Mokau ir mokausi sėkmei

Siekdami mokinius sėkmingai mokyti, privalome nuosekliai mokytis patys, nuolat papildyti savo žinias ir semtis patirties vieni iš kitų. Neretai tai darome gerosios patirties pasidalijimo renginiuose, metodiniuose susitikimuose. Svarbu nepamiršti, jog mus supa ir kiti neišsemiami idėjų šaltiniai, kuriais galime pasinaudoti. Juk kasdien mokomės iš kolegų, mokinių ir aplinkos. Siūlome Jums pasimokyti iš kolegės – Vilniaus Martyno Mažvydo progimnazijos mokytojos Eglės Bridikienės.

Apžvelgdama dešimties modulių nuotolinį Britų tarybos ir Ugdymo plėtotės centro „Mokome sėkmei“ (angl. „Teaching for success“) kursą, mokytoja dalijasi dalyvavimo programoje „Mokome sėkmei“ patirtimi ir pristato, kaip mokymų medžiagą pritaiko organizuodama ugdymą. „Gavome visko labai daug, bet papasakosiu, prie ko labiausiai „prisiliečiau“, kas man buvo nauja ir ką praktiškai naudoju pamokose“, – pažymi Eglė.

Kalbėdama apie programą „Mokome sėkmei“, Eglė ne tik pasidalija, kokių naujų resursų pamokai organizuoti atrado (komiksų kūrimo programėle svetainėje www.makebeliefscomix.com, socialiniu tinklu Pinterest), bet ir atvirai papasakoja apie patirtą stresą filmuojant pačios vedamą pamoką, ją peržiūrint bei aptariant su kolegomis. Nors pamokos filmavimas naudojant „Iris connect“ įrangą buvo nemenkas iššūkis, tai padėjo suprasti gerosios patirties dalijimosi svarbą. Todėl vienas iš pagrindinių Eglės kvietimų – bendradarbiauti su šalia esančiu kolega. Tai labai svarbu ir naudinga. „Dalijimasis tuo, ką sužinojai, yra puiki priemonė išmokti, prisiminti, tai labai vertinga patirtis“, – sako Eglė.

Kiekvieną savaitę programos dalyviams teko atlikti užduotis nuotoliniu būdu, konsultuojantis su savo grupės moderatoriais. Nuotoliniai mokymai, anot mokytojų, dalyvavusių programoje, buvo pakankamai intensyvūs. Todėl svarbiausia, dalyvaujant tokiuose mokymuose, susiplanuoti savo laiką ir drąsiai bendrauti su grupės moderatoriumi. Pranešime (žr. pateiktis žemiau) – keli Eglės patarimai kolegoms, ketinantiems dalyvauti nuotoliniuose mokymuose.

Programoje „Mokome sėkmei“ iš viso dalyvavo 180 mokytojų, kurie yra ne tik anglų kalbos, bet ir kitų dalykų mokytojai. Mokymai vyko anglų kalba. Visa mokymų medžiaga – anglų kalba.

Atsakymas: TAIP. Britų taryba drauge su Ugdymo plėtotės centru ketina ir kitais mokslo metais kviesti mokytojus dalyvauti „Mokome sėkmei“ programoje.

Mokytojos Eglės Bridikienės pranešimo „Mokau ir mokausi sėkmei“ vaizdo įrašas ir pateiktis.

Rūta Mazgelytė,
Viešųjų ryšių specialistė

 

 
Informacija atnaujinta 2018-04-17 16:36:35
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.