Kviečiame pasisemti įkvėpimo „Menų dūzgių“ renginiuose!

2016 m. kovo 21 – 25 dienomis, mokinių pavasario (Velykų) atostogų metu, trečią kartą Lietuvoje vyks kultūros edukacijos savaitė „Menų dūzgės“.

„Menų dūzgės“ yra Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos ir Ugdymo plėtotės centro renginys, tradiciškai vykstantis mokinių pavasario atostogų metu. „Menų dūzgių“ idėja gimė matant, kad kultūros įstaigų ir mokyklų bendradarbiavimas nėra toks intensyvus, koks galėtų būti. Ne visos mokyklos ir ne visos kultūros įstaigos suspėja išnaudoti viena kitos potencialą, todėl kultūros edukacijos savaitės metu mokytojai sistemingai kviečiami susipažinti su kultūros įstaigų projektais ir veiklomis, kurios yra skirtos mokiniams ir mokykloms. „Menų dūzgių“ metu bendraudami, išmėgindami įvairias edukacines programas, parodas ir koncertus, seminarus ir kūrybines dirbtuves, dalydamiesi gerąja patirtimi, mokytojai pasisems idėjų, padedančių sukurti įdomų, motyvuojantį, atradimus ir kultūrinę orientaciją skatinantį ugdymo procesą. Juk tik plataus humanitarinio kultūrinio akiračio mokytojai eruditai gali veiksmingai ugdyti kūrėjus Lietuvos ateičiai.

Registracija į renginius vyksta per tinklalapį „Ugdymo sodas“, dalyviams bus išduotos Ugdymo plėtotės centro pažymos. Šių metų naujovė – 36 akad. val. kvalifikacijos tobulinimo programa „Menų dūzgės“: mokinių mokymosi edukacinėse aplinkose galimybės“. Dalyvaudami šioje programoje mokytojai išmoks tikslingai ugdymo procese pritaikyti „Menų dūzgių“ renginiuose įgytą patirtį.

Kiekvienas mokytojas yra menininkas, nes jis kuria kasdien, tad kviečiame visų dalykų pedagogus aktyviai dalytis informacija ir dalyvauti renginiuose.

Renginių grafikas

Žydrė Jautakytė
Ugdymo turinio skyriaus
Kalbų ir meninio ugdymo poskyrio metodininkė

 

 
Informacija atnaujinta 2016-03-09 09:08:50
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.