Naujas leidinys „Europos pedagogų skaitmeninės kompetencijos metmenys: „DigCompEdu“

Europos Komisijos Jungtinių tyrimų centras parengė naują dokumentą, skirtą pedagogų skaitmeninei kompetencijai, – „Europos pedagogų skaitmeninės kompetencijos metmenys: „DigCompEdu“ („European Framework for the Digital Competence of Educators: DigCompEdu“).

Pedagogams reikia vis platesnio ir sudėtingesnio kompetencijų rinkinio nei anksčiau, nes jie susiduria su sparčiai besikeičiančiais mokinių poreikiais. Skaitmeninių įrenginių gausa ir siekis padėti mokiniams įgyti skaitmeninių kompetencijų skatina pedagogus įgyti skaitmeninių kompetencijų.

Tarptautiniu ir nacionaliniu lygmenimis yra sukurta nemažai mokymo programų ir įsivertinimo priemonių, skirtų pedagogų skaitmeninės kompetencijos aspektams apibūdinti, padėti jiems įsivertinti kompetenciją, nustatyti mokymosi poreikius ir pasiūlyti tikslinius mokymus. Išanalizavus ir sugrupavus šias priemones pateikiami apibendrinti „Europos pedagogų skaitmeninės kompetencijos metmenys: „DigCompEdu“.

„DigCompEdu“ yra moksliškai pagrįsta sistema, skirta švietimo politikos formuotojams, ir taip pat gali būti pritaikyta regioninėms ir nacionalinėms programoms įgyvendinti. Šie metmenys apibendrina požiūrius ir sąvokas, todėl pravers, vykstant dialogui ir keitimuisi gerąja patirtimi tarp valstybių. „DigCompEdu“ metmenys yra skirti visų lygių pedagogams: nuo priešmokyklinio iki bendrojo ugdymo, įskaitant suaugusiųjų specialiųjų poreikių ir neformalųjį švietimą, profesinį mokymą. „DigCompEdu“ teikia bendrą skaitmeninių kompetencijų sistemą valstybėms narėms, regionų valdžios institucijoms, nacionalinėms ir regioninėms agentūroms, švietimo organizacijoms ir viešųjų ar privačių profesinio mokymo paslaugų teikėjams.

Kviečiame susipažinti su leidiniu (anglų kalba).


Marija Načaitė
Informacinių technologijų skyriaus metodininkė

 

 
Informacija atnaujinta 2017-11-30 15:51:55