Lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo programos projektas

Kviečiame susipažinti su Lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo programos projektu.

Pasiūlymus programos tobulinimui prašytume siųsti iki 2017 metų vasario 1 d. adresu zita.nauckunaite@upc.smm.lt

Zita Nauckūnaitė,
Kalbų ir meninio ugdymo poskyrio vedėja

 

 
Informacija atnaujinta 2017-01-13 15:15:16