Kūrybiškumo ugdymo bankas

Švietimo bendruomenei pateikiame kūrybiškumo ugdymo banką, kuriuo siekiama padėti pasinaudojant atvirosios prieigos šaltiniais plėsti kūrybiškumo sampratą, atpažinti ir ugdyti vaikų kūrybiškumą. Pateikiama kūrybiškumą skatinantys veiksniai, įvairių kūrybiškumo ugdymo strategijų ir gerosios patirties pavyzdžių.

Kūrybiškumo ugdymo bankas nuolat keisis – bus atnaujinamas, papildomas. Kviečiame ne tik susipažinti su kūrybiškumo ugdymo medžiaga, bet ir pasidalyti savo patirtimi ugdant mokinių kūrybiškumą.

UPC PROJEKTAS „KŪRYBINĖS PARTNERYSTĖS“

1.Kūrybiškumo ugdymo idėjos UPC projekte „Kūrybinės partnerystės“

 Ugdymo plėtotės centras  20112015 metais vykdė projektą „Kūrybinės partnerystės. Kūrybingumo plėtra Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose pritaikant ir įdiegiant kūrybinių partnerysčių modelį“. Išsamiau su kūrybiškumo ugdymo idėjomis galite susipažinti jo svetainėje http://www.kurybinespartnerystes.lt/

KŪRYBIŠKUMO SAMPRATA

1.12 tiesų apie kūrybiškumą, kurių neišmokome mokykloje

Tai Michael Michalko, garsių knygų apie kūrybinį mąstymą autoriaus, mintys. Šių metodų mokė „Fortune 500" kompanijas, vyriausybines įstaigas bei daugelį kitų pasaulio organizacijų.

 

2.Eigirdas Žemaitis „Būti pasirengus nesėkmei – lyderiui būtina savybė“

E.Žemaitis  yra verslo ir inovacijų konsultantas. Jo nuomone, norint atkreipti kitų dėmesį, išsiskirti, reikalingas kūrybingumas.

3.Jūratė Butkutė. Kūrybiškumo ir inovacijų santykis

Pateiktyyje atskleidžiamas glaudus kūrybiškumo santykis su inovacijomis, pateikiama daug įdomių ir drąsių inovacijų pavyzdžių.

4.Kaip mokykloje išsiugdyti kūrybiškumą

Žurnalas „Veidas“ pamini kūrybiškumui skirtus svarbiausius strateginius nacionalinius dokumentus, aptaria mokytojo kūrybiškumo laisvę, pažymi, kad šiuolaikiniai mokiniai patys žino, kokių pamokų jie norėtų.

5.Kūryba: mistika ar technika?

Psichologė Genovaitė Petronienė aptaria kūrybiškumo lavinimo būdus, Alexo  Osborno idėjų stimuliavimo technikas, kuriant kūrybišką nuotaiką.

6.Kūrybingumas ir kūrybiškumo atpažinimas

Profesorės Viktorijos Daujotytės pranešime, darytame  Lietuvos mokslų akademijos ir Nacionalinės moksleivių akademijos sesijoje,  kalbama apie tai, kaip svarbu žmonėms atskleisti savyje glūdinčias kūrybines galias ir kituose atpažinti kūrybiškumą.  

7.Kūrybinis problemų sprendimas

2013 m. festivalyje „Mandala“ vyko kūrybinės dirbtuvės su psichologe Genovaite Petroniene. Jos skirtos kūrybinio mąstymo lavinimui ir problemų sprendimui. Psichologė dalijasi savo patirtimi, pateikia kūrybiškumą skatinančių žinių: kiek visuomenėje žmonių yra kūrybiški, kokios pagrindinės jų savybės, kaip ateina įkvėpimas, kokios kūrybinio proceso stadijos.

Dalyviai išbando įvairias kūrybinio mąstymo ir problemų sprendimo technikas.

8.Kūrybiškumas. Idėjų generavimo būdai

Gvildenamos strategijos, kaip kūrybiškumas gali padėti gimti naujoms idėjoms. Idėjas pritraukti gali jų fiksavimas, kvotos nustatymas, idėjų bankas, gebėjimas teigiama linkme pakreipti idėjas ribojančius įpročius ir laiką.

