Eurydice tinklas paskelbė dvi naujas ataskaitas apie matematikos ir gamtamokslinio ugdymo padėtį Europoje

Išmanyti matematiką ir gamtos mokslus svarbu kiekvienam Europos piliečiui, tačiau tarptautinių tyrimų duomenys rodo, jog mokinių šių sričių pasiekimai yra ganėtinai prasti. Susirūpinusios pažangumo lygiu, Europos Komisija užsibrėžė tikslą iki 2020 m. sumažinti Europos moksleivių, turinčių skaitymo, matematikos ir gamtos mokslų mokymosi sunkumų, skaičių tiek, kad jis siektų mažiau kaip 15 proc. Atsižvelgdamas į šiuos planus, Eurydice tinklas paskelbė dvi naujas ataskaitas apie matematikos ir gamtamokslinio ugdymo padėtį Europoje (daugiausia dėmesio skiriama pradiniam ir pagrindiniam ugdymui). Ataskaitos yra pagrįstos išsamiomis literatūros apžvalgomis, tarptautinių PISA (Tarptautinė moksleivių vertinimo programa) ir TIMMS (Tarptautinis matematikos ir gamtos mokslų tyrimas) tyrimų duomenimis, apima bandomojo Eurydice tyrimo (SITEP) apie pirminio mokytojų švietimo programų turinį rezultatus. Ataskaitose pateikiama 31 šalies (ES valstybės narės, Islandija, Lichtenšteinas, Norvegija ir Turkija) 2010–2011 metų informacija.

Matematinis ugdymas Europoje: bendrieji iššūkiai ir nacionalinė politika (anglų k.)

Šioje Eurydice tinklo parengtoje ataskaitoje nagrinėjama matematikos mokymą Europoje formuojanti politika ir praktika, nukreipta į matematikos programų reformas, mokymo ir vertinimo metodiką, mokytojų rengimą. Ataskaitoje taip pat nagrinėjama, kaip šalys įveikia prastą pažangumą ir didina mokinių motyvaciją mokytis matematikos.

Gamtamokslinis ugdymas Europoje: nacionalinė politika, praktika ir tyrimai  (anglų k.)

Šioje ataskaitoje nagrinėjamas gamtamokslinio mokymo organizavimas Europoje bei pateikiama politika ir strategijos, kuriomis siekiama pagerinti gamtos mokslų disciplinų mokymą ir mokymąsi, apžvalga. Ataskaitoje nagrinėjamos mokymo programų reformos, mokymo ir vertinimo metodika, mokytojų rengimas, apžvelgiamos mokytojams ir mokykloms skirtos priemonės, didinančios mokinių motyvaciją ir susidomėjimą gamtos mokslais.

Eurydice tinklas teikia informaciją apie Europos šalių švietimo sistemas ir politiką bei rengia lyginamąją  analizę įvairiais švietimo klausimais. Eurydice tinklas susideda iš 37 nacionalinių padalinių visose 33 šalyse, dalyvaujančiose Europos Sąjungos mokymosi visą gyvenimą programoje (Europos Sąjungos narių, EFTA šalių, Kroatijos ir Turkijos). Jį koordinuoja ir valdo Europos Sąjungos Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomoji agentūra Briuselyje.
Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra nuo 2010 m. atlieka informacinio tinklo Eurydice koordinatoriaus funkcijas Lietuvoje.

Jeigu norite užsisakyti nemokamų Eurydice leidinių, užsakymą siųskite eacea-eurydice@ec.europa.eu.

Informaciją parengė Giedrė Tumosaitė

 

 
Informacija atnaujinta 2011-11-30 01:00:00