Nudūzgė antroji kultūros edukacijos savaitė „Menų dūzgės“

Užburiančia Moriso Ravelio muzika, atliekama Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro, prasidėjo antroji kultūros edukacijos savaitė „Menų dūzgės“. Idėją šiais metais palaikė 47 institucijos visoje Lietuvoje: muziejai, teatrai, koncertinės įstaigos, dailės galerijos, bibliotekos, viešosios įstaigos, Lietuvos edukologijos universitetas, Kauno choreografijos mokykla. Šios įstaigos mokytojams pasiūlė 94 renginius. Išryškėjo trys renginių tipai: pažintiniai, per kuriuos mokytojai galėjo sužinoti apie pasirinktos kultūros įstaigos teikiamas edukacines paslaugas, apsižvalgyti jos erdvėje; mokomieji, kuriuose mokytojai galėjo tobulinti savo profesines kompetencijas, ir kultūriniai, kuriuose mokytojai mėgavosi profesionaliais meno kūriniais. Reikia pabrėžti, kad „Menų dūzgės“ yra skirtos visų dalykų mokytojams, nes pedagogika yra menas, o visi mokytojai – intensyviai kuriantys menininkai. Pastarosiose „Menų dūzgėse“ dalyvavo per 800 įvairių dalykų mokytojų, švietimo ir kultūros specialistų.

Džiugu, kad į „Menų dūzges“ įsijungė 15 metų jubiliejų švenčianti Kauno choreografijos mokykla. Ji mokytojams parodė kelis šokio projektus, atviras pamokas. Norėtųsi, kad mokytojų pasidalijimas gerąja patirtimi ateityje taptų svaria „Menų dūzgių“ dalimi.

Balandžio 9 d. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijoje įvyko baigiamasis „Menų dūzgių“ akcentas – popietė, kurioje susirinko renginius organizavusių institucijų atstovai, Kultūros ir Švietimo ir mokslo ministerijos, Ugdymo plėtotės centro darbuotojai. Koncertinį sveikinimą susirinkusiesiems padovanojo Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos mokiniai, sveikinimo žodį tarė kultūros ministro patarėja Audronė Misikonienė. Ugdymo plėtotės centro direktoriaus pavaduotojas Ričardas Totoraitis padėkojo kultūros įstaigų, įsitraukusių į „Menų dūzgių“ akciją, atstovams ir įteikė UPC padėkos raštus.

Tikimės, kad savaitės renginių metu pabendravę, išmėginę įvairias edukacines programas, aplankę parodas ir koncertus, pasimokę seminaruose ir kūrybinėse dirbtuvėse mokytojai pasisėmė idėjų, padėsiančių jiems mokinius uždegti noru mokytis, patikėti, kad mokytis gali būti įdomu. Džiaugiamės Utenos regioninio profesinio mokymo centro mokytojos Neringos Strelčiūnienės įspūdžiais.

Dar kartą nuoširdžiai dėkojame visiems bičiuliams – ir kultūros įstaigoms, parengusioms puikias programas, ir mokytojams, aktyviai dalyvavusiems „Menų dūzgių“ renginiuose, – iki susitikimo trečiosiose „Menų dūzgėse“ kitais metais mokinių pavasario atostogų metu!

Pažymos atsiėmimas.docx
Įstaigos ir renginiai.docx


Žydrė Jautakytė
Ugdymo turinio skyriaus
Kalbų ir meninio ugdymo poskyrio metodininkė

 

 
Informacija atnaujinta 2015-04-21 08:24:09
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.