Finansavimas skirtas 15 švietimo bendruomenių asociacijų projektų

Jau trečius metus Ugdymo plėtotės centras (UPC) kartu su Švietimo ir mokslo ministerija (ŠMM) organizuoja švietimo bendruomenių asociacijų projektų rėmimo konkursą. Šių metų konkurso tikslai – paskatinti švietimo bendruomenių asociacijas ieškoti efektyvių būdų skleisti ugdymo turinio individualizavimo, mokinių pasiekimų vertinimo, informacinių technologijų ir kitų mokomųjų dalykų integravimo gerąją patirtį, rengti / kurti metodinę medžiagą bei mokymo priemones, padedančias mokytojui dirbti kūrybiškiau.

15 švietimo bendruomenių asociacijų pateikė konkurso sąlygas atitinkančius projektus, iš kurių daugelis yra inovatyvūs ir susiję su informacinėmis technologijomis. Šiemet į konkursą įsijungė ir neformaliojo ugdymo asociacijos. Vienos asociacijos parengė tęstinius projektus, kitos naujus, įdomius projektus, trečios konkursui projektus pateikė pirmą kartą.

Konkurso paraiškų vertinimo komisija, atrinkdama paraiškas, atsižvelgė į inovatyvių produktų kūrimą, metodinės medžiagos ar metodinių priemonių prieinamumą, informacinių technologijų integraciją su dėstomuoju dalyku, organizuojamų veiklų tęstinumą.

Paraiškų vertintojai pasiūlė finansuoti 15 asociacijų, kurių projektams įgyvendinti bus skirta nuo 2 iki 5 tūkst. litų.

Finansavimo sutartis su Šokio mokytojų, Lietuvos matematikos mokytojų, Lietuvos chemijos mokytojų, Lietuvos anglų kalbos mokytojų, Lietuvos muzikos mokytojų, Lietuvos Respublikos specialiųjų pedagogų, Lietuvos socialinių pedagogų, Lietuvos mokyklų vadovų, Lietuvos Respublikos istorijos mokytojų, Lietuvos biologijos mokytojų, Lietuvos prancūzų kalbos mokytojų ir dėstytojų, Lietuvos ikimokyklinio ugdymo vadovų, Lietuvos Respublikos geografijos mokytojų, Klasikų asociacijos (Societas Classica), Lietuvos Suzuki asociacijomis planuojama pasirašyti gegužės 15 d. 14 val. ŠMM Kolegijų salėje.

Sutartyse numatyta, jog švietimo bendruomenių asociacijų projektuose numatytos veiklos turės būti atliktos iki 2012 m. lapkričio 15 d., ataskaitos apie jų įgyvendinimą pateiktos UPC.

Projektams skirtos lėšos asociacijas pasieks iki 2012 m. gegužės pabaigos. Asociacijos rengs metodinę medžiagą – detaliuosius pamokų planus ir scenarijus, išleis metodines priemones leidiniu ar kompaktine plokštele, organizuos mokymus, seminarus, konferencijas.

Giedrė Čiapienė,
UPC metodininkė,
tel. (8 5) 277 2194,
el. p. giedre.ciapiene@upc.smm.lt

 

 
Informacija atnaujinta 2012-05-04 02:00:00