Vyko švietimo ir kultūros sektorių atstovų diskusija „Kultūros edukacija“

Siekiant įvertinti dabartinę mokinių kultūrinio ugdymo situaciją ir aptarti konkrečius žingsnius, galinčius atvesti prie sklandesnio švietimo ir kultūros sektorių bendradarbiavimo diegiant mokyklose kultūrinę edukaciją, 2017 m. gegužės 23 d. Valstybės pažinimo centre organizuota diskusija „Kultūros edukacija“.

Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos Švietimo, mokslo ir kultūros grupės vadovės, Lietuvos Respublikos Prezidentės vyriausiosios patarėjos Rūtos Kačkutės iniciatyva įvykusioje diskusijoje dalyvavo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė, viceministras Gražvydas Kazakevičius, Lietuvos Respublikos kultūros viceministrė Gintautė Žemaitytė, ministerijų specialistai, kultūros institucijų, mokyklų administracijų atstovai, mokytojai.

Ugdymo plėtotės centro direktorius Giedrius Vaidelis, skaitydamas pagrindinį diskusijos pranešimą apie kultūrinės edukacijos problemas ir iššūkius, įvedė dalyvius į kultūros edukacijos kontekstą. G. Vaidelis pabrėžė, kad kultūrinė edukacija ypač svarbi dėl to, kad sudaro sąlygas mokiniams apmąstyti save, savo ir kitų gyvenimo būdo, fundamentaliųjų žmogaus teisių, vertybių, tradicijų ir įsitikinimų visumą. Nors teisiniame lygyje kultūros edukacijai skiriama pakankamai daug dėmesio, pripažįstama jos svarba, tačiau kultūros edukacijai palaikymo trūksta iš savivaldybių, ypač mokyklų. Nėra sistemos, kaip paskatinti mokytojus, kurie vaikus moko įvairiose aplinkose, ne tik mokyklos klasėje. Baigdamas pranešimą, G. Vaidelis atkreipė diskusijos dalyvių dėmesį, kad mokinio savivaldumas – galutinis kultūros edukacijos tikslas. Mokiniai turi išsiugdyti norą savarankiškai ir visą gyvenimą dalyvauti kultūrinėje veikloje.

Švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė patvirtino, jog kultūra, kultūrinis mokinių ugdymas yra vienas iš svarbiausių XVII Vyriausybės prioritetų. Ministrė skatino visus kultūros ir švietimo specialistus susitelkti ir keisti viešąją nuomonę apie kultūros edukacijos tikslus ir formas. Ji pasidžiaugė, jog jau vyksta aktyvus dialogas tarp ministerijų, planuojamos kultūros edukacijos prieinamumą didinančios priemonės.

Kultūros viceministrė Gintautė Žemaitytė teigė, jog šiuolaikiniame pasaulyje labai svarbi vizualioji informacija, per kurią gaunama daugiausiai informacijos. Ji teigė, kad kultūros edukacija – tai galimybė mokiniams patraukliai ir vaizdžiai įgyti naujų patirčių, ugdytis atsparumą medijų priemonėmis brukamai melagingai informacijai.

Diskusijos dalyviai pateikė įvairių pasiūlymų, ką būtų galima padaryti kultūros edukacijos situacijai pagerinti. Akcentuota būtinybė užtikrinti kultūros įstaigų edukacinių programų kokybę, rūpintis, kad kultūros edukatoriai turėtų pedagoginį pasirengimą, aktyviau bendradarbiautų su mokytojais, tartųsi su jais, aiškintųsi mokyklų poreikius. Mokytojai taip pat turi būti iniciatyvūs, patys aktyviai domėtis kultūros edukacijos galimybėmis, žinoti, kokius kultūros įstaigų resursus galėtų pasitelkti mokinių mokymosi procese. Labai svarbu, kad kultūros edukacija mokykloje būtų vykdoma planingai ir tikslingai, atitiktų bendrųjų ugdymo programų turinį. Ne tik mokytojai su mokiniais turėtų lankytis kultūros įstaigose, bet ir kultūros darbuotojai turėtų atrasti būdų, kaip savo veiklas vykdyti mokyklose.

Džiugu, kad švietimo ir kultūros darbuotojai šiemet jau ketvirtą kartą veikė išvien Ugdymo plėtotės centro inicijuotoje kultūros edukacijos savaitėje „Menų dūzgės“ – mokytojams sudaromos sąlygos susipažinti su kultūros įstaigų siūlomomis paslaugomis, išbandyti edukacines programas, susitarti dėl bendradarbiavimo. Kasmet „Menų dūzgių“ renginiuose apsilanko per 700 mokytojų.

Gražvydas Kazakevičius, švietimo ir mokslo viceministras, apibendrindamas diskusiją teigė, kad esminis bendrojo ugdymo mokyklos tikslas – ugdyti žmogų. Viceministras akcentavo, kad kultūros edukacija turėtų prasidėti nuo lokalios, artimiausios mokinio kultūrinės aplinkos pažinimo ir tik tada plėstis į kitus regionus. Jis teigė, kad sprendžiant diskusijoje išsakytas problemas labai svarbu sutelkti mokyklų bendruomenes – konsoliduoti savivaldybės, tėvų, regiono kultūros institucijų jėgas.

Lietuvos Respublikos Prezidentės vyriausioji patarėja Rūta Kačkutė paragino Kultūros bei Švietimo ir mokslo ministerijas parengti priemonių, užtikrinančių kultūros edukacijos prieinamumą ir kokybę mokiniams, planą, kurį planuojama aptarti 2017 m. lapkričio mėnesį organizuojamoje diskusijoje.

Ugdymo plėtotės centro informacija

 

 
Informacija atnaujinta 2017-05-24 14:36:50
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.