Menų mokyklinis brandos egzaminas

Menų mokyklinis brandos egzaminas: sėkmės, patirties apibendrinimas

Siekdami padėti sėkmingai įgyvendinti menų mokyklinį brandos egzaminą, Švietimo ir mokslo ministerija, Nacionalinis egzaminų centras ir Ugdymo plėtotės centras 2013 m. sausio–balandžio mėn. organizavo dešimt renginių, skirtų menų mokyklinio brandos egzamino sklaidai:

  • 7 seminarai vidurinio ugdymo (11–12 klasių ar III–IV gimnazijos klasių) menų dalykų (dailės, muzikos, šokio, teatro, filmų kūrimo, fotografijos, grafinio dizaino, kompiuterinių muzikos technologijų) mokytojams;
  • 2 konsultacijos vaizdo konferencijose mokytojams ir mokiniams, pasirinkusiems laikyti menų mokyklinį brandos egzaminą;
  • 1 vaizdo konferencija savivaldybių administracijų švietimo padalinių specialistams, atsakingiems už brandos egzaminus, ir ugdymo įstaigų, kuriose mokiniai rengiasi menų mokykliniam brandos egzaminui, vadovams.

Konsultacijos vaizdo konferencijose vyko šešiuose Lietuvos regionuose: Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje, Šalčininkuose, Šiauliuose ir Vilniuje.

Renginių medžiaga

Darbo grupių pristatymai: aprašo turinys, laikaraštis

Dokumentai, reglamentuojantys menų mokyklinį brandos egzaminą

 

 
Informacija atnaujinta 2013-12-17 09:03:00