9.Kūrybiškumo reikšmė

Įraše globaliu žvilgsniu pažvelgiama į kūrybiškumą. Parodoma, kad jis  keičia žmonių gyvenimą, apibrėžia  tautos, kartos išskirtinumą, yra nuolatinės  kaitos įrankis, tačiau perspėjama – galingas įrankis žmogaus rankose turi tarnauti ne griovimui, o pažangai.

10.Kūrybiškumo ugdymas mokykloje

2013 m. Nacionalinėje moksleivių akademijoje pristatytoje pateiktyje  dr. Vaiva Vaicekauskienė  svarsto, kokios  yra kūrybiškumo ir asmens laimės sąsajos, kas yra kūrybiškumas, kas būdinga kūrybingiesiems, duoda patarimų būsimiesiems kūrėjams ir patarimų pedagogams, kaip atpažinti ypač kūrybingą vaiką. Pateikiama kūrybos strategijų įvairovė ir tyrimai.

11.R. Dargis. Mūsų vaikai turi išmokti tai, ko negali mašinos

Žvilgsnis į ateitį: technologinio perginklavimo amžiuje kūrybingumas bus esminė savybė, kuria šiandien mūsų švietimo sistema tinkamai nesirūpina. Ateityje raštingo žmogaus samprata tik plėsis: turime mokyti vaikus išgyventi, ugdydami jų verslumą ir kūrybiškumą.

12.Šiuolaikinė kūrybiškumo ugdymo samprata straipsnyje „Kūrybingumo (ne)ugdymas mokykloje“

Švietimo ir mokslo ministerijos leidinyje (serija „Švietimo problemos analizė“)  svarstoma apie mokyklinio ugdymo santykį su kūrybiškumu, kūrybiškumo santykį su žiniomis ir intelektu. Aptariama, kokie amžiaus tarpsniai palankiausi kūrybiškumui, kaip jį atpažinti, ugdyti  ir vertinti.

13.Žinių įsiminti nebereikės

Mičijo Kaku, Niujorko universiteto profesorius, garsėjantis išsipildančiomis prognozėmis fizikos, neurologijos mokslų bei aukštųjų technologijų srityse, leidinio „The New York Times" pavadintas „vienu protingiausių žmonių", teigia, kad „ateityje žmogaus mąstymo ir kitų gebėjimų liudytojai nebebus popieriniai, todėl kūrybingas mąstymas taps pagrindiniu švietimo sistemos elementu".

KŪRYBIŠKUMO UGDYMO METODAI

1.Aktyvūs mokymo metodai

Aptariami kūrybiškumo ugdymui tinkami aktyvūs mokymo metodai.

2.Danutė Rasimavičienė. Kūrybiškumas tik išrinktiesiems. Nejaugi?

Tai įkvepiantis Danutės Rasimavičienės, Vilniaus kolegijos verslo vadybos fakulteto dekanės,  pranešimas mokiniams per  „Studfestą 2015“ . Lektorė teigia, kad talentui reikia kūrybiškumo, bet kūrybiškumui talento nereikia. Pateikia 3D metodus, „Google“ patirtį kūrybiškumui ugdyti ir kitus  kūrybiškumo ugdymo metodus.

3.Kokia aplinka skatina mokinių kūrybiškumą

Svetainėje  interjeras.lt  rašoma apie pirmąsias  mokinių kūrybines dirbtuves „O jeigu... aš galėčiau sukurti savo svajonių mokyklą – kaip ji atrodytų?“ . Jose išaiškėja vaikų požiūris,  kokioje aplinkoje geriausiai atsiskleistų jų kūrybiškumas.

4.Kristupas Sabolius. Internetas ir vaizduotė

Paskaitoje kalbama apie Interneto santykį su žmogaus vaizduote. Internetas schematizuoja mūsų patyrimus, virtualizacija gali turėti liūdnų pasekmių. Kalbama apie santykio su virtualia tikrove pakoregavimą, kuris padėtų išlaisvinti vaizduotę ir padėtų išlaisvinti kūrybinę energiją, kuri kiekviename iš mūsų slypi.  Jei norime ką nors sukurti, prie įtempto darbo turime pridėti atvirumą. Kalbama apie žaidimo reikšmę, nebijojimą klysti, normų, schemų peržengimą  išlaisvinant kūrybingumą. Šitas laiko švaistymas suteikia laisvės pojūtį, išlaisvina kūrybingumą.

