Ugdymo plėtotės centras

Švietimo asociacijų forumas pritarė VUBP projektams

Gruodžio 17 d. Vilniuje vykusiame švietimo asociacijų forume „Vidurinio ugdymo bendrosios programos: susitarimai ir bendradarbiavimo gairės“ buvo teigiamai įvertinti pakoreguoti Vidurinio ugdymo bendrųjų programų (VUBP) projektai, priimta jiems pritarianti rezoliucija. Rezoliuciją pasirašė 22 švietimo asociacijos.

Forume dalyvavę dalykų mokytojų, mokyklų vadovų, mokinių tėvų, mokinių, švietimo centrų asociacijų atstovai, Švietimo ir mokslo ministerijos (ŠMM) ir Ugdymo plėtotės centro (UPC) specialistai apžvelgė, dalykiškai įvertino pakoreguotus VUBP projektus. Programų projektų kūrėjai pasidžiaugė, kad pirmą kartą sulaukta tokio didžiulio grįžtamojo ryšio, jog daugelis šalies mokytojų turėjo galimybę teikti siūlymus, reikšti nuomonę dėl VUBP.

Asociacijų atstovai, UPC specialistai įvertino nuveiktą darbą ir pažymėjo, kad rezultatai bus pastebimi tik maždaug po poros metų: tai yra evoliucinis procesas. Buvo siekiama, kad programos būtų laisvesnės, kad pedagogų iniciatyva nebūtų ribojama, kad programos būtų orientuotos į kompetencijų ir gebėjimų ugdymą. Forume akcentuota, kad svarbiausias programų koregavimo tikslas – kokybiškesnis ir prieinamesnis mūsų vaikams mokymasis.


Forumo dalyvių nuomone, kartu su naujomis programomis, į mokyklas turi ateiti naujos metodinės rekomendacijos, į kabinetus - nauja įranga, turi būti parengtos naujos užduotys, kiti vertinimo kriterijai. Renginyje ne kartą skambėjo ir kitas svarbus akcentas – artimiausiu metu suderinti pakoreguotas programas su egzaminų programomis.


Apibendrindama forumo rezultatus, ŠMM Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus vedėja Loreta Žadeikaitė palinkėjo švietimo bendruomenės nariams ir toliau būti vieningiems, o ne abejingiems. Jos nuomone, šis forumas parodė, kad pasirinktas atviros diskusijos metodas pasiteisino, suteikė daugiau pasitikėjimo, noro bendradarbiauti.


Rezoliucijos tekstas pridedamas.
Pažyma ir dalyvių sąrašas


Forumo vaizdo medžiaga.

Nuotraukose pateikiamos forumo akimirkos:


UPC IT skyrius

Tel. (8 5) 210 9831

 

 
Informacija atnaujinta 2011-01-10 01:00:00
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.