvauti konkurse „Užduoties kodas“ kuriant įdomias ir prasmingas užduotis mokinių problemų sprendimo gebėjimams ugdyti.

2014-07-23

Nauji įrankiai jaunimo verslumui ugdyti

Viešoji įstaiga PROFAT, įkurta Lietuvos visuomenės verslumui stiprinti ir kurti aplinką verslumo įgūdžiams ugdyti, įgyvendino programos „Veiklus jaunimas“ projektą „KISS Entrepreneur“.

2014-07-22

Skelbiami „Elektronikos fondo“ ir Ugdymo plėtotės centro organizuoto konkurso „Technologijos – jėga 2“ nugalėtojai

Liepos 1 d. baigėsi darbų pateikimo terminas Visuomenės iniciatyvų paramos fondo „Elektronikos fondas“ ir Ugdymo plėtotės centro organizuotam technologijų elektronikos programos projektų konkursui „Technologijos – jėga 2“. Konkursui buvo pateikti 24 projektiniai darbai.

2014-07-11

Metodinė diena etninės kultūros ir etninę kultūrą į ugdymo procesą integruojantiems įvairių dalykų mokytojams „Mokinių pasiekimų gerinimas: etninės kultūros metodinės medžiagos panaudojimas“

Prasidėjo registracija į metodinę dieną, skirtą etninės kultūros ugdymui, kuri vyks 2014 m. rugpjūčio 26 d. Ugdymo plėtotės centre. Metodinė dienos tema – mokinių pasiekimų gerinimas: etninės kultūros metodinės medžiagos panaudojimas.

2014-07-10

2014 m. liepos 4 d. – paskutinė diena registracijai „KeyCoNet“ konsultacijai internetu!

Tai užtruks ne daugiau kaip 10 minučių, o jūs galite būti vienas iš laimėtojų, kurie bus pakviesti dalyvauti baigiamojoje „KeyCoNet“ konferencijoje Regionų komitete Briuselyje 2014 m. lapkričio 25-26 d.

2014-07-03

Lietuvos Respublikos specialiųjų pedagogų asociacija (LRSPA) kviečia dalyvauti konkurse „Kuriame ir dalijamės: gera pamoka visiems ir kiekvienam“

Lietuvos Respublikos specialiųjų pedagogų asociacija (LRSPA), vykdydama programą „Tęstinis konkursas „Kuriame ir dalijamės: gera pamoka visiems ir kiekvienam“, orientuotas į ugdymo iniciatyvų, skirtų mokinių pasiekimams gerinti ir mokinių motyvacijai mokytis skatinti, palaikymą ir viešinimą“, laimėjusią Švietimo bendruomenių asociacijų stiprinimo programų finansavimo 2014 metais konkursą, kviečia mokytojus, švietimo pagalbos specialistus ir studentus dalyvauti tęstiniame konkurse „Kuriame ir dalijamės: gera pamoka visiems ir kiekvienam“.

2014-07-01
Birželis

Prašome padėti įvertinti medijų ir informacinio raštingumo ugdymą mokyklose

Ugdymo plėtotės centras su Šiaurės ministrų tarybos biuru Lietuvoje pradeda projektą – Medijų ir informacinio raštingumo ugdymas. Projektu siekiama sustiprinti moksleivių gebėjimus prasmingai naudotis įvairiomis medijomis (televizija, spauda, internetu ir kt.) ir naujosiomis technologijomis, ugdyti jų kritinius ir analitinius įgūdžius.

2014-06-30

Kviečiame dalyvauti konkurse „Užduoties kodas“

Rask sprendimą – sukurk įdomiausių užduočių lobyną! Kviečiame kūrybingus mokytojus dalyvauti konkurse „Užduoties kodas“ kuriant įdomias ir prasmingas užduotis mokinių problemų sprendimo gebėjimams ugdyti.

2014-06-30

Apibendrinta menų mokyklinio brandos egzamino patirtis

Birželio mėnesį keturis kartus vyko Švietimo ir mokslo ministerijos, Nacionalinio egzaminų centro ir Ugdymo plėtotės centro organizuoti seminarai „Menų mokyklinis brandos egzaminas: sėkmės, patirties apibendrinimas“.

2014-06-27

Svetainė „Geografija 6–8 klasėms“ papildyta naujomis temomis „Afrika“, „Australija ir Okeanija“ ir „Pasaulio valstybės“

Nagrinėdami temas „Afrika“ ir „Australija ir Okeanija“ mokiniai išsiaiškins šių žemynų geografinės padėties ypatumus, atradimo istoriją, susipažins su išskirtine gamtos išteklių įvairove ir visuomenės gyvenimo būdo ypatumais.

