Kviečiame į konferenciją „Naujos kartos mokyklos biblioteka“

Kviečiame dalyvauti tarptautinėje konferencijoje „Naujos kartos mokyklos biblioteka“, kuri vyks rugpjūčio 6–7 dienomis Vilniaus universiteto Teatro salėje (Universiteto g. 3, Vilnius).

Renginys skirtas visiems, kurie domisi mokyklų bibliotekų ir informacinių centrų veikla: švietimo politikams ir specialistams, mokyklų vadovams, mokyklų bibliotekų ir informacinių centrų darbuotojams, mokytojams, kitiems švietimo bendruomenės nariams.

Renginio organizatorius – Ugdymo plėtotės centras, partneriai – Tarptautinė bibliotekininkų asociacijų federacija (IFLA) ir Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultetas.

Konferencijos programa

Conference programme

Registracija į renginį vyksta www.registracija.inmedio.lt

Išsamesnę informaciją apie renginį teikia Ona Aidukienė elektroniniu paštu ona.aidukiene@upc.smm.lt, telefonu (8 5) 204 5497 nuo 9 iki 15.30 val.

Daina Karlonaitė
Projekto „Mokyklų bibliotekų darbuotojų kompetencijos tobulinimas,
taikant šiuolaikines priemones“ vadovė

 
Informacija atnaujinta 2012-07-26 02:00:00