5.Kūrybingumo algoritmas. Algirdas Karalius

Kaip tapti kūrybingam? Kaip sukurti tūkstantį idėjų?  Įraše Algirdas Karalius apie kūrybiškumą kalba kaip apie kombinatorikos meną, pasitelkdamas mąstymo algoritmus, remdamasis praktiniais pavyzdžiais, kad ir  sąvaržėlės metafora..

6.Kūrybingumo kompetencija: ugdymo ir vertinimo dermės paieškos

Seirijų vidurinės mokyklos muzikos vyr. mokytoja Daiva Kazlauskienė pateiktyje apibrėžia, kas yra kūrybingumas, iniciatyvumo ir kūrybingumo kompetencija, nusako kūrybingumo ugdymo būdus

7.Kūrybinis mąstymas: tavo pranašumas

Gyvai ir glaustai pateikiamos idėjos, kaip tapti kūrybingam ir įgyti pranašumą.

8.Kūrybiškas ugdymas ir kūrybiškumo skatinimas

Vilniaus Gabijos gimnazijos psichologė Irina Varanavičiūtė aptaria, koks žmogus yra kūrybiškas, ką mokytojas gali padaryti, kad pamokos skatintų vaikų kūrybiškumą.

 

9.Kūrybiškumą skatinanti aplinka

Mokytojų, mokyklos vadovo  mintys, praktinė veikla parodo, kad šioje aplinkoje kūrybiškumas laikomas vertybe, skatinamas mokinių įsitraukimas, skatinama rizikuoti, nevengti klaidų, reflektuoti savo mokymosi veiklą, numatyti alternatyvias strategijas.

10.Kūrybiškumas projektų valdyme

Konferencijos „Kūrybiškumas projektų valdyme“ darbo grupė svarsto apie kūrybiškumo ugdymą projektinėje veikloje.

11.Kūrybiškumo ugdymas aktyviaisiais mokymo metodais

Pateikiami  aktyvieji mokymo metodai, ugdantys kūrybiškumą.

12.Kūrybiškumo ugdymas: metodai ir priemonės

Tomas Staniulis (Personpremier konsultacinė grupė) siūlo kūrybiškumo ugdymo metodus.

13.Kūrybiškumo ugdymo ir inovacijų įrankiai

Pateikiami kūrybiškumo ir inovacijų įrankiai.

14.Kūrybiškumo ugdymo metodų apžvalga

Gimtosios kalbos pagrindų tinklalapyje  aptariami kūrybiškumo ugdymo metodai.

 

 

 

15.Metodika „Kūrybiškumo ratai“

Kaip paskatinti žmones generuoti idėjas, padidinti kuriamų idėjų skaičių?  Vienas iš metodų – idėjų generavimo procesas padalijamas į 3 etapus: suvokimo, idėjų generavimo ir idėjų vertinimo.

16.Mokytojų profesinių kompetencijų gilinimas: netradiciniai ugdymo metodai, skatinantys mokinius kūrybiškai naudotis IKT

KTU Vaižganto vidurinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rūta Songailienė pateikia tinkamų taikyti skaitmeninių produktų pavyzdžių.

17.V.Petraitienė „Minčių žemėlapiai“

Mokoma, kaip kurti minčių žemėlapius, kalbama apie jų naudą.

KŪRYBIŠKUMAS IKIMOKYKLINIAME UGDYME

1.10 patarimų, kaip užauginti kūrybingą vaiką

Tai tėvams skirti 10 patarimų, kaip užauginti kūrybingą vaiką

2.Kaip ugdyti vaikų laisvę ir kūrybiškumą , Kaip ugdyti vaikų kūrybiškumą

Pedagogai, dirbantys su ikimokyklinio amžiaus vaikais, galėtų rekomenduoti šią medžiagą tėvams. Tai idėjos, kaip ugdyti vaikų laisvę ir kūrybiškumą

3.Kaip užauginti kūrėją

Pedagogai, dirbantys su ikimokyklinio amžiaus vaikais, galėtų rekomenduoti šią medžiagą tėvams, kad jie galėtų padėti atsiskleisti vaiko kūrybiškumui. Psichologai J. C. Gowanas ir E. P. Torrance'as, tyrinėję gabius ir kūrybiškus vaikus, siūlo sudaryti  sąlygas jų kūrybingumui atsiskleisti. Pedagogas J. Schrankas siūlo išbandyti  vaiko kūrybiškumą lavinančius užsiėmimus.

