Vadovėlių ir mokymo priemonių vertinimas

Vadovėliai

Informacija vertintojams

Vadovėlių turinio vertinimą reglamentuojantys dokumentai

Metodinė medžiaga vadovėlių vertintojams

Renginių medžiaga

Vadovėlių ir kitų mokymo priemonių tyrimai

Tarptautinių vadovėlių komisijų veikla

Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.