Lenkijos – Lietuvos dvišalės ekspertų komisijos dėl istorijos ir geografijos mokymo problemų nagrinėjimo veiklos medžiaga

Lenkijos – Lietuvos bendradarbiavimo kultūros, švietimo ir mokslo srityse dokumentai
2019 metų veiklos medžiaga
2018 metų veiklos medžiaga
2017 metų veiklos medžiaga
Posėdžio protokolai (tekstai neredaguoti)
Pranešimai ir kita
Vadovėlių ir kitų mokymo priemonių recenzijos
2016 metų veiklos medžiaga
2015 metų veiklos medžiaga
2014 metų veiklos medžiaga
2013 metų veiklos medžiaga
2012 metų veiklos medžiaga
2011 metų veiklos medžiaga
2010 metų veiklos medžiaga
2009 metų veiklos medžiaga
2008 metų veiklos medžiaga
2007 metų veiklos medžiaga
2006 metų veiklos medžiaga
2005 metų veiklos medžiaga
2004 metų veiklos medžiaga