Klaipėdos Simono Dacho progimnazijoje įvyko seminaras „iPadų“ naudojimas ugdyme“

Mobilieji įrenginiai suteikia galimybę mokytis namuose, mokykloje ir bet kurioje kitoje pasaulio vietoje. Jie mokymo procese leidžia panaudoti įvairesnes medžiagos pateikimo formas, dėl to mokymasis tampa žaismingas, įdomus ir azartiškas.

Mobiliesiems įrenginiams jau yra sukurta labai daug programų. Taip pat nemažai yra sukurta įrankių klasės valdymo sistemoms.

Dažnai keliami klausimai: ko reikia, kad planšetinis kompiuteris ar išmanusis telefonas taptų neatsiejama ugdymo dalimi: mokytojų pasiryžimo ar mokyklų aprūpinimo? Kaip vyksta mokymasis su „iPadais“ mokykloje, kuri juos jau turi? Kokios pedagoginės inovacijos turi būti naudojamos, kad mokymasis taptų sėkmingas?

Šie klausimai ir buvo aptariami „iPadų“ naudojimas ugdyme“ seminare, kuris vasario 27 d. vyko Klaipėdos Simono Dacho progimnazijoje Seminarą vedė Klaipėdos Simono Dacho progimnazijos fizikos mokytoja ekspertė, „Kūrybiškų klasių laboratorijos“ (angl. Creative Classroom Lab) projekto mokytoja lyderė Virginija Birenienė.

Seminaro dalyviai turėjo galimybę stebėti atvirą fizikos pamoką „Kodėl laivai plūduriuoja“. Joje mokiniai pristatė savo darbus apie Archimedo dėsnį, sukurtus naudojant „Keynote“ ir „iMovie“ programas. Mokytojai buvo supažindinti su inovatyviais mokymo metodais, kurie gali būti naudojami dirbant su mobiliaisiais įrenginiais: ugdymo personalizavimu pagal P. Honey ir A. Mumford (1992), „flipingu“ ir mokymusi už mokyklos ribų.

Antrojoje seminaro dalyje dalyviai mokėsi „iPadų“ naudojimo ugdyme technologinių subtilybių – fotografavo, tvarkė nuotraukas, kūrė filmus su „iMovie“ programa bei pristatymus su „Keynote“ programa, rengė diagramas su „Numbers“ programa, mokėsi persiųsti duomenis naudojant „AirDrop“ funkciją, skenavo dokumentus naudodami programą „ScannerPro“, taip pat susipažino su kai kuriomis dalykams mokyti skirtomis programomis – „The Elements“, „Braškių diena“, „FrogDissection“, „Interactive Telling Time“.

Seminarą vainikavo per renginį programa „Garageband“ sukurtas ir kartu sugrotas kūrinys.

Virginija Birenienė
Klaipėdos Simono Dacho progimnazijos fizikos mokytoja ekspertė, mobilių įrenginių taikymo ugdyme patarėja

„iPad“ planšetinių kompiuterių pristatymas Klaipėdos Simono Dacho progimnazijoje

Įvairių apklausų duomenys rodo, kad planšetinių kompiuterių naudojimas ugdyme leidžia padidinti mokymosi galimybes, paįvairina mokymosi procesą, didina mokymosi motyvaciją, padeda individualizuoti mokymąsi, atitinka šiuolaikinio ugdymo 1:1 (vienas kompiuteris vienam mokiniui) paradigmą.

„iPad“ – planšetinis kompiuteris (angl. Tablet PC), kurį sukūrė „Apple Inc.“

Birželio 11 d. tuo galėjo įsitikinti Klaipėdos Simono Dacho progimnazijos mokytojai „iPad“ planšetinių kompiuterių seminare „IKT mokykloje“, kurį vedė Kuršėnų Pavenčių mokyklos anglų kalbos mokytoja ekspertė, „Apple“ profesinio tobulinimo konsultantė Staselė Riškienė ir UAB „AVAD Baltic“ „Apple“ švietimo verslo plėtros Baltijos šalyse vadovas Sigitas Liaučius.

Seminare mokytojai susipažino su planšetiniu kompiuteriu „iPad“ ir „Apple TV“ įranga bei jos galimybe bevieliu ryšiu jungti „iPad“ įrenginį prie kompiuterinio projektoriaus, mokėsi fotografuoti, redaguoti nuotraukas, filmuoti, kurti animacijas, piešti ir groti.

Mokytojams labai patiko „iBooks“ programa. Ja naudojantis labai patogu skaityti el. knygas. Galima keisti teksto dydį, šriftą, net foną. Galima susirasti knygas el. bibliotekoje, atsisiųsti, per lietuvių kalbos ir literatūros pamokas analizuoti tekstus ir sakinius, šalia knygos teksto rašyti pastabas ir atliktas užduotis iš karto nusiųsti mokytojui.

Lektoriai supažindino mokytojus su mokomosiomis programomis, skirtomis įvairiems dalykams – chemijai, biologijai, matematikai, dailei, muzikai. Taip pat jie pasidalijo patirtimi, kaip taikyti ugdymui planšetinius kompiuterius, parodė mokinių sukurtų darbų ir filmukų.

Seminaras Klaipėdos Simono Dacho progimnazijos mokytojams buvo labai naudingas, juolab kad progimnazija yra Europos mokyklų tinklo „Kūrybiškų klasių laboratorijos“ (angl. „Creative Classrooms Lab“, CCL) projekto dalyvė. Kitais mokslo metais dalyvaudama projekte ji turės išbandyti mokomuosius scenarijus, skirtus mokytis naudojant mobiliuosius įrenginius.

Seminaro akimirkos.

Virginija Birenienė,
Klaipėdos Simono Dacho progimnazijos fizikos mokytoja ekspertė,
mobilių įrenginių taikymo ugdyme patarėja

Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.