Išleistos knygos apie specialiųjų poreikių vaikų ugdymą

Vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, socialinis elgesys ugdymo įstaigose dažnai lavinamas eklektiškai, neturint aiškaus plano. Pedagogams stinga paprastų, konkrečių, grupinėje veikloje lengvai pritaikomų metodų, skirtų vaikų socialinio elgesio formavimui. JAV mokslininkų parengtoje ir Ugdymo plėtotės centro į lietuvių kalbą išverstoje knygoje „Kaip pagerinti vaikų socialinį elgesį“ pristatoma ugdymo programa „Tiesioginis vaikų socialinio elgesio mokymas“. Tai išsamus ir nesudėtingai įgyvendinamas ugdymo planas 3–7 metų vaikams, padėsiantis pedagogams lavinti jų bendravimo įgūdžius, reikalingus norint kurti bendradarbiavimu grįstus socialinius santykius.

Taip pat išleista Europos specialiojo ugdymo plėtros agentūros ataskaita „Ikimokyklinis įtraukusis ugdymas. Naujos įžvalgos ir įrankiai“, skirta ikimokyklinio įtraukiojo ugdymo politikai ir praktikai analizuoti.

Knygos bus skirtos ikimokyklinio ugdymo įstaigoms, dirbančioms su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais vaikais.

Ugdymo plėtotės centro informacija

 

 
Informacija atnaujinta 2019-01-18 15:25:24