Specializuoto dailės ir muzikos ugdymo perspektyvos“. Konferencijos medžiaga

Pateikiame medžiagą iš 2012 m. kovo 16 d. Panevėžio Vytauto Mikalausko menų mokykloje vukusios teorinės-praktinės konferencijos „Specializuoto dailės ir muzikos ugdymo perspektyvos“, skirtos dailės, muzikos, menų mokyklų, gimnazijų, konservatorijų, muzikos ir meno mokyklų dailės bei muzikos mokytojams, aukštųjų mokyklų dėstytojams. Konferencijoje buvo pristatyti ir aptarti specializuoto dailės ir muzikos ugdymo dalykų programų projektai, jų įgyvendinimo perspektyvos specializuoto ugdymo srities programas įgyvendinančiose įstaigose.

Konferencijos pranešimai:
Gabių ir talentingų menui mokinių ugdymo galimybės. L. Rutkauskiene
Konferencijos programa
Meninio ugdymo turinio individualizavimas rodymui. E.Kriščiūnaitė
Muzikos teorijos specializacijos programos - patirtis, aktualumas, perspektyvos. J. Žakienė
Muzikos teorijos specializacijos programos - patirtis, aktualumas, perspektyvos
Specializuotas dailės ir muzikos ugdymas - nuveikti darbai ir iššūkiai. Ž. Jautakytė
Specializuotas meninis ugdymas - realijos ir galimybės. I. Motekaitienė
Specializuoto dailės ugdymo paskirtis ir perspektyvos. N.Šiupinskienė
Tradicijų ir naujovių sąveika solfedžio programose

 

 
Informacija atnaujinta 2012-03-26 02:00:00
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.