Ugdymo turinio kaitos planai aptarti su švietimo bendruomenių asociacijų atstovais

Birželio 28 d. Ugdymo plėtotės centre susitiko švietimo bendruomenių asociacijų, LR švietimo ir mokslo ministerijos ir Ugdymo plėtotės centro atstovai. Susitikimo tikslas – aptarti ugdymo turinio atnaujinimo darbus ir bendras 2018–2019 mokslo metų veiklas. Globalėjantis pasaulis, nuolat besikeičianti visuomenė ir vaikai, sumaniai besinaudojantys informacinėmis technologijomis, kelia didelius iššūkius švietimui.

UPC direktorius Giedrius Vaidelis savo pranešime pabrėžė poreikį mažinti didelį atotrūkį tarp besimokančiųjų mieste ir kaime, siaurinti dalykinį turinį. Taip pat vadovas pristatė planuojamus vertinimo sistemos pokyčius. G. Vaidelis kalbėjo apie galimybes dar labiau išnaudoti kitokias mokymosi erdves ir formatus: muziejus, mokslo centrus, įmones, bendruomenes, įvardijo poreikį skirti daugiau dėmesio praktiniam, laboratoriniam, projektiniam darbui.

Renginyje buvo pristatyti ugdymo turinio kaitos planai, keturių UPC vykdomų Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuojami projektai šioje srityje ir išklausytos švietimo bendruomenių asociacijų atstovų pastabos ir reakcijos. UPC darbuotojams buvo svarbu sužinoti, ką asociacijų atstovai mato kitaip ir kaip galėtų prisidėti prie planuojamų veiklų atnaujinant ugdymo turinį iki 2020 metų.

Džiugu, kad asociacijų atstovai aktyviai dalyvavo susitikime ir išreiškė norą bendradarbiauti atnaujinant ugdymo turinį. Juk būtent mokytojai yra tie žmonės, kurių indėlis bus svarbiausias siekiant bendro tikslo – išauginti sąmoningą ir atsakingą pilietį, pasiruošusį prisitaikyti prie nuolat besikeičiančios aplinkos. Susitikimo metu buvo pabrėžta, kad ugdymo turinio kaitos procesas yra nuolatinis ir svarbūs sprendimai bus priimti bendradarbiaujant su mokytojų bendruomene.

LR švietimo ir mokslo ministerija ir Ugdymo plėtotės centras ir toliau tikisi didelės švietimo bendruomenių, ypač mokytojų, asociacijų pagalbos ir konstruktyvaus bendradarbiavimo. Mokytojų asociacijų vaidmuo yra labai reikšmingas atnaujinant ugdymo turinį ir su juo supažindinant ne tik visus mokytojus, bet ir tėvus, mokslo bei verslo atstovus, plačiąją visuomenę.

Giedrė Čiapienė
Asta Monkevičienė

 

 
Informacija atnaujinta 2018-06-29 15:34:01