Elektroninė lietuvių kalbos ir literatūros chrestomatija 11–12 klasei

Lietuvių kalbos ir literatūros chrestomatijos 11–12 klasei elektroninės versijos atsisiuntimo taisyklės:

Susitarimas
 • 1. Lietuvių kalbos ir literatūros chrestomatijos 11–12 klasei (toliau – Chrestomatija) elektroninė versija yra autorių teisių objektas, saugomas Berno konvencijos, Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo, taip pat kitų tarptautinių ir Lietuvos Respublikos teisės aktų. Chrestomatijos nuosavybės bei turtinės teisės priklauso Ugdymo plėtotės centrui, kuris turi išskirtinę teisę leisti ją naudoti. Chrestomatiją, vadovaujantis Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymu, galima naudoti išimtinai mokymo (-si) tikslais.

 • 2. Chrestomatijos elektroninę versiją draudžiama:
  • 2.1. naudoti komerciniais tikslais, t.y. keisti, adaptuoti, transformuoti, versti ar kurti antrinius produktus, parduoti, platinti ar kitaip siekti materialinės naudos;
  • 2. 2. naudoti pažeidžiant neturtines autorių teises numatytas Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatyme:
   • 2.2.1. teisę reikalauti pripažinti kūrinio autorystę aiškiai nurodant autoriaus vardą ant visų išleidžiamo kūrinio egzempliorių, taip pat kitu įmanomu būdu viešai atliekant kūrinį (autorystės teisė);
   • 2.2.2. teisę reikalauti, kad bet kokiu būdu naudojant kūrinį būtų nurodomas arba nebūtų nurodomas autoriaus vardas, arba būtų nurodomas autoriaus pseudonimas (teisė į autoriaus vardą);
   • 2.2.3. teisę prieštarauti dėl kūrinio ar jo pavadinimo bet kokio iškraipymo ar kitokio pakeitimo, taip pat dėl bet kokio kito kėsinimosi į kūrinį, galinčio pažeisti autoriaus garbę ar reputaciją (teisė į kūrinio neliečiamybę).
  3. Šiuo susitarimu Chrestomatijos naudotojas patvirtindamas atitinkamai pažymėtas vietas elektroniniu būdu pažymi, jog sutinka su Ugdymo plėtotės centro nurodytomis Chrestomatijos naudojimo sąlygomis.
Su taisyklėmis susipažinau ir sutinku
Vardas, pavardė:
El. paštas:
Įrašykite „UPC“:
10835 parsisiuntimų

 

 
Informacija atnaujinta 2013-11-11 08:00:00
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.