2014-06-25

Mokytojai gerai vertina A.P.P.L.E. vasaros kursus

Švietimo ir mokslo ministerijos, Ugdymo plėtotės centro ir A.P.P.L.E. bendrijos projektas jau 24 kartą sukvietė šalies mokytojus į kursus. Lietuvos pedagogai jau nebeįsivaizduoja vasaros be A.P.P.L.E. kursų, o kai kurie dalyvauja mokymuose 5 ar 10 kartą.

2014-06-25

„KeyCoNet“ konsultacijos internetu

Esate mokytojas, mokyklos vadovas, tėvas, ar mokinys bei domitės 21-ojo amžiaus mokymo ir mokymosi įgūdžiais? Jei taip, registruokitės ir dalyvaukite „ KeyCoNet“ internetinėje konsultacijoje iki 2014 m. liepos 4 d.

2014-06-18

Parengti skaitmeninių mokymų priemonių naudojimo ugdyme švietimo konsultantai

Ugdymo plėtotės centras, įgyvendindamas projektą „Ugdymo turinio naujovių sklaidos modelis“, organizavo skaitmeninių mokymo priemonių naudojimo ugdyme konsultantų mokymus. Konsultantams buvo suteiktos teorinės žinios ir reikalingi praktiniai gebėjimai, kaip taikant įvairius metodus veiksmingai konsultuoti mokytojus, ugdymo procese naudojančius ar pradedančius naudoti skaitmenines mokymo priemones.

2014-06-18

Paskelbtos atlikto tyrimo ataskaitos

Ugdymo plėtotės centro interneto svetainėje skelbiamos tyrimo „Vadovėlių ir kitų mokymo priemonių pasirinkimas ir naudojimas ugdymo procese Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklose“ ataskaitos.

2014-06-17

Nemokama mokinių vasaros stovykla

Antikorupcijos švietimo centras rengia mokinių vasaros stovyklą „Sąžinės riteriai“, kurioje mokiniai susipažins su korupcijos reiškiniais ir mokysis su jais kovoti.

2014-06-17

Kvietimas dalyvauti konkurse „Pasaulis vaiko akimis“

Gerbiami pradinių klasių mokytojai, maloniai kviečiame dalyvauti pirmą kartą Lietuvoje rengiamame integruotos veiklos konkurse „Pasaulis vaiko akimis“. 

2014-06-16

Diskusija apie globalųjį švietimą dalyvaujant Malavio ir Zimbabvės švietimo darbuotojams

Maloniai kviečiame į diskusiją apie globalųjį švietimą su Malavio ir Zimbabvės švietimo darbuotojais. Joje sužinosite daugiau apie Malavio ir Zimbabvės švietimo sistemas, šių šalių mokyklų kasdienybę, padiskutuosite globaliojo švietimo klausimais.

2014-06-12

Tarptautinės konferencijos „IKT projektai mokyklai“ medžiaga

Konferencija vyko Lietuvos Respublikos Seime 2014 m. birželio 6 d.

2014-06-12

Ilgalaikių pedagogų kvalifikacijos tobulinimo stažuočių pristatymai

Ugdymo plėtotės centras, vykdydamas projektą „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (III etapas)“, jau antri mokslo metai sėkmingai pedagogams teikia galimybę tobulinti savo kvalifikaciją pasirinktoje metų ar pusmečio trukmės ilgalaikėje stažuotoje.

2014-06-11

Pratęsiama registracija į projekto MARCH veiklą „Gamtos mokslų tiriamieji darbai“

Ugdymo plėtotės centras įgyvendina Europos Komisijos Mokymosi visą gyvenimą programos projektą MARCH (angl. Make Science Real in Schools). Projekte dalyvauja partneriai iš Bulgarijos, Graikijos, Jungtinės Karalystės, Lietuvos, Portugalijos, Serbijos ir Vokietijos. Registracija į projekto veiklą pratęsiama iki 2014 m. rugsėjo 15 d.

2014-06-10

Stiprinamas informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimas mokyklose

Švietimo ir mokslo ministras patvirtino Informacinių ir komunikacinių technologijų (IKT) diegimo į bendrąjį ugdymą ir profesinį mokymą 2014–2016 metų veiksmų planą, kurio tikslas – sudaryti sąlygas švietimo dalyviams  sumaniai naudotis technologijomis ugdyme ir skatinti juos kurti naujas IKT priemones.