4.Mokslinės–praktinės konferencijos straipsnių rinkinys „Vaikystė ir ugdymas –2014“

Leidinyje skelbiami kūrybiškumui skirti straipsniai „Vaikų kūrybiškumui palankių sąlygų sudarymas ikimokyklinio ugdymo įstaigoje“ (33–43 psl.) ir „IT panaudojimas skatinant vaikų kūrybiškumą“ (49–58 psl.).

5.Panevėžio rajono Pažagienių darželio-mokyklos vyresn. auklėtoja Edita Tautkienė. Vaidybinė veikla – viena iš vaiko kūrybiškumo ugdymo formų

Vaidybinė veikla padeda tobulinti mažųjų  kūrybinius ir socialinius gebėjimus, ugdytis pasitikėjimą ir teigiamą savęs vertinimą. Pasirodydami žiūrovams, vaikai pratinasi laisvai ir kūrybingai bendrauti viešose situacijose, pajaučia meninės komunikacijos grožį bei teikiamą malonumą. Visa tai padeda ugdytis vaiko asmenybei. Teatro žaidimuose mielai dalyvauja kiekvienas vaikas, tapdamas artistu ar vaidinimo žiūrovu.

KŪRYBIŠKUMAS PRADINIAME UGDYME

1.Aušra Kazlauskienė, Ramutė Gaučaitė, Rasa Pocevičienė, Erika Masiliauskienė, Rasa Vilutienė, Lilija Norutienė „Pradinių klasių mokinių kūrybiškumo ugdymas sprendžiant praktines problemas“

Metodinė priemonė išleista įgyvendinant Ugdymo plėtotės centro projektą „Pradinio ugdymo tobulinimas“. Mokslininkai ir pedagogai praktikai susivienijo, kad padėtų ugdyti vaikų kūrybiškumą sprendžiant praktines problemas.

Kokią pagalbą dirbantiems ir būsimiems pradinių klasių mokytojams teikia šis leidinys?

Jame rasite kūrybiškumo ugdymo sprendžiant praktines problemas teorijos ir metodų, iliustruotų filmuota medžiaga. Rasite patarimų, kaip įvertinti mokinio pažinimo ir ugdymo(si) poreikius, siekiant plėtoti mokinių kūrybiškumo sprendžiant praktines problemas gebėjimus, veiksmingų praktinių patarimų, kaip spręsti kūrybines užduotis, inovatyvių metodų kūrybiškumui ugdyti.

2.Dominic Wyse, Pam Dowson „ Knyga apie mokinių kūrybiškumą“ (UPC projektas „Pradinio ugdymo tobulinimas“).

Pradinių klasių mokytojai gali susipažinti su metodais ir idėjomis, padedančiais ugdyti mokinių kūrybiškumą. Rašoma apie tarpdalykinę integraciją, mokymo aplinką, kūrybines partnerystes, vaidmenų metodą.

KŪRYBIŠKUMO UGDYMAS PER LIETUVIŲ (GIMTOSIOS) KALBOS PAMOKAS

1.Kūrybiškumo skatinimo galimybės per lietuvių kalbos pamokas

Aptariamos kūrybiškumo skatinimo galimybės per lietuvių kalbos pamokas: kūrybiškumą skatinantys veiksniai, kūrybinio mąstymo metodai.

2.Mokinių kūrybiškumo ugdymo lietuvių (gimtosios) kalbos pamokose metodika

Tai projekto „Kūrybiškumo ugdymas: tyrimai ir metodika“ metodinės dalies I dalis „Mokinių kūrybiškumo ugdymo lietuvių (gimtosios) kalbos pamokose metodika“. Leidinyje aptariama mokymosi aplinkos ir ugdymo proceso ypatumai, kūrybiškumo ugdymo strategijos, vertinimo įtaka kūrybiškumui. Pateikiama daug mokinių darbų pavyzdžių.

3.Mokinių kūrybiškumo ugdymo lietuvių (gimtosios) kalbos pamokose metodika

Tai projekto „Kūrybiškumo ugdymas: tyrimai ir metodika“ metodinės dalies II dalis „Mokinių kūrybiškumo ugdymo lietuvių (gimtosios) kalbos pamokose mokomoji medžiaga“. Mokomoji medžiaga – užduotys, skirtos mokiniams, ir filmuota medžiaga.

