Bendradarbiavimas su dalykų mokytojų asociacijomis – kokybinės partnerystės pavyzdys

Gegužės 15 d. švietimo bendruomenių asociacijos, laimėjusios projektų rėmimo konkursą, pasirašė finansavimo sutartis su Ugdymo plėtotės centru (UPC). Asociacijų projektams įgyvendinti skirta nuo 2 iki 5 tūkst. litų, o projektuose numatytos veiklos turės būti atliktos iki 2012 m. lapkričio 15 d.

Renginyje dalyvavusio švietimo viceministro Vaido Bacio nuomone, toks jau trečius metus vykstantis bendradarbiavimas yra geras dalykinės ir kokybinės partnerystės pavyzdys.
UPC direktoriaus pavaduotojas Tadas Tamošiūnas sakė, jog paraiškų vertinimo komisija atsižvelgė į inovatyvių produktų kūrimą, metodinės medžiagos ar metodinių priemonių prieinamumą, informacinių technologijų integraciją su dėstomuoju dalyku, veiklų tęstinumą. Jis taip pat pakvietė švietimo bendruomenių asociacijas aktyviau dalyvauti ir kituose švietimo institucijų vykdomuose projektuose, efektyviau išnaudoti vertingą asociacijų patirtį.

Švietimo ir mokslo ministerijos kartu su UPC organizuojamame asociacijų projektų rėmimo konkurse dalyvavo bendrojo ugdymo mokytojų, neformaliojo švietimo ir pagalbos specialistų, ugdymo įstaigų vadovų asociacijos ir asocijuotos bendruomenės.

Pavyzdžiui, šiemet Lietuvos matematikos mokytojų asociacija numato atlikti informacinių komunikacinių technologijų panaudojimo matematikos pamokoje galimybių studiją, o Šokio mokytojų asociacija išleis mokomąją vaizdo plokštelę su metodine medžiaga-katalogu. Lietuvos anglų kalbos mokytojų asociacija surengs metodinių filmukų konkursą anglų kalbos ir kitų dalykų mokytojams „Integruota pamoka“, o Lietuvos mokyklų vadovų asociacija surengs projekte dalyvaujančių mokyklų vadovų ir mokytojų išvažiuojamuosius praktinius-metodinius mokymus ir kūrybines laboratorijas. Įdomias ir reikalingas veiklas numatė ir kitos asociacijos.

Sutartis su UPC pasirašė Šokio mokytojų, Lietuvos matematikos mokytojų, Lietuvos chemijos mokytojų, Lietuvos anglų kalbos mokytojų, Lietuvos muzikos mokytojų, Lietuvos Respublikos specialiųjų pedagogų, Lietuvos socialinių pedagogų, Lietuvos mokyklų vadovų, Lietuvos Respublikos istorijos mokytojų, Lietuvos biologijos mokytojų, Lietuvos prancūzų kalbos mokytojų ir dėstytojų, Lietuvos ikimokyklinio ugdymo vadovų, Lietuvos Respublikos geografijos mokytojų, Klasikų asociacijos (Societas Classica), Lietuvos Suzuki asociacijų atstovai.

Projektams skirtos lėšos asociacijas pasieks iki 2012 m. gegužės pabaigos.

Anatolijus Jakimovas,
UPC IT skyriaus metodininkas


 

 
Informacija atnaujinta 2012-05-16 02:00:00