Teisininko konsultacijos mokytojams, mokiniams ir tėvams

Ugdymo plėtotės centras (UPC) telefonu (8 5) 275 23 62 pradėjo teikti kvalifikuotą teisinę pagalbą Lietuvos mokyklų bendruomenėms. Centro teisininkai mokytojus, mokyklos vadovus, mokinius ir jų tėvus konsultuoja dėl visų bendruomenės narių teisių, pareigų bei atsakomybės.

Konsultacijos vyksta darbo dienomis nuo 8 val. iki 17 val. (pirmadienį-ketvirtadienį), o penktadienį – nuo 8 val. iki 15.45 val. Atkreipiame dėmesį, kad UPC teisininkai konsultuoja tik su darbo teisiniais santykiais nesusijusiais klausimais.

Teisinės pagalbos ir konsultacijų teikimą mokyklų bendruomenėms inicijavo Švietimo ir mokslo ministerija, siekdama užtikrinti saugesnę aplinką mokyklose. Pasak ministerijos specialistų, kurti nemokamos teisinės pagalbos modelį mokyklų bendruomenėms nutarė darbo grupė, kurioje dalyvavo mokyklų vadovai, asociacijų, mokytojų profesinių sąjungų, Vaiko teisių kontrolieriaus įstaigos atstovai.

Panaši teisinės pagalbos mokykloms sistema veikia Didžiojoje Britanijoje.

Anatolijus Jakimovas

UPC IT skyriaus metodininkas

 

 
Informacija atnaujinta 2012-09-05 02:00:00
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.