Kviečiame į 6-tąsias „Menų dūzges“

Lietuvos pedagogų bendruomenė jau žino, kad mokinių pavasario atostogų metu vyks kultūros edukacijos savaitė „Menų dūzgės“ – dar oficialiai nepaskelbus registracijos pradžios daugybė mokytojų jau pasirinko, kur šiais metais dalyvaus. Tai rodo, kad „Menų dūzgės“ – svarbus ir reikalingas įvykis, nes Bendruosiuose ugdymo planuose nurodoma, kad mokykla, formuodama savo ugdymo planą ir planuodama ugdymo turinį, renkasi ugdymo proceso ir organizavimo formas įtraukdama pažintinę, kultūrinę, kūrybinę veiklas, jas siedama su bendrosiose programose numatytu dalykų turiniu, mokinių amžiumi, priima sprendimus, kiek šiai veiklai per mokslo metus skirs pamokų, kokiu būdu organizuos.

2019 m. visu pajėgumu pradėjo funkcionuoti Kultūros pasas, skirtas 112 klasių mokiniams.Kultūros pasas – visų Lietuvos mokinių, besimokančių pagal bendrojo ugdymo programas, kultūros pažinimo įpročių ugdymo ir jų kultūrinės patirties plėtimo priemonė, teikiant jiems atitinkamas kultūros ir meno paslaugas.

Taigi, siekiant, kad mokytojai efektyviai planuotų kultūrines pažintines veiklas ir tikslingai rinktųsi Kultūros paso paslaugas, balandžio 23–26 dienomis įvairiose Lietuvos savivaldybėse 6-tą kartą organizuojama kultūros edukacijos savaitė „Menų dūzgės“. Kviečiame aktyviai dalyvauti! Registracija į renginius vyksta per Ugdymo sodo informacinę sistemą. Dalyviams bus išduodama Ugdymo plėtotės centro pažyma.

Registruojantis į renginius, siūlome naudotis dviem skirtingomis galimybėmis išsirinkti renginius:

Žydrė Jankevičienė
Ugdymo turinio skyriaus, Kalbų ir meninio ugdymo poskyrio metodininkė

 

 
Informacija atnaujinta 2019-04-09 15:16:15