Gera pradžia – pusė darbo: startavo kvalifikacijos tobulinimo programa „Mokome sėkmei“

Kaitinant saulei ir viliojant pliūkštelėti į ežerą ar jūrą, rugpjūčio 16–18 d. mokytojai gausiai rinkosi į Britų tarybos ir Ugdymo plėtotės centro organizuotus programos „Mokome sėkmei“ mokymus. Mokymų tikslas – supažindinti mokytojus su kvalifikacijos tobulinimo programa, apžvelgti XXI amžiuje aktualias kompetencijas, aptarti žemesniuosius ir aukštesniuosius kognityvinius gebėjimus ir išbandyti naujų metodų kompetencijoms ugdyti. Mokymus vedė patyrę Britų tarybos lektoriai: Chrisas Thornas (D. Britanija), Cristiana Osan (Rumunija) bei Teodora Naiba (Rumunija). Anglų kalba vykę mokymai sutraukė gausų būrį ne tik anglų kalbos, bet ir kitų dalykų mokytojų – matematikos, gamtos mokslų, informatikos, lietuvių kalbos ir literatūros – iš visos Lietuvos. Bliuško vyraujanti nuomonė, jog šiltomis atostogų dienomis net ir viskuo besidomintys mokytojai gali būti pasyvesni nei įprastai – į mokymus atvyko beveik visi užsiregistravusieji. Dalyvavo net 180 mokytojų!

Į rugpjūčio 16–18 d. vykusius mokymus atvykę mokytojai dalyvavo trijose teminėse sesijose. Pirmojoje sesijoje dalyviai su lektoriais išsiaiškino „Mokome sėkmei“ ypatybes, diskutavo apie buvimą reflektuojančiu ir nuolat besimokančiu praktiku. Antrojoje sesijoje lektoriai apžvelgė XXI amžiuje aktualias kompetencijas: kritinio mąstymo ir problemų sprendimo, bendravimo ir bendradarbiavimo, kūrybiškumo ir vaizduotės, skaitmeninio raštingumo bei lyderystės ir asmeninio tobulėjimo bei su dalyviais atliko įvairių praktinių veiklų, dalijosi idėjomis ir strategijomis, tobulinančiomis mokinių kompetencijas. Trečiojoje sesijos dalyje mokytojai kūrė užduotis mąstymo gebėjimams ugdyti, analizavo, kaip vertinti užduotis ir veiklas pagal mąstymo gebėjimus.

Visų trijų sesijų metu netrūko tiek teorinės informacijos, tiek praktinės veiklos, leidžiančios mokytojams čia pat, pasitariant su kolegomis, išbandyti lektorių siūlomus naujus arba kiek primirštus, tačiau puikiai veikiančius metodus. Pasak lektorės Teodoros Naibos, nors kiekvienoje sesijoje buvo pateikiamas teorinis pagrindas, kuris mokytojams patiko bei skatino kelti klausimus, sesijų metu visi trys lektoriai stengėsi pateikti įvairių klasėse pritaikomų veiklų pavyzdžių. „Paprastai mokytojai ypač vertina galimybę išbandyti naujas idėjas, kurios padėtų suplanuoti įdomesnes ir naudingesnes pamokas mokiniams ir – kodėl gi ne? – padaryti mokytojų gyvenimus šiek tiek lengvesnius“, – sakė Teodora. Jai antrino lektorius iš D. Britanijos Chrisas Thornas: „Sesijos suveikė kaip idėjų forumas, kuriame mokytojai pasidalijo savo patirtimi su kolegomis ir papasakojo, kokie ugdymo metodai veikia Lietuvoje. Pasisėmiau naujų idėjų iš Lietuvos mokytojų ir nekantrauju jas pats išbandyti.“ Cristianos Osan teigimu, nors sesijos buvo intensyvios, ją labai sužavėjo atmosfera: „Jaučiuosi palaiminta, kad galėjau sutikti tokius entuziazmu trykštančius mokytojus, kurie yra sąmoningi savo nuolatinio kvalifikacijos tobulinimo atžvilgiu, negaili savo laiko ir energijos, kad tobulėtų profesinėje ir asmeninėje srityje.“

