Dėl institucijų, vykdančių mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą, išorinio vertinimo ir akreditacijos

Įgyvendinant Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. V-380 patvirtintą Švietimo kokybės srities ūkio subjektų veiklos priežiūrą atliekančių institucijų veiklos ir kompetencijų konsolidavimo planą, pedagogų kvalifikacjjos tobulinimą vykdančių institucijų veiklos išorinio vertinimo funkcija nuo 2016 m. liepos 1 d. perkelta į Nacionalinę mokyklų vertinimo agentūrą.

Akredituotų institucijų sąrašas ir šios veiklos dokumentai skelbiami Nacionalinės mokyklos vertinimo agentūros interneto svetainėje www.nmva.smm.lt.

Informacija teikiama tel. (8 5) 277 90 24 ir el. paštu: ramune.korenkiene@nmva.smm.lt

 

 
Informacija atnaujinta 2016-09-02 14:18:26
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.