Prasideda metodinės dienos „Metodinės medžiagos naudojimo galimybės“

Ugdymo plėtotės centras (UPC) balandžio 1–29 d. rengia metodines dienas savivaldybių dalykų mokytojų metodinių būrelių pirmininkams „Metodinės medžiagos naudojimo galimybės“.

Kaip sakė UPC direktorius Giedrius Vaidelis, metodinės dienos siekia kelių tikslų – aptarti mokinių pasiekimų vertinimo ugdymo procese svarbą, pristatyti ATGIMS (angl. STEM – science, technology, engineering and mathematics) aukštųjų technologijų, gamtos mokslų, informacinių technologijų ir matematikos stiprinimo kryptis, supažindinti su metodinės medžiagos panaudojimo galimybėmis gerinant bendrojo meninio ugdymo kokybę, dalytis gerąja metodinio darbo patirtimi bei susitarti dėl tolimesnių darbo krypčių.

Ugdymo turinio įgyvendinimo ir organizavimo skyriaus duomenimis, į metodines dienas aktyviai registruojasi socialinio ir dorinio ugdymo, matematikos, informacinių technologijų, gamtamokslinio ugdymo, lietuvių kalbos, etninės kultūros, pradinio ugdymo, užsienio kalbų, meninio ugdymo, tautinių mažumų gimtųjų kalbų, specializuoto ugdymo krypties (dailės, muzikos), technologijų, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų metodinių būrelių pirmininkai iš visų savivaldybių. 

Metodinių dienų programos:
Dorinis ugdymas
Etninė kultūra
Gamtos mokslai
Informacinės technologijos
Lietuvių kalba
Matematika
Meninis ugdymas
Pradinis ugdymas
Socialinis ugdymas
Specializuoto ugdymo krypties mokyklų (dailės, muzikos dalies)
Tautinių mažumų gimtųjų kalbų (rusų, lenkų, baltarusių)
Technologijų
Užsienio kalbų

Anatolijus Jakimovas
IT skyriaus metodininkas

 

 
Informacija atnaujinta 2014-04-02 16:06:05
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.