APPLE mobilios technologijos ugdymui

2011 m. gruodžio 19–20 dienomis Ugdymo plėtotės centras kartu su UAB AVAD Baltic organizavo du vienos dienos seminarus „Apple mobiliosios technologijos ugdymui“, kurie vyko gruodžio 19 dieną Kaišiadorių rajono Algirdo Brazausko gimnazijoje ir gruodžio 20 dieną Šiaulių Didždvario gimnazijoje.

Renginiuose dalyvavo daugiau kaip 50 įvairių dalykų pedagogų, studentų, mokyklų administracijų atstovų. Seminarą vedė lektorius iš Olandijos Fons van den Berg, žymus savo šalyje Apple technologijų ugdymui diegėjas, ugdytojas ir profesinio tobulinimosi konsultantas, neseniai įkurtos See Genius kompanijos kūrybinis direktorius (plačiau apie tai: www.seegenius.nl). Lektoriui talkino UAB AVAD Baltic darbuotojai Sigitas Liaučius ir Darius Neimanas.

Dalyviai susipažino su Apple kompanijos sukurtu planšetiniu kompiuteriu iPAd bei jo naudojimo galimybėmis, gilino žinias apie tikslingą medijų ir IKT technologijų taikymą pamokose. Seminarų dalyviai praktiškai išbandė iPAd planšetinių kompiuterių taikymo ugdyme galimybes, susipažino su Apple TV įranga bei jos galimybe bevieliu ryšiu jungti iPAD įrenginį prie kompiuterinio projektoriaus.

Dalyviai praktiškai išbandė elektroninių knygų (ePUB formato) galimybes: pastabų rašymą, įvairiaspalvį teksto žymėjimą, paiešką, kopijavimą, skirtukų naudojimą. Pabandė tokioje knygoje paklausyti ir garso bei vaizdo įrašo. Seminarų dalyviai filmavo, fotografavo, bandė įvairias programėles.

Didždvario gimnazijoje vykusiame seminare dalyvavo ir trijų mokyklų, kurios jau seniau yra laimėjusios ŠMM nupirktus iPAD planšetinius kompiuterius (pirmosios versijos), komandos. Šioms Pasvalio rajono Pajiešmenių pagrindinės mokyklos, Biržų „Atžalyno“ vidurinės mokyklos ir Didždvario gimnazijos komandoms buvo labai įdomu pamatyti dar didesnes antrosios versijos iPAD galimybes.

Seminaro dalyviams išduoti dalyvavimo seminaruose sertifikatai.

Dėkojame Algirdo Brazausko ir Didždvario gimnazijoms už šiltą priėmimą. Tikimės tokius mokymus tęsti ateityje.

Eglė Vaivadienė
Ugdymo plėtotės centro
Ugdymo turinio skyriaus metodininkė
tel. (8 5) 271 1547, el. p. egle.vaivadiene@upc.smm.lt

Pažyma ir dalyvių sąrašas.

Renginio akimirkos:

 

 
Informacija atnaujinta 2011-12-23 01:00:00
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.