Pedagogai novatoriai kėlė kvalifikaciją pagal Europos Tarybos PESTALOZZI programą

Šių metų balandžio–spalio mėnesiais 30 pedagogų novatorių Šalčininkuose, Utenoje, Šiauliuose, Kėdainiuose ir Vilniuje dalyvavo tarpkultūrinio ugdymo 160 akad. val. kvalifikacijos kėlimo mokymuose pagal Europos Tarybos PESTALOZZI programą. Tai Ugdymo plėtotės centro ir Lietuvos konfliktų prevencijos asociacijos mokymai, surengti įgyvendinant projektą „Tarpkultūrinio švietimo modelio diegimas bendrojo lavinimo mokyklose“.

Dalyviai mokėsi pagal parengtus tris tarpkultūrinio švietimo modulius: tarpkultūrinio supratimo, daugiaaspekčio istorijos dėstymo ir kalbinės bei kultūrinės įvairovės. Mokymų metu buvo nagrinėjama tarpkultūrinio švietimo ir ugdymo samprata, tarpkultūrinės kompetencijos ir jų ugdymo metodikos pagrindai, portfolio ir pamokų planų rengimo metodiniai ir metodologiniai aspektai. Pedagogai aptarė mokytojų požiūrį į pokyčius, pedagogų kompetencijų stiprinimą ir pan. Dirbdami kūrybinėse grupėse, dalijosi gerąja patirtimi, konsultavo vieni kitus, demonstravo įgytus įgūdžius, perprastus metodus. Mokymų dalyvė Rasa Cicėnienė, Kėdainių „Atžalyno“ gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, džiaugiasi, kad mokymuose daug dėmesio buvo skirta tolerancijai, kurios būtinai mokys ir savo mokinius. Jos teigimu, buvo mokomasi į įvairias situacijas žvelgti įvairiapusiškai ir geriau suprasti kitaip mąstančius. Taip pat dalyviai gilinosi į dalyvavimo PESTALOZZI programoje galimybes bei diskutavo apie tolesnį tarpkultūrinio švietimo plėtojimą mokyklose. Vienas mokymų dalyvis, susidomėjęs seminarų temomis, gilino savo tarpkultūrinio ugdymo kompetencijas PESTALOZZI programoje Briuselyje.

Mokymuose kvalifikaciją kėlė pedagogų komandos iš Šalčininkų Jano Sniadeckio gimnazijos, Šalčininkų rajono Butrimonių Anos Krepštul vidurinės mokyklos, Vilniaus „Saulėtekio“ vidurinės mokyklos, Kėdainių „Atžalyno“ gimnazijos, Utenos Dauniškio gimnazijos, Šiaulių Simono Daukanto gimnazijos.

Projektas „Tarpkultūrinio švietimo modelio diegimas bendrojo lavinimo mokyklose“ finansuojamas pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos prioriteto VP1-2 „Mokymasis visą gyvenimą“ priemonę VP1-2.2-ŠMM-05-K „Kalbų mokymo, verslumo ugdymo ir inovatyvių švietimo metodų kūrimas ir diegimas“.

Saulius Samulevičius
Suaugusiųjų tęstinio ugdymo skyriaus vedėjas

 

 
Informacija atnaujinta 2012-10-17 02:00:00
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.