Įvyko brandos egzaminų koreguojamų programų projektų viešieji svarstymai

Balandžio 18–21 d. Kaune, Šiauliuose, Klaipėdoje ir Vilniuje vyko brandos egzaminų (2013 m.) koreguojamų programų projektų viešieji svarstymai, kuriuose dalyvavo per 500 Lietuvos pedagogų, tėvų, mokinių savivaldos ir aukštųjų mokyklų atstovų.

Ugdymo plėtotės centro organizuotose regioninėse diskusijose ir interneto svetainėje buvo aptariami kiekvieno dalyko egzamino tikslai, diskutuota dėl mokinių pasiekimų vertinimo pagal gebėjimų pobūdį, aptariama turinio sritis, užduoties struktūra ir klausimai bei mokinių darbų vertinimas.

Diskusijų dalyviai pateikė įvairiausių pastabų, siūlymų ir pakeitimų, kaip koreguoti egzaminų programas. Šiuo metu visi pateikti siūlymai analizuojami ir, atsižvelgus į esmines pastabas ir siūlymus, brandos egzaminų koreguojamų programų projektai bus konkretinami ir tobulinami.

Su programų projektų pokyčiais galima susipažinti centro svetainėje adresu http://www.upc.smm.lt/veikime/be/.

Renginių pažymos ir dalyvių sąrašai:
Kaunas
Klaipeda
Siauliai
Vilnius

Renginio medžiaga:
Brandos egzaminų programų kaitos kryptys 2013 m.

UPC IT skyrius

 

 
Informacija atnaujinta 2011-04-29 02:00:00
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.