Kviečiame mokytojus registruotis į vadybinių kompetencijų plėtojimo mokymus

Ugdymo plėtotės centras, įgyvendindamas projektą „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (II etapas)“, tęsia atranką į vadybinių kompetencijų plėtojimo mokymus.

Vadybinių kompetencijų plėtojimo mokymų tikslas – mokytojo asmeninių ir profesinių kompetencijų tobulinimas. Tik savimi pasitikintis, smalsus ir kūrybiškas mokytojas gali visapusiškai atsiskleisti ir pasiekti geriausių rezultatų. Mokymuose kviečiami dalyvauti mokytojai, norintys pažinti save ir kitus, siekiantys eksperimentuoti, patirti, bendradarbiauti, išmokti.

Siūlomos mokymų temos

„Mokymo(si) aplinkos kūrimas: pagalba mokiniui ir mokytojui“

Dažnai būna sunku pripažinti, kad ko nors nežinome, tačiau tinkama mokymosi aplinka leidžia atsikratyti šios baimės, skatina mąstyti kritiškai ir nuolat tobulėti.

„Mokymo(si) aplinkos kūrimas: pagalba mokiniui ir mokytojui“ – mokymai, skirti funkcionalios mokymo(si) aplinkos kūrimo ir palaikymo galimybėms pristatyti ir aptarti, siejant jas su informacinių technologijų taikymu, informacijos paieškos patikimumo, adekvatumo klausimais.

„Kaip problemas paversti galimybėmis: konfliktų valdymas ir streso įveikimas“

Įtampa, stresas ir konfliktinės situacijos kartais tampa kasdieniais gyvenimo palydovais. Todėl labai svarbu mokėti pažvelgti į įvairias situacijas iš šalies ir sudaryti sau sąlygas geriau jaustis.

„Kaip problemas paversti galimybėmis: konfliktų valdymas ir streso įveikimas“ – praktinėmis užduotimis, gerosios patirties nagrinėjimu ir teorinėmis įžvalgomis pagrįsti mokymai, kurių tikslas – gerinti pedagogų asmeninį efektyvumą valdant konfliktus ir stresą. Per užsiėmimus bus nagrinėjamos tarpasmeninių santykių, bendravimo įpročių temos, teigiamo nusiteikimo ir geros savijautos ryšys.

„Kaip įgyvendinti savo idėjas? Mokymai iniciatyviems mokytojams“

Neretai dauguma idėjų telieka mūsų mintyse. Idėjos įgyvendinimas yra sudėtingas procesas, reikalaujantis sistemingo planavimo.

Mokymuose bus pasiūlytos teorinės paskaitos ir praktinės užduotys, padedančios stiprinti mokytojų iniciatyvumo, projektų kūrimo ir vykdymo, komandinio darbo įgūdžius. Juose bus nagrinėjamos šios temos ir praktikos: idėjų fiksavimas, stebėjimas, analizavimas ir atranka, grupių formavimas, dinamika grupėse (mokinių grupės, mokytojų grupės (horizontaliosios ir vertikaliosios), grupės sėkmės prielaidos, darbo grupėje būdai ir metodai.

 

Mokymų trukmė – mokymai trunka 32 akad. val. (dvi temos po 16 akad. val. – keturios dienos su pertrauka).

Visos su mokymais susijusios išlaidos (kelionė, nakvynė, maitinimas) apmokamos iš Europos socialinio fondo lėšų.

Reikalavimai mokytojams, ketinantiems dalyvauti mokymuose:

  • mokymuose gali dalyvauti asmenys, turintys pedagogo kvalifikaciją ir dirbantys pagal bendrojo ugdymo programas;
  • atsižvelgdami į pasirinktas mokymų temas, pareiškėjai turi trumpai argumentuoti savo motyvaciją dalyvauti mokymuose.

Asmenys, pageidaujantys dalyvauti mokymuose, turi:

  • užpildyti paraišką internete (registracijos  anketą http://www.ugdymas.upc.smm.lt/anketa/?vadyba), pasirinkdami vieną iš temų derinių;
  • užpildytą paraišką atsispausdinti, pasirašyti ir atsiųsti skenuotą elektroninio pašto adresu ausra.puneliene@upc.smm.lt;
  • paraiškos turi būti pateiktos iki 2014 m. spalio 15 d.

Atrankos vykdymas

Atranką į mokymus vykdo Ugdymo plėtotės centras.

Sprendimas dėl atrankos rezultatų priimamas iškart po nurodyto paraiškų pateikimo termino pabaigos. Apie atrankos rezultatus Ugdymo plėtotės centras informuoja tik atrinktus pareiškėjus. Neatrinkti pareiškėjai atskirai neinformuojami.

Maloniai kviečiame dalyvauti.

Daugiau informacijos suteiks
Aušra Punelienė,
Ugdymo plėtotės centro projekto „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (II etapas)“ veiklos vadovė

M. Katkaus g. 44, 109 kabinetas, 09217 Vilnius

Tel. (8 5)  276 0554

El. p. ausra.puneliene@upc.smm.lt

 

Aušra Punelienė,
Ugdymo plėtotės centro projekto „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (II etapas)“ veiklos vadovė

 

 
Informacija atnaujinta 2014-09-19 09:34:19