Dar daugiau pedagogų bus pasirengę mokyti sėkmei

Rugpjūčio 21–22 d. prasidės mokymai pagal Britų Tarybos ir Ugdymo plėtotės centro įgyvendinamą kvalifikacijos tobulinimo programą „Mokome sėkmei“ (angl. Teaching for success). Didelio populiarumo ir mokytojų susidomėjimo sulaukusi programa įgyvendinama antrus metus iš eilės.

Rugpjūtį vyks įvadiniai šios programos mokymai, kuriuose dalyvaus daugiau nei 100 įvairių dalykų mokytojų. Vėliau dalyviai persikels į virtualią aplinką – dalyvaus nuotoliniuose internetiniuose kursuose. Žiemą visi dalyviai bus kviečiami į baigiamuosius programos mokymus. Anglų kalba vykdoma programa suburs ne tik anglų kalbos, bet ir kitų dalykų mokytojus: informacinių technologijų, matematikos, biologijos, lietuvių kalbos, istorijos, geografijos, muzikos. Programoje ketina dalyvauti ir keletas direktorių pavaduotojų ugdymui.

Šių metų „Mokome sėkmei“ programos turinys yra šiek tiek atnaujintas, atsižvelgus į pirmųjų metų programos dalyvių pasiūlymus ir konsultuojantis su programos lektoriais. Lektoriai Nicky Hockly ir Paulas Braddockas dalyviams pristatys „Mokome sėkmei“ programą, ves bendras paskaitas kritinio mąstymo ir skaitmeninio raštingumo, mobiliųjų įrenginių taikymo ugdymo procese, virtualios mokytojų bendruomenės temomis. Vėliau dalyviai bus kviečiami į darbą grupėse su Teodora Naiba, Cristiana Osan ir Debbie Candy. Dalyviai analizuos pagrindines vertinimo mokymuisi strategijas ir suplanuos, kaip jas gali pritaikyti savo klasėje. Išmoks atpažinti mokinių motyvacijos trūkumo priežastis ir atsirinkti tinkamas mokinius motyvuojančias veiklas. Papildys savo žinias apie neurologinę įvairovę, įtraukiajam ugdymui palankią edukacinę aplinką, planuos užduotis, kurios skatintų kiekvieno vaiko mokymąsi.

Programos dalyviai jau nekantrauja sutikti lektorius ir prieš prasidedant mokslo metams pasisemti naujų idėjų. Kokie dalyvių įspūdžiai ir lektorių įžvalgos – pasiteirausime mokymų metu.

Programa „Mokome sėkmei“ (angl. Teaching for success) – tai akredituota mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programa įvairių dalykų mokytojams, siekiantiems pagerinti naujųjų technologijų ir informacijos valdymo bei ugdymo(si) aplinkų, ugdymosi turinio ir situacijų įvairovės kūrimo kompetencijas. Ši programa unikali tuo, kad kontaktiniai užsiėmimai derinami su nuotoliniu mokymu. Tokia pati programa įgyvendinama ir Latvijoje bei Estijoje.

Rūta Mazgelytė,
viešųjų ryšių specialistė

 

 
Informacija atnaujinta 2018-08-07 17:04:31
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.