4.Projekto „Kūrybiškumo ugdymas: tyrimai ir metodika“ filmuota metodinė medžiaga

Pristatoma lietuvių kalbos kūrybinio mąstymo ugdymo 4, 8 ir 11 klasėse kūrybiškumo ugdymo metodika.

Kūryba ir kūrybiškumas 

Skaitymas su numatymu ir pasakojimo kūrimas

Kūrybinio rašymo dirbtuvės

Kūrybiškumą skatinanti aplinka

Kūrybinių darbų vertinimas

KŪRYBIŠKUMO UGDYMAS MOKANT INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ

1.Mokinių kūrybiškumo ugdymas per konkursus ir programavimo pamokas

Skelbiami   Klaipėdos krašto IT mokytojų konferencijos pranešimai „Mokinių informacinės komunikacinės kompetencijos, mokymosi motyvacijos ir kūrybiškumo ugdymas konkursine veikla“ (7–14 psl.), „Kūrybiškumo ugdymas programavimo pamokose“(14–25 psl.).

2.Saitynas „Web 2: Cool Tools for Schools“

Saityne gausu įvairių  įrankių, skirtų kurti pristatymus,  bendradarbiauti, tyrinėti, piešti, rašyti, kurti ir kitoms veikloms atlikti. Šiuos įrankius mokytojas gali panaudoti tobulindamas savo darbą, siekdamas ugdyti mokinių kūrybiškumą. Iš pradžių galima įrankius išbandyti laisvai ir atsirinkti tinkamus.

KŪRYBIŠKUMO UGDYMAS PER GAMTOS MOKSLŲ PAMOKAS

1.D. Golnis, Vilniaus raj. Pagirių gimnazijos fizikos mokytoja ekspertė. Išlaisvink kūrybiškumą

Pateikiama praktinių patarimų, pavyzdžių, kaip ugdyti kūrybiškumą per gamtamokslinį ugdymą

2.http://www.15min.lt/ikrauk/naujiena/as-manau/gamtamoksliniam-ugdymui-budinga-mokymo-ir-mokymosi-ivairove-516-488495

E. J. Žemgulienė, Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijos mokytoja, pristato gamtamoksliniam ugdymui būdingą mokymo ir mokymosi įvairovę, stimuliuojančią mokinių kūrybingumą.

3.Leidinys „Mokinių kūrybiškumo ugdymas gamtos moksluose“

Leidinyje aptariamos kūrybiškumo ugdymo prielaidos per gamtamokslinį ugdymą, pateikta daug kūrybiškumo ugdymo užduočių ir jų vertinimo pavyzdžių.

KŪRYBIŠKUMO UGDYMAS PER GEOGRAFIJOS PAMOKAS

1.Netradiciniai pamokos metodai

Mokytojas Rytas Šalna parengė medžiagą apie netradicinius mokymo metodus. R. Šalna – geografas, Lietuvos geografijos mokytojų asociacijos prezidentas, gidas, keliautojas ir žurnalistas, straipsnių autorius, pažintinių knygų mokiniams ir visuomenei, taip pat geografijos, istorijos vadovėlių ir metodinės literatūros autorius.

KŪRYBIŠKUMO UGDYMAS PER DAILĖS PAMOKAS

1.Ilanos Yahav smėlio menas

Medžiagą galima panaudoti mokinių kūrybiškumui ugdyti per dailės pamokas. Pasaulyje žinoma menininkė Ilana Yahav improvizuoja, kuria magišką istoriją tik pirštais ir smėliu apstulbusių žiūrovų akivaizdoje.

KŪRYBIŠKUMO UGDYMAS TECHNOLOGIJŲ PAMOKOSE

1.Darbelių idėjos

Svetainėje pateikiamos įvairios darbelių idėjos mokinių kūrybiškumui ugdyti.

2.Kūrybiškumo plėtojimas technologijų dalyko pamokose

Asta Širiakovienė, Jūratė Klimienė (Šiaulių universitetas) pateikia kūrybiškumo plėtojimo idėjų technologijų dalyko pamokoms.

