Metodinių darbų bazė

Metodinių darbų bazė – tai idėjų, naujovių ir gerosios patirties bankas. Tai galimybė paįvairinti savo pedagoginę veiklą, surasti naujų formų ir būdų, siekti nuolatinio mokytojų profesinės kompetencijos augimo.

Mūsų svetainėje veikianti bazė yra susisteminta pagal mokymo dalykus. Joje metodiškai sutvarkyti pedagogų sėkmingos praktikos pavyzdžiai: metodinė medžiaga, užduotys, testai, straipsniai, pranešimai, tyrimų apžvalgos ir apibendrinimai, pamokų ar jų ciklų planai (aprašymai), mokinių veiklos organizavimo būdai, vertinimo būdai, atvirų pamokų įrašai, įvairūs projektai ir kt.

Kviečiame pedagogus, ugdymo įstaigų vadovus, mokykloje dirbančius pagalbos specialistus dalytis gerąja darbo patirtimi, pristatyti pedagogų bendruomenei savo pedagoginio darbo patirties pavyzdžius.

Tikimės, kad pedagogai galės ne tik dalintis savo patirtimi, bet ir tiesiogiai išsakyti savo mintis, konsultuotis, patarti vieni kitiems...

Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas Pradinis ugdymas Kalbinis ugdymas
Gamtos mokslai Matematika Informacinės technologijos
Dorinis ugdymas Socialiniai mokslai Kūno kultūra
Meninis ugdymas Technologijos Etninė kultūra
Specialusis ugdymas Pagalba mokiniui Integruotas mokymas

Visos autorinės teisės saugomos. Be autoriaus sutikimo naudoti ir platinti tinklalapyje esančią informaciją draudžiama.


Alena Gerasimava,
IT skyriaus metodininkė,
tel. (8-5) 210 9826,
el. p. alena.gerasimava@upc.smm.lt
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.