2014-06-10

Baigėsi tarptautinė konferencija „IKT projektai mokyklai“

Lietuvos Respublikos Seime birželio 6 d. vyko konferencija „IKT projektai mokyklai“. Konferenciją organizavo Ugdymo plėtotės centras, Švietimo informacinių technologijų centras ir Vilniaus universitetas. Iš viso konferencijoje dalyvavo 280 žmonių.

2014-06-10

Parodos „Mokykla 2014“ idėjų mugė. Antrasis susitikimas

Birželio 4 d. „Mokyklos“ organizatoriai surengė antrąją idėjų mugę, skirtą 2014 m. parodai. Sulaukėme dar daugiau nei pirmąjį kartą naujų dalyvių, norinčių savo idėjomis, pasiūlymais ir iniciatyvomis prisidėti prie parodos kūrimo ir įgyvendinimo.

2014-06-09

Kviečiame naudotis Lietuvos kino centro kino edukacijos ugdymo baze

Kino edukacijos ugdymo bazė (KEUB) – tai Lietuvos kino centro įgyvendinama tęstinė kino edukacijos programa, kuri teikia pirmenybę nacionaliniam kinui. Siekiama skatinti mokinius žiūrėti gerą kiną, diskutuoti apie jį ir suprasti, o pedagogus – naudotis kinu kaip informacijos šaltiniu, ne tik kaip pagalbine vaizdine priemone.

2014-06-09
Gegužė

Seime vyks tarptautinė konferencija „IKT projektai mokyklai“

2014 m. birželio 6 d. Lietuvos Respublikos Seime vyks konferencija „IKT projektai mokyklai“, skirta įvairių dalykų mokytojams, kurie domisi IKT naujovėmis bei jų naudojimo galimybėmis. Konferenciją organizuoja Ugdymo plėtotės centras, Švietimo informacinių technologijų centras ir Vilniaus universitetas.

2014-05-30

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų akreditacija

Švietimo ir mokslo ministro 2014 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. V-453 „Dėl institucijų, vykdančių mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą, veiklos akreditacijos“ akredituotos dvi institucijos.

2014-05-30

Projekto idėjos konkurso „Mokymasis tyrinėjant“ rezultatai

Ugdymo plėtotės centras, vykdydamas projektą „Pradinio ugdymo tobulinimas“, organizavo projekto idėjos konkursą „Mokymasis tyrinėjant“. Konkurso tikslas – pakviesti mokyklų bendruomenes aktyviau bendradarbiauti kuriant ir įgyvendinant projektus, padedančius veiksmingiau ugdyti pradinių klasių mokinių kūrybiškumą, praktinius ir problemų sprendimo gebėjimus.

2014-05-30

Lituanistų konferencija „Kristijono Donelaičio kodas“

2014 m. gegužės 9 d. Nidoje vyko lituanistų konferencija „Kristijono Donelaičio kodas“, skirta poeto 300-osioms gimimo metinėms paminėti. Konferencijos tikslas – aktualizuoti vertybinį asmens ugdymą, istorinę savimonę, kultūros tradicijos tęstinumą.

2014-05-30

Programos „Pestalozzi“ mokytojų rengėjų mokymo modulis „Kūno kultūra ir sportas demokratijos ir žmogaus teisių ugdymui“

Modulio „Kūno kultūra ir sportas demokratijos ir žmogaus teisių ugdymui“ trukmė – 12 mėnesių, t. y. apie 120–150 valandų, skirtų dviem tarptautiniams mokymo kursams, bendram ir savarankiškam darbui. Pirmieji mokymo kursai įvyks 2014 m. spalio 21–24 d. Europos Tarybos Europos Jaunimo centre, esančiame Strasbūre, Prancūzijoje. Antrasis tarptautinis susitikimas numatomas 2015 m. pavasarį.

2014-05-30

Vyko tęstinis Lietuvos tėvų forumo inicijuotas renginys

Gegužės 27 dieną Ugdymo plėtotės centre įvyko jau antroji Lietuvos tėvų forumo inicijuota diskusija, skirta analizuoti mokinių mokymosi ir pasiekimų vertinimo neatitikimo deklaruojamiems švietimo tikslams priežastis bei ieškoti galimybių keisti susiklosčiusią padėtį.

2014-05-28

Pratęsiamas konkurso „Technologijos – jėga 2“ darbų pateikimo terminas!

Pratęsiamas Visuomenės iniciatyvų paramos fondo „Elektronikos fondas“ ir Ugdymo plėtotės centro organizuojamo technologijų elektronikos programos projektų konkurso „Technologijos – jėga 2“ darbų pateikimo terminas. Atnaujinamas ir praplečiamas apdovanojimų sąrašas!

2014-05-28

Svetainė „Sauga ir sveikata 5–8 klasėms“ papildyta nauja tema „Eismo aplinka“

Tema „Eismo aplinka“ skirta mokytis, kaip saugiai elgtis eismo aplinkoje, atpažinti kelio ženklus, pavojingas eismo situacijas, priimti sprendimus, vertinti savo ir kitų eismo dalyvių elgesį, numatyti galimus tokio elgesio padarinius. Kiekvienas temos mokymosi objektas mokinius skatins vertinti susidariusias situacijas, priimti sprendimus ir veikti.

2014-05-23

Lietuvos anglų kalbos mokytojų asociacija kviečia į seminarą

2014 m. birželio 25–27 d. Lietuvos anglų kalbos mokytojų asociacija ir Šiuolaikinių didaktikų centras maloniai kviečia į trijų dienų seminarą „Kūrybiškas anglų kalbos mokymas(is) pradinėse klasėse“. Seminaras vyks Vilniaus kooperacijos kolegijoje, Konstitucijos pr. 11, Vilniuje. Seminarą ves Sylvie Doláková, anglų kalbos mokymo ekspertė, kvalifikacinių programų autorė ir lektorė.

2014-05-23

Įvyko konferencija „Pedagogų karjera: galimybės ar iššūkiai“

Šių metų gegužės 14 d. Vilniuje įvyko konferencija „Pedagogų karjera: galimybės ar iššūkiai“, kurią rengė projektas „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (II etapas)“. Konferencijoje dalyvavo pedagogai, mokyklų vadovai, švietimo politikai, įvairių švietimo asociacijų, aukštųjų mokyklų, projekto partnerių darbuotojai ir kiti kvalifikacijos tobulinimo paslaugų teikėjai (iš viso 120 dalyvių).

2014-05-21

Dar galite pasinaudoti galimybe registruotis į nemokamus mokymus pedagogams

Kviečiame registruotis į nemokamus mokymus pedagogams! Jūsų paraiškų lauksime iki š. m. birželio 2 d.

2014-05-21

Suaugusiųjų neformalaus švietimo projektui skirtas „InfoVi Šviesuolio“ apdovanojimas

2014 m. gegužės 16 d. Vilniuje minint Pasaulio informacinės visuomenės dieną Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos įvertino reikšmingiausius šaliai projektus. Pripažinimo sulaukė Ugdymo plėtotės centro įgyvendinamas projektas „Suaugusiųjų švietimo programų ir objektų saugykla – elektroninių mokymosi paslaugų priemonė“. Projektas įgyvendinimas pagal 2007-2013 metų Ekonomikos augimo veiksmų programos priemonę VP2-3.1-IVPK-07-V „Elektroninio mokymosi paslaugos“. Projektui skirta „InfoVi Šviesuolio“ nominacija už atveriamas naujas švietimo ir savišvietos galimybes skaitmeninėje erdvėje.

2014-05-19

Tęsiama registracija į A.P.P.L.E. vasaros kursus

Ugdymo plėtotės centras kartu su A.P.P.L.E. bendrija ir Švietimo ir mokslo ministerija organizuoja tradicinius A.P.P.L.E. vasaros kursus, kurie vyks Kauno socialinių paslaugų ir statybos verslo darbuotojų profesinio rengimo centre (R. Kalantos g. 80, Kaunas).

2014-05-19

Įvyko nacionalinė konferencija „SCIENTIX. Gamtamokslinis, matematinis ir skaitmeninis raštingumas – skaitymo gebėjimų ugdymas įvairių dalykų pamokose“

Ugdymo plėtotės centras yra „European Schoolnet“ projekto SCIENTIX koordinatorius Lietuvoje. Šis projektas skirtas matematikos, gamtos mokslų, informacinių technologijų ir inžinerinio ugdymo (angl. STEM) mokytojams. 2014 m. gegužės 6–7 d. įvyko konferencija „SCIENTIX. Gamtamokslinis, matematinis ir skaitmeninis raštingumas – skaitymo gebėjimų ugdymas įvairių dalykų pamokose“.

2014-05-12