Kartais būgštaujant dėl pedagogų anglų kalbos žinių, užsiėmimai mokytojams šia kalba nėra dažnas kvalifikacijos tobulinimo reiškinys. Visos mokymų sesijos (kaip ir programa „Mokome sėkmei“) vyko anglų kalba, tačiau mokymuose noriai dalyvavo ne tik anglų kalbos mokytojai, bet ir kitų disciplinų mokytojai. Kursų dalyvių bei lektorių įspūdžiai nuteikia optimistiškai – turime puikiai anglų kalbą mokančių mokytojų. „Šie kursai man buvo tam tikras iššūkis, kurį visgi pasiryžau priimti. Nemažai streso kėlė būtent tai, kad bus dėstoma angliškai, tačiau dėstymas anglų kalba tikrai pasiteisino, atėjus į kursus tas stresas ir nerimas dingo, jaučiausi tikrai gerai, o ir anglų kalbos patobulinimo galimybė tikrai naudinga. Savo grupėje girdėjau ne vieną anglų kalbos mokytoją, besidžiaugiantį tokia galimybe“, – savo įspūdžiais dalijosi Andželika Aleksandravičiūtė, Vilniaus Sofijos Kovalevskajos gimnazijos lietuvių k. ir literatūros mokytoja. „Mane maloniai nustebino tai, kaip skirtingų dalykų mokytojai susivienijo su anglų kalbos mokytojais ir visi drauge bandė kūrybiškai pritaikyti sesijų metu pristatytas veiklas savo dalykų pamokoms“, – teigė lektorė Teodora Naiba.

Patyrę lektoriai, aktualus ir praktiškas mokymų turinys, geras dalyvių nusiteikimas ir atvirumas naujoms idėjoms – lėmė puikų programos „Mokome sėkmei“ startą. O gera pradžia – pusė darbo! Tuo galės įsitikinti mokiniai, išvydę iš mokymų sugrįžusių mokytojų spindinčias akis jau rugsėjį.

Daugiau nuotraukų

Mokymų dalyvių atsiliepimai:

Karolis Baliutis, Merkinės Vinco Krėvės gimnazijos anglų kalbos mokytojas: „Naudingiausia buvo darbas grupėse su įdomiais bei aktyviais žmonėmis. Iš seminaro pasisėmiau naujų mokymo metodų, ypač patiko žaidimai, į kuriuos buvo įtraukti visi dalyviai. Seminaras buvo efektyvus ir tikslingas, nes buvo orientuotas į praktinę dalį.“

Staselė Riškienė, Sigita Vaitkuvienė ir Jurgita Katilienė, Šiaulių r. Kuršėnų Pavenčių mokyklos anglų kalbos mokytojos: „Mūsų grupė dirbo vadovaujama lektorės Christianos. Pirmiausia sužavėjo jos išsilavinimas, pasiekimai bei profesinė patirtis, tačiau dirbant susižavėjimas tik stiprėjo: lektorė puikiai valdo auditoriją, geba matyti kiekvieną dalyvį grupėje, nuolat stebi dalyvių poreikius bei į juos atsižvelgia, pateikia praktinių pavyzdžių ir turi puikų humoro jausmą. Sudėtingus teorinius dalykus lektorė pristatydavo per praktines užduotis – taip ne tik įtraukdama dalyvius į pažintinį procesą, bet ir pateikdama pavyzdžių, kaip ugdyti mokinius ir kokie metodai geriausiai veikia pamokoje.“

Andželika Aleksandravičiūtė, Vilniaus Sofijos Kovalevskajos gimnazijos lietuvių k. ir literatūros mokytoja: „Labai patiko lektoriaus prisistatymo metodas, kadangi šiemet taip pat turėsiu naują klasę, susitiksiu su naujais žmonėmis, manau, panaudosiu jį. Metodas įgalina mokinius mąstyti, o ne pasyviai ir nuobodžiai išklausyti informaciją.“

Rugpjūčio 16–18 d. vykę mokymai yra tęstinės kvalifikacijos tobulinimo programos „Mokome sėkmei“ (angl. Teaching for Success), skirtos įvairių dalykų mokytojams, įgyvendinantiems bendrąsias ugdymo programas, dalis. Programą sudaro kontaktiniai (praktiniai) užsiėmimai, internetiniai moduliai ir moderuojami kursai virtualioje aplinkoje.

Rūta Mazgelytė,
Viešųjų ryšių specialistė

 

 
Informacija atnaujinta 2017-08-23 17:02:28
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.