 

MOKINIŲ KŪRYBIŠKUMO UGDYMAS PER INTEGRUOTĄ MOKYMĄ

1.Inovacinės veiklos integruojant meno rūšis, ugdant kūrybiškumą

 

Tai Šiaulių r. Gilvyčių mokyklos mokytojų Rasos Mazaliauskaitės, Ingridos Špūraitės-Grinkienės, Jolantos Pukėnienės geroji darbo patirtis. Dailės, literatūros, muzikos integracijos ugdant mokinių kūrybiškumą pavyzdys – integruoto mokymo projektas „Meilės apraiškos mene“, integruota pamoka „Miniatiūra dailėje ir literatūroje“ ir kt.

2.Integruotų pamokų ciklai

Informacinio leidinio „Švietimo naujienos“ priede pristatomi  integruotų pamokų ciklai : lietuvių kalba – matematika, lietuvių kalba – IT, biologija – istorija.

3.Kūrybinių galių ugdymas integruotoje veikloje

Asta Sakalienė, Panevėžio „Vilties“ progimnazijos pradinių klasių mokytoja ekspertė, Irina Gustienė, muzikos mokytoja ekspertė, pateikia kūrybiškumo ugdymo per integruotą veiklą pradinėse klasėse pavyzdžių.

GABIŲ MOKINIŲ KŪRYBIŠKUMO UGDYMAS

1.Gabių vaikų teatrinio ugdymo programa. Metodinės rekomendacijos

 

Klaipėdos lopšelio-darželio „Puriena“ auklėtoja Dagna Volkovaitė pateikia darbo su gabiais vaikais per teatrinę veiklą metodų: vaidybinių žaidimų, improvizacijų ir t.t.

 

2.Programa „Kūrybiškumo laboratorija: kaip tampama kūrėjais“

Tai VU Filosofijos fakulteto projekto „Gabių mokinių atpažinimas: psichologinių instrumentų standartizavimas ir taikymas“  mokymo programa  su metodine medžiaga  „Kūrybiškumo laboratorija: kaip tampama išradėjais”. Ji  skirta  gabių mokinių kūrybinių gebėjimų ugdymui, siekia  suteikti žinių ir ugdyti kūrybiško mąstymo įgūdžius: gebėjimą kurti naujas idėjas, savarankiškai analizuoti problemines situacijas, panaudoti įvairias kūrybinio mąstymo technikas, analizuoti bei kritiškai vertinti informaciją ir ją pristatyti.

SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ VAIKŲ KŪRYBIŠKUMO UGDYMAS

1.Specialiųjų poreikių vaikų kūrybiškumo ugdymas ikimokykliniame amžiuje

Tinklaraštyje „Atviras langas“ dalijamasi specialiųjų poreikių vaikų kūrybiškumo ugdymo ikimokykliniame amžiuje  patirtimi. Su praktiniais pavyzdžiais  galima susipažinti atvertus įvairius šio tinklaraščio rodinius.

MOKINIŲ KŪRYBIŠKUMO UGDYMO NETRADICINĖSE ERDVĖSE GEROJI PATIRTIS

1.TV laida „2x2". Kūrybiškumo ugdymas

Laidoje kalbama apie netradicines pamokas, dažnai vedamas netradicinėse erdvėse. Pristatoma  Energetikos ir technikos muziejaus programa „Chemija ir virtuvė“, filmo kūrimo dirbtuvės (projektas „Mokausi iš kino“), meno kūrėjų pamokos.

2.Tyrinėjimai, eksperimentai ankstyvajame amžiuje

Šiaulių l/d „Coliukė“  vyr. auklėtojos Astos Balytės, vyr. socialinės pedagogės Lauros Trepekaitės pranešimas apie ugdymo lauke patirtį mokslinėje- praktinėje konferencijoje „Vaikystė ir ugdymas –2013“.

3.Ugdymas netradicinėse erdvėse

Jūra Briedienė, Šiaulių Medelyno progimnazijos pradinių klasių mokytoja metodininkė, skleidžia ugdymo netradicinėse erdvėse patirtį.

 

4.Vilniaus Naujininkų mokyklos kūrybiškumo ugdymo netradicinėse aplinkose patirtis

Vilniaus Naujininkų mokyklos tiksliųjų, gamtos ir socialinių mokslų mokytojai dalijasi patirtimi, kaip tą pačią dieną įvairių klasių mokiniai mokėsi, atliko kūrybiškas užduotis  netradicinėse  erdvėse. Galima pasisemti idėjų, kokiose neįprastose erdvėse ir kokias užduotis atliekant gali skleistis mokinių kūrybiškumas.

Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.