Kviečiame dalyvauti projekto MARCH veikloje „Gamtos mokslų tiriamieji darbai“

Ugdymo plėtotės centras įgyvendina Europos Komisijos Mokymosi visą gyvenimą programos projektą MARCH (angl. Make Science Real in Schools). Projekte dalyvauja partneriai iš 7 šalių (Bulgarijos, Graikijos, Jungtinės Karalystės, Lietuvos, Portugalijos, Serbijos ir Vokietijos).  Projekto tikslas – pateikti gamtamokslinio ugdymo mokyklose apžvalgą, padėti kurti Mokymosi visą gyvenimą programos tema ir turiniu susijusių projektų tinklą, skatinti įžvalgų, gerosios praktikos, taikant inovatyvias metodikas gamtos mokslų ugdymui, sklaidą.

Kviečiame mokyklas dalyvauti šio projekto veikloje „Gamtos mokslų tiriamieji darbai“, kurios tikslas – didinti gamtos mokslų patrauklumą, įtraukti mokinius į praktinę veiklą, skatinti tyrinėti ir spręsti problemas bendradarbiaujant.

Mokyklos kviečiamos pasirinkti po 2 tiriamuosius darbus (biologijos, chemijos, fizikos ar integruoto gamtos mokslų kurso, 7–11 kl.), kuriuos atliktų keliais būdais: naudodami realias priemones ir prietaisus, šias priemones ir prietaisus naudodami kartu su kompiuterine laboratorija, naudodami virtualią laboratoriją.

Visi projekto veiklos „Gamtos mokslų tiriamieji darbai“ dalyviai parengs atliktų darbų pristatymus  (gali būti vaizdo failų formatu ar pan.), kuriuose atskleis įvairiais būdais atliekamų tiriamųjų darbų privalumus ar trūkumus, pateiks mokinių nuomonę.

Taip pat bus organizuojamas seminaras, kuriame mokytojai peržiūrės tiriamųjų darbų pristatymus ir atrinks geriausius kiekvieno dalyko darbus pagal pateiktus kriterijus. Iš viso bus atrinkti 8 geriausi tiriamieji darbai (2 biologijos, 2 chemijos, 2 fizikos ir 2 integruoto gamtos mokslų kurso), kuriuos pagal pasirinktą dalyką su savo mokiniais išbandys visos projekto veikloje dalyvavusios mokyklos.

Atlikusios tiriamuosius darbus mokyklos ir jų mokiniai internetu balsuos už kiekvieną darbą. Daugiausia palankių vertinimų surinkę 4 (po vieną visų kategorijų) arba 3 (jei kurios nors kategorijos darbo neatsirastų) darbai taps nugalėtojais.

Baigiamojoje projekto veiklos konferencijoje bus demonstruojami geriausių darbų pristatymai, nurodoma jų pridedamoji vertė, pateikiami mokinių ir mokytojų atsiliepimai. Į konferenciją bus pakviesti visi veikloje dalyvavę mokytojai su mokinių komandomis, asocijuoti partneriai, žiniasklaidos atstovai ir projekto partneriai iš Vokietijos leidybos kompanijos „Jungvornweg“, kuri publikuoja leidinius vaikams ir jaunimui apie gamtos mokslus, matematiką ir šiuolaikines technologijas. Dalyviams bus įteikti pažymėjimai, geriausi darbai apdovanoti prizais.

Kviečiame dalyvauti Europos Komisijos Mokymosi visą gyvenimą programos projekto MARCH veikloje „Gamtos mokslų tiriamieji darbai“. Veiklos trukmė: 2014 m. rugsėjis – 2015 m. kovas.

Registracija iki 2014 m. gegužės 30 d.

Registracijos forma:

Informacija apie atrankos rezultatus bus pateikta iki 2014 m. birželio 15 d.

Iškilus klausimams rašykite nurodytu el. pašto adresu march@upc.smm.lt

 

 
Informacija atnaujinta 2014-04-29 08:28:14
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.