„Menų dūzgės“ – kultūros edukatorių ir mokytojų bendrakūros link

Mokytojai ir ugdymo turinio kūrėjai, Kultūros paso paslaugų koordinatoriai, edukatoriai ir kultūros edukacijos politikai, mokinių atstovai – tokia įvairi publika susirinko analizuoti VI kartą vykusios kultūros edukacijos savaitės „Menų dūzgės“ kontekstą ir apibendrinti rezultatus. Baigiamasis savaitės renginys vyko Nacionaliniame muziejuje Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmuose 2019 m. gegužės 15 d. Susirinkusius pasveikino muziejaus Ekskursijų ir edukacijos skyriaus vedėja Lirija Steponavičienė, palinkėjusi kurti ir siekti kokybiškų edukacinių paslaugų.

Dr. Egidijaus Stanciko pranešimo „Profesionalusis menas – instrumentas kultūrinio sąmoningumo kompetencijos saviugdai“ pagrindinė mintis buvo tokia, jog menas – svarbi žmogaus gyvenimo dalis, nes meninė kūryba gvildena socialines ir moralines problemas. Santykis su profesionaliu menu ir kūryba padeda žmogui įprasminti save, ugdytis vertybines nuostatas. Įgytas kultūrinis sąmoningumas kokybiškai transformuoja žmogaus požiūrius ir interesus.

Dr. Gediminas Beresnevičius sklaidė mitus apie kūrybiškumą. Remdamasis JAV psichologo Anderso Ericssono teorija jis teigė, kad žmogaus gabumai, talentas ir kūrybiškumas yra išugdomos savybės. Tam tik reikia sukurti tinkamas sąlygas, aplinką ir nuolat kryptingai dirbti. Kultūros edukacijos paslaugos galėtų prisidėti prie mokinių kūrybingumo ir talentų ugdymo.

LR kultūros ministerijos vyriausioji specialistė Jolita Bečienė pristatė 2018–2019 mokslo metais startavusią Kultūros paso programą, kultūros paslaugas realiai priartinančią prie visų mokinių. Kultūrinio sąmoningumo ir kūrybinio kritinio mąstymo ugdymas – pagrindiniai šios programos tikslai.

Kaip sekasi programą įgyvendinti mokykloje, pristatė Visagino „Verdenės“ gimnazijos pradinių klasių mokytoja ekspertė, Kultūros paso koordinatorė Danguolė Savičienė. Ji pasidžiaugė, kad programa sudaro sąlygas mokiniams, ypač mažų miestelių, patirti kultūrą – dažnai jiems tai būna pirmoji ir vienintelė proga. Mokytoja skatino edukatorius kurti daugiau išvažiuojamųjų edukacinių programų, kad kuo daugiau mokinių jose galėtų dalyvauti.

Antrojoje renginio dalyje vyko ekspertų diskusija „Kultūros edukacija – kultūros įstaigų ir mokyklų bendrakūra“. Diskutavo kultūros viceministrė dr. Gintautė Žemaitytė, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos vyresnioji specialistė Laima Rutkauskienė, Vilniaus Emilijos Pliaterytės progimnazijos, kuri ypač sėkmingai naudojasi Kultūros paso paslaugomis, koordinatorė Virginija Šimkienė, Danguolė Savičienė, edukatorius, muzikos kūrėjas ir atlikėjas Remigijus Rančys ir Moksleivių sąjungos prezidentė Sara Aškinytė. Diskusijoje buvo aptariami kultūros edukacijos svarbos, kokybės, užtikrinimo klausimai, apžvelgti rezultatai. Moksleivių atstovė pabrėžė, kad reikia kuo įvairesnių ir inovatyvių kultūros edukacijos paslaugų, daugiau atsižvelgti į mokinių, t. y. adresato, poreikius. Koordinatorės pabrėžė, kad kultūros edukacijos paslaugas vertėtų artinti prie ugdymo programų, nesivaikyti pigaus, pramoginio efekto, o teikt i kokybiškas, ugdančias paslaugas. Visi sutarė, kad bendradarbiavimas, tarimasis tarp kultūros ir švietimo sektorių yra būtinas siekiant patenkinti abiejų poreikius.

Renginį vainikavo nuostabios Valdovų rūmų edukacinės programos – „Pasaulio kvapai rūmų virtuvėje“, kurią vedė archeologė Ieva Luckutė, ir „Susipažinkime – Valdovų rūmai“, kurią vedė istorikė, edukatorė dr. Nelija Kostinienė. Programų išsamumas, atraktyvumas, edukatorių kompetencija nepaliko abejingų.

Apibendrinant – šiais metais „Menų dūzgėse“ dalyvavo 45 kultūros ir švietimo įstaigos – tarp jų ir dalyvaujančios kiekvienais metais, ir prisijungusios pirmą kartą. Buvo pasiūlyta per 90 renginių, kuriuose dalyvavo daugiau nei 300 mokytojų. Žinoma, toks mokytojų aktyvumas netenkina, norėtųsi, kad jų domėjimasis kultūros edukacijos paslaugomis, turiniu ir kokybe būtų didesnis. Juk „Menų dūzgės“ – tai proga, patiems išbandžius, tikslingiau parinkti edukacijas mokiniams, planuoti ir derinti jas prie konkrečių ugdymo turinio tikslų.

„Menų dūzgės“ yra Ugdymo plėtotės centro inicijuojamas, Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos bei Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos palaikomas renginys, kasmet vykstantis mokinių pavasario atostogų metu.

Iki kitų metų!

Kaip atsiimti dalyvio pažymą?

  1. Prisijunkite prie savo paskyros „Ugdymo sodo“ informacinėje sistemoje.
  2. Įsitikinkite, kad pasirinkta mokytojo rolė.
  3. Spragtelėkite savo vardą ir pavardę lango dešiniajame kampe.
  4. Atsivėrusiame sąraše pasirinkite „Papildoma aplinka“.
  5. Atsivėrusiame lange spragtelėkite „Profesinis tobulėjimas“.
  6. Atsivėrusiame lange pasirinkite „Menų dūzgės 2019“.
  7. Renginių sąrašo apačioje matysite užrašą „pazyma.pdf“. Jį spragtelėjus atsivers dokumentas, kurį galite išsaugoti savo kompiuteryje arba išsispausdinti.
Žydrė Jankevičienė
Ugdymo turinio skyriaus Kalbų ir meninio ugdymo poskyrio metodininkė

 

 
Informacija atnaujinta 2019-05-16 16:39:47
Informuojame, kad nuo 2019 m. rugsėjo 2 d. Ugdymo plėtotės centro veiklas vykdo Nacionalinė švietimo agentūra. Ši interneto svetainė toliau nebus atnaujinama, tačiau visa informacija išliks aktyvi ir prieinama tol, kol bus perkelta į Nacionalinės švietimo agentūros interneto svetainę www.nsa.smm.lt.