Vadovėlių ir mokymo priemonių vertinimas

Informacija vertintojams

Vadovėlių turinio vertinimą reglamentuojantys dokumentai

Metodinė medžiaga vadovėlių vertintojams

Renginių medžiaga

Vadovėlių ir kitų mokymo priemonių tyrimai

Tarptautinių vadovėlių